Byla 2-1448/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Hidroelektromontažas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 7 d. nutarties, kuria pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Lex bonum“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Hidroelektromontažas“ iškelta bankroto byla; tretieji asmenys be savarankiškų reikalavimų: uždaroji akcinė bendrovė „Fima“, uždaroji akcinė bendrovė „Conlex“, akcinė bendrovė „Panevėžio statybos trestas“, uždaroji akcinė bendrovė „Empower-Fidelitas“, uždaroji akcinė bendrovė „Švykai“, uždaroji akcinė bendrovė „Eurocom“, uždaroji akcinė bendrovė „Elektros sistemų projektai“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Varikonta“ (bylos Nr. B2-3941-611/2012).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Lex bonum“ kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Hidroelektromontažas“ bankroto bylą. Nurodė, kad atsakovas yra skolingas ieškovui 52 451,79 Lt. Atsakovas per ieškovo nustatytą terminą įsiskolinimo nepadengė ir nebandė susisiekti su ieškovu dėl skolos padengimo susitarimo. Atsakovui iškelti bankroto bylą prašė ir kiti kreditoriai, pateikdami teismui prašymus dėl įtraukimo į bylą trečiaisiais asmenimis ir reikalavimus patvirtinančius dokumentus.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gegužės 7 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Hidroelektromontažas“ bankroto bylą. Teismas nurodė, kad iš ieškovo ir trečiųjų asmenų pateiktų duomenų matyti, jog atsakovas neatsiskaito su savo kreditoriais. Pagal atsakovo 2011 m. rugsėjo 30 d. balansą įmonės turtas ir gautinos sumos sudaro 3 533 400 Lt, o mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 3 247 530 Lt. Atsakovas, 2011 m. rugsėjo 30 d. duomenimis, patyrė 230 141 Lt nuostolių. Įvertinęs šias aplinkybes, teismas konstatavo, kad įmonė neatsiskaito su kreditoriais ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Byloje nėra pateikta jokių duomenų apie galimą tokios atsakovo turtinės padėties pasikeitimą ir jos pagerėjimo perspektyvas. Atsakovas nuomonės dėl bankroto bylos iškėlimo teismui nepateikė, kreditorių finansinių reikalavimų neginčijo. Teismo nuomone, esant tokioms aplinkybėms įmonė laikytina nemokia, todėl jai keltina bankroto byla.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

8Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Hidroelektromontažas“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 7 d. nutartį ir priimti naują nutartį – atsisakyti iškelti atsakovui bankroto bylą. Nurodo, kad pagal 2011 m. gruodžio 31 d. balansą įmonė turi turto, kurio vertė yra 3 418 018 Lt, o finansiniai įsipareigojimai sudaro 1 424 708 Lt. Išrašas iš buhalterinės programos patvirtina, kad laikotarpiu nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. vasario 29 d. pradelsti finansiniai įsipareigojimai sudaro 782 910,79 Lt, o pirkėjų skolos – 308 082,71 Lt, t. y. nesiekia pusės balanse įrašyto turto vertės. Todėl nėra pagrindo teigti, kad įmonė yra nemoki. Įmonė nuo 1957 m. išgyveno itin sunkius ekonominio nuosmukio laikotarpius: 1991 m., 1998 m. ir 2008 m. Atsakovas dirba su stambiais objektais, todėl turi didelių įsipareigojimų kitoms įmonės. Tokio dydžio įsipareigojimai yra įprastas dalykas įmonėje, kurios projektų sumos milijoninės. Įmonė nuo 2010 m. gruodžio mėn. pradėjo dengti įsipareigojimus kreditoriams, įsiskolinimų darbuotojams nėra, įmonė laiku moka mokesčius. Atsakovui iškėlus bankroto bylą, įmonės veikla bus sustabdyta, todėl įsiskolinimai gali padidėti vien dėl veiklos sustabdymo. Atsakovas dalyvauja projekte Estijos energetikos įmonėje „Alstum“, iš kurios gavus užsakymą, bus gautos lėšos, užtikrinančios dar didesnį įmonės mokumą.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Lex bonum“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 7 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad atsakovas turėjo pareigą pateikti balansus ir kitus finansinės atskaitomybės dokumentus teismui anksčiau, tačiau nepateikė jų per visą bylos nagrinėjimą. Pažeisdamas šią pareigą ir nebendradarbiaudamas, atsakovas vėliau padavė atskirąjį skundą. Toks atsakovo elgesys vertintinas kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis, proceso vilkinimas. Apeliantas pateikė klaidingus balansus, melagingai teigdamas, kad įmonė yra moki ir pajėgi atsiskaityti su kreditoriais. Iš pateikto mokėtinų sumų sąrašo nematyti, kada šie įsiskolinimai atsirado. Sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, pagrindinis rodiklis turi būti ne balansai, o įsiskolinimų dydis ir trukmė. Balansus sudarinėja pati įmonė, todėl gali turimą turtą įkainoti nerealiomis rinkos kainomis. Ieškovo duomenimis, atsakovas į minėtą sąrašą neįtraukė vieno iš didžiausio kreditorių UAB Medicinos banko, iš kurių yra paėmęs paskolą. Į šį sąrašą nėra įtrauktas ir ieškovas. Tokiu būdu apeliantas klaidina teismą, pateikia melagingus duomenis, siekdamas išvengti bankroto bylos. Apelianto nurodomi faktai, kad įmonė gyvuoja ilgą laiko tarpą ir yra išgyvenusi ne vieną krizą, nesudaro pagrindo teigti, jog įmonė yra moki. Apeliantas klaidina teismą pateikdamas ir pirkėjų skolų sąrašą, nes, ieškovo duomenimis, AB „Lietuvos energija“ ir AB „Litgrid“ padarė skolų įskaitymą ir skolų tarp apelianto ir šių įmonių nebėra.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Švykai“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 7 d. nutartį palikti nepakeistą. Trečiasis asmuo palaiko teismo išvadas dėl atsakovo nemokumo. Atsakovas proceso metu buvo pasyvus, nepateikė atsiliepimo ir prašomų dokumentų, o aktyvių veiksmų ėmėsi tik priėmus skundžiamą teismo nutartį. Šie atsakovo veiksmai leidžia pagrįstai abejoti, ar atsakovas procesinėmis teisėmis naudojasi sąžiningai.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo AB „Panevėžio statybos trestas“ prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad atsakovui bankroto byla keliama jau ne pirmą kartą. Pirmoje byloje buvo konstatuota, kad 2011 m. sausio 1 d. – 2011 m. liepos 26 d. atsakovo įsipareigojimai kreditoriams buvo 780 173,54 Lt. Pagal šioje byloje apelianto pateiktą sąrašą 2012 m. sausio 1 d. -2012 m. vasario 29 d. atsakovo įsipareigojimai kreditoriams sudaro 782 910,79 Lt. Tai patvirtina faktą, kad atsakovas nevykdo įsipareigojimų ir nesiima veiksmų juos sumažinti. Šie duomenys taip pat patvirtina, kad atsakovo finansinė padėtis yra sunki jau gana ilgą laiko tarpą. Atsakovas nepateikė jokių konkrečių duomenų apie savo turto masę, t. y. koks konkretus turtas yra atvaizduotas balanse, kokia yra reali turto vertė, kas konkrečiai sudaro trumpalaikį turtą, kokios lėšos priskiriamos prie kitų gautinų sumų. Apeliantas į teismui pateiktą kreditorių sąrašą neįtraukė pradelstų sumokėti mokesčių, skolų darbuotojams. Iš viešai prieinamos informacijos matyti, kad atsakovas turi 7 421,46 Lt įsiskolinimą VSDFV, nors įmonėje dirba vos šeši apdraustieji. Be to, sąraše nurodyti kreditorių reikalavimų dydžiai yra netikslūs, paskaičiuoti be palūkanų ar delspinigių. Apeliantas nepateikė jokių įrodymų, kad nuo 2010 m. gruodžio mėn. pradėjo mažinti įsiskolinimus. Neaišku, kodėl atsakovas iki šiol nesiėmė jokių veiksmų atgauti savo debitorių skolas.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Pagal Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies nuostatas bankroto byla iškeliama, kai yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Įmonės nemokumas yra įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis).

14Vadovaujantis teismų praktika teismas (įskaitant apeliacinės instancijos teismą) privalo atsižvelgti į įmonės finansinės būklės pasikeitimus per laikotarpį nuo ieškinio pareiškimo gavimo iki bankroto bylos iškėlimo (iškėlimo pagrįstumo patvirtinimo). Tai paaiškinama turtinių santykių tarp atsakovo ir kontrahentų dinamika, kuri savo ruožtu lemia, kad atsisakius iškelti bankroto bylą naujas to paties kreditoriaus kreipimasis į teismą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo nesudarys bylų tapatumo. Kitaip tariant, atsakovui bet kada galima inicijuoti naują civilinę bylą dėl bankroto bylos iškėlimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-708/2010). Be to, ieškovas ir tretieji asmenys atsiliepimuose į atskirąjį skundė išdėstė savo abejones dėl atsakovo teismui pateiktų duomenų apie savo turtinę padėtį teisingumu. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija buvo įpareigojusi atsakovą pateikti teismui išsamius atsakovo pradelstų ir nepradelstų įsipareigojimų (kartu su delspinigiais ir palūkanomis) sąrašus, nurodant šių įsipareigojimų įvykdymo terminus, naujausią įmonės balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą, duomenis apie įsiskolinimus darbuotojams, išsamius duomenis apie atsakovo ilgalaikio turto ir trumpalaikio turto struktūrą (t. y. koks konkrečiai turtas sudaro ilgalaikį ir trumpalaikį turtą), duomenis, apie tai, kokią veiklą šiuo metu vykdo atsakovas (realiai vykdomos sutartys), kokias gauna pajamas (nurodant atliekamus mokėjimus ir subjektus). Be to, teisėjų kolegija buvo įpareigojusi kitus asmenis pateikti teismui duomenis apie atsakovo įsiskolinimus ir įsiskolinimus atsakovui.

15Pagal 2012 m. birželio 30 d. balansą atsakovo turtas sudaro 3 304 170 Lt. Apeliantas tik iš dalies įvykdė apeliacinės instancijos teismo įpareigojimą pateikti duomenis, patvirtinančius balanse nurodyto turto realumą. Balanso II.1. eilutėje nurodyta, kad pirkėjų įsiskolinimas yra 308 083 Lt. Apeliantas dar pirmosios instancijos teismui buvo pateikęs pirkėjų skolų sąrašą, iš kurio matyti, kurie pirkėjai yra skolingi atsakovui. Pagal šį sąrašą AB „Litgrid“ yra skolinga atsakovui 161 419,90 Lt Apeliacinės instancijos teismas gavo UAB „Litgrid“ raštą, kuriame nurodyta, kad ši įmonė nėra skolinga atsakovui, todėl ši debitorinė skola negali būti įtraukta į atsakovo turtą (t. 3, b. l. 31). Be to, kitas sąraše nurodytas pirkėjas AB „Lietuvos energija“ apeliacinės instancijos teismui nurodė, kad šiuo metu įmonė yra sulaikiusi visas atsakovui mokėtinas sumas (119 107,69 Lt), kadangi turi priešpriešinių reikalavimų atsakovui, kurie nėra įvykdyti. Teisėjų kolegijos nuomone, ši suma taip pat negali būti įtraukta į atsakovo turtą. Duomenų, pagrindžiančių kitų sąraše nurodytų pirkėjų įsiskolinimus, apeliantas pagal apeliacinės instancijos teismo įpareigojimą nepateikė, todėl darytina išvada, kad visa atsakovo balanso II.1. eilutėje nurodyta pirkėjų įsiskolinimo suma negali būti laikoma realiu turtu. Be to, apeliantas nepagrindė balanso II.2. eilutėje nurodytų kitų gautinų sumų (827 065 Lt). Teisėjų kolegija, išanalizavusi apelianto balanse nurodytas per vienerius metus gautinas sumas (II. Eilutė), konstatuoja, kad šios sumos negali būti vertinamos kaip realus įmonės turtas. Analizuoti, ar kitas atsakovo balanse nurodytas turtas yra realus arba jo vertė atitinka realią turto rinkos vertę, nėra būtina, kadangi ir be šios analizės galima daryti išvadą, kad atsakovo pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į jo balansą įrašyto turto vertės, t. y. atsakovas yra nemokus.

16Iš apelianto pateikto kreditorių sąrašo matyti, kad atsakovo pradelsti įsipareigojimai yra 781 568 Lt. Į šį sąrašą nėra įtrauktas kreditorius UAB Medicinos bankas, kuris apeliacinės instancijos teismui nurodė, kad atsakovo pradelsti įsipareigojimai bankui sudaro 113 606,97 eurus, t. y. 392 262,15 Lt (t. 3, b. l. 26). Taigi bendra atsakovo pradelstų įsipareigojimų suma yra 1 173 830,15 Lt, t. y. didesnė nei pusė ((3 304 170 – 1 135 1482) / 2 = 1 084 511 Lt) į jo balansą įrašyto turto vertės. Valstybinė mokesčių inspekcija apeliacinės instancijos teismui nurodė, kad atsakovas pagal pateiktus mokestinės atskaitomybės dokumentus biudžetui yra skolingas 525 221,48 Lt (t. 3, b. l. 24). Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis, atsakovo skola valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui yra 8 458,01 Lt (t. 3, b. l. 34).

17Pagal apelianto pateiktą pelno (nuostolių) ataskaitą atsakovas 2011 m. patyrė 386 827 Lt nuostolių, o iki 2012 m. birželio 30 d. – 52 542 Lt. Apeliantas nepateikė teismui reikalautų duomenų apie įmonės šiuo metu vykdomą veiklą (realiai vykdomas sutartis) ir gaunamas pajamas. Apeliantas nurodo, kad šiuo metu jau yra sudarytas preliminarus susitarimas dėl montažinių darbų su Vokietijos kompanija „Nukem Technologies“, kuri yra laimėjusi Ignalinos atominės elektrinės uždarymo projektą. Teisėjų kolegijos vertinimu, apelianto pateiktos Vokietijos kompanijos „Nukem Technologies“ techninės specifikacijos nepatvirtina apelianto nurodomų aplinkybių, nes jose nėra jokių nuorodų į apeliantą ir jo būsimus darbus, jos nėra pasirašytos. Be to, šios specifikacijos surašytos ne valstybine kalba, nepridėtas jų vertimas į valstybinę kalbą, todėl jomis kaip įrodymu teisėjų kolegija negali vadovautis (CPK 113 straipsnio 3 dalis). Nesant duomenų apie atsakovo vykdomą veiklą, nėra pagrindo spręsti, kad atsakovo vykdoma veikla galėtų atstatyti įmonės mokumą ir galimybę efektyviai padengti pradelstus įsipareigojimus. Per laikotarpį nuo pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo iki šios nutarties priėmimo atsakovo pradelsti įsipareigojimai nesumažėjo, veikla toliau lieka nuostolinga, nedengiamos skolos darbuotojams, Sodros ir valstybės biudžetams. Sprendžiant iš atsakovo nurodomų aplinkybių, teisėjų kolegija daro išvadą, kad jo vykdoma veikla neišsprendžia susidariusio įsiskolinimo padengimo klausimo.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bankroto bylos atsakovui iškėlimo klausimui svarbias aplinkybes ir padarė pagrįstą išvadą dėl pagrindo iškelti bankroto bylą. Kadangi apeliantas atskirajame skunde nenurodo aplinkybių ir įrodymų, kurių pagrindu būtų galima spręsti, kad įmonė realiai vykdo veiklą ir yra pajėgi atsiskaityti su kreditoriais, pirmosios instancijos teismo nutartį atskirajame skunde nurodytais argumentais naikinti pagrindo nėra.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1dalies 1 punktu,

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Lex bonum“ kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gegužės 7 d. nutartimi iškėlė atsakovui... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 8. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Hidroelektromontažas“ prašo panaikinti... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Lex bonum“ prašo... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Švykai“ prašo... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo AB „Panevėžio statybos... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies nuostatas bankroto byla... 14. Vadovaujantis teismų praktika teismas (įskaitant apeliacinės instancijos... 15. Pagal 2012 m. birželio 30 d. balansą atsakovo turtas sudaro 3 304 170 Lt.... 16. Iš apelianto pateikto kreditorių sąrašo matyti, kad atsakovo pradelsti... 17. Pagal apelianto pateiktą pelno (nuostolių) ataskaitą atsakovas 2011 m.... 18. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 20. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 7 d. nutartį palikti nepakeistą....