Byla 2S-618-221/2018
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolė J. J., akcinė bendrovė Luminor Bank

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Lozoraitytė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos K. K. atskirąjį skundą dėl Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmų 2018 m. sausio 4 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos K. K. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolė J. J., akcinė bendrovė Luminor Bank.

3Teismas

Nustatė

4Ginčo esmė

5Pareiškėja pateikė skundą dėl antstolės J. J. veiksmų, kuriame prašė sustabdyti arba atidėti vykdymo veiksmus iš pareiškėjai priklausančio turto ir sustabdyti pareiškėjai priklausančio turto vertinimą vykdomojoje byloje Nr. 0052/16/00548 iki nebus panaikintas antstolės 2017 m. gegužės 8 d. nurodymas priverstinai nurašyti pinigines lėšas Nr. S-17-52-1813 bei kol nebus patikslintas piniginis išieškojimas, kokiai skolos sumai yra vykdomas išieškojimas, ir kol nebus patikslinta šio skundo dėl antstolės veiksmų pateikimo dienai išieškota bei išieškoma iš pareiškėjos suma. Patikslintame skunde dėl antstolio veiksmų pareiškėja nurodė prašanti sustabdyti arba atidėti vykdymo veiksmus iki išieškojimo dalykas nebus sumažintas iki 8 905,05 Eur, o priteistos palūkanos užfiksuotos 1 314,5 Eur sumai. Pareiškėja nurodė, kad antstolė J. J. vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 8 d. vykdomąjį raštą Nr. e2-1804-809/2016 dėl 20 770,29 Eur išieškojimo iš skolininkų UAB „Valhalla inter“ ir K. K. Luminor Bank, AB, naudai (vykdomoji byla Nr. 0052/16/00548). Antstolė 2017 m. balandžio 21 d. iš pareiškėjai priklausančių banko sąskaitų į savo depozitinę sąskaitą vykdomojoje byloje pervedė 56,33 Eur ir 12,24 Eur. 2017 m. gegužės 12 d. pareiškėja gavo antstolės 2017 m. gegužės 8 d. nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas. 2017 m. gegužės 22 d. pareiškėja kreipėsi į antstolę su prašymu dėl informacijos suteikimo apie išieškomos sumos dydį vykdomojoje byloje Nr. 0052/16/00548, motyvuodama tuo, kad: 1) antstolė nepagrįstai ir nemotyvuotai kaitalioja priverstinai nurašomą lėšų sumą ir turto arešto mastą; 2) antstolė nepagrindžia 13 317,43 Eur išieškojimo dydžio; 3) antstolė nepagrįstai ir neteisėtai išieško palūkanas, nors po bankroto bylos iškėlimo solidariam skolininkui, kitiems solidariems skolininkams solidariosios skolos atveju palūkanų ir netesybų skaičiavimas privalo būti nutrauktas; 4) antstolė skaičiuoja nepagrįstai dideles palūkanas; 5) antstolė, nepaisydama to, kad 2016 m. rugsėjo 21 d. buvo informuota apie išieškomos sumos sumažinimą 13 277,62 Eur suma, 2017 m. balandžio 26 d. ir 2017 m. gegužės 8 d. priėmė nurodymus priverstinai nurašyti pinigines lėšas, nesumažindama piniginio išieškojimo. Antstolė neatsakė į pareiškėjos 2017 m. gegužės 22 d. prašymą, todėl pareiškėja 2017 m. liepos 5 d. kreipėsi į antstolę su raginimu dėl informacijos suteikimo. 2017 m. liepos 14 d. pareiškėjai buvo įteiktas 2017 m. liepos 10 d. pranešimas, kuriame nurodyta, kad pareiškėjos lėšų arešto sumą sudaro skola, palūkanos ir vykdymo išlaidos, net bankroto bylą nagrinėjančiam teismui užfiksavus skolos sumą, procesinės palūkanos toliau skaičiuojamos ir išieškomos iš laiduotojos. Pareiškėja 2017 m. liepos 26 d. kreipėsi į antstolę, prašydama pateikti patvarkymą, pagal kurį antstolė 2017 m. liepos 22 d. atliko pareiškėjos turto apžiūrą, patikslinti išieškomos sumos dydį po 2017 m. gegužės 21 d. išieškojimo, nurodyti išieškotą sumą, tačiau antstolė nepateikė atsakymo. Tik atidėjus arba sustabdžius vykdymo veiksmus, kol antstolė atliks išieškojimo dalyko vykdomojoje byloje Nr. 0052/16/00548 patikslinimą pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 8 d. vykdomąjį raštą, priteistų 6 proc. dydžio metinių palūkanų teisėtą perskaičiavimą, yra įmanoma tarp šalių atkurti teisinę taiką. Antstolė J. J. 2017 m. rugpjūčio 11 d. patvarkymu netenkino pareiškėjos skundo ir skundą kartu su vykdomąja byla Nr. 0052/16/00548 persiuntė apylinkės teismui.

6Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Alytaus apylinkės teismas 2018 m. sausio 4 d. nutartimi atmetė pareiškėjos skundą, priteisė iš pareiškėjos suinteresuotam asmeniui Luminor Bank, AB, 242 Eur bylinėjimosi išlaidas. Teismas iš pareiškėjos patikslinto skundo turinio nustatė, kad ji nesutinka su antstolės patvarkymu priverstinai nurašyti pinigines lėšas, su antstolės nustatyta išieškotinos skolos suma, kitais antstolės veiksmais (neveikimu), tačiau pareiškėjos reikalavimas yra sustabdyti arba atidėti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0052/16/00548. Teismas konstatavo, kad pareiškėja nurodė įvairias aplinkybes, tačiau nenurodė jokių įrodymais pagrįstų aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą tenkinti jos prašymą sustabdyti ar atidėti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 626–627 straipsniuose nurodytais pagrindais. Teismas, įvertinęs, kad pareiškėjos nurodytų aplinkybių pagrindu nėra nustatyta privalomųjų ir fakultatyviųjų pagrindų sustabdyti ar atidėti veiksmus vykdomojoje byloje, sprendė, jog antstolis pagrįstai netenkino pareiškėjos skundo.

8Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

9Atskiruoju skundu pareiškėja prašo panaikinti Alytaus apylinkės teismo 2018 m. sausio 4 d. nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais: Teismas nagrinėjamai civilinei bylai reikšmingas aplinkybes turėjo nustatyti vadovaudamasis duomenimis, gautais CPK 177 straipsnio 3 dalyje nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis, kurios nagrinėjamoje byloje yra 2016 m. birželio 8 d. vykdomasis raštas ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-21-684/2017. Pareiškėjos nurodytos aplinkybės, kuriomis ji grindžia reikalavimą sustabdyti arba atidėti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0052/16/00548 iki išieškojimo dalykas nebus sumažintas iki 8 905,05 Eur, o priteistos palūkanos užfiksuotinos 1 314,5 Eur sumai, yra įrodytos įsiteisėjusiu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 1 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-1804-809/2016, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. sausio 31 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e3K-3-21-684/2017, 2014 m. balandžio 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-212/2014. Neįvertinta, kad ypatingosios teisenos, bankroto, restruktūrizavimo bei kitose bylose, kuriose teismas pagal įstatymą privalo veikti ex officio, teismas ne tik turi teisę, bet ir privalo savo iniciatyva rinkti įrodymus, jeigu dalyvaujantys byloje asmenys nepateikia įrodymų, taip pat tais atvejais, kai pateiktų įrodymų nepakanka reikšmingoms bylai aplinkybėms nustatyti. Teismas ne tik nesiaiškino bylos aplinkybių, bet ir nesiėmė priemonių, kad byloje būtų visapusiškai išaiškintos visos aplinkybės. Nenurodyti argumentai, kodėl teismas atmetė pareiškėjos skundą dėl antstolės veiksmų, nenurodyti motyvai, kurie būtų pagrįsti teisiniais argumentais, išspręsti ne visi byloje pareikšti argumentai. Netinkamai išspręstas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas, priteisiant iš pareiškėjos 242 Eur bylinėjimosi išlaidas suinteresuotam asmeniui Luminor Bank, AB. Luminor Bank, AB, turi darbuotojų, turinčių aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą. Ypatingosios teisenos bylas teismas nagrinėja tik rašytinio proceso tvarka, nereikia ruoštis bylos nagrinėjimui ir vykti į teismo posėdį, todėl nėra būtinybės išieškotojai samdytis advokatą vien tam, kad būtų parašytas trumpas, nedidelės apimties atsiliepimas į skundą dėl antstolio veiksmų, nereikalaujantis specialaus pasirengimo. Toks išieškotojos elgesys laikytinas pertekliniu išlaidavimu pareiškėjos, kuri tik pasinaudojo savo teise kreiptis į teismą teisinės gynybos, sąskaita. Suinteresuotas asmuo Luminor Bank, AB, atsiliepimu į pareiškėjos atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

107.1.

11Atskirojo skundo argumentai neįrodo pirmosios instancijos teismo nutarties neteisėtumo ir nepagrįstumo.

127.2.

13Bankroto bylos UAB „Valhalla inter“ iškėlimas turi įtakos procesinių palūkanų UAB „Valhalla inter“ atžvilgiu skaičiavimui, tačiau nedaro įtakos procesinių palūkanų skaičiavimui pareiškėjos atžvilgiu. Kadangi pareiškėja laidavo už UAB „Valhalla inter“ prievoles, skola buvo priteista solidariai iš UAB „Valhalla inter“ ir pareiškėjos. Sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-1804-809/2016 buvo priimtas ir įsiteisėjo iki bankroto bylos iškėlimo pagrindinei skolininkei UAB „Valhalla inter“ dienos, todėl išieškojimas iš pareiškėjos turi būti vykdomas pagal sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-1804-809/2016 pagrindu išduotą vykdomąjį raštą. Antstolis, vykdydamas teismo sprendimą, negali jo kvestionuoti ar keisti savo iniciatyva, todėl antstolė pagrįstai skaičiavo procesines palūkanas pareiškėjai ir po bankroto bylos iškėlimo pagrindinei skolininkei.

147.3.

15Ši byla yra dėl antstolės veiksmų, atliktų vykdomojoje byloje, todėl teismas neturi pareigos savo iniciatyva rinkti įrodymus, nes tokiose bylose teismas pagal įstatymą neprivalo veikti ex officio.

167.4.

17Teismas nutartyje išsamiai pasisakė, dėl kokių motyvų atmeta pareiškėjo skundą.

187.5.

19Pareiškėjos ir Luminor Bank, AB, suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas, todėl teismas turėjo teisinį pagrindą priteisti bylinėjimosi išlaidas Luminor Bank, AB. Teisės aktai nenumato išimčių, draudžiančių juridiniam asmeniui turėti atstovą teisme, nepaisant to, ar juridinio asmens darbuotojai turi teisinę kvalifikaciją surašyti konkretų procesinį dokumentą. Taip pat teisės aktai neįpareigoja asmenį pasirinkti konkretų atstovą. Priešingas aiškinimas reikštų, kad yra ribojama juridinio asmens teisė pasinaudoti kvalifikuota teisine pagalba. Pati pareiškėja, inicijuodama bylas (kuriose visi skundai dėl antstolės veiksmų buvo atmesti), turi įvertinti ir prisiimti riziką dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo skundo atmetimo atveju. Suteiktos teisinio pobūdžio paslaugos šioje byloje yra kvalifikuotos ir profesionalios, todėl prašoma priteisti suma advokato teisinei pagalbai apmokėti atitinka sąžiningumo principus ir advokato lūkesčius dėl teisės į tinkamą atlygį už darbą. Kitų atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

20Teismas

konstatuoja:

21Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Apeliacijos dalykas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Iš nagrinėjamos bylos ir vykdomosios bylos Nr. 0052/16/00548 medžiagos nustatyta, kad antstolės J. J. kontoroje vykdomas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 8 d. išduotas vykdomasis raštas dėl 2 060,61 Eur pradelstų lizingo mokėjimų, 697,45 Eur palūkanų, 164,19 Eur delspinigių, 17 848,04 Eur nuostolių už negrąžintą kreditą, 6 proc. dydžio palūkanų už priteistą 20 770,29 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015 m. rugsėjo 28 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo išieškojimo solidariai iš skolininkų K. K. (pareiškėjos) ir UAB „Valhalla inter“, taip pat lygiomis dalimis po 1 012,38 Eur bylinėjimosi išlaidų ir po 400 Eur atstovavimo išlaidų išieškojimo iš skolininkų K. K. (pareiškėjos) ir UAB „Valhalla inter“ išieškotojos AB DNB banko naudai (vykdomoji byla Nr. 0052/16/00548). Antstolės patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, vykdymo išlaidų apskaičiavimas ir raginimas įvykdyti sprendimą priimti 2016 m. birželio 10 d. Antstolės patvarkymas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, vykdymo išlaidų apskaičiavimas ir nurodymas priverstinai nurašyti pinigines lėšas priimti 2016 m. liepos 4 d. Antstolė 2016 m. liepos 22 d. turto arešto aktu areštavo pareiškėjai priklausantį turtą. Gavusi pranešimą, kad Kauno apygardos teisme 2016 m. rugpjūčio 17 d. yra priimtas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Valhalla inter“, antstolė 2016 m. rugpjūčio 23 d. priėmė patvarkymą sustabdyti turto realizavimo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0052/16/00548. Kauno apygardos teismui 2016 m. spalio 17 d. nutartimi iškėlus bankroto bylą UAB „Valhalla Inter“, antstolė 2017 m. vasario 9 d. patvarkymu sustabdė vykdomąją bylą Nr. 0052/16/00548 skolininkės UAB „Valhalla inter“ atžvilgiu, vykdomąjį dokumentą ir arešto dokumentus persiuntė Kauno apygardos teismui. Kitu 2017 m. vasario 9 d. patvarkymu antstolė atnaujino turto realizavimo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0052/16/00548 dėl skolos išieškojimo iš skolininkės K. K. (pareiškėjos). 2017 m. vasario 10 d. antstolė priėmė patvarkymą dėl ekspertizės skyrimo areštuoto pareiškėjai priklausančio turto vertei nustatyti. Antstolė 2017 m. balandžio 26 d. priėmė nurodymą priverstinai nurašyti pareiškėjos pinigines lėšas, esančias visose pareiškėjos sąskaitose, nurodant, kad nauja priverstinai nurašomų lėšų suma yra 10 048,05 Eur, 2017 m. gegužės 8 d. priėmė nurodymą priverstinai nurašyti pareiškėjos pinigines lėšas, nurodant, kad nauja priverstinai nurašomų lėšų suma yra 10 048,05 Eur, taip pat nurodant, kad lėšų suma, kuria pareiškėja gali disponuoti per vieną kalendorinį mėnesį, yra 750 Eur. 2017 m. gegužės 24 d. nurodyme priverstinai nurašyti pinigines lėšas antstolė nurodė, kad priverstinai nurašomų lėšų suma yra 10 048,05 Eur, atšauktas nurodymas priverstinai nurašyti 10 116,26 Eur lėšų sumą. Antstolė 2017 m. gegužės 25 d. priėmė nurodymą nurašyti 10 048,05 Eur pareiškėjos pinigines lėšas, paliko pareiškėjai galimybę disponuoti 750 Eur suma per vieną kalendorinį mėnesį. Antstolė 2017 m. liepos 7 d. atsakė į pareiškėjos 2017 m. liepos 5 d. prašymą dėl informacijos pateikimo. Antstolė 2017 m. rugpjūčio 11 d. atliko vykdymo išlaidų apskaičiavimą, priėmė patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo. Pareiškėja padavė 2017 rugpjūčio 2 d. skundą dėl antstolės J. J. veiksmų (skundas antstolės kontoroje gautas 2017 m. rugpjūčio 7 d.), kuriame ji prašė sustabdyti arba atidėti vykdymo veiksmus iš pareiškėjai priklausančio turto ir sustabdyti pareiškėjai priklausančio turto vertinimą vykdomojoje byloje Nr. 0052/16/00548 iki nebus panaikintas antstolės 2017 m. gegužės 8 d. nurodymas priverstinai nurašyti pinigines lėšas Nr. S-17-52-1813 bei kol nebus patikslintas piniginis išieškojimas, kokiai skolos sumai yra vykdomas išieškojimas, ir kol nebus patikslinta šio skundo dėl antstolės veiksmų pateikimo dienai išieškota bei išieškoma iš pareiškėjos suma. Antstolė 2017 m. rugpjūčio 11 d. patvarkymu netenkino pareiškėjos skundo ir skundą kartu su vykdomąja byla Nr. 0052/16/00548 persiuntė apylinkės teismui. Pirmosios instancijos teismo nurodymu patikslinusi skundą dėl antstolės veiksmų, pareiškėja nurodė prašanti sustabdyti arba atidėti vykdymo veiksmus iki išieškojimo dalykas nebus sumažintas iki 8 905,05 Eur, o priteistos palūkanos užfiksuotos 1 314,5 Eur sumai. Pirmosios instancijos teismas netenkino pareiškėjos skundo dėl antstolės veiksmų, motyvuodamas tuo, kad pareiškėja nenurodė jokių įrodymais pagrįstų aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą tenkinti jos prašymą sustabdyti ar atidėti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje CPK 626–627 straipsniuose nurodytais pagrindais. Apeliacinės instancijos teismas pritaria šiai pirmosios instancijos teismo išvadai. Kaip minėta, pareiškėja skunde dėl antstolio veiksmų nurodė prašanti sustabdyti arba atidėti vykdymo veiksmus iki išieškojimo dalykas nebus sumažintas iki 8 905,05 Eur, o priteistos palūkanos užfiksuotos 1 314,5 Eur sumai. Taigi šiuo atveju bylos nagrinėjimo ribas apibrėžia nurodytas reikalavimas ir antstolės veiksmų, susijusių su šiuo reikalavimu, teisėtumo patikrinimas. Kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, pagal CPK 625 straipsnio 1 dalį vykdomąjį dokumentą vykdantis antstolis CPK nustatyta tvarka savo iniciatyva arba vykdymo proceso dalyvių prašymu savo patvarkymu vykdymo veiksmus gali atidėti, vykdomąją bylą sustabdyti ar vykdomąjį dokumentą grąžinti išieškotojui. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad vykdomosios bylos sustabdymas pagal diskrecijos teisės suteikimą antstoliui spręsti sustabdymo reikalingumą skirstomas į dvi rūšis: privalomąjį (CPK 626 straipsnis) ir fakultatyvųjį (CPK 627 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. sausio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-29/2007). Antstolis privalo sustabdyti vykdomąją bylą ir vykdymo veiksmus, kai nustato, jog yra CPK 626 straipsnio 1, 2 dalyje įtvirtinti pagrindai. Kitais atvejais, nustatytais CPK 627 straipsnyje, antstolis turi teisę sustabdyti vykdomąją bylą, t. y. savarankiškai nuspręsti dėl vykdomosios bylos sustabdymo reikalingumo. Spręsdamas vykdomosios bylos sustabdymo klausimą, antstolis privalo laikytis antstolių veiklos ir civilinio proceso principų: savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau iš tikrųjų įvykdytas, užtikrinti, kad būtų tinkamai ginami išieškotojo interesai, taip pat nepažeidžiamos kitų vykdymo proceso dalyvių teisės ir teisėti interesai (CPK 634 straipsnio 2 dalis, Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Įgyvendindamas įstatymo suteiktą diskrecijos teisę antstolis turi užtikrinti skolininko ir išieškotojo teisėtų interesų apsaugos pusiausvyrą, todėl kiekvienas konkretus procesinis veiksmas vykdymo procese turi būti atliekamas įvertinus reikšmingas faktines aplinkybes. Nepagrįstai sustabdžius vykdomąją bylą, gali būti pažeidžiami jos šalių teisėti interesai, vilkinamas sprendimo įvykdymas. Antstolio procesinių veiksmų teisėtumą CPK nustatyta tvarka kontroliuoja teismas (Antstolių įstatymo 27 straipsnio 1 dalis). Nagrinėdamas skundus dėl teismo antstolio veiksmų ir vertindamas antstolio veiksmų teisėtumą, teismas turi įvertinti, ar, atlikdamas konkretų procesinį veiksmą, antstolis laikėsi įstatymo nuostatų, ar, spręsdamas jo diskrecijai tenkantį klausimą, atsižvelgė į teisėtus šalių interesus ir atliekamo procesinio veiksmo padarinius. Nagrinėjamu atveju pareiškėja reikalavimą sustabdyti arba atidėti vykdymo veiksmus grindžia netinkamu iš pareiškėjos išieškomos sumos nustatymu. CPK 626 straipsnyje nėra nuostatos, įpareigojančios sustabdyti vykdomąją bylą dėl, skolininko vertinimu, netinkamai nustatytos išieškomos skolos sumos, o ši aplinkybė vertintina kaip įstatymų leidėjo nuostata, jog pareiškėjos nurodytu atveju vykdymas neturi būti privalomai sustabdytas. Apeliacinės instancijos teismas nurodo, kad tokiu atveju turi būti skundžiami konkretūs antstolės veiksmai, dėl kurių, skolininko nuomone, išieškotina suma antstolės yra nustatyta neteisingai. Nagrinėjamoje byloje pareiškėja neskundžia jokių konkrečių antstolės veiksmų, neprašo panaikinti jokių jos priimtų patvarkymų, kurių pagrindu, pareiškėjos vertinimu, iš jos išieškotina suma yra paskaičiuota neteisingai. Tai reiškia, kad, patenkinus pareiškėjos prašymą sustabdyti arba atidėti vykdymo veiksmus iki išieškojimo dalykas nebus sumažintas iki 8 905,05 Eur, o priteistos palūkanos užfiksuotos 1 314,5 Eur sumai, vykdomoji byla Nr. 0052/16/00548 būtų sustabdyta praktiškai neterminuotai, nes antstolė, vykdydama Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 8 d. išduotą vykdomąjį raštą, nesant konkretaus pagrindo, negalėtų pakeisti išieškotinos sumos. Kadangi pareiškėjos skundas dėl antstolės veiksmų yra pateiktas dėl vykdomosios bylos sustabdymo ar vykdymo veiksmų atidėjimo, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo vertinti atskirojo skundo argumentus dėl išieškotinos sumos dydžio, todėl dėl jų nepasisako. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pareiškėja skunde dėl antstolio veiksmų nenurodė CPK 626 ir 627 įtvirtintų pagrindų, kuriems esant antstolis privalo sustabdyti vykdomąją bylą ir vykdymo veiksmus arba turi atidėti vykdymo veiksmus, tinkamai nemotyvavo savo prašymo, nepagrindė jo įrodymais. Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstais pripažįsta atskirojo skundo argumentus, kad pareiškėjai šių aplinkybių nereikia įrodinėti, ypatingosios teisenos tvarka nagrinėjamose bylose teismas privalo savo iniciatyva rinkti įrodymus. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad aktyvus teismo vaidmuo neturi pažeisti civiliniame procese vyraujančio rungimosi principo, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus tuos atvejus, kai šių aplinkybių nereikia įrodinėti pagal įstatymą (CPK 12, 178 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; 2011 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011; 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2012; 2015 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2015). Taigi teismas, ypatingosios teisenos bylose turėdamas teisę ex officio rinkti įrodymus, yra saistomas šalių rungimosi ir lygiateisiškumo principų bei įrodymų sąsajumo taisyklių. Teismo teisė savo iniciatyva rinkti įrodymus gali būti tinkamai įgyvendinta tik kai šiuo atveju pareiškėja iš esmės įvykdytų pareikštų reikalavimų pagrįstumo įrodinėjimo pareigą, bendra tvarka jai nustatytą CPK 178 straipsnyje. Įvertinęs nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo pagrindo patenkinti pareiškėjos skundą nebuvimą. Pareiškėja nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepakankamai motyvavo skundžiamą nutartį, tačiau apeliacinės instancijos teismas su šiuo atskirojo skundo argumentu nesutinka. Pagal CPK 270 straipsnio 4 dalį teismo procesinis sprendimas turi būti motyvuotas. Jei sprendimas (nutartis) yra be motyvų, tai toks atvejis pripažįstamas absoliučiu sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindu pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą. Šio straipsnio 1 dalyje taip pat nustatyta, kad proceso teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas yra pagrindas panaikinti sprendimą tik tada, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą absoliučiu sprendimo ar nutarties negaliojimo pagrindu laikomas visiškas motyvų nebuvimas. Neišsamių motyvų faktas savaime nėra absoliutus nutarties negaliojimo pagrindas. Neišsamūs motyvai reiškia CPK normų pažeidimą, tačiau toks pažeidimas turi būti vertinamas kiekvienu konkrečiu atveju viso sprendimo kontekste (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2008 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-452/2008; 2012 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-210/2012; 2014 m. lapkričio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-492/2014). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepažeidė CPK 270 straipsnio 4 dalyje nustatytos pareigos motyvuoti nutartį, kadangi ištyrė faktines aplinkybes, reikšmingas nagrinėjamam klausimui, skundžiamose teismo nutartyse yra pateikti esminiai motyvai, kuriais vadovaujantis priimtas atitinkamas procesinis sprendimas. Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstu pripažįsta ir atskirojo skundo argumentą dėl netinkamai išspręsto bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimo. CPK 443 straipsnio 6 dalyje yra nustatyta, kad dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos; tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, teismas gali proporcingai padalyti turėtas bylinėjimosi išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas. Nagrinėjamoje byloje nėra ginčo dėl to, kad pareiškėjos ir suinteresuoto asmens Luminor Bank, AB, (išieškotojos) suinteresuotumas bylos baigtimi yra priešingas. Dėl to, atmetus pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuotas asmuo Luminor Bank, AB, įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Teisės aktuose nėra numatyta galimybė riboti dalyvaujančio byloje juridinio asmens, kurio darbuotojai turi universitetinį teisinį išsilavinimą, teisę vesti bylą per atstovą – advokatą. Dėl to suinteresuoto asmens Luminor Bank, AB, teisė turėti byloje atstovą – advokatą, kaip ir bet kurio kito byloje dalyvaujančio asmens, negali būti kvestionuojama (CPK 51 straipsnio 1 dalis). Vadovaujantis Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (redakcija nuo 2015 m. kovo 20 d.) patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.16 punktu, 242 Eur suma už atsiliepimo į skundą dėl antstolio veiksmų surašymą neviršijo rekomenduojamo priteisti užmokesčio dydžio už tokio pobūdžio paslaugą, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai patenkino suinteresuoto asmens Luminor Bank, AB, prašymą dėl 242 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš pareiškėjos. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnis). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Nagrinėjamoje byloje nenustatyta absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, pareiškėja atskirojo skundo argumentais nepaneigė pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo, todėl ji nekeistina.

23Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

24Palikti nepakeistą Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmų 2018 m. sausio 4 d. nutartį.

25Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai