Byla 2-5112-901/2015
Dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, R. Z. Ž., atstovaujamas globėjos J. Ž., G. K., Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius ir Šiaulių rajono savivaldybės administracija

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Laura Spalvienė (buvusi Karmazaitė), sekretoriaujant Virginijai Matiušovienei, dalyvaujant atsakovo atstovei advokatei I. B., trečiojo asmens VSDFV atstovei V. P.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovui UAB „Kuršėnų autobusų parkas“ dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, R. Z. Ž., atstovaujamas globėjos J. Ž., G. K., Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius ir Šiaulių rajono savivaldybės administracija.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ prašo priteisti iš atsakovo UAB „Kuršėnų autobusų parkas“ 2932,23 Eur dydžio žalos atlyginimą, 6 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant. Ieškinyje ieškovas nurodė, kad teikia ieškinį dėl papildomai išmokėtų išmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriui (toliau VSDFV Šiaulių sk.) dėl nukentėjusiajai G. K. išmokėtų periodinių nedarbingumo išmokų. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo (toliau TPVCAPD įstatymas) sutarties pagrindu AB „Lietuvos draudimas“ išmokėjo papildomas 2932,23 Eur dydžio draudimo išmokas pagal 2014-05-16, 2014-10-14 ir 2015-01-28 VSDFV Šiaulių sk. pretenzijas dėl G. K. išmokėtų netekto darbingumo periodinių kompensacijų laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31, kurias regreso tvarka prašo priteisti iš atsakovo.

5Atsakovo UAB „Kuršėnų autobusų parkas“ atstovė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti ar sumažinti priteistinas sumas. Ieškovas, siekdamas prisiteisti patirtą žalą, turėjo įrodyti visas civilinės atsakomybės sąlygas - atsakovo veiksmų neteisėtumą, kaltę, žalą bei priežastinį ryšį tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir žalos. Kai draudimo išmoka yra didesnė už nukentėjusiam asmeniui padarytos turtinės žalos dydį, socialinio draudimo ištaiga turi reikalavimo teisę į atsakingą draudiką arba jei tokio nėra, į žalą padariusi asmenį tik dėl socialinio draudimo išmokos dalies, kuria atlyginama nukentėjusiam asmeniui ar jo šeimos nariams padaryta turtinė žala. Esant tokioms aplinkybėms, ieškovas privalėjo įrodyti, kad socialinio draudimo įstaigai kompensuota suma nėra didesnė už G. K. realiai patirtą žalą, tačiau to nepadarė. Be to, ieškovas kompensavo G. K. draudimo išmokas visiškai neatsižvelgdamas į nukentėjusios kaltės dydį - didelį neatsargumą eismo įvykio metu, kai ji kaip vaikus lydinti mokytoja ne tik nesiėmė jokių veiksmų siekiant sumažinti pavojų, bet pati ragino autobuso vairuotoją važiuoti greičiau. Socialinio draudimo įstaiga G. K. netekto darbingumo kompensaciją mokėjo labai ilgą laiką (10 m.) ir nuo 2010-01-14 yra nusprendusi mokėti neterminuotai. Ieškovas reikalauja priteisti kompensaciją už G. K. 2014 metais sumokėtas netekto darbingumo išmokas. Byloje nėra duomenų, liudijančių, kad šiuo laikotarpiu G. K. vis dar būtų darbinga ir dirbusi mokykloje, jei nebūtų pakliuvusi į avariją. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad G. K. šiuo metu yra 62 m. amžiaus ir, net jeigu jos sveikatai nebūtų buvę padaryta žalos, ji būtų nedarbinga dėl savo amžiaus. O ieškovas ieškinį reiškia dėl G. K. negautų darbinių pajamų regreso tvarka atlyginimo. Pagal Sodros viešai teikiamą informaciją, G. K. senatvės pensijos amžių sukako dar 2013-11-08. Jei G. K. būtų pasirinkusi gauti senatvės pensiją, kuri 18,23 Eur mažesnė nei netekto nedarbingumo pensija, tai Sodra nereikštų jokių regresinių reikalavimų į draudiką, o šis – į atsakovą, ką šios institucijos atstovė patvirtino teisme. Šiuo atveju iš atsakovo, kurio finansinė situacija yra itin prasta, neapibrėžtam laikotarpiui perkeliama pareiga mokėti išmokas G. K. regreso tvarka, nors realiai jau itin didelės sumas jai atsakovas kompensavo. Pagal 2009-04-14 AB „Lietuvos draudimas“ ir nukentėjusios susitarimą jai išmokėta 105 000 Lt vienkartinė draudimo išmoka, kurią atsakovas kompensavo, be to vėliau atsakovas papildomai sumokėjo G. K. 50 000 Lt, taip pat dar kompensavo ir vėlesnes teismų papildomai iš jo priteistas sumas. Atsakovo atstovės teigimu G. K. galėtų nebent pretenduoti į skirtumą tarp pensijų (18,23 Eur). UAB „Kuršėnų autobusų parkas“ yra privatus juridinis asmuo, kurio 100 proc. akcijų priklauso Šiaulių rajono savivaldybei, pagrindinė bendrovės veikla - keleivių vežimas reguliariaisiais maršrutais net ir nepelningais, siekiant užtikrinti gyventojų susisiekimą. Visų ieškovo reikalaujamų sumų atsakovas neturėtų finansinių galimybių padengti, galimai bendrovė būtų privesta prie bankroto.

6Trečiojo asmens VSDFV Šiaulių sk. atstovė su ieškiniu sutiko, prašė tenkinti. Pagal CK 6.290 str. 3 d. ir TPVCAPD įstatymo 19 str. 10 d. draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos įgyja regreso teisę į žalą padariusį asmenį, VSDFV teritoriniai skyriai atgręžtinio reikalavimo teisę išreikalauja išmokėtas sumas iš žalą padariusio asmens, pretenziją dėl išmokos gali pateikti tiesiogiai kaltininko civilinę atsakomybę apdraudusiam draudikui arba, jei tokio nėra, žalą padariusiam asmeniui. Pagal jau nusistovėjusią teismų praktiką valstybinio socialinio draudimo išmokos, išmokėtos dėl trečiųjų asmenų kaltės, grąžinamos pilna apimtimi, jeigu nenustatoma, kad išmokėta draudimo išmoka viršija patirtą žalą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis c.b. Nr. 3K-3-93/2014 ir kt.). Šiuo atveju atsižvelgtina į aplinkybę, kad nukentėjusioji G. K. po autoįvykio nebedirbo, nebeturėjo draudžiamųjų pajamų, todėl jai mokamos draudimo išmokos negalėjo viršyti patirtos žalos. Šiuo pagrindu AB „Lietuvos draudimas“ pilna apimtimi atlygino VSDFV biudžetui dėl autoįvykio pasekmių padarytą žalą už išmokėtas išmokas. Išmokėjus žalą, TPVCAPD įstatymo 22 str. pagrindu pagrįstai pareiškė už darbuotojo atliekant darbo funkcijas atsakingam darbdaviui regresinį ieškinį. R. Z. Ž. kaltė įrodyta, ieškinys reiškiamas nebe pirmą kartą, analogiškas teismo sprendimas dėl žalos VSDFV biudžetui priteisimo regreso tvarka jau yra priimtas. Nukentėjusiajai dėl atsakovo darbuotojo sukelto eismo įvykio pasekmių nuo 2010-01-05 yra nustatytas 90 proc. netektas darbingumas neterminuotai. G. K. turėjo teisę pasirinkti gauti netekto darbingumo pensiją, o ne senatvės pensiją, kuri yra mažesnė. Atsakovo teiginiai dėl to, kad ji ir be eismo įvykio galimai nedirbtų pagrįsti tik prielaidomis, kadangi darbdavys turėtų vadovautis DK, o tai, kad G. K. sulaukė pensijinio amžiaus nebūtų besąlyginis pagrindas ją atleisti. Ieškovo VSDFV Šiaulių skyriui sumokėtas sumas atsakovas privalo apmokėti. VSDFV neprieštaravo, kad šios sumos galėtų būti mažinamos atsižvelgiant į atsakovo atstovės nurodytus atsikirtimus į ieškinį. Pažymėjo, kad savivaldybė, kuriai priklauso 100 proc. atsakovo akcijų, nepateikdama atsiliepimo į ieškinį, iš esmės su ieškinio reikalavimais sutiko.

7Tretysis asmuo G. K. procesiniuose dokumentuose su ieškiniu sutiko, prašė tenkinti, priteisti jai bylinėjimosi išlaidas (95-97 b.l.). Nurodė, kad po eismo įvykio, dėl kurio kaltas atsakovo darbuotojas R. Z. Ž., ji liko neįgali, visiškai priklausoma nuo kitų asmenų pagalbos, slaugoma visą parą. G. K. rūpintoju nuo 2008-07-16 paskirtas sutuoktinis S. K., jai mokama netekto darbingumo pensija ir transporto išlaidų kompensacija.

8Tretieji asmenys Šiaulių rajono savivaldybės administracija ir R. Z. Ž. globėja J. Ž. nustatytu terminu atsiliepimų į ieškinį nepateikė, prašė bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant.

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Iš byloje esančių teismų procesinių dokumentų, byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimų, nustatyta, kad apdraustoji socialiniu draudimu G. K. nukentėjo darbo metu įvykusio nelaimingo atsitikimo - 2006-09-22 autoįvykio Šiaulių r. - metu. Šio autoįvykio kaltininkas - atsakovo darbuotojas R. Z. Ž., kuris autoįvykio metu buvo neblaivus (kraujyje rasta 1,21 promilės etilo alkoholio), nepasirinko saugaus greičio, nesuvaldė autobuso, nuvažiavo nuo kelio sankasos ir apvirto. R. Z. Ž., kuris šiuo metu yra pripažintas neveiksniu ir yra globojamas J. Ž. (105 b.l.), vairavo darbdaviui UAB „Kuršėnų autobusų parkas“ priklausantį, AB „Lietuvos draudimas“ draustą autobusą Mersedes Benz 309, valst. Nr.( - ) Šis nelaimingas atsitikimas nustatyta tvarka pripažintas draudiminiu įvykiu. Teismų duomenų bazės LITEKO duomenimis baudžiamoji byla Nr. 1-43-772/2014 R. Z. Ž. dėl veikos, numatytos LR BK 281 str. 4 d. nutraukta kaip asmeniui, kuriam psichika sutriko po nusikalstamos veikos padarymo.

112013-10-07 Šiaulių apylinkės teismas sprendimu civilinėje byloje Nr.2-6505-901/2013 ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovui UAB „Kuršėnų autobusų parkas“ tenkino iš dalies, priteisė ieškovui 10 124,40 Lt žalos atlyginimo, t.y priteisė ieškovui VSDFV Šiaulių skyriaus sumokėtas nukentėjusiajai išmokas toje dalyje, kurioje nebuvo suėjęs senaties terminas (26-34 b.l.). 2014-03-10 Šiaulių apygardos teismo nutartimi šis sprendimas buvo paliktas nepakeistas (14-25 b.l.), kasacinį skundą atsisakyta priimti. 2014-12-29 Šiaulių apylinkės teismas sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-2615-841/2014 ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovui UAB „Kuršėnų autobusų parkas“ tenkino, priteisdamas ieškovui 2199,17 Eur žalos regreso tvarka atlyginimo, kurią draudikas papildomai išmokėjo VSDFV Šiaulių skyriui pagal šios institucijos 2013-10-16 ir 2014-01-30 pretenzijas dėl G. K. išmokėtų periodinių nedarbingumo išmokų (10-13 b.l.). 2015-06-19 Šiaulių apygardos teismo nutartimi šis sprendimas buvo paliktas nepakeistas, pažymint, kad AB „Lietuvos draudimo“ ir nukentėjusios 2009-04-14 sudarytas susitarimas dėl žalos atlyginimo neturi įtakos nagrinėjamam ginčui, o netekto darbingumo kompensacija iš esmės mokama už prarastą ar sumažėjusią galimybę dirbti (103-104 b.l.). Sutinkamai su DK amžius (taip pat senatvės pensijos amžius) negali būti teisėta priežastimi nutraukti darbo sutartį. Įstatymai neįtvirtina bendros senatvės pensijos amžiaus sulaukusių asmenų nedarbingumo prezumpcijos, kuri būtų taikoma apibrėžiant jų galimybę gauti pajamas, todėl atsakovas privalėjo įrodyti aplinkybes, kad sulaukusi senatvės pensinio amžiaus nukentėjusi G. K. nebebūtų norėjusi ar galėjusi dirbti, taip pat privalėjo įrodyti, kad išmokėtos socialinio draudimo išmokos viršija nukentėjusios realiai patirtą žalą (CPK 178 str., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-11-17 nutartis c.b. Nr. 3K-7-496/2008, 2014-03-15 nutartis c.b. Nr. 3K-3-93/2014).

12Iš bylos medžiagos matyti, kad G. K. nuo 2010-01-05 nustatytas darbingumo lygis 10 proc., jai nuo 2010-01-14 neterminuotai paskirta netekto darbingumo periodinė kompensacija, šiuo metu jos dydis 279,11 Eur per mėnesį (11, 83, 115, 130-132 b.l.).

132014-05-16 VSDFV Šiaulių skyrius raštu pateikė pretenziją AB „Lietuvos draudimas“, kurioje nurodė, kad G. K. už laikotarpį nuo 2014-01-01 iki 2014-04-30 išmokėjo 3374,80 Lt netekto darbingumo periodinės kompensacijos ir pareikalavo šią žalą atlyginti CK 6.290 straipsnio 3 dalies pagrindu (37-39 b.l.). 2014-05-21 AB „Lietuvos draudimas“ priėmė sprendimą dėl 3374,80 Lt draudimo išmokos išmokėjimo regreso tvarka (40-41 b.l.).

142014-10-14 VSDFV Šiaulių skyrius raštu pateikė pretenziją AB „Lietuvos draudimas“, kurioje nurodė, kad G. K. už laikotarpį nuo 2014-05-01 iki 2014-09-30 išmokėjo 4218,50 Lt netekto darbingumo periodinės kompensacijos ir pareikalavo šią žalą atlyginti CK 6.290 straipsnio 3 dalies pagrindu (43-45 b.l.). 2014-10-20 AB „Lietuvos draudimas“ priėmė sprendimą dėl 4218,50 Lt draudimo išmokos išmokėjimo regreso tvarka (46-47 b.l.).

152015-01-28 VSDFV Šiaulių skyrius raštu pateikė pretenziją AB „Lietuvos draudimas“, kurioje nurodė, kad G. K. už laikotarpį nuo 2014-10-01 iki 2014-12-31 išmokėjo 733,06 Eur netekto darbingumo periodinės kompensacijos ir pareikalavo šią žalą atlyginti CK 6.290 straipsnio 3 dalies pagrindu (49-51 b.l.). 2015-02-05 AB „Lietuvos draudimas“ priėmė sprendimą dėl 733,06 Eur draudimo išmokos išmokėjimo regreso tvarka (52-53 b.l.).

16Atsakovas UAB „Kuršėnų autobusų parkas“ nuo 2008-04-11 iki 2015-07-01 ieškovui AB „Lietuvos draudimas“ išmokėjo 44 973,55 Eur (155 284,69 Lt), 2011-02-04 sumokėjo G. K. 50000 Lt neturtinės žalos, bendrovė dirba nuostolingai (139-141 b.l.).

17Vadovaujantis CK 6.270 str. 1 d. ir 3 d. bei pagal formuojamą teismų praktiką asmuo, kurio veikla susijusi su didesniu pavojumi aplinkiniams (transporto priemonių naudojimas ir kt.), privalo atlyginti didesnio pavojaus šaltinio padarytą žalą nepaisant to, ar žala padaryta su kalte ar be jos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-12-29 nutartis c.b. Nr. 3K-3-682/2006). Transporto priemonės valdytojas nuo atsakomybės atleidžiamas tik jei įrodo, kad žala atsirado dėl nenugalimos jėgos, nukentėjusiojo tyčios ar didelio neatsargumo, taip pat jei įrodo, jog galimybę valdyti transporto priemonę prarado dėl kitų asmenų neteisėtų veiksmų. Dėl nukentėjusiosios elgesio autoįvykio metu, t.y. kad negalima remtis neįrodyta aplinkybe dėl nukentėjusiosios didelio neatsargumo, galimai prisidėjusio prie žalos atsiradimo, Šiaulių apylinkės teismas pasisakė 2013-10-07 sprendime, kuris yra įsiteisėjęs. Reikia pastebėti, kad po minėto sprendimo priėmimo pasikeitė kitos aplinkybės – G. K. 2013-11-08 sulaukė pensijinio amžiaus, ji turėjo teisę pasirinkti gauti senatvės pensiją ar netekto darbingumo pensiją, kurios išmokos kas mėnesį nežymiai didesnės (18,23 Eur), ką ji ir padarė. VSDFV Šiaulių sk. ir atsakovo draudikas tuo pačiu išmokėtas išmokas siekia susigrąžinti 100 proc. regreso tvarka iš atsakovo. Po Šiaulių apylinkės teismo 2014-12-29 sprendimo ir Šiaulių apygardos teismo 2015-06-19 nutarties priėmimo dar pablogėjo atsakovo finansinė padėtis – maždaug dvigubai sumažėjo per metus gautos pajamos ir pelnas (141 b.l.), ieškovas šiuo ieškiniu iš atsakovo prašo regreso tvarka priteisti žalos už ilgesnį laikotarpį.

18Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2012-04-18 nutarime yra konstatavęs, kad socialinio draudimo išmokos mokamos sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo atvejais, yra įskaitomos į turtines žalos, kurią dėl sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo patyrė nukentėjęs asmuo ar jo šeimos nariai, dydį, o atsakingas asmuo - žalą padaręs ar įstatymų numatytais atvejais dėl kito asmens veiksmų atsiradusią žalą privalantis atlyginti asmuo - nukentėjusiam asmeniui ar jo šeimos nariams turi atlyginti tą turtinės žalos, padarytos dėl sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo dalį, kuri viršija nukentėjusiam asmeniui ar jo šeimos nariams išmokėtų socialinio draudimo įstaigų išmokų dydį. Todėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai turi teisę regreso tvarka reikalauti iš žalą padariusio asmens (ar jo draudiko) atlyginti Fondo biudžetui tokio dydžio sumą, kokia apdraustajam asmeniui dėl sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo nustatyta ir mokama pagal socialinį draudimą reglamentuojančius įstatymus.

19Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatyme yra numatyta nelamingų atsitikimų darbe socialinio draudimo paskirtis – kompensuoti asmens negautas pajamas, o šiai paskirčiai įgyvendinti įstatyme yra numatytos asmens negautų pajamų apskaičiavimo formulės, atitinkamai apskaičiuojant ir išmokant nustatytam subjektų ratui vienkartinę ir periodinę išmokas. Kadangi įstatyme yra įtvirtinta formulė, kaip apskaičiuoti asmens, apdrausto nelaimingų atsitikimų darbe socialiniu draudimu ir nukentėjusio nuo kito asmens neteisėtų veiksmų negautas pajamas, šios formulės pagrindu apskaičiuotos asmens negautos pajamos, išmokant, šiuo konkrečiu atveju, nukentėjusiajai G. K. periodines išmokas, kurios laikytinos turtine žala CK 6.249 str. 1 d. prasme. Remiantis CK 6.290 str. 3 d., VSDFV Šiaulių sk., išmokėjęs socialinio draudimo išmokas, įgijo regreso teisę į žalą padariusį asmenį (arba į jo civilinę atsakomybę apdraudusią draudimo bendrovę) dėl sumokėtų draudimo išmokų, kurios yra išmokėtos siekiant kompensuoti asmens negautas pajamas ir kurias apskaičiuojant taikytos įstatymo nustatytos formulės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-04-07 nutartis c.b. Nr. 3K-7-166/2006).

20Nors byloje atsakovas neginčija nukentėjusiajai G. K. VSDFV Šiaulių sk. skirtų ir išmokėtų netekto darbingumo periodinių kompensacijų teisėtumo bei sumų apskaičiavimo formulių teisingumo ar apskaičiuotų sumų dydžio, tačiau atsakovo atstovė pabrėžia, kad nors nukentėjusioji jau įgijus teisę į senatvės pensiją, tačiau ji pasinaudojo įstatymų suteikta teise pasirinkti gauti ne senatvės pensiją, o netekto darbingumo išmoką iš Sodros, taip faktiškai neterminuotai perkeldama visą naštą mokėti atsakovui visas išmokas nukentėjusiajai, kuris ir taip jau per 10 m. išmokėjo nukentėjusiai, draudikui ir Sodrai regreso tvarka itin dideles sumas.

21Šiuo atveju susikerta visiško žalos atlyginimo, ir iš kitos pusės – protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principai. Sutinkamai su teismine praktika - žala turi būtų atlyginama teisingai, nuostolių atlyginimo dydis gali būti sumažinamas, atsižvelgiant į atsakomybės prigimtį, šalių turtinę padėtį ir jų tarpusavio santykius. Reikia pažymėti, kad G. K. iki autoįvykio dirbo, mokėjo Sodrai įmokas ir yra įgijus teisę į senatvės pensiją, o šiuo atveju dėl nelaimingo atsitikimo darbe naudojasi teise gauti nedarbingumo išmoką, taip visiškai nuimdama nuo Sodros įstatymų šiai institucijai numatytą pareigą mokėti apdraustajai išmokas sulaukus įstatymų nustatyto pensijinio amžiaus ir šią pareigą perkeldama autoįvykį sukėlusio asmens buvusiam darbdaviui neapibrėžtam terminui. Be to ir draudikas, kuris autoįvykio metu buvo apdraudęs eismo įvykį sukėlusios transporto priemonės valdytojo civilinę atsakomybę, siekia 100 proc. susigrąžinti iš draudėjo Sodrai kompensuotas nukentėjusiajai sumas, nebe pirmą kartą kasmet pasinaudodamas teise regreso tvarka teisminiu keliu reikalauti išmokėtas sumas, įskaitant su tuo proceso dalyviams nuolat atsirandančias bylinėjimosi išlaidas. Taip draudikas irgi iš esmės išvengia neribotam laikui bet kokių finansinių praradimų draudėjo sąskaita, kuris draudikui mokėjo įmokas, nors draudimo funkcija yra kompensuoti draudėjo patirtą žalą, konstatavus, kad ji padaryta draudimo objektui.

22Ieškovas, kompensavęs VSDFV Šiaulių sk. išmokas, kurias, kaip netekto darbingumo periodines kompensacijas išmokėjo G. K., turi teisę regreso tvarka prisiteisti išmokas, tačiau teismo vertinimu iš atsakovo priteistinos sumos turi būti mažinamos įvertinant jo sunkią turtinę padėtį, į tai, kad jo pagrindinis akcininkas yra savivaldybė, kuri per atsakovą užtikrina susisiekimo paslaugas to regiono gyventojams. Priteistinos iš atsakovo sumos taip pat turėtų būti mažinamos atsižvelgiant į atsakovo beveik 10 metų mokėtas nukentėjusiajai ir draudikui regreso tvarka itin dideles sumas (44 973,55 Eur), kurios įvertinant nukentėjusios dirbtą pedagoginį darbą ir už jį vidutiniškai gautinas sumas, faktiškai viršija nukentėjusios realiai patirtą žalą. Taip pat turi būti atsižvelgta į tai, kad nukentėjusioji yra pensijinio amžiaus, t.y. jau nebėra darbingo amžiaus asmuo (Nedarbo socialinio draudimo įstatymo 3 str. 5 d.), o byloje sprendžiama netekto darbingumo priteisimo regreso tvarka klausimai. Net jei ir nebūtų įvykęs autoįvykis, G. K. darbingumas ir taip būtų mažėjęs. Tai, kad nukentėjusioji, sulaukus 62 m., būtų ir toliau dirbus ar nedirbus, yra tik prielaidos, kurias įrodyti būtų itin sunku.

23Dėl autoįvykio visa našta 100 proc. mokėti išmokas nukentėjusiam asmeniui negali būti neterminuotai perkeliama autoįvykio kaltininko buvusiam darbdaviui, kuris dėl to patiria didelius finansinius nuostolius, taip visiškai atleidžiant nuo pareigos mokėti išmokas senatvės pensininkei VSDFV Šiaulių sk. ir draudiką.

24Teismas nesutinka, kad šiuo atveju atsakovas turi būti visiškai atleistas nuo išmokų regreso tvarka ieškovui mokėjimo ar kad turi būti kompensuojama tik senatvės pensijos ir netekto darbingumo pensijų skirtumas, nes byloje nėra duomenų, kad G. K. 2014 m. gavo senatvės pensiją, tačiau įvertinus prieš tai nurodytus argumentus, dėl ko žala regreso tvarka turi būti mažinama, teismas pripažįsta, kad šiuo atveju teisinga ir sąžininga priteistiną iš atsakovo žalą mažinti 50 proc. (CPK 185 str., Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 23 str.).

25Visa tai įvertinus, teismas ieškovo ieškinį tenkina iš dalies ir priteisia iš atsakovo 1466,12 Eur sumą, kurią draudikas išmokėjo VSDFV Šiaulių skyriui už nukentėjusiąją.

26Iš atsakovo taip pat priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

27Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.).

28Ieškovas už ieškinį sumokėjo 88,00 Eur žyminio mokesčio (4 b.l.). Ieškovo ieškinį patenkinus iš dalies (50 proc.), iš atsakovo priteistinas ieškovo sumokėtas žyminis mokestis proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, t.y. 44,00 Eur (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 85 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.).

29Kadangi ieškovo ieškinys buvo patenkintas iš dalies (50 proc.), atsakovui proporcingai atmestų reikalavimų daliai iš ieškovo priteistina 109,53 Eur atsakovo turėtų atstovavimo išlaidų, kurios neviršija rekomenduojamų priteisti dydžių (CPK 98 str., 142-148 b.l.).

30Šioje bylinėjimosi išlaidų turėjo tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje, G. K., kuri su atsiliepimu į ieškinį pateikė rašytinius įrodymus, kad už šio procesinio dokumento surašymą ji turėjo 50,00 Eur atstovavimo išlaidų (97-100 b.l.). Kadangi ieškinys patenkintas iš dalies, šis tretysis asmuo buvo ieškovo pusėje, todėl šiam proceso dalyviui iš atsakovo priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos proporcingai ieškovo patenkintų reikalavimų daliai, t.y. 25,00 Eur (CPK 93 str. 1 d., 88 str. 1 d. 9 p.).

31Proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai iš proceso šalių priteistinos valstybės naudai procesinių dokumentų siuntimo išlaidos: iš ieškovo 6,88 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų, o iš atsakovo 6,88 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų (CPK 92 str., 96 str.).

32Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 259 str., 260 str., 263 str.-270 str., teismas

Nutarė

33Ieškinį tenkinti iš dalies.

34Priteisti iš atsakovo UAB „Kuršėnų autobusų parkas“, į.k. 175700829, 1466,12 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus šešiasdešimt šešis eurus, 12 ct) žalos atlyginimo, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 1466,12 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-05-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 44,00 Eur (keturiasdešimt keturis eurus) bylinėjimosi išlaidų ieškovo AB „Lietuvos draudimas“, į.k. 110051834, naudai.

35Kitoje dalyje ieškovo ieškinį atmesti.

36Priteisti iš atsakovo UAB „Kuršėnų autobusų parkas“, į.k. 175700829, 25,00 Eur (dvidešimt penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, G. K., a.k. ( - ) naudai.

37Priteisti atsakovui UAB „Kuršėnų autobusų parkas“, į.k. 175700829, iš ieškovo AB „Lietuvos draudimas“, į.k. 110051834, 109,53 Eur (vieną šimtą devynis eurus, 53 ct) bylinėjimosi išlaidų.

38Priteisti iš ieškovo AB „Lietuvos draudimas“, į.k. 110051834, valstybės naudai 6,88 Eur (šešis eurus, 88 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.

39Priteisti iš atsakovo UAB „Kuršėnų autobusų parkas“, į.k. 175700829, valstybės naudai 6,88 Eur (šešis eurus, 88 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.

40Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Laura Spalvienė (buvusi... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ prašo priteisti iš atsakovo UAB... 5. Atsakovo UAB „Kuršėnų autobusų parkas“ atstovė su ieškiniu nesutiko,... 6. Trečiojo asmens VSDFV Šiaulių sk. atstovė su ieškiniu sutiko, prašė... 7. Tretysis asmuo G. K. procesiniuose dokumentuose su ieškiniu sutiko, prašė... 8. Tretieji asmenys Šiaulių rajono savivaldybės administracija ir R. Z. Ž.... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. Iš byloje esančių teismų procesinių dokumentų, byloje dalyvaujančių... 11. 2013-10-07 Šiaulių apylinkės teismas sprendimu civilinėje byloje... 12. Iš bylos medžiagos matyti, kad G. K. nuo 2010-01-05 nustatytas darbingumo... 13. 2014-05-16 VSDFV Šiaulių skyrius raštu pateikė pretenziją AB „Lietuvos... 14. 2014-10-14 VSDFV Šiaulių skyrius raštu pateikė pretenziją AB „Lietuvos... 15. 2015-01-28 VSDFV Šiaulių skyrius raštu pateikė pretenziją AB „Lietuvos... 16. Atsakovas UAB „Kuršėnų autobusų parkas“ nuo 2008-04-11 iki 2015-07-01... 17. Vadovaujantis CK 6.270 str. 1 d. ir 3 d. bei pagal formuojamą teismų... 18. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2012-04-18 nutarime yra... 19. Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų... 20. Nors byloje atsakovas neginčija nukentėjusiajai G. K. VSDFV Šiaulių sk.... 21. Šiuo atveju susikerta visiško žalos atlyginimo, ir iš kitos pusės –... 22. Ieškovas, kompensavęs VSDFV Šiaulių sk. išmokas, kurias, kaip netekto... 23. Dėl autoįvykio visa našta 100 proc. mokėti išmokas nukentėjusiam asmeniui... 24. Teismas nesutinka, kad šiuo atveju atsakovas turi būti visiškai atleistas... 25. Visa tai įvertinus, teismas ieškovo ieškinį tenkina iš dalies ir priteisia... 26. Iš atsakovo taip pat priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo... 27. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 28. Ieškovas už ieškinį sumokėjo 88,00 Eur žyminio mokesčio (4 b.l.).... 29. Kadangi ieškovo ieškinys buvo patenkintas iš dalies (50 proc.), atsakovui... 30. Šioje bylinėjimosi išlaidų turėjo tretysis asmuo, nepareiškiantis... 31. Proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai iš proceso šalių... 32. Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 259 str., 260 str., 263 str.-270 str.,... 33. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 34. Priteisti iš atsakovo UAB „Kuršėnų autobusų parkas“, į.k. 175700829,... 35. Kitoje dalyje ieškovo ieškinį atmesti.... 36. Priteisti iš atsakovo UAB „Kuršėnų autobusų parkas“, į.k. 175700829,... 37. Priteisti atsakovui UAB „Kuršėnų autobusų parkas“, į.k. 175700829, iš... 38. Priteisti iš ieškovo AB „Lietuvos draudimas“, į.k. 110051834, valstybės... 39. Priteisti iš atsakovo UAB „Kuršėnų autobusų parkas“, į.k. 175700829,... 40. Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių...