Byla e2-514-910/2017
Dėl turtinės ir neturtinės žalos, patirtos dėl sveikatos sužalojimo, atlyginimo, kurioje trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų atsakovų pusėje, – „Šaltinėlio“ privati mokykla

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant Rasai Švėgždienei, dalyvaujant ieškovui J. P., jo įstatyminei atstovei V. P., advokatui Gintarui Algirdui Peredniui, atsakovams T. M., V. M., A. V., jų atstovei advokato padėjėjai Alinai Bissekerskajai-Ruzgei, atsakovų T. H. R. ir J. J. atstovui advokato padėjėjui Kęstučiui Petrauskui, atsakovo „Šaltinėlio“ privačios mokyklos atstovei advokato padėjėjai Ingai Tamašauskaitei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinė civilinę bylą pagal ieškovo J. P. ieškinį atsakovams T. M., T. H. R., A. V., V. M., J. J. dėl turtinės ir neturtinės žalos, patirtos dėl sveikatos sužalojimo, atlyginimo, kurioje trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų atsakovų pusėje, – „Šaltinėlio“ privati mokykla,

Nustatė

2ieškovas J. P., atstovaujamas atstovės pagal įstatymą V. P., kreipėsi į teismą, prašydamas iš atsakovų T. M. ir T. H. R. solidariai, o iš atsakovų A. V., V. M., J. J. – subsidiariai priteisti ieškovo naudai 45,47 Eur turtinei ir 29 000 Eur neturtinei žalai atlyginti, taip pat ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

32016-12-07 ieškovas, galutinai sutikslinęs ieškinio reikalavimus, prašo priteisti iš atsakovo T. H. R. įstatyminės atstovės J. J., „Šaltinėlio“ privačios mokyklos ir iš atsakovo T. M. solidariai 96,95 Eur turtinei ir 10 000 Eur neturtinei žalai atlyginti; atsakovui T. M. neturint pakankamai lėšų žalai atlyginti, nurodytą žalos sumą subsidiariai priteisti iš jo įstatyminių atstovų – tėvo V. M. ir motinos A. V..

4Ieškinyje nurodyta, kad 2014-11-19 „Šaltinėlio“ privačioje mokykloje apie 14 val. pasibaigus pamokai įvyko incidentas, kurio metu atsakovas T. H. R., atėmęs iš atsakovo T. M. lazerinį žibintuvėlį, tyčia pašvietė juo ieškovui J. P., stovėjusiam prie mokyklinės lentos, į kairę akį, dėl to ieškovui diagnozuotas kairės akies tinklainės nudegimas bei fotoreceptorių sluoksnio pažeidimas. Diagnozuota liga yra nepagydoma, tai patvirtina gydytojos E. D. raštas. Ieškinyje teigiama, kad ieškovas pamokos metu „Šaltinėlio“ mokyklos mokytojai A. V. ne kartą sakė, jog mokinys T. M. į mokyklą neleistinai atsinešė pavojingą sveikatai lazerinį žibintuvėlį, o kitas mokinys T. H. R. juo šviečia mokiniams į akis, tačiau mokytoja į ieškovo pranešimus nekreipė dėmesio. Po šio incidento, kurio metu padaryta žala ieškovo sveikatai, ieškovas nuolat mato juodą dėmelę kairės akies viršuje, akis dažnai rausta, prasčiau mato ir fokusuoja vaizdą, taip pat akį peršti, ji nuolat ašaroja. Teismo medicinos akte nustatyta, kad ieškovo kairės akies tinklainė nudeginta lazeriu, šis sužalojimas galėjo būti padarytas 2014-11-19 pašvietus jam į akis pridėtu prie bylos lazeriniu žibintuvėliu, toks sužalojimas atitinka nežymų sveikatos sutrikdymo mastą ir turi liekamųjų padarinių – akipločio pakitimų. Ieškinyje nurodyta, kad atsakovas T. M. į mokyklą neteisėtai atsinešė lazerinį žibintuvėlį, kuriuo draudžiama šviesti į akis, nes šis poveikis žaloja akių tinklainę, ir taip sudarė sąlygas atsakovui T. H. R. pašviesti atsakovui į akis, sukeliant jam nežymų sveikatos sutrikdymą. Ieškinyje teigiama, kad atsakovo T. M. įstatyminiai atstovai – tėvai elgėsi priešingai vaiko interesams, neužtikrino nepilnamečio sūnaus priežiūros, leido iš namų atsinešti lazerinį žibintuvėlį, kurį panaudojus buvo sužalotas nepilnametis ieškovas. Atsakovas T. H. R. tyčia pašvietė ieškovui į akį, sukeldamas nežymų sveikatos sutrikdymą. Ieškinyje teigiama, kad nepilnamečio atsakovo T. H. R. motina J. J. netinkamai prižiūrėjo nepilnametį sūnų ir tai nulėmė žalos ieškovui padarymą. Ieškinyje taip pat nurodyta, kad „Šaltinėlio“ privati mokykla privalo vykdyti mokinių priežiūrą tol, kol vaikas yra ar turi būti jos žinioje, tačiau šiuo atveju taip nesielgė, nepasirūpino mokinių saugumu, nereagavo į ieškovo skundus, nors tai galėjo padėti išvengti žalos. Ieškinyje pažymėta, kad žalos padarymo metu atsakovui T. M. jau buvo 14 metų, taigi jis už žalą atsako bendrais pagrindais, tačiau, jeigu jis neturėtų turto ar uždarbio, pakankamų padarytai žalai atlyginti, subsidiariai atsakingo jo tėvai (CK 2.8 straipsnis, 6.276 straipsnio 1 dalis). Tuo tarpu atsakovas T. H. R. žalos padarymo metu neturėjo 14 metų, todėl jo padarytą žalą atsako tėvai ir mokymo įstaiga, kurios jis buvo prižiūrimas (CK 6.275 straipsnis). Ieškinyje teigiama, kad nagrinėjamu atveju žala padaryta vienai iš svarbiausių įstatymo saugomų neturtinių vertybių – ieškovo sveikatai, ji padaryta atsakovų tyčiniais veiksmais, be to, žala pasireiškia nepagydomu akies tinklainės nudegimu ir fotoreceptorių sluoksnio pažeidimu, dėl to ieškovas nuolat mato juodą dėmę akyje, tai jam sukelia daug nepatogumų, trukdo skaityti, rašyti. Be to, neaišku, kokias pasekmes padarytas sveikatos sužalojimas sukels ieškovui ateityje. Ieškinyje pabrėžta, kad nagrinėjamu atveju yra visos būtinos sąlygos taikyti atsakovams civilinę atsakomybę: neteisėti atsakovų veiksmai, sužalojant ieškovo akį, žala, padaryta ieškovo sveikatai, priežastinis ryšys tarp neteisėtų atsakovų veiksmų ir ieškovo sveikatai padarytos žalos, atsakovų kaltė (CK 6.246-6.249 straipsniai). Ieškinyje teigiama, kad, atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovo patirtus psichologinius išgyvenimus, skriaudą, pasipiktinimą, gyvenimo džiaugsmo praradimą, prašomas priteisti 10 000 Eur dydžio neturtinės žalos atlyginimas yra teisingas ir pagrįstas. Ieškinyje taip pat nurodyta, kad atsakovai turėtų atlyginti ir dėl jų neteisėtų veiksmų ieškovo patirtą turtinę žalą – 96,95 Eur sveikatos apžiūros išlaidų.

5Atsakovai T. M., V. M., A. V. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Atsiliepime teigiama, kad atsakovas T. M. lazerinio žibintuvėlio klasės draugams nedemonstravo, nesigyrė jį turintis, juo nešvietė, be to, jėga iš jo lazerinį žibintuvėlį atėmusį T. H. R. įspėjo apie jo naudojimo saugos taisykles. Taigi šiuo atveju turi būti aiškiai atskiriami atsakovų T. M. ir T. H. R. veiksmai ir jų padariniai, nėra pagrindo taikyti solidariąją atsakomybę. Atsiliepime pažymėta, kad dėl šio įvykio mokykloje 2015-02-04 vyko Vaiko gerovės komisijos posėdis, jo metu ieškovas, jo įstatyminė atstovė nepateikė medicininės pažymos dėl galimo akies pažeidimo. Atsakovai A. V. ir V. M. siūlė ieškovo atstovei pagal įstatymą suorganizuoti J. P. medicininę apžiūrą pas kvalifikuotus medicinos specialistus, tačiau ieškovo atstovė atsakovų pagalbos atsisakė, nenurodydama priežasčių. Atsiliepime teigiama, kad vaiko gerovės posėdžio metu ieškovo įstatyminė atstovė labiau akcentavo reikalavimą sumokėti piniginę kompensaciją, kurios dydžio taip pat nenurodė. Be to, po 2014-11-19 įvykio ieškovas, girdint klasės draugams, sakė T. M. ir T. H. R., kad jų tėvai turės sumokėti jam didelę pinigų sumą. Atsiliepime pažymėta, kad neturtinės žalos atlyginimui už neturtinių vertybių pažeidimą būtinos visos civilinės atsakomybės sąlygos, o neturtinės žalos padarymo faktą ir aplinkybę, kad yra įstatymo nustatytas žalos atlyginimo atvejis, turi įrodyti ieškovas. Pasak atsakovų, nagrinėjamu atveju ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad jo sveikata buvo sutrikdyta atsakovo T. M. tyčiniais kaltais veiksmais. Atsakovas neatliko jokių veiksmų, kuriais būtų pažeidęs galiojančius įstatymus, mokyklos vidaus tvarkos taisykles, ieškovo ar kitų asmenų interesus. Rekomendacijų dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams, kurioms 2012-08-28 įsakymu Nr. V-1268 pritarė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras ir kurias 2012-08-28 raštu Nr. (1.19.-2012-1742)-2-1243 suderino Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolierius (toliau – Rekomendacijos) 4 punkte draudžiami daiktai apibrėžiami kaip bet kokie daiktai (reikmenys), gaminiai ar medžiagos, kurių apyvarta uždrausta ar ribojama Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų teisės aktų saugumo, sveikatos apsaugos ir kitais visuomenės poreikiais, taip pat kiti Mokykloje draudžiami turėti daiktai (reikmenys), gaminiai ar medžiagos, kurių sąrašas nurodomas Mokyklos darbo tvarkos taisyklėse ar kituose Mokyklos veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose. Atsiliepime pabrėžta, kad lazerinių žibintuvėlių apyvarta nėra ribojama Lietuvos Respublikos įstatymais ar kitais teisės aktais, šis įrenginys yra laisvai prieinamas rinkoje neribotam ratui asmenų, taip pat neribojamas galinčių jį įsigyti asmenų amžius. Atsiliepime pažymėta, kad, norint taikyti Rekomendacijas mokykloje, turi būti nustatytos poveikio priemonių taikymo sąlygos ir tvarka (Mokyklos darbo tvarkos taisyklėse, mokinio elgesio taisyklėse, mokymo sutartyje ir (ar) kituose mokyklos veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose); mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų turi būti supažindinti su mokyklos dokumentais, kuriuose numatytos poveikio priemonės netinkamai besielgiantiems mokiniams, jų taikymo tvarka ir sąlygos; mokyklos darbuotojai turi būti išmokyti taikyti poveikio priemones. Atsiliepime teigiama, kad nagrinėjamu atveju atsakovo T. M. mokymo sutartyje nėra nuostatų apie draudžiamus į mokyklą atsinešti daiktus, nei mokinys, nei o tėvai nebuvo supažindinti su „Šaltinėlio“ privačioje mokykloje galiojančiu vidaus tvarkos taisykles nustatančiu dokumentu, kuriame būtų nurodytas draudžiamų daiktų sąrašas, todėl darytina išvada, jog „Šaltinėlio“ privačioje mokykloje nėra sąrašo draudžiamų daiktų, kuriuos atsinešęs mokinys pažeistų mokyklos veiklą reglamentuojančius aktus. Jeigu paaiškėtų, kad toks sąrašas visgi yra, atsakovams jis negali būti taikomas, nes jie su tokiu sąrašu nebuvo supažindinti. Atsiliepime pažymėta, kad 2014-02-04 įvykusio Vaiko gerovės posėdyje trečiuoju nutarimu nutarta „Drausti mokykloje naudoti daiktus, nesusijusius su ugdymo procesu“, ir tai leidžia daryti išvadą, jog tik 2015-02-04 „Šaltinėlio“ privačioje mokykloje pradėtas svarstyti draudžiamų daiktų nustatymo poreikis. Nurodytų argumentų pagrindu atsiliepime teigiama, kad atsakovas T. M., vien turėdamas lazerinį žibintuvėlį „Šaltinėlio“ privačios mokyklos patalpose, nepažeidė jokių Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, „Šaltinėlio“ privačios mokyklos vidaus dokumentų, taigi neatliko jokių neteisėtų veiksmų, lemiančių civilinės atsakomybės atsiradimą. Be to, atsakovas atliko eilę veiksmų, skirtų galimai žalai išvengti: jis uždraudė lazeriniu žibintuvėliu šviesti, matydamas, kad jo draudimas ignoruojamas, įspėjo apie tai, kad lazeriniu žibintuvėliu negalima šviesti į akis, o, pasitaikius pirmai galimybei, atsiėmė žibintuvėlį iš T. H. R.. Atsiliepime pabrėžta, kad T. M. nepažeidė bendros pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai. Atsakovo T. M. veiksmai negalėjo lemti galimos žalos J. P. atsiradimo, todėl jam negali atsirasti pareiga atlyginti ieškovui šio patirtą žalą, nes nėra priežastinio ryšio tarp atsakovo veiksmų ir galimo žalos ieškovui atsiradimo (CK 6.247 straipsnis). Dėl žalos atsiliepime nurodyta, kad ieškinyje deklaratyviai teigiama, jog ieškovas patiria neigiamus psichologinius išgyvenimus, tačiau nedetalizuojama, kokios neigiamos psichinės reakcijos patiriamos, apsiribojama bendriniais tariamai patiriamų skriaudos, pasipiktinimo, gyvenimo džiaugsmo praradimo apibrėžimais. Be to, ieškovas, tikslindamas ieškinį, nepateikė jokių įrodymų, kurie pagrįstų patirtos turtinės žalos padidėjimą nuo pradiniame ieškinyje nurodytos 45,47 Eur sumos iki 86,95 Eur arba 96,95 Eur. Atsiliepime teigiama, kad CK 6.250 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijų kontekste svarbu pažymėti tai, jog atsakovas T. M. neatliko jokių neteisėtų veiksmų, kurie galėjo sukelti ieškovo sveikatos sutrikdymą, jo kaltės dėl ieškovo patirtos žalos nėra, be to, ieškovas nepateikė įrodymų, kad dėl 2014-11-19 įvykio jam būtų atsiradusios sunkios pasekmės, kurios galėtų būti įvertintos ieškovo įvardyta neturtinės žalos suma.

6Atsiliepime į ieškinį atsakovai T. H. R. ir J. J. nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo atmesti jį kaip nepagrįstą. Atsiliepime teigiama, kad ieškovas neįrodė nei neteisėtų atsakovų veiksmų, nei žalos, nei jos dydžio, nei priežastinio ryšio, taip pat solidariosios atsakomybės sąlygų. Tariamai neteisėti atsakovo veiksmai grindžiami tik deklaratyviais bei lakoniškais teiginiais. Atsiliepime nurodyta, kad dėl to, jog ieškovas nepateikė jokių duomenų ar įrodymų nei dėl vieno iš atsakovų konkrečių neteisėtų veiksmų, nei dėl incidento priežasčių bei eigos, neįmanoma nustatyti kiekvieno iš atsakovų konkrečių veiksmų, taip pat atsakovų ir paties ieškovo kaltės laipsnio, todėl ieškinys atmestinas kaip neįrodytas. Atsiliepime taip pat teigiama, kad ieškovo nurodoma žala jam buvo padaryta mokymo įstaigos – „Šaltinėlio“ privačios mokyklos patalpose, 8 klasės kabinete prie mokyklinės lentos, taigi akivaizdu, jog nepilnametis atsakovas ieškovo nurodomą žalą padarė būdamas Mokyklos priežiūroje, todėl už atsakovo, kuriam ginčo įvykio metu nebuvo 14 metų, padarytą žalą šiuo atveju atsako Mokykla (CK 6.275 straipsnio 2 dalis). Atsiliepime pabrėžiama, kad, esant tokioms aplinkybėms, ieškinys atsakovų T. H. R. ir J. J. atžvilgiu yra nepagrįstas, nes nė vienas iš atsakovų pagal įstatymą neatsako už ieškovui padarytą žalą. Be t, ieškovas neįrodė nei neteisėtų atsakovės J. J. veiksmų, nei žalos atsiradimo, nei jos dydžio, nei priežastinio ryšio, nei solidariosios atsakomybės atsiradimo sąlygų, nors tokią pareigą turėjo (CPK 178 straipsnis).

7Atsiliepime į ieškinį atsakovas Šaltinėlio privati mokykla nurodė, kad nesutinka su ieškiniu dėl mokymo įstaigos civilinės atsakomybės. Atsiliepime teigiama, kad šiuo konkrečiu atveju incidentas tarp mokinių įvyko po pamokų, kai mokymo įstaiga ir jos darbuotojai jau neturi pareigos kontroliuoti moksleivių. Mokykla 2015-02-04 suorganizavo Vaiko gerovės komisijos posėdį, kuriame buvo siekiama išsiaiškinti visas įvykio aplinkybes, tačiau nė vienas iš posėdyje kalbėjusių asmenų negalėjo nuosekliai ir išsamiai apibūdinti įvykio, todėl tikslių įvykio aplinkybių nustatyti nepavyko. Kartu atsiliepime teigiama, kad nurodytame posėdyje buvo nustatyta, jog priešingai, nei teigiama ieškinyje, buvo nustatyta, kad pamokų metu nei vienas iš atsakovų pašalinėmis priemonėmis, tarp jų – ir lazeriniu žibintuvėliu, nesinaudojo. Be to, Vaiko gerovės posėdžio metu nebuvo pateikta jokios konkrečios medicininės informacijos apie galbūt padarytą ieškovo sveikatos sužalojimą, todėl buvo nuspręsta įspėti mokinius dėl mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklių nesilaikymo ir pasiūlyta konfliktinę situaciją spręsti taikiai. Atsiliepime nurodoma, kad „Šaltinėlio“ privati mokykla ir jos darbuotojai tiksliai laikėsi mokyklos darbo tvarkos taisyklių, tinkamai atliko savo pareigas, todėl ginčo situacijoje šios mokymo įstaigos civilinės atsakomybės klausimas negali būti keliamas. Atsiliepime taip pat pažymėta, kad kiekvienas moksleivis, pradėdamas mokytis mokykloje, sudaro sutartį, be to, visi moksleiviai ir jų tėvai supažindinami su Mokinio vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, kuriose nustatytas moksleivių tėvų įsipareigojimas bendradarbiauti su mokymosi įstaigos pedagogais, koreguojant ir kontroliuojant vaiko elgesį, bei pačių moksleivių pareiga gerbti kitus mokyklos bendruomenės narius, savo gyvenime vadovautis bendrosiomis žmogaus vertybėmis, įstatymais, teisinėmis ir visuotinai priimtinomis elgesio normomis, atsakyti už jų nesilaikymą. Šiose Taisyklėse, be kita ko, aiškiai nurodyta, kad mokiniams į mokyklą leidžiama atsinešti tik mokymuisi reikalingas priemones (4 punktas). Atsiliepime pažymėta, kad nagrinėjamu atveju incidento dalyviai nesilaikė Taisyklėse numatytų etikos normų, tuo tarpu ieškovo teiginiai, esą mokytoja A. V. žinojo apie moksleivių turimus neleistinus daiktus ir nesiėmė jokių veiksmų, yra nepagrįsti, nes nei mokytoja A. V., nei kiti mokyklos darbuotojai apie moksleivių turimus neleistinus daiktus nebuvo informuoti, todėl negalėjo ir neprivalėjo imtis priemonių. Pagal Švietimo įstatymo 49 straipsnį mokytojas privalo palaikyti drausmę pamokų metu, rūpintis moksleivių saugumu, tačiau nagrinėjamu atveju į bylą nepateikta įrodymų, kad mokymo įstaiga ar jos darbuotojai objektyviai neatliko visų jiems pavestų funkcijų pamokų metu, pažeidė mokymo įstaigos pareigas ir tokie pažeidimai lėmė ieškovo teisių pažeidimą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo yra išaiškinta, kad, sprendžiant klausimą, kas yra atsakingas už vaiko padarytą žalą – tėvai ar priežiūros institucija, pagrindinis veiksnys paskirstant atsakomybę yra kaltė. Kaltė šio delikto prasme yra vaikų nepriežiūra ar netinkama priežiūra, kuri turėjo įtakos ar nulėmė žalos padarymą. Mokykla ar kita institucija priežiūrą vykdo tol, kol vaikas yra jos žinioje. Mokykloje priežiūra turi būti užtikrinama užsiėmimų, apmokų, mokyklos renginių, pertraukų tarp jų metu, nepriklausomai nuo šių užsiėmimų, pamokų ar mokyklos renginių laiko bei vietos. Priežiūra baigiasi, kai pasibaigia pamokos, užsiėmimai ar renginys. Priežiūra taip pat nelaikytini atvejai, kai vaikas nedalyvauja mokyklos užsiėmimuose ar renginiuose, pavyzdžiui, praleidinėja pamokas. Atsiliepime teigiama, kad nagrinėjamu atveju akivaizdu, jog ginčo įvykis buvo jau pasibaigus pamokoms, t. y. jau pasibaigus mokymo įstaigos pareigai prižiūrėti moksleivius, todėl šiuo atveju nėra mokymo įstaigos kaltės, kaip civilinės atsakomybės sąlygos, taigi civilinė atsakomybė negali kilti. Be to, moksleiviai, atsinešę į mokyklą pašalines priemones, pažeidė Taisykles. Lazerinis žibintuvėlis, kurio apyvarta dėl jo galingumo yra ribota, buvo pas nepilnametį mokinį, kurio tėvai neužtikrino, jog namuose toks daiktas vaikui būtų nepasiekiamas, juolab kad nebūtų atsineštas į mokyklą, nes tai draudžia Taisyklės. Atsiliepime tvirtinama, kad akivaizdu, jog pagrindinis veiksnys, lėmęs ieškovo sveikatos sutrikdymą, buvo vaikų nepriežiūra namuose, leidžiant atsinešti į mokyklą potencialiai pavojingą daiktą, ir priežastinio ryšio tarp mokymo įstaigos veiksmų bei ieškovui atsiradusios žalos nebuvimas visiškai eliminuoja „Šaltinėlio“ mokyklos civilinę atsakomybę. Atsiliepime pažymėta, kad mokymo įstaiga ir jos darbuotojai negali būti laikomi atsakingais už kitų šios bylos atsakovų veiksmus ir jų padarinius, nes įvykęs incidentas nei mokymo įstaigai, nei jos darbuotojams nebuvo žinomas. Pasak atsako, vien ta aplinkybė, kad žala ieškovui kilo mokyklos teritorijoje (nors vienareikšmiškai šį faktą pagrindžiančių įrodymų nėra), neleidžia daryti išvados, jog nebuvo užtikrintas ieškovo saugumas, todėl nėra pagrindo konstatuoti Mokyklos nei tyčios, nei didelio neatsargumo. Priešingai, iš byloje esančių duomenų matyti, kad pasekmių buvo galima išvengti, jeigu pats ieškovas ir kiti atsakovai būtų elgęsi protingai, atsargiai, nepažeidę Taisyklių. Atsiliepime pabrėžta, kad Mokykloje taikomos pakankamos organizacinės priemonės mokinių saugumui užtikrinti, todėl priešingas aiškinimas šiuo konkrečiu atveju neatitiktų protingumo, sąžiningumo ir teisingumo reikalavimų (CK 1.5 straipsnis).

8Teismo posėdyje ieškovo atstovai prašė tenkinti ieškinį, priteisiant iš atsakovų solidariai 96,95 Eur turtinei ir 10 000 Eur neturtinei žalai atlyginti; atsakovui T. M. neturint pakankamai lėšų žalai atlyginti, nurodytą žalos sumą subsidiariai priteisti iš jo įstatyminių atstovų – tėvo V. M. ir motinos A. V.. Ieškovo įstatyminė atstovė akcentavo, kad ginčo įvykis ir akies sužalojimas sukėlė sūnui itin sunkių išgyvenimų, aks sužalota visam gyvenimui, sužalojimas – nepagydomas, todėl atsakovai privalo atlyginti nurodytą žalą.

9Teismo posėdyje atsakovų T. M., V. M., A. V. atstovė prašė ieškinį atstovaujamųjų atžvilgiu atmesti, remdamasi tuo, kad atsakovas T. M. neatliko jokių neteisėtų veiksmų, kurie priežastiniu ryšiu būtų susiję su ieškovo reikalaujama atlyginti žala. Atstovė pažymėjo, kad pats ieškovas, duodamas paaiškinimus teismo posėdyje, pripažino, kad atsakovas T. M. stengėsi jį apginti, siekė atimti lazerinį žibintuvėlį iš atsakovo T. H. R.. Atstovė akcentavo, kad lazerinių žibintuvėlių civilinė apyvarta nėra apribota, tokių daiktų galima įsigyti bet kurioje parduotuvėje, ir vien tai, kad atsakovas T. M. atsinešė į mokyklą nurodytą žibintuvėlį, negali būti laikoma jo neteisėtais veiksmais, lėmusiais žalos ieškovui atsiradimą, nes atsakovas niekaip neprisidėjo prie to, kad ieškovui būtų pašveista į akį.

10Teismo posėdyje atsakovo „Šaltinėlio“ privačios mokyklos atstovė nurodė, kad su ieškiniu Mokyklai nesutinka, šiuo atveju mokymo įstaigos atsakomybė negali kilti, nes ginčo incidentas įvyko po pamokų, kai Mokyklos pareiga vykdyti mokinių priežiūrą jau buvo pasibaigusi. Mokyklos atstovė pabrėžė, kad taisyklėse neįmanoma išvardyti visų, draudžiamų atsinešti daiktų, būtent tėvai privalo kontroliuoti, ką vaikai nešasi į mokyklą. Atstovė taip pat pažymėjo, kad ieškovo medicininiuose dokumentuose, gautuose iš Klaipėdos ligoninės, yra įrašas, jog vaikystėje ieškovui buvo nustatytas ragenos II laipsnio nudegimas, tačiau ekspertizę atlikęs ekspertas nepasisakė dėl šio sužalojimo. Be to, iš medicininių dokumentų matyti, kad ieškovui vaikystėje buvo nustatyta emocijų sutrikimas, tad ieškovo jautrumas gali būti iš vaikystės, o ne dėl ginčo įvykio.

11Ieškinys tenkintinas iš dalies

12Byloje nustatyta, kad 2014-11-19 (trečiadienį) apie 14 val. „Šaltinėlio“ privačioje mokykloje, pasibaigus paskutinei pamokai, klasės patalpoje atsakovas T. H. R., atėmęs iš atsakovo T. M. lazerinį žibintuvėlį, pašvietė juo ieškovui J. P. į akis.

13Po dviejų dienų, t. y. 2014-11-21 (penktadienį), ieškovas kreipėsi į akių gydytoją E. D., kuri nustatė kairės akies tinklainės nudeginimą lazeriu; žemiau makulės – apvalus židinukas ryškiomis ribomis; šalia foveolos – apie 10 um dydžio fotoreceptorių sluoksnio pažeidimas.

14Po patirto sužalojimo ieškovas lankė mokyklą, pamokų nepraleido.

152015-02-04 mokykloje vyko Vaiko gerovės tarybos posėdis, po kurio nutarta: 1. Siūlyti J. P. tėvams tęsti pokalbius dėl įvykio ir spręsti nesutarimą taikiai. 2. Įpareigoti mokyklos pedagogus atidžiai stebėti mokinių veiksmus mokykloje. 3. Drausti mokykloje naudoti daiktus, nesusijusius su ugdymo procesu.

16Iš bylos dalyvių paaiškinimų teismo posėdžiuose nustatyta, kad Vaiko gerovės tarybos posėdyje ieškovo įstatyminei atstovei V. P. atsakovo T. M. tėvai A. V. ir V. M. siūlė suorganizuoti ieškovo medicininę apžiūrą pas patyrusius medicinos specialistus, tačiau ieškovo atstovė tokio pasiūlymo nepriėmė. Ieškovo motina 2016-03-17 teismo posėdyje, pripažinusi, kad T. M. tėvai siūlė pagalbą kreipiantis gydytojų konsultacijos, paaiškindama, kodėl tokio pasiūlymo atsisakė, nurodė, jog dėl to, kad turėjo kitą gydytoją.

172015-08-10 teisme priimtas ieškovo ieškinys dėl 45,47 Eur turtinės ir 29 000 Eur neturtinės žalos priteisimo iš atsakovų T. M., T. H. R. bei jų tėvų solidariai,

18Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-07-20 nutartimi paskyrė byloje ekspertizę ieškovo akies sužalojimo pobūdžiui, mastui, pasekmėms nustatyti.

192016-09-16 Teismo ekspertizės akte padarytos tokios išvados: 1. Ieškovo kairės akies tinklainė nudeginta lazeriu ties geltonąja dėme, tai patvirtina akių dugno, OKT tyrimai. 2. Ieškovo kairės akies sužalojimai galėjo būti padaryti 2014-11-19 pašvietus jam į akis prie bylos pridėtu lazeriniu žibintuvėliu, kurio maksimali galia <100mW, bangos ilgis 532 nm +-10. 3. Ieškovo kairės akies sužalojimai galėjo būti padaryti 2014-11-19 pašvietus jam į akis lazeriniu žibintuvėliu, kurio parametrai nurodyti byloje esančioje gydytojos E. D. pažymoje (galia – 1000 mW, bangos ilgis 650 nm). 4. Ieškovo dėl pašvietimo lazeriniu žibintuvėliu patirtas kairės akies tinklainės nudeginimas lazeriu atitinka nežymų sveikatos sutrikdymą, nes sveikata nebuvo sutrikdyta ilgesniam kaip 10 parų laikotarpiui (gydymas nebuvo skirtas, pakartotinai nesilankė), o liekamieji reiškiniai minimalūs – regos aštrumas nepakito, akipločio pakitimai – minimalūs. 5. Ieškovo dėl pašvietimo lazeriu patirti kairės akies sužalojimai turi liekamųjų padarinių – akipločio pakitimų, atitinkančių nežymų sveikatos sutrikdymo mastą. 6. Ieškovo kairės akies tinklainės pažeidimas nėra jam diagnozuoto astigmatizmo pasekmė, nes dėl astigmatizmo tokie pakitimai tinklainėje negalimi.

202016-12-07 ieškovas pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo iš atsakovų T. M., J. J., „Šaltinėlio“ privačios mokyklos solidariai prašo priteisti 96,95 Eur turtinės ir 10 000 Eur neturtinės žalos atlyginimo; atsakovui T. M. neturint lėšų žalai atlyginti, subsidiariai nurodytos žalos atlyginimą priteisti iš šio atsakovo tėvų V. M. ir A. V. solidariai.

21Dėl nepilnamečių civilinės atsakomybės už padarytą žalą

22Nagrinėjamu atveju reikalavimą dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo ieškovas kildina iš dviejų klasės draugų, kurie yra nepilnamečiai, veiksmų: T. H. R., kuris lazeriniu žibintuvėliu pašvietė ieškovui į akį, ginčo įvykio metu buvo trylikos metų, o T. M., kuris atsinešė į mokyklą ginčo lazerinį žibintuvėlį, – keturiolikos.

23CK 6.275 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad už nepilnamečio iki keturiolikos metų padarytą žalą atsako jo tėvai ar globėjai, jeigu neįrodo, jog žala atsirado ne dėl jų kaltės. Pagal šio straipsnio 2 dalies nuostatas, jeigu nepilnametis iki keturiolikos metų padaro žalą tuo metu, kai jis yra mokymo, auklėjimo, sveikatos priežiūros ar globos (rūpybos) institucijos prižiūrimas, už tą žalą atsako ši institucija, jeigu neįrodo, kad žala atsirado ne dėl jos kaltės. Toks teisinis reglamentavimas nustatytas atsižvelgiant į tai, kad fizinis asmuo iki 14 metų yra neveiksnus (CK 2.7 straipsnis), todėl negali būti atsakomybės subjektas. Už vaiko iki keturiolikos metų padarytą žalą atsako abu jo tėvai pagal dalinės civilinės atsakomybės taisykles. Kartu pažymėtina, kad tėvų civilinė atsakomybė taikoma tik esant jų kaltei. Tėvų kaltė suprantama kaip netinkamas tėvų pareigų vykdymas, nepakankama vaiko priežiūra ir jo auklėjimas. Tėvų kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl pats žalos padarymo faktas suponuoja prielaidą, kad tėvų kaltė yra. Jie gali būti atleisti nuo civilinės atsakomybės tik įrodę, kad nėra jų kaltės. Kaltės nebuvimą gali įrodyti tik ekstraordinarios aplinkybės, dėl kurių tėvai objektyviai negalėjo įgyvendinti savo pareigų. Tėvų pareiga atlyginti nepilnamečio iki keturiolikos metų padarytą žalą išlieka ir kai vaikas įgyja turto arba tampa pilnametis. Atlyginę žalą, jie neįgyja regreso teisės pareikšti reikalavimą vaikui (CK 6.280 straipsnio 3 dalis).

24Mokymo įstaigos, kurioje būdamas nepilnametis iki keturiolikos metų padaro žalos, atsakomybė taip pat kyla tik šios įstaigos esant kaltei, kuri yra preziumuojama. Kartu pažymėtina tai, jog ta aplinkybė, kad nepilnametis padaro žalos mokymo įstaigos prižiūrimas, nereiškia, kad tokio nepilnamečio tėvai už žalą neatsakys. Žala gali būti ir netinkamo tėvų auklėjimo bei netinkamos mokymo įstaigos priežiūros padarinys. Todėl galima bendra vaiko iki keturiolikos metų ir mokymo įstaigos atsakomybė pagal dalinės civilinės atsakomybės taisykles. Mokymo įstaigos civilinė atsakomybė išlieka ir vaikui sulaukus pilnametystės. Mokymo įstaiga taip pat neįgyja regreso teisės išieškoti iš žalos padariusio asmens (CK 6.280 straipsnio 3 dalis).

25Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į tai, kad žalos ieškovui padarymo metu T. H. R. dar nebuvo keturiolikos metų, vadovaujantis CK 6.275 straipsnio nuostatomis, už jo padarytą žalą civilinė atsakomybė gali kilti jo motinai (bylos duomenimis, tėvas yra miręs 2004-05-08) ar mokymo įstaigai, kurioje būdamas jis sužalojo ieškovo sveikatą, – „Šaltinėlio“ privačiai mokyklai, arba, nustačius tiek motinos, tiek mokymo įstaigos kaltę dėl netinkamai įgyvendintų pareigų, susijusių su keturiolikos metų neturėjusio T. H. R. priežiūra ir auklėjimu, bendra nepilnamečio vaiko motinos ir mokymo įstaigos atsakomybė.

26CK 6.276 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų už savo padarytą žalą atsako bendrais pagrindais. Toks asmuo turi dalinį veiksnumą (CK 2.8 straipsnis) ir už padarytą žalą atsako pats. Tačiau tais atvejais, kai nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų neturi turto ar uždarbio, kurio pakaktų jo padarytai žalai atlyginti, atitinkamą žalos dalį turi atlyginti jo tėvai ar rūpintojas, jeigu neįrodo, kad žala atsirado ne dėl jų kaltės. Tokios pat teisinės pasekmės atsiranda, jeigu tokio amžiaus nepilnametis žalos padarymo metu buvo mokymo, auklėjimo, sveikatos priežiūros ar globos (rūpybos) institucijos prižiūrimas (CK 6.276 straipsnio 2 dalis). Nepilnamečio nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tėvų (rūpintojų), mokymo ar kitos institucijos, kurios prižiūrimas nepilnametis padarė žalos, pareiga atlyginti žalą pasibaigia, kai padaręs žalą asmuo sulaukia pilnametystės, taip pat kai jis prieš pilnametystę įgyja turtą arba uždarbį, kurio pakanka žalai atlyginti (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-11-20 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-497/2009).

27Taigi atsakovas T. M., kuriam žalos padarymo metu buvo keturiolika metų, yra savarankiškas civilinės atsakomybės subjektas, už padarytą žalą atsakingas pats. Tuo atveju, jeigu jis neturėtų turto žalai atlyginti, kiltų jo įstatyminių atstovų (tėvų) ar mokymo įstaigos, kurios priežiūroje būdamas nepilnametis padarė žalos, subsidiari atsakomybė, jeigu būtų nustatyta nurodytų asmenų kaltė dėl to, kad nepilnametis padarė žalos.

28Dėl sąlygų, būtinų civilinei atsakomybei taikyti

29Civilinei atsakomybei tiek turtinės, tiek neturtinės žalos atlyginimo forma taikyti būtina nustatyti visas civilinės atsakomybės sąlygas: neteisėtus veiksmus (neteisėtą neveikimą), žalos faktą (turtinės, neturtinės žalos), priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos, kaltę (CK 6.246-6.249 straipsniai). Nenustačius bent vienos iš būtinųjų sąlygų, civilinė atsakomybė asmeniui negali būti taikoma. Pareiga įrodyti pirmąsias tris civilinės atsakomybės sąlygas – neteisėtus veiksmus (neteisėtą neveikimą), žalą, priežastinį ryšį – tenka ieškovui, reikalaujančiam žalos atlyginimo. Ketvirtoji sąlyga – kaltė – preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Atsakovas, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, turi paneigti šią prezumpciją, t. y. pateikti įrodymus, paneigiančius jo kaltės buvimą.

30Nagrinėjamu atveju ieškovas teigia, kad dėl jo kairės akies sužalojimo atsakingi visi nurodyti atsakovai – T. M., jo tėvai (subsidiariai, jeigu nepilnametis neturės turto žalai atlyginti), T. H. R., kuris žalos padarymo metu neturėjo keturiolikos metų, įstatyminė atstovė motina J. J. ir „Šaltinėlio“ privati mokykla, kurios priežiūroje buvę nepilnamečiai padarė žalą.

31Byloje nėra ginčo dėl to, kad lazerinį žibintuvėlį (mokymams vesti skirtą lazerinę rodyklę) į mokyklą atsinešė atsakovas T. M., kurio tėvas V. M. nurodytą prietaisą naudoja darbe, vesdamas mokymus ( - ) darbuotojams. Byloje taip pat neginčijamai nustatyta, kad būtent T. H. R., atėmęs lazerinį žibintuvėlį iš T. M., pašvietė juo ieškovui J. P. į akis. Atlikus byloje teismo medicininę ekspertizę, nustatyta, kad ieškovo kairės akies tinklainė pažeista dėl lazerio poveikio.

32Nagrinėjant bylą kilo ginčas dėl to, ar ieškovas buvo sužalotas lazeriniu žibintuvėliu, kurį pateikė T. M. tėvai ir kuris pridėtas prie bylos, ar lazeriniu žibintuvėliu, kurio parametrai nurodyti gydytojos E. D. pažymoje ir ieškovo atstovų pateiktame į bylą raštelyje, kuriame po ginčo įvykio lazerinio žibintuvėlio duomenis užrašė T. M.. Teismo proceso metu surinkti duomenys, kokiu lazeriniu žibintuvėliu buvo pašviesta ieškovui, skiriasi. Ginčo įvykį tiesiogiai matęs bendraklasis M. T., apklaustas kaip liudytojas, 2016-03-17 teismo posėdyje nurodė, kad prie bylos pridėtas lazerinis žibintuvėlis yra tas pats, kuriuo T. švietė J.. Tuo tarpu kitas bendraklasis V. M. 2016-03-16 teismo posėdyje teigė, kad prie bylos pridėtas ne tas lazerinis žibintuvėlis, kuriuo buvo šviesta J.; tas buvo „visas juodas ir storesnis“. Ieškovas 2016-03-18 teismo posėdyje paaiškino, kad jam buvo šviesta kitu lazeriniu žibintuvėliu, kuris buvo visiškai juodas, be to, su rakteliu, T. rodė, jog užsirakina. Teismo proceso metu T. M. tėvai tvirtino, kad namuose buvo tik šis lazerinis žibintuvėlis, būtent jį T. per klaidą nusinešė į mokyklą. Nors bylos esantys duomenys dėl lazerinio žibintuvėlio, kuriuo buvo pašviesta ieškovui, skiriasi, atsižvelgiant į tai, kad teismo ekspertizę byloje atlikęs ekspertas pateikė išvadą, jog ieškovo kairės akies tinklainės pažeidimas galėjo būti padarytas tiek vienu, tiek kitu lazeriniu žibintuvėliu, aplinkybė, kuriuo iš nurodytų dviejų žibintuvėlių buvo pašviesta ieškovui, šiuo atveju neturi esminės reikšmės.

