Byla 2-822/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Norfos mažmena“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-3488-345/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Norfos mažmena“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „LNTV“, uždarajai akcinei bendrovei „Finiens“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Nekilnojamojo turto valdymas“, dalyvaujant trečiajam asmeniui akcinei bendrovei Swedbankui, dėl pirkimo-pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 2 d. sprendimu atmetė ieškovo UAB „Norfos mažmena“ ieškinį atsakovams UAB „LNTV“, UAB „Finiens“ ir UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ dėl pirkimo-pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir restitucijos taikymo, priteisė iš ieškovo 177,90 Lt pašto išlaidų ir 42 223,60 Lt žyminio mokesčio valstybės naudai.

4Vilniaus apygardos teisme 2014 m. vasario 17 d. buvo gautas ieškovo UAB „Norfos mažmena“ prašymas atnaujinti praleistą terminą apeliaciniam skundui dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 2 d. sprendimo paduoti. Prašyme nurodyta, kad ieškovui nebuvo žinoma apie priimtą sprendimą. UAB „Norfos mažmena“ buvo atstovaujama advokatų, kurie nepranešė apie priimtą sprendimą. Sužinojęs apie civilinės bylos baigtį, kreipėsi į advokatus, prašydamas paaiškinti, kodėl ieškovui nebuvo pranešta apie priimtą sprendimą. Iš advokatų gavo atsakymą, jog sprendimas jam (ieškovui) buvo išsiųstas paprastu paštu. Neatnaujinus termino, ieškovui būtų užkirsta galimybė ginti savo teises. Sprendimo dalis, kuria iš UAB „Norfos mažmena“ valstybės naudai buvo priteista 42 223,60 Lt žyminio mokesčio yra neteisėta.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 20 d. nutartimi ieškovo UAB „Norfos mažmena“ prašymo atnaujinti praleistą terminą apeliaciniam skundui paduoti netenkino.

7Teismas nustatė, kad skelbiant Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 2 d. sprendimą dalyvavo ieškovo atstovė advokatė L. M.. Sprendimas buvo išsiųstas bei įteiktas ir kitam ieškovo atstovui advokatui V. J.. Ieškovas, žinodamas, kad teisme vyksta ginčas, privalėjo būti atidus ir rūpestingas, tinkamai ir laiku bendradarbiauti su jo interesus atstovaujančiais atstovais. Teismas nepripažino ieškovo prašyme nurodytų aplinkybių svarbiomis ir sudarančiomis pagrindą atnaujinti praleistą terminą apeliaciniam skundui paduoti.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Ieškovas UAB „Norfos mažmena“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 20 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atnaujinti praleistą terminą apeliaciniam skundui paduoti.

10Nurodė, kad nei apie baigtą civilinę bylą, nei apie priteistas iš ieškovo sumas valstybės naudai apeliantui nebuvo žinoma. Sužinojęs apie priimtą sprendimą, nedelsiant ėmėsi aktyvių veiksmų, siekdamas apginti savo teises: pateikė prašymą atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti, kartu pateikdamas ir apeliacinį skundą. UAB „Norfos mažmena“ interesus teisme atstovavo du advokatai. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai apelianto pareigą bendradarbiauti su atstovais aiškino kaip pareigą aktyviai veikti byloje. Priešingai, būtent įgaliotiniui (šiuo atveju 2 advokatams) tenka pareiga būti aktyvesniais, nei įgaliotojui. UAB „Norfos mažmena“ ne tik neturėjo pareigos sekti kiekvieną savo atstovų atliekamą veiksmą, bet ir suteikdama įgaliojimus, neturėjo pagrindo abejoti atstovų tinkamu pareigų vykdymu. Nepanaikinus skundžiamos nutarties, apeliantas netektų galimybės apginti savo teisių. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepripažino nurodytų termino praleidimo priežasčių svarbiomis.

11Atsakovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ pateikė atsiliepimą, prašydamas atskirąjį skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

12Nurodė, kad apeliacinį skundą ir prašymą atnaujinti praleistą terminą ieškovas pateikė po daugiau nei 4 mėnesių nuo sprendimo įsiteisėjimo. Atskirajame skunde nurodytos termino praleidimo priežastys negali būti pripažintos svarbiomis ir pateisinančiomis tokį ilgą procesinio termino praleidimo laikotarpį. Ieškovas turėjo domėtis proceso eiga, nepaisant to, kad buvo atstovaujamas. Be paties ieškovo nerūpestingumo, nenustatyta jokių priežasčių, pateisinančių tokį žymų termino praleidimą. Ieškovas neįrodė, kad jam nebuvo žinoma apie sprendimo priėmimą.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str., 338 str.), tačiau pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netaikė civilinio proceso teisės normų, reglamentuojančių apeliacinio skundo padavimo bei jo atnaujinimo terminų.

16Viena iš sudėtinių teisės į teisminę gynybą dalių yra dalyvaujančio byloje asmens teisė apeliacine tvarka apskųsti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą. Kita vertus, bylinėjimosi procesas negali trukti neapibrėžtą laiką, o apeliacijos teisė turi būti įgyvendinta per įstatymo nustatytą terminą, tai yra ją (teisę) riboja laikas. Įstatymo leidėjas, siekdamas užkirsti kelią byloje dalyvaujantiems asmenims nepagrįstai vilkinti procesą bei turėdamas tikslą užtikrinti greitą ir efektyvų teisminių ginčų nagrinėjimą, byloje dalyvaujančių asmenų procesiniams veiksmams atlikti nustatė konkrečius procesinius terminus (CPK 73 str. 1 d.). CPK 307 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog apeliaciniai skundai paduodami per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos. Remiantis CPK 75 straipsnio 1 dalimi, teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymo nustatytam terminui. Taigi praleidus įstatymo nustatytą trisdešimties dienų terminą, teisė paduoti apeliacinį skundą išnyksta, tačiau, remiantis CPK 78 straipsnio 1 dalimi, 307 straipsnio 2 dalimi asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Kita vertus, CPK 307 straipsnio 3 dalis nustato, jog toks prašymas negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo teismo sprendimo paskelbimo dienos.

17Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas, žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Norfos mažmena“ ieškinį atsakovams UAB „LNTV“, UAB „Finiens“ ir UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ dėl pirkimo-pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir restitucijos taikymo, 2013 m. rugsėjo 2 d. priėmė sprendimą, kuriuo ieškinį atmetė bei išsprendė klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų. Ieškovo UAB „Norfos mažmena“ prašymas atnaujinti praleistą terminą apeliaciniam skundui paduoti kartu su apeliaciniu skundu dėl paminėto sprendimo gautas tik 2014 m. vasario 17 d., t. y. praėjus daugiau nei 5 mėnesiams nuo sprendimo paskelbimo.

18Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CPK 307 straipsnio 3 dalyje nustatytas trijų mėnesių terminas prašyti atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą yra naikinamasis. Pasibaigus naikinamajam terminui, išnyksta asmens procesinė teisė ar pareiga, todėl šis terminas negali būti atnaujinamas. Aptariamo naikinamojo termino prašymui atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą nustatymas paaiškinamas siekiu užtikrinti teisinių santykių tarp ginčo šalių stabilumą ir teismo sprendimo teisinę galią (pasibaigus apeliacinio apskundimo terminui, neapskųstas teismo sprendimas įsiteisėja ir gali būti pradėtas vykdyti) bei pašalinti galimybę nesąžiningai šaliai piktnaudžiauti procesu (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. spalio mėn. 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1973/2012; 2013 m. liepos 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1775/2013).

19Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, sprendžia, jog ieškovo argumentai, kuriais grindžiamas pavėluotas apeliacinio skundo kartu su prašymu atnaujinti praleistą terminą skundui pateikti padavimas, nagrinėjamu atveju nėra teisiškai reikšmingi. Pirmosios instancijos teismas, gavęs apeliacinį skundą, kuriam paduoti praėjo daugiau kaip trys mėnesiai, turėjo teisę atsisakyti jį priimti, nespręsdamas dėl termino atnaujinimo ir nesvarstydamas priežasčių dėl kurių šis terminas praleistas.

20Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

21Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 20 d. nutartį panaikinti ir perduoti pirmosios instancijos teismui spręsti klausimą dėl UAB „Norfos mažmena“ apeliacinio skundo priėmimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 2 d. sprendimu atmetė ieškovo UAB... 4. Vilniaus apygardos teisme 2014 m. vasario 17 d. buvo gautas ieškovo UAB... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 20 d. nutartimi ieškovo UAB... 7. Teismas nustatė, kad skelbiant Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 2 d.... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Ieškovas UAB „Norfos mažmena“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas... 10. Nurodė, kad nei apie baigtą civilinę bylą, nei apie priteistas iš ieškovo... 11. Atsakovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ pateikė atsiliepimą,... 12. Nurodė, kad apeliacinį skundą ir prašymą atnaujinti praleistą terminą... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 14. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Viena iš sudėtinių teisės į teisminę gynybą dalių yra dalyvaujančio... 17. Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas, žodinio proceso tvarka... 18. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CPK 307 straipsnio 3 dalyje... 19. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes,... 20. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 20 d. nutartį panaikinti ir perduoti...