Byla 2SA-216-553/2012
Dėl antstolės I. K. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė I. K. ir UAB „KG Constructions“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Psyops Media“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-04-20 nutarties, priimtos pagal pareiškėjo UAB „Psyops Media“ skundą dėl antstolės I. K. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė I. K. ir UAB „KG Constructions“.

2Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Pareiškėjas UAB „Psyops Media“ padavęs skundą dėl antstolės veiksmų prašė panaikinti 2012-03-12 patvarkymus Nr. 0139/11/03631, registracijos Nr. S-139-3125 ir Nr. S-139-3126. Nurodė, kad 2012-03-12 paštu buvo gautas antstolės 2012-03-12 patvarkymas Nordea bank Finland PLC Lietuvos skyriui Nr. 0139/11/03631 registracijos Nr. S-139-3125 ir 2012-03-12 patvarkymas AB DnB Nord bankui Nr. 01 39/11/03631 registracijos Nr. S-139-3126. Su patvarkymais nesutinka, nes Lietuvos Respublikos Konstitucijos 28 straipsnyje yra įtvirtinta, kad kiekvienas „įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, žmogus privalo laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių“. Šuo konkrečiu atveju UAB „KG Constructions“ nesąžiningais sumetimais pasinaudojo laikinųjų apsaugos priemonių institutu, buvo pasyvus, piktnaudžiavo teise, taip siekdamas suvaržyti pareiškėjo veiklą. UAB „KG Constructions“ pažeidė 2011-11-16 nutartį, nepatikslino turto arešto akto per 14 dienų terminą kaip tai nustatyta Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 147 straipsnio 6 dalyje. Pareiškėjas 2012-03-07 pateikė skundą Lietuvos antstolių rūmų prezidiumui, Teisingumo ministrui. Papildomai 2012-03-07 buvo pateiktas antstolės I. K. nušalinimas. Kol nėra išspręstas antstolės I. K. nušalinimo klausimas, antstolės vardu veikianti padėjėja negalėjo priimti naujų patvarkymų, todėl skundžiami patvarkymai neteisėti.

5Antstolė 2012-03-20 patvarkymu Nr. 0139/11/03631 skundo netenkino. Nurodė, kad 2012-03-16 antstolių kontoroje gautas pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašoma panaikinti priverstinio vykdymo veiksmą dėl skolininko lėšų aprašo banko sąskaitose. Pareiškėjo skunde išdėstyti argumentai nepagrįsti, nes Antstolių rūmų prezidiumas ir teisingumo ministras pagal jiems priskirtą kompetenciją nevertina procesinių veiksmų teisėtumo, todėl skundo padavimas šioms institucijoms neturi įtakos procesinės veiklos teisėtumo vertinimui. Pareiškimo dėl antstolio nušalinimo padavimas nestabdo vykdymo veiksmų, kadangi CPK 625, 626, 627 straipsnių normos nenumato tokio vykdomosios bylos sustabdymo pagrindo. Visi kiti pareiškėjo argumentai nesusiję su skundžiamais procesiniais veiksmais.

6Suinteresuotas asmuo UAB „KG Constructions“ prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą; skirti pareiškėjui baudą už piktnaudžiavimą procesu, baudos dydį nustatant teismo nuožiūra. Nurodė, kad suinteresuoto asmens prašymu Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-11-16 nutartimi pritaikė pareiškėjui laikinąsias apsaugos priemones. Suinteresuotas asmuo gavo 2011-11-16 teismo nutartį ir 2011-11-18 pateikė ją vykdyti antstolei. Pareiškėjas, pasinaudodamas jam suteiktomis teisėmis, 2011-11-16 nutartį apskundė Vilniaus apygardos teismui. Vilniaus apygardos teismas, 2012-02-10 išnagrinėjęs pareiškėjo atskirąjį skundą, jį atmetė ir Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-11-16 nutartį paliko nepakeistą. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos teisėja, 2012-01-09 išnagrinėjusi pareiškėjo prašymą dėl turto arešto akto išregistravimo iš Turto aktų registro, prašymą atmetė kaip nepagrįstą. Pareiškėjas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui 2012-02-06 pateikė pakartotinį prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-03-12 pareiškėjo pakartotinį prašymą panaikinti laikinąsias apsaugos priemones atmetė. Pareiškėjas, teikdamas skundą dėl antstolės procesinių veiksmų nenurodė nė vieno argumento, kuris pagrįstų antstolės veiksmų neatitikimą teisės normų reikalavimams arba įrodytų pareiškėjo subjektinių teisių ar teisėtų interesų pažeidimo faktą. Pareiškėjo skundo pagrindą sudaro argumentai, susiję su 2011-11-16 nutarties vykdymo tvarka bei laikinųjų apsaugos priemonių taikymo institutu. 2011-11-16 nutartis vykdoma skubiai, ja buvo pavesta suinteresuoto asmens pasirinktam antstoliui surasti ir aprašyti areštuojamą pareiškėjo turtą teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka. Tinkamai vykdydama teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių antstolė privalo daryti patvarkymus, kad būtų surastas, aprašytas ir areštuotas pareiškėjo turtas, keičiantis faktinei situacijai privalo daryti naujus patvarkymus. Priešingu atveju, nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių bus nevykdoma, o pats laikinųjų apsaugos priemonių institutas neteks reikšmės. Pareiškėjas savo skundą grindžia kvestionuodamas 2011-11-16 nutarties galiojimą bei turto arešto akto įregistravimo Turto areštų registre faktą. 2011-11-16 nutarties galiojimo/negaliojimo klausimas buvo galutinai išspręstas Vilniaus apygardos teismo 2012-02-10 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-682-823/2012, išnagrinėjus pareiškėjo atskirąjį skundą dėl 2011-11-16 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutarties. Teismas nusprendė, kad ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti ją remiantis atskirajame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo. Pareiškėjo argumentai, kad jis yra pateikęs skundą Lietuvos antstolių rūmų prezidiumui bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui, taip pat pateikęs prašymą dėl antstolės nušalinimo, nėra pagrindas laikyti, kad antstolės vardu veikianti padėjėja negalėjo priimti naujų patvarkymų ir todėl esą šie patvarkymai yra neteisėti. Įstatymas nenumato, kad tiek skundų pateikimas įvairioms institucijoms, tiek prašymas dėl antstolės nušalinimo uždraudžia antstoliui ar antstolio vardu veikiančiam asmeniui priimti patvarkymus pateiktos nutarties vykdymo procese. Pažymėjo, kad Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012-03-19 nutartimi nenušalino antstolės nuo vykdomosios bylos, nenustačius pagrindų nušalinimui. Atkreipė teismo dėmesį, kad pareiškėjo skundai dėl antstolės procesinių veiksmų iš esmės yra skundai dėl 2011-11-16 nutartimi pareiškėjui pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Pareiškėjas Vilniaus miesto 3 apylinkės teismui yra pateikęs iš esmės analogiškus skundus dėl antstolės 2012-02-02 ir 2012-02-13 patvarkymų, kuriuos grindžia tais pačiais pagrindais. Šie pareiškėjo veiksmai prasidėjo tuomet, kai teismai, išnagrinėję pareiškėjo skundus dėl 2011-11-16 nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, priėmė sprendimus, kad laikinosios apsaugos priemonės yra pagrįstai pritaikytos. Aprašytos faktinės aplinkybės neginčijamai įrodo, kad pareiškėjas tuo pačiu pagrindu piktybiškai inicijuoja atskirus procesus tokiu būdu siekdamas vien tik apsunkinti 2011-11-16 nutarties vykdymo procesą, trikdyti tiek antstolės, tiek suinteresuoto asmens, tiek teismų darbą.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012-04-20 priėmė nutartį pareiškėjo UAB „Psyops Media“ skundą atmesti ir paskyrė pareiškėjui 2 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, kurios 50 proc. turi būti sumokėta suinteresuotam asmeniui UAB „KG Constructions“. Teismas nustatė, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-11-16 nutartimi buvo areštuotas pareiškėjui UAB „Psyops Media“ priklausantis turtas (v. b. l. 6-7). Iš vykdomosios bylos Nr. 0139/11/03631 medžiagos matyti, kad antstoliui 2011-11-18 pateiktas prašymas priimti vykdyti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-11-16 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (v. b. l. 1-5). Vykdomasis dokumentas buvo priimtas vykdyti 2011-11-18 (v. b. l. 8). Todėl nėra pagrįsti pareiškėjo argumentai, kad asmuo, kurio prašymu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, pažeidė CPK 147 straipsnio 6 dalies reikalavimus. Atmestini kaip nepagrįsti pareiškėjo skunde nurodyti argumentai, jog 2012-03-12 patvarkymai, priimti vykdomojoje byloje Nr.0139/11/03631, kuriais aprašytos piniginės lėšos, turi būti panaikinti, nes pareiškėjas yra pateikęs skundus dėl antstolės veiklos Lietuvos antstolių ramų prezidiumui bei teisingumo ministrui, pareiškęs antstolei nušalinimą. Lietuvos antstolių rūmų prezidiumas ir teisingumo ministras pagal jiems priskirtą kompetenciją nevertina procesinių veiksmų teisėtumo, todėl skundo padavimas šioms institucijoms neturi įtakos procesinės veiklos teisėtumo vertinimui. CPK 625, 626, 627 straipsniuose, reglamentuojančiuose vykdomosios bylos vykdymo veiksmų sustabdymą, nėra įtvirtinta, jog antstoliui pareikštas nušalinimas yra pagrindas stabdyti vykdymo veiksmus ar vykdomąją bylą. Todėl pareiškėjui pateikus skundus Lietuvos antstolių ramų prezidiumui bei teisingumo ministrui, pateikus pareiškimą dėl antstolio nušalinimo vykdymo veiksmai galėjo būti atliekami. Priėmusi vykdomąjį dokumentą vykdyti antstolė atliko CPK 688, 689 straipsniuose numatytus veiksmus, reikalingus teismo nutarčiai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo įvykdyti. Antstolės 2012-03-12 patvarkymais Nr. 0139/11/03631 teismo nutarties vykdymas nukreiptas į pareiškėjo lėšas 120 844,76 Lt sumai, esančias Nordea bank Finland PLC Lietuvos skyriuje ir AB DnB Nord banke, bei pavesta bankams šias lėšas saugoti. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-11-16 nutartis yra galiojanti, todėl turi būti vykdoma. Prašomais panaikinti patvarkymais buvo atlikti vykdymo veiksmai reikalingi Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-11-16 nutarčiai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdyti, todėl nėra pagrindo naikinti šiuos patvarkymus. Teismas taip pat nustatė, kadangi pareiškėjo skundas nėra pagrįstas, todėl teismas laiko pagrįstais suinteresuoto asmens argumentus, kad šis skundas teismui yra pateiktas siekiant sutrikdyti 2011-11-16 nutarties vykdymą. Toks pareiškėjo elgesys negali būti laikomas sąžiningu, todėl teismas padarė išvadą, kad pareiškėjas, pateikdamas skundą dėl antstolio veiksmų, elgėsi nesąžiningai ir piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Psyops Media“ prašo panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-04-20 nutartį, kuria buvo paskirta bauda, panaikinti 2012-03-12 patvarkymus Nr. 0139/11/03631, registracijos Nr. S-139-3125 ir Nr. S-139-3126 bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad nesutinka su teismo paskirta bauda, kadangi antstolė padarė taip, kad byloje skundžiamus patvarkymus pareiškėjas gavo anksčiau, t. y. išsiuntė du patvarkymus atskirais vokais 2012-03-12, o patvarkymą, kuriuo ji išnagrinėjo klausimą dėl jos nušalinimo nuo vykdomosios bylos, išsiuntė 2012-03-21. Dėl nesąžiningo antstolės veikimo pareiškėjas nežinojo, koks bus sprendimas dėl antstolės nušalinimo, todėl 2012-03-14 pagrįstai kreipėsi į teismą dėl antstolės 2012-03-12 patvarkymų. Tokią pareiškėjo teisę deklaruoja CPK ir Lietuvos Respublikos Konstitucija, todėl pareiškėjo skundas negali būti pripažintas piktnaudžiavimu teise. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad antstolis, kuriam pareikštas nušalinimas nuo vykdomosios bylos, gali ir toliau vykdyti bylą neišsprendęs nušalinimo klausimo. Antstolė kalta dėl tokios situacijos, kai išsiunčia patvarkymą dėl nušalinimo 9 kalendorinėmis dienomis vėliau. Apeliantas taip pat nurodo, kad tokia teismo paskirta bauda užkerta kelią kreiptis į teismą, nes atgraso nuo kreipimosi į teismą bijant daugiatūkstantinės baudos, kas prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotai praktikai. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas nepagrįstai konstatavo piktnaudžiavimą teise ir nesąžiningą pareiškėjo elgesį, todėl nepagrįstai skyrė baudą. Apeliantas taip pat pažymėjo, kad Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas, gavęs pareiškimą, netaikė laikinųjų apsaugos priemonių patvarkymams, todėl jie nebuvo sustabdyti ir netrukdė atlikti vykdomosios bylos veiksmų, dėl ko areštai bankuose galioja nuo patvarkymų priėmimo iki šiol ir pareiškėjo skundas nesutrukdė vykdyti vykdomosios bylos skundžiamais patvarkymais.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „KG Constructions“ prašo skundą atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad pareiškėjas atskirajame skunde nepateikia nei vieno teisinio argumento dėl galimo 2012-04-20 Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo nutarties neteisėtumo ir nepagrįstumo. Tokio skundo teikimas atitinka visus CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatytus piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis požymius. UAB „KG Constructions“ pažymėjo, kad pareiškėjas nepagrįstai teigė, jog turėjo pagrindą kreiptis į teismą dėl antstolės patvarkymų vien jau dėl to, kad neva dėl nesąžiningo antstolės veikimo nežinojo, koks bus sprendimas dėl antstolės nušalinimo. UAB „KG Constructions“ nurodė, kad: 1) niekas negalėjo žinoti, koks bus sprendimas dėl antstolės nušalinimo, kol teismas neišnagrinėjo šio klausimo; 2) antstolė, vadovaudamasi CPK įtvirtintais terminais, 2012-03-12 Vilniaus miesto 3 apylinkės teismui perdavė nagrinėti klausimą dėl antstolio nušalinimo apie tai informuodama visas proceso šalis; 3) klausimas dėl antstolės nušalinimo buvo išspręstas 2012-03-19 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2336-845/2012, kuria antstolė nebuvo nušalinta; 4) pareiškimo dėl antstolio nušalinimo pateikimas nereiškia, kad dėl to antstolio patvarkymas pažeidžia pareiškėjo teises ir interesus. Nuogąstavimą dėl antstolės šališkumo pareiškėjas realizavo pateikdamas prašymą dėl antstolės nušalinimo, tačiau tokio savo nuogąstavimo niekuo nepagrindė. Be to, minėtos aplinkybės patvirtina, kad pareiškėjas piktnaudžiaudamas procesu teikė nepagrįstus skundus ne siekdamas apginti realiai pažeistas teises, o tik vilkinti vykdymo procesą. Pareiškėjas nepagrįstai aiškina, kad antstolės nušalinimo atveju privalo būti taikoma analogija teisėjo nušalinimo atveju. Pirmosios instancijos teismas, skirdamas apeliantui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, teisingai konstatavo abu atskirus faktus, t. y. pareiškimo nepagrįstumą ir pareiškėjo nesąžiningą elgesį. Teismas skyrė tik 10 proc. įstatyme įtvirtinto maksimalaus dydžio baudos, todėl akivaizdu, kad tokia bauda siekiama prevencinių tikslų, o ne tikslo atlyginti teismo bei kitų proceso dalyvių sąnaudas, patirtas dėl nesąžiningo naudojimosi procesinėmis teisėmis.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolė I. K. prašo skundą pripažinti nepagrįstu ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad procesinis sprendimas dėl nenusišalinimo priimtas 2012-03-12 patvarkymu Nr. 0139/11/03631, kuris tą pačią dieną buvo išsiųstas pareiškėjui ir Vilniaus miesto 3 apylinkės teismui (CPK 636, 637 straipsniai). Pareiškėjo skundžiami patvarkymai taip pat priimti 2012-03-12 ir tą pačią dieną buvo išsiųsti pareiškėjui. Kadangi šie procesiniai veiksmai buvo atlikti tą pačią dieną, bet skirtingu laiku, pareiškėjui 2012-03-12 buvo išsiųsti du vokai ir įteikti 2012-03-13, o ne 2012-03-21. 2012-03-21 pareiškėjui buvo išsiųstas patvarkymas dėl skundo netenkinimo, kurį jis gavo 2012-03-22. Pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad nušalinimo pareiškimas yra vykdymo veiksmų sustabdymo pagrindas (CPK 625-628 straipsniai numato baigtinį vykdomosios bylos ir vykdymo veiksmų sustabdymo pagrindų sąrašą). Teismas pagrįstai skyrė baudą pareiškėjui, kadangi po Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-11-16 nutarties priėmimo pareiškėjas skundžia kiekvieną antstolės veiksmą, susijusį su minėtos nutarties vykdymu, nors ši nutartis nėra panaikinta, todėl turi būti vykdoma.

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis) nėra nustatyta, todėl apeliacinės instancijos teismas pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.

12Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-04-20 nutartį, kuria pareiškėjui buvo paskirta 2 000 Lt bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vienas iš CPK 2 straipsnyje įtvirtintų civilinio proceso tikslų yra ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesus, taip pat kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių. CPK 7 straipsnio 2 dalyje reglamentuojama, jog dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgdami į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ar atsikirtimai. Dėl to procesinės šalių teisės kiekvienu konkrečiu atveju turi būti įgyvendinamos nepažeidžiant proceso tikslų ir jomis naudojamasi pagal paskirtį. Priešingu atveju piktnaudžiaujančiai procesinėmis teisėmis šaliai pasekmės numatytos CPK 95 straipsnio 1 dalyje: dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitai šaliai jos patirtus nuostolius. To paties straipsnio 2 dalis įgalina teismą piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atveju skirti baudą. CPK 95 straipsnio 1 dalyje numatytos dvi būtinos sąlygos įstatyme numatytoms pasekmėms už piktnaudžiavimą procesine teise kilti, tai yra šalies nesąžiningumas ir ieškinio nepagrįstumas jį pateikiant teismui. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejais laikytini šalies veiksmai naudojantis tokiomis teisėmis ne pagal jų paskirtį, ne pagal civilinio proceso tikslus arba kai tokiais veiksmais sąmoningai sukeliama kitai proceso šaliai esminė žala. Vienos šalies procesinių teisių įgyvendinimu negali būti pateisinamas kitos šalies teisių suvaržymas ir jos padėties apsunkinimas daug didesniu mastu, palyginus su mažesniu interesu įgyvendinti tokią procesinę teisę. Viena proceso šalis privalo teisiškai gerbti kitą šalį, jos teisėtus interesus. Siekdama savo tikslų ir naudodamasi savo procesinėmis teisėmis šalis negali jomis piktnaudžiauti, t. y. naudotis per didelėmis, neproporcingomis priemonėmis, darančiomis nuostolių kitai šaliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2005-04-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2005). Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2005-04-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2005; 2010-03-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2010, 2012-07-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-346/2012).

13Siekiant nustatyti proceso šalies nesąžiningumą, būtina įvertinti proceso šalies (apelianto UAB „Psyops Media“) elgesį vidutinio protingai apdairaus ir rūpestingo asmens (bonus pater familias) elgesio analogiškoje situacijoje mato atžvilgiu. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-11-16 priėmė nutartį tenkinti atsakovo UAB „KG Constructions“ prašymą ir ieškovo UAB „Psyops Media“ atžvilgiu taikyti laikinąją apsaugos priemonę – turto areštą. Vilniaus apygardos teismui išnagrinėjus UAB „Psyops Media“ atskirąjį skundą dėl 2011-11-16 nutarties, ji buvo palikta nepakeista, todėl antstolė pagrįstai ėmėsi priemonių tam, kad minėta nutartis būtų kuo greičiau ir realiai įvykdyta (CPK 634 straipsnio 2 dalis) bei vykdomojoje byloje Nr. 0139/11/03631 2012-03-12 priėmė patvarkymus Nr. S-139-3125 ir Nr. S-139-3126 aprašyti pinigines lėšas. Dėl minėtų patvarkymų apeliantas padavė skundą ir Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012-04-20 priėmė apelianto šioje byloje skundžiamą nutartį atmesti pareiškėjo UAB „Psyops Media“ skundą dėl antstolio veiksmų bei pareiškėjui UAB „Psyops Media“ (apeliantui) skyrė 2 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, kadangi nustatė, jog apelianto skundas nepagrįstas ir paduotas tik siekiant sutrikdyti 2011-11-16 nutarties vykdymą. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su bylos medžiaga, apelianto ir suinteresuotų asmenų pateiktais paaiškinimais, sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija dėl 2 000 Lt baudos paskyrimo pareiškėjui UAB „Psyops Media“. Apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo pozicijai, kad pareiškėjo UAB „Psyops Media“ 2012-03-14 skundas dėl antstolės veiksmų yra nepagrįstas. Atskirajame skunde apeliantas nurodo, kad 2012-03-14 skundo padavimas negali būti laikomas piktnaudžiavimu teise, kadangi apelianto teisę teikti skundą dėl antstolės veiksmų įtvirtinta tiek CPK, tiek Lietuvos Respublikos Konstitucija. CPK 512 straipsnyje reglamentuota, kad vykdymo proceso dalyviai, nesutikdami su antstolio atliktų veiksmų teisėtumu, turi teisę pateikti skundą dėl jų veiksmų teismui. Taigi apeliantui, kaip asmeniui, kurio atžvilgiu yra atliekami tam tikri procesiniai veiksmai vykdomojoje byloje, CPK yra suteikta teisė skųsti šiuos veiksmus, tačiau tik nurodant konkretų pagrindą, kodėl šie veiksmai yra neteisėti. Atskirajame skunde apeliantas nurodė, kad dėl nesąžiningo antstolės veikimo (t. y., skundžiami patvarkymai aprašyti pinigines lėšas išsiųsti 2012-03-12, o patvarkymas, kuriuo antstolė išnagrinėjo klausimą dėl jos nusišalinimo, tik 2012-03-21) pareiškėjas nežinojo, koks bus sprendimas dėl antstolės nušalinimo, todėl 2012-03-14 pagrįstai kreipėsi į teismą dėl antstolės 2012-03-12 patvarkymų aprašyti pinigines lėšas. Šis apelianto argumentas pripažintinas nepagrįstu, kadangi pareiškėjo nežinojimas, koks bus antstolės procesinis sprendimas dėl nusišalinimo negali būti laikomas pagrindu skųsti abu 2012-03-12 antstolės patvarkys aprašyti pinigines lėšas. Apeliacinės instancijos teismas taip pat nesutinka su apelianto teiginiu, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad antstolis, kuriam pareikštas nušalinimas nuo vykdomosios bylos, gali ir toliau vykdyti bylą neišsprendęs nušalinimo klausimo. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas skundžiamoje 2012-04-20 nutartyje, CPK 625 – 627 straipsniuose, reglamentuojančiuose vykdomosios bylos vykdymo veiksmų sustabdymą, nėra įtvirtinta, jog antstoliui pareikštas nušalinimas yra pagrindas stabdyti vykdymo veiksmus ar vykdomąją bylą. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 28 straipsnyje įtvirtinta, kad „Įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, žmogus privalo laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių“. Kaip buvo nurodyta anksčiau CPK 7 straipsnio 2 dalyje reglamentuojama, jog dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu. Anksčiau nustatytos nagrinėjamos bylos aplinkybės leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad apeliantas 2012-03-14 paduodamas nepagrįstą skundą dėl antstolės veiksmų siekė ne apginti skundžiamais veiksmais apelianto pažeistas teises, o siekė sutrikdyti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-11-16 nutarties, kuria buvo pritaikytas turto areštas apelianto turtui, vykdymą, todėl elgėsi nesąžiningai.

14Dėl apelianto cituojamos Lietuvos apeliacinio teismo praktikos, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nagrinėjantys civilines bylas bendrosios kompetencijos teismai privalo formuoti tokią teisminę praktiką, kuri būtų grindžiama (kaip 2007-10-24 nutarime pasisakė Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas) su Konstitucijoje įtvirtintais teisinės valstybės, teisingumo, asmenų lygybės teismui principais (bei kitais konstituciniais principais) neatskiriamai susijusia ir su iš jų kylančia maksima, kad tokios pats (analogiškos) bylos turi būti sprendžiamos taip pat, t. y. jos turi būti sprendžiamos ne sukuriant naujus teismo precedentus, konkuruojančius su esamais, bet paisant jau įtvirtintų. Tuo pačiu teismai yra saistomi savo pačių sukurtų precedentų – sprendimų analogiškose bylose. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šiuo atveju nagrinėjama byla ir apelianto nurodytos bylos nėra analogiškos, todėl abejose bylose negali būti priimtas analogiškas procesinis sprendimas. Be to, pažymėtina, kad CPK 4 straipsnyje nustatyta, jog vienodos teismų praktikos formavimą įstatymų nustatyta tvarka užtikrina Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Tokiu būdu minėtas apelianto argumentas atmestinas, kaip nepagrįstas.

15Apeliantas taip pat pažymėjo, kad Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas, gavęs pareiškimą, netaikė laikinųjų apsaugos priemonių patvarkymams, tačiau šis apelianto argumentas nesudaro pagrindo panaikinti ar pakeisti apelianto šioje byloje skundžiamą Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-04-20 nutartį.

16Be reikalavimo panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-04-20 nutartį, kuria buvo paskirta 2 000 Lt bauda, apeliantas UAB „Psyops Media“ taip pat reikalauja panaikinti 2012-03-12 patvarkymus Nr. 0139/11/03631, registracijos Nr. S-139-3125 ir Nr. S-139-3126, tačiau nenurodo nei vieno tokį reikalavimą pagrindžiančio argumento, todėl apeliacinės instancijos teismas, plačiau nepasisakydamas dėl šio reikalavimo, pripažįsta jį nepagrįstu, todėl atmestinu (CPK 306, 338 straipsnis).

17Tokiu būdu teismas daro išvadą, kad panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo, todėl pareiškėjo UAB „Psyops Media“ atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-04-20 nutartis paliktina nepakeista.

18Teismas, vadovaudamasi CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

19Pareiškėjo UAB „Psyops Media“ atskirąjį skundą atmesti.

20Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-04-20 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė... 2. Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Pareiškėjas UAB „Psyops Media“ padavęs skundą dėl antstolės veiksmų... 5. Antstolė 2012-03-20 patvarkymu Nr. 0139/11/03631 skundo netenkino. Nurodė,... 6. Suinteresuotas asmuo UAB „KG Constructions“ prašė pareiškėjo skundą... 7. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012-04-20 priėmė nutartį pareiškėjo... 8. Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Psyops Media“ prašo panaikinti... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „KG... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolė I. K. prašo skundą pripažinti... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 12. Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkės... 13. Siekiant nustatyti proceso šalies nesąžiningumą, būtina įvertinti proceso... 14. Dėl apelianto cituojamos Lietuvos apeliacinio teismo praktikos, apeliacinės... 15. Apeliantas taip pat pažymėjo, kad Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas,... 16. Be reikalavimo panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-04-20... 17. Tokiu būdu teismas daro išvadą, kad panaikinti pirmosios instancijos teismo... 18. Teismas, vadovaudamasi CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 19. Pareiškėjo UAB „Psyops Media“ atskirąjį skundą atmesti.... 20. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-04-20 nutartį palikti nepakeistą....