Byla 1-734-1002/2018

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Mantas Liesis, sekretoriaujant Daivai Jankūnienei, Rositai Garnienei, Viktorijai Patkauskienei, dalyvaujant prokurorams: Irenai Zgierskytei-Strumilaitei, Sigitui Dobiliauskui kaltinamajai A. N., jos gynėjui advokatui Žydrūnui Rupšiui, kaltinamajai I. S., jos gynėjai advokatei Sofijai Kručienei, nukentėjusiajam V. V.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

3A. N., a. k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietė, lietuvė, turinti vidurinį išsilavinimą, baigusi 10 klasių, netekėjusi, dirbanti UAB „( - )“, darbininkė-operatore nuo ( - ), augina mažą vaiką, gyv. ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta – ( - ), neteista, kaltinama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalį.

4I. S. (buvusi B.), a. k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietė, lietuvė, turtinti pradinį išsilavinimą, baigusi 9 klases, ištekėjusi, mokėsi ( - ), specialybė - pagalbinė virtuvės darbininkė, serga hepatitu C, gyveno ( - ), dabar gyv. ( - ), ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta – ( - ), teista:

 1. 2008-04-23 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalį, ir skirta bausmė - laisvės apribojimas 1 m. (vieneriems metams), įpareigojant ją per visą bausmės laiką kiekvieną dieną nuo 22.00 val. iki 6 .00 val. būti namuose, per šešis mėnesius nuo bausmės vykdymo pradžios neatlygintinai išdirbti 60 (šešiasdešimt) valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis bei per du mėnesius nuo bausmės vykdymo pradžios pradėti dirbti ar užsiregistruoti darbo biržoje. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 65, 66 straipsniais, į bausmę įskaitytas laikinojo sulaikymo laikotarpis nuo 2007-12-20 iki 2007-12-21 kaip atliktos dvi laisvės apribojimo dienos.

52008-11-04 Šiaulių miesto apylinkės teismo nutartimi Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Šiaulių regiono pataisos inspekcijos Šiaulių miesto ir rajono pataisos inspekcijos teikimas tenkintas ir I. B., 2008-04-23 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta likusi neatlikta laisvės apribojimo bausmės dalis pakeista 45 (keturiasdešimt penkių) parų areštu.

 1. 2010-11-22 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 straipsnio 1 dalį, ir paskirta bausmė - (1) vieneri metai (7) septyni mėnesiai laisvės atėmimo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsniu, bausmės vykdymas atidėtas (1) vieneriems metams (7) septyniems mėnesiams, įpareigojant be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms. Skirta baudžiamojo poveikio priemonė - (30) trisdešimt valandų nemokamų darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose. Nemokamus darbus įpareigota atlikti per (1) vienerius metus;
 2. 2011-10-07 Šiaulių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 1 dalį, paskirta bausmė - 10 (dešimt) mėnesių laisvės atėmimo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, bausmė dalinio sudėjimo būdu subendrinta su 2010-11-22 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu ir I. B. skirta galutinė, subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 2 (dvejiems) metams. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 7 punktu, 67 straipsnio 2 dalies 5 punktu, 70 straipsniu, bausmės vykdymas atidėtas 2 (dvejiems) metams, įpareigojant I. B. be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms bei skirta baudžiamojo poveikio priemonė - per 10 mėnesių nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos neatlygintinai išdirbti 100 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose. Kardomoji priemonė – suėmimas – panaikinta, I. B. paleidžiant teismo salėje. Į bausmės laiką įskaitytas sulaikymo laikas nuo 2011-05-12 iki 2011-05-13, nuo 2011-09-07 iki 2011-09-08 bei suėmimo laikas nuo 2011-09-08 iki 2010-10-07;
 3. 2012-01-13 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 4 d. (3 baudžiamieji nusižengimai), 22 straipsnio 1 dalį 178 straipsnio 4 dalį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4 dalis, nuosprendžiu paskirtos bausmės subendrintos tarpusavyje dalinio sudėjimo būdu ir paskirta subendrinta bausmė - areštas 45 (keturiasdešimt penkioms) paroms. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 1, 3 dalimis, nuosprendžiu paskirta arešto bausmė, prieš tai ją Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 65 straipsnio tvarka pakeitus 45 dienų laisvės atėmimo bausme, subendrinta dalinio bausmių sudėjimo būdu su 2010-11-22 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta ir neatlikta laisvės atėmimo bausme ir paskirta galutinė, subendrinta bausmė - laisvės atėmimas 1 (vieneriems) metams 8 (aštuoniems) mėnesiams. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 65, 66 straipsniais, į bausmę įskaitytas I. B. laikinojo sulaikymo laikas nuo 2011-05-25 14.55 val. iki 2011-05-26 14.50 val. ir nuo 2011-07-07 20.23 val. iki 2011-07-08 14.05 val., dvi paros, prilyginant jas dviem laisvės atėmimo dienoms.

62015-02-04 Šiaulių apylinkės teismo nutartimi I. B. prašymas tenkintas. Baudžiamoji bylą Nr. 1-109-885/2012 dėl įvykdytų nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 4 dalyje (dėl vagystės iš parduotuvės „( - )“, 178 straipsnio 4 dalyje (dėl vagystės iš parduotuvės „(duomenys neskelbtini“), 178 straipsnio 4 dalyje (dėl vagystės iš UAB „( - )“), 22 straipsnio 1 dalyje ir 178 straipsnio 4 dalyje (dėl pasikėsinimo pagrobti iš UAB „( - )“) I. B. atžvilgiu nutraukta Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu.

 1. 2013-01-17 Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu pagal 178 straipsnio 2 dalį, 189 straipsnio 1 dalį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos iš dalies sudedant, prie griežtesnės bausmės pridedant dalį švelnesnės bausmės, ir paskirta subendrinta 1 (vienerių) metų 10 (dešimties) mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4 ir 9 dalimis, nuosprendžiu paskirta subendrinta bausmė subendrinta dalinio sudėjimo būdu su 2012-01-13 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu I. B. paskirta 1 metų 8 mėnesių laisvės atėmimo bausme, prie griežtesnės bausmės pridedant dalį švelnesnės bausmės, ir paskirta galutinė, subendrinta bausmė - 2 (du) metai 8 (aštuoni) mėnesiai laisvės atėmimo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 9 dalimi, į bausmės laiką įskaityta atlikta ir įskaityta bausmės dalis pagal 2012-01-13 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendį.

72013-10-21 Panevėžio miesto apylinkės teismo nutartimi Panevėžio pataisos namų Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos teikimas tenkintas. Patvirtintas Panevėžio pataisos namų Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos 2013-10-01 nutarimas Nr. 01/7-2142 ir I. B., lygtinai paleista iš pataisos įstaigos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 2 dalies 5, 6, 7 punktais, nuteistoji I. B. įpareigota – pradėti dirbti ar užsiregistruoti darbo biržoje per penkiolika dienų nuo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos; neišeiti iš namų nuo 22 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu arba mokymusi; dalyvauti elgesio pataisos programoje. Įpareigojimai taikomi viso lygtinio paleidimo laikotarpio metu.

82014-05-22 Šiaulių apylinkės teismo nutartimi Šiaulių apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus teikimas tenkintas. Panaikintas I. B. lygtinis paleidimas ir I. B. pasiųsta atlikti pagal 2013 m. sausio 17 d. Šiaulių apylinkės teismo nuosprendį neatliktos 1 (vienerių) metų 1 (vieno) mėnesio 17 (septyniolikos) dienų laisvės atėmimo bausmės. Bausmė skirta atlikti Pataisos namuose.

 1. 2014-09-25 Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 4 dalį (2 baudžiamieji nusižengimai), 22 straipsnio 1 dalį 178 straipsnio 4 dalį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, bausmės subendrintos dalinio sudėjimo būdu, prie griežčiausios bausmės pridedant dalį švelnesnių bausmių, ir paskirta subendrinta bausmė - areštas 45 (keturiasdešimt penkioms) paroms. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, paskirta subendrinta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir paskirta sumažinta bausmė - 30 (trisdešimties) parų areštas, bausmę atliekant areštinėje. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 1 dalimi, 3 dalimi, nuosprendžiu paskirta sumažinta arešto bausmė dalinio sudėjimo būdu subendrinta su 2014-05-22 Šiaulių apylinkės teismo nutartimi nustatyta ir neatlikta laisvės atėmimo bausme, prieš tai arešto bausmę vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto a) papunkčiu, pakeitus laisvės atėmimo bausme, ir paskirta galutinė, subendrinta bausmė - laisvės atėmimas 11 (vienuolikai) mėnesių 10 (dešimčiai) dienų, bausmę atliekant pataisos namuose. Bausmės pradžia skaičiuotina nuo nuosprendžio paskelbimo dienos, t. y. nuo 2014-09-25. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 65, 66 straipsniais, į bausmės laiką įskaitytas I. B. laikinajame sulaikyme nuo 2014-06-09, 18.12 val. iki 2014-06-10, 16.10 val. išbūtas laikas.

92015-02-03 Šiaulių apylinkės teismas nutartimi I. B. prašymą tenkino Baudžiamoji bylą Nr. ( - ) dėl įvykdytų nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 4 dalyje (2014-05-07 veika; UAB „( - )“ turto pagrobimas); Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22 straipsnio 1 dalyje ir 178 straipsnio 4 dalyje (pasikėsinimas pagrobti UAB „( - )“ turtą); Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 4 dalyje (2014-06-14 veika; UAB „(duomenys neskelbtioni)“ turto pagrobimas) nutraukta Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu.

 1. 2018-04-17 Marijampolės apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 3 dalį, 1981 straipsnio 1 dalį, 214 straipsnio 1 dalį, 215 straipsnio 1 dalį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 2, 4 dalimis ir 5 dalies 1 punktu, bausmės subendrintos apėmimo ir dalinio bausmių sudėjimo būdais ir I. S. (buvusi pavardė – B.) paskirta subendrinta bausmė – vieneri metai ir devyni mėnesiai laisvės atėmimo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, paskirtą I. S. (buvusi pavardė – B.) bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir jai paskirta vienerių metų ir dviejų mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Bausmė skirta atlikti pataisos namuose. Į I. S. (buvusi pavardė – B.) bausmės laiką įskaitytas jos išbūti laikai laikinajame sulaikyme ir suėmime nuo 2018-02-06 iki 2018-04-17. I. S. (buvusi pavardė – B.) paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, iki įsiteisės nuosprendis palikta galioti. Nuosprendžiui įsiteisėjus, I. S. (buvusi pavardė – B.) taikoma kardomoji priemonė, panaikintina (Nuosprendis neįsiteisėjęs). Teistumas neišnykęs, kaltinama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalį.

10Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 273 straipsnio 1 dalies, 291 straipsnio nuostatomis, byla buvo nagrinėjama atliekant sutrumpintą įrodymų tyrimą.

11Teismas

Nustatė

12A. N. kaltinama tuo, kad 2017-08-16 nuo 20.00 val. iki 21.00 val., tikslus laikas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas, veikdama bendrininkų grupėje su I. S., atrakinusios buto, esančio ( - ), durų spyną, įsibrovė į nukentėjusiajam V. V. priklausantį butą ir iš ten pagrobė svetimą nukentėjusiajam V. V. priklausantį turtą: televizorių „TV Star“, 100 eurų vertės, 2 vnt. televizoriaus pultelių, 30 eurų bendros vertės (1 vnt. 15 eurų vertė), fotoaparatą „Samsung L730“, 80 eurų vertės, diktofoną „Olympus“ Vn-2100PC, 50 eurų vertės, alkoholio kiekio matuoklį, 60 eurų vertės, kompiuterio pelę „Logitech“, 9,99 eurų vertės, ir 320 eurų, iš viso pagrobė svetimo nukentėjusiajam V. V. priklausančio turto už 649,99 eurų.

13I. S. kaltinama tuo, kad 2017-08-16 nuo 20.00 val. iki 21.00 val., tikslus laikas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas, veikdama bendrininkų grupėje su A. N., atrakinusios buto, esančio ( - ), durų spyną, įsibrovė į nukentėjusiajam V. V. priklausantį butą ir iš ten pagrobė svetimą nukentėjusiajam V. V. priklausantį turtą: televizorių „TV Star“, 100 eurų vertės, 2 vnt. televizoriaus pultelių, 30 eurų bendros vertės (1 vnt. 15 eurų vertė), fotoaparatą „Samsung L730“, 80 eurų vertės, diktofoną „Olympus“ Vn-2100PC, 50 eurų vertės, alkoholio kiekio matuoklį, 60 eurų vertės, kompiuterio pelę „Logitech“, 9,99 eurų vertės, ir 320 eurų, iš viso pagrobė svetimo nukentėjusiajam V. V. priklausančio turto už 649,99 eurų.

14Kaltinamoji A. N. apklausta teisme kalta prisipažino visiškai ir parodė, kad tą dieną atvažiavo pas močiutę, nes ji jai paskambino. Nuvažiavo pas senelį į kapines. Grįžusi sėdėjo lauke ir susitiko su I. Atsigėrė sidro. V. V. gyvena su jos močiute. Ji V. nemėgsta, kad su jos močiute jie kartu gyvena. Todėl jį ir apvogė. Mano, kad tai padarė iš keršto, o gal norėjo, kad jie susipyktų. Dabar santykiai su V. V. yra geri. Nurodo, kad savo kaltę pripažįsta visiškai, dalį žalos jau atlygino. Su nukentėjusiuoju susitarė iki penktadienio atlyginti likusią žalos dalį. Jos vaikui yra 4 metai. Vaiko liudijime vaiko tėvo nėra įrašyta. Vaiko tėvas moka alimentus. Ji turės iš ko atsiskaityti su nukentėjusiuoju. Nurodo, kad jie su nukentėjusiuoju susitaikė, atlygino dalį turtinės žalos, nukentėjusiojo atsiprašė, apsikabino, „pasibučiavo“. Ji atvažiuoja pas savo močiutę ir susitinka su nukentėjusiuoju. Labai gailisi dėl padarytos nusikalstamos veikos. Tą dieną kai jos įvykdė nusikaltimą, ji suprato ką padarė, pati pranešė apie tai policijai.

15Kaltinamoji I. S. apklausta teisme kalta prisipažino visiškai ir parodė, kad su A. N. ji yra pažįstama, nes jos močiutė yra jos mamos kaimynė. V. gyvena kitame name, taip pat yra jo mamos kaimynas. Mažiau nei prieš metus, rugpjūčio mėnesį, buvo vakaras. Pamena, kad jos gėrė sidrą. Visų įvykio aplinkybių tiksliai neatsimena dėl girtumo, negali pasakyti kaip viskas buvo. Narkotinių medžiagų nevartojo. Dėl vagystės, pamena, kad buvo atvykusi policija, kuri rado pas jas kelis vogtus daiktus. Dėl civilinio ieškinio parodė, kad ji būtų dabar sumokėjusi, bet jos banko sąskaita yra užblokuota, todėl ji negalėjo nuimti pinigų. Banko sąskaitoje yra pinigų. Pinigų ji gauna už neįgalumą, už „psichinę sveikatą“. Už neįgalumą gaudavo po 102 eurus, bet dabar pas ją yra susikaupę apie 700-800 eurai. Įsipareigoja nukentėjusiajam atlyginti padarytą turtinę žalą. Ji neginčija jokios aplinkybės, su viskuo sutinka. Pageidauja, kad jai būtų sutrumpintas jos sulaikymo terminas. Ji turi 65 proc. darbingumą. Nurodo, kad ( - ) būstą gavo 2017 m. spalio mėnesį. Šiame būste dabar gyvena jos dabartinis vyras. Problemų su alkoholiu, narkotinėmis medžiagomis šiuo metu ji neturi. Anksčiau vartojo narkotines medžiagas, bet jau 2 su puse metų jų nevartoju. Slapstėsi dėl Vilkaviškio teismo bylos. Pasižada nebesislapstyti ir nebebėgti. Serga hepatitu C. Jai reikalingas pastovus gydymas, nes prieš išvažiuojant į Vokietiją, jai darė kepenų biopsiją ir sakė, kad jai su kepenimis yra labai blogai, todėl buvo paskirtas pastovus gydymas. Nustatyta antro laipsnio fibrozė. Visi tyrimai yra padaryti, bet ji negauna jokio gydymo. Tyrimai daryti Šiaulių miesto respublikinėje ligoninėje infektologijos skyriuje. Dėl gydymo ji kreipėsi pas daktarą, bet jos „niekur neveža“. Ji raštiškai rašo prašymus dėl gydymo, eina kiekvieną dieną pas daktarą, sako, kad jai blogai, kad vemia, bet jie vis tiek jos „niekur neveža“. Šiaulių tardymo izoliatorius žino apie jos sveikatos būklę. Pasistengs daugiau nebedaryti nusikaltimų. Vilkaviškio nuosprendis dar nėra įsiteisėjęs, nes ji jį apskundė. Dabar yra sulaikyta Šiaulių tardymo izoliatoriuje. Ji turi 8 metų sūnų. Nori kuo greičiau pas jį grįžti, kad galėtų bendrauti su sūnumi. Sūnus šiuo metu gyvena su jos mama. Jai yra apribotos motinystės teisės. Labai gailisi dėl padaryto nusikaltimo kurį padarė. Pripažįsta savo kaltę. Nurodo, kad dėl visko yra kaltas alkoholis.

16Nukentėjusysis V. V. apklaustas teisme parodė, kad savo pareikštą civilinį ieškinį palaiko. Jeigu kaltinamosios jam atlygintų padarytą turtinę žalą, jis taikytųsi su jomis. Iki šiol nei viena kaltinamoji nei tarėsi, nei atlygino jam padarytą turtinę žalą. Jis pageidauja, kad jam būtų atlyginta visa turtinės žalos suma. Jei A. N. atlygintų pusę sumos, jis su ja sutiktų taikytis.

17Kaltinamoji A. N. apklausta ikiteisminiame tyrime kalta prisipažino visiškai ir parodė, kad atrakinusi buto, priklausančio V. V., duris, įsibrovė į jį be leidimo su I. S., kokius daiktus konkrečiai ji ir I. pavogė iš V. V. buto, negali pasakyti, nes buvo neblaivi, bet neneigia, kad nepavogė bendrai kartu tų daiktų, kurie išvardinti pranešime apie įtarimą. Ji supranta, kad įsibraudama į svetimą butą be leidimo ir pagrobdama svetimus daiktus, įvykdė vagystę, dėl ko nuoširdžiai gailisi. V. V. butą apvogti sugalvojo ji ekspromtu, kai gėrė alkoholį su I.. I. sutiko su jos pasiūlymu apvogti butą, tai darė abi kartu. Kai vogė daiktus iš buto, jokių pašalinių asmenų, kažkokių tai vyriškių nebuvo. Kažkoks vyriškis tik vėliau prisijungė prie jų, kai jos jau važiavo taksi automobiliu, bet ji to vyriškio nepažįsta asmeniškai. Apie jį nieko papasakoti negali. Bandys atlyginti žalą V. V.. Ji V. V. atsiprašė, jis jai atleido, jie yra susitaikę. Iš esmės įtariamoji parodė, kad 2017-08-16 apie 20.00 val., su močiute S. N. ir savo vaiku I. N., kuriam 3 metai sėdėjo lauke ant suoliuko šalia namo esančio adresu ( - ). Joms sėdint ant suoliuko prie jų priėjo I. S.. Kai I. priėjo prie jų jos močiutė nuėjo namo, paliko jas dviese. I. jai pasiūlė atsigerti sidro, ji sutiko. Jos gėrė alkoholį lauke. Begeriant sugalvojo apvogti butą adresu ( - ). Butas priklauso V. V.. Minėtą būtą prižiūri jos močiutė. I. sutiko apvogti butą. Ji nuėjo į namus ir iš močiutės rankinuko paėmė raktus. Kai paėmė raktus jos su I. nuėjo į minėtą butą. Atėjusios prie buto ji atrakino buto duris ir jos su I. abi kartu įėjo į butą. I. su savimi turėjo baltą maišą, nepermatomą. I. paėmė televizorių, o ji paėmė alkotesterį ir kvepalus, kurie buvo padėti spintelėje. Ji sugalvojo atidaryti kambario langą, kad atrodytų, jog kažkas įsilaužė į butą. Jos su I. kartu išėjo iš buto. Ji nubėgo pas močiutę į namus padėti raktus. I. jos laukė kieme. Jos su I. išsikvietė taksi, kai atvyko taksi I. nurodė kažkokį adresą, dabar neatsimena. Kai tik įlipo į taksi ji taksi vairuotojui padavė alkotesterį pasakė, kad jai nereikia, todėl pasiūlė jam. Vairuotojas alkotesterį pasiėmė. Atvykę tuo adresu į taksi automobilį įlipo vyriškis, ji jo neatpažintų, nes buvo tamsu. Ji mano, kad tai buvo M., kaip sakė I.. Kai įlipo vyriškis jie nuvažiavo į lombardą esantį šalia „Dvaro turgaus“. I. taksi vairuotojui pradėjo siūlyti daiktus, siūlė kojų šveitiklį, tačiau vairuotojas atsisakė imti. Kai I. buvo praskleidusi maišelį ji matė jame ir daugiau daiktų, jame lygtais buvo diktafonas, o kas daugiau buvo pasakyti negali. Ji dar I. paklausė ką ten turi maišelyje, tačiau ji jai nieko neatsakė. I. su vyriškiu išlipo, tačiau kur tiksliai pasakyti negali (2 t., b. l. 108-109, 112-113, 119-120, 128-129).

18Kaltinamoji I. S. apklausta ikiteisminiame tyrime kalta prisipažino visiškai ir parodė, kad 2017-08-16 vakare tikslios valandos nepamena, galėjo būti 20-21 val., kieme esančiame šalia namo ( - ), susitiko su A. N.. Jos lauke vartojo alkoholinius gėrimus, kuriuos buvo pirkusi A.. Su A. begeriant ji pasiūlė apvogti būtą, esantį adresu ( - ). A. sakė, kad nuo minėto buto jos močiutė turi raktus, nes jos močiutė minėtą butą prižiūri, kai šeimininkas išvažiuoja. Ji sutiko. A. nuėjo pas močiutę į namus paimti buto raktų. Joms einant į butą jos paskambino taksi, tačiau kas skambino ir iš kokio numerio ji nepamena. Atėjusios prie ( - ) namo, A. nuėjo į butą, o ji stovėjo lauke ant palangės iš lauko pusės. A. įėjusi į butą atidarė langą ir jai padavė televizorių. Tuo metu prie jos priėjo M. A., kuris jai padėjo paimti televizorių, kurį per langą padavė A.. Paėmę televizorių jie su M. nuėjo į taksi, kuris jau jų laukė. Iš buto išėjo A., ji turėjo alkotesterį ir kvepalų buteliuką. Įsėdus į taksi A. vairuotojui pasiūlė iš jos nusipirkti alkotesterį, vairuotojas sutiko ir nupirko iš jos už 10 eurų alkotesterį. Kaip atrodė taksi vairuotojas nepamena, nes buvo labai girta. Jie nuvažiavo į lombardą prie „Dvaro turgaus“, koks tikslus jo adresas ji nežino. Į Lombardą ėjo ji ir A. draugas M. jis nešė televizorių. A. su vaiku sėdėjo taksi. Lombarde jiems televizoriaus nepriėmė, nes buvo be pultelių, todėl jie grįžo atgal į ( - ) butą iš kur A. paėmė du pultelius. Jie tuo metu M. sėdėjo taksi. Važiuojant vėl į lombardą A. vieną pultelį išmetė pro langą. Į lombardą ėjo vėl ji su M.. Lombarde dokumentą pateikė M. jis ir pasiėmė čekį, kurį jiems davė. Už televizorių gavo 10-12 eurų, nepamena. Kai gavo pinigus, grįžo į taksi. Už televizorių gautus pinigus sumokėjome taksi vairuotojui. Daug įvykio aplinkybių ji nepamena, nes buvo neblaivi. Kaip prie jos atsirado M. nepamena, nepamena ar jos jam sakė, kad eis vogti ar ne, daug ko neatsimena ir gali painiotis įvykio aplinkybėse. Kur yra fotoaparatas ir diktofonas ji nežino, ji jų neėmė ar ėmė A. pasakyti negali, nes nematė (2 t., b. l. 45-46).

19Papildomai apklausta ikiteisminiame tyrime dėl pareikšto įtarimo kalta prisipažįsta iš dalies. Prisipažįsta, kad su A. N. įsibrovė į V. V. priklausantį butą, esantį adresu: ( - ), iš kad ten ji pavogė jam priklausantį televizorių, ką A. pavogė nežino, nematė. Dėl kitų daiktų, nieko ji nežino, nieko ji daugiau nevogė, jokių pinigų ar kitokių daiktų nematė ir ji nevogė. Vagystės metu buvo neblaivi, bet aplinkybes pamena. Šiaip parodymus išsamius yra davusi pirminėje apklausoje, juos tvirtina ir jų nekeis, reikia remtis jos duotais pirminiais parodymais. Nuoširdžiai gailisi dėl padaryto nusikaltimo (2 t., b. l. 54).

20Be paties kaltinamųjų A. N. ir I. S. prisipažinimų jų kaltė byloje įrodoma ir kitais ikiteisminio tyrimo metu surinktais įrodymais:

 1. Nukentėjusysis V. V. apklaustas ikiteisminiame tyrime parodė, kad jo namuose dažnai nebūna, nes jis yra tolimųjų reisų vairuotojas. Apie pusę metu draugauja su kaimyne S. N.. Jai palikdavo savo buto raktus. Kelis kartus S. su savo anūke A. pas jį namuose yra tvarkiusios namus. Jis mano, kad tuo metu galėjo A. nusižiūrėti kur ir kokie daiktai pas jį. A. taip pat nepatinka, kad jie draugauja su jos močiute S.. 2017-08-16 apie pietus jis išvažiavo į reisą. Prieš išvažiuojant paliko S. raktus, kad ji prižiūrėtų butą. Vakare tikslios valandos nepamena, važiuojant sugalvojo paskambinti S. ir ją pašnekinti, kaip gyvena. Kai paskambino S. ji jam pasakė, kad jo buto langas yra atidarytas. 2017-08-20 jis grįžo į Lietuvą. Grįžęs namo pasigedo daiktų: televizoriaus „TV star“, kurio kainą vertina 100 eurų, du televizoriaus parodė, kad pultelius „TV star“, kurio vieno vertė 15 eurų, fotoaparato „Samsung“ juodos spalvos L730, kurį vertina 80 eurų, diktofono pilkos spalvos „Vn-2100PC digital voice recorder“, jis už jį mokėjo 219 litų, dabar jį vertina 50 eurų, alkotesterio juodos spalvos, kurio vertę 60 eurų, kompiuterio pelės „Logitech“, jis už kompiuterio pelę mokėjo 9,99 eurus, kvepalų buteliuko "La rive target", kojų šveitiklio, kurių materialiai nevertina. Taip pat dingo 320 eurų, juos laikydavo, spintelėje, po nuotraukomis. Toje pačioje spintelėje buvo sudėti: diktofonas, fotoaparatas, alkotesteris. Ant jo stalo virtuvėje buvo padėti vaistai "Klonozepamas", jie taip pat dingo, tačiau jis jų materialiai nevertina. Jam S. papasakojo, kad jai A. pasakė, jog I. jai sugirdė tabletes "Klonozepamą", dėl ko ji nieko neprisimena. Jam gražinti daiktai: televizorius, vienas pultelis, kvepalai, alkotesteris ir kojų šveitiklis. Jam padaryta viso turtinė žala yra 474,99 eurai. Nori pridėti pavogtų daiktų dėžučių fotonuotraukas, taip įrodydamas, kad daiktai priklauso jam (1 t., b. l. 58-59).

21Papildomai apklausiamas nukentėjusysis V. V. ikiteisminiame tyrime parodė, kad jis išvyko į reisą 2017-08-16 dienos metu, tos pačios dienos vakare apvogė jo butą, esantį adresu: ( - ). Paskutinį kartą savo daiktus matė prieš išvykstant į reisą 2017-08-16. Nuo jo buto raktus turėjo tik jo draugė S. N., bet ji jo daiktų tikrai neimtų. Visas aplinkybes papasakojo pirminėse apklausose, tada kartotis nebenori. Kokie daiktai iš jo buto buvo pavogti, jis jau yra pasakęs apklausoje, jų vertes taip pat nurodė. Televizorių, alkotesterį, televizoriaus pultelį, kvepalus ir kojų šveitiklį, kurie buvo pavogti iš jo buto 2017-08-16, jis atgavo, dėl jų jokių pretenzijų neturi. Dėl pavogtų pinigų - 320 eurų, fotoaparato "Samsung L730" 80 eurų vertės ir diktofono „Vn-2100PC“ 50 eurų vertės, kompiuterio pelytės "Logitech" 9,99 eurų vertės, jam padaryta iš viso 459,99 eurų turtinė žala. Byloje reiškia 459,99 eurų civilinį ieškinį turtinei žalai atlyginti (1 t., b. l. 64-65). Jis su A. N. taikytis sutiktų jai ji jo atsiprašytų ir atlygintų pusę dalį ieškinio. Su I. S. taikytis nesutiktų ir jai neatleis (1 t., b. l. 71).

 1. Liudytojas M. O. apklaustas ikiteisminiame tyrime parodė, kad tiksliai datos nepamena, buvo vasaros jau pabaiga, rugpjūčio mėnuo, jam paskambino I. S. į mobilųjį telefoną, ji paklausė kur jis yra, tada prie jo privažiavo taksi automobilis, kuriame buvo I. S. ir jos draugė A.. Jis įlipo į taksi automobilį. Taksi automobilis juos nuvežė prie „Dvaro turgaus“ esančio lombardo. Ten jis išlipo kartu su I., kadangi ji pasakė, kad lipam. Matė, kad I. paėmė iš taksi automobilio televizorių, iš kur ji gavo tą televizorių nieko nežino, ji jam apie tai nieko nesakė, tik paprašė jo, kad jį priduotų į lombardą, nes reikėjo pinigų, kodėl ji nepridavė savo vardu, nežino, gal neturėjo tuo metu asmens tapatybės kortelės, neklausinėjo daug jos, nebuvo jam įdomu. Jis pagalvojo, kad tai jai priklausantis televizorius ir tiek. Jis ir I. nuėjo į lombardą esantį prie „Dvaro turgaus“, ten televizoriaus nepriėmė, kadangi nebuvo pultelio, tada jis su I. grįžo į taksi automobilį, kuriame sėdėjo A.. Taksi automobiliu nuvažiavo į ( - ), kur gyvena I. motina, jis liko taksi automobilyje, o I. ir A. išėjo, kur išėjo ir ką darė, nieko nežino. Tiksliai aplinkybių nupasakoti nelabai gali, nes buvo neblaivus, gali ką nors supainioti. Tada jos grįžo, jie vėl nuvažiavo į tą patį lombardą. Tada jis savo vardu užstatė į lombardą televizorių, kurį jam padavė I.. Kiek gavo už televizorių pinigų tiksliai nepamena, gal 10 eurų, juos padavė I.. Toliau nelabai pamena ką darė, gal dar kokio alaus išgėrė kartu, nepamena. Kad televizorius buvo vogtas nieko nežinojo, jei būtų žinojęs, būtų tikrai jo nepridavęs į lombardą savo vardu. Kaip minėjo, jam I. nieko nesakė, kad jis yra vogtas. Daugiau nieko paaiškinti nieko negali (1 t., b. l. 100-101);
 2. Liudytojas M. J. apklaustas ikiteisminiame tyrime parodė, kad jis yra taksi vairuotojas. 2017-08-16 apie 21.00 val. gavo iškvietimą atvykti į ( - ). Atvykus prie automobilio priėjo dvi merginos, viena buvo su vaiku. Viena mergina turėjo baltos spalvos maišelį su jame esančiais daiktais. Mergina jam sakė važiuoti į lombardą prie „Dvaro turgaus“. Važiuojant mergina pradėjo jam siūlyti pirkti daiktus, tačiau jis atsisakė. Mergina aiškino, kad daiktai yra nevogti, jie yra parsivežti iš Anglijos. Atvykus prie lombardo mergina išlipo pasiėmusi televizorių ir nuėjo į lombardą, kita mergina su vaiku liko automobilyje. Po kelių minučių grįžo mergina su televizorių ir pasakė, kad reikia televizoriaus pultelio. Mergina jam pasakė grįžti į ( - ), tačiau prie pat namo nevažiuoti sustoti ant gatvės. Mergina išlipdama iš automobilio paliko jam tris daiktus: kvepalų buteliuką, alkotesterį ir kojų šveitiklį, kaip užstatą, kad jis palauktų jų, be to įtarė, kad merginos neturi pinigų susimokėti. Abi merginos išlipo iš automobilio, o jam liepė palaukti. Po kelių minučių grįžo merginos, viena mergina rankose laikė du televizoriaus pultelius. Viena mergina jam pasakė vykti į nakvynės namus esančius adresu ( - ). Po to mergina kažkam telefonu pasiskambino ir pasakė, kad išeitų jos laukti prie įvažiavimo. Vykstant link nakvynės namų juos pasitiko du vaikinai. Vaikinų apibūdinti negali, nes buvo tamsu, be to jie atsisėdo gale, o jis į galą nežvilgčiojo. Mergina nurodė vykti į tą patį lombardą esantį prie „Dvaro turgaus“. Atvykus išlipo viena mergina ir vienas vaikinas, jie su savimi pasiėmė televizorių ir pultelį, kitas vaikinas su mergina ir vaiku liko automobilyje. Po kelių minučių grįžo mergina su vaikinu, jie rankose turėjo televizorių, televizorių siūlė pirkti jam, nes lombarde jiems už televizorių siūlė 10 eurų. Jis televizorių pirkti atsisakė, todėl jie grįžo atgal į lombardą. Grįžo iš lombardo jau be televizoriaus (1 t., b. l. 92-93);
 3. Liudytoja S. N. apklausta ikiteisminiame tyrime parodė, kad 2017-08-16 apie 22:30 val., į jos namus adresu ( - ) atėjo jos anūkė A. N., kuri buvo atvažiavusi pas ją į svečius ir pasakė jai, kad ėjo link jos namo ir pamatė, kad name adresu ( - ) yra praviras buto langas, butas priklauso V. V., kuris buvo išvykęs, nes dirba tolimųjų reisų vairuotoju. Kadangi minėto vyriškio nebūna namuose, jis jai palieka savo buto raktus, kad ji tą butą prižiūrėtų, palaistytų gėles ir panašiai. Jai anūkė, taip pat minėjo, kad matė kažkokią įtartiną moterį, kuri nuo ( - ) namo bėgo link centro pusės, rankoje turėjo kažkokį maišelį. Kadangi prieš ateinant anūkei ji jau miegojo, tada ji atsikėlė, apsirengė, pasiėmė buto raktus ir nuėjo pažiūrėti, kas ir kaip ten yra. Nuėjusi pamatė atvirą buto langą. Pamačiusia atvirą buto langą iškvietė policijos pareigūnus. Jos anūkė taip pat minėjo, kad ta moteris, kuri nubėgo su maišeliu buvo labai panaši į jos kaimynę I. B., kuri gyvena adresu ( - ). Atvykę policijos pareigūnai, paprašė, kad atrakintų ji butą, nes raktus nuo buto turėjo ji. Atrakinus butą, kartu su policijos pareigūnais į jį įėjo ir pamatė, kad virtuvėje nebėra televizoriaus ir nusprendė, kad butas yra apvogtas. Daugiau po butą nebevaikščiojo. Po to kai butą apžiūrėjo policijos ekspertas ir paėmė reikalingus pėdsakus, apžiūrėjo dar ir buto svetainėje buvusią spintą, kurioje nebebuvo alkoholio kiekio matuoklio, fotoaparato, bei diktofono, kad šie daiktai ten turėjo būti pasakė buto savininkas V. V., nes po to kai pamatė pravirą langą ji jam iškart paskambino ir pasakė, kad tikriausiai yra apvogtas jo butas, tada jis jai pasakė, kad apžiūrėtų svetainėje esančią spintą ir ar iš jos nedingo minėti daiktai. Kokios firmos buvo televizorius pasakyti negali, taip pat nežino ir kitų dingusių daiktų pavadinimų (1 t., b. l. 87-88);
 4. Apžiūros protokole matyti, kad buvo atlikta įvykio vietos apžiūra adresu ( - ) (1 t., b. l. 15-26);
 5. Reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokole matyti, kad televizoriaus, pulto, sutarties kopija pateikiama ikiteisminiam tyrimui (1 t., b. l. 35-39);
 6. Savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokole matyti, kad alkotesteris, kojų šveitiklis, kvepalai pateikiami ikiteisminiam tyrimui (1 t., b. l. 40-41);
 7. Daiktų apžiūros protokole matyti, kad buvo atlikta televizoriaus, televizoriaus pulto, alkotesterio, kvepalų, kojų šveitiklio apžiūra (1 t., b. l. 42-43, 45-47).

22Teismas, įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus ir teisme ištirtus įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, konstatuoja, kad kaltinamųjų A. N. ir I. S. kaltė, padarius joms inkriminuotas nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje, visiškai įrodytos ir nusikalstamos veikos yra kvalifikuotos teisingai. Kaltinamosios A. N. ir I. S. suprato, kad įsibrovė į nukentėjusiajam V. V. priklausantį butą ir iš ten pagrobė svetimą nukentėjusiajam V. V. priklausantį turtą: televizorių „TV Star“, 100 eurų vertės, 2 vnt. televizoriaus pultelių, 30 eurų bendros vertės (1 vnt. 15 eurų vertė), fotoaparatą „Samsung L730“, 80 eurų vertės, diktofoną „Olympus“ Vn-2100PC, 50 eurų vertės, alkoholio kiekio matuoklį, 60 eurų vertės, kompiuterio pelę „Logitech“, 9,99 eurų vertės, ir 320 eurų, iš viso pagrobė svetimo nukentėjusiajam V. V. priklausančio turto už 649,99 eurų, numatė, kad bus padaryta nukentėjusiajam turtinė žala ir to norėjo.

23Kaltinamosios A. N. atsakomybę lengvinančios aplinkybės – prisipažino padariusi nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai dėl to gailėjosi., atlygino nukentėjusiajai padarytą žalą. Kaltinamosios atsakomybę sunkina tai, kad nusikaltimą padarė būdama veikdama bendrininkų grupėje ir būdama apsvaigusi nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui.

24Kaltinamoji A. N. padarė vieną nusikalstamą veiką, priskiriamą apysunkių nusikaltimų kategorijai. Nusikalstamą veiką ji padarė būdama neteista (2 t., b. l. 72), bausta administracine tvarka (2 t., b. l. 73-74), dirbanti UAB „( - )“ darbininkė-operatore nuo ( - ) (2 t., b. l. 75-76), augina mažametį vaiką.

25Asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, gali būti teismo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu: 1) jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir; 2) savu noru atlygino ar pašalino fiziniam ar juridiniam asmeniui padarytą žalą arba susitarė dėl šios žalos atlyginimo ar pašalinimo, ir; 3) susitaikė su nukentėjusiu asmeniu arba juridinio asmens ar valstybės institucijos atstovu, ir; 4) yra pagrindo manyti, kad jis nedarys naujų nusikalstamų veikų (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 straipsnio 1 dalis).

262018-06-12 kaltinamosios A. N. gynėjo advokato Žydrūno Rupšio pateiktame rašte Nr. 44/2018 (susitarime dėl žalos atlyginimo) matyti, kad A. N. atsiprašė nukentėjusiojo V. V. ir atlygino 230 € jam padarytą turtinę žalą. V. V., pasirašydamas šį prašymą, patvirtina, jog turtinė žala – 230 € jam yra atlyginta ir susitaikė su A. N. bei prašo ją atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės.

27Kaltinamoji A. N. prisipažino padariusi nusikalstamą veiką, neteista, dirbanti, turtinė žala (pusė sumos) nukentėjusiajam yra atlyginta, nukentėjusiajam patvirtinus, kad kaltinamoji ir nukentėjusysis susitaikė, jis jai atleido. Nukentėjusysis neturi kaltinamajai pretenzijų, todėl teismas mano, kad yra pagrindo manyti, kad kaltinamoji A. N. nedarys naujų nusikalstamų veikų. Esant išdėstytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad yra visos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 straipsnio 1 dalyje išvardytos būtinos sąlygos atleisti kaltinamąją nuo baudžiamosios atsakomybės jai susitaikius su nukentėjusiuoju ir baudžiamąją bylą jos atžvilgiu nutraukti.

28Atsižvelgus į nusikaltimo pobūdį bei į kaltinamosios asmenybę, į tai, kad ji viena augina vaiką, atlygino nukentėjusiajam pusė turtinės žalos, dirba, prisipažino ir gailisi padariusi nusikalstamą veiką bei į kitas aplinkybes, kaltinamajai A. N. baudžiamojo poveikio priemonės yra neskirtinos.

29Kaltinamoji A. N. buvo laikinai sulaikyta nuo 2017-08-17 01.20 val. iki 2017-08-17 16.05 val. (2 t., b. l. 92, 95). 2017-08-17 nutarimu kaltinamajai A. N. skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (2 t., b. l. 132-133), nuosprendžiui įsiteisėjus, naikintinas.

302018-02-26 Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokuroro Sigito Dobiliausko nutarimu, A. N. laikinai nuo 2018-02-26 iki 2018-08-26 apribotos nuosavybės teisės 459,99 € sumai banko sąskaitose: Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) AB „Šiaulių bankas“. Nustatytas visiškas nuosavybės teisių apribojimas 459,99 € sumai, uždraudžiant valdyti, naudoti ir disponuoti sąskaitose esančiomis piniginėmis lėšomis iki 300 € kas mėnesį bei viršijančiomis 759,99 € sumą (2 t., b. l. 83-84). Esant aukščiau aptartoms aplinkybėms, kaltinamajai A. N. skirtas laikinasis nuosavybės teisių apribojimas, atlyginus nukentėjusiajam pusė turtinės žalos, yra naikintinas.

31Kaltinamosios I. S. atsakomybę lengvinanti aplinkybė – prisipažino padariusi nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai dėl to gailėjosi. Kaltinamosios atsakomybę sunkina tai, kad nusikaltimą padarė veikdama bendrininkų grupėje, būdama recidyvistė, nusikalstamą veiką padarė būdama apsvaigusi nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui.

32Skirdamas bausmę kaltinamajai I. S., teismas atsižvelgia į tai, jog ji padarė vieną nusikalstamą veiką priskiriamą apysunkių nusikaltimų kategorijai. Pažymėtina, kad yra teista už analogiškas nusikalstamas veikas. Nusikalstamą veiką padarė būdama teista (1 t., b. l. 111-117), bausta administracine tvarka, turi galiojančių administracinių nuobaudų (1 t., b. l. 124-139), mokėsi VšĮ „( - )“ (1 t., b. l. 40), nedirbanti (1 t., b. l. 141). 2018-04-25 VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės rašte Nr. S-2184 (1.16) nurodoma, kad I. S. yra įrašyta Psichiatrijos klinikos pacientų registre. Jai nustatytos diagnozės: nuo 2009-05-06 iki 2009-05-11 F10.3-Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant alkoholį, abstinencijos būklė. 2011-03-19 F60.3-Emociškai nestabilaus tipo asmenybės sutrikimas. Nuo 2014-01-13 iki 2014-01-23 F43.0-Ūminė reakcija į stresą. Nuo 2014-01-24 iki 2014-01-30 F0.70-Organinis asmenybės sutrikimas. Nuo 2014-01-31 iki 2014-02-03 F0.58-Kitoks delyras. 2016-04-11 F43.2-Adaptacijos sutrikimai. Nuo 2016-04-11 iki 2016-04-13 F43.2-Adaptacijos sutrikimai. Nuo 2016-09-20 iki 2016-09-22 F0.70-Organinis asmenybės sutrikimas. Nuo 2017-02-07 iki 2017-02-10 F0.70-Organinis asmenybės sutrikimas. 2017-05-13 F10.2-Priklausomybės sindromas alkoholiui. Nuo 2017-05-15 iki 2017-05-18 F0.70-Organinis asmenybės sutrikimas. 2017-07-09 F0.70-Organinis asmenybės sutrikimas. Nuo 2017-07-09 iki 2017-07-11 F0.70-Organinis asmenybės sutrikimas. 2017-07-15 F06.33-Organinė depresija. Nuo 2017-07-15 iki 2017-07-31 F0.70-Organinis asmenybės sutrikimas. 2017-08-13 F0.70-Organinis asmenybės sutrikimas. Nuo 20147-08-13 iki 2017-08-16 F0.70-Organinis asmenybės sutrikimas. Pacientei taikytas medikamentinis gydymas (3 t., b. l. 11). 2018-04-25 VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės rašte Nr. S-2199 (1.16), nurodoma, kad I. S. VšĮ Respublikinėje Šiaulių ligoninėje Suaugusiųjų infekcinių ligų skyriuje gydėsi nuo 2017-04-12 iki 2017-04-14. Stacionarizuota punkcinei kepenų biopsijai. Biopsijos atsakymas patvirtino lėtinio virusinio hepatito C diagnozę (3 t., b. l. 12).

33Įvertinęs visas šias skiriamos bausmės individualizavimui reikšmingas aplinkybes, teismas pripažįsta, jog bausmės tikslai (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 41 straipsnis) bus pasiekti kaltinamajai skyrus prokuroro siūlomą realią laisvės atėmimo bausmę, jos dydį parenkant žemesnį nei sankcijos mediana. Kadangi kaltinamoji kaltę pripažino, byla buvo nagrinėta atliekant sutrumpintą įrodymų tyrimą, todėl taikytinos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio nuostatos ir bausmė kaltinamajai sumažintina vienu trečdaliu.

34Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 4 dalyje yra nurodoma, kad kai bausmės iš dalies sudedamos, prie griežčiausios bausmės, paskirtos už vieną iš padarytų nusikalstamų veikų, iš dalies pridedamos švelnesnės bausmės ir nurodomi kiekvienos iš pridedamų bausmės dalių parinkimo motyvai. Bendrinant bausmes ir skiriant galutinę subendrintą bausmę, būtina nurodyti bausmių bendrinimo motyvus, pasirenkant vieną ar kitą bausmių bendrinimo būdą (Šiaulių apygardos teismo 2018 m. kovo 7 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-100-744/2018).

35Teismas bausmės kaltinamajai I. S. nebendrina, nes 2018-04-17 Marijampolės apylinkės teismo nuosprendis dar nėra įsiteisėjęs. Šiam nuosprendžiui įsiteisėjus, kaltinamajai paskirta šiuo nuosprendžiu bausmė bus subendrinta nutartimi, bausmės vykdymo institucijai kreipiantis su teikimu dėl bausmių subendrinimo.

36Kaltinamoji I. S. buvo laikinai sulaikyta nuo 2017-08-16 23.50 val. iki 2017-08-17 16.00 val., nuo 2018-02-22 14.10 val. (1 t., b. l. 133, 138, 198; 2 t., b. l. 15). 2017-10-10 Vilkaviškio rajono apylinkės teismo nutartimi kaltinamajai I. S. skirta kardomoji priemonė – suėmimas ir paskelbta kaltinamosios paieška (1 t., b. l. 163-165). 2017-11-28 Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokuroro Sigito Dobiliausko nutarimu paskelbta įtariamosios I. S. paieška (1 t., b. l. 166-167). 2017-11-30 Šiaulių apylinkės teismo nutartimi įtariamajai I. S. paskirta kardomoji priemonė – suėmimas ir paskelbta jos paieška (1 t., b. l. 178-180). 2018-02-23 Šiaulių apylinkės teismo nutartimi palikta galioti 2017-11-30 Šiaulių apylinkės teismo nutartis ir I. S. nustatytas kardomosios priemonės – suėmimo terminas 2 (dviem) mėnesiams, terminą skaičiuojant nuo 2018-02-22. Nutartimi buvo nutraukta įtariamosios I. S. paieška (2 t., b. l. 28-30). 2017-08-17 nutarimu I. S. skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (2 t., b. l. 57-58). 2018-04-19 Šiaulių apylinkės teismo nutartimi kaltinamajai I. S. pratęstas kardomosios priemonės – suėmimo terminas 3 (trims) mėnesiams, terminą skaičiuojant nuo 2018-04-22 (3 t., b. l. 2-7).

372017-11-30 Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūra raštu Nr. S5-43426 kreipėsi į Lietuvos Respublikos Generalinę prokuratūrą dėl Europos arešto orderio išdavimo I. S. (1 t., b. l. 184-185). 2017-12-05 Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra raštu Nr. 14.2.-4965 (14.3-324/17) dėl I. S. Europos arešto orderio, išdavė Europos arešto orderį I. S. (1 t., b. l. 187-197).

382017-11-09 Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuroro Sigito Dobiliausko nutarimu, I. S. laikinai nuo 2017-11-09 iki 2018-05-09 apribotos nuosavybės teisės 459,99 € sumai banko sąskaitoje Nr. ( - ) AB „Šiaulių bankas“. Nustatytas visiškas nuosavybės teisių apribojimas 459,99 € sumai, uždraudžiant valdyti, naudoti ir disponuoti sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis iki 300 €, kas mėnesį bei viršijančiomis 759,99 € sumą (1 t., b. l. 147-148). Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokuroro Sigito Dobiliausko 2017-11-09 nutarimas, kuriuo kaltinamajai I. S. skirtas laikinas nuosavybės teisių apribojimas 229,99 € piniginei sumai, įsiteisėjus teismo nuosprendžiui, paliktinas iki visiško civilinio ieškinio atlyginimo.

392018-04-13 Šiaulių apylinkės teismo nutartimi kaltinamajai I. S. skirta gynėja advokatė Sofija Kručienė (2 t., b. l. 185-188). 2018-04-18 Šiaulių apylinkės teismo nutartimi kaltinamoji I. S. buvo etapuota į Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus (2 t., b. l. 197-200). 2018-05-17 Šiaulių apylinkės teismo nutartimi kaltinamoji I. S. buvo etapuota į Šiaulių apylinkės teismą Šiaulių rūmus (3 t., b. l. 22-25). 2018-06-01 Šiaulių apylinkės teismo nutartimi kaltinamojo I. S. buvo etapuota į Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus (3 t., b. l. 33-36).

40Nukentėjusysis V. V. 2017-10-12 pareiškė civilinį ieškinį 459,99 € turtinei žalai atlyginti (1 t., b. l. 82).

41Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 109 straipsnį asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamojoje byloje pareikšti kaltinamajam civilinį ieškinį.

42Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 115 straipsnio 1 dalį, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, teismas, remdamasis įrodymais dėl civilinio ieškinio pagrįstumo ir dydžio, visiškai ar iš dalies patenkina pareikštą civilinį ieškinį arba jį atmeta. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.263 straipsnio 2 dalį žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą, privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo.

43Civilinis ieškinys baudžiamajame procese – tai dėl nusikalstamos veikos turtinės ir (ar) neturtinės žalos patyrusio asmens baudžiamojo proceso įstatymo nustatyta tvarka reiškiamas reikalavimas įtariamajam, kaltinamajam ar už įtariamojo ar kaltinamojo veikas materialiai atsakingiems asmenims atlyginti patirtą žalą. Asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti įtariamajam ar kaltinamajam, ar už jų veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį. Teismas jį nagrinėja kartu su baudžiamąja byla (BPK 109 straipsnis (2011 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. XI-1852 redakcija). Baudžiamojoje byloje pareikštas civilinis ieškinys nėra vien tik privataus pobūdžio reikalavimas, siejantis nukentėjusįjį ir įtariamą ar kaltinamą nusikalstamos veikos padarymu asmenį. Nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimas yra sudėtinė baudžiamojo proceso dalis, neatskiriama nuo įstatyme įvirtintų baudžiamojo proceso tikslų (BPK 1 straipsnio 1 dalis). Pagal BPK 112 straipsnio 1 dalies prasmę civilinis ieškinys pareiškiamas rašytine forma, paduodant ieškinį ikiteisminio tyrimo pareigūnui, prokurorui ar teismui bet kuriuo proceso metu, tačiau ne vėliau, kaip iki įrodymų tyrimo pradžios. Baudžiamojo proceso įstatyme nekeliama specialiųjų (imperatyviųjų) reikalavimų civilinio ieškinio pareiškimo turiniui (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-56/2011; 2K-278/2011), tačiau civilinis ieškinys reiškiamas baudžiamojoje byloje turi atitikti CPK 111, 135 straipsnių reikalavimus, t. y. ieškinio pareiškimas forma ir turiniu turi atitikti bendruosius procesinių dokumentų turiniui nustatytus reikalavimus (kasacinė nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-245/2010; kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-526-693/2015, 2K-7-124-648/2016). (Lietuvos Apeliacinio teismo 2017 m. sausio 6 d. apeliacinis nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-22-449/2017).

44Nagrinėjamos bylos kontekste aktualios ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatos, reglamentuojančios asmenų atsakomybės pagrindus, apimtį ir sąlygas, nusikalstama veika padarius žalą. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.279 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bendru žalos padarymu laikomi atvejai, kai žala yra kelių asmenų veiksmų padarinys. Taigi, bendrai žalą padarę nusikalstamos veikos bendrininkai (vykdytojai, organizatoriai, kurstytojai, padėjėjai) nepriklausomai nuo bendrininkavimo formos atsako solidariai. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.279 straipsnio 4 dalyje nustatyta to paties straipsnio 1 dalies išimtinė taisyklė, reglamentuojanti atvejus, kai keli asmenys atliko atskirus, o ne bendrus veiksmus. Įrodžius, kad žala atsirado būtent dėl vieno iš tų asmenų veiksmų, atsako tik tas asmuo, o kitiems asmenims atsakomybė neatsiranda. Tada būtina nustatyti, kad tarp jų veiksmų ir žalos nėra priežastinio ryšio, o toks ryšys sieja žalą ir kito asmens veiksmus. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. kovo 28 d. kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-75-648/2017).

45Iš bylos medžiagos matyti, kad kaltinamųjų A. N. ir I. S. tyčiniai veiksmai (įsibrovimas į patalpą ir pavogimas nukentėjusiajam V. V. priklausančių daiktų) padarytos, turtinės žalos padarymo faktas yra įrodytas, nukentėjusiojo V. V. ieškinys dėl turtinės žalos pagrįstas byloje esančiais įrodymais, ginčo dėl dydžio nėra. Nukentėjusiajam V. V. civilinis ieškinys yra tenkintinas iš dalies (nes kaltinamoji A. N. yra atlyginusi pusė nukentėjusiajam padarytos turtinės žalos), todėl likusi neatlyginta 229,99 € turtinė žala nukentėjusiajam yra priteistina iš kaltinamosios I. S..

46Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 straipsnio 2 ir 4 dalimis,

Nutarė

47A. N., vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 straipsniu, atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje numatytos nusikalstamos veikos padarymo, kaltinamajai A. N. bei nukentėjusiajam V. V. susitaikius, ir baudžiamąją bylą jos atžvilgiu nutraukti.

48Kaltinamajai A. N. neskirti baudžiamojo poveikio priemonių.

49Kaltinamajai A. N. skirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, įsiteisėjus nuosprendžiui, panaikinti.

50Nuo 2018 m. birželio 27 d. panaikinti 2018-02-26 Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokuroro Sigito Dobiliausko nutarimą skirti laikiną nuosavybės teisės apribojimą A. N..

51Įspėti A. N., kad jeigu ji per vienerius metus padarys baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą, teismas gali panaikinti sprendimą dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ir spręsti dėl jos baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas. Jeigu per vienerius metus padarys naują tyčinį nusikaltimą, ankstesnis sprendimas atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės nustos galioti ir bus sprendžiama dėl jos baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas.

52I. S. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalį ir paskirti 1 (vienerių) metų 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

53Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti sumažintą - 1 (vienerių) metų laisvės atėmimo bausmę.

54Bausmę skirti atlikti pataisos namuose.

55Bausmės pradžią skaičiuoti nuo šio nuosprendžio paskelbimo dienos.

56Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsnio 2 dalimi, kaltinamajai I. S. į bausmės laiką įskaityti laiką, išbūtą suėmime ir laikinajame sulaikyme: nuo 2017-08-16 23.50 val. iki 2017-08-17 16.00 val., suėmime išbūtą laiką nuo 2018-02-22 iki nuosprendžio paskelbimo dienos (2018-06-27).

57Kardomąją priemonę – suėmimą – palikti galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

58Kaltinamajai skirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, – įsiteisėjus nuosprendžiui, panaikinti.

59Patenkinti iš dalies nukentėjusiojo V. V. civilinį ieškinį ir priteisti iš kaltinamosios I. S. 229,99 € turtinei žalai atlyginti nukentėjusiajam V. V..

60Nuo 2018 m. birželio 27 d. iki visiško civilinio ieškinio atlyginimo I. S. skirti laikiną nuosavybės teisių apribojimą 229,99 € sumai banko sąskaitoje Nr. ( - ) AB „Šiaulių bankas“. Nustatyti visišką nuosavybės teisių apribojimą 229,99 € sumai, uždraudžiant valdyti, naudoti ir disponuoti sąskaitose esančiomis piniginėmis lėšomis, išskyrus leidžiant valdyti, naudoti ir disponuoti sąskaitoje esančiomis lėšomis iki 300 € kas mėnesį.

61Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, teismo nuosprendžiui įsiteisėjus:

 1. moteriški juodos spalvos batai, 2 vnt., moteriškos juodos spalvos šlepetės, 2 vnt. (1 t., b. l. 27-30), grąžinti teisėtam savininkui;
 2. dvi daktiloskopinės plokštelės su avalynės pėdsakais, 2 vnt., viena daktiloskopinė plokštelė su rankų pėdsakais, 1 vnt., ėminys su galimais DNR pėdsakais, 1 vnt., viena daktiloskopinė plokštelė su avalynės pėdsaku, 1 vnt., trys daktiloskopinės plokštelės su avalynės pėdsakais, 3 vnt. (1 t., b. l. 27-30), perduoti sunaikinti;
 3. televizorius, televizoriaus pultas, alkotesteris, kvepalai, kojų šveitiklis po apžiūros grąžinti savininkui (1 t. b. l. 49, 51), palikti savininko neribotam disponavimui.

62Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo, nuorašo gavimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Mantas... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:... 3. A. N., a. k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietė, lietuvė, turinti... 4. I. S. (buvusi B.), a. k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietė,... 5. 2008-11-04 Šiaulių miesto apylinkės teismo nutartimi Kalėjimų departamento... 6. 2015-02-04 Šiaulių apylinkės teismo nutartimi I. B. prašymas tenkintas.... 7. 2013-10-21 Panevėžio miesto apylinkės teismo nutartimi Panevėžio pataisos... 8. 2014-05-22 Šiaulių apylinkės teismo nutartimi Šiaulių apygardos probacijos... 9. 2015-02-03 Šiaulių apylinkės teismas nutartimi I. B. prašymą tenkino... 10. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 273 straipsnio... 11. Teismas... 12. A. N. kaltinama tuo, kad 2017-08-16 nuo 20.00 val. iki 21.00 val., tikslus... 13. I. S. kaltinama tuo, kad 2017-08-16 nuo 20.00 val. iki 21.00 val., tikslus... 14. Kaltinamoji A. N. apklausta teisme kalta prisipažino visiškai ir parodė, kad... 15. Kaltinamoji I. S. apklausta teisme kalta prisipažino visiškai ir parodė, kad... 16. Nukentėjusysis V. V. apklaustas teisme parodė, kad savo pareikštą civilinį... 17. Kaltinamoji A. N. apklausta ikiteisminiame tyrime kalta prisipažino visiškai... 18. Kaltinamoji I. S. apklausta ikiteisminiame tyrime kalta prisipažino visiškai... 19. Papildomai apklausta ikiteisminiame tyrime dėl pareikšto įtarimo kalta... 20. Be paties kaltinamųjų A. N. ir I. S. prisipažinimų jų kaltė byloje... 21. Papildomai apklausiamas nukentėjusysis V. V. ikiteisminiame tyrime parodė,... 22. Teismas, įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus ir teisme ištirtus... 23. Kaltinamosios A. N. atsakomybę lengvinančios aplinkybės – prisipažino... 24. Kaltinamoji A. N. padarė vieną nusikalstamą veiką, priskiriamą apysunkių... 25. Asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar... 26. 2018-06-12 kaltinamosios A. N. gynėjo advokato Žydrūno Rupšio pateiktame... 27. Kaltinamoji A. N. prisipažino padariusi nusikalstamą veiką, neteista,... 28. Atsižvelgus į nusikaltimo pobūdį bei į kaltinamosios asmenybę, į tai,... 29. Kaltinamoji A. N. buvo laikinai sulaikyta nuo 2017-08-17 01.20 val. iki... 30. 2018-02-26 Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros... 31. Kaltinamosios I. S. atsakomybę lengvinanti aplinkybė – prisipažino... 32. Skirdamas bausmę kaltinamajai I. S., teismas atsižvelgia į tai, jog ji... 33. Įvertinęs visas šias skiriamos bausmės individualizavimui reikšmingas... 34. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 4 dalyje yra nurodoma,... 35. Teismas bausmės kaltinamajai I. S. nebendrina, nes 2018-04-17 Marijampolės... 36. Kaltinamoji I. S. buvo laikinai sulaikyta nuo 2017-08-16 23.50 val. iki... 37. 2017-11-30 Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūra... 38. 2017-11-09 Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuroro... 39. 2018-04-13 Šiaulių apylinkės teismo nutartimi kaltinamajai I. S. skirta... 40. Nukentėjusysis V. V. 2017-10-12 pareiškė civilinį ieškinį 459,99 €... 41. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 109 straipsnį asmuo,... 42. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 115 straipsnio 1 dalį,... 43. Civilinis ieškinys baudžiamajame procese – tai dėl nusikalstamos veikos... 44. Nagrinėjamos bylos kontekste aktualios ir Lietuvos Respublikos civilinio... 45. Iš bylos medžiagos matyti, kad kaltinamųjų A. N. ir I. S. tyčiniai... 46. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303... 47. A. N., vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 straipsniu,... 48. Kaltinamajai A. N. neskirti baudžiamojo poveikio priemonių.... 49. Kaltinamajai A. N. skirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą... 50. Nuo 2018 m. birželio 27 d. panaikinti 2018-02-26 Šiaulių apygardos... 51. Įspėti A. N., kad jeigu ji per vienerius metus padarys baudžiamąjį... 52. I. S. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178... 53. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu,... 54. Bausmę skirti atlikti pataisos namuose.... 55. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo šio nuosprendžio paskelbimo dienos.... 56. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsnio 2 dalimi,... 57. Kardomąją priemonę – suėmimą – palikti galioti iki nuosprendžio... 58. Kaltinamajai skirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą... 59. Patenkinti iš dalies nukentėjusiojo V. V. civilinį ieškinį ir priteisti... 60. Nuo 2018 m. birželio 27 d. iki visiško civilinio ieškinio atlyginimo I. S.... 61. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, teismo... 62. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo, nuorašo gavimo ar išdavimo...