Byla 2-7196-877/2014
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė rašytinio proceso būdu išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Citadele“ bankas ieškinį atsakovui M. G. dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 105 374,22 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti CPK 130 str. nustatyta tvarka 2014-06-10 viešo paskelbimo būdu (b. l. 49-50), atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 str.). Ieškovas ieškinyje yra nurodęs, kad prašo priimti sprendimą už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba parengiamieji procesiniai dokumentai. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d.,153 str. 2d., 285 str., 286 str.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ( - ) ieškovas ir atsakovas sudarė kreditavimo sutartį Nr. ( - ), kurios pagrindu atsakovui suteikė 84 424,24 EUR kreditą būstui pirkti ir 15 205,05 EUR kreditą būstui remontuoti (b. l. 9-19, 20-21, 22-23). Atsakovo prievolės pagal šią sutartį buvo užtikrintos perkamo būsto įkeitimu ir kredito draudimu. Kredito sutarties bendrosios dalies 5.9 punkte numatyta, kad kredito gavėjas praleidęs sutartyje nustatytus mokėjimo terminus, privalo už kiekvieną kalendorinę termino praleidimo dieną mokėti bankui sutarties specialiojoje dalyje nustatyto dydžio delspinigius nuo sumos, kurios mokėjimo terminas pasibaigęs (b. l. 16). Ieškovas nurodė, kad atsakovui nevykdant tinkamai sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, ieškovas sutartį nutraukė joje nustatyta tvarka. 2012-02-06 ieškovas, kaip pradinis kreditorius, ir UAB „Būsto paskolų draudimas“, kaip naujasis kreditorius, sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį, kuria ieškovas perleido UAB „Būsto paskolų draudimas“ visas reikalavimo teises, kylančias pagal ( - ) kreditavimo sutartį Nr. ( - ), t.y. dėl 91 302,73 EUR negrąžinto kredito sumos ir 1 538,78 EUR nesumokėtų palūkanų už 3 mėnesių laikotarpį (b. l. 24-26). Sutarties 1.4 punkte konstatuota, kad ieškovas patvirtina, kad naujasis kreditorius UAB „Būsto paskolų draudimas“, vadovaujantis 2008-05-23 Būsto kredito draudimo liudijimu, 2010-12-21 priėmė sprendimą dėl 92 841,51 EUR draudimo išmokos mokėjimo ir pagal 2010-12-22 draudimo išmokos mokėjimo dalimis grafiką iki reikalavimo teisių perleidimo sutarties pasirašymo dienos pilnai įvykdė įsipareigojimą, dėl išmokėtos draudimo išmokos naujajam kreditoriui perleidžiama reikalavimo teisė kreditavimo sutarties pagrindu. Rekalavimo teisė į iki sutarties pasirašymo priskaičiuotas palūkanas ir delspingius perleidžiama su sąlyga, kad jos bus padengtos ieškovui iš įkeisto turto vertės ar kitokiu būdu skolininko sąskaita, o to nepavykus padaryti, naujasis kreditorius UAB „Būsto paskolų draudimas“ įsipareigoja grąžinti šią reikalavimo teisės dalį ne vėliau kaip per 2 mėn. laikotarpį nuo skolininko išieškotų sumų gavimo dienos. Sutarties 1.5 punkte konstatuota, kad atsakovas ieškovui reikalavimo teisių perleidimo sutarties sudarymo momentu buvo skolingas 8326,56 EUR negrąžintos kredito sumos, 3 513,87 EUR nesumokėtų palūkanų ir 18 654,60 EUR nesumokėtų delspinigių. 2013-09-23 Reikalavimo perleidimo sutartimi UAB „Būsto paskolų draudimas“ ieškovui AB Citadele bankas neatlygintinai perleido reikalavimo teises į atsakovo M. G. likusią 30 495,03 EUR skolą (b. l. 27-28). Sutarties 1.2 punktu konstatuota, kad bankui, kaip reikalavimo teisių perėmėjui, pereina dalis reikalavimo teisių pagal 2012-02-06 reikalavimo perleidimo sutartį. Sutarties 1.4 punktu konstatuota, kad pardavus atsakovui priklausiusį hipoteka įkeistą turtą, ieškota suma buvo mažesnė nei turėta 92 841,51 EUR draudimo išmokos dydžio žala, todėl lėšų padengti skolininko likusios įsiskolinimo dalies bankui, nepakanka. Pažyma apie atsakovo skolos dydį nustatyta, kad 2013-11-26 atsakovo skola ieškovui pagal ( - ) kreditavimo sutartį Nr. ( - ) sudaro 30 495,03 EUR ir 80,98 Lt, iš jų: 8 326,56 EUR negrąžinto kredito, 3 513,87 EUR nesumokėtų palūkanų, 18 654,60 EUR nesumokėtų delspinigių ir 80,98 Lt skola už ieškovo lėšomis apdraustą įkeistą turtą (b. l. 29). Ieškovas nenurodė aplinkybių, susijusių su pranešimu atsakovui apie reikalavimo teisių perleidimą, todėl teismas daro išvadą, kad atsakovas apie reikalavimo perleidimą informuotas tinkamai civilinio proceso tvarka atsakovui gavus ieškinį su priedais (CK 6.109 str. 1 d., 7 d.).

6Ieškovas savo reikalavimus grindžia šiais rašytiniais įrodymais: kreditavimo sutartimi Nr. ( - ) (b. l. 9-19, 20-21, 22-23), 2012-02-06 Reikalavimo perleidimo sutartimi (b. l. 24-26), 2013-09-23 Reikalavimo perleidimo sutartimi (b. l. 27-28), 2013-11-27 pažyma apie skolos dydį (b. l. 29), įmonių turto draudimo liudijimu (30 b.l.), mokėjimo nurodymu apie žyminio mokesčio sumokėjimą (b. l. 6).

7Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą bei atsakovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių skolos sumokėjimą, darytina išvada, jog, pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą atsakovui už akių. Ieškovo ieškinys dalyje dėl 8 326,56 EUR (pagal oficialų lito ir euro santykį (1 EUR/ 3,4528 Lt) ekvivalentas litais – 28 749,95 Lt) negrąžintos kredito sumos, 3 513,87 EUR (pagal oficialų lito ir euro santykį (1 EUR/ 3,4528 Lt) ekvivalentas litais – 12 132,69 Lt) nesumokėtų palūkanų ir 80,98 Lt skolos už ieškovo lėšomis apdraustą įkeistą turtą, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo tenkintinas pilnai (CK 6.2 str., 6.37 str., 6.59 str., 6.210 str.).

8Ieškovas prašo jo naudai iš atsakovo priteisti skolą, tačiau iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 18 654,60 EUR (pagal oficialų lito ir euro santykį (1 EUR/ 3,4528 Lt) ekvivalentas litais – 64 410,60 Lt) dalį ieškovo prašomos priteisti skolos sumos sudaro nesumokėti delspinigiai pagal būsto kreditavimo sutartį.

92012-02-06 Reikalavimo perleidimo sutarties 1.4 punkte konstatuota, kad UAB „Būsto paskolų draudimas“ priėmė sprendimą dėl 92 841,51 EUR draudimo išmokos mokėjimo ir pagal 2010-12-22 draudimo išmokos mokėjimo dalimis grafiką iki reikalavimo teisių perleidimo sutarties pasirašymo dienos pilnai įvykdė šį įsipareigojimą. Teismas daro išvadą, kad UAB „Būsto paskolų draudimas“, įvykus draudiminiam įvykiui, ieškovui išmokėjo draudimo išmoką, lygią negrąžinto būsto kredito ir nesumokėtų palūkanų už 3 mėnesių laikotarpį, sumai. Ieškovas atgavo paskolintas lėšas ir turėjo visas galimybes jomis naudotis savo komercinėje veikloje – skolinti jas kitiems subjektams ir gauti iš to pajamas, investuoti. 2012-02-06 Reikalavimo perleidimo sutartimi rekalavimo teisė į iki sutarties pasirašymo likusią skolą, priskaičiuotas palūkanas ir delspinigius (8326,56 EUR negrąžintos kredito sumos, 3 513,87 EUR nesumokėtų palūkanų ir 18 654,60 EUR nesumokėtų delspinigių) perleista su sąlyga, kad šios sumos bus padengtos ieškovui iš įkeisto turto vertės ar kitokiu būdu skolininko sąskaita, o to nepavykus padaryti, naujasis kreditorius UAB „Būsto paskolų draudimas“ įsipareigojo grąžinti šią reikalavimo teisės dalį. 2013-09-23 Reikalavimo perleidimo sutartimi UAB „Būsto paskolų draudimas“ ieškovui AB Citadele bankas neatlygintinai perleido reikalavimo teises į atsakovo M. G. likusią 30 495,03 EUR skolą (8326,56 EUR negrąžintos kredito sumos, 3 513,87 EUR nesumokėtų palūkanų ir 18 654,60 EUR nesumokėtų delspinigių). Nors ieškinio reikalavimas suformuluotas kaip ieškovo reikalavimas atsakovui dėl skolos priteisimo, tačiau, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad ieškovo prašoma priteisti 18 654,60 EUR (64 410,60 Lt) suma yra išvestinė atsakovo neįvykdyta prievolė pagal tarp šalių pasirašytą būsto kreditavimo sutartį. Ieškovas nepateikė neginčijamų duomenų, kad prašoma priteisti 64 410,60 Lt skolos suma yra atskiros atsakovo neįvykdytos savarankiškos prievolės dalykas, todėl ieškovo rekalavimas šioje dalyje vertintinas kaip reikalavimas priteisti netesybas pagal būsto kreditavimo sutartį Nr. ( - ).

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką, yra pažymėjęs, kad šalims sutartyje susitarus dėl tam tikro dydžio netesybų, sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali ginčyti sutartyje nustatyto netesybų dydžio, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir panašias aplinkybes. Tokiems atvejams teismui suteikiama teisė mažinti netesybas CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. pagrindu, taip kontroliuojant netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-7-409/2010 civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A.D.individuali įmonė „Aujama“).

11Sprendžiant ieškovo reikalavimą priteisti 64 410,60 Lt sumą, atsižvelgiama į tai, kad ieškovas prašomos priteisti sumos nepagrindė jokiomis aplinkybėmis ir įrodymais, kurie patvirtintų, kad ši lėšų suma yra savarankiškos paskolos sutarties dalykas, arba, kad ieškovas dėl atsakovo netinkamo būsto kreditavimo sutarties sąlygų vykdymo patyrė prašomos priteisti 64 410,60 Lt sumos dydžio nuostolių. Atsižvelgiama į tai, kad UAB „Būsto paskolų draudimas“, įvykus draudiminiam įvykiui, ieškovui išmokėjo draudimo išmoką, lygią negrąžinto būsto kredito ir nesumokėtų palūkanų už 3 mėnesių laikotarpį, sumai. Be to, ieškovas prašo priteisti paskaičiuotas ir nesumokėtas palūkanas, teismas daro išvadą, kad šios palūkanos paskaičiuotos už likusį laikotarpį iki sutarties vienašalio nutraukimo. Šios aplinkybės teismo vertinimu, patvirtina, kad ieškovas neturėjo ieškovo prašomos priteisti sumos dydžio nuostolių dėl netinkamo atsakovo sutarties sąlygų vykdymo. Teismas taip pat atsižvelgia į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus. Įvertinus šias aplinkybes konstatuotina, kad ieškovo prašoma jo naudai priteisti 64 410,60 Lt suma yra aiškiai per didelės ir neprotingo dydžio netesybos pagal tarp šalių pasirašytą būsto kreditavimo sutartį Nr. ( - ). Byloje nustatyta aplinkybė, kad atsakovas sutartinės prievolės tinkamai pilnai neįvykdė, nesuteikia pagrindo ieškovui remiantis vien formaliais sutartyse nustatytais pagrindais nepagrįstai praturtėti dėl neprotingų netesybų atsakovo sąskaita, todėl reikalavimas dėl 64 410,60 Lt sumos priteisimo tenkintinas iš dalies, netesybos mažintinos dešimt kartų iki 6 441,06 Lt sumos (pagal oficialų lito ir euro santykį (1 EUR/ 3,4528 Lt) ekvivalentas litais – 1 865,46 EUR) ir šis dydis, įvertinus paminėtus motyvus, laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius, likusi dalis ieškinio atmestina kaip nepagrįsta (CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). (Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1444-605/2011; Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-622-390/2010; Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1878-230/2011; Konstitucinio teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas bylos Nr. 26/07).

12Iš dalies patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos, proporcingos tenkintų reikalavimų daliai, t.y. 1422,00 Lt žyminio mokesčio (CPK 79 str., 80 str. 1d. 1p., 93 str., CK 1.5 str.). Iš atsakovo valstybei priteistina 17,12 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1d. 3 p., 96 str.).

13Vadovaujantis išdėstytu bei Lietuvos Respublikos CPK 142 str., 4d., 285, 286 str., teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo M. G., a. k. ( - ) ieškovui AB Citadele bankas, įmonės kodas 112021619, 28 749,95 Lt (arba 8 326,56 EUR) negrąžintos kredito sumos, 12 132,69 Lt (arba 3 513,87 EUR) nesumokėtų palūkanų, 6 441,06 Lt (arba 1 865,46 EUR) delspinigių, 80,98 Lt skolos už ieškovo lėšomis apdraustą įkeistą turtą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (47 404,68 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-03-07) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 1 422,14 Lt (vieną tūkstantį keturis šimtus dvidešimt du Lt 14 ct) žyminio mokesčio.

16Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

17Priteisti iš atsakovo M. G., a. k. ( - ) valstybei (išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. Nr. ( - ), AB bankas Swedbank, kodas 73000, įmokos kodas 5660) 17,12 Lt (septyniolika Lt 12 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu.

18Atsakovas, dėl kurio buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine tvarka, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2d. ir 3d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai