Byla 2S-1137-527/2015
Dėl termino apeliaciniam skundui pateikti atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-80-547/2015

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolita Cirulienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. B. atskirąjį skundą dėl Varėnos rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 12 d. nutarties dėl termino apeliaciniam skundui pateikti atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-80-547/2015,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Ieškovas patikslintame ieškinyje (t. 2, b. l. 94–95) prašė atidalinti jam ir atsakovei R. P. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančius pastatus ir žemės sklypą bei nustatyti naudojimosi tvarką pagal ieškovo pateiktą projektą. Varėnos rajono apylinkės teismas 2014-12-02 sprendimu (t. 2, b. l. 105–116) ieškovo ieškinį tenkino iš dalies.

4Ieškovas 2015-03-05 pateikė apeliacinį skundą (t. 2, b. l. 127–130), kuriame prašė atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti, pripažinus, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Ieškovas nurodė, jog jis po teismo sprendimo priėmimo kreipėsi į VGTPT dėl antrinės teisinės pagalbos jam suteikimo, tačiau tik 2015-02-02 Vilniaus VGTPT sprendimu Nr. TP-2-(2.2)-13-T-4655-5407 (kuris jam buvo įteiktas ne iš karto) buvo nuspręsta jam tą pagalbą suteikti, paskiriant advokatę N. R., kuriai taip pat reikėjo laiko parengti apeliacinį skundą.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Varėnos rajono apylinkės teismas 2015-03-12 nutartimi netenkino ieškovo prašymo ir neatnaujino termino apeliaciniam skundui paduoti. Teismas nurodė, jog, vadovaujantis CPK 307 straipsnio 3 dalimi, prašymas atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo teismo sprendimo paskelbimo dienos. I. V. rajono apylinkės teismo 2014-12-02 sprendimą gavo tą pačią dieną, tai patvirtina jo parašas byloje (t. 2, b. 1. 117). Teismo sprendimas įsiteisėjo 2015-01-03. Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos (toliau – Vilniaus VGTPT) sprendimas teikti antrinę teisinę pagalbą ieškovui buvo priimtas 2015-02-03 (t. 2, b. l. 125). Kada šis sprendimas buvo ieškovui įteiktas, duomenų nėra. Sprendime tikėtina yra ieškovo padarytas įrašas, jog sprendimas gautas 2015-02-09. Šiame sprendime yra pažymėta, kad ieškovas prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą Vilniaus VGTPT pateikė 2015-01-28. Todėl teismas laikė, kad pirminė priežastis pavėluoto apeliacinio skundo pateikimo yra tai, jog ieškovas tik 2015-01-28, t. y. jau įsiteisėjus teismo sprendimui, kreipėsi dėl teisinės pagalbos jam skyrimo. Priežasčių, kodėl jis taip vėlai kreipėsi į tarnybą, ieškovas nenurodė. Vilniaus VGTPT per 4 darbo dienas priėmė sprendimą dėl teisinės pagalbos skyrimo, tad šis terminas yra protingas sprendimo priėmimui ir nelaikytinas per ilgu. Byloje nėra duomenų, kada ieškovas kreipėsi į advokatę dėl apeliacinio skundo parengimo, todėl teismas negalėjo vertinti šio laiko. Akivaizdu, kad ieškovas praktiškai tik po 2 mėnesių po teismo sprendimo paskelbimo kreipėsi į Vilniaus VGTPT dėl advokato jam skyrimo. Šis terminas ir buvo pagrindas, kodėl buvo praleistas trijų mėnesių terminas, kurio praleidimas sukelia pareiškėjui teisinius padarinius – draudžia vėliau teikti prašymą dėl termino atnaujinimo apeliaciniam skundui paduoti.

  1. Atskirojo skundo argumentai

6Atskirajame skunde ieškovas prašo Varėnos rajono apylinkės teismo 2015-03-12 teismo nutartį panaikinti ir atnaujinti praleistą terminą apeliaciniam skundui pateikti. Ieškovas nurodo, jog pats negalėdamas tinkamai įgyvendinti savo teisės į teisminę gynybą po teismo sprendimo priėmimo kreipėsi į Vilniaus VGTPT dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo. Ieškovui tik 2015-02-03 Vilniaus VGTPT sprendimu buvo nuspręsta teikti antrinę teisinę pagalbą, rengiant procesinius dokumentus ir atstovaujant teisme, paskiriant atstovauti advokatę N. R.. Tačiau nurodytas teisinės pagalbos sprendimas, net ir jį priėmus ieškovui iškart nebuvo įteiktas, ir tik po jo įteikimo jis galėjo kreiptis į advokatę. Advokatei taip pat buvo reikalinga laikas parengti apeliaciniam skundui. Ieškovas Vilniaus VGTPT sprendimą gavo jau suėjus 30 dienų teismo sprendimo apskundimo terminui. Kadangi ieškovas pats yra nedidelio išsilavinimo, nesant tinkamo atstovavimo byloje, nepaskyrus jam advokato (jo pats pasisamdyti taip pat negali dėl blogos turtinės padėties) ir negavus sprendimo dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo, jis negalėjo tinkamai pasirūpinti savo teisų įgyvendinimu ir skųsti priimtą teismo sprendimą. Dėl nurodytų priežasčių prašo atnaujinti terminą apeliaciniam skundui pateikti, pripažįstant, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Pats ieškovas negalėjo surašyti apeliacinio skundo laiku dėl išsilavinimo stokos, todėl skundui parengti reikėjo teisininko. Iš karto į Vilniaus VGTPT nesikreipė, nes buvo suklydimo įtakoje, t. y. laukė, kol bus pateiktas kitos proceso šalies skundas. Tik sužinojęs, kad atsakovė neskundė teismo sprendimo, ieškovas kreipėsi į Vilniaus VGTPT. Dėl blogos ieškovo sveikatos būklės jis į advokatą kreipėsi vasario mėnesio antroje pusėje, kuri pagal užimtumo galimybes ir kitas svarbias aplinkybes parengė apeliacinį skundą. Nusprendęs kreiptis dėl teisinės pagalbos suteikimo ieškovas ilgą laiką rinko įvairius dokumentus, kuriuos reikėjo užsakyti ir gauti iš savivaldybės institucijų, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ir pan. Kartu su prašymu gauti antrinę teisinę pagalbą buvo nustatytas gan ilgas sąrašas reikalaujamų dokumentų. Atitinkami dokumentai buvo surinkti ir tik tada pateikti Vilniaus VGTPT, todėl prašymo padavimo data ir nurodyta 2015-01-28, kadangi prašymas buvo pateiktas tik surinkus visus reikiamus dokumentus. Gavus Vilniaus VGTPT sprendimą dėl sutikimo teikti antrinę teisinę pagalbą, ieškovui dėl blogos sveikatos neiškart pavyko susisiekti su advokate. Terminas pateikti prašymą atnaujinti skundo padavimo terminą (iki 2015-03-02) praleistas nežymiai, t. y. tik dvi dienas, o nagrinėjamas klausimas yra ieškovui ypač svarbus, nes sprendžiamas nepagristo teismo sprendimo dalies panaikinimo klausimas, jam negalint naudoti žemės sklypo pagal nustatytą teismo sprendimu tvarką. Laikotarpiu nuo 2015-03-02 iki 2014-03-06 jį atstovaujanti advokatė sirgo, jai dėl ligos nuo 2015-03-04 išduotas nedarbingumo pažymėjimas (t. 2, b. l. 137). Ieškovas kaip įrodymus apie atliktus konkrečius veiksmus prie apeliacinio skundo pateikė jo paties ranka rašytą raštą, taip pat teismo sprendimą su jo ranka rašytais raštais ir pašto vokų kopijas (t. 2, b. l. 138–140)

  1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Viena iš sudėtinių teisės į teisminę gynybą dalių yra dalyvaujančio byloje asmens teisė apeliacine tvarka apskųsti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą. Kita vertus, bylinėjimosi procesas negali trukti neapibrėžtą laiką, o apeliacijos teisė turi būti įgyvendinta per įstatymo nustatytą terminą, tai yra ją (teisę) riboja laikas. Įstatymo leidėjas, siekdamas užkirsti kelią byloje dalyvaujantiems asmenims nepagrįstai vilkinti procesą bei turėdamas tikslą užtikrinti greitą ir efektyvų teisminių ginčų nagrinėjimą, byloje dalyvaujančių asmenų procesiniams veiksmams atlikti nustatė konkrečius procesinius terminus (CPK 73 str. 1 d.). CPK 307 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliaciniai skundai paduodami per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos. Praleidus įstatymo nustatytą terminą, teisė paduoti apeliacinį skundą išnyksta, tačiau, remiantis CPK 78 straipsnio 1 dalimi, asmeniui, praleidusiam šį terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, jis gali būti atnaujinamas. Pagal CPK 307 straipsnio 2 ir 3 dalies nuostatas apeliacinio (atskirojo) skundo padavimo terminas gali būti atnaujintas, jeigu terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, tačiau toks prašymas negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip 3 (trys) mėnesiai nuo teismo sprendimo paskelbimo dienos. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad procesiniams veiksmams atlikti įstatyme nustatyti terminai drausmina proceso dalyvius, užtikrina sklandesnę, operatyvesnę teismo veiklą, civilinių teisinių santykių stabilumą, proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principų laikymąsi, užkerta kelią procesui vilkinti. Dėl svarbių priežasčių praleistus procesinius terminus galima atnaujinti (CPK 78 str.), tačiau tais atvejais, kai neribota termino atnaujinimo galimybė gali pažeisti didelę reikšmę visuomenei turinčius interesus, civilinių santykių dalyvių teises, įstatyme nustatoma galutinė termino atnaujinimo riba (naikinamasis terminas). Neatlikus procesinio veiksmo ilgiau nei nustatyta šios galutinės ribos, asmuo praranda teisę jį atlikti, o terminas jam atlikti nebegali būti atnaujinamas (LAT 2008-03-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-143/2008). Taigi CPK 307 straipsnio 3 dalyje nustatytas trijų mėnesių terminas yra naikinamasis. Pasibaigus šiam terminui, išnyksta teisė paduoti apeliacinį skundą dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo ir toks terminas nebegali būti atnaujinamas. Naikinamojo termino nustatymas paaiškinamas siekiu užtikrinti teisinių santykių tarp ginčo šalių stabilumą ir teismo sprendimo teisinę galią bei pašalinti galimybę nesąžiningai piktnaudžiauti procesu (Lietuvos apeliacinio teismo 2013-07-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1775/2013; 2014-04-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-822/2014; 2014-05-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-867/2014; 2014-08-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1349/2014 ir kt.).

9Bylos duomenys patvirtina, jog ieškovas apeliaciniu skundu, teisme pateiktu tik 2015-03-05, skundžia Varėnos rajono apylinkės teismo 2014-12-02 sprendimą, kurį gavo tą pačią dieną (t. 2, b. 1. 117). Kadangi 3 mėnesių naikinamasis terminas po teismo sprendimo priėmimo suėjo 2015-03-03, akivaizdu, jog naikinamasis terminas, kuris nebegali būti atnaujintas, yra praleistas. Tai, kad naikinamasis terminas yra praleistas tik nežymiai, taip pat tai, jog apeliantui antrinei teisinei pagalbai reikalingų dokumentų surinkimas sutrukdė tą pagalbą gauti anksčiau, o advokatės liga sutrukdė apeliacinį skundą surašyti nepažeidžiant naikinamojo trijų mėnesių termino, šios aplinkybės nagrinėjamu atveju nėra teisiškai reikšmingos sprendžiant dėl praleisto termino apeliaciniam skundui paduoti atnaujinimo, kadangi, kaip jau minėta, yra praleistas CPK 307 straipsnio 3 dalyje nustatytas 3 mėnesių naikinamasis terminas, kuri nebegali būti atnaujinamas.

10Pažymėtina i r tai, jog rūpestingas asmuo, nors ir neturėdamas teisinių žinių, vykdydamas procesinę pareigą rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo priėmimo dienos turėjo galimybę bent jau pateikti teismui savo paties surašytą (nors ir su trūkumais) apeliacinį skundą. CPK 7 straipsnio 2 dalis nustato, kad dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgdamos į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ir atsikirtimai.

11Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad, pasibaigus įstatyme nustatytam naikinamajam terminui skundui paduoti, suinteresuotas asmuo, esant pagrįstam pagrindui, turi teisę dėl įsiteisėjusio teismo sprendimo teikti prašymą atnaujinti procesą CPK XVIII skyriaus nustatyta tvarka.

12Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, visiškai nepagrįstą atskirąjį skundą atmeta, o teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį palieka nepakeistą (CPK 337 str. 1 p.).

13Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis CPK 335–339 str.,

Nutarė

14atskirąjį skundą atmesti, Varėnos rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai