Byla 1A-22-449/2017
Dėl klaidų ištaisymo Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 6 d. nuosprendyje baudžiamojoje byloje Nr. 1A-22-449/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Svajūno Knizlerio, Daivos Pranytės – Zalieckienės, Lino Šiukštos (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), sekretoriaujant Rasai Maldanytei, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinio ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl klaidų ištaisymo Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 6 d. nuosprendyje baudžiamojoje byloje Nr. 1A-22-449/2017.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinio ieškovo pareiškimą,

Nustatė

3Kauno apygardos teismo 2015 m. balandžio 1 d. nuosprendžiu D. V. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 183 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 3 metams, 207 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 6 mėnesiams, 300 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 6 mėnesiams, 233 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 6 mėnesiams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, paskirtas bausmes subendrinus bausmių apėmimo būdu, D. V. paskirta galutinė subendrinta bausmė laisvės atėmimas 3 (trejiems) metams, laisvės atėmimo bausmę paskiriant atlikti pataisos namuose. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 3, 4, 9 dalimis, Kauno apygardos teismo 2015 m. balandžio 1 d. nuosprendžiu paskirtą bausmę ir Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 23 d. baudžiamuoju įsakymu paskirtą 30 MGL (3 900 Lt) dydžio baudą subendrinus bausmių sudėjimo būdu, galutinė subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas 3 (trejiems) metams ir 30 MGL (3 900 Lt) dydžio bauda, laisvės atėmimo bausmę paskiriant atlikti pataisos namuose.

4D. V. pagal BK 208 straipsnio 2 dalį, 209 straipsnio 1 dalį, 186 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 6 dalį, 184 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 3 dalį, 24 straipsnio 5 dalį, 235 straipsnio 1 dalį išteisintas, nes nepadarytos veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. UAB „G“, UAB „M“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus, Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos civiliniai ieškiniai palikti nenagrinėti.

5Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs šią baudžiamąją bylą pagal Kauno apygardos prokuratūros skyriaus prokuroro, civilinio ieškovo UAB „M“ atstovo ir nuteistojo D. V. gynėjo apeliacinius skundus, 2017 m. sausio 6 d. nuosprendžiu Kauno apygardos teismo 2015 m. balandžio 1 d. nuosprendžio dalį, kuria D. V. išteisintas pagal Lietuvos Respublikos BK 209 straipsnį, 186 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 6 dalį, ir 184 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 3 dalį, panaikino ir šioje dalyje priėmė naują nuosprendį. Taip pat pakeitė Kauno apygardos teismo 2015 m. balandžio 1 d. nuosprendžio aprašomąją dalį dėl nustatytų nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 183 straipsnio 2 dalyje, padarymo aplinkybių ir nuosprendžio dalį dėl civilinių ieškinių išsprendimo.

6Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 6 d. nuosprendžiu D. V. nuteistas pagal BK 209 straipsnį 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme, pagal BK 186 straipsnio 1 dalį 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme, pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 184 straipsnio 2 dalį 1 metų laisvės atėmimo bausme, pagal BK 300 straipsnio 3 dalį 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2, 4 dalimis, 5 dalies 1, 2 punktais, 6, 9 dalimis, šiuo nuosprendžiu paskirtas bausmes pagal BK 209 straipsnį, 186 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 6 dalį, 184 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 3 dalį, Kauno apygardos teismo 2015 m. balandžio 1 d. nuosprendžiu pagal BK 183 straipsnio 2 dalį, 207 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 1 dalį, 233 straipsnio 1 dalį paskirtas bausmes ir Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 23 d. baudžiamuoju įsakymu paskirtą bausmę pagal BK 223 straipsnio 1 dalį subendrinti apėmimo ir dalinio sudėjimo būdu, ir D. V. paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 3 (trejiems) metams ir 8 (aštuoniems) mėnesiams ir 30 MGL dydžio (1129, 52 Eur) bauda. Pritaikius BK 75 straipsnio 1 dalį nuteistajam D. V. paskirtos galutinės subendrintos 3 (trejų) metų ir 8 (aštuonių) mėnesių laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 3 (trejiems) metams.

7Pripažinus D. V. kaltu pagal BK 209 straipsnį, patenkinti prokuroro pareikšti civiliniai ieškiniai Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus naudai. Priteista iš nuteistojo D. V. 81 306, 48 Eur turtinės žalos atlyginimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriui. Priteista iš nuteistojo D. V. 178 673, 77 Eur turtinės žalos atlyginimo Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijai.

8Lietuvos apeliaciniame teisme 2017 m. sausio 30 d. gautas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimas dėl klaidų ištaisymo 2017 m. sausio 6 d. nuosprendyje baudžiamojoje byloje Nr. 1A-22-449/2017. Prašyme nurodyta, kad Kauno apygardos prokuratūra apeliaciniu skundu, be kita ko, prašė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pareikštą civilinį ieškinį patenkinti pilnai ir priteisti iš D. V. patikslintame civiliniame ieškinyje nurodytą sumą – 424 356, 12 Lt (122 902, 03 Eur). Lietuvos apeliacinis teismas iš D. V. priteisė pirminiame civiliniame ieškinyje nurodytą sumą – 280 735, 53 Lt. Civilinio ieškovo nuomone, priteisdama šią pinigų sumą Lietuvos apeliacinis teismas padarė klaidą, nurodydama ne patikslintame civiliniame ieškinyje prašomą sumą, o pirminiame civiliniame ieškinyje nurodytą sumą. Todėl prašo ištaisyti šį rašymo apsirikimą Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 3081 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

9Civilinio ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimas dėl klaidų nuosprendyje ištaisymo atmetamas.

10Pagal BPK 3081 straipsnio 1 dalį, teismas gali savo iniciatyva ar pagal proceso dalyvių pareiškimus ištaisyti neįsiteisėjusiame nuosprendyje rašymo apsirikimus, aiškias aritmetines klaidas ar kitus netikslumus, kurių ištaisymas nekeičia nuosprendžio esmės.

11Iš baudžiamosios bylos duomenų matyti, kad Kauno apygardos prokuratūros skyriaus prokuroras, gindamas viešąjį interesą, 2013 m. sausio 28 d., dar iki pradedant įrodymų tyrimą, Kauno apygardos teismui pateikė civilinį ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš kaltinamojo D. V. 280 735, 53 Lt Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus naudai (t. 17, b.l. 66-67). Nagrinėjant šią baudžiamąją bylą Kauno apygardos teisme, jau po kaltinamojo akto paskelbimo, pradėjus įrodymų tyrimą (t. 17, b.l. 89), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus administracijos atstovai teismui pateikė patikslintą civilinį ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš D. V. didesnį civilinį ieškinį – 424 356, 12 Lt (t. 17, b.l. 129-130).

12BPK 112 straipsnio 1 dalyje imperatyviai nurodyta, kad civilinis ieškinys pareiškiamas paduodant ieškinį ikiteisminio tyrimo pareigūnui, prokurorui ar teismui bet kuriuo proceso metu, tačiau ne vėliau kaip iki įrodymų tyrimo teisme pradžios. Nukentėjusysis, nepareiškęs civilinio ieškinio baudžiamojoje byloje, turi teisę pareikšti ieškinį civilinio proceso tvarka. Todėl civilinio ieškinio pagrindas ar dalykas gali būti tikslinami iki įrodymų tyrimo teisiamajame posėdyje pradžios. Tam tikrais atvejais ieškinio reikalavimų tikslinimas galimas ir įrodymų tyrimo metu (pavyzdžiui, kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-124/2016, 2K-503/2008), tačiau pareikšto ieškinio sumos ženklus didinimas bylos nagrinėjimo teisme metu, po įrodymų tyrimo pradėjimo, ne visais atvejais yra suderinamas su kaltinamojo teisės į tinkamą ir efektyvią teisminę gynybą užtikrinimu. Kaip matyti iš patikslinto ieškinio, kurį pateikė ne valstybinį kaltinimą palaikęs prokuroras, pareiškęs pirminį ieškinį, o Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus atstovai, juo prašoma ženkliai padidinti priteistiną iš D. V. civilinį ieškinį (nuo 280 735, 53 Lt iki 424 356, 12 Lt). Be to, toks prašymas grindžiamas tuo, kad civilinėje byloje buvo patvirtintas patikslintas kreditoriaus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus kreditorinis reikalavimas UAB „VS“ bankroto byloje. Iš pateiktos Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 4 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje, matyti, kad civilinio ieškovo kreditoriniai reikalavimai buvo padidinti atsižvelgiant į naujai atsiradusią žalą dėl nesumokėtų VSD įmokų atleidžiamiems bendrovės darbuotojams ir priskaičiuotų delspinigių atsakovės įsiskolinimams VSDFV biudžetui (t. 17, b.l. 131).

13Iš dalies patenkinus prokuroro apeliacinį skundą, Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 6 d. nuosprendžiu D. V. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 209 straipsnį dėl nusikalstamo bankroto. Šios nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės aprašytos apeliacinės instancijos teismo nuosprendyje. Tačiau kaltinimo esmė ta, kad D. V., sąmoningai blogai valdydamas UAB „VS“, nulėmė šios įmonės bankrotą ir dėl to padarė didelės turtinės žalos kreditoriams, tarp jų ir 897 660, 30 Lt Kauno apskrities VMI ir VSDFV Kauno skyriui. Būtent apie tokio dydžio šiems kreditoriams padarytą turtinę žalą (280 735, 53 Lt VSDFV Kauno skyriui ir 616 924, 79 Lt Kauno apskrities VMI) yra nurodyta pirminiuose prokuroro pareikštuose civiliniuose ieškiniuose, kuriuose prašoma iš D. V. priteisti VSDFV Kauno skyriui ir Kauno apskrities VMI.

14Panaikinus dalį pirmosios instancijos teismo nuosprendžio ir priėmus naują, apkaltinamąjį nuosprendį, t.y., pripažinus D. V. kaltu pagal BK 209 straipsnį, teismas tuo pačiu kitaip išsprendė ir pareikštų civilinių ieškinių klausimą. Iš nuteistojo D. V. priteista 81 306, 48 Eur turtinės žalos atlyginimo VSDFV Kauno skyriui ir 178 673, 77 Eur turtinės žalos atlyginimo Kauno apskrities VMI. Tai reiškia, kad šiuo atveju buvo patenkinti prokuroro iki įrodymų tyrimo pradžios pareikšti civiliniai ieškiniai.

15Tai, kad iš D. V. VSDFV Kauno skyriui buvo priteista žalos atlyginimo suma, nurodyta prokuroro pirminiame, o ne vėliau patikslintame ir padidintame civiliniame ieškinyje, nėra apsirikimas ar klaida. Todėl prašymas ištaisyti šią nuosprendžio dalį BPK 3081 straipsnio 1 dalyje numatyta tvarka neturi jokio pagrindo.

16Vis dėlto teisėjų kolegija pripažįsta, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 6 d. nuosprendyje neišdėstyti išsamūs šio klausimo išsprendimo motyvai, o dėl to gali kilti neaiškumų ir ateityje sprendžiant žalos atlyginimo klausimus civilinio proceso tvarka.

17Todėl teismo nutartyje, kuria atmetamas prašymas ištaisyti nuosprendį BPK 3081 straipsnio 1 dalyje numatyta tvarka, dar kartą išdėstomi ir konkrečios turtinės žalos priteisimo VSDFV Kauno skyriui motyvai. Priteisdamas nurodyto dydžio (81 306, 48 Eur) turtinės žalos atlyginimą, apeliacinės instancijos teismas visiškai patenkino prokuroro pareikštą pirminį civilinį ieškinį. Tuo tarpu paties VSDFV Kauno skyriaus pareikšto patikslinto civilinio ieškinio teisėjų kolegija iš viso nenagrinėjo dėl priežasčių, kurios jau išvardintos šioje nutartyje. Pagrindinė priežastis ta, kad šis patikslintas civilinis ieškinys paduotas teismui baudžiamojoje byloje jau vykstant įrodymų tyrimui, o tai draudžia BPK 112 straipsnio 1 dalis. Tai reiškia, kad patikslintas civilinis ieškinys nebuvo atmestas, faktiškai jis paliktas nenagrinėtu, todėl dėl patikslinto ieškinio dalies, kuria buvo padidintas pirminis ieškinys, civilinis ieškovas turi teisę pareikšti civilinį ieškinį civilinio proceso tvarka.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 3081 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

19Civilinio ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl klaidų ištaisymo Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 6 d. nuosprendyje baudžiamojoje byloje Nr. 1A-22-449/2017 atmesti.

20Išaiškinti civiliniam ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriui teisę dėl patikslinto ieškinio dalies, kuria buvo padidintas pirminis ieškinys, paduoti ieškinį civilinio proceso tvarka.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinio ieškovo pareiškimą,... 3. Kauno apygardos teismo 2015 m. balandžio 1 d. nuosprendžiu 4. D. V. pagal BK 208 straipsnio 2 dalį, 209 straipsnio 1... 5. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs šią baudžiamąją bylą pagal... 6. Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 6 d. nuosprendžiu 7. Pripažinus D. V. kaltu pagal BK 209 straipsnį, patenkinti... 8. Lietuvos apeliaciniame teisme 2017 m. sausio 30 d. gautas Valstybinio... 9. Civilinio ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno... 10. Pagal BPK 3081 straipsnio 1 dalį, teismas gali savo iniciatyva ar pagal... 11. Iš baudžiamosios bylos duomenų matyti, kad Kauno apygardos prokuratūros... 12. BPK 112 straipsnio 1 dalyje imperatyviai nurodyta, kad civilinis ieškinys... 13. Iš dalies patenkinus prokuroro apeliacinį skundą, Lietuvos apeliacinio... 14. Panaikinus dalį pirmosios instancijos teismo nuosprendžio ir priėmus naują,... 15. Tai, kad iš D. V. VSDFV Kauno skyriui buvo priteista... 16. Vis dėlto teisėjų kolegija pripažįsta, kad Lietuvos apeliacinio teismo... 17. Todėl teismo nutartyje, kuria atmetamas prašymas ištaisyti nuosprendį BPK... 18. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 3081 straipsnio 1... 19. Civilinio ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno... 20. Išaiškinti civiliniam ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo...