Byla 2-756-180/2015
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 27 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-3200-781/2014, kurioje patvirtinti patikslinti kreditorių finansiniai reikalavimai uždarosios akcinės bendrovės „Gintarinė nafta“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Atrtūro Driuko, Dalios Kačinskienės ir Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo J. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 27 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-3200-781/2014, kurioje patvirtinti patikslinti kreditorių finansiniai reikalavimai uždarosios akcinės bendrovės „Gintarinė nafta“ bankroto byloje,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 12 d. nutartimi iškėlė UAB „Gintarinė nafta“ bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB „Emodus“. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 9 d. nutartimi patvirtino BUAB „Gintarinė nafta“ kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą, kuris 2012 m. birželio 20 d., 2012 m. rugsėjo 24 d., 2013 m. balandžio 11 d., 2013 m. rugpjūčio 29 d. nutartimis buvo tikslinamas. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 9 d. nutartimi UAB „Gintarinė nafta“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

4Pareiškėjas J. K. ir BUAB „Gintarinė nafta“ administratorius UAB „Emodus“ pateikė teismui prašymus patikslinti trečios eilės kreditoriaus UAB „Evirina“ finansinį reikalavimą, t. y. jau patvirtintą 235 614,01 Lt reikalavimą sumažinti iki 209 940,81 Lt. Prašymuose nurodyta, kad J. K. yra sumokėjęs UAB „Evirina“ 25 673,20 Lt skolą ir tai patvirtina Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo (šiuo metu Vilniaus miesto apylinkės teismo) civilinės bylos Nr. 2-471-845/2012 duomenys.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 27 d. nutartimi prašymus tenkino ir, be kitų reikalavimų, patvirtino patikslintą BUAB „Gintarinė nafta“ trečios eilės kreditoriaus UAB „Evirina“ finansinį reikalavimą 209 940,81 Lt.

7Teismas, įvertinęs šalių prašymus ir byloje esančius duomenis, nustatė, kad UAB „Evirina“ sutiko dėl J. K. sumokėtų įmonei 25 673,20 Lt. Nenustatęs aplinkybių, dėl kurių prašymai turėtų būti laikomi nepagrįstais, teismas juos (prašymus) tenkino ir patvirtino patikslintą BUAB „Gintarinė nafta“ kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą, sumažindamas UAB „Evirina“ 235 614,01 Lt reikalavimą iki 209 940,81 Lt.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Pareiškėjas J. K. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 27 d. nutartį ir jo prašymą dėl kreditorių reikalavimų patikslinimo grąžinti teismui nagrinėti iš naujo.

10Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 9 d. nutartimi teismas buvo patvirtinęs BUAB „Gintarinė nafta“ trečios eilės kreditoriaus UAB „Evirina“ 235 614,01 Lt finansinį reikalavimą, tačiau jis (apeliantas) kreipėsi į teismą su prašymu UAB „Evirina“ finansinį reikalavimą patikslinti iki 209 940,81 Lt. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 27 d. nutartimi finansinį reikalavimą patikslino, tačiau, apelianto įsitikinimu, teismas jo pareiškimo ir jame išdėstytų argumentų iš esmės nenagrinėjo, nutarties konstatuojamojoje dalyje yra tik nuoroda apie gautą apelianto prašymą, tačiau nenurodyti šio prašymo motyvai ir teisiniai argumentai, o sprendimo rezoliucinėje dalyje visiškai nepasisakyta apie jo (J. K.) pareiškimą.

11Apeliantas teigia, kad paminėtą teismo nutartį jis gavo tik 2015 m. vasario 9 d., todėl, remiantis CPK 335 straipsniu, terminas nutarčiai apskųsti skaičiuotinas nuo 2015 m. vasario 10 d.

12Atsakovas BUAB „Gintarinė nafta“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Emodus“, pateikė atsiliepimą, prašydamas atskirąjį skundą atmesti.

13Nurodė, kad apeliantas, pateikęs teismui pareiškimą dėl kreditinio reikalavimo patikslinimo, savo intereso negynė ir nenurodė priežasčių, dėl kurių Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 27 d. nutartį gavo tik 2015 m. vasario 9 d. Priėmus ieškovo atskirąjį skundą, užsitęstų įmonės likvidavimo procedūra.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Apeliacinis procesas nutrauktinas.

16Viena iš sudėtinių teisės į teisminę gynybą dalių yra dalyvaujančio byloje asmens teisė apeliacine tvarka apskųsti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą. Kita vertus, bylinėjimosi procesas negali trukti neapibrėžtą laiką, o apeliacijos teisė turi būti įgyvendinta per įstatymo nustatytą terminą, tai yra ją (teisę) riboja laikas. Įstatymo leidėjas, siekdamas užkirsti kelią byloje dalyvaujantiems asmenims nepagrįstai vilkinti procesą bei turėdamas tikslą užtikrinti greitą ir efektyvų teisminių ginčų nagrinėjimą, byloje dalyvaujančių asmenų procesiniams veiksmams atlikti nustatė konkrečius procesinius terminus (CPK 73 str. 1 d.). CPK 335 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad atskirieji skundai paduodami per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos, o kai skundžiama teismo nutartis yra priimta rašytinio proceso tvarka, atskirasis skundas gali būti paduodamas per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos. Praleidus įstatymo nustatytą septynių dienų terminą, teisė paduoti atskirąjį skundą išnyksta, tačiau, remiantis CPK 78 straipsnio 1 dalimi, asmeniui, praleidusiam šį terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, jis gali būti atnaujinamas. Pagal CPK 307 straipsnio 2 ir 3 dalies nuostatas apeliacinio (atskirojo) skundo padavimo terminas gali būti atnaujintas, jeigu terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, tačiau toks prašymas negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip 3 (trys) mėnesiai nuo teismo sprendimo (nutarties) paskelbimo dienos (CPK 338 str.). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad procesiniams veiksmams atlikti įstatyme nustatyti terminai drausmina proceso dalyvius, užtikrina sklandesnę, operatyvesnę teismo veiklą, civilinių teisinių santykių stabilumą, proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principų laikymąsi, užkerta kelią procesui vilkinti. Dėl svarbių priežasčių praleistus procesinius terminus galima atnaujinti (CPK 78 str.), tačiau tais atvejais, kai neribota termino atnaujinimo galimybė gali pažeisti didelę reikšmę visuomenei turinčius interesus, civilinių santykių dalyvių teises, įstatyme nustatoma galutinė termino atnaujinimo riba (naikinamasis terminas). Neatlikus procesinio veiksmo ilgiau nei nustatyta šios galutinės ribos, asmuo praranda teisę jį atlikti, o terminas jam atlikti nebegali būti atnaujinamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-143/20080).

17Taigi CPK 307 straipsnio 3 dalyje nustatytas trijų mėnesių terminas yra naikinamasis. Pasibaigus šiam terminui, išnyksta teisė paduoti apeliacinį (atskirąjį) skundą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties ir toks terminas nebegali būti atnaujinamas. Naikinamojo termino nustatymas paaiškinamas siekiu užtikrinti teisinių santykių tarp ginčo šalių stabilumą ir teismo sprendimo (nutarties) teisinę galią bei pašalinti galimybę nesąžiningai piktnaudžiauti procesu (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1775/2013; 2014 m. balandžio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-822/2014; 2014 m. gegužės 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-867/2014; 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1349/2014 ir kt.).

18Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo J. K. ir BUAB „Gintarinė nafta“ administratoriaus UAB „Emodus“ prašymus dėl trečios eilės kreditoriaus UAB „Evirina“ finansinio reikalavimo patikslinimo, 2014 m. vasario 27 d. priėmė nutartį, kuria paminėtus prašymus tenkino ir patvirtino patikslintą BUAB „Gintarinė nafta“ kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą, taip pat ir trečios eilės kreditoriaus UAB „Evirina“ 209 940,81 Lt reikalavimą (2 t., 196-198 b. l.). Pareiškėjas J. K. atskirąjį skundą dėl paminėtos pirmosios instancijos teismo nutarties padavė tik 2015 m. vasario 17 d., t. y. praėjus beveik metams nuo skundžiamos nutarties priėmimo dienos. Apeliantas, pateikęs atskirąjį skundą, praleisto termino atnaujinti neprašė ir nenurodė jokių svarbių tokio termino praleidimo priežasčių. Nors atskirajame skunde teigė, kad skundžiama nutartis jam buvo įteikta tik 2015 m. vasario 9 d., tačiau kartu su atskiruoju skundu nepateikė jokių įrodymų šiems savo teiginiams pagrįsti. Kita vertus, net ir nustačius, kad apeliantas skundžiamą nutartį iš tiesų gavo tik 2015 m. vasario 9 d., ši aplinkybė neturėtų įtakos CPK 307 straipsnio 3 dalyje nustatyto naikinamojo 3 mėnesių termino eigai, nes rūpestingas asmuo, vykdydamas procesinę pareigą domėtis nagrinėjamos bylos eiga, per 3 mėnesius nuo teismo nutarties priėmimo dienos turėjo galimybę susipažinti su ginčijamos nutarties turiniu. CPK 7 straipsnio 2 dalis nustato, kad dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgdamos į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ir atsikirtimai. Taigi nustačius, kad apeliantas atskirąjį skundą pateikė praleidęs CPK 307 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą naikinamąjį 3 mėnesių terminą, argumentai, kuriais grindžiamas pavėluotas atskirojo skundo padavimas, nagrinėjamu atveju nėra teisiškai reikšmingi. Teisėjų kolegija pažymi, kad pasibaigus įstatyme nustatytam naikinamajam terminui skundui paduoti, suinteresuotas asmuo, esant pagrįstam pagrindui, turi teisę dėl įsiteisėjusio teismo sprendimo ar nutarties teikti prašymą atnaujinti procesą CPK XVIII skyriaus nustatyta tvarka.

19Pirmosios instancijos teismas, gavęs atskirąjį skundą, pateiktą praleidus CPK 307 straipsnio 3 dalyje nustatytą naikinamąjį trijų mėnesių terminą, turėjo atsisakyti tokį skundą priimti. Kadangi ši aplinkybė paaiškėjo bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, apeliacinis procesas, pradėtas pagal J. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 27 d. nutarties, nutrauktinas.

20Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, remdamasi civilinio proceso kodekso 338 straipsniu, 307 straipsnio 3 dalimi,

Nutarė

21Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal pareiškėjo J. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 27 d. nutarties.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 12 d. nutartimi iškėlė UAB... 4. Pareiškėjas J. K. ir BUAB „Gintarinė nafta“ administratorius UAB... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 27 d. nutartimi prašymus tenkino... 7. Teismas, įvertinęs šalių prašymus ir byloje esančius duomenis, nustatė,... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Pareiškėjas J. K. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti... 10. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 9 d. nutartimi teismas... 11. Apeliantas teigia, kad paminėtą teismo nutartį jis gavo tik 2015 m. vasario... 12. Atsakovas BUAB „Gintarinė nafta“, atstovaujamas bankroto administratoriaus... 13. Nurodė, kad apeliantas, pateikęs teismui pareiškimą dėl kreditinio... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 15. Apeliacinis procesas nutrauktinas.... 16. Viena iš sudėtinių teisės į teisminę gynybą dalių yra dalyvaujančio... 17. Taigi CPK 307 straipsnio 3 dalyje nustatytas trijų mėnesių terminas yra... 18. Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas, rašytinio proceso tvarka... 19. Pirmosios instancijos teismas, gavęs atskirąjį skundą, pateiktą praleidus... 20. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 21. Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal pareiškėjo J. K. atskirąjį...