Byla 2-3942-642/2014
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Danutė Žvinklytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovei A. B. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė UAB „Gelvora“ pareiškė reikalavimą priteisti iš atsakovės A. B. 11 226,17 Lt skolos, 8 576,20 Lt palūkanų, 5 411,32 Lt delspinigių, 3 906,11 Lt palūkanų delspinigių, 410,43 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 15 procentų metines palūkanas nuo pagrindinės skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo pagal Ego kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 07-124949-EG, sutartines 17,25 procentų metines palūkanas nuo pagrindinės skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo pagal vartojimo kredito sutartį Nr. 09-023449-GV, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovė nepateiks atsiliepimo į ieškinį ar parengiamojo procesinio dokumento.

3Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 123 straipsnio 2 dalis), atsiliepimo per teismo nustatytą terminą atsakovė nepateikė, todėl esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Formaliai įvertinus pateiktus rašytinius įrodymus byloje nustatyta, kad 2007-11-12 „Swedbank", AB (buvęs pavadinimas AB bankas „Hansabankas") ir A. B. sudarė EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 07-124949-EG, 2009-03-20 sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 09-023449-GV, pagal kurias „Swedbank", AB atsakovei suteikė minėtose sutartyse nurodyto dydžio kreditą, atsakovė įsipareigojo minėtose sutartyse nustatyta tvarka kreditą grąžinti bei mokėti palūkanas, delspinigius kitas sutartyse numatytas sumas „Swedbank", AB naudai. Tačiau atsakovė netinkamai vykdė minėtą EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 07-124949-EG ir vartojimo kredito sutartį Nr. 09-023449-GV, todėl „Swedbank", AB pastarąsias nutraukė, ir įgijo teisę reikalauti iš atsakovės grąžinti visą likusį kreditą bei pateikti reikalavimus atsakovei dėl atitinkamų palūkanų, delspinigių ir kitų susijusių piniginių sumų sumokėjimo. 2009-05-21 „Swedbank", AB ir UAB „Gelvora" sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-54, pagal kurią „Swedbank", AB perleido ieškovei visus reikalavimus atsakovės atžvilgiu, pagal minėtą EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 07-124949-EG ir vartojimo kredito sutartį Nr. 09-023449-GV. Ieškovė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.109 straipsnio nustatyta tvarka pranešė atsakovei apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal minėtas sutartis, tačiau atsakovė pastarųjų nėra įvykdžiusi ir ieškinio parengimo dienai. Pagal ieškovės pateiktus įrodymus atsakovės skola pagal EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 07-124949-EG, 1681,97 Lt skolos, 1 080,66 Lt palūkanų, 816,35 Lt delspinigių- 516,70 Lt palūkanų delspinigių, 205,22 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, bei pagal vartojimo kredito sutartį Nr. 09-023449-GV, 9 544,20 Lt skolos, 7 495,54 Lt palūkanų, 4 594,97 Lt delspinigių, 3 389,41 Lt palūkanų delspinigių, 205,21 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. Įrodymų, kad ši suma sumokėta, teismui nepateikta.

6Ištyrus byloje pateiktus rašytinius įrodymus darytina išvada, kad tarp šalių sudarytos Sutarties pagrindu susidarė prievoliniai vartojimo kredito teisiniai santykiai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.73 straipsnis, 6.1 – 6.2 straipsniai, 6.192 straipsnis). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 straipsnio 1 dalis). Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama, todėl laikoma, kad atsakovas pažeidė prievolę, nes praleido prievolės įvykdymo terminą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.59 straipsnis, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6.205 straipsnis). Atsakovė atsiliepimo į pareikštą ieškinį ar priešpriešinių įrodymų nepateikė, o byloje esantys duomenys patvirtina prievolės neįvykdymo faktą. Remiantis 2009-05-21 Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 09-20-54 pradinis kreditorius „Swedbank“, AB bankas reikalavimo teisę į atsakovės skolą perdavė ieškovei. Ieškovė įrodė ir pagrįstai apskaičiavo skolos dydį, todėl ieškovės reikalavimas, kaip pagrįstas, tenkintinas, iš atsakovės priteistina pagal EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 07-124949-EG, 1681,97 Lt skolos, 1 080,66 Lt palūkanų ir pagal vartojimo kredito sutartį Nr. 09-023449-GV, 9 544,20 Lt skolos, 7 495,54 Lt palūkanų.

7Dėl sutarties pažeidimo atsakovei atsirado sutartinė civilinė atsakomybė, t. y. prievolė atlyginti ieškovei nuostolius, atsiradusius po sutarties nutraukimo bei sumokėti netesybas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.221 straipsnio 2 dalis, 6.245 straipsnio 3 dalis, 6.256 straipsnio 2 dalis). Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.73 straipsnį teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius (LAT 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Taip pat Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.125 straipsnio 5 dalis 1 punkto nustatyta, kad ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo yra taikomas sutrumpintas šešių mėnesių senaties terminas.

8Iš ieškovės pateikto 2014-02-14 delspinigių, palūkanų ir delspinigių palūkanų paskaičiavimo akto (b. l. 9-11) matyti, kad ieškovė delspinigius atsakovei skaičiuoja nuo 2009-09-28 iki 2011-0121. Atsakovė nuo vartojimo kredito sutarties nutraukimo nesumokėjo nei dalies susidariusios skolos, savo sutartinių įsipareigojimų nevykdo jau kelis metus. Ieškovė už pradelstą laiką priskaičiavo pagal EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 07-124949-EG 816,35 Lt delspinigių, 516,70 Lt palūkanų delspinigių ir pagal vartojimo kredito sutartį Nr. 09-023449-GV, 4 594,97 Lt delspinigių, ir 3 389,41 Lt palūkanų delspinigių. Nagrinėjamu atveju delspinigiai sutartyse buvo numatyti siekiant užtikrinti atsakovės prievolės grąžinti kreditą ir sumokėti palūkanas vykdymą. Atsakovei, nevykdant minėtos piniginės prievolės, delspinigiai kompensuoja ieškovės praradimus dėl laiku neatgautų pinigų. Tačiau atsižvelgiant į susidariusią skolos sumą, pripažintina, kad ieškovės priskaičiuota delspinigių suma, kuri beveik prilygsta negrąžinto kredito ir palūkanų sumai, yra neprotingai didelė ir pažeidžia sutarties šalių interesų pusiausvyrą, todėl ši delspinigių suma mažintina. Ieškiniams dėl netesybų išieškojimo taikomas sutrumpintas šešių mėnesių terminas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas). Pritaikius sutrumpintą senaties terminą, ieškovei iš atsakovės priteistina pagal EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 07-124949-EG 302,75 Lt delspinigių, 194,51 Lt palūkanų delspinigių ir pagal vartojimo kredito sutartį Nr. 09-023449-GV, 1 717,96 Lt delspinigių, ir 1 349,19 Lt palūkanų delspinigių už paskutinius šešis pradelstus atsiskaityti mėnesius.

9Atsakovė laiku negrąžino suteikto kredito, todėl privalo mokėti kredito sutartyje nustatyto dydžio palūkanas iki visos kredito sumos grąžinimo dienos (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.874 straipsnio 1 dalis, 6.881 straipsnio 2 dalis). Dėl to ieškovei iš atsakovės priteistinos sutartinės 15 procentų metinės palūkanos nuo pagrindinės skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo pagal Ego kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 07-124949-EG; sutartinės 17,25 procentų metinės palūkanos nuo pagrindinės skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo pagal vartojimo kredito sutartį Nr. 09-023449-GV.

10Ieškovė pateikė reikalavimą priteisti pagal EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 07-124949-EG 205,22 Lt iki teisminio skolos išieškojimo išlaidų ir pagal vartojimo kredito sutartį Nr. 09-023449-GV 205,21 Lt iki teisminio skolos išieškojimo išlaidų (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.63 straipsnio 2 dalis, 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punktas). Ieškovės prašomas priteisti ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas sudaro darbo priemonės, registruotas pranešimas Lietuvoje, pranešimas Lietuvoje, užklausos. Teismas konstatuoja, kad šios išlaidos yra nepagrįstos, kadangi ieškovė reikalavimo perleidimo sutartimi iš „Swedbank“, AB banko įsigijo reikalavimo teises, kurios atsirado aukščiau minimos Sutarties pagrindu. Minėtoje sutartyje nėra numatyta ikiteisminė skolos išieškojimo tvarka. Be to, ieškovė nepateikia įrodymų, objektyviai pagrindžiančių aplinkybes, kad faktiškai šias išlaidas patyrė (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Ieškovė vykdo ūkinę – komercinę veiklą, kuriai vykdyti yra būtini žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, todėl išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei-komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punktas nurodytomis išlaidomis. Tuo pagrindu pripažįstama, kad ieškovės reikalavimas pagal EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 07-124949-EG dėl 205,22 Lt iki teisminio skolos išieškojimo išlaidų ir pagal vartojimo kredito sutartį Nr. 09-023449-GV dėl 205,21 Lt iki teisminio skolos išieškojimo išlaidų yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

11Ieškovei iš atsakovės priteistinos kompensacinio pobūdžio 5 procentų metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio dalis).

12Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šalių turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovei – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 2 dalis). Ieškinį patenkinus iš dalies, laikytina, kad ieškovės patenkintų reikalavimų dalis sudaro 70,1 proc., o atmesta 29,90 proc. Pagal pateiktus rašytinius įrodymus, ieškovės bylinėjimosi išlaidas sudaro 886,00 Lt sumokėtas žyminis mokestis už ieškinį (b.l.7), (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Ieškinį patenkinus iš dalies, ieškovei iš atsakovės priteistina 621,08 Lt bylinėjimosi išlaidų.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80, 93, 270, 285, 286 straipsniais, teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti ieškovei UAB „Gelvora“ iš atsakovės A. B. 11 226,17 Lt skolos, 8 576,20 Lt palūkanų, 2 020,71 Lt delspinigių, 1 543,70 Lt palūkanų delspinigių, sutartines 15 procentų metines palūkanas nuo pagrindinės skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo pagal Ego kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 07-124949-EG, sutartines 17,25 procentų metines palūkanas nuo pagrindinės skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo pagal vartojimo kredito sutartį Nr. 09-023449-GV, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos 23 366,78 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2014-02-24 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 621,08 Lt bylinėjimosi išlaidų.

16Kitą ieškinio dalį atmesti.

17Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai