Byla 2A-945-302/2013
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Dalios Kačinskienės ir Dainiaus Rinkevičiaus,

2kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės V. S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2011 m. birželio 13 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo AB LESTO ieškinį atsakovams V. S. ir A. S. dėl žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovas AB LESTO kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų V. S. ir A. S. 6 845,54 Lt žalos atlyginimo už naudotą neapskaitinę elektros energiją bei 203 Lt elektros skaitiklio keitimo išlaidų. Nurodė, kad 2009-04-20 tikrinant atsakovės V. S. dalies namo, esančio ( - ) , elektros apskaitą nustatyta, kad yra mechaniškai pažeisti skaitiklio gaubtą ir pasą tvirtinantys varžtai. Vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Ūkio ministro 2005-10-07 įsakymu Nr. 4-350 (toliau tekste – Taisyklių), 92 p. buvo surašytas Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr. 007760/219, kuriame užfiksuota pažeidimo esmė bei surašytos elektros prietaisų galios. Vadovaujantis Taisyklių 62 p. užtikrinti elektros apskaitos prietaiso ir plombų saugumą yra vartotojo pareiga. Kadangi atsakovės skaitiklis rastas su pažeidimais, jos kaltė yra preziumuojama. Neapskaitinio elektros energijos vartojimo atveju tiekėjui padaroma žala. Specialiai sudaryta komisija, apžiūrėjusi skaitiklį, nustatė, kad yra subraižyti skaitiklio pasas ir tvirtinimo varžtai. Be to, patikslintame ieškinyje ieškovas nurodė, kad teismo paskirtos ekspertizės metu ištyrus skaitiklį ekspertai patvirtino, kad skaitiklio gaubto plombos buvo pažeistos ir pakartotinai panaudotos, gaubtą tvirtinantys varžtai buvo sukinėjami. Todėl atsižvelgdama į tai, nusprendė perskaičiuoti per vienerius metus suvartotą elektros energiją bei įpareigojo apmokėti atsakovę 203 Lt už skaitiklio funkcionavimo atstatymą, nustatė, kad ieškovui padaryta 6 845,54 Lt žalos., kurią prašo priteisti solidariai iš atsakovų, kurie yra sutuoktiniai ir gyvenantys tame pačiame bute.

5Atsakovė V. S. su ieškiniu nesutiko. Atsiliepime nurodė, jog ji nepažeidė Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, savavališkai neprijungė elektros įrenginių, negadino elektros apskaitos prietaisų, neklastojo apskaitos schemos elementų. Atsakovė ginčijo laikotarpį, už kurį ieškovas paskaičiavo žalą teigdama, kad elektros energijos suvartojimas turėtų būti skaičiuojamas nuo paskutinio patikrinimo dienos, kada jokie prietaiso pažeidimai nebuvo nustatyti.

6Atsakovas A. S. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

7Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2011 m. birželio 13 d. sprendimu ieškinį tenkino. Priteisė solidariai iš atsakovų V. S. ir A. S. ieškovui AB “Lesto“ 7 048,54 Lt žalos atlyginimo, 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą (7048,54 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2009-06-26 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1089,50 Lt bylinėjimosi išlaidas.

8Teismas sprendė, kad atsakovams kilo civilinė atsakomybė už ieškovui padarytą žalą neteisėtai vartojant elektros energiją, tokią išvadą padarydamas įvertinęs byloje esančio 2011-02-19 ekspertizės akto Nr. 11-3108 (10) išvadas, kad skaitiklis EJ914Dz Nr. 7193423 buvo pažeistas, buvo nuimamas jos gaubtas ir plombos, daromas poveikis jo skaičiavimo mechanizmui, todėl, atsižvelgiant į Taisyklių 64 punkto nuostatas, minėti pažeidimai buvo padaryti siekiant sumažinti apskaitomos elektros energijos kiekį arba elektros skaitiklio rodmenis, nes kiti asmenys į atsakovams nuosavybės teise priklausančias patalpas negalėjo patekti. Teismas pažymėjo, kad žalos atlyginimui neturi esminės reikšmės aplinkybė, kad V. S. nuo 2007-05-25 tapo 45/100 dalies gyvenamojo namo ( - ) savininke, nes iki tol patalpų savininkas buvo jos sutuoktinis, ir atsakovai nepaneigė aplinkybės, kad elektros skaitiklio pažeidimai atsirado iki jų nustatymo dienos, t.y. 2009-04-20 akto surašymo, todėl už tai civilinė atsakomybė kilo atsakovams.

9Teismas sprendime nurodė, kad Taisyklių 93 punkte buvo nustatyta, kad surašytas neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas yra pagrindas tiekėjui nustatyta tvarka apskaičiuoti jau padarytą žalą. Teismas atmetė atsakovų argumentą, kad paskaičiuodamas žalą ieškovas rėmėsi ir neegzistuojančiais jų gyvenamosiose patalpose elektros energiją vartojančiais prietaisais, nes minėti prietaisai buvo surašyti 2009-04-20 akto priede, kurį pasirašė A. S.. Teismas A. S. aiškinimą, kad jis neturėjo galimybės nurodyti realius prietaisus, parašyti savo pastabas akte ar jo priede, laikė neįtikinamu. Be to, pažymėjo, kad atsakovai 2009-04-20 neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto, jo priedo ir akto svarstymo 2009-04-22 protokolo iš esmės neginčijo, o aplinkybę apie galimą mažesnį turimų elektrinių prietaisų skaičių nurodė tik civilinės bylos nagrinėjimo pabaigoje. Atsakovai buvo elektros energijos vartotojai, todėl jiems atsakomybė kyla nepriklausomai nuo to, ar jie buvo sudarę elektros energijos pirkimo – pardavimo (vartojimo) sutartį.

10Teismas konstatavo, kad atsakovai neįrodė, kad jiems nuosavybės teise priklausančiose gyvenamosiose patalpose įrengtas elektros skaitiklis Nr. 7193423 buvo pažeistas ne dėl jų kaltės ir nepaneigta, kad atsakovai naudojosi neapskaitine elektros energija, todėl ieškovui iš atsakovų solidariai priteisė 6 845,54 Lt žalos atlyginimui bei 203 Lt elektros skaitiklio keitimo išlaidų. Teismas taip pat priteisė 5 proc. metinių palūkanų už priteisiamą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo iš atsakovų pagal CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.

11Atsakovė V. S. apeliaciniu skundu prašo skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti, atlikti veiksmus, susijusius su ieškovo įpareigojimu pateikti užduoties dokumentus apie elektros skaitiklį, duomenis apie specialistus, įvykdžiusius keitimo darbus 1994 m., elektros skaitiklio keitimo sutartį 1994 m., įpareigoti ieškovą pateikti prietaiso priėmimo – perdavimo aktą, apklausti 1994 m. elektros skaitiklio keitimo darbus vykdžiusius specialistus, apklausti buvusį iki 2007-05-28 16/100 namo dalies savininką.

12Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad teismo sprendimas priimtas ieškovui teismui pateiktus neišsamią informaciją apie elektros apskaitos prietaisą (ieškovas atsakovės prašymu pateikti informaciją apie elektros skaitiklio keitimą 1994 m., pateikė tik elektros apskaitos rodmenų nuorašus ir daugiau nieko, kas galėtų įrodyti, kad montavimo metu 1994 m. prietaisas buvo naujas ir nepažeistas, tuo tarpu byloje nėra sutarties elektros skaitiklio keitimui 1994 m., prietaiso priėmimo – perdavimo akto, duomenų apie elektros skaitiklį keitusius specialistus, nėra užduoties pakeisti elektros skaitiklį duomenų, vartotojo sutarties, elektros skaitiklio dokumentų), o teismas priimdamas sprendimą vienašališkai atsižvelgė tik į ieškovo reikalavimus dėl žalos atlyginimo pagal jų skaičiavimo metodiką.

13Pasak apeliantės, ieškovas klaidina teismą nurodydamas pateiktoje lentelėje netikslius duomenis apie faktiškai esančius prietaisus ir jų galią (nurodydamas papildomai 3 šaldytuvus), o elektros sąnaudų skaičiavimo metodika, skaičiuojant, kad orkaitė, viryklė, skalbyklė ir pan. veikia pilnu galingumu 12 valandų per parą, visiškai neatitinka realybės.

14Apeliantė nurodo, kad ji nėra atsakinga už menamą elektros skaitiklio intervenciją, nes ekspertizė negali nustatyti tikslios pažeidimų datos, t.y. 1994 m. ar 2009 m., nes iki 1996 m. Fabijoniškių g. 66-3 gyveno atsakovo buvusi žmona su vaiku, o atsakovai gyveno V. S. bute Žirmūnų g. 15-71. Taip pat atsakovė nurodo, kad ji nėra atsakinga už menamus elektros skaitiklio pažeidimus, nesant su ja sudarytos elektros vartojimo sutarties, vykdant elektros skaitiklio patikrą nedalyvaujant vienintelei buto savininkei, o neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą pasirašant asmeniui, neturinčiam jokios teisės į nekilnojamąjį turtą Fabijoniškių g. 66-3. Atsakovai kartu negyvena, o patikros metu A. S. buvo atvykęs aplankyti vaikų.

15Atsakovė, 2007 m. įsigijusi 16/100 dalių nuosavo namo, negalėjo žinoti apie prietaiso techninę būklę, nes dovanotojas garantavo, kad įsiskolinimų nėra.

16Ieškovas AB „Lesto“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad byloje yra abonentinės kortelės kopija, kurioje yra įrengto skaitiklio duomenys ir vėlesnių patikrinimų metu fiksuojami duomenys, todėl nėra pagrindo sutikti su apeliante, kad ieškovas nepateikė pakankamai dokumentų apie ginčo skaitiklio keitimą. Ieškovas nurodo, kad dėl akte surašytų prietaisų pasirašė atsakovės sutuoktinis A. S., tuo patvirtindamas, kad jame užfiksuoti prietaisai buvo namuose. Nors, apeliantės teigimu, akte užfiksuotų prietaisų galios neatitinka faktinės situacijos, tačiau ji nepateikė priešingas aplinkybes patvirtinančių įrodymų nei aktą nagrinėjusiai ieškovo komisijai, nei teismui.

17Skaičiuojant elektros prietaisų darbo valandas per parą buvo vadovaujamasi Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėmis. Dėl papildomų 3 šaldytuvų ieškovas nurodė, kad buvo padarytas rašymo apsirikimas, kuris neturėjo įtakos atliktiems skaičiavimams.

18Ieškovas nesutinka su apeliante, kad skaitiklio pažeidimai galimai buvo padaryti iki jai tampant savininke, nes skaitiklis buvo reguliariai tikrinamas ieškovo darbuotojų, tačiau pažeidimai buvo nustatyti tik 2009-04-20 patikrinimo metu, t.y. tuomet, kai atsakovė buvo namo dalies savininke.

19Apeliacinis skundas atmestinas.

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė, todėl bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, pasisako tik dėl apeliacinio skundo argumentų.

21Byloje nustatyta, jog 2009-04-20 Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akte Nr. 007760/219 nurodyta, kad atsakovė V. S. jai nuosavybės teise priklausančiame gyvenamajame name, esančiame ( - ) , naudojosi neapskaitine elektros energija (b.l. 6, 8). Ieškovas už laikotarpį nuo 2008-04-20 iki 2009-04-20, todėl įvertinus apmokėtą 926 kW energijos kiekį, paskaičiuota žala sudaro 6 845,54 Lt. Pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino - priteisė solidariai iš atsakovų V. S. ir jos sutuoktinio A. S., kuriam iki 2007-05-25 priklausė namo dalis (b.l.51-57, 79-81), ieškovo naudai 6 845,54 Lt žalai atlyginti už neapskaitinę elektros energiją bei 203 Lt elektros skaitiklio keitimo išlaidų..

22Apeliantė skunde nurodo, kad nagrinėjamoje byloje teismas netinkamai aiškino vartotojo pareigą saugoti elektros apskaitos prietaisus, nes ji negali atsakyti už intervenciją į skaitiklio vidų, nustatė jai neproporcingai didelę žalą, bei netinkamai vertino ieškovo pateiktus įrodymus pagrindžiančius žalos dydį.

23Nors tarp šalių nėra sudaryta elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis, tačiau atsakovai yra fiziniai asmenys naudojantys energiją savo buitinėms reikmėms, todėl sutartis laikoma sudaryta konkliudentiniais veiksmais nuo vartotojo įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų. Tarp šalių susiklosčius faktiniams sutartiniams santykiams ieškovui atsirado pareiga įrodyti, kad atsakovai nevykdė arba netinkamai vykdė sutartinę prievolę atsiskaityti už sunaudotą elektros energiją. Ieškovas teigdamas, kad atsakovai netinkamai vykdė sutartinę prievolę – neatsiskaitė pilnai už suvartotą elektros energiją, nes naudojo neapskaitinę energiją, pateikė į bylą įrodymus: 2009-04-20 Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akte Nr. 007760/219 (t 1, b.l. 6), daiktinių įrodymų apžiūros protokolą (t 1, b.l. 8), savo paaiškinimus apie neapskaitinės elektros energijos vartojimą. Šiuos ieškovo pateiktus įrodymus patvirtina eksperto nustatyti pažeidimai atliekant skaitiklio ekspertizę (t 1, b.l.142-149). Ekspertas nustatė, kad skaitiklio EJ914Dz Nr. 7193423 plombos pažeistos praplatinant (praskečiant) plombų kameras, ištraukiant vielą, po to jos pakartotinai buvo užspaustos, skaitiklio gaubtą tvirtinantys varžteliai buvo atsukami ir užsukami, skaitiklio gaubtas buvo nuimamas, skaitiklio skaičiavimo mechanizmo skaičių būgnai buvo pašaliniu įrankiu priverstinai persukami, ką patvirtina didele jėga tarpusavyje prispaustų paviršių slydimo, gremžimo pėdsakai, dėl skaičiavimo mechanizmo skaičių būgnų konstrukcinių ypatumų matomi mechaninio veikimo pėdsakai galėjo būti ir neužfiksuoti. Pagal Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2005-10-07 įsakymu Nr. 4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių (toliau – Taisyklės) I dalies aiškinimą yra neteisėtas elektros energijos vartojimas.

24Pagal ieškovo nurodytą Taisyklių 6 punkto c papunktį (2006-05-22 redakcija) neteisėtas elektros energijos vartojimas – tai toks atvejis, kai: „vartotojas kitaip paveikia elektros apskaitos prietaisą, apskaitos schemos elementus, klastoja elektros energijos apskaitos prietaiso ar apskaitos schemos elementų gamyklines ir (arba) operatoriaus uždėtas plombas ir per patikrinimą šios vartotojo veikos dėl jos slapto pobūdžio ar sąmoningo gadinimo negalima pamatyti (išorinio magnetinio lauko poveikis, elektros apskaitos prietaisų rodmenys atsukami atgal ar stabdomi specialiaisiais prietaisais, elektros apskaitos prietaisų, matavimo transformatorių falsifikavimas, elektros imtuvai prijungti prieš apskaitą arba be jos įrengiant paslėptą atvadą, ar pan.)“. Sutinkamai su Taisyklių 64 p. šie pažeidimai turi būti padaryti siekiant sumažinti apskaitomos elektros energijos kiekį arba elektros skaitiklio rodmenis. Tokiu būdu byloje nustačius minėtus skaitiklio pažeidimus yra pagrindas konstatuoti, kad atsakovas siekė ir sumažino apskaitomos energijos kiekį.

25Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, kurių 62 punkte taip pat įtvirtinta vartotojo atsakomybė už elektros prietaisų, elektros apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų bei visų plombų apsaugą (ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-350 patvirtintos Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, redakcija su pakeitimais, galiojusi nuo 2006 m. birželio 1 d. iki 2007 m. gruodžio 19 d. ir nuo 2007 m. gruodžio 19 iki 2009 m. spalio 4 d.). Nesilaikant šių sutartinių įsipareigojimų atsakovams civilinė atsakomybė kyla CK nuostatų, nustatančių sutartinę civilinę atsakomybę, bei Elektros energijos tiekimo ir vartojimo taisyklių, diferencijuojančių atsakomybės dydį priklausomai nuo padaryto pažeidimo matomo (akivaizdaus) ar slapto pobūdžio, pagrindu.

26Taigi už elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties pažeidimą taikytina sutartinė civilinė atsakomybė, kuri atsiranda tada, kai neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius ar netesybas (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius (CK 6.245 straipsnio 3 dalis). Sutartinei civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti ne tik sutartinės prievolės pažeidimą – neteisėtus veiksmus (CK 6.246 straipsnis), bet ir padarytą žalą bei atliktų neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir atsiradusių nuostolių priežastinį ryšį (CK 6.249 straipsnis). Dar viena iš būtinųjų sąlygų taikyti skolininkui sutartinę civilinę atsakomybę yra kaltė, dėl kurios nustatymo nagrinėjamoje byloje kilo ginčas (CK 6.248 straipsnis). Skolininko kaltė pagal CK 6.248 straipsnio 1 dalį yra preziumuojama, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties pažeidimo atveju išimčių dėl kaltės prezumpcijos įstatymuose neįtvirtinta, todėl įrodinėjimo pareiga, kad žala padaryta ne dėl elektros energijos vartotojo kaltės, tenka elektros energijos vartotojui. Pagal civilinio proceso įstatymo nuostatas, tokiu atveju įrodinėjimo našta dėl kaltės nebuvimo yra perkeliama skolininkui, t. y. elektros energijos abonentui (vartotojui), kuris turi įrodyti savo kaltės dėl sutartinių nuostatų pažeidimo nebuvimą, t. y. paneigti kaltės prezumpciją (CPK 178 straipsnis). Būtent tokią teisės taikymo ir aiškinimo praktiką dėl skolininko kaltės prezumpcijos nuosekliai formuoja Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. gruodžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB ,,Lietuvos energija“ filialas Vilniaus elektros tinklai v. A. K., bylos Nr. 3K-3-1296/2000; 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB ,,VST“ v. R. L., bylos Nr. 3K-3-348/2009; 2011 m. rugsėjo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB LESTO v. J. K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-356/2011). Nagrinėjamu atveju atsakovai neįrodė, jog skaitiklio pažeidimai atsirado dėl kitų asmenų kaltės, todėl pirmos instancijos teismas jiems pritaikė atsakomybę.

27Dėl atlygintinos žalos dydžio apskaičiavimo

28Žala – viena civilinės atsakomybės taikymo būtinųjų sąlygų – tai asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jei nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai, o tuo atveju, kai šalis negali tiksliai įrodyti nuostolių dydžio, jų dydį nustato teismas (CK 6.249 straipsnio 1 dalis). Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad tais atvejais, kai elektros energija vartojama pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, t. y. kai apskaitos prietaisų duomenys yra iškreipiami dėl jų mechaninio koregavimo, suvartotos elektros energijos kiekio objektyviai neįmanoma nustatyti pagal apskaitos prietaisų rodmenis, nes šie neužfiksuoja tikrojo suvartotos energijos kiekio, suvartotos elektros energijos kiekis ir atitinkamai šios energijos tiekėjo ar subjekto, atsiskaičiusio su tiekėju už kito asmens neteisėtai vartotą elektros energiją, patirtų nuostolių dydis nustatomas remiantis kitais apskaičiavimo būdais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje SB ,,Šermukšnėlė“ v. J. Z., bylos Nr. 3K-3-460/2008). Žalos už neapskaitinį elektros energijos vartojimą apskaičiavimo tvarka įtvirtinta Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse, kuriose diferencijuojamas žalos apskaičiavimas, būtent terminas, už kurį turi būti apskaičiuota žala, priklausomai nuo padaryto elektros apskaitos prietaiso sugadinimo (pažeidimo) pobūdžio, t. y. ar pažeidimas akivaizdaus (matomo), ar slapto pobūdžio.

29Dėl šių Taisyklių 97.4 punkto atitikties CK 6.246 straipsnio 1 daliai buvo pasisakyta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. gruodžio 29 d. sprendime administracinėje byloje pagal pareiškėjo Kauno miesto apylinkės teismo prašymą ištirti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 97.4 punkto atitiktį CK 1.2 straipsnio 1 dalies, 1.5 straipsnio 1 dalies, 6.246 straipsnio 1 dalies, 6.247 straipsnio, 6.248 straipsnio 1 dalies, 6.249 straipsnio 1 dalies, 6.251 straipsnio 1 dalies nuostatoms, bylos Nr. I16-21/2007, kuriame teismas nustatė, kad Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 97.4 punkto pirmos ir antros pastraipų nuostatos neprieštarauja CK 6.246 straipsnio 1 daliai, 6.247 straipsniui, 6.248 straipsnio 1 daliai, 6.249 straipsnio 1 daliai, 6.251 straipsnio 1 daliai.

30Kolegija konstatuoja, kad žalos dydžio apskaičiavimas pagal Taisyklių 97.4 punktą buvo pagrįstas ir teisingas. Ieškovas skaičiavo jį pagal faktinę elektros energijos imtuvų galią taikydamas buitinių vartotojų dažniausiai vartojamų elektros energijos imtuvų darbo valandų kiekio per parą kaip nurodyta Taisyklių 1 priedo lentelėje. Todėl apeliantės argumentas, jog ieškovas negalėjo skaičiuoti energijos imtuvų darbo laiką 12 valandų per parą yra nepagrįstas, nes toks skaičiavimas numatytas nurodyme Taisyklių priede.

31Taip pat nepagrįstas apeliantės skunde nurodytas motyvas, jog tarp energijos imtuvų ieškovas nurodė papildomai 3 šaldytuvus, kurių apeliantės name nebuvo. Nors elektros energijos suvartojimo paskaičiavimo lentelėse (t 1, b.l. 10) ir nurodytas šaldytuvų kiekis yra „4“, tačiau iš pačių skaičiavimo akivaizdu, jog galia skaičiuota kaip vieno šaldytuvo, kolegija sutinka su ieškovo atsiliepimo motyvais, jog lentelėje yra akivaizdus rašymo apsirikimas dėl šaldytuvų skaičiaus, tačiau dėl to pripažinti neteisingai paskaičiuota nuostolių dydį nėra pagrindo, nes šis neatitikimas galutiniam nuostolių dydžiui neturėjo reikšmės.

32Kolegija sutinka ir su pirmos instancijos teismo sprendimo motyvais, kuriais jis atmetė apeliantės argumentus dėl žalos paskaičiavimo neteisingumo. Apeliantė savo argumentų negrindė kitais įrodymais paneigiančias teismo nurodytas aplinkybes, jog atsakovas A. S. pasirašė aktą apie patikrinimo metu rastus galingumus (buitinius prietaisus), tuo sutikdamas su akto Nr. 007760/219 priedo turiniu. Kad patikrinimo metu atsakovės name nebuvo mikrobangų krosnelės, virdulio ir skalbimo mašinos ji nepaneigė neabejotinais įrodymais, todėl teismas neturėjo pagrindo minėto akto priedu nesivadovauti. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, kad jų pakanka konstatuoti atitinkamą faktą buvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. I. V. v. Kauno apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. Š. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas v. UAB „Marių žvejys“, bylos Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Liteksas“ ir kt. v. VĮ Registrų centras ir kt., bylos Nr. 3K-3-427/2008; kt.). Nagrinėjamu atveju pirmos instancijos teismas vadovavosi šia teismine praktika vertindamas bylos įrodymus.

33Dėl nurodyto pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas, apeliacinis skundas atmetamas (Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p.).

34Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija

Nutarė

35Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2011 m. birželio 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Ieškovas AB LESTO kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti... 5. Atsakovė V. S. su ieškiniu nesutiko. Atsiliepime nurodė, jog ji nepažeidė... 6. Atsakovas A. S. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 7. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2011 m. birželio 13 d. sprendimu... 8. Teismas sprendė, kad atsakovams kilo civilinė atsakomybė už ieškovui... 9. Teismas sprendime nurodė, kad Taisyklių 93 punkte buvo nustatyta, kad... 10. Teismas konstatavo, kad atsakovai neįrodė, kad jiems nuosavybės teise... 11. Atsakovė V. S. apeliaciniu skundu prašo skundžiamą pirmosios instancijos... 12. Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad teismo sprendimas priimtas ieškovui... 13. Pasak apeliantės, ieškovas klaidina teismą nurodydamas pateiktoje lentelėje... 14. Apeliantė nurodo, kad ji nėra atsakinga už menamą elektros skaitiklio... 15. Atsakovė, 2007 m. įsigijusi 16/100 dalių nuosavo namo, negalėjo žinoti... 16. Ieškovas AB „Lesto“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundžiamą... 17. Skaičiuojant elektros prietaisų darbo valandas per parą buvo vadovaujamasi... 18. Ieškovas nesutinka su apeliante, kad skaitiklio pažeidimai galimai buvo... 19. Apeliacinis skundas atmestinas.... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 21. Byloje nustatyta, jog 2009-04-20 Neapskaitinio elektros energijos vartojimo... 22. Apeliantė skunde nurodo, kad nagrinėjamoje byloje teismas netinkamai aiškino... 23. Nors tarp šalių nėra sudaryta elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis,... 24. Pagal ieškovo nurodytą Taisyklių 6 punkto c papunktį (2006-05-22 redakcija)... 25. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, kurių 62 punkte taip pat... 26. Taigi už elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties pažeidimą... 27. Dėl atlygintinos žalos dydžio apskaičiavimo... 28. Žala – viena civilinės atsakomybės taikymo būtinųjų sąlygų – tai... 29. Dėl šių Taisyklių 97.4 punkto atitikties CK 6.246 straipsnio 1 daliai buvo... 30. Kolegija konstatuoja, kad žalos dydžio apskaičiavimas pagal Taisyklių 97.4... 31. Taip pat nepagrįstas apeliantės skunde nurodytas motyvas, jog tarp energijos... 32. Kolegija sutinka ir su pirmos instancijos teismo sprendimo motyvais, kuriais... 33. Dėl nurodyto pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas,... 34. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1... 35. Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2011 m. birželio 13 d. sprendimą...