Byla e2-546-302/2016
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. gruodžio 21 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. eB2-1602-524/2015 atsisakyta iškelti bankroto bylą asociacijai „Gargždų bangos draugai“, bei

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus A. E. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. gruodžio 21 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. eB2-1602-524/2015 atsisakyta iškelti bankroto bylą asociacijai „Gargždų bangos draugai“, bei

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3A. E. kaip tikėtinas asociacijos „Gargždų bangos draugai“ kreditorius prašė iškelti asociacijai „Gargždų bangos draugai“ bankroto bylą, kadangi, pareiškėjo teigimu, asociacija yra nemoki ir nebegali atsiskaityti su kreditoriais. A. E. savo procesiniuose dokumentuose nurodė, kad su asociacija „Gargždų bangos draugai“ 2014-03-01 sudarė Sporto veiklos sutartį Nr. 103-008 (toliau taip pat vadinama ir sutartimi), kuria įsipareigojo ruoštis ir dalyvauti varžybose, kuriose dalyvauja atsakovei priklausanti komanda (prie sutarties buvo sudarytas ir jos priedas, numatantis priedą prie sutartyje numatyto atlyginimo), o atsakovė įsipareigojo mokėti ieškovui atlygį, tačiau atsakovė atlygio pagal sutartį ir jos priedą pareiškėjui pilnai nesumokėjo.

4Pareiškėjas 2015-12-14 pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose papildomai nurodė, kad atsakovės pradelstų įsipareigojimų dydis nuolat didėja. Didžioji dalis atsakovės turto, t. y. 8 203,04 EUR, yra gautinos sumos, kurios negali būti vertinamos kaip realus įmonės turtas, nebent įmonė gautinas sumas pagrįstų. Atsakovės pateiktas turto sąrašas patvirtina, kad atsakovė galbūt kreditoriams yra skolinga 38 999,51 EUR sumą, kurios ji nenurodė kreditorių sąraše. Atsakovė neturi nė vieno darbuotojo, todėl perspektyvų vykdyti veiklą ir gauti pajamų taip pat neturi.

5Atsakovė asociacija „Gargždų bangos draugai“ su pareiškimu nesutiko ir nurodė, kad pareiškėjas nėra kreditorius, todėl neturi teisės reikalauti bankroto bylos iškėlimo. Pareiškėjo nurodytas sutarties priedas, iš kurio ieškovas kildina finansinį reikalavimą, neegzistuoja (jo atsakovė nepasirašė). Atsakovės turtą sudaro: 3 500 EUR grynųjų pinigų bei 1 502 EUR permoka tiekėjui. Atsakovės gautinų sumų dydis sudaro 8 203 EUR. Taip pat papildomai 2 500 EUR gautiną sumą sudaro atsakovės permoka V. G.. Įsipareigojimų dydis siekia 1 475,26 EUR. Įmonė veiklos nevykdo laikinai, kol išsispręs jos buvusių vadovų ir narių problemos.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Klai[pėdos apygardos teismas 2015 m. gruodžio 21 d. nutartimi atsisakė iškelti bankroto bylą asociacijai „Gargždų bangos draugai“.

8Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad pareiškėjo A. E. finansinis reikalavimas į asociaciją „Gargždų bangos draugai“ yra abejotinas ir ginčijamas, todėl A. E. kaip kreditorius (Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 5 str. 1 d. 1 p. ) negali kreiptis dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, be to, atsakovė yra moki.

9Pirmosios instancijos teismo vertinimu, bylos medžiaga, tame tarpe ieškovo pateiktas 2014-11-28 garantinis raštas bei priedas prie Sporto veiklos sutarties, neįrodo, kad pareiškėjas turi neginčijamą finansinį reikalavimą atsakovei. 2014-11-28 garantinis raštas vertintinas kritiškai, kadangi jį, kaip atsakovės direktorius, pasirašė V. G., nors tuo metu atsakovės vadovo pareigas ėjo D. Š. (D. S.). Taip pat kritiškai vertintinas ir ieškovo pateiktas priedas prie sporto veiklos sutarties, nes minėtą priedą atsakovė ginčija kaip, atsakovės teigimu, nesudarytą. Šios bylos nagrinėjimo dalykas nėra atsakovo skolos dydis A. E., todėl vien galimo įsiskolinimo buvimo ar galimo skolos neapmokėjimo faktas, esant neapibrėžtam jo dydžiui bei ginčui dėl skolos fakto, negali būti savarankiškas pagrindas bankroto bylai iškelti. Pareiškėjas preliminariai neįrodė, jog turi neginčijamą finansinį reikalavimą atsakovei.

10Kadangi bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant ĮBĮ įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus, prioritetas bankroto procese turi būti teikiamas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui išanalizavus visus įrodymus ir aktualiausius duomenis, nelieka abejonių dėl įmonės nemokumo (ĮBĮ 2 str. 8 d.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-01-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-182/2009). Pagal į bylą pateiktą atsakovės 2015-10-20 balansą įmonė turi turto už 13 554 EUR, o atsakovės įsipareigojimų suma 2015-11-20 dienai sudaro 1 475,26 EUR (pareiškėjas nenurodytas tarp kreditorių). Šių duomenų pagrindu teismas sprendė, kad įmonė yra moki.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Pareiškėjas A. E. atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015-12-21 nutartį ir klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

131. Pareiškėjas A. E. turi neabejotiną reikalavimo teisę į atsakovę - asociaciją „Gargždų bangos draugai“. Pirmosios instancijos teismas tinkamai neįvertino į bylą pateiktų įrodymų visumos.

142. 2014-11-28 garantinis raštas atsakovės vardu pasirašytas ne vadovo pareigas tuo metu ėjusio D. Š. (D. S.), o V. G., tačiau D. Š. veikiant pagal įgaliojimą, išduotą paties D. Š.. V. G. veikė atsakovės vardu ne vieną kartą (pavyzdžiui, pasirašė atsakovės 2014-12-08 atsiliepimą į ieškinį kitoje civilinėje byloje Nr. B2-801-459/2015). Kad V. G. yra atsakovės vadovas, buvo viešai nurodoma ir spaudoje.

153. Atsakovė neįrodė, kad būtų pilnai atsiskaičiusi su pareiškėju, tik nurodė, kad 2015-03-16 išmokėjo jam 1 998,38 EUR. Po šios sumos sumokėjimo atsakovė pareiškėjui liko skolinga dar 4 279,13 EUR ir šios skolos už laikotarpį nuo 2014-03-01 iki 2014-11-30 padengimo neįrodė.

162014-03-01 Sporto veiklos sutarties Nr. 103-008 4.1. punkte nurodyta, kad nuo 2014-03-01 iki 2014-11-30 A. E. bus mokamas ne mažesnis nei 1150 Lt (kas atitinka 333,06 EUR) mėnesinis atlyginimas. Sutarties priede Nr. 2 nurodyta, kad A. E. kiekvieną mėnesį bus mokama ne mažesnė kaip 2 600 Lt (atitinka 753,01 EUR) priemoka prie darbo užmokesčio laikotarpiu nuo 2014-03-01 iki 2014-11-30. Taigi per visą sutarties galiojimo laikotarpį (nuo 2014-03-01 iki 2014-11-30) atsakovė pareiškėjui turėjo sumokėti bendrą 33 750 Lt (kas atitinka 9 774,68 EUR) (1150 Lt x 9 + 2600 Lt x 9) sumą, tačiau sumokėjo tik dalį šios sumos, t.y. 12 075 Lt (kas atitinka 3 497,16 EUR), o dėl likusios neišmokėtos dalies 2014-11-28 atsakovė garantiniu raštu patvirtino, kad yra skolinga 21 675 Lt (kas atitinka 6 277,51 EUR) sumą. Šią sumą atsakovė įsipareigojo sumokėti iki 2014-12-20, tačiau nesumokėjo (2015-03-16 bankiniu pavedimu pareiškėjui pervedė tik 6 900 Lt, kas atitinka 1 998,38 EUR sumą, taip likdama skolinga 4 279,13 EUR). Šie faktai patvirtina, kad pareiškėjas turi neabejotiną reikalavimo teisę į atsakovę.

174. Nepagrįsta teismo išvada, kad atsakovė yra moki. Pirma, atsakovės gautinos (8 203,04 EUR) ir įrodymais nepagrįstos sumos neturėjo būti priskirtos prie turimo turto (13 554,28 EUR) (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-08-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1448/2012). Antra, likusio atsakovės turto egzistavimas taip pat abejotinas (jo egzistavimas nepagrįstas įrodymais). Trečia, atsakovė nuo 2015-02-03 nebeturi nė vieno darbuotojo, taigi ir perspektyvų vykdyti veiklą bei gauti pajamas. Atsakovė negauna pajamų, o jo nuostoliai siekia 3 157,00 EUR. Ketvirta, atsakovės skolos didėja, atsakovės banko sąskaitoje rezervuota 38 999,51 EUR suma (jos rezervavimo pagrindo atsakovė neatskleidė) galimai patvirtina didesnes nei nurodyta atsakovės skolas. Kad atsakovės įsiskolinimai didėja, patvirtina ir pačios atsakovės teikiami duomenys (2015-10-29 atsakovė nurodė pradelstų įsipareigojimų sumą 923,39 EUR, o 2015-11-20 jau 1475,26 EUR).

18Atsakovė asociacija „Gargždų bangos draugai“ atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą ir priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

191. Pareiškėjas neturi galiojančio ir neginčijamo reikalavimo atsakovei, todėl neturi teisės inicijuoti atsakovei bankroto bylą (IBI 5 str. 1 d. 1 p.).

20Tarp E. E. ir atsakovės 2014-03-01 buvo sudaryta Sporto veiklos sutartis Nr. 103-008, kuri galiojo iki 2014-11-30. Pagal atsakovės kreditorių sąrašą 2014-11-30 dienai atsakovė pareiškėjui buvo skolinga 6 075 LTT (1 759,44 EUR). Galutinis atsiskaitymas pagal sutartį su pareiškėju buvo atliktas 2015-03-16, išmokant jam 1 998,38 EUR. Pareiškėjas nebėra atsakovės kreditorius.

212. 2014-11-28 garantinį raštą atsakovės vardu pasirašė V. G., neturėdamas tokios teisės, todėl šis garantinis raštas yra niekinis. Atsakovė - pelno nesiekiantis juridinis asmuo (viešoji įstaiga), kuriai pagal Asociacijų įstatymą ir atsakovės įstatų 5.2. punktą vadovauja visuotinis narių susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas - prezidentas. Pareiškėjui buvo žinoma, kad nuo sutarties sudarymo iki jos galiojimo pabaigos atsakovės vadovas buvo prezidentas D. S. ir tik jis turėjo įgaliojimus veikti atsakovės vardu. V. G. VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre niekada nebuvo įregistruotas kaip atsakovės vadovas, jis buvo atsakovės ūkinis darbuotojas. Atsakovė 2014-11-28 garantinio rašto niekada nepatvirtino, todėl jis, kaip sudarytas tokios teisės neturėjusio asmens, atsakovei nesukūrė teisių ir pareigų (CK 2.133 str. 6 d., 8 d.).

223. Atsakovė neturi pareiškėjo minimo V. G. išduoto įgaliojimo Nr. 2014/08/14. Taigi šis dokumentas gali būti suklastotas.

234. Pareiškėjas, nurodydamas atsakovės įsiskolinimo dydį, nesirėmė sutarties priedu (šio priedo atsakovė ir nėra pasirašiusi), kuriame numatyta atsakovės pareiga mokėti priedą prie atlyginimo. Sutarties priedas, tariamai sudarytas su pareiškėjo (kaip ir kitų užsienio žaidėjų sutarčių priedai) atsirado tik nutrūkus asociacijos dalyvių (Rusijos Federacijos piliečių) teisėms į asociaciją.

24Pagal Lietuvos Futbolo Federacijos Žaidėjų statuso ir perėjimo iš klubo į klubą reglamento 5.1 punktą, galiojančiu pripažįstamas tik rašytine tvarka sudarytas ir Lietuvos Futbolo Federacijoje registruotas kontraktas. Kontraktas privalo būti sudaromas 3 (trimis) egzemplioriais po vieną Klubui, Žaidėjui ir Lietuvos Futbolo Federacijai, o kai žaidėją atstovauja FIFA žaidėjų agentas, - 4 (keturiais) egzemplioriais po vieną Klubui, Žaidėjui, FIFA žaidėjų agentui ir Lietuvos Futbolo Federacijai (Reglamento 5.5 p., 5.6 p.).

25Byloje nagrinėjamu atveju sutartis su pareiškėju reglamento nustatyta tvarka buvo įregistruota Lietuvos Futbolo Federacijoje, tačiau nėra registruotas sutarties priedas, dėl ko pareiškėjas niekada nekėlė pretenzijų. Nurodytos aplinkybės leidžia daryti prielaidą, kad sutarties priedas (jame net nėra nurodyta jo sudarymo data, tik numatyta priemoka už visą sutarties galiojimo laikotarpį) galėjo būti surašytas turint tikslą pasisavinti atsakovės lėšas. Kadangi sutarties 4.1 punkte yra nustatytas žaidėjo atlygis, neaišku, kodėl iš karto buvo reikalinga keisti sutartį, numatant jos priedą dėl priedo prie Sutartyje numatyto atlygio mokėjimo.

265. Iš 2014-08-11 atsakovės dokumentų priėmimo - perdavimo akto tarp D. I. ir V. G. bei 2015-01-30 dokumentų priėmimo perdavimo akto tarp V. G. ir D. S. matyti, kad priedai prie sportinės veiklos sutarčių apskritai buvo sudaryti tik su dviem žaidėjais A. S. bei E. G. (tarp jų nėra pareiškėjo).

276. Atsakovei ginčijant pareiškėjo finansinį reikalavimą, dėl jo turi būti sprendžiamas iš esmės bendra ieškinio teisenos tvarka arba jau iškeltoje bankroto byloje, bet ne bankroto bylos pagal kreditoriaus ieškinį iškėlimo stadijoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2006-04-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 2- 196/2006).

287. Atsakovė yra moki. Atsakovės pagal 2015-11-01 duomenis turimo turto vertė - 13 554 EUR, o pradelsti įsipareigojimai 1 475,26 EUR. Papildomai atsakovė turi reikalavimo teisę 2 500 EUR sumai į V. G. (Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-12-01 sprendimas civilinėje byloje Nr. e2- t737-639/2015).

298. Atsakovės lėšos veiklai yra gaunamos ir formuojamos iš rėmėjų bei dalyvių įnašų, o ne iš pačios asociacijos pajamų.

3010. Atsakovo sąskaitoje rezervuota 19 115,30 EUR suma dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių Klaipėdos rajono apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinė byloje Nr. e2-1664- 29/2015 pagal M. T. ieškinį dėl 19 115,30 EUR skolos ir 5 % dydžio procesinių palūkanų priteisimo, kurioje ieškovo reikalavimas yra reiškiamas analogiško priedo prie Sporto veiklos sutarties pagrindu. Keičiant nacionalinę valiutą bei centralizuojant elektroninę turto areštų sistemą, turto arešto mąstąs atsakovės atsiskaitomojoje sąskaitoje bankinės programos buvo sudubliuotas ir dėl to sąskaitoje buvo užfiksuotas 38 999,51 EUR rezervuotų lėšų likutis.

31IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

32Atskirasis skundas netenkintinas.

33Byloje kilo ginčas tiek dėl to, ar pareiškėjas A. E. turi teise kaip potencialus kreditorius reikšti ieškinį dėl bankroto bylos asociacijai „Gargždų bangos draugai“ iškėlimo, tiek dėl šios asociacijos (ne)mokumo.

34Dėl A. E. teisės kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo

35ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalis apibrėžia pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei turinčius teisę subjektus. Tai: kreditorius (kreditoriai), savininkas (savininkai), įmonės vadovas. ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje vartojama įmonės kreditoriaus definicija apibrėžia potencialių kreditorių, o ne kreditorių materialiosios teisės prasme požymius. Fiziniai, juridiniai asmenys, pagrįstai manantys, jog turi teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles bei įsipareigojimus, t. y. potencialūs kreditoriai (ĮBĮ 3 str.), gali inicijuoti įmonei bankroto bylą (ĮBĮ 5 str. 1 d. 1 p.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-01-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-133/2012, 2015-02-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-486-180/2015 ir kt.). Aplinkybė, ar bylą inicijavęs asmuo iš tiesų yra kreditorius, bus nustatyta tik išsprendus šio asmens reikalavimo tvirtinimo klausimą jau iškeltoje bankroto byloje (ĮBĮ 26 str. 1 d.). Tuo tarpu aplinkybė, jog teismas priėmė ir iš esmės išnagrinėjo asmens pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui, neturi nei prejudicinės, nei res judicata galios vėliau sprendžiant klausimą dėl šio asmens kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo.

36Kartu pažymėtina, kad ne bet koks asmuo, manantis, kad turi teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles bei įsipareigojimus, t.y. laikantis save potencialiu kreditoriumi ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalies prasme, juo pripažįstamas. Kaip teisingai skundžiamoje nutartyje pažymėjo pirmosios instancijos teismas, teismų praktikoje potencialiu kreditoriumi pripažįstamas tas, dėl kurio finansinio reikalavimo, įvertinus bylos medžiagą, teismui nekyla didelių abejonių (Lietuvos apeliacinio teismo 2013-01-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-104/2014). Tik pagal tokio potencialaus kreditoriaus pareiškimą bankroto bylos iškėlimo klausimas turi būti nagrinėjamas iš esmės.

37Šioje byloje nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai pareiškėjo A. E. finansinį reikalavimą atsakovei vertino kaip abejotiną. Pirma, jis grindžiamas priedu prie Sporto veiklos sutarties, kuriame numatytas priedas prie atlyginimo už tą patį laikotarpį, kuris numatytas sutartyje, t.y. nuo 2014-03-01 iki 2014-11-30. Sportinės veiklos 2014-03-01 sutartyje Nr. 103-008 (sutarties 4.1 p.) numatytas atlyginimas pareiškėjui 1150 Lt per mėnesį, o priede prie šios sutarties nustatytas priedas prie sutartyje numatyto atlyginimo už tinkamą įsipareigojimų vykdymą tam pačiam laikotarpiui, t.y. nuo 2014-03-01 iki 2014-11-30. Teismui pareiškėjas nepaaiškino, dėl kokių priežasčių atlyginimas už sutampantį laikotarpį numatytas dviejuose dokumentuose (sutartyje ir jos priede). Byloje nagrinėjamam ginčui aktualios sportinės veiklos sutarties su pareiškėju galiojimo metu sudarytas atsakovės dokumentų perdavimo 2014-08-11 aktas ir 2015-01-30 aktas taip pat nepatvirtina sutarties su pareiškėju priedo egzistavimo (dokumentų perdavimo aktuose nurodyti du priedai ir į bylą pateikti priedai su žaidėjais A. S. bei E. G.). Nepaneigti ir atsakovės argumentai, kad sutarties su pareiškėju priedas nebuvo užregistruotas Lietuvos Futbolo Federacijos Žaidėjų statuso ir perėjimo iš klubo į klubą reglamento nustatyta tvarka, o pagal šio reglamento 5.1 punktą galiojančiu pripažįstamas tik rašytine tvarka sudarytas ir Lietuvos Futbolo Federacijoje registruotas kontraktas.

38Atsakovui ginčijant įsiskolinimą reikšmingos ir aplinkybės, kad 2014-11-28 garantinį raštą, kuriuo atsakovė įsipareigoja pareiškėjui A. E. padengti 21 675 Lt įsiskolinimą, taigi pripažinti tokio dydžio pareiškėjo reikalavimą, atsakovės vardu pasirašė ne tuometinis atsakovės prezidentas D. Į., o V. G., kurio nurodytos pareigos – direktorius. Tik išsprendus ginčą dėl V. G. įgaliojimų veikti atsakovės vardu, bus galima įvertinti ir 2014-11-28 šio asmens pasirašyto garantinio rašto, kuriuo atsakovė įsipareigoja pareiškėjui A. E. padengti 21 675 Lt įsiskolinimą, teisėtumą. Pažymėtina, kad pagal atsakovės įstatų 5.1 punktą, asociacija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo organus, o pagal 5.2 punktą, asociacijos valdymo organai yra visuotinis narių susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – prezidentas. Atsakovė apskritai neigia 2014-08-14 įgaliojimo (jo kopija pateikta į bylą) atsakovės vardu veikti direktoriui (jau nurodyta, kad tokio valdymo organo asociacijos įstatai nenumatė) V. G. egzistavimą.

39Išdėstytų aplinkybių pagrindu apeliacinės instancijos teismas pripažįsta pagrįstais pirmosios instancijos teismo argumentus, kad pareiškėjo A. E. finansinio reikalavimo atsakovei asociacijai „Gargždų bangos draugai“ pagrįstumas yra akivaizdžiai abejotinas, todėl A. R. nelaikytinas potencialiu kreditoriumi ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalies prasme, turinčiu teisę inicijuoti atsakovei bankroto bylą. Abejonės A. E. finansinio reikalavimo pagrįstumu gali būti pašalintos tik išnagrinėjus šio reikalavimo pagrįstumo klausimą iš esmės bendra tvarka. Šioje byloje sprendžiamas tik bankroto bylos iškėlimo klausimas, todėl abejonės A. R. finansinio reikalavimo pagrįstumu negali būti pašalintos (A. E. finansinio reikalavimo pagrįstumo klausimas gali būti sprendžiamas bendra tvarka arba jau iškeltoje atsakovės bankroto byloje, bet ne jos iškėlimo stadijoje) (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-06-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1099/2014, 2014-06-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-925/2014).

40Dėl atsakovės (ne)mokumo

41Konstatavus, kad pareiškėjas A. E. nėra potencialus atsakovės asociacijos „Gargždų bangos draugai“ potencialus kreditorius ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalies prasme, nebetikslinga išsamiai pasisakyti ir dėl atsakovės (ne)mokumo kaip pagrindo bankroto bylai iškelti, kadangi niekas iš asmenų, turinčių teisę kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 5 str. 1 d.), to neprašo.

42Be to, bylos medžiaga nepatvirtina atsakovės nemokumo. Pagal ĮBĮ 8 straipsnio 2 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Todėl esminis dalykas, ką vertina teismas, spręsdamas dėl įmonės mokumo, tai įmonės turimo balansinio turto vertės ir pradelstų įsipareigojimų santykis. Šiuos duomenis teismas gauna iš įmonės, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, vadovo (ĮBĮ 9 str. 1 d.). Iš įmonės vadovo teismas gauna ir kitus, realiai įmonės finansinei padėčiai ir (ne)mokumui nustatyti reikalingus duomenis, įskaitant informaciją apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus (ĮBĮ 9 str. 1 d.).

43Į bylą pateikti atsakovės finansinės padėties 2015-10-20 dienai duomenys patvirtina veiklos nuostolingumą, tačiau turimo turto (13 554 EUR) su pradelstais įsipareigojimais 2015-11-20 dienai (1 475,26 EUR), į kuriuos neįtraukti ginčijami reikalavimai, santykis nepatvirtina atsakovės nemokumo ĮBĮ 8 straipsnio 2 dalies prasme.

44Išsprendus ginčus dėl pareiškėjo A. E. ir/ar kitų galimų atsakovės kreditorių finansinių reikalavimų atsakovei pagrįstumo, pastarieji, jeigu bus pripažinti atsakovės kreditoriais, galės inicijuoti jai bankroto bylos iškėlimą ir bus pagrindas peržiūrėti atsakovės turimo turto ir pakoreguotų pradelstų įsipareigojimų visumos santykį.

45Dėl papildomų įrodymų pateikimo

46Pareiškėjas A. E. 2016-01-27 Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė rašytinius paaiškinimus dėl atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytų aplinkybių. Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teisme ribojama proceso dalyvių galimybė teikti naujus įrodymus. Apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau (CPK 314 str.). Nagrinėjamu atveju pareiškėjo 2016-01-27 rašytiniuose paaiškinimuose nėra dėstomos naujos aplinkybės, kurių nebūtų buvę galima pateikti dar pirmosios instancijos teismui ar atskirajame skunde. Vien tai, kad paaiškinimais komentuojami atsiliepime į atskirąjį skundą išdėstyti argumentai, dar nėra pakankamas pagrindas pripažinti, papildomų paaiškinimų ir naujų įrodymų pateikimo būtinybę atsiradus vėliau (CPK 314 str.). Visi 2016-01-27 paaiškinimuose esantys argumentai ir kartu pateikti įrodymai tik papildo jau išsakytus ir nebuvo sąlygojami atsiliepime į atskirąjį skundą pateiktų aplinkybių. Pateiktus rašytinius paaiškinimus atsisakytina priimti.

47Dėl bylinėjimosi išlaidų

48Proceso dalyviai nepateikė bylinėjimosi išlaidų dydį ir faktą patvirtinančių įrodymų, todėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo jiems klausimas nesprendžiamas.

49Teisėja, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

50Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. gruodžio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

51Grąžinti 2016 m. sausio 27 d. Lietuvos apeliaciniam teismui A. E. atstovo advokato D. P. pateiktus rašytinius paaiškinimus juos pateikusiam asmeniui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. I. Ginčo esmė... 3. A. E. kaip tikėtinas asociacijos „Gargždų bangos draugai“ kreditorius... 4. Pareiškėjas 2015-12-14 pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose papildomai... 5. Atsakovė asociacija „Gargždų bangos draugai“ su pareiškimu nesutiko ir... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Klai[pėdos apygardos teismas 2015 m. gruodžio 21 d. nutartimi atsisakė... 8. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad pareiškėjo A. E. finansinis... 9. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, bylos medžiaga, tame tarpe ieškovo... 10. Kadangi bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Pareiškėjas A. E. atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos... 13. 1. Pareiškėjas A. E. turi neabejotiną reikalavimo teisę į atsakovę -... 14. 2. 2014-11-28 garantinis raštas atsakovės vardu pasirašytas ne vadovo... 15. 3. Atsakovė neįrodė, kad būtų pilnai atsiskaičiusi su pareiškėju, tik... 16. 2014-03-01 Sporto veiklos sutarties Nr. 103-008 4.1. punkte nurodyta, kad nuo... 17. 4. Nepagrįsta teismo išvada, kad atsakovė yra moki. Pirma, atsakovės... 18. Atsakovė asociacija „Gargždų bangos draugai“ atsiliepimu prašo... 19. 1. Pareiškėjas neturi galiojančio ir neginčijamo reikalavimo atsakovei,... 20. Tarp E. E. ir atsakovės 2014-03-01 buvo sudaryta Sporto veiklos sutartis Nr.... 21. 2. 2014-11-28 garantinį raštą atsakovės vardu pasirašė V. G.,... 22. 3. Atsakovė neturi pareiškėjo minimo V. G. išduoto įgaliojimo Nr.... 23. 4. Pareiškėjas, nurodydamas atsakovės įsiskolinimo dydį, nesirėmė... 24. Pagal Lietuvos Futbolo Federacijos Žaidėjų statuso ir perėjimo iš klubo į... 25. Byloje nagrinėjamu atveju sutartis su pareiškėju reglamento nustatyta tvarka... 26. 5. Iš 2014-08-11 atsakovės dokumentų priėmimo - perdavimo akto tarp D. I.... 27. 6. Atsakovei ginčijant pareiškėjo finansinį reikalavimą, dėl jo turi... 28. 7. Atsakovė yra moki. Atsakovės pagal 2015-11-01 duomenis turimo turto vertė... 29. 8. Atsakovės lėšos veiklai yra gaunamos ir formuojamos iš rėmėjų bei... 30. 10. Atsakovo sąskaitoje rezervuota 19 115,30 EUR suma dėl pritaikytų... 31. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 32. Atskirasis skundas netenkintinas.... 33. Byloje kilo ginčas tiek dėl to, ar pareiškėjas A. E. turi teise kaip... 34. Dėl A. E. teisės kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo... 35. ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalis apibrėžia pareiškimą dėl bankroto bylos... 36. Kartu pažymėtina, kad ne bet koks asmuo, manantis, kad turi teisę reikalauti... 37. Šioje byloje nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 38. Atsakovui ginčijant įsiskolinimą reikšmingos ir aplinkybės, kad 2014-11-28... 39. Išdėstytų aplinkybių pagrindu apeliacinės instancijos teismas pripažįsta... 40. Dėl atsakovės (ne)mokumo... 41. Konstatavus, kad pareiškėjas A. E. nėra potencialus atsakovės asociacijos... 42. Be to, bylos medžiaga nepatvirtina atsakovės nemokumo. Pagal ĮBĮ 8... 43. Į bylą pateikti atsakovės finansinės padėties 2015-10-20 dienai duomenys... 44. Išsprendus ginčus dėl pareiškėjo A. E. ir/ar kitų galimų atsakovės... 45. Dėl papildomų įrodymų pateikimo... 46. Pareiškėjas A. E. 2016-01-27 Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė... 47. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 48. Proceso dalyviai nepateikė bylinėjimosi išlaidų dydį ir faktą... 49. Teisėja, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio... 50. Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. gruodžio 21 d. nutartį palikti... 51. Grąžinti 2016 m. sausio 27 d. Lietuvos apeliaciniam teismui A. E. atstovo...