Byla e2-175-585/2020
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. lapkričio 18 d. nutarties, kuria ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Moduloras“ nustatytas terminas apeliacinio skundo trūkumams pašalinti

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Zelianka,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Moduloras“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. lapkričio 18 d. nutarties, kuria ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Moduloras“ nustatytas terminas apeliacinio skundo trūkumams pašalinti,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovai A. B. ir UAB „Moduloras“ kreipėsi į teismą, prašydami priteisti ieškovui A. B. iš atsakovės R. D. pagal 2011 m. gruodžio 16 d. preliminariąją sutartį sumokėtą 28 962 Eur (100 000 Lt) avansą, 5 procentų dydžio palūkanas už be pagrindo įgytą pinigų sumą kaip patirtus nuostolius – 9 513,82 Eur (32 849,32 Lt), 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas; priteisti ieškovei UAB „Moduloras“ iš atsakovų R. D. ir R. D. solidariai užmokestį už darbus pagal statybos rangos sutartį – 272 634,96 Eur (941 354 Lt), 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 16 d. sprendimu ieškovų ieškinį tenkino iš dalies ir priteisė ieškovui A. B. iš atsakovės R. D. 28 962 Eur avansą, 9 272,74 Eur palūkanas, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą avanso sumą nuo 2018 m. liepos 26 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos; priteisė ieškovei UAB „Moduloras“ iš atsakovo R. D. 189 764,25 Eur užmokesčio už darbus pagal rangos sutartį 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2018 m. liepos 26 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos; kitą ieškovų A. B. ir UAB „Moduloras“ ieškinio dalį atmetė.

83.

9Ieškovė UAB „Moduloras“ pateikė apeliacinį skundą, prašydama Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 16 d. sprendimą pakeisti ir priteisti ieškovei UAB „Moduloras“ solidariai iš atsakovų 189 764,25 Eur užmokestį už darbus pagal statybos rangos sutartį, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė, kad sumokėjo 200 Eur žyminio mokesčio ir prašo atleisti nuo likusios žyminio mokesčio dalies (2 198 Eur) arba atidėti mokėjimą. Prašymą ieškovė motyvavo ta aplinkybe, kad dirba nuostolingai ir jos finansinė padėtis yra sunki.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

114.

12Vilniaus apygardos teismas 2019 m. lapkričio 18 d. nutartimi nustatė apeliantei UAB „Moduloras“ 14 dienų terminą nuo šios nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos apeliacinio skundo trūkumams pašalinti: žyminio mokesčio daliai – 2 198 Eur sumokėti bei dokumentui, įrodančiam žyminio mokesčio primokėjimo faktą, pateikti.

135.

14Teismas sprendė, kad ieškovės prašymas dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio dalies mokėjimo ar atidėjimo iš esmės grindžiamas tik ieškovės nurodytomis aplinkybėmis. Ieškovė nepateikė įrodymų, iš kurių teismas galėtų spręsti apie ieškovės finansinę būklę.

15III. Atskirojo skundo argumentai

166.

17Ieškovė UAB „Moduloras“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2019 m. lapkričio 18 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atidėti žyminio mokesčio dalies (2 198 Eur) sumokėjimą iki galutinio procesinio sprendimo apeliacinės instancijos teisme priėmimo. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

186.1.

19Ieškovė UAB „Moduloras“ turėjo pagrįstus ir teisėtus lūkesčius, kad esant nepasikeitusiai finansinei situacijai, ji bus atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo ar žyminis mokestis jai bus atidėtas. Ieškovė savo prašyme nurodė, kad jos finansinė padėtis yra bloga, o tai patvirtinantys įrodymai yra byloje (2017 m. finansinės atskaitomybės dokumentai buvo pridėti prie ieškinio, motyvuojant prašymą dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio ar žyminio mokesčio atidėjimo). Teismas minėtų įrodymų nevertino.

206.2.

21Ieškovė UAB „Moduloras“ prideda papildomus įrodymus apie jos turtinę padėtį, teikia 2018 m. finansinės atskaitomybės dokumentus, ir prašo šiuos įrodymus priimti. Teikiami įrodymai nebuvo pateikti pirmosios instancijos teismui, nes jų pateikimo būtinybė, iškilo teismui nevertinus byloje esančių įrodymų apie ieškovės turtinę padėtį. Teismas

konstatuoja:

22IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

237.

24Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis).

25Dėl naujų įrodymų ir rašytinių paaiškinimų priėmimo

268.

27Vadovaujantis CPK 314 straipsniu, apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.

289.

29Ieškovė kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus – 2018 m. gruodžio 31 d. balansą, 2018 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitą, priedą prie 2018 m. finansinės atskaitomybės.

3010.

31Kadangi pateikti papildomi įrodymai gali būti svarbūs teismui sprendžiant klausimą dėl ieškovės finansinės padėties, apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 314 straipsniu (CPK 338 straipsnis), su atskiruoju skundu pateiktus naujus įrodymus priima ir vertina kartu su kita bylos medžiaga.

3211.

33Lietuvos apeliaciniame teisme 2020 m. kovo 5 d. gauti atsakovų R. D. ir R. D. rašytiniai paaiškinimai. Pirmosios instancijos teismas, priėmęs ieškovės atskirąjį skundą, nesuteikė atsakovams R. D. ir R. D. galimybės pateikti atsiliepimą į jį. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas atsakovų pateiktus rašytinius paaiškinimus priima ir prijungia prie bylos.

34Dėl atskirojo skundo argumentų

3512.

36Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atmestas atsakovės prašymas atleisti arba atidėti dalies žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

3713.

38Kiekvienam asmeniui turi būti užtikrinta vienoda galimybė pasinaudoti teise į teisminę gynybą, tačiau siekdamas pasinaudoti šia teise asmuo privalo laikytis įstatymuose įtvirtintų taisyklių ir tvarkos. Viena iš tokių įstatyme nustatytų taisyklių yra žyminio mokesčio sumokėjimas, kurio dydį, atleidimo nuo jo ar mokėjimo atidėjimo sąlygas ir tvarką imperatyviai reglamentuoja CPK normos (CPK 83, 84 straipsniai).

3914.

40CPK 83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad motyvuotu asmens prašymu ir pateikus tokio prašymo pagrįstumą patvirtinančius įrodymus, teismas, atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, turi teisę iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Taigi, tam, kad teismas galėtų įsitikinti prašymo pagrįstumu, asmuo prašantis jį iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, turi pareigą pateikti objektyvius duomenis, patvirtinančius sunkią turtinę padėtį. Deklaratyvių teiginių nurodymas, be konkrečių įrodymų pateikimo, nesudaro pagrindo tenkinti prašymo.

4115.

42CPK 84 straipsnyje nustatyta, kad teismas rašytinio proceso tvarka, atsižvelgdamas į asmenų turtinę padėtį, iki sprendimo (nutarties) priėmimo gali atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą. Prašymas atidėti žyminio mokesčio mokėjimą turi būti motyvuotas. Prie prašymo turi būti pridedami įrodymai, įrodantys žyminio mokesčio atidėjimo būtinumą.

4316.

44Lietuvos apeliacinis teismas, pasisakydamas dėl CPK 84 straipsnio, yra išaiškinęs, kad būtent prašymą atidėti žyminio mokesčio mokėjimą padavusiam asmeniui tenka pareiga pateikti kiek įmanoma išsamesnius įrodymus, galinčius suformuoti teismo pagrįstą įsitikinimą, jog asmens turtinė padėtis konkrečiu momentu neleidžia jam sumokėti viso ar dalies žyminio mokesčio už tam tikrą procesinį dokumentą, bei įrodymus, kad sprendimo priėmimo dieną jis žyminį mokestį, jei ieškinys bus atmestas, turės galimybę sumokėti (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. balandžio 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-603-943/2017). Sprendžiant žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo klausimą turi būti įvertinama ne tik turtinė prašančiojo asmens padėtis kreipimosi į teismą momentu, bet ir tai, kiek tokia padėtis tęsis. Kai asmens turtinė padėtis kreipimosi į teismą metu yra komplikuota, tačiau yra aplinkybių, rodančių, jog artimiausiu laiku sunki turtinė būklė gali iš esmės pagerėti (pavyzdžiui, per tam tikrą laikotarpį asmuo gaus (sukaups) reikiamą pinigų sumą), žyminio mokesčio mokėjimas gali būti atidėtas (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-143-516/2019).

4517.

46Taigi prašymą atidėti žyminio mokesčio mokėjimą padavusiam asmeniui tenka pareiga pateikti ne tik kiek įmanoma išsamesnius įrodymus, galinčius suformuoti teismo pagrįstą įsitikinimą, kad asmens turtinė padėtis konkrečiu momentu neleidžia jam sumokėti viso ar dalies žyminio mokesčio už tam tikrą procesinį dokumentą, bet ir įrodymus, kad sprendimo priėmimo dieną jis žyminį mokestį, jei ieškinys būtų atmestas, turės galimybę sumokėti (CPK 84 straipsnis, 178 straipsnis).

4718.

48Nagrinėjamu atveju ieškovė kartu su apeliaciniu skundu nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių jos teiginius apie sunkią turtinę padėtį. Ieškovė atskirajame skunde nurodė, kad tokie įrodymai buvo byloje – ieškovė, pateikdama ieškinį, prašė atidėti žyminio mokesčio mokėjimą ir kartu su ieškiniu pateikė įrodymus, pagrindžiančius jos sunkią turtinę padėtį. Tačiau pažymėtina, kad ieškovės apeliacinis skundas, kuriame išdėstytas prašymas atleisti arba atidėti dalies žyminio mokesčio mokėjimą, teismui pateiktas 2019 m. lapkričio 14 d., todėl ieškovės kartu su ieškiniu pateikti įrodymai – 2017 metų bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentai, nėra pakankami, nes neatskleidžia apeliantės turtinės padėties skundo pateikimo metu.

4919.

50Ieškovė kartu su atskiruoju skundu pateikė bendrovės 2018 metų finansinės atskaitomybės dokumentus, tačiau, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šie dokumentai taip pat nėra pakankami pagrįsti atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo arba žyminio mokesčio mokėjimo atidėjimo būtinumą. Teismų praktikoje pripažįstama, kad turtinę asmens padėtį atskleidžia nekilnojamojo turto registro, bankų, valstybinio socialinio draudimo pažymos, turto ir pajamų deklaracijos, kiti dokumentai. Kartu pažymima, kad duomenys iš registrų ir kredito įstaigų turi būti pateikiami su tam tikra laiko perspektyva, nes duomenys apie banko sąskaitose esamą likutį neparodo jose esančių piniginių lėšų judėjimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-834/2010; 2009 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-679/2009). Nagrinėjamu atveju ieškovė nepateikė išsamių duomenų apie savo turtinę padėtį (pvz. duomenų apie turimą turtą, sąskaitų išrašų, ir pan.), o iš jau minėtų pateiktų duomenų negalima daryti išvados, kad įmonė jokios veiklos nevykdo, apyvartinių lėšų neturi ir pajamų negauna. Ieškovė taip pat nepateikė duomenų, kad jos finansiniai sunkumai laikini, kad tuo atveju, jei ieškovės atžvilgiu bus priimtas nepalankus teismo sprendimas, ji pajėgs sumokėti žyminį mokestį ateityje.

5120.

52Apibendrindamas išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad ieškovė neįrodė, kad dėl savo sunkios turtinės padėties negali sumokėti žyminio mokesčio, taip pat neįrodė, kad ši padėtis yra susiklosčiusi laikinai. Dėl šios priežasties nagrinėjamu atveju nėra pagrindo tenkinti ieškovės prašymo atleisti ją nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo arba atidėti dalies žyminio mokesčio sumokėjimą iki apeliacinio skundo išnagrinėjimo. Skundžiama nutartimi ieškovei pagrįstai nustatytas terminas apeliacinio skundo trūkumams pašalinti (žyminiam mokesčiui sumokėti). Atskirajame skunde išdėstyti argumentai nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvadų, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

5321.

54Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismo nustatytas žyminio mokesčio sumokėjimo terminas pasibaigė, šia nutartimi ieškovei nustatomas naujas terminas sumokėti 2 198 Eur už apeliacinį skundą mokėtiną žyminį mokestį ir pateikti tai patvirtinančius duomenis pirmosios instancijos teismui.

55Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

56Vilniaus apygardos teismo 2019 m. lapkričio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

57Nustatyti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Moduloras“ keturiolikos kalendorinių dienų terminą sumokėti 2 198 Eur (dviejų tūkstančių šimto devyniasdešimt aštuonių eurų) žyminį mokestį ir pateikti pirmosios instancijos teismui tai patvirtinančius įrodymus, terminą žyminiam mokesčiui sumokėti pradedant skaičiuoti nuo šios nutarties gavimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovai A. B. ir UAB „Moduloras“ kreipėsi į teismą, prašydami... 6. 2.... 7. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 16 d. sprendimu ieškovų ieškinį... 8. 3.... 9. Ieškovė UAB „Moduloras“ pateikė apeliacinį skundą, prašydama Vilniaus... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 4.... 12. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. lapkričio 18 d. nutartimi nustatė... 13. 5.... 14. Teismas sprendė, kad ieškovės prašymas dėl atleidimo nuo žyminio... 15. III. Atskirojo skundo argumentai... 16. 6.... 17. Ieškovė UAB „Moduloras“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos... 18. 6.1.... 19. Ieškovė UAB „Moduloras“ turėjo pagrįstus ir teisėtus lūkesčius, kad... 20. 6.2.... 21. Ieškovė UAB „Moduloras“ prideda papildomus įrodymus apie jos turtinę... 22. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 23. 7.... 24. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 25. Dėl naujų įrodymų ir rašytinių paaiškinimų priėmimo... 26. 8.... 27. Vadovaujantis CPK 314 straipsniu, apeliacinės instancijos teismas atsisako... 28. 9.... 29. Ieškovė kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus – 2018 m.... 30. 10.... 31. Kadangi pateikti papildomi įrodymai gali būti svarbūs teismui sprendžiant... 32. 11.... 33. Lietuvos apeliaciniame teisme 2020 m. kovo 5 d. gauti atsakovų R. D. ir R. D.... 34. Dėl atskirojo skundo argumentų... 35. 12.... 36. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 37. 13.... 38. Kiekvienam asmeniui turi būti užtikrinta vienoda galimybė pasinaudoti teise... 39. 14.... 40. CPK 83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad motyvuotu asmens prašymu ir pateikus... 41. 15.... 42. CPK 84 straipsnyje nustatyta, kad teismas rašytinio proceso tvarka,... 43. 16.... 44. Lietuvos apeliacinis teismas, pasisakydamas dėl CPK 84 straipsnio, yra... 45. 17.... 46. Taigi prašymą atidėti žyminio mokesčio mokėjimą padavusiam asmeniui... 47. 18.... 48. Nagrinėjamu atveju ieškovė kartu su apeliaciniu skundu nepateikė jokių... 49. 19.... 50. Ieškovė kartu su atskiruoju skundu pateikė bendrovės 2018 metų finansinės... 51. 20.... 52. Apibendrindamas išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 53. 21.... 54. Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismo nustatytas žyminio... 55. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 56. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. lapkričio 18 d. nutartį palikti... 57. Nustatyti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Moduloras“ keturiolikos...