Byla 2-3366-429/2015
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė rašytinio proceso būdu, šalims nepranešus, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Nordecum“, įmonės kodas 302535232, ieškinį atsakovui G. G., a. k. ( - ) dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas pareiškė ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 700,00 Lt negrąžinto kredito, 158,00 Lt nesumokėtų palūkanų, 376,93 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, kurias pagal pateiktus mokėjimo dokumentus sudaro 54,00 Lt žyminio mokesčio.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti 2015-02-05 Lietuvos Respublikos CPK 123 str. 3 d. nustatyta tvarka per darbovietę (b. l. 29-30), atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 str.). Ieškovas ieškinyje yra nurodęs, kad prašo priimti sprendimą už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba parengiamieji procesiniai dokumentai. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d.,153 str. 2d., 285 str., 286 str.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Išnagrinėjus bylą nustatyta, kad 2011-11-16 tarp ieškovo ir atsakovo sudaryta Vartojimo kredito sutartis ( - ), kurios pagrindu ieškovas atsakovui suteikė 700,00 Lt kreditą 3 mėnesių laikotarpiui. Atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą, sumokėti 130,92 procentų dydžio palūkanas, kurios už paskolos laikotarpį sudaro 158,00 Lt. Ieškovas iš atsakovo taip pat prašo priteisti 0,05 procento dydžio delspinigius, paskaičiuotus laikotarpiu nuo 2011-12-17 iki 2014-12-29, kurie sudaro 376,93 Lt.

6Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų – kredito duomenų (b. l. 5), vartojimo kredito sutarties bendrųjų sąlygų ir specialiųjų sąlygų (b. l. 9-14, 15), standartinės informacijos apie vartojimo kreditą (b. l. 16-18), sąskaitos išrašo apie žyminio mokesčio sumokėjimą (b. l. 19-20) - vertinimą bei atsakovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių skolos sumokėjimą, darytina išvada, jog, pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą, ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo grąžinti kreditą, o taip pat sumokėti sutartimi ir įstatymu numatytas palūkanas. Ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl dalyje dėl negrąžinto kredito ir palūkanų tenkintinas visiškai – ieškovui iš atsakovo priteistina 700,00 Lt negrąžinto kredito, 158,00 Lt nesumokėtų palūkanų, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.2 str., 6.37 str. 2, 3d., 6.38 str., 6.71 str., 6.73 str. 1d., 6.200 str., 6.205 str., 6.210 str. 1d., 6.872-6.874 str., 6.881 str. 1d., 6.918 str., tarp šalių pasirašytos sutarties 23 p.).

7Nustačius, kad atsakovas sutartinių prievolių tinkamai nevykdė, jam, vadovaujantis CK 6.256 str. 1 d. ir 2 d. bei sudarytos sutarties sąlygomis, kyla pareiga sumokėti ieškovui netesybas. Tarp šalių sudarytos sutarties 8.3 p. numato, kad kredito gavėjui pradelsus sumokėti bet kokį sutartimi nustatytą mokėjimą, kredito gavėjas įsipareigoja mokėti ieškovui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo uždelstos mokėjimų sumos už kiekvieną kalendorinę dieną. Ieškovas byloje nepateikė išsamios delspinigių skaičiuotės, tačiau ieškinyje nurodė, kad delspinigius paskaičiavo iš viso už 1109 dienų laikotarpį nuo 2011-12-17 iki 2014-12-29, delspinigių suma sudaro 376,93 Lt.

8Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką, yra pažymėjęs, kad šalims sutartyje susitarus dėl tam tikro dydžio netesybų, sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali ginčyti sutartyje nustatyto netesybų dydžio, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir panašias aplinkybes. Tokiems atvejams teismui suteikiama teisė mažinti netesybas CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. pagrindu, taip kontroliuojant netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-7-409/2010 civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A.D.individuali įmonė „Aujama“).

9Sprendžiant ieškovo reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į tai, kad ieškovas prašomų priteisti delspinigių dydžio nepagrindė jokiomis aplinkybėmis ir įrodymais, kurie patvirtintų, kad dėl netinkamo sutarties vykdymo jis patyrė prašomų priteisti delspinigių dydžio sumos nuostolių, ieškovas savo reikalavimą grindžia tik sutartyje įtvirtinta sąlyga ir Vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d. nuostata. Konstatuotina, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai sudaro 53,85 procentus prašomos priteisti negrąžintos paskolos sumos. Sprendžiant delspinigių priteisimo klausimą teismas atsižvelgia į ieškovo elgesį. Sutarties, kartu ir paskolos grąžinimo terminas, baigėsi 2012-02-14 (b. l. 5), tačiau ieškovas į teismą su ieškiniu kreipėsi tik 2014-12-30. Iš ieškinyje nurodytų aplinkybių matyti, kad ieškovas delspinigius paskaičiavo nuo prievolės pažeidimo momento iki ieškinio surašymo dienos. Teismo vertinimu, šioje situacijoje sprendimas dėl kreipimosi į teismą momento išskirtinai priklauso nuo ieškovo valios, todėl jam tenka pareiga savo teises realizuoti kuo ekonomiškiau (CK 6.38 str.). Aplinkybė, kad atsakovas nevykdo savo prievolės grąžinti pasiskolintas lėšas, negali būti įvertinta kaip aplinkybė, atleidžianti ieškovą – finansines paslaugas teikiančią įmonę – nuo pareigos savo teises ginti ekonomiškesniu būdu, nesukuriant situacijos, leidžiančios piktnaudžiauti sutartimi nustatytomis sąlygomis, nepagrįstai delsiant kreiptis į teismą ginti pažeistą teisę. Taip pat atsižvelgiama į sutarties sudarymo aplinkybes, į tai, kad atsakovas yra fizinis asmuo, o ne verslo subjektas bei sutartį sudarė prisijungdamas prie ieškovo paruoštų standartinių sutarties sąlygų ir turėjo ribotas galimybes dėl jų derėtis, taip pat į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus. Įvertinus šias aplinkybes konstatuotina, kad ieškovo prašomi jo naudai priteisti delspinigiai yra aiškiai per didelės ir neprotingo dydžio netesybos, ženkliai didesnės, nei nurodyto įstatyminio dydžio minimalūs kreditoriaus patirti nuostoliai.

10Byloje nustatyta aplinkybė, kad atsakovas sutartinės prievolės tinkamai neįvykdė, nesuteikia pagrindo ieškovui nepagrįstai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių atsakovo sąskaita, todėl reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies, netesybos mažintinos tris kartus iki 125,64 Lt ir šis dydis, įvertinus paminėtus motyvus, laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius. Ši suma atitinka 3 metų laikotarpio nuo sutarties pažeidimo iki ieškovo kreipimosi į teismą įstatymu (CK 6.210 str. 1 d.) nustatytų palūkanų dydį už negrąžintą kreditą ir palūkanas. Ieškovo delsimas kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynybos po sutarties termino pabaigos sudaro prielaidas ieškovui nepagrįstai praturtėti atsakovo sąskaita, todėl likusi dalis ieškinio atmestina kaip nepagrįsta (CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). (Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1444-605/2011; Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-622-390/2010; Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1878-230/2011; Konstitucinio teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas bylos Nr. 26/07).

11Patenkinus ieškovo reikalavimus iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistina ieškovo sumokėtas žyminis mokestis, kadangi nuo tenkintų reikalavimų dalies turi būti sumokėtas minimalus žyminis mokestis (CPK 79 str., 80 str. 1d. 1p., 93 str.). Iš atsakovo valstybei nepriteistina 7,04 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kadangi ši suma yra mažesnė nei 10,00 Lt (CPK 92 str., 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

12Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2015-01-01 Lietuvos Respublikoje nacionalinė valiuta pakeista, o teisėta mokėjimo ir atsiskaitymo priemone Lietuvos Respublikoje tapo euro, piniginės sumos priteisiamos eurais, jas konvertuojant pagal teisės aktais nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą, kai 1,00 EUR atitinka 3,4528 Lt.

13Vadovaujantis išdėstytu bei Lietuvos Respublikos CPK 142 str., 4d., 285, 286 str., teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo G. G., a. k. ( - ) ieškovui UAB „Nordecum“, įmonės kodas 302535232, 202,73 EUR (du šimtus du EUR 73 ct) (700,00 Lt) negrąžinto kredito, 45,76 EUR (keturiasdešimt penkis EUR 76 ct) (158,00 Lt) nesumokėtų palūkanų, 36,39 EUR (trisdešimt šešis EUR 39 ct) (125,64 Lt) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (284,88 EUR (983,64 Lt)) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-12-31) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 15,64 EUR (penkiolika EUR 64 ct) (54,00 Lt) žyminio mokesčio.

16Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

17Atsakovas, kurio atžvilgiu priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine tvarka, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2d. ir 3d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai