Byla e2A-359-302/2016
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų ir įpareigojimo atlikti veiksmus, trečiasis asmuo viešoji įstaiga „Kretingos maistas“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Egidijos Tamošiūnienės, Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Alvydo Poškaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Cirtana“ ir atsakovės Vilniaus Balsių progimnazijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 22 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-5655-590/2015 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Cirtana“ ieškinį atsakovei Vilniaus Balsių progimnazijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų ir įpareigojimo atlikti veiksmus, trečiasis asmuo viešoji įstaiga „Kretingos maistas“, ir

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Ieškovė UAB „Cirtana“ patikslintu ieškiniu teismo prašė: 1) panaikinti Vilniaus Balsių progimnazijos 2015 m. liepos 22 d. sprendimą nutraukti supaprastinto atviro konkurso „Nemokamo maitinimo tiekimo paslaugų pirkimas“ (Pirkimo Nr. 163641) procedūras; 2) panaikinti Vilniaus Balsių progimnazijos sprendimą, numatytą 2015 m. liepos 24 d. pranešime, vykdyti viešąjį pirkimą „Nemokamo maitinimo tiekimo paslaugų su sudaryta galimybe maitintis už asmenines mokinių ir Vilniaus Balsių progimnazijos bendruomenės lėšas pirkimas“ (Pirkimo Nr. 240709:1) apklausos būdu; 3) įpareigoti Vilniaus Balsių progimnaziją atnaujinti supaprastinto atviro konkurso „Nemokamo maitinimo tiekimo paslaugų pirkimas“ (Pirkimo Nr. 163641) procedūras; 4) sutrumpinti 2015 m. rugpjūčio 17 d. nemokamo maitinimo tiekimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. P-SUT-11/670, sudarytos tarp Vilniaus Balsių progimnazijos ir VŠĮ „Kretingos maistas“, trukmę iki tol, kol Vilniaus Balsių progimnazija sudarys naują nemokamo maitinimo tiekimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį su supaprastinto atviro konkurso „Nemokamo maitinimo tiekimo paslaugų pirkimas“ (Pirkimo Nr. 163641) laimėtoju.

4Nurodė, kad 2015 m. gegužės 22 d. Perkančioji organizacija Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Nemokamo maitinimo tiekimo paslaugų pirkimas“ (Pirkimo Nr. 163641). 2015 m. birželio 9 d. ieškovė perkančiajai organizacijai pateikė pasiūlymą, kuris buvo pripažintas laimėjusiu. 2015 m. liepos 1 d. ieškovė ir atsakovė sudarė nemokamo maitinimo tiekimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. P-SUT-10. 2015 m. liepos 20 d. perkančioji organizacija kreipėsi į ieškovę dėl sutarties nutraukimo, nurodydama, kad sutartis buvo pasirašyta pažeidus Vilniaus Balsių pagrindinės mokyklos Nemokamo maitinimo tiekimo paslaugų pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygas ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 41 straipsnio nuostatas ir pabrėžė, jog Vilniaus pagrindinės mokyklos Nemokamo maitinimo tiekimo paslaugų Pirkimas Nr. 163641 nebus anuliuotas, tiesiog tik įsigalios naujas sutarties sudarymo atidėjimo terminas (15 kalendorinių dienu laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos). Ieškovė, demonstruodama gerą valią bei įvertinusi, kad 2015 m. liepos 20 d. pranešimu atsakovė įsipareigojo ištaisyti klaidas ir atnaujinti pirkimo procedūras, 2015 m. liepos 21 d. su atsakove pasirašė susitarimą dėl sutarties nutraukimo šalių susitarimu. 2015 m. liepos 24 d. ieškovė gavo perkančiosios organizacijos pasiūlymą dalyvauti naujame viešajame pirkime „Nemokamo maitinimo tiekimo paslaugų su sudaryta galimybe maitintis už asmenines mokinių ir Vilniaus Balsių progimnazijos bendruomenės lėšas pirkimas“ (Pirkimo Nr. 240709:1) dėl to paties pirkimo objekto (toliau - Naujas konkursas arba Naujas pirkimas) ir pateikti perkančiajai organizacijai pasiūlymą iki 2015 m. rugpjūčio 3 d. 14:00 val. 2015 m. rugpjūčio 3 d. Ieškovė pateikė atsakovei dvi pretenzijas - pretenziją dėl neteisėto konkurso nutraukimo ir pretenziją dėl neteisėto Naujo konkurso vykdymo, kurios buvo atmestos. Ieškovės teigimu, atnaujinusi konkurso procedūras perkančioji organizacija turėjo ištaisyti klaidas - grįžti į prieš pažeidimą buvusią konkurso stadiją ir atlikti veiksmus, nurodytus 2015 m. liepos 20 d. pranešime, todėl sprendimas nutraukti konkurso procedūras ir sprendimas vykdyti Naują pirkimą apklausos būdu dėl to paties pirkimo objekto naikintini. Be to, ieškovė pažymėjo, kad perkančioji organizacija, atsižvelgdama į pirkimo objektą, jo pobūdį, pirkimo vertę bei kitas aplinkybes, turi pasirinkti tinkamą pirkimo būdą, kuris atitiktų VPĮ įtvirtintus principus. Vykdant pirkimą pirmą kartą perkančioji organizacija buvo nustačiusi supaprastinto atviro konkurso būdu vykdyti pirkimą, tuo tarpu Pirkimas Nr. 240709:1 be jokio teisinio pagrindo buvo vykdomas apklausos būdu, todėl ir dėl šios priežasties Naujo konkurso procedūros yra neteisėtos.

5Atsakovė Vilniaus Balsių progimnazija su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad, sudarius su ieškove sutartį, paaiškėjo, jog per klaidą buvo pažeistos viešojo pirkimo procedūros, kas lėmė viso konkurso neteisėtumą. Nutraukus sutartį su ieškove, atsakovės poreikis įsigyti ir 2015-09-01 pradėti teikti nemokamo maitinimo paslaugas išliko, todėl atsakovė, siekdamas užtikrinti, kad laiku būtų pradėtos teikti nemokamo maitinimo paslaugos, bei įvertinusi numatomų paslaugų vertę ir trukmę, siekdama paslaugas įsigyti tik vieneriems metams neviršijant 10 000 Eur be PVM sumos, nusprendė organizuoti Naują pirkimą. Atsakovės teigimu, šalims 2015-07-21 sudarius susitarimą dėl sutarties nutraukimo, grįžti ir atnaujinti konkurso procedūras nebuvo galimybės. Be to, pasak atsakovės, ieškovė klaidingai teigia, kad apklausos būdu supaprastintą pirkimą galima atlikti tik ypatingais atvejais, kurie pateisina nukrypimą nuo esminių viešųjų pirkimų principų. Priešingai, tiek VPĮ, tiek Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės numato, kad apklausa gali būti vykdoma ir tuomet kai pirkimas laikomas mažos vertės pirkimu. Mažos vertės pirkimas apklausos būdu gali būti atliekamas, kai sudaromos prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė neviršija 10 000 Eur be PVM, o nagrinėjamu atveju, sutarties vertė neviršijo nurodytos sumos.

6Trečiasis asmuo VŠĮ „Kretingos maistas“ su ieškiniu taip pat nesutiko, prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Tvirtino, kad šalims sutarus nutraukti viešojo pirkimo sutartį, perkančioji organizacija neturėjo jokio juridinio pagrindo grįžti į kokią tai to paties pirkimo procedūrų stadiją, nes Pirkimo Nr. 163641 procedūros buvo baigtos. Taip pat atkreipė dėmesį, kad ieškovė teismo prašo panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą nutraukti Pirkimą Nr. 163641, tačiau perkančioji organizacija tokio sprendimo nepriėmė – ji tik informavo pirkimo dalyvius, kad Pirkimas Nr. 163641 yra baigtas. Be to, pažymėjo, kad UAB „Cirtana“ nėra suinteresuotas Pirkimo Nr. 240709:1 dalyvis, kadangi nusprendė minėtame pirkime nedalyvauti.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2015 m. spalio 22 d. sprendimu ieškinį atmetė kaip nepagrįstą.

9Teismas nesutiko su ieškovės argumentais, kad atsakovė Vilniaus Balsių progimnazija neteisėtai nutraukė Pirkimo Nr. 163641 procedūrą ir ši gali būti atnaujinama teismo sprendimu, pažymėdamas, jog pagal bylos faktines aplinkybes perkančioji organizacija nenutraukė Pirkimo Nr. 163641 procedūros, o ši procedūra ir visas pirkimas pasibaigė perkančiajai organizacijai ir tiekėjui sudarius viešojo pirkimo - pardavimo sutartį, kuri vėliau bendru ieškovės ir atsakovės susitarimu buvo nutraukta. VPĮ nenumatant perkančiosios organizacijos teisės atnaujinti pasibaigusią viešojo pirkimo procedūrą, pirmos instancijos teismas ieškovės reikalavimą atnaujinti Pirkimą Nr. 163641 atmetė kaip teisiškai nepagrįstą.

10Ieškovės reikalavimus: panaikinti Vilniaus Balsių progimnazijos sprendimą, numatytą 2015 m. liepos 24 d. pranešime, vykdyti viešąjį pirkimą „Nemokamo maitinimo tiekimo paslaugų su sudaryta galimybe maitintis už asmenines mokinių ir Vilniaus Balsių progimnazijos bendruomenės lėšas pirkimas“ (Pirkimo Nr. 240709:1) apklausos būdu ir sutrumpinti 2015 m. rugpjūčio 17 d. nemokamo maitinimo tiekimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. P-SUT-11/670, sudarytos tarp Vilniaus Balsių progimnazijos ir VŠĮ „Kretingos maistas“, trukmę iki tol, kol Vilniaus Balsių progimnazija sudarys naują nemokamo maitinimo tiekimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį su supaprastinto atviro konkurso „Nemokamo maitinimo tiekimo paslaugų pirkimas“ (Pirkimo Nr. 163641) laimėtoju, pirmos instancijos teismas taip pat atmetė kaip nepagrįstus. Vertindamas minėtų ieškovės reikalavimų pagrįstumą, teismas nurodė, kad šie ieškinio reikalavimai neturi įtakos ieškovės teisėms ir pareigoms, todėl vien dėl to negali būti tenkinami.

11Įvertinęs bylos medžiagą, pirmos instancijos teismas sprendė, kad 2015 m. rugpjūčio 17 d. nemokamo maitinimo tiekimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. P-SUT-11/670 buvo sudaryta pažeidžiant VPĮ reikalavimus. Nurodė, kad Vilniaus Balsių pagrindinės mokyklos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių (toliau – Taisyklės) 71 punkte nustatyta, kad mažos vertė pirkimas apklausos būdu gali būti atliekamas, kai sudaromos prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė neviršija 10 000 EUR be PVM, darbų pirkimo sutarties vertė neviršija 30 000 EUR be PVM. Teismo vertinimu, atsakovė neįrodė, kad turėjo teisę Pirkimą Nr. 240709:1 vykdyti apklausos būdu, kadangi nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų, jog maitinimo paslaugų vertė šiame pirkime neviršijo 10 000 EUR be PVM. Teismo skaičiavimu, maitinimo paslaugų vertė be PVM vieneriems metams yra 18 960 EUR (56 880 EUR : 3), t.y. ženkliai daugiau nei atsakovės nustatyta 10 000 EUR be PVM riba paslaugų pirkimams apklausos būdu. Nurodytų argumentų pagrindu pirmos instancijos teismas darė išvadą, kad Pirkimas Nr. 240709:1 buvo vykdomas ir 2015 m. rugpjūčio 17 d. nemokamo maitinimo tiekimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. P-SUT-11/670 buvo sudaryta pažeidžiant VPĮ 85 straipsnio 2 dalies reikalavimus ir pačios atsakovės nustatytą viešųjų pirkimų tvarką, todėl yra pagrindas pirkimą ir viešojo pirkimo-pardavimo sutartį pripažinti negaliojančia. Tačiau atsižvelgdamas į nagrinėjamu atveju egzistuojantį viešąjį interesą – mokinių maitinimo būtinybę, teismas neteisėtos pirkimo sutarties nepripažino negaliojančia, o remdamasis VPĮ 952 straipsnio 4 dalies 2 punkto nuostatomis, atsakovei taikė alternatyvią sankciją - skyrė 1 000 EUR baudą.

12III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

13Ieškovė UAB „Cirtana“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 22 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - patikslintą ieškinį dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir sutarties trukmės sutrumpinimo tenkinti, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Be to, ieškovė prašo prie bylos prijungti 2015 m. spalio 20 d. Viešųjų pirkimų tarnybos išvadą, kuri, jos teigimu, papildomai patvirtina ieškinyje pareikštų reikalavimų pagrįstumą. Atsižvelgiant į tai, kad išvada buvo priimta 2015 m. spalio 20 d., o ginčijamas sprendimas 2015 m. spalio 22 d., ši išvada teikiama su apeliaciniu skundu.

14Nurodo šiuos nesutikimo su pirmos instancijos teismo sprendimu argumentus:

151. Nepagrįsta pirmos instancijos teismo pozicija, kad perkančioji organizacija neturi teisės atnaujinti VPĮ 7 straipsnio 4 dalies 1 punkto pagrindu pasibaigusios viešojo pirkimo procedūros. Pasak ieškovės, ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pripažįsta, jog perkančioji organizacija turi teisę atnaujinti pasibaigusią viešojo pirkimo procedūrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 3 d. viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga (II) Nr. AC-39-1; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3K-407/2011). Ši teisė išplaukia iš teisinio stabilumo, teisėtų lūkesčių, ekonomiškumo, protingumo, sąžiningumo principų ir viešųjų pirkimų principų bei tikslų.

162. Nesutinka su pirmos instancijos teismo pozicija, kad Pirkimas pasibaigė, o ne buvo nutrauktas. 2015 m. liepos 20 d. pranešime perkančioji organizacija aiškiai nurodė, jog Pirkimo procedūros bus atnaujinamos ir bus grįžtama į prieš pažeidimą buvusią padėtį, tik vėliau 2015 m liepos 22 d. pranešime persigalvojo ir atnaujintas pirkimo procedūras nutraukė, nors atsakovės padaryti pažeidimai nebuvo tokio pobūdžio, kad būtų reikėję nutraukti atnaujintas Pirkimo Nr. 163641 procedūras. Pagal kasacinio teismo išaiškinimus pirkimo procedūrų nutraukimas yra paskutinė priemonė, taikytina tik tada, kai yra išnaudotos visos įmanomos teisėtos priemonės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013). Ieškovė sutiko pasirašyti 2015 m. liepos 21 d. susitarimą dėl Sutarties nutraukimo tik dėl to, kad atsakovė patvirtino apie tolesni procedūrų vykdymą, t.y. nurodė, kad atnaujins procedūras ir imsis klaidų taisymo. Atsižvelgiant į šias faktines aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovė neteisėtai ir nepagrįstai priėmė sprendimą nutraukti atnaujintas Konkurso procedūras ir vykdyti naują konkursą apklausos būdu dėl to paties pirkimo objekto.

173. Nors pirmos instancijos teismas pripažino, jog atsakovė Pirkimą Nr. 240709:1 vykdė ir 2015 m. rugpjūčio 17 d. pirkimo – pardavimo sutartį Nr. P-SUT-11/670 sudarė pažeisdama VPĮ 85 straipsnio 2 dalies reikalavimus ir pačios atsakovės nustatytą viešųjų pirkimų tvarką, tačiau neteisėtai ir nepagrįstai atsisakė tenkinti ieškinio reikalavimą sutrumpinti 2015 m. rugpjūčio 17 d. sutarties Nr. P-SUT-11/670, sudarytos tarp Vilniaus Balsių progimnazijos ir VŠĮ „Kretingos maistas“, trukmę iki tol, kol Vilniaus Balsių progimnazija sudarys naują nemokamo maitinimo tiekimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį su supaprastinto atviro konkurso „Nemokamo maitinimo tiekimo paslaugų pirkimas“ (Pirkimo Nr. 163641) laimėtoju. Nepagrįsta ir pirmos instancijos teismo pozicija, kad reikalavimas pripažinti neteisėtu perkančiosios organizacijos sprendimą dėl Naujo konkurso paskelbimo, atsižvelgiant į tai, jog ieškovė nepateikė pasiūlymo Naujame Konkurse, nesukels ieškovei teisinių pasekmių. Pasiūlymas Naujame konkurse pateiktas nebuvo tik todėl, kad ieškovė laikėsi nuoseklios pozicijos, jog perkančioji organizacija Naują Konkursą organizuoja neteisėtai. Vien todėl, kad ieškovė nepateikė perkančiajai organizacijai pasiūlymo dalyvauti Naujame konkurse, ieškovės suinteresuotumas sudaryti viešojo pirkimo sutartį neišnyko. Pripažinus atsakovės sprendimą vykdyti Naują konkursą apklausos būdu neteisėtu ir atitinkamai ginčijamą sutartį niekine ir negaliojančia, atsakovė ir kitos viešojo pirkimo teisinių santykių šalys, įskaitant ir ieškovę, turėtų būti grąžinamos į pirminę prieš pažeidimą buvusią padėtį, t.y. turėtų būti skelbiamas naujas konkursas, kuriame turėtų teisę dalyvauti ir ieškovė.

184. Šiuo atveju tikslinga būtų taikyti alternatyvią sankciją – sutrumpinti ginčo sutarties trukmę (VPĮ 952 str. 4 d. 1 p.). Atsižvelgiant į tai, kad patikslintu ieškiniu buvo prašoma įpareigoti atsakovę atnaujinti pirkimo procedūras, ginčijama sutartis turėtų būti sutrumpinta iki tol, kol bus pasirašyta nemokamo maitinimo tiekimo paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartis su Pirkimo Nr. 163641 laimėtoju. Ginant viešąjį interesą, sąžiningo tiekėjo teisėti interesai negali būti visiškai paneigiami, neužtikrinant jo, perkančiosios organizacijos ir kitų asmenų teisių pusiausvyros. Pripažįstant viešąjį interesą apsaugoti socialiai pažeidžiamą visuomenės grupę, užtikrinant jų nemokamo maitinimo nepertraukiamumą, būtų tikslinga sudaryti laikiną galimybę išsaugoti teises ir pareigas, kylančias iš neteisėtai sudarytos viešojo pirkimo sutarties, sutrumpinant šios ginčo pirkimo sutarties trukmę iki tol, kol bus pasirašyta nemokamo maitinimo tiekimo paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartis su Pirkimo Nr. 163641 laimėtoju. Netenkinus šio reikalavimo, ir toliau butų pažeidžiamas viešasis interesas, kadangi mokinių dalis, kuri perka maitinimą Vilniaus Balsių progimnazijoje už savo asmenines lėšas, moka už maitinimą trečiajam asmeniui apie tris kartus daugiau nei mokėtų ieškovei. Taigi, tenkinus prašymą dėl ginčijamos sutarties trukmės sutrumpinimo, būtų užtikrinti viešojo intereso apsaugos aspektai, t.y. visuomenės interesas gauti prekę/paslaugą, ir visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi.

195. Trečiasis asmuo VŠĮ „Kretingos maistas“ pirkime neveikė savarankiškai, kadangi derino veiksmus su kitais tiekėjais. UAB „Maistas LT“, kuri yra susijusi su trečiuoju asmeniu, gavusi leidimą iš Konkurencijos tarybos, įsigijo UAB „Pontem“. Tiek UAB „Sotega“, tiek trečiasis asmuo VŠĮ „Kretingos maistas“ įeina į susijusių ūkio subjektų grupę. Tuo tarpu UAB „Grūstė“ yra pagrindinis prekių tiekėjas trečiajam asmeniui.

20Atsakovė Vilniaus Balsių progimnazija atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą nurodo, kad su skundu nesutinka, todėl prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

21Pateikia šiuos nesutikimo su ieškovės apeliaciniu skundu argumentus:

221. Pirkimas Nr. 163641 procedūros buvo užbaigtas VPĮ 7 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu, t.y. 2015-07-01 perkančiajai organizacijai ir ieškovei sudarius viešojo pirkimo Sutartį Nr. P-SUT-10. 2015-07-21 minėta Sutartis buvo nutraukta abipusiu šalių susitarimu, o sutarties teisėtas nutraukimas abipusiu šalių susitarimu negali būti pagrindas atnaujinti/tęsti viešojo pirkimo procedūras, kurios yra baigtos.

232. Organizuojant Pirkimą Nr. 240709:1 apklausos būdu, buvo laikomasi teisės aktų reikalavimų, egzistavo visi teisiniai pagrindai, leidžiantys Pirkimą vykdyti apklausos būdu.

243. Reikalavimas įpareigoti sutrumpinti 2015 m. rugpjūčio 17 d. nemokamo maitinimo tiekimo paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. P-SUT-11/670 trukmę iki tol, kol bus sudaryta nauja nemokamo maitinimo paslaugų tiekimo sutartis Pirkime 163641, yra visiškai nepagrįstas, kadangi Pirkimas Nr. 240709:1 buvo vykdomas teisėtai, todėl tarp atsakovės ir trečiojo asmens sudaryta sutartis yra teisėta. Be to, pirkimo Nr. 163641 sutartį sudaryti nėra jokių galimybių, kadangi minėto Pirkimo procedūros yra baigtos, todėl jas atnaujinti nėra jokio teisinio pagrindo. Taip pat perkančioji organizacija neturi jokio pagrindo sudaryti sutartį su ieškove ir Pirkime Nr. 240709:1, kadangi ieškovė šiame pirkime nedalyvavo, todėl laikytina, jog ji nėra pirkimo Nr. 240709:1 suinteresuotas dalyvis. Pirkimo Nr. 240709:1 sutartis galios tik apie pusmetį, todėl šį terminą dar labiau sutrumpinti ir įpareigoti atsakovę vykdyti naują mokinių maitinimo paslaugų tiekimą 2015/2016 metams nėra jokios ūkinės logikos. Termino sutrumpinimo atveju tik būtų bereikalingai švaistomi resursai, o ieškovės siekiami tikslai nebūtų įgyvendinti. Perkančiosios organizacijos mokinių nemokamo maitinimo paslaugų vertė 4-5 mėnesių laikotarpiui nesiektų net 4 000 Eur, todėl pirkimas vėl būtų vykdomas apklausos būdu. Jei pirkimo sutarties suma neviršija 10 000 Eur, tai perkančioji organizacija gali kreiptis tik į vieną tiekėją (VPĮ 85 str. 2 d., Taisyklių 76 p.). Apeliantė, tvirtindamas, jog jos Pirkime Nr. 163641 pasiūlyta kaina buvo daugiau nei 3 kartus mažesnė už trečiojo asmens pasiūlytą kainą, klaidina teismą.

254. Ieškovė savo reikalavimus formuluoja kaip visą grandinę alternatyvių reikalavimų, kurie tarpusavyje iš esmės nėra suderinami, todėl tampa neaišku, koks yra ieškovės tikslas. Ieškovė kalba apie tai, kad atsakovė turėtų skelbti naują supaprastintą atvirą konkursą, kuriame turėtų teisę dalyvauti ir ieškovė, tačiau pamiršta apie tai, kad teismas negali atsakovę įpareigoti pirkimą organizuoti tam tikru nurodytu būdu, kadangi būdo pasirinkimas yra tik perkančiosios organizacijos prerogatyva, realizuotina vadovaujantis galiojančiai teisės aktais.

265. Apeliantės teiginys, kad trečiasis asmuo pirkime neveikė savarankiškai ir derino veiksmus su kitais tiekėjais, išeina už ieškinio ribų. Šios aplinkybės nebuvo nurodomos nei pretenzijose, nei ieškinyje ar patikslintame ieškinyje, todėl jomis remtis negalima ir apeliaciniame skunde. Be to, šis ieškovės teiginys yra paremtas tik prielaidomis, todėl vertintinas kaip neįrodytas.

27Trečiasis asmuo VŠĮ „Kretingos maistas“ taip pat su ieškovės apeliaciniu skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas ir nesutinka su prašymu prijungti prie bylos Viešųjų pirkimų tarnybos išvadą. Be to, su atsiliepimu pateikia „Creditinfo“ duomenis apie VŠĮ „Kretingos maistas“, UAB „Sotega“ ir UAB „Grūstė“, siekdamas paneigti ieškovės teiginius dėl susijusių ūkio subjektų dalyvavimo Pirkime Nr. 240709:1.

28Nurodo šiuos nesutikimo su ieškovės apeliaciniu skundu argumentus:

291. Ieškovė klaidina teismą teigdama, jog atsakovė nutraukė Pirkimo Nr. 163641 procedūras, kadangi minėto pirkimo procedūros buvo užbaigtos 2015-07-01, kai tarp ieškovės ir atsakovės buvo pasirašyta Viešojo pirkimo sutartis Nr. P-SUT-10, o sutarties nutraukimas abipusiu šalių susitarimu negali būti pagrindas atnaujinti/tęsti viešojo pirkimo procedūras, kurios yra baigtos. Pagal CK 6.221 straipsnio 1 dalį sutarties šalys nutraukė Sutartį Nr. P-SUT-10 abipusiu susitarimu, atleisdamos viena kitą nuo Sutarties vykdymo. Šalims sutarus nutraukti Sutartį Nr. P-SUT-10, atsakovė neturėjo jokio teisinio pagrindo grįžti į kokią tai to paties Pirkimo procedūrų stadiją, kadangi pirkimo procedūros jau buvo baigtos. VPĮ 7 straipsnio 4 dalies 1 punkte yra aiškiai nurodyta, kad pirkimas pasibaigia, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas. Tai imperatyvi norma ir šios normos galiojimo sutarties šalys savo susitarimais negali ignoruoti ar pakeisti. Jokių teisėtų lūkesčių iš susitarimo pažeisti imperatyvą šalys turėti negali.

302. Ieškovė nedalyvavo Pirkime Nr. 240709:1, todėl ji negali būti laikoma suinteresuotu šio pirkimo dalyviu. Ieškovė, neturėdamas suinteresuotumo, negali būti laikomas tinkamu subjektu ginčyti atsakovės veiksmus Pirkime Nr. 240709:1. Nors ieškovė kaltina atsakovę dėl viešųjų pirkimo principų pažeidimo organizuojant Pirkimą Nr. 240709:1, tačiau šie kaltinimai yra nepagrįsti, kadangi Pirkimas Nr. 240709:1 buvo organizuojamas laikantis visų teisės aktų reikalavimų.

313. Sutrumpinti 2015 m. rugpjūčio 17 d. nemokamo maitinimo tiekimo paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. P-SUT-11/670 terminą iki tol, kol perkančioji organizacija sudarys viešojo pirkimo – pardavimo sutartį su Pirkimo Nr. 163641 laimėtoju, būtų visiškai netikslinga, kadangi minėto Pirkimo Nr. 1636341 procedūros yra pasibaigusios, o atnaujinti šias procedūras nėra jokio teisinio pagrindo, todėl laikyti, jog šiame pirkime ateityje kuris nors tiekėjas bus pripažintas laimėtoju, būtų visiškai nepagrįsta.

324. Apeliantės teiginiai dėl galimai susijusių ūkio subjektų dalyvavimo pirkimuose yra niekaip nepagrįsti, todėl vien dėl to atmestini. Trečiasis asmuo pateikia „Creditinfo“ aktualią informaciją apie UAB „Grūstė“ ir UAB „Sotega“, iš kurios matyti, kad minėtos įmonės neturi jokių sąsajų nei per įmonės vadovus, nei per akcininkus. Be to, pažymi, kad AB „Maistas LT“ nedalyvavo ginčo pirkimuose, o Konkurencijos tarybos nutarimas, kuriuo nutarta leisti vykdyti koncentraciją AB „Maistas LT“, įsigyjant 100 procentų UAB „Pontem“ akcijų, buvo priimtas jau po Pirkimo Nr. 240709:1 sutarties sudarymo.

335. VPĮ 94 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos. Pirkimas Nr. 163641 nagrinėjamu atveju buvo baigtas 2015-07-01, kai tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta sutartis. Esant nurodytoms aplinkybėms, atsakovė neturėjo jokio teisinio pagrindo nagrinėti ieškovės pateiktas pretenzijas, o ieškovė, praleidusi terminus ikiteisminėje ginčo stadijoje, prarado savo teisę kreiptis į teismą, todėl vien šiuo pagrindu ieškinys turi būti atmestas.

34Atsakovė Vilniaus Balsių progimnazija apeliaciniu skundu prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismui 2015 m. spalio 22 d. sprendimą, panaikinant sprendimo dalį, kuria atsakovei buvo taikyta alternatyvi sankcija – skirta 1 000 Eur dydžio bauda, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

35Nurodo šiuos nesutikimo su pirmos instancijos teismo sprendimu argumentus:

361. Pirmos instancijos teismo Pirkimo Nr. 240709:1 vertės apskaičiavimo metodika yra neteisėta ir netiksli, todėl ir teismo išvada, kad Pirkimo Nr. 240709:1 vertė yra didesnė nei 10 000 Eur, yra neteisinga.

37Perkančioji organizacija, vykdydama Pirkimą Nr. 240709:1, jo vertę skaičiavo atsižvelgdama į praėjusiais 2014/2015 mokslo metais mokinių nemokamam maitinimui panaudotas lėšas bei prognozuodama (atlikus mokinių tėvų apklausas) nemokamą maitinimą gausiančių mokinių preliminarų skaičių 2015/2016 mokslo metais. 2014/2015 mokslo metais Vilniaus Balsių pagrindinėje progimnazijoje mokinių nemokamo maitinimo paslaugų iš viso buvo suteikta už 10 282,23 Eur be PVM. Tuo tarpu pirmos instancijos teismas nustatė, kad tokio pirkimo vertė vieneriems metams be PVM lygi 18 960 Eur. Apklausus nemokamą maitinimą 2014/2015 mokslo metais gavusių mokinių tėvus, buvo išsiaiškinta, jog 2015/2016 mokslo metais nemokamą maitinimą gausiančių mokinių skaičius mažės apytiksliai trečdaliu, tai sąlygojo aplinkybė, kad nuo 2015-07-01 didėjo minimalus darbo užmokestis. Įvertinus minėtas aplinkybes, buvo padaryta išvada, jog Pirkimo Nr. 240709:1 vertė bus gerokai mažesnė nei 10 000 Eur be PVM, todėl teisėtai ir pagrįstai minėtas Pirkimas, kaip mažos vertės pirkimas, buvo vykdomas apklausos būdu. Tai, jog atsakovė teisingai apskaičiavo Pirkimo Nr. 240709:1 vertę, liudija ir faktinės aplinkybės, susiklosčiusios vykdant 2015-08-17 maitinimo paslaugų teikimo sutartį Nr. P-SUT-11/670. Per 2015 metų du mokslo metų mėnesius t.y. rugsėjį ir spalį, Vilniaus Balsių progimnazijoje mokinių nemokamo maitinimo paslaugų iš viso buvo suteikta už 1 935 Eur be PVM, todėl paslaugų kainos vidurkis per mėnesį yra 957,68 Eur be PVM. Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties Nr. P-SUT-11/670 galiojimo laikotarpiu mokiniai bus maitinami tik 9 mėnesius, darytina išvada, jog už Vilniaus Balsių progimnazijos mokinių nemokamą maitinimą per Sutarties galiojimo laikotarpį iš viso bus patirta apytiksliai 8 619,12 Eur be PVM išlaidų. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad atsakovė, organizuodama Pirkimą Nr. 240709:1, Viešųjų pirkimų tarnybai pateikė raštą – paaiškinimą „Dėl informacijos apie pirkimui skirtas lėšas ir jas pagrindžiančius dokumentus pateikimo“, kuriame nurodė, jog planuojamo pirkimo vertė bus artima 10 000 Eur be PVM sumai, Viešųjų pirkimų tarnybai pasirinktas pirkimo būdas jokių abejonių nesukėlė. Siekdama pagrįsti savo poziciją, atsakovė prašo prie bylos prijungti: VŠĮ „Kretingos maistas“ išrašytas sąskaitas – faktūras už mokinių maitinimo paslaugas ir sąskaitų apmokėjimą patvirtinančius dokumentus, Vilniaus Balsių progimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles, raštą, adresuotą Viešųjų pirkimų tarnybai „Dėl informacijos apie pirkimui skirta lėšas ir jas pagrindžiančius dokumentus pateikimo“, biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtines ataskaitas ir Vilniaus Balsių progimnazijos planuojamų pirkimų suvestinę. Tvirtina, jog šie įrodymai nebuvo pateikti pirmos instancijos teismui, kadangi ieškovė šioje byloje iš esmės neginčijo atsakovės pasirinkto pirkimo būdo Pirkime Nr. 240709:1, todėl nebuvo jokio poreikio įrodinėti, kad minėtas Pirkimas buvo vykdomas teisėtu būdu.

382. Jeigu teismas ir vertintų, kad Pirkimo Nr. 240709:1 vertė visam sutarties laikotarpiui viršijo 10 000 Eur be PVM sumą, tai atsakovė, vykdydama minėtą Pirkimą Nr. 240709:1, vis tiek jokių pažeidimų nepadarė. Pirmos instancijos teismas skundžiamame sprendime iš esmės vadovavosi tik vieninteliu Taisyklių punktu, t.y. 71 punktu, kuris buvo vertintas atsietai nuo kitų Taisyklių nuostatų. VPĮ 2 straipsnio 15 dalies 1 punkte įtvirtinta, kad mažos vertės pirkimas – supaprastintas pirkimas, yra tada, kai prekių ar paslaugų pirkim vertė yra mažesnė kaip 58 000 Eur be PVM. Taisyklių 7 punkte nurodyta, jog mažos vertės pirkimai gali būti atliekami visais Taisyklėse nustatytais supaprastintų pirkimų būdais. Taisyklių 12 punkte nustatyta, jog mažos vertės pirkimai gali būti atliekami visais Taisyklėse įtvirtintais supaprastintų pirkimų būdais, kai prekių ir paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė kaip 58 000 Eur be PVM. Taisyklių 55 punkte kaip vienas iš supaprastintų pirkimų būdų yra nurodyta apklausa (55.3 p.). Taisyklių 71 punkte nustatyta, kad mažos vertės pirkimas apklausos būdu gali būti atliekamas, kai sudaromos prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė neviršija 10 000 Eur be PVM. Ši pirkimo vertės riba Taisyklėse nustatyta, kai apklausa atliekama apklausiant vienintelį tiekėją. Šiame punkte išdėstyta nuostata neprieštarauja Taisyklių 12 punkto nuostatai, kadangi logiška, jog jeigu apklausa gali būti atliekama, kai paslaugų vertė mažesnė kaip 58 000 Eur be PVM, tai ji gali būti vykdoma ir pirkime, kurio vertė mažesnė nei 10 000 Eur be PVM. Taisyklių 71 punkto nuostata vertintina kaip perteklinė, tačiau ją vertinant nuosekliai su kitų nuostatų kontekste, darytina išvada, kad pirkimo vertės riba, kai mažos vertės pirkimą galima vykdyti apklausos būdu, yra ne 10 000 Eur be PVM suma, bet 58 000 Eur be PVM, išskyrus atvejį numatyta Taisyklių 76 punkte. Taisyklių 76 punkte numatyta, kada perkančioji organizacija, vykdydama supaprastintą pirkimą apklausos būdu, privalo kreiptis į 3 ar daugiau tiekėjų, prašydama pateikti pasiūlymus, tuo tarpu, jei pirkimo sutarties suma neviršija 10 000 Eur be PVM, perkančioji organizacija gali kreiptis tik į vieną tiekėją. VPĮ 85 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad perkančioji organizacija, išskyrus šios straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodytus atvejus, supaprastintus pirkimus atlieka pagal savo pasitvirtintas taisykles. Sistemiškai vertinant Vilniaus Balsių progimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatas, akivaizdu, kad jokie šių Taisyklių pažeidimai, vykdant Pirkimą Nr. 240709:1, nebuvo padaryti.

39Ieškovė UAB „Cirtana“ su atsakovės apeliaciniu skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą ir tenkinti jos apeliacinį skundą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Be to, prašo atsisakyti priimti atsakovės su apeliaciniu skundu teikiamus naujus rašytinius įrodymus, kaip pateiktus pavėluotai.

40Pateikia šiuos nesutikimo su atsakovės apeliaciniu skundu argumentus:

411. Tiek 2015 m. rugpjūčio 3 d. pretenzijoje, tiek ieškinyje bei patikslintame ieškinyje buvo nuosekliai laikomasi pozicijos, jog atsakovė ne tik, kad neteisėtai organizavo Naują pirkimą, bet ir buvo pasirinkusi netinkamą pirkimo būdą, tačiau atsakovė neteikė jokių įrodymų, kurie paneigtų šiuos ieškovės teiginius, todėl atsakovės su apeliaciniu skundu pateikti nauji rašytiniai įrodymai vertintini kaip pateikti pavėluotai. Be to, atsakovės pateiktos 2015 m. rugsėjo ir spalio mėnesių sąskaitos negali būti vertinamos kaip teisiškai reikšmingos nagrinėjamu atveju, kadangi nustatant Pirkimo Nr. 240709:1 vertę, teisiškai reikšmingais gali būti laikomi tik tiek duomenys, kuriuos atsakovė turėjo iki skelbimo apie naują pirkimą.

422. Atsakovė pateikdamas 2014/2015 mokslo metų skaičiavimus neįtraukė visų trečiajam asmeniui mokėtinų sumų, t.y. nebuvo įtraukti pusryčiai ir stovyklos dalyvių maitinimas, nors remiantis Ginčijamos sutarties 3.1 punktu, šios paslaugos taip pat buvo perkamos iš trečiojo asmens, be to, nebuvo įtrauktos ir patiekalų gamybos išlaidos, ką pažymėjo ir Viešųjų pirkimų tarnyba 2015 m. spalio 20 d. išvadoje. Į bendrą sumą įtraukus ir minėtas išlaidas, iš viso paslaugų buvo suteikta už 11 917,62 Eur be PVM, o ne 10 282,23 Eur be PVM, kaip nurodo atsakovė. Be to, atsakovė nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių jos teiginius apie mokinių tėvų apklausos atlikimą, o iš pateiktų PVM sąskaitų – faktūrų matyti, kad nemokamą maitinimą 2014 m. rugsėjo mėnesį gavo 812 mokinių, tuo tarpu 2015 m rugsėjo mėnesį 775 mokiniai, kas sudaro tik apie 5 procentų pokytį, o pokytis 2014 metų spalį ir 2015 m. spalį tesudaro vos tik 2 procentus, todėl daryti prielaidą, kad 2015/2016 metais nemokamą maitinimą gausiančių mokinių skaičius mažės trečdaliu, nebuvo jokio pagrindo. Be to, atsakovė nutyli faktą, kad šiais mokslo metais Vilniaus Balsių progimnazijoje mokinių skaičius padidėjo net keliais šimtais. Taip pat atsakovė klaidina teismą teigdama, kad jos pateiktų planuojamų pirkimų suvestinė buvo paskelbta 2015 m. kovo 12 d. Su pradiniu ieškiniu buvo pateikta atsakovės 2015 m. planuojamų pirkimų suvestinė, kuri buvo sudaryta anksčiau už atsakovės pateiktą planuojamų pirkimų suvestinę. Pirmos instancijos teismas teisingai nustatė, kad iš atsakovės pranešimo CVP IS apie planuojamus viešuosius pirkimus matyti, kad atsakovės planuojamų įsigyti maitinimo paslaugų 36 mėnesių laikotarpiu vertė sudarė 72 000 Eur su PVM. Atskaičius 21 proc. PVM, pirkimo vertė sudaro 56 880 Eur. Pirkimo Nr. 240709:1 sutarties laikotarpis yra vieneri metai, todėl maitinimo paslaugų vertė be PVM vieneriems metams turėtų būti 18 960 Eur (56 880 : 3), t.y. ženkliai didesnė nei atsakovės nustatyta 10 000 Eur be PVM riba paslaugų pirkimams apklausos būdu. Kyla klausimas, kodėl atsakovė Pirkimo Nr. 163641 vertę nustatė 24 000 Eur su PVM, o Pirkimo Nr, 240709:1 atveju tik 12 099 Eur su PVM. Tikėtina, kad pirkimo vertė buvo sumažinta dirbtinai tik tam, jog būtų galima pritaikyti Taisyklių 71 punktą, t.y. naują pirkimą organizuoti apklausos, o ne atviro konkurso būdu, nors VPĮ 9 straipsnio 3 dalis imperatyviai numato, jog pirkimo vertės nustatymo būdas negali būti parenkamas taip, kad būtų galima išvengti šios įstatymo nuostatų dėl pirkimo būdų pasirinkimo ir pirkimo procedūrų vykdymo.

433. Apeliaciniame skunde atsakovė pateikia naują Taisyklių interpretaciją, kuria siekia pateisinti savo neteisėtus veiksmus ir išvengti teisinės atsakomybės. Be to, atsakovė yra nenuosekli, kadangi atsiliepimuose į ieškinį ir patikslintą ieškinį pati rėmėsi Taisyklių 71 punktu, o apeliaciniame skunde tvirtina, kad šis punktas yra perteklinis. Taisyklių 71 punktas aiškiai nustato, kad mažos vertės pirkimas apklausos būdu gali būti atliekamas, kai sudaromos priekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė neviršija 10 000 Eur be PVM, kadangi Pirkimo Nr. 240709:1 vertė viršijo 10 000 Eur be PVM, tai akivaizdu, jog minėtas pirkimas negalėjo būti vykdomas apklausos būdu.

44Trečiasis asmuo VŠĮ „Kretingos maistas“ atsiliepime į atsakovės apeliacinį skundą nurodo, kad su skundu sutinka ir palaiko visus apeliaciniame skunde pateiktus argumentus, todėl skundą prašo tenkinti. Be to, prašo priteisti visas patirtas bylinėjimosi išlaidas.

45IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

46Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nenustatė absoliučių šioje byloje apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniuose skunduose nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundų ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 329 str. 2 d.). Taigi teisėjų kolegija apeliacine tvarka peržiūri pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, atsižvelgdama į apeliaciniuose skunduose išdėstytus faktinius bei teisinius aspektus.

47Dėl faktinių bylos aplinkybių

48Iš bylos medžiagos matyti, kad 2015 m. gegužės 22 d. atsakovė Vilniaus Balsių progimnazija CVP IS paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Nemokamo maitinimo tiekimo paslaugų pirkimas“ (Pirkimo Nr. 163641). Pirkimo objektas - nemokamo maitinimo tiekimo paslaugos, pirkimo būdas – supaprastintas atviras konkursas. Vertinimo kriterijus - mažiausia viso valgiaraščio, į kurį turi būti įtrauktos visos išlaidos ir mokesčiai, kaina. Ieškovė UAB „Cirtana“ 2015 m. birželio 9 d. perkančiajai organizacijai pateikė pasiūlymą, kuris buvo pripažintas laimėjusiu. 2015 m. liepos 1 d. ieškovė ir atsakovė sudarė nemokamo maitinimo tiekimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. P-SUT-10. 2015 m. liepos 20 d. perkančioji organizacija kreipėsi į ieškovę dėl sutarties nutraukimo, nurodydama, kad sutartis buvo pasirašyta pažeidus Vilniaus Balsių pagrindinės mokyklos Nemokamo maitinimo tiekimo paslaugų pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygas ir VPĮ 41 straipsnio nuostatas. 2015 m. liepos 21 d. ieškovė su atsakove sudarė susitarimą dėl sutarties nutraukimo šalių susitarimu. 2015 m. liepos 24 d. ieškovė kreipėsi į atsakovę su pasiūlymu dalyvauti apklausos būdu Naujame viešajame pirkime „Nemokamo maitinimo tiekimo paslaugų su sudaryta galimybe maitintis už asmenines mokinių ir Vilniaus Balsių progimnazijos bendruomenės lėšas pirkimas“ (Pirkimo Nr. 240709:1) bei pateikti perkančiajai organizacijai pasiūlymą iki 2015 m. rugpjūčio 3 d. 14:00 val. 2015 m. rugpjūčio 3 d. ieškovė pateikė atsakovei dvi pretenzijas: pretenziją dėl neteisėto konkurso nutraukimo ir pretenziją dėl neteisėto naujo konkurso vykdymo, kurios buvo atmestos. 2015 m. rugpjūčio 17 d. atsakovė Vilniaus Balsių progimnazija ir trečiasis asmuo VŠĮ „Kretingos maistas“ Pirkimo Nr, 240709:1 sudarė nemokamo maitinimo tiekimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. P-SUT-11/670. Sutartis sudaryta vieneriems metams nuo 2015 m. rugsėjo 1 d.

49Ieškovė UAB „Cirtana“ patikslintu ieškiniu teismo prašė: 1) panaikinti Vilniaus Balsių progimnazijos sprendimą, numatytą 2015 m. liepos 22 d. pranešime, nutraukti supaprastinto atviro konkurso „Nemokamo maitinimo tiekimo paslaugų pirkimas“ (Pirkimo Nr. 163641) procedūras; 2) panaikinti Vilniaus Balsių progimnazijos sprendimą, numatytą 2015 m. liepos 24 d. pranešime, vykdyti viešąjį pirkimą „Nemokamo maitinimo tiekimo paslaugų su sudaryta galimybe maitintis už asmenines mokinių ir Vilniaus Balsių progimnazijos bendruomenės lėšas pirkimas“ (Pirkimo Nr. 240709:1) apklausos būdu; 3) įpareigoti Vilniaus Balsių progimnaziją atnaujinti supaprastinto atviro konkurso „Nemokamo maitinimo tiekimo paslaugų pirkimas“ (Pirkimo Nr. 163641) procedūras; 4) sutrumpinti 2015 m. rugpjūčio 17 d. nemokamo maitinimo tiekimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. P-SUT-11/670, sudarytos tarp Vilniaus Balsių progimnazijos ir VšĮ „Kretingos maistas“, trukmę iki tol, kol Vilniaus Balsių progimnazija sudarys naują nemokamo maitinimo tiekimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį su supaprastinto atviro konkurso „Nemokamo maitinimo tiekimo paslaugų pirkimas“ (Pirkimo Nr. 163641) laimėtoju.

50Vilniaus apygardos teismas, įvertinęs bylos medžiagą ir šalių paaiškinimu, 2015 m. spalio 22 d. sprendimu ieškinį atmetė kaip nepagrįstą, tačiau konstatavo, kad Pirkimas Nr. 240709:1 buvo vykdomas ir 2015 m. rugpjūčio 17 d. nemokamo maitinimo tiekimo paslaugų viešojo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. P-SUT-11/670 buvo sudaryta pažeidžiant VPĮ 85 straipsnio 2 dalies reikalavimus ir pačios atsakovės Taisyklėse nustatytą viešųjų pirkimų tvarką, tačiau sprendė, kad pripažinti negaliojančią pasirašytą sutartį netinskinga, todėl, remdamasis VPĮ 952 straipsnio 4 dalies 2 punkto nuostatomis, atsakovei taikė alternatyvią sankciją - skyrė 1 000 EUR baudą.

51Tiek ieškovė, tiek atsakovė su tokiu pirmos instancijos teismo sprendimu nesutinka. Atsakovė, tvirtindama, kad jokie skundžiamame pirmos instancijos teismo sprendime minimi pažeidimai organizuojant Pirkimą Nr. 240709:1 nebuvo padaryti, prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 22 d. sprendimo dalį, kuria jai buvo paskirta 1 000 Eur bauda. Tuo tarpu ieškovė UAB „Cirtana“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti visą Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 22 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - patikslintą ieškinį dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir sutarties trukmės sutrumpinimo tenkinti.

52Taigi nagrinėjamoje byloje iš esmės ginčas kilo dėl Pirkimo Nr. 163641 nutraukimo ir galimybės jį atnaujinti, Pirkimo Nr. 240709:1 organizavimo būdo teisėtumo bei galimai neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų Pirkime Nr. 240709:1 padarinių ir ieškovės suinteresuotumo Pirkimu Nr. 240709:1.

53Dėl naujų įrodymų prijungimo prie bylos

54Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui, tačiau yra dvi išimtys: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad įrodymų teikimas (prašymas juos priimti) byloje negali būti savitikslis, t. y. įrodymai turi paneigti ar patvirtinti turinčias reikšmės bylai aplinkybes (CPK 180 str.). Jeigu įrodymas, atsižvelgiant į byloje surinktų kitų įrodymų visumą, neturi esminės reikšmės sprendžiant dėl išvadų byloje ir jeigu jo pateikimas gali užvilkinti bylos nagrinėjimą, teismas turi teisę atsisakyti jį priimti (CPK 181str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-302/2014; 2015 m. sausio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-66/2015 ir kt.).

55Atsakovė, nurodydama, kad, bylą nagrinėjant pirmos instancijos teisme, nebuvo ginčijamas perkančiosios organizacijos pasirinktas pirkimo būdas Pirkime Nr. 240709:1, todėl ir nebuvo poreikio įrodinėti, jog minėtas pirkimas buvo vykdomas tinkamu būdu, su apeliaciniu skundu teismui pateikė VŠĮ „Kretingos maistas“ išrašytas sąskaitas – faktūras už mokinių maitinimo paslaugas ir sąskaitų apmokėjimą patvirtinančius dokumentus, Vilniaus Balsių progimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles, raštą, adresuotą Viešųjų pirkimų tarnybai „Dėl informacijos apie pirkimui skirta lėšas ir jas pagrindžiančius dokumentus pateikimo“, biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtines ataskaitas ir Vilniaus Balsių progimnazijos planuojamų pirkimų suvestinę.

56Ieškovė UAB „Cirtana“ su apeliaciniu skundu pateikė Viešųjų pirkimų tarnybos 2015 m. spalio 20 d. vertinimo išvadą, kurioje yra konstatuoti Pirkime Nr. 240709:1 padaryti pažeidimai. Atsižvelgiant į tai, kad išvada buvo priimta tik 2015 m. spalio 20 d., o pirmos instancijos teismas sprendimą priėmė 2015 m. spalio 22 d., tai šią išvadą ieškovė teikia su apeliaciniu skundu ir prašo prijungti prie bylos medžiagos.

57Trečiasis asmuo VŠĮ „Kretingos maistas“, siekdamas paneigti ieškovės teiginius dėl jo sąsajų su kitais Pirkime 240709:1 dalyvavusiais asmenimis, pateikė „Creditinfo“ informaciją apie VŠĮ „Kretingos maistas“, UAB „Grūstė“ ir UAB „Sotega“, iš kurios, trečiojo asmens teigimu, matyti, kad minėtos įmonės neturi jokių sąsajų nei per įmonės vadovus, nei per akcininkus.

58Atkreiptinas atsakovės dėmesys, kad numatomo pirkimo vertė skaičiuojama tokia, kokia ji yra pirkimo pradžioje, o tai reiškia, jog, nustatant pirkimo vertę, teisiškai reikšmingi yra tik tie duomenys, kurie buvo turimi iki skelbimo apie Naują pirkimą pateikimo dienos. Akivaizdu, jog 2015 m. rugsėjo – spalio mėnesių PVM sąskaitos – faktūros neturi jokios teisinės reikšmės sprendžiamam klausimui, todėl nėra jokio pagrindo jas prijungti prie bylos. Taip pat neatitinka tiesos atsakovės teiginys, jog bylą nagrinėjant pirmos instancijos teisme nebuvo ginčijamas atsakovės pasirinktas pirkimo būdas Pirkime Nr. 240709:1. Pastebėtina, kad tiek 2015 m. rugpjūčio 3 d. pretenzijoje, tiek ieškinyje, tiek patikslintame ieškinyje ieškovė nuosekliai laikėsi pozicijos, jog atsakovė ne tik neteisėtai organizavo naują konkursą, tačiau ir buvo pasirinkusi netinkamą pirkimo būdą. Net ir vienas iš ieškinio bei patikslinto ieškinio reikalavimų buvo panaikinti Vilniaus Balsių progimnazijos sprendimą, numatytą 2015 m. liepos 24 d. pranešime, vykdyti viešąjį pirkimą „Nemokamo maitinimo tiekimo paslaugų su sudaryta galimybe maitintis už asmenines mokinių ir Vilniaus Balsių progimnazijos bendruomenės lėšas pirkimas“ (Pirkimo Nr. 240709:1) apklausos būdu. Taigi ieškovė tiek ikiteismine, tiek teismine tvarka ginčijo atsakovės pasirinktą pirkimo būdą Pirkime Nr. 240709:1. Tuo tarpu atsakovė bylos nagrinėjimo metu pirmos instancijos teisme metu jokių įrodymų, pagrindžiančių, kad 2015 m. rugpjūčio 17 d. nemokamo maitinimo tiekimo paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. P-SUT-11/670 vertė neviršija 10 000 Eur be PVM, neteikė, nors tam turėjo visas galimybes, todėl laikytina, jog rašytinių įrodymų, susijusių su Pirkimo Nr. 240709:1 verte, pateikimas tik su apeliaciniu skundu yra akivaizdžiai pavėluotas. Be to, pastebėtina, kad bet kuriuo atveju šie rašytiniai įrodymai nepaneigia bylą nagrinėjusio pirmos instancijos teismo padarytų išvadų.

59Vertinant ieškovės prašymo prijungti prie bylos medžiagos Viešųjų pirkimų tarnybos 2015 m. spalio 20 d. vertinimo išvadą pagrįstumą, pastebėtina, jog šį rašytinį įrodymą iki bylos nagrinėjimo iš esmės pirmos instancijos teisme dienos, t.y. 2015 m. spalio 21 d. pateikti būtų buvę sudėtinga, tačiau, atsižvelgiant į ieškinio dalyką ir pagrindą, darytina išvada, jog minėta Viešųjų pirkimų tarybos išvada nėra tiesiogiai susijusi su nagrinėjamo ginčo dalyką sudarančiomis aplinkybėms. Atkreiptinas ieškovės dėmesys, kad būtinumas pateikti naujus įrodymus yra siejamas su visapusišku bylos dalyką sudarančių aplinkybių ištyrimu, bet ne ginčo šalių santykių visų aspektų detaliu tyrinėjimu (CPK 180 straipsnis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-491/2014). Be to, pastebėtina, kad Viešųjų pirkimų tarnybos 2015 m. spalio 20 d. vertinimo išvada nėra pasirašyta ją priėmusio asmens.

60Trečiojo asmens pateikti „Creditinfo“ duomenys apie VŠĮ „Kretingos maistas“, UAB „Grūstė“ ir UAB „Sotega“ taip pat vertintini kaip neturintys tiesioginio ryšio su bylos nagrinėjimo dalyką sudarančiomis aplinkybėmis.

61Vadovaujantis tuo, kad išdėstyta, atsisakytina prijungti prie bylos šalių apeliacinės instancijos teismui pateiktus naujus rašytinius įrodymus.

62Dėl viešojo pirkimo Nr. 163641 nutraukimo ir atnaujinimo

63Vienas iš ieškovės apeliacinio skundo reikalavimų yra panaikinti atsakovės Vilniaus Balsių progimnazijos sprendimą nutraukti Pirkimo Nr. 163641 procedūras ir įpareigoti atsakovą atnaujinti Pirkimo Nr. 163641 procedūras. Iš esmės visi ieškovės motyvai šiuo klausimu grindžiami teiginiu, jog atsakovė pirkimo procedūras nutraukė nepagrįstai ir neteisėtai.

64VPĮ 7 straipsnio 5 dalyje nustatyta, jog perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, jog viešasis pirkimas nėra savitikslis, kas reikštų, kad pirkimo procedūros turėtų būti baigtos pirkimo sutarties sudarymu tik dėl to, kad pirkimas jau pradėtas; pradėjus pirkimo procedūras gali paaiškėti aplinkybės, dėl kurių nurodytas tikslas nebus pasiektas, pvz., perkančioji organizacija praranda finansavimo šaltinius, išnyksta objektyvus poreikis pirkimo objektui ir pan. VPĮ 7 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta perkančiosios organizacijos teisė nutraukti pirkimo procedūras laikantis joje įtvirtintų sąlygų; tam, kad perkančioji organizacija galėtų nutraukti pradėtą pirkimo procedūras tuo atveju, kai jos vykdomos ne pagal supaprastintiems pirkimams (VPĮ VI skyrius) taikomas procedūras, turi būti nustatytos šios sąlygos: a) pirkimo sutartis dar neturi būti sudaryta, b) turi būti gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas dėl procedūros nutraukimo, c) turi būti nustatytos aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013). Pagal VPĮ 7 straipsnio 5 dalį Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nereikalingas nutraukiant neskelbiamų derybų būdu atliekamo pirkimo ir VPĮ IV skyriuje reglamentuojamo supaprastinto pirkimo procedūras.

65Nagrinėjamu atveju iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovė UAB „Cirtana“ 2015 m. birželio 9 d. perkančiajai organizacijai Pirkime Nr. 163641 pateikė pasiūlymą, kuris buvo pripažintas laimėjusiu, o 2015 m. liepos 1 d. ieškovė ir atsakovė pasirašė nemokamo maitinimo tiekimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. P-SUT-10. Šios faktinės aplinkybės, dėl kurių byloje ginčo nėra, patvirtina, kad Pirkimo Nr. 163641 procedūros buvo pasibaigusios, o nei VPĮ, nei teismų praktika nenumato perkančiosios organizacijos teisės atnaujinti pasibaigusią viešojo pirkimo procedūrą, todėl ieškovės reikalavimas atnaujinti Pirkimą Nr. 163641 negali būti tenkinamas. Pastebėtina, kad apeliaciniame skunde nurodomos Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalgos ištraukos, kuriomis ieškovė siekia įrodyti, jog net ir po viešojo pirkimo sutarties sudarymo galimas pirkimo procedūrų atnaujinimas, yra paimtos nenurodant jų konteksto, todėl jomis remtis yra nekorektiška.

66Be to, ieškovė be jokio teisinio pagrindo ginčija patį Konkurso nutraukimo faktą, kadangi bylos faktinės aplinkybės akivaizdžiai suponuoja išvadą, jog atsakovė nebuvo priėmusi sprendimo Pirkimą Nr. 163641 nutraukti, ši procedūra ir visas pirkimas pasibaigė VPĮ 7 straipsnio 4 dalies 1 punkte įtvirtintu pagrindu, t.y. perkančiajai organizacijai ir ieškovei 2015-07-01 sudarius viešojo pirkimo – pardavimo sutartį Nr. P-SUT-10, kurią ieškovė ir atsakovė 2015 m. liepos 21 d. abipusiu susitarimu, atleisdamos viena kitą nuo Sutarties vykdymo (CK 6.221 str. 1 d.), nutraukė. Toks šalių elgesys patvirtina, jog abi šalys, sutiko, kad Sutartis, pasirašyta su UAB „Cirtana“ buvo sudaryta pažeidžiant viešųjų pirkimų principus (VPĮ 3 str. 1 d.), Pirkimo sąlygų reikalavimus ir VPĮ 41 straipsnio nuostatas, todėl ją savo valia nutraukė. Esant nurodytoms aplinkybėms, sutiktina su pirmos instancijos teismo pozicija, jog perkančioji organizacija neturėjo jokio juridinio pagrindo grįžti į kurią nors to paties pirkimo stadiją, kadangi pirkimo procedūros jau 2015-07-01 buvo baigtos. Pritartina pirmos instancijos teismui, kad ieškovės nurodomos aplinkybės, jog atsakovė 2015 m. liepos 20 d. pranešimu buvo įsipareigojusi tęsti Nr. 163641 pirkimo procedūras net ir po viešojo pirkimo – pardavimo sutarties nutraukimo, tačiau vėliau persigalvojo ir tokiu būdu suklaidino ieškovę, nagrinėjamu atveju neturi teisinės reikšmės, kadangi, kaip jau ir buvo minėta, nepriklausomai nuo nurodytų aplinkybių, pasibaigusio pirkimo Nr. 163641 procedūra negalėjo būti atnaujinta.

67Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad Pirkimo Nr. 16364 procedūros nebuvo nutrauktos, o tai reiškia, kad ieškovės reikalavimai panaikinti Vilniaus Balsių progimnazijos sprendimą, numatytą 2015 m. liepos 22 d. pranešime, nutraukti supaprastinto atviro konkurso „Nemokamo maitinimo tiekimo paslaugų pirkimas“ (Pirkimo Nr. 163641) procedūras ir įpareigoti Vilniaus Balsių progimnaziją atnaujinti supaprastinto atviro konkurso „Nemokamo maitinimo tiekimo paslaugų pirkimas“ (Pirkimo Nr. 163641) procedūras pagrįstai ir teisėtai pirmos instancijos teismo buvo atmesti.

68Dėl ieškovės teisinio suinteresuotumo Pirkimu Nr. Nr. 240709:1

69Kaip matyti iš byloje dalyvaujančių asmenų procesinių dokumentų, tiek atsakovė, tiek trečiasis asmuo, nurodydami tą aplinkybę, kad ieškovė nusprendė nedalyvauti Pirkime Nr. 240709:1, kelia ieškovės suinteresuotumo Pirkimu Nr. 240709:1 klausimą.

70Kasacinio teismo praktikoje suformuota nuosekli bendrųjų ir specialiųjų teisės normų (pvz., VPĮ) aiškinimo praktika dėl asmens teisės į teisminę gynybą įgyvendinimo laikantis įstatymuose įtvirtintos tvarkos. Viena svarbiausių šios teisės naudojimosi prielaidų – asmens teisinis suinteresuotumas apginti pažeistą ar ginčijamą subjektinę teisę ar įstatymų saugomą interesą. Suinteresuotumas – tai savarankiškas teisinis interesas ir poreikis jį ginti. Teisė kreiptis į teismą nereiškia, kad asmuo gali reikalauti ginti nuo pažeidimų bet kieno teisę, o reiškia galimybę kreiptis į teismą dėl to, jog būtų apginta jo subjektinė teisė ar įstatymų saugomas interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2009).Taigi teisė į teisminę gynybą pripažįstama tik tokiems asmenims, kurių teisės ar teisėti interesai yra pažeisti ar ginčijami.

71Viešųjų pirkimų teisinių santykių kontekste atkreiptinas dėmesys į tai, kad dėl tiekėjų teisinio suinteresuotumo ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ir sprendimus šiems kasacinio teismo, inter alia remiantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika, pripažinta plati teisė ginti interesus teisme. Kasacinio teismo yra nuosekliai suformuota tiekėjų teisinio suinteresuotumo viešųjų pirkimų teisiniuose santykiuose praktika. Dėl tiekėjų (ieškovų) teisinio suinteresuotumo kasacinio teismo ne kartą konstatuota, kad spręsdami asmenų procesinio subjektiškumo klausimą teismai, nepriklausomai nuo subjekto teisinės ir faktinės padėties viešojo pirkimo procedūrose, privalo visada įvertinti, ar tokie subjektai yra suinteresuoti skundžiamos viešojo pirkimo sutarties sudarymu, įskaitant ir tuos atvejus, kai, pripažinus skundžiamą sutartį negaliojančia, jie pagrįstai galėtų tikėtis, kad iš naujo vykdomos viešojo pirkimo procedūros leis jiems konkuruoti su kitais tiekėjais dėl naujos viešojo pirkimo sutarties sudarymo; teisinis suinteresuotumas, pagrindžiantis teisę į teisminę gynybą, negali būti paneigiamas argumentais dėl tokio kreipimosi tikslingumo ar besikreipiančio asmens reiškiamų reikalavimų pagrįstumo; sprendžiant, ar asmuo turi teisę kreiptis į teismą, nevertinamos aplinkybės, kurios yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas ir kurių pagrindu teismas sprendžia, patenkinti ar atmesti ieškinį (pvz., tiekėjo galimybė laimėti viešąjį pirkimą); tiekėjo teisinis suinteresuotumas nebūtinai turi būti nukreiptas į ginčo pirkimo laimėjimą, bet ir siekį (kiek jis teisėtas ir tinkamai įgyvendinamas) atnaujinti tiekėjų varžymąsi dėl to paties pirkimo objekto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-255/2014, 2015 m. kovo 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-161-415/2015; 2015 m. gegužės 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-326-415/2015; 2015 m. birželio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-362-415/2015).

72Nurodytų argumentų kontekste, teisėjų kolegijos nuomone, akivaizdu, jog ieškovė nagrinėjamu atveju turi suinteresuotumą Pirkimu Nr. 240709:1, kadangi, teismui pripažinus su trečiuoju asmeniu sudarytą 2015 m. rugpjūčio 17 d. nemokamo maitinimo tiekimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. P-SUT-11/670 niekine ir negaliojančia, atsakovė turėtų skelbti naują konkursą, kuriame turėtų teisę dalyvauti ir ieškovė.

73Dėl Pirkimo Nr. Nr. 240709:1 organizavimo būdo

74Ieškovė, tvirtindama, kad atsakovė pasirinko netinkamą pirkimo būdą, t.y. vietoj atviro konkurso pirkimą vykdė apklausos būdu, apeliaciniu skundu taip pat prašo panaikinti Vilniaus Balsių progimnazijos sprendimą, numatytą 2015 m. liepos 24 d. pranešime, vykdyti viešąjį pirkimą „Nemokamos maitinimo tiekimo paslaugų su sudaryta galimybe maitintis už asmenines mokinių ir Vilniaus Balsių progimnazijos bendruomenės lėšas pirkimas“ (Pirkimo Nr. 240709:1) apklausos būdu.

75Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovė vykdė viešąjį pirkimą „Nemokamo maitinimo tiekimo paslaugų su sudaryta galimybe maitintis už asmenines mokinių ir Vilniaus Balsių progimnazijos bendruomenės lėšas pirkimas“ (Pirkimo Nr. 240709:1) apklausos būdu ir su šio pirkimo laimėtoju trečiuoju asmeniu VŠĮ „Kretingos maistas“ sudarė 2015 m. rugpjūčio 17 d. nemokamo maitinimo tiekimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. P-SUT-11/670. Pirmos instancijos teismas skundžiamame sprendime konstatavo, kad Pirkimas Nr. 240709:1 buvo vykdomas pažeidžiant VPĮ 85 straipsnio 2 dalies reikalavimus ir pačios atsakovės nustatytą viešųjų pirkimų tvarką.

76VPĮ 2 straipsnio 15 dalies 1 punkte įtvirtinta, kad mažos vertės viešasis pirkimas – supaprastintas pirkimas, kai prekių ir paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė kaip 58 000 Eur be PVM. Supaprastintų pirkimų atlikimo tvarką reglamentuojančio VPĮ 85 straipsnio 2 dalis nustato, jog perkančioji organizacija, išskyrus šio straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodytus atvejus, supaprastintus pirkimus atlieka pagal pasitvirtintas taisykles. Vilniaus Balsių pagrindinės mokyklos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 57 punkte nurodyta, kad apklausos būdu pirkimas gali būti atliekamas, kai pagal VPĮ ir Taisyklėse nurodytas sąlygas apie supaprastintą pirkimą neprivaloma skelbti. Tuo tarpu Taisyklių 71 punkte aiškiai įtvirtinta, kad mažos vertė pirkimas apklausos būdu gali būti atliekamas, kai sudaromos prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė neviršija 10 000 Eur be PVM, o darbų pirkimo sutarties vertė neviršija 30 000 Eur be PVM. Pirmos instancijos teismas skundžiamame sprendime konstatavo, kad atsakovė šioje byloje neįrodė, jog turėjo teisę Pirkimą Nr. 240709:1 vykdyti apklausos būdu, kadangi nepateikė įrodymų, kurie patvirtinančių maitinimo paslaugų pirkimo vertę. Apeliacinės instancijos teismas neįžvelgia pagrindo su tokia pirmos instancijos teismo pozicija nesutikti.

77Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad civiliniame procese vyrauja dispozityvumo principas. Juo grindžiama įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė, pagal kurią kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 straipsniai). Ši įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė iš esmės visa apimtimi taikoma ir sprendžiant viešųjų pirkimų bylas. Tai, kad viešųjų pirkimų bylos turi viešąjį interesą, nesudaro pagrindo daryti išvadą, kad ne proceso šalys, o teismas turi įrodinėjimo naštą. Pagal įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę su viešaisiais pirkimais susijusias aplinkybes pateikia ieškovas ieškinyje bei atsakovas atsikirtimuose, taip pat tretieji asmenys savo procesiniuose dokumentuose (CPK 4233 str. 1 d., 4235 str. 1 ir 2 dalys).

78Nors ieškovė savo procesiniuose dokumentuose ir kėlė klausimą dėl atsakovės pasirinkto Pirkimo Nr. 240709:1 organizavimo būdo, tačiau atsakovė, atskirsdama į šiuos ieškovės argumentus, apsiribojo tik deklaratyviu teiginiu, jog pagal Taisyklių 71 punktą mažos vertės pirkimas apklausos būdu gali būti atliekamas, kai sudaromos prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertės neviršija 10 000 Eur be PVM, o Pirkimo Nr. 240709:1 metu sudarytos sutarties vertė neviršija 10 000 Eur be PVM. Tam tikri skaičiavimai ir rašytinai įrodymai šiuo klausimu buvo pateikti tik atsakovės apeliaciniame skunde. Esant nurodytoms aplinkybėms, pritartina pirmos instancijos teismui, kad atsakovė bylos nagrinėjimo pirmos instancijos metu neįrodė, jog turėjo teisę Pirkimą Nr. 240709:1 vykdyti apklausos būdu, nes nepateikė absoliučiai jokių įrodymų, patvirtinančių, kad maitinimo paslaugų vertė šiame pirkime neviršijo 10 000 eurų be PVM. Tuo tarpu planuojamų pirkimų suvestinės, kurią į bylą pateikė ieškovė, duomenys patvirtina, kad atsakovės planuojamų įsigyti maitinimo paslaugų 36 mėnesių laikotarpiui vertė sudarė 72 000 Eur su PVM, kas, atskaičius PVM, sudaro 56 880 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad Pirkimo Nr. 240709:1 sutarties laikotarpis yra vieneri metai, darytina išvada, jog pirmos instancijos teismas pagrįstai nustatė, jog maitinimo paslaugų vertė be PVM vieneriems metams yra lygi 18 960 Eur, t.y. ženkliai didesnė nei atsakovės Taisyklių 71 punkte nustatyta 10 000 Eur be PVM riba pirkimams apklausos būdu. Su atsakovės interpretacijomis, jog Taisyklių 71 punkte nustatyta pirkimo vertės riba taikoma tik tuo atveju, kai apklausa atliekama apklausiant vienintelį tiekėją, apeliacinės instancijos teismas taip pat negali sutikti, kadangi tiek atsiliepime į ieškinį, tiek atsiliepime į patikslintą ieškinį pati atsakovė rėmėsi būtent Taisyklių 71 punktu, pagal kurį mažos vertės pirkimas apklausos būdu gali būti atliekamas tik tuo atveju, kai sudaromos prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertės neviršija 10 000 Eur be PVM. Be to, pastebėtina, kad apeliacinis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmos instancijos teismui (CPK 306 str. 2 d.).

79Taip pat nagrinėjamo klausimo kontekste atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad tiek Pirkimo Nr. 240709:1, tiek Pirkimo Nr. 163641 objektas buvo analogiškas – nemokamo maitinimo tiekimo paslaugos, ketinamos sudaryti sutarties trukmė taip pat buvo ta pati – vieneri metai (skirtumas tik tas, kad numatytas pratęsimas iki trejų metų), tačiau Pirkimas Nr. 163641 buvo vykdomas atviro konkurso būdu, o Pirkimas Nr. 240709:1 apklausos būdu. Esant nurodytoms faktinėms aplinkybėms, darytina išvada, jog atsakovė, organizuodama Pirkimą Nr. 163641, nebuvo nustačiusi jokių išimtinių sąlygų pirkimą vykdyti neskelbiant apie jo vykdymą viešai, kas, teisėjų kolegijos vertinimu, suteikia papildomą pagrindą abejonėms dėl atsakovės aukščiau pateiktų Taisyklių 71 punkto interpretacijų pagrįstumo ir veiksmų teisėtumo pasirenkant konkurso organizavimo būdą Pirkime Nr. 240709:1.

80Vadovaujantis tuo, kad išdėstyta, konstatuotina, jog pirmos instancijos teismo išvados dėl netinkamai parinkto Pirkimas Nr. 240709:1 vykdymo būdo yra teisėtos ir pagrįstos.

81Dėl perkančiosios organizacijos veiksmų padarinių

82Pagal nuosekliai suformuotą kasacinio teismo praktiką teismas, nustatęs, kad sandoris prieštarauja imperatyviosioms teisės normoms, turi ex officio pripažinti sandorį niekiniu ir negaliojančiu bei taikyti atitinkamus teisinius padarinius, neatsižvelgdamas į bylos dalyvių reikalavimus (CK 1.78 str. 5 d.). Taigi teismas pripažįsta sandorį niekiniu tiek bylos dalyviams pareiškus tokį reikalavimą, tiek jo nepareiškus, ir kiekvienu atveju sprendžia dėl niekinio sandorio teisinių padarinių, nes tik išsprendus dėl negaliojančio sandorio teisinių padarinių užbaigiamas ginčo sprendimas ir atkuriama teisinė taika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2013).

83Pagal VPĮ 952 straipsnio 2 dalį teismas gali nepripažinti viešojo pirkimo sutarties negaliojančia ir taikyti alternatyvias sankcijas, nors pirkimo sutartis buvo sudaryta neteisėtai, jeigu dėl viešojo intereso, įskaitant su pirkimo sutartimi nesusijusius ekonominius interesus, dėl kurių pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia turėtų neproporcingų padarinių, būtina išsaugoti šios sutarties padarinius. Skirdamas šio straipsnio 4 dalyje įvardytas alternatyvias sankcijas, teismas turi atsižvelgti į visus reikšmingus aspektus, įskaitant pažeidimo rimtumą, perkančiosios organizacijos elgesį. Teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su pirmos instancijos teismo nuomone, kad nagrinėjamoje byloje tikslinga taikyti VPĮ 952 straipsnio nuostatas – nepripažinti neteisėtai sudaryto sandorio niekiniu ir perkančiajai organizacijai skirti vieną iš galimų alternatyvių sankcijų – sandorio trukmės sutrumpinimą (VPĮ 952 str. 4 d. 1 p.). Teismas, skirdamas alternatyvias sankcijas, turi atsižvelgti į visus reikšmingus aspektus, įskaitant pažeidimo rimtumą, perkančiosios organizacijos elgesį, o tais atvejais, kai sutartis pripažįstama negaliojančia nuo teismo sprendimo priėmimo, ir į likusius neįvykdytus pirkimo sutarties įsipareigojimus (VPĮ 952 str. 5 d.). Pirmosios instancijos teismo parinktas baudos dydis – 1 000 Eur, vertintinas kaip proporcingas atsakovės padarytam pažeidimui.

84Tuo tarpu ieškovės reikalavimas sutrumpinti 2015 m. rugpjūčio 17 d. nemokamo maitinimo tiekimo paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. P_SUT-11/670 trukmę iki tol, kol atsakovė sudarys naują nemokamo maitinimo tiekimo paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartį su Pirkimo Nr. 163641 laimėtoju, yra teisiškai nepagrįstas, kadangi, kaip jau buvo minėta, Pirkimo Nr. 163641 procedūros yra baigtos, jas atnaujinti nėra jokio teisinio pagrindo, todėl ir sutartį sudaryti nebėra jokių galimybių.

85Dėl kitų apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentų

86Pažymėtina, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011).

87Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime padarytomis išvadomis, todėl kitiems apeliacinių skundų argumentams neturint jokios teisinės įtakos teisingam bylos išnagrinėjimui ir pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui atskirai dėl jų nepasisako.

88Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

89Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).

90Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad tiek ieškovei, tiek atsakovei bylinėjimosi išlaidos, patirtos apeliacinės instancijos teisme, nepriteistinos. Byloje esantys dokumentai patvirtina, kad trečiasis asmuo VŠĮ „Kretingos maistas“ apeliacinės instancijos teisme patyrė 876,16 Eur išlaidų teisinėms paslaugoms, kurias teikė UAB „Apskaitos bitės“, apmokėti.

91Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad civilinio proceso normos asmenų, galinčių būti atstovais civiliniame procese pagal pavedimą, ir mokėjimo už atstovavimą klausimus reglamentuoja pakankamai aiškiai ir imperatyviai. CPK 56 straipsnis nustato baigtinį ratą asmenų, kurie gali būti teisme atstovais pagal pavedimą. Tai reiškia, kad joks kitas asmuo, jei jis nepatenka į CPK 56 straipsnyje nustatytą sąrašą, negali atstovauti civiliniame procese pagal pavedimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. balandžio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015; 2015 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-334-687/2015). Šiame straipsnyje nenumatyta galimybė, kad bylos šaliai (fiziniam ar juridiniam asmeniui) atstovautų teisinių paslaugų įmonė. Kasacinis teismas taip pat yra pasisakęs, kad atstovavimui nustatyti apribojimai ir reikalavimai lemia ir atstovavimo išlaidų paskirstymo, priteisimo reglamentavimą. CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti priskiria prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, o CPK 98 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Tai reiškia, kad įstatymas nustato civilinio proceso dalyviui, kurio naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovavo advokatas arba advokato padėjėjas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. balandžio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015; 2015 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-334-687/2015). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 29 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015 išaiškinta ir tai, kad atlyginimas, sumokėtas už teisines paslaugas neturinčiam teisės atstovauti pagal pavedimą asmeniui, negali būti vertinamas ir kaip kitos būtinos ir pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, nurodytos CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkte.

92Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, jog trečiajam asmeniui teisines paslaugas suteikė ne advokatas ar advokato padėjėjas, o juridinis asmuo - UAB „Apskaitos bitės“. Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija, atsižvelgdama į teisinį reglamentavimą bei į aktualią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo dėl asmenų atstovavimo suformuotą praktiką, sprendžia, jog trečiajam asmeniui bylinėjimosi išlaidos, kurias jis patyrė dėl UAB „Apskaitos bitės“ teiktų teisinių paslaugų, nepriteistinos

93Dėl procesinės bylos baigties

94Nurodytų argumentų kontekste darytina išvada, jog pirmos instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurio apeliacinių skundų argumentais keisti ar naikinti nėra jokio teisinio pagrindo, todėl apeliaciniai skundai atmestini, o Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 22 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

95Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 331 straipsniu,

Nutarė

96Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Ieškovė UAB „Cirtana“ patikslintu ieškiniu teismo prašė: 1) panaikinti... 4. Nurodė, kad 2015 m. gegužės 22 d. Perkančioji organizacija Centrinėje... 5. Atsakovė Vilniaus Balsių progimnazija su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad,... 6. Trečiasis asmuo VŠĮ „Kretingos maistas“ su ieškiniu taip pat nesutiko,... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. spalio 22 d. sprendimu ieškinį atmetė... 9. Teismas nesutiko su ieškovės argumentais, kad atsakovė Vilniaus Balsių... 10. Ieškovės reikalavimus: panaikinti Vilniaus Balsių progimnazijos sprendimą,... 11. Įvertinęs bylos medžiagą, pirmos instancijos teismas sprendė, kad 2015 m.... 12. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 13. Ieškovė UAB „Cirtana“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 14. Nurodo šiuos nesutikimo su pirmos instancijos teismo sprendimu argumentus:... 15. 1. Nepagrįsta pirmos instancijos teismo pozicija, kad perkančioji... 16. 2. Nesutinka su pirmos instancijos teismo pozicija, kad Pirkimas pasibaigė, o... 17. 3. Nors pirmos instancijos teismas pripažino, jog atsakovė Pirkimą Nr.... 18. 4. Šiuo atveju tikslinga būtų taikyti alternatyvią sankciją –... 19. 5. Trečiasis asmuo VŠĮ „Kretingos maistas“ pirkime neveikė... 20. Atsakovė Vilniaus Balsių progimnazija atsiliepime į ieškovės apeliacinį... 21. Pateikia šiuos nesutikimo su ieškovės apeliaciniu skundu argumentus:... 22. 1. Pirkimas Nr. 163641 procedūros buvo užbaigtas VPĮ 7 straipsnio 4 dalies 1... 23. 2. Organizuojant Pirkimą Nr. 240709:1 apklausos būdu, buvo laikomasi teisės... 24. 3. Reikalavimas įpareigoti sutrumpinti 2015 m. rugpjūčio 17 d. nemokamo... 25. 4. Ieškovė savo reikalavimus formuluoja kaip visą grandinę alternatyvių... 26. 5. Apeliantės teiginys, kad trečiasis asmuo pirkime neveikė savarankiškai... 27. Trečiasis asmuo VŠĮ „Kretingos maistas“ taip pat su ieškovės... 28. Nurodo šiuos nesutikimo su ieškovės apeliaciniu skundu argumentus:... 29. 1. Ieškovė klaidina teismą teigdama, jog atsakovė nutraukė Pirkimo Nr.... 30. 2. Ieškovė nedalyvavo Pirkime Nr. 240709:1, todėl ji negali būti laikoma... 31. 3. Sutrumpinti 2015 m. rugpjūčio 17 d. nemokamo maitinimo tiekimo paslaugų... 32. 4. Apeliantės teiginiai dėl galimai susijusių ūkio subjektų dalyvavimo... 33. 5. VPĮ 94 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad perkančioji organizacija... 34. Atsakovė Vilniaus Balsių progimnazija apeliaciniu skundu prašo pakeisti... 35. Nurodo šiuos nesutikimo su pirmos instancijos teismo sprendimu argumentus:... 36. 1. Pirmos instancijos teismo Pirkimo Nr. 240709:1 vertės apskaičiavimo... 37. Perkančioji organizacija, vykdydama Pirkimą Nr. 240709:1, jo vertę... 38. 2. Jeigu teismas ir vertintų, kad Pirkimo Nr. 240709:1 vertė visam sutarties... 39. Ieškovė UAB „Cirtana“ su atsakovės apeliaciniu skundu nesutinka, prašo... 40. Pateikia šiuos nesutikimo su atsakovės apeliaciniu skundu argumentus:... 41. 1. Tiek 2015 m. rugpjūčio 3 d. pretenzijoje, tiek ieškinyje bei... 42. 2. Atsakovė pateikdamas 2014/2015 mokslo metų skaičiavimus neįtraukė visų... 43. 3. Apeliaciniame skunde atsakovė pateikia naują Taisyklių interpretaciją,... 44. Trečiasis asmuo VŠĮ „Kretingos maistas“ atsiliepime į atsakovės... 45. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 46. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 47. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 48. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2015 m. gegužės 22 d. atsakovė Vilniaus... 49. Ieškovė UAB „Cirtana“ patikslintu ieškiniu teismo prašė: 1) panaikinti... 50. Vilniaus apygardos teismas, įvertinęs bylos medžiagą ir šalių... 51. Tiek ieškovė, tiek atsakovė su tokiu pirmos instancijos teismo sprendimu... 52. Taigi nagrinėjamoje byloje iš esmės ginčas kilo dėl Pirkimo Nr. 163641... 53. Dėl naujų įrodymų prijungimo prie bylos... 54. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 55. Atsakovė, nurodydama, kad, bylą nagrinėjant pirmos instancijos teisme,... 56. Ieškovė UAB „Cirtana“ su apeliaciniu skundu pateikė Viešųjų pirkimų... 57. Trečiasis asmuo VŠĮ „Kretingos maistas“, siekdamas paneigti ieškovės... 58. Atkreiptinas atsakovės dėmesys, kad numatomo pirkimo vertė skaičiuojama... 59. Vertinant ieškovės prašymo prijungti prie bylos medžiagos Viešųjų... 60. Trečiojo asmens pateikti „Creditinfo“ duomenys apie VŠĮ „Kretingos... 61. Vadovaujantis tuo, kad išdėstyta, atsisakytina prijungti prie bylos šalių... 62. Dėl viešojo pirkimo Nr. 163641 nutraukimo ir atnaujinimo... 63. Vienas iš ieškovės apeliacinio skundo reikalavimų yra panaikinti atsakovės... 64. VPĮ 7 straipsnio 5 dalyje nustatyta, jog perkančioji organizacija, gavusi... 65. Nagrinėjamu atveju iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovė UAB... 66. Be to, ieškovė be jokio teisinio pagrindo ginčija patį Konkurso nutraukimo... 67. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad Pirkimo Nr. 16364... 68. Dėl ieškovės teisinio suinteresuotumo Pirkimu Nr. Nr. 240709:1... 69. Kaip matyti iš byloje dalyvaujančių asmenų procesinių dokumentų, tiek... 70. Kasacinio teismo praktikoje suformuota nuosekli bendrųjų ir specialiųjų... 71. Viešųjų pirkimų teisinių santykių kontekste atkreiptinas dėmesys į tai,... 72. Nurodytų argumentų kontekste, teisėjų kolegijos nuomone, akivaizdu, jog... 73. Dėl Pirkimo Nr. Nr. 240709:1 organizavimo būdo... 74. Ieškovė, tvirtindama, kad atsakovė pasirinko netinkamą pirkimo būdą, t.y.... 75. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovė vykdė viešąjį pirkimą... 76. VPĮ 2 straipsnio 15 dalies 1 punkte įtvirtinta, kad mažos vertės viešasis... 77. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad civiliniame procese vyrauja... 78. Nors ieškovė savo procesiniuose dokumentuose ir kėlė klausimą dėl... 79. Taip pat nagrinėjamo klausimo kontekste atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad... 80. Vadovaujantis tuo, kad išdėstyta, konstatuotina, jog pirmos instancijos... 81. Dėl perkančiosios organizacijos veiksmų padarinių... 82. Pagal nuosekliai suformuotą kasacinio teismo praktiką teismas, nustatęs, kad... 83. Pagal VPĮ 952 straipsnio 2 dalį teismas gali nepripažinti viešojo pirkimo... 84. Tuo tarpu ieškovės reikalavimas sutrumpinti 2015 m. rugpjūčio 17 d.... 85. Dėl kitų apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentų... 86. Pažymėtina, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo... 87. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija iš esmės sutinka su pirmosios... 88. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 89. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 90. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą,... 91. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad civilinio proceso normos asmenų,... 92. Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, jog trečiajam asmeniui teisines... 93. Dėl procesinės bylos baigties ... 94. Nurodytų argumentų kontekste darytina išvada, jog pirmos instancijos teismas... 95. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 96. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą....