Byla eA2-5631-842/2018
Dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. e2-446-228/2017

1Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų teisėja Vilma Stukaitė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos viešosios įstaigos „Ecovizija“ prašymą suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Sintra“, uždarajai akcinei bendrovei „Norvedas“ dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. e2-446-228/2017.

3Teismas

Nustatė

4teisme 2018 m. rugpjūčio 29 d. gautas pareiškėjos VšĮ „Ecovizija“ prašymas dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. e2-446-228/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Sintra“ ieškinį atsakovei UAB „Norvedas“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo. Pareiškėja VšĮ „Ecovizija“ prašo atnaujinti procesą, motyvuodama tuo, kad teismas priimdamas sprendimą už akių nusprendė dėl neįtrauktos į bylos nagrinėjimą pareiškėjos materialinių teisių ir pareigų, taip pat prašo panaikinti 2017 m. kovo 16 d. sprendimą už akių, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-446-228/2017, įtraukti pareiškėją į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. ir nustatyti terminą atsiliepimui pateikti.

5Utenos apylinkės teismo Utenos rūmuose 2018 m. rugpjūčio 30 d. priimtas pareiškėjos prašymas dėl proceso atnaujinimo. Suinteresuotiems asmenims nustatytas terminas ne vėliau kaip iki teismo posėdžio pateikti atsiliepimus, proceso dalyviai apie bylos nagrinėjimą rašytinio proceso informuoti 2018 m. rugsėjo 4 d. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 133 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka paskelbiant pranešimą specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt.

6Suinteresuotas asmuo UAB „Norvedas“ (atsakovas byloje Nr. e2-446-228/2017) per nustatytą laiką pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad sutinka su pareiškėjos prašymu dėl proceso atnaujinimo, prašo tenkinti prašymą, panaikinti Utenos rajono apylinkės teismo 2017 m. kovo 16 d. sprendimą už akių, priimtą byloje Nr. e2-446-228/2017, įtraukti į bylą pareiškėją trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų ir nustatyti terminą pareiškėjai VšĮ „Ecovizija“ ir UAB „Norvedas“ atsiliepimui į ieškinį pateikti.

7Suinteresuotas asmuo UAB „Sintra“ (ieškovas byloje Nr. e2-446-228/2017) per nustatytą laiką pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad nesutinka su pareiškėjos prašymu dėl proceso atnaujinimo ir prašo šį prašymą atmesti.

8Prašymas atmestinas.

9Proceso atnaujinimo institutas – tai išimtinis įsiteisėjusių teisimų sprendimų peržiūrėjimo būdas ir jį galima taikyti konstatavus vieną iš CPK 366 straipsnio 1 dalies nuostatose nustatytų pagrindų, kurių sąrašas yra baigtinis, be to, šie proceso atnaujinimo pagrindai turi būti taikomi ne formaliai, o laikantis teisinio apibrėžtumo principo, todėl proceso atnaujinimas yra galimas tik esminėms klaidoms taisyti bei esant svarbioms ir įtikinamoms aplinkybėms, be to, proceso atnaujinimas neturi būti priemonė dar kartą pabandyti išspręsti ginčą savo naudai ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą, todėl proceso atnaujinimo institutas turi būti derinamas su tokiais proceso teisės principais kaip ekonomiškumas, koncentruotumas bei protingumas ir dažniausiai jis yra taikomas tada, kai suinteresuotas asmuo nebeturi galimybės apginti savo pažeistas teises ir interesus kitais teismų sprendimų teisėtumo bei pagrįstumo kontrolės instancinės sistemos būdais, todėl procesas privalo būti atnaujinamas, jeigu yra pagrindas manyti, jog dėl pareiškėjo nurodytų aplinkybių, kurias jis įvardija kaip proceso atnaujinimo pagrindą, byloje priimti teismų procesiniai sprendimai gali būti neteisėti bei nepagrįsti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 8 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-46/2011 m., 2014 m. spalio 30 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-468/2014 m.).

10Pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punktą procesas gali būti atnaujinamas, jeigu sprendimu teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ar pareigų. Procesas šiuo pagrindu atnaujinamas dėl to, kad, nagrinėjant bylą, buvo pažeistas vienas pagrindinių sąžiningo teismo proceso principų – teisė būti išklausytam, todėl teismo procesas turi būti pakartotas, jog anksčiau į bylos nagrinėjimą neįtrauktas asmuo galėtų pasinaudoti visomis proceso teisėmis nuo bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme pradžios (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-2582/2012).

11Kasacinio teismo jurisprudencijoje laikomasi pozicijos, kad prašyme atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu nepakanka nurodyti vien procesinio pobūdžio aplinkybes; pareiškėjas turi nurodyti konkrečią teisę ar įstatymo saugomą interesą, pagrįstus materialiosios teisės norma, dėl kurių teismas nusprendė, neįtraukęs pareiškėjo į procesą, pateikti visus įrodymus ir argumentus, kurie pagrįstų jo dalyvavimo įtaką šalių materialiniams teisiniams santykiams ir teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui. Taigi pagrindas pripažinti, kad sprendime teismas pasisakė dėl neįtraukto dalyvauti asmens teisių ar pareigų, yra tada, kai: 1) sprendime tiesiogiai pasisakyta dėl pareiškėjo teisių ar jo pareigų, teismo sprendimas sukuria teisių ar pareigų arba tokiu teismo sprendimu teisės ar įstatymo saugomi interesai pažeisti (CPK 365 straipsnio 1 dalis); 2) teismui įvertinus neįtraukto asmens pateiktus įrodymus, bus panaikintos ar pakeistos teismo nustatytos teisės ir pareigos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2011; 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-2582/2012).

12Neįtraukti į bylą asmenys negali piktnaudžiauti proceso atnaujinimo institutu, jų veiksmai turi atitikti civiliniame procese įtvirtintus koncentracijos ir ekonomiškumo principus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-2582/2012). Aptartos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos nuostatos koreliuoja su bendraisiais proceso atnaujinimo Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje principais, kad aukštesnių teismų galia panaikinti ar pakeisti privalomus ir vykdytinus teismų sprendimus turėtų būti įgyvendinama, siekiant ištaisyti esminius trūkumus ir kad proceso šalis neturėtų teisės siekti proceso atnaujinimo tik dėl naujo bylos nagrinėjimo ir naujo sprendimo priėmimo (pvz., R. v. Russia, no. 52854/99, 51-52,ECHR 2003-IX).

13Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad teisme išnagrinėta civilinė byla Nr. e2-446-228/2017 pagal ieškovės UAB „Sintra“ ieškinį atsakovei UAB „Norvedas“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo. Utenos rajono apylinkės teismas 2017 m. kovo 16 d. sprendimu už akių ieškovės ieškinį patenkino ir priteisė iš atsakovės UAB ‚Norvedas“ 6 371,64 Eur skolos, 1 552,24 Eur palūkanų, šešių procentų dydžio metines palūkanas nuo 7 923,88 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 178,00 Eur žyminio mokesčio.

14Iš teismui pateiktos 2011 m. lapkričio 7 d. jungtinės veiklos sutarties (toliau – JVS), kurią sudarė V. B., G. B., UAB „Rūdupis“, UAB „REC BalticVent“, UAB „Bauroc“, UAB „Kauno šilas“, UAB „Pastatų diagnostika ir statyba“, UAB „STATYBOS PROJEKTŲ SPRENDIMAI“, UAB „Sinovada“, VšĮ „Ecovizija“ (toliau – Partneriai) matyti, kad Partneriai susitarė sukurti bendrą produktą – statinį. Šis statinys, esantis ( - ) baigtas 2013 m. gruodžio 18 d. ir buvo įregistruotas UAB „Norvedas“ vardu. Pagal JVS sutarties 3.1 punktą jungtinės veiklos metu gauta produkcija, pajamos ir vaisiai yra visų Partnerių bendroji dalinė nuosavybė, taigi statinys pagal JVS Partneriams priklauso bendrosios dalinės nuosavybės teise. 2012 m. kovo 12 d. buvo sudaryta vidaus apdailos darbų rangos sutartis (toliau – Sutartis) tarp pareiškėjos VšĮ „Ecovizija“ ir UAB „Indigo statyba“. Ši Sutartis buvo sudaryta vadovaujantis JVS sutarties 4.1 punktu, suteikiančiu teisę atstovauti visų Partnerių teises ir interesus santykiuose su trečiaisiais asmenimis. Prašyme pareiškėjas pripažįsta, kad sutartį su UAB ,,Indigo statyba“ sudarė veikdamas kaip partnerių, t.y. ir UAB Norvedas“ atstovas“.

152015 m. rugpjūčio 31 d. UAB „Indigo statyba“ ir UAB „Sintra“ (ieškovė) sudarė reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią UAB „Indigo statybos“ perleido reikalavimą į 6 371,64 Eur UAB „Norvedas“ ir VšĮ „Ecovizija“ skolą. Šia Reikalavimo perleidimo sutartimi buvo susitarta tiek dėl UAB „Norvedas“, tiek dėl pareiškėjos skolos perleidimo. UAB „Sintra“, kaip UAB „Indigo statybos“ teisių perėmėja, ieškinį pareiškė tik vienam iš Partnerių, t. y. UAB „Norvedas“, kurios atžvilgiu ir buvo 2017 m. kovo 16 d. priimtas sprendimas už akių.

162017 m. kovo 16 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. e2-446-228/2017, pareiškėjai VšĮ „Ekovizija“ nesukurta jokių pareigų, pareiškėjos teisės nepažeistos, sprendime niekaip tiesiogiai nepasisakyta dėl pareiškėjos teisių ar pareigų. Be to, pareiškėja nepateikė jokių įrodymų ir argumentų, kurie pagrįstų jos dalyvavimo įtaką šalių susiklosčiusiems materialiniams teisiniams santykiams ir teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui. Nepateikta jokių įrodymų, net neužsiminta, kad tokių būtų, kuriuos įvertinus būtų panaikintos ar pakeistos 2017 m. kovo 16 d. sprendimu už akių nustatytos teisės ir pareigos.

17Esant šioms aplinkybėms, pareiškėjai neįrodžius, kad 2017 m. kovo 16 d. sprendimu už akių buvo pasisakyta dėl jos materialiųjų teisių ar pareigų, nepateikus įrodymų, leidžiančių abejoti priimto teismo sprendimo už akių pagrįstumu ir teisėtumu, prašymas dėl proceso atnaujinimo atmestinas.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 365, 366, 368, 370 straipsniais, teismas

Nutarė

19atmesti VšĮ „Ecovizija“ prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. e2-446-228/2017.

20Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui per Utenos apylinkės teismo Utenos rūmus.

21.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų teisėja Vilma Stukaitė... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos... 3. Teismas... 4. teisme 2018 m. rugpjūčio 29 d. gautas pareiškėjos VšĮ „Ecovizija“... 5. Utenos apylinkės teismo Utenos rūmuose 2018 m. rugpjūčio 30 d. priimtas... 6. Suinteresuotas asmuo UAB „Norvedas“ (atsakovas byloje Nr. e2-446-228/2017)... 7. Suinteresuotas asmuo UAB „Sintra“ (ieškovas byloje Nr. e2-446-228/2017)... 8. Prašymas atmestinas.... 9. Proceso atnaujinimo institutas – tai išimtinis įsiteisėjusių teisimų... 10. Pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punktą procesas gali būti atnaujinamas,... 11. Kasacinio teismo jurisprudencijoje laikomasi pozicijos, kad prašyme atnaujinti... 12. Neįtraukti į bylą asmenys negali piktnaudžiauti proceso atnaujinimo... 13. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad teisme išnagrinėta civilinė byla Nr.... 14. Iš teismui pateiktos 2011 m. lapkričio 7 d. jungtinės veiklos sutarties... 15. 2015 m. rugpjūčio 31 d. UAB „Indigo statyba“ ir UAB „Sintra“... 16. 2017 m. kovo 16 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. e2-446-228/2017,... 17. Esant šioms aplinkybėms, pareiškėjai neįrodžius, kad 2017 m. kovo 16 d.... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 365,... 19. atmesti VšĮ „Ecovizija“ prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje... 20. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali... 21. ....