Byla I-180-554/2010

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algio Markevičiaus (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Jolantos Medvedevienės, Albinos Rimdeikaitės,

2sekretoriaujant Vaidai Martusevičiūtei,

3dalyvaujant pareiškėjai – M. B. ,

4pareiškėjos įgaliotam atstovui – advokatui Tomui Bagdanskiui,

5atsakovo – Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos Alytaus skyriaus įgaliotai atstovei Zitai Čenienei,

6atsakovo – Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos įgaliotiems atstovams Viktorui Sokolovui, Teisučiui Viktorui Cininui,

7trečiojo suinteresuoto asmens – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos įgaliotoms atstovėms Rūtai Baškytei, Žydrei Stirbienei,

8trečiojo suinteresuoto asmens - Metelių regioninio parko direkcijos įgaliotam atstovui Algimantui Amšiejui,

9nedalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens - Valstybinės vidaus vandenų laivybos inspekcijos įgaliotam atstovui,

10viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos M. B. skundą atsakovams – Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos Alytaus skyriui, Lietuvos Respublikos Valstybinei darbo inspekcijai dėl 2009-03-19 išvados, 2009-05-29 sprendimo panaikinimo, fakto pripažinimo ir

Nustatė

11Kauno apygardos administraciniam teismui pateiktame skunde pareiškėja prašė:

121) panaikinti Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos Alytaus skyriaus 2009-03-19 išvadą Nr. (09) SD-6521;

132) panaikinti Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos 2009-05-28 sprendimą Nr. (04) 90-12519;

143) pripažinti, kad mirtinas atsitikimas, įvykęs R. B. 2008-06-23 Metelio ežere, yra susijęs su jo darbo funkcijų vykdymu (pripažinti šį įvykį mirtinu nelaimingu atsitikimu darbe).

15Pareiškėja skunde (T. 1, b.l. 11-19) nurodė, taip pat ji ir jos įgaliotas atstovas paaiškino teismo posėdžių metu, kad VDI Alytaus skyrius, 2008 m. birželio 25 d. gavęs pranešimą iš Metelių regioninio parko apie tai, kad 2008 m. birželio 23 d. apie 11 val. 30 min. Metelių regioninio parko direktorius R. B. bei Veisiejų regioninio parko direktorius D. P. motorine valtimi išplaukė į Metelių ežerą ir negrįžo, atliko mirtino nelaimingo atsitikimo tyrimą. 2009 m. kovo 19 d. raštu „Dėl nelaimingo mirtino atsitikimo, įvykusio R. B. " Nr. (09) SD-6521 VDI Alytaus skyrius konstatavo, kad Metelių regioninio parko direkcija nepateikė iš anksto sudaryto ir įsakymu patvirtinto kontrolės grafiko, duomenų dėl pranešimo apie vykdomą valstybės saugomos teritorijos režimo pažeidimą, taip pat duomenų apie tai, kad Metelių regioninio parko direktoriaus išvyka motorine valtimi į Metelio ežerą buvo susijusi su darbine veikla, todėl mirtinas nelaimingas atsitikimas buvo pripažintas nesusijusiu su tarnybinių pareigų vykdymu (darbu). To pasėkoje įvykio tyrimas buvo nutrauktas, o nelaimingo atsitikimo darbe aktas N 1 nesurašytas. Dėl to pareiškėja, vadovaudamasi Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų 73 p., 2009 m. balandžio 28 d. kreipėsi į Lietuvos Respublikos vyriausiąjį valstybinį darbo inspektorių ir prašė atlikti pakartotinį įvykio tyrimą. 2009 m. gegužės 28 d. Valstybinės darbo inspekcijos Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius sprendimu Nr. (04) 90-12519 pareiškėjos prašymo nepatenkino ir tyrimo procedūrą užbaigė. Minėti sprendimai yra neteisėti ir nepagrįsti, priimti neteisingai įvertinus turimus įrodymus, paviršutiniškai ištyrus mirtino nelaimingo atsitikimo aplinkybes, neteisingai pritaikius materialines teisės normas, susijusias su nelaimingų atsitikimų darbe tyrimu. VDI Sprendimas, taip pat VDI Alytaus skyriaus Išvada yra grindžiami 2005 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 13 V patvirtintos Metelių regioninio parko direkcijos saugomų teritorijų pareigūnų inspekcinės veiklos tvarkos 10 punktu, kuriame numatyta, jog „Metelių regioninio parko direkcijos valstybiniai saugomų teritorijų pareigūnai kontrolės funkcijas atlieka darbo metu. Po darbo, poilsio ar švenčių dienomis valstybinė saugomų teritorijų kontrolė vykdoma, kai tai neįmanoma padaryti pagrindinio darbo metu, pagal iš anksto parko direktoriaus sudarytą ir įsakymu patvirtintą kontrolės grafiką ar gavus pranešima apie vykdoma valstybinės saugomos teritorijos apsaugos pažeidimą ". VDI atlikto tyrimo metu nustatė, kad Metelių regioninio parko direkcija nepateikė iš anksto sudaryto ir įsakymu patvirtinto kontrolės grafiko, taip pat konstatavo, kad 2008 m. gegužės 22 d. Metelių regioninio parko direkcijos saugomų teritorijų kontrolės grafikas buvo suklastotas. Pagrinde dėl šių priežasčių atsakovai nusprendė, kad R. B. ir D. P. 2008 m. birželio 23 d. reido metu nevykdė darbo funkcijų (inspekcinės veiklos). Atsakovai vadovavosi ir tikrino tik iš anksto parko direktoriaus sudaryto ir įsakymu patvirtinto kontrolės grafiko buvimo arba nebuvimo faktą. Nustatę, kad Metelių regioninio parko darbuotojai, sužinoję apie R. B. negrįžimą iš reido, galimai suklastojo dokumentus, susijusius su R. B. išvykimu į reidą, padarė išvadą, kad nelaimingas atsitikimas, įvykęs R. B. , nėra susijęs su tarnybinių funkcijų atlikimu, nes Metelių regioninio parko direkcija nepateikė iš anksto sudaryto ir įsakymu patvirtinto kontrolės grafiko. Pareiškėja skunde ir įgaliotas atstovas teismo posėdžio metu pabrėžė, kad Metelių regioninio parko direktoriaus 2008 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 3-V patvirtintos Kontrolės programos 4 p., 6 p. buvo numatyta, kad 2008 m. gegužės - spalio mėnesiais bus vykdoma Metelių kraštovaizdžio draustinio kontrolė, siekiant išsiaiškinti saugomų teritorijų režimo ir vandens apsaugos taisyklių pažeidėjus, nustatyti žuvų išteklių naudojimo pažeidėjus. Be to, po darbo, poilsio ar švenčių dienomis valstybinė saugomų teritorijų kontrolė galėjo būti vykdoma ir gavus pranešimą apie vykdomą valstybinės saugomos teritorijos apsaugos pažeidimą. Tai patvirtina 2005 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 13 V patvirtintos Metelių regioninio parko direkcijos saugomų teritorijų pareigūnų inspekcinės veiklos tvarkos 10 punktas. Iš to seka, kad R. B. , eidamas Metelių regioninio parko direktoriaus pareigas, turintis teisę ir pareigą vykdyti valstybinę saugomų teritorijų kontrolę, poilsio dieną, turėjo teisę išvykti (nespėjęs pasirašyti dokumentuose, susijusiuose su išvykimu į reidą) į pažeidimo vietą. Vien ta aplinkybė, kad Metelių regioninio parko direktorius R. B. išvyko į reidą poilsio dieną prieš tai nepasirašęs dokumentų, susijusių su išvykimu į reidą, negali būti pagrindu pripažinti mirtiną nelaimingą atsitikimą, įvykusį reido metu, įvykiu, kuris nėra susijęs su darbu. Remiantis Valstybės saugomų teritorijų apsaugos kontrolės nuostatais, siekdami užtikrinti teisės aktuose, reglamentuojančiuose veiklą saugomose teritorijose, nustatytų reikalavimų laikymąsi, valstybiniai saugomų teritorijų pareigūnai kartu su kitų institucijų atstovais (pareigūnais) gali organizuoti ir dalyvauti bendruose reiduose. R. B. į reidą 2008 m. birželio 23 d. išvyko kartu su Veisiejų regioninio parko direktoriumi D. P. , kuris buvo pradėjęs dirbti tik nuo 2008 m. sausio 30 d. ir labai norėjo kuo greičiau išmokti tinkamai vykdyti visas jam priskirtas pareigas. D. P. ne kartą apie tai buvo minėjęs tarnybos specialistams, kad patirties ketina semtis iš Metelių regioninio parko direkcijos. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos nėra patvirtinusi atskiro tvarkos Aprašo, kuris reglamentuotu valstybinių saugomu teritorijų pareigūnų, vykdančių gyvosios gamtos apsaugos kontrolę, bendrų reidų organizavimo tvarką bei ypatumus, todėl teisės aktai nereglamentavo, kaip ir kokiu būdu turėjo būti organizuotas bendras Metelių ir Veisiejų regioninių parkų direktorių reidas. Tai, kad dokumentai, susiję su bendro reido organizavimo buvo galimai suklastoti Metelių ir Veisiejų regioninio parko direkcijų darbuotojų, dar nereiškia, kad Metelių ir Veisiejų regioninių parkų direktorių bendro reido, kurio metu R. B. ir D. P. vykdė tarnybines pareigas, nebuvo ar jis buvo neteisėtas. R. B. tarnybinių funkcijų atlikimą 2008-06-23 patvirtino ir baudžiamojoje byloje apklaustų eilės liudytojų parodymai. Atsakovai šių liudytojų parodymų visiškai nevertino, nors privalėjo tą padaryti. Pareiškėja skunde, taip pat ir jos įgaliotas atstovas pabrėžė, kad atsakovai tyrimą atliko paviršutiniškai, jų surinkti duomenys yra netikslūs, nepagrįstai buvo neprijungti prie bylos svarbūs nelaimingo atsitikimo tyrimui dokumentai, neišanalizuotos bei neįvertintos visos svarbios nelaimingo atsitikimo aplinkybės. Atsakovai, tirdami nelaimingą atsitikimą, turi atsižvelgti ir ištirti visas tokio įvykio aplinkybes, nustatyti jo tikrąsias priežastis, įvertinti visus pateiktus duomenis.

16Atsakovai, taip pat atsakovų įgalioti atstovai su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

17Atsiliepime į skundą (T.2, b.l. 35-38) nurodė, taip pat atsakovų įgalioti atstovai paaiškino teismo posėdžio metu, kad skunde išdėstyti motyvai yra nepagrįsti ir prieštarauja nelaimingo tyrimo metu nustatytoms faktinėms aplinkybėms. Tirdama nelaimingo atsitikimo aplinkybes VDI vadovavosi Valstybinės darbo inspekcijos įstatymu, Valstybinės darbo inspekcijos nuostatais, Darbo reglamentu. VDI pagal savo kompetenciją taip pat vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo įstatymų, kolektyvinių sutarčių normatyvinių nuostatų laikymosi valstybinę kontrolę ir pažeidimų prevenciją, nes tą daryti įpareigoja Darbo kodekso 32 str., bei tiria profesines ligas, nelaimingus atsitikimus darbe. Nelaimingi atsitikimai tiriami vadovaujantis Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatais ir Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo dokumentų tvarkymo, pranešimų ir nelaimingų atsitikimų darbe registravimo bei analizės metodiniais nurodymais. Paminėtų Nuostatų 6 p., 7 p. nurodyta, kad ištyrus nelaimingą atsitikimą, turi būti nustatomos jo aplinkybės ir priežastys, taip pat nustatomas įvykio ryšys su darbu. Nustačius, kad įvykis su darbu susijęs - surašomas N 1 arba N 2 formos aktai, o jei nesusijęs - surašomas laisvos formos aktas ir įvykis nelaimingu atsitikimu darbe nepripažįstamas. Sprendimus ir išvadas dėl įvykio aplinkybių, priežasčių bei jų priežastinio ryšio su darbu VDI daro remdamasi įvykio vietos apžiūra, liudytojų, vadovų paaiškinimais, įrengimų techninės būklės, įmonės ir darbuotojų veiklą reglamentuojančių ir kitų su įvykiu susijusių dokumentų analizės pagrindu, rizikos vertinimo, specialistų ir kompetentingų institucijų išvadomis, kitomis aplinkybėmis. Nuostatų 8 p. numato, kad susiję su darbu nelaimingi atsitikimai (kai surašomas N 1 formos aktas) yra tokie, kurie įvyksta nukentėjusiajam dirbant darbo sutartimi sulygtą ar kitą darbdavio pavestą ar su jo žinia atliekamą darbą.

18Atsakovai bei jų įgalioti atstovai taip pat pabrėžė, kad Metelių regioninio parko pareigūnų darbo organizavimą, vykdant parko apsaugos kontrolę, reglamentuoja 2005-06-15 Metelių regioninio parko direktoriaus įsakymu patvirtinta „Metelių regioninio parko direkcijos saugomų teritorijų pareigūnų inspekcinės veiklos tvarka". Šios tvarkos IV skyriaus 10 p. nurodyta - „Metelių regioninio parko direkcijos valstybiniai saugomų teritorijų pareigūnai kontrolės funkcijas atlieka darbo metu. Po darbo, poilsio ir švenčių dienomis valstybinė saugomų teritorijų kontrolė vykdoma, kai tai neįmanoma padaryti pagrindinio darbo metu, pagal iš anksto parko direktoriaus sudarytą ir įsakymu patvirtintą kontrolės grafiką, ar gavus pranešimą apie vykdomą valstybinės saugomos teritorijos apsaugos režimo pažeidimą". Nelaimingas atsitikimas įvyko 2008-06-23 - t.y. nedarbo dieną, todėl, organizuojant patikrinimą, turėjo būti parengtas direktoriaus įsakymas, įforminti kiti darbo organizavimui reikalingi dokumentai. Tiriant nelaimingą atsitikimą buvo nustatyta, kad tokie dokumentai iš anksto parengti nebuvo. Dokumentai buvo sutvarkyti bei reidas užregistruotas jau po tragiško įvykio, atgaline data, nukopijuojant direktoriaus parašą, todėl buvo pakankamas pagrindas išvadai, kad aukščiau aptartos tvarkos, organizuojant patikrinimą nedarbo dieną, nebuvo laikomasi. Atsakovų nuomone, tai įrodo, kad įvykio dieną R. B. savo, kaip pareigūno, darbinių funkcijų nevykdė. Niekuo nepagrįsta prielaida, kad reidas galėjo būti vykdomas gavus pranešimą apie teritorijos apsaugos režimo pažeidimą, nes šiuo atveju į pažeidimo vietą būtų buvę vykstama skubiai, pasitelkiant vietoje gyvenančius parko darbuotojus, o ne kviečiant poilsio dieną kito regioninio parko direktorių. Tyrimo metu buvo apklausti parko darbuotojai, tačiau nei vienas nenurodė, kad buvo informuoti apie reidą (arba skubų atvejį), taip pat nenurodė, jog žinojo, kad buvo tariamasi dėl dalyvavimo reide. Atkreipė dėmesį, kad gyvenančio ant Metelio ežero kranto Metelių regioninio parko teritorijoje, R. B. visa veikla negali būti sietina su darbinių funkcijų atlikimu ir jam, kaip ir kitiems asmenims, plaukioti Metelio ežere nedraudžiama, todėl bet koks plaukimas negali būti siejamas su darbinių funkcijų vykdymu. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2002-11-20 įsakymu Nr. 100 patvirtintame Metelių regioninio parko direktoriaus pareigybės aprašyme iš viso nenumatyta, kad direktorius pats betarpiškai vykdo saugomų teritorijų kontrolę.

19Tretysis suinteresuotas asmuo - Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos prašė pareiškėjos skundą patenkinti.

20Trečiojo suinteresuoto asmens įgaliotos atstovės paaiškino teismo posėdžio metu, kad tiek R. B. , tiek D. P. 2004-09-17 Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-493 buvo suteikti valstybinių saugomų teritorijų pareigūnų įgaliojimai. Dėl šios aplinkybės atsakovai nepagrįstai kreipia dėmesį šiuo aspektu vien tik į pareigybės aprašymą ir Inspekcinės veiklos tvarką. Remiantis aplinkos ministro įsakymu žuvusieji privalėjo nuolat vykdyti saugomų teritorijų kontrolę, nors tai tiesiogiai ir neįvardinta jų pareigybės aprašymuose. Ministro įsakymas yra aukštesnės juridinės galios teisės aktas, įpareigojantis vykdyti paminėtas funkcijas. Valstybinės saugomų teritorijų kontrolės nuostatai nenumatė, kad turi būti atskiruose regioniniuose parkuose parengta individuali inspekcinės veiklos tvarka. Be to, Kontrolės nuostatų 7 p. numatė, kad atskirų institucijų pareigūnai gali vykti į bendrus reidus. Dėl to Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba ir nereikalavo, kad parkų direkcijos pasitvirtintų paminėtas tvarkas, nes tai iš dalies susiję su papildomu apmokėjimu. Atsakovai jokių aplinkybių, patvirtinančių, kad žuvusieji 2008-06-23 nevykdė darbo funkcijų nesurado. D. P. norėjo greičiau išmokti organizuoti inspekcinę veiklą, todėl tarnyba jam nurodė, kad jis galėtų pasitobulinti Metelių regioninio parko direkcijoje. Tarnyba mano, kad valstybinių saugomų teritorijų pareigūnas bet kuriuo metu gali vykdyti pareigas ir vykstant į reidą nereikia specialių įsakymų pradėti ar vykdyti inspekcinę veiklą. Darbinių funkcijų vykdymą patvirtina rasti tinklai, reido metu buvo naudojamas tarnybinis transportas. Iš to seka, kad žuvusieji vykdė tai, ką jiems leidžia įgaliojimai, suteikti Aplinkos ministro įsakymu. Formalus dokumentų trūkumas nėra pagrindas daryti išvadą, jog nebuvo vykdoma darbinė veikla. Įgaliotos atstovės taip pat nurodė, kad Veisiejų regioninis yra greta Metelių regioninio parko. D. P. Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje lankėsi maždaug 10 dienų iki įvykio, nes norėjo greitai pasiekti gerų rezultatų, kurių vienas buvo geras saugomų teritorijų kontrolės funkcijų vykdymas. Metelių parko direktorius turėjo didelę patirtį, todėl Tarnybos atstovai ir rekomendavo kreiptis į jį asmeniškai.

21Tretysis suinteresuotas asmuo – Metelių regioninio parko direkcija prašė pareiškėjos skundą patenkinti.

22Trečiojo suinteresuoto asmens įgaliotas atstovas paaiškino teismo posėdžio metu, kad žuvusieji 2008-06-23 vykdė tarnybines pareigas. Inspekcinei veiklai buvo panaudotas tarnybinis automobilis VW Caddy, nes prie jo yra kablys, taip pat ir priekaba su direkcijai priklausančia valtimi. Parko direkcijoje buvo nusistovėjusi tvarka, kad pareigūnai, grįžę iš teritorijos patikrinimo, surašydavo patikrinimo aktą. Pats parko direktorius taip pat betarpiškai dalyvaudavo reiduose. Po 2008-06-23 įvykio dokumentai dėl inspekcinės veiklos buvo pradėti pildyti kitokia tvarka nei iki to įvykio. Nuolat buvo dirbama poilsio ir švenčių dienomis. Darbo laiko apskaita buvo vedama, tačiau grafikai nebuvo daromi. Kad žuvusieji vykdė darbines funkcijas matosi iš to, jog buvo vykta su direkcijos automobiliu, panaudota direkcijai priklausanti valtis. Liudytojai patvirtino, jog žuvusieji išlipę į krantą prie poilsiautojų, juos perspėjo, tuo pačiu paprašė peilio ir nuo ežere rastų tinklų nupjaustė akmenis bei nuplaukė toliau. Visa tai darė atvirai, matant kitiems asmenims.

23Pareiškėjos skundas tenkintinas iš dalies.

24Teismui pateiktų duomenų visuma patvirtina, kad R. B. 2003-01-10 Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. 2P nuo 2003-01-16 buvo paskirtas į Metelių regioninio parko direktoriaus (A lygis, 14 kategorija) pareigas (T.1, b.l. 91). Metelių regioninio parko Direktoriaus pareigos buvo apibrėžtos 2002-11-20 Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. 100 patvirtintoje Metelių regioninio parko direktoriaus pareigybės aprašyme (T.1. b.l. 116-117). 2008-06-24 ir 2008-06-28 Metelio ežere buvo rasti paskendusių R. B. bei D. P. (Veisiejų regioninio parko direktoriaus) kūnai be išorinių smurto žymių. Paieška buvo pradėta gavus pranešimą, kad šie asmenys 2008-06-23 į Metelio ežerą išplaukė valtimi. Valtis, priklausanti Metelių regioninio parko direkcijai, taip pat 7 žvejybiniai tinklai (jų priklausomybė nenustatyta) buvo rasti sąlyginai netoli vienas kito (taip pat ir nuskendusių asmenų atžvilgiu) Metelio ežere. P. M. ežero kranto buvo rastas Metelių regioninio parko direkcijai priklausantis automobilis VW Cady, prie kurio buvo prikabinta valčiai vežti skirta priekaba. Ikiteisminio tyrimo metu nebuvo surinkta duomenų, kad tiek R. B. , tiek D. P. mirtys buvo smurtinės, todėl ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas, vadovaujantis Baudžiamojo proceso kodekso 3 str. 1 d. 1 p. (T.1, b.l. 65-73, 93, 143, 144, 145, nutarimo nutraukti baudžiamąją bylą Nr. 72-1-00296-2008, - baudžiamosios bylos Nr. I-44-327/2009 duomenys). Teismui pateikti duomenys (T.1, b.l. 23-27, 84-200, T.2, b.l. 2-33) taip pat patvirtina faktines aplinkybes, kad atlikus tyrimą, 2009-03-19 Valstybinės darbo inspekcijos Alytaus skyrius priėmė aktą Nr. (09) SD – 6521, kuriame konstatavo, kad nenustatyta, jog nelaimingo atsitikimo dieną R. B. veikla buvo susijusi su tarnybinių pareigų vykdymu (darbu), todėl aktas N1 nebuvo surašytas ir tyrimas nutrauktas. Valstybinė darbo inspekcija iš esmės analogiškais motyvais 2009-05-28 priėmė sprendimą Nr. (04) SD-12519, kuriuo pripažino teisėtu bei pagrįstu Alytaus skyriaus aktą ir pakartotinio nelaimingo atsitikimo įvykio tyrimo neskyrė.

25Teismas konstatuoja, kad 2002-11-20 Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. 100 buvo patvirtinta Metelių regioninio parko direktoriaus pareigybės aprašymas, kurio 6.3. p., 6.14. p. įtvirtino nuostatas, kad Direktorius, be kitų jam pavestų funkcijų, organizuoja saugomų teritorijų lankymo reikalavimų laikymosi kontrolę, bei, spręsdamas jam patikėtus uždavinius ir funkcijas, privalo vadovautis įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų reikalavimais (T.1, b.l. 116-117). 1999-04-29 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 490 buvo patvirtinti Metelių regioninio parko nuostatai. Nuostatuose numatyta, kad Metelių regioninis parkas įkurtas siekiant išsaugoti didžiųjų Pietų Lietuvos ežerų ir jų apylinkių kraštovaizdį, jų gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti. Veiklą regioninio parko teritorijoje be eilės kitų įstatymų bei poįstatyminių aktų taip pat reglamentuoja ir Aplinkos apsaugos įstatymas, Saugomų teritorijų įstatymas. Nuostatuose numatyta, kad parką valdo Metelių regioninio parko direkcija, kuri atsakovo už kraštovaizdžio kompleksų, objektų apsaugą, taip pat organizuoja jų priežiūrą, kontroliuoja fizinių bei juridinių asmenų veiklą, vykdo aplinkos apsaugos kontrolę, o Direkcijai vadovauja regioninio parko direktorius. 2004-12-09 Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorius įsakymu Nr. 256 V buvo patvirtinti Metelių regioninio parko direkcijos nuostatai (T.2, b.l. 182-184). Nuostatų analizė patvirtina, kad Direkcijos, kuriai vadovauja regioninio parko direktorius, taip pat numatyti uždaviniai organizuoti kraštovaizdžio apsaugą, rekreacinės veiklos kontrolę ir t.t. 2008-01-07 Metelių regioninio parko direkcijos direktoriaus įsakymu Nr. 3-V buvo patvirtinta Valstybinė saugomų teritorijų programa (T.1, b.l. 32-34). Programos 4 p., 6 p. analizė patvirtina, kad 2008 metų gegužės – spalio mėnesiais buvo numatyta vykdyti Metelių kraštovaizdžio draustinio kontrolę, siekiant išaiškinti saugomų teritorijų rėžimo ir vandens apsaugos taisyklių, žuvų išteklių naudojimo pažeidėjus (už kontrolės organizavimą bei vykdymą atsakingas taip pat ir R. B. ). 2006-05-11 Metelių regioninio parko direkcijos direktoriaus įsakymu Nr. 28-V buvo patvirtintos Metelių regioninio parko direkcijos vidaus tvarkos taisyklės, kurios numatė galimybę valstybiniams saugomų teritorijų pareigūnams tarnybines funkcijos vykdyti ir ne darbo metu (T.1, b.l. 106-111). 2004-09-17 Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-493 patvirtintas Valstybinių saugomų teritorijų pareigūnų sąrašas (toliau – Sąrašas), kurio 1.1. p. pagrindu Metelių regioninio parko direkcijos direktoriui buvo suteiktas saugomų teritorijų pareigūno statusas. Minėto įsakymo įžanginėje dalyje konstatuota, kad jis priimamas siekiant įgyvendinti LR Vyriausybės 2002-04-10 nutarimą Nr. 503 ,,Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant LR Saugomų teritorijų įstatymą“. Bylos duomenys patvirtina (šią aplinkybę iš esmės patvirtino visi proceso dalyviai – tiek dabartinis Metelių regioninio parko direktorius, tiek Valstybinių saugomų teritorijų tarnybos įgaliotos atstovės), kad žuvusiajam Metelių regioninio parko direktoriui Aplinkos ministro 2000-04-13 įsakymu Nr. 146 patvirtintos Valstybinių saugomų teritorijų pareigūnų pažymėjimų išdavimo tvarkos pagrindu buvo išduotas nustatytos formos jo įgaliojimus valstybinių saugomų teritorijų apsaugos srityje patvirtinantis tarnybinis pažymėjimas. Regioninio parko direktoriaus kompetencija, teisės ir pareigos saugomų teritorijų kontrolės srityje yra apibrėžtos ir Saugomų teritorijų įstatymo (toliau – STĮ) 2 str. 33 d., 44 d., 27 str., 30 str. 1 – 5 d., taip pat 2004-01-27 Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-43 patvirtintuose Valstybinės saugomų teritorijų apsaugos kontrolės nuostatuose (toliau – Kontrolės nuostatai). Paminėtų teisės normų (teismas remiasi teisės aktų redakcijomis, galiojusiomis nelaimingo atsitikimo bei ginčijamų aktų surašymo metu) analizė duoda pakankamą pagrindą išvadai, kad Metelių regioninio parko direktorius turėjo teisę pats betarpiškai vykdyti valstybinę saugomų teritorijų kontrolę, į kurią įeina ir saugomos teritorijos rėžimo, lankymosi, vandens telkinių apsaugos zonų, pakrančių juostų, mažosios laivybos kontrolė ir t.t. (Kontrolės nuostatų 4 p., 8.2 p. 8.3 p., 9 p., 10 p.). Atsižvelgiant į patikėtų funkcijų saugomų teritorijų kontrolės srityje specifiką, apimtį, daromų pažeidimų skaičių, teismas konstatuoja, kad kontrolė turi būti vykdoma ne epizodiškai, bet nuolat tiek laiko, tiek saugomos teritorijos atžvilgiu (ABTĮ 57 str.). Be to, imama domėn ir tai, kad Kontrolės nuostatų 7 p. numatė bendrų reidų galimybę su Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamento ir kitų institucijų pareigūnais, kurių statusas tiksliau neapibrėžtas. Bendrų reidų galimybė taip pat buvo įtvirtinta ir 2005-06-15 Metelių regioninio parko direkcijos direktoriaus įsakymu Nr. 13 V patvirtintos Metelių regioninio parko direkcijos saugomų teritorijų pareigūnų inspekcinės veiklos tvarkos 6 p. (T.1, b.l. 29).

26Atsakovai ir jų įgalioti atstovai kaip vieną iš pagrindų ginčijamiems sprendimams priimti nurodo tai, kad, atlikę tyrimą, jie nenustatė aplinkybių, jog žuvusieji 2008-06-23 vykdė valstybinę saugomų teritorijų kontrolę (t.y. vykdė tiesiogines tarnybines pareigas). Teismas atmeta šiuos argumentus kaip prieštaraujančius nustatytoms faktinėms aplinkybėms. Darydamas šias išvadas teismas vertina tai, kad teismo posėdžio metu apklausti liudytojai R. K. , L. K. , G. S. (kuris yra Aplinkos apsaugos departamento Lazdijų agentūros pareigūnas) nuosekliai parodė, kad jie betarpiškai girdėjo, kad tiek R. B. , tiek R. P. ruošėsi švenčių dienomis vykti į reidą tikrinti Metelio ežero bei jo pakrančių. Dalis šių liudytojų, tame tarpe ir valstybinės institucijos pareigūnas, buvo kviečiami vykti kartu. Be to, prijungtoje baudžiamojoje byloje esantys ikiteisminio tyrimo metu (dalies ir apylinkės teisme viešame teismo posėdyje) apklaustų liudytojų V. M. , J. B. , R. K. , I. L. , J. M. , D. A. parodymai taip pat patvirtina aplinkybes, jog žuvusieji 2008-06-23 vykdė saugomos teritorijos kontrolę (inspekcinę veiklą), nes liudytojai nuosekliai parodė, kad gamtosaugininkai (R. B. , D. P. ) plaukė dienos metu matant kitiems asmenims, apie reidą telefonu R. B. informavo savo sesers vyrą, tarnybinė valtis buvo prikrauta uždraustų žvejybos priemonių – tinklų, nuo kurių jie nupjaustinėjo svorius, R. B. su D. P. taip pat buvo priplaukę prie kranto ir pareikalavo, jog poilsiautojai toliau nuo vandens patrauktų transporto priemones (prijungtos baudžiamosios bylos Nr. I-44-327/2009 procesinių dokumentų duomenys). Be to, po nelaimingo atsitikimo nebuvo rasti baudos kvitai (T.2, b.l. 161). Iš to seka pagrįsta išvada, kad 2008-06-23 R. B. , būdamas valstybinių saugomų teritorijų pareigūnu, vykdė valstybinę saugomų teritorijų kontrolę (inspekcinę veiklą) ir, tuo pačiu, atliko valstybinių saugomų teritorijų pareigūno funkcijas (ABTĮ 57 str.).

27Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 4 str., 6 str. 1 p., Darbo kodekso 32 str. nuostatos patvirtina, kad į Valstybinės darbo inspekcijos kompetenciją patenka nelaimingus atsitikimų darbe tyrimas. Nelaimingų atsitikimų tyrimo procedūra detalizuota Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatuose (toliau – Nuostatai), taip pat iš dalies ir Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (toliau – DSSĮ) normose. Nuostatų 6 p. – 8 p., 35 p., 36 p., 45 p., 46 p., taip pat DSSĮ 42 str., 44 str. sisteminė analizė patvirtina išvadą, kad nelaimingas atsitikimas darbe turi būti ištirtas pilnai, visapusiškai, kiek įmanoma atkuriant įvykio aplinkybes, eigą, taip pat įvertinant visas aplinkybes, turėjusias įtakos tiek priežasčių, tiek pasekmių atsiradimui. Įvertinus atsakovų pateiktus duomenis, taip pat ir teismo metu surinktus įrodymus, darytina išvada, kad atsakovai, tirdami nelaimingą atsitikimą, nevisiškai pilnai bei tiksliai įvykdė minėtų teisės aktų normų reikalavimus (nevertino dalies faktinių aplinkybių (tame tarpe ir ikiteisminio tyrimo duomenų), taip pat neatsižvelgė į žuvusiojo kaip regioninio parko direktoriaus statuso teisinį reglamentavimą aukštesnės galios teisės aktais - tiek įstatymais, tiek poįstatyminiais teisės aktais ir tai turėjo tiesioginės įtakos nepagrįstiems ginčijamiems sprendimams priimti. Pagrinde atsakovai R. B. 2008-06-23 veiksmus vertino tik vieno lokalinio teisės akto – 2005-06-15 Metelių regioninio parko direkcijos direktoriaus įsakymu Nr. 13 V patvirtintos Metelių regioninio parko direkcijos saugomų teritorijų pareigūnų inspekcinės veiklos tvarkos, taip pat iš dalies ir Pareigybės aprašymo kontekste, tačiau teismas tokios apimties vertinimą laiko formaliu bei nepakankamu dėl aukščiau aptartų motyvų (ABTĮ 57 str.). Iš to seka pagrįsta išvadą, kad Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnams, vadovaujantis Nuostatų 8.1. p., 47 p., bei tiksliai įvykdžius aukščiau paminėtų teisės aktų (DSSĮ, Nuostatų) reikalavimus, buvo pakankamas pagrindas faktinių duomenų padaryti išvadai, kad R. B. mirtis buvo susijusi su jo pareigų vykdymu ir to pasėkoje surašyti N1 formos aktą. Teismas konstatuoja, kad pareiškėjos ginčijami sprendimai turi būti panaikinti ABTĮ 89 str. 1 d. 3 p. numatytais pagrindais.

28Teismas, darydamas išvadą dėl ginčijamų aktų panaikinimo, kartu vertina ir tą aplinkybę, kad 2008-06-23 inspekcinė veikla buvo vykdoma nesilaikant lokalinio teisės akto - 2005-06-15 Metelių regioninio parko direkcijos direktoriaus įsakymu Nr. 13 V patvirtintos Metelių regioninio parko direkcijos saugomų teritorijų pareigūnų inspekcinės veiklos tvarkos (toliau – Tvarkos) reikalavimų. Tvarkos (T.1, b.l. 28-31) IV skyriaus nuostatos detalizuoja inspekcinės veiklos tvarką. Kad šios tvarkos nebuvo laikytasi patvirtina iš esmės visi prijungtos baudžiamosios bylos Nr. Nr. I-44-327/2009 dokumentų duomenys, taip pat įsiteisėjęs 2009-11-24 Lazdijų rajono apylinkės teismo apkaltinamasis nuosprendis (T.2, b.l. 66-69), kuriuo Metelių ir Veisiejų regioninių parkų valstybės tarnautojai pripažinti kaltais iš esmės už tai, kad jau po 2008-06-23 įvykio (R. B. , D. P. žūties) atgalinėmis datomis, siekdami 2008-06-23 regioninių parkų vadovų veiksmus įforminti kaip numatyta Tvarkoje, laikydamiesi Tvarkoje numatyto reglamentavimo, pagamino netikrus dokumentus ir juos panaudojo. Teismas šių aplinkybių nelaiko pakankamu pagrindu pareiškėjos skundui atmesti bei ginčijamų aktų teisėtumui konstatuoti. Kaip jau buvo paminėta, iš esmės ne Tvarkos nuostatos apsprendė, kokią R. B. veiklą buvo galima juridiškai įvardinti kaip inspekcinę. R. B. , būdamas valstybinių saugomų teritorijų pareigūnu ir turėdamas nustatyta tvarka išduotą pažymėjimą, vykdydamas saugomų teritorijų inspekcinę veiklą, privalėjo vadovautis aukštesnę juridinę galią turinčiais teisės aktais – Saugomų teritorijų įstatymu, Kontrolės nuostatais, taip pat iš dalies ir Pareigybės aprašymu. Net ir darant prielaidą, kad Tvarka nebūtų patvirtinta, 2008-06-23 dienos juridinis R. B. veiklos vertinimas iš esmės išliktų toks pats. Atsižvelgiama ir į tai, kad pateikti duomenys patvirtina, jog Metelių regioniniame parke inspekcinė veikla buvo vykdoma nuolat - iki ir po 2005-06-15 Tvarkos patvirtinimo, tačiau minėtos Tvarkos nuostatų nebuvo laikomasi (T.2, b.l. 128-157). Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorė teismo posėdyje patvirtino, jog ji tokią situaciją (kad jos vadovaujamai tarnybai pavaldūs valstybės tarnautojai nesilaiko lokalinio teisės akto reikalavimų) žinojo ir jai iš esmės pritarė dėl inspekcinės veiklos specifikos, skiriamo finansavimo. Teismo posėdyje liudytoja apklausta I. Z. (Varnių regioninio parko direktorė) taip pat patvirtino, jog jos vadovaujamame regioniniame parke iš esmės analogiška situacija ir Inspekcinės veiklos tvarka net nebuvo patvirtinta.

29Pareiškėja taip pat prašė teismo pripažinti, kad mirtinas atsitikimas, įvykęs R. B. 2008-06-23 Metelio ežere, yra susijęs su jo darbo funkcijų vykdymu (pripažinti šį įvykį mirtinu nelaimingu atsitikimu darbe). Šis pareiškėjos prašymas tenkintinas iš dalies.

30Teismų įstatymo, Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatų turinys duoda pagrindą išvadai, kad administracinis teismas nevykdo viešo administravimo funkcijų. Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 4 str., 6 str., Darbo kodekso 32 str., Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo, Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų normos patvirtina, kad nustatyti faktą, jog nelaimingas atsitikimas susijęs su darbinių funkcijų vykdymu, yra Valstybinės darbo inspekcijos kompetencija, todėl ši Institucija ir privalo priimti atitinkamą sprendimą (surašyti N1 ar N2 formos aktą). Administracinis teismas, remdamasis ABTĮ 3 str. 2 d. nuostatomis, tik privalo patikrinti ar viešojo administravimo subjektas veikė jam suteiktos kompetencijos ribose ir, nustatęs pažeidimą, privalo, vadovaudamasis ABTĮ 88 str. 1 – 5 p. nuostatomis, teismo sprendimu viešojo administravimo subjektui nustatyti atitinkamus įpareigojimus. Tačiau teismas įstatymo įpareigotas išspręsti bylą taip, kad pažeista teisė būtų apginta ir ginčas teismo sprendimu būtų išspręstas iš esmės, taip pat, jog nebūtų sukuriama tokia situacija, kad priimtas sprendimas sudaro sąlygas kilti naujam ginčui dėl to paties dalyko. Be to, įpareigojimui, skirtam Institucijai, turi būti nustatytas įvykdymo terminas. Teisės aktai detaliai nereglamentuoja per kokį terminą turi būti priimtas sprendimas, todėl toks terminas turi būti pagrįstas protingumo kriterijais. Remiantis šiais kriterijais, ir atsižvelgiant į tai, jog visos nelaimingos atsitikimo aplinkybės ištirtos bei juridiškai įvertintos teisme, Institucijai nustatytinas vieno mėnesio terminas, kurio pradžia skaičiuotina nuo teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos (ABTĮ 13 str., 20 str., Teismų įstatymo 33 str., LVAT 2009-10-19 nutartis administracinėje byloje Nr. A-261-1136/2009, 2008-03-28 nutartis administracinėje byloje Nr. A556-601/2008, 2006-02-03 sprendimas administracinėje byloje Nr. A2-747/2006, 2008-12-08 sprendimas administracinėje byloje Nr. A822-1916/2008, 2009-08-17 sprendimas administracinėje byloje Nr. A756-1911/2009 ir kt.)

31Visus kitus tiek pareiškėjos, tiek atsakovų argumentus ir motyvus teismas laiko pertekliniais, neturinčiais lemiamos įtakos ginčijamų aktų teisėtumui (arba neteisėtumui), todėl šiame sprendime jų nedėsto ir neanalizuoja (LVAT 2010-04-30 nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-185/2010, 2008-12-01 sprendimas administracinėje byloje Nr. A444 – 3/2008, 2006-07-25 sprendimas administracinėje byloje Nr. I1-02/2006, 2005-10-28 sprendimas administracinėje byloje Nr. I1- 04/2005).

32Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 str. – 87 str., 88 str. 1 p., 2 p.,

Nutarė

33Pareiškėjos M. B. skundą patenkinti iš dalies.

34Panaikinti Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos Alytaus skyriaus 2009-03-19 išvadą Nr. (09) SD-6521.

35Panaikinti Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos 2009-05-28 sprendimą Nr. (04) 90-12519.

36Į. L. Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos Alytaus skyrių teisės aktų nustatyta tvarka per 1 (vieną) mėnesį nuo šio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pripažinti, kad mirtinas nelaimingas atsitikimas, įvykęs R. B. 2008-06-23 Metelio ežere, įvyko darbo metu ir yra susijęs su jo darbo funkcijų vykdymu.

37Likusioje dalyje pareiškėjos M. B. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

38Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Vaidai Martusevičiūtei,... 3. dalyvaujant pareiškėjai – M. B. ,... 4. pareiškėjos įgaliotam atstovui – advokatui Tomui Bagdanskiui,... 5. atsakovo – Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo... 6. atsakovo – Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo... 7. trečiojo suinteresuoto asmens – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos... 8. trečiojo suinteresuoto asmens - Metelių regioninio parko direkcijos... 9. nedalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens - Valstybinės vidaus vandenų... 10. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 11. Kauno apygardos administraciniam teismui pateiktame skunde pareiškėja... 12. 1) panaikinti Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo... 13. 2) panaikinti Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo... 14. 3) pripažinti, kad mirtinas atsitikimas, įvykęs R. B.... 15. Pareiškėja skunde (T. 1, b.l. 11-19) nurodė, taip pat ji ir jos įgaliotas... 16. Atsakovai, taip pat atsakovų įgalioti atstovai su pareiškėjos skundu... 17. Atsiliepime į skundą (T.2, b.l. 35-38) nurodė, taip pat atsakovų įgalioti... 18. Atsakovai bei jų įgalioti atstovai taip pat pabrėžė, kad Metelių... 19. Tretysis suinteresuotas asmuo - Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie... 20. Trečiojo suinteresuoto asmens įgaliotos atstovės paaiškino teismo... 21. Tretysis suinteresuotas asmuo – Metelių regioninio parko direkcija prašė... 22. Trečiojo suinteresuoto asmens įgaliotas atstovas paaiškino teismo posėdžio... 23. Pareiškėjos skundas tenkintinas iš dalies.... 24. Teismui pateiktų duomenų visuma patvirtina, kad R. B.... 25. Teismas konstatuoja, kad 2002-11-20 Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos... 26. Atsakovai ir jų įgalioti atstovai kaip vieną iš pagrindų ginčijamiems... 27. Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 4 str., 6 str. 1 p., Darbo kodekso 32... 28. Teismas, darydamas išvadą dėl ginčijamų aktų panaikinimo, kartu vertina... 29. Pareiškėja taip pat prašė teismo pripažinti, kad mirtinas atsitikimas,... 30. Teismų įstatymo, Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatų turinys... 31. Visus kitus tiek pareiškėjos, tiek atsakovų argumentus ir motyvus teismas... 32. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 str. –... 33. Pareiškėjos M. B. skundą patenkinti iš dalies.... 34. Panaikinti Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo... 35. Panaikinti Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo... 36. Į. L. Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos Alytaus... 37. Likusioje dalyje pareiškėjos M. B. skundą atmesti kaip... 38. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...