33Dėl atsakovo T. M. civilinės atsakomybės sąlygų

34Teigdamas, kad T. M. atsakingas už dėl akies sužalojimo atsiradusią žalą, ieškovas remiasi tuo, kad būtent šis atsakovas atsinešė į mokyklą lazerinį žibintuvėlį, kuriuo draudžiama šviesti į akis, ir taip sudarė sąlygas T. H. R. sužaloti ieškovo kairę akį. Ieškovo teigimu, atsakovo T. M. tėvai neužtikrino tinkamos nepilnamečio sūnaus priežiūros, nes leido iš namų į mokyklą atsinešti lazerinį žibintuvėlį, kurį panaudojus buvo sužalotas nepilnametis ieškovas.

35Pagal CK 6.246 straipsnio 1 dalies nuostatas civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai.

36Ieškovas, be to ir atsakovas „Šaltinėlio“ privati mokykla, laikosi pozicijos, kad atsakovas T. M., pažeisdamas Mokyklos vidaus tvarkos taisykles, neteisėtai atsinešė lazerinį žibintuvėlį, kuris yra pavojingą poveikį galintis sukelti prietaisas.

37Dėl tokių argumentų visų pirma pažymėtina tai, kad tokie prietaisai, kaip ginčo lazerinis žibintuvėlis (mokymams vesti naudojama lazerinė rodyklė), nėra daiktas, kurio civilinė apyvarta būtų apribota. Tai taip pat nėra daiktas, kuris galėtų būti laikomas didesnio pavojaus šaltiniu, už kurio sukeltą žalą atsakoma be kaltės. Didesnio pavojaus šaltiniai yra tokie materialaus pasaulio daiktai, kurių asmuo negali visiškai kontroliuoti. Ginčo atveju lazerinis žibintuvėlis savo konstrukcija, paskirtimi nekelia itin didelės rizikos žalai atsirasti; be to, žalos atsiradimo rizika gali būti pašalinta, jeigu jis naudojamas laikantis atsargumo priemonių.

38Teismo proceso metu atsakovas „Šaltinėlio“ privati mokykla nepateikė į bylą įrodymų, kad Mokykloje yra nustatytas ir patvirtintas draudžiamų atsinešti daiktų sąrašas. Atsakovo atstovė nurodė, kad neįmanoma parengti tokio sąrašo, kuriame būtų išvardyti visi draudžiami neštis į Mokyklą daiktai. Tokia pozicija nepripažintina pagrįsta. Pavojų keliančių daiktų nėra tiek daug, kad nebūtų įmanoma parengti draudžiamų atsinešti į mokyklą daiktų sąrašo. Atsakovo pateiktų Mokinių vidaus darbo tvarkos taisyklių 4 punkte įtvirtina nuostata, kad mokiniai į mokyklą atsineša tik mokymuisi reikalingas priemones, yra pernelyg abstrakti, kad galėtų būti aiškinama kaip reiškianti draudimą. Be to, aiškinant šią nuostatą, kaip draudimą neštis į Mokyklą bet kokius daiktus, jeigu jie nebūtini mokymuisi, tai neatitiktų protingumo kriterijaus, nes tokiu atveju mokiniams būtų draudžiama neštis ir daiktus, kuriuos jie naudoja žaidimams, lavinimuisi pertraukų tarp pamokų metu.

39Atsakovų T. M., V. M., A. V. atsiliepime į ieškinį teisingai pažymėta, kad draudžiamų daiktų apibrėžtis pateikta Rekomendacijų dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams, kurioms 2012-08-28 įsakymu Nr. V-1268 pritarė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras ir kurias 2012-08-28 raštu Nr. (1.19.-2012-1742)-2-1243 suderino Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolierius (toliau – Rekomendacijos), 4 punkte. Tai – reikmenys, gaminiai ar medžiagos, kurių apyvarta uždrausta ar ribojama Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų teisės aktų saugumo, sveikatos apsaugos ir kitais visuomenės poreikiais, taip pat kiti mokykloje draudžiami turėti daiktai (reikmenys), gaminiai ar medžiagos, kurių sąrašas nurodomas mokyklos darbo tvarkos taisyklėse ar kituose mokyklos veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose. Nagrinėjamu atveju minėta, kad atsakovas „Šaltinėlio“ privati mokykla nepateikė draudžiamų turėti Mokykloje daiktų sąrašo, lazerinių žibintuvėlių apyvarta nėra ribojama įstatymais ar kitais teisės aktais, šis prietaisas yra prieinamas visiems asmenims, neribojant galinčių jį įsigyti amžius. Su atsakovu T. M. sudarytoje 2011-07-11 mokymo sutartyje Nr. 007 taip pat nėra nustatytų draudimų dėl į mokyklą atsineštinų daiktų. Atsakovų atsiliepime taip pat teisingai pažymėta, kad po ginčo įvykio suorganizuotame 2015-02-04 Vaiko gerovės posėdyje buvo, be kita ko, nutarta drausti mokykloje naudoti daiktus, nesusijusius su ugdymo procesu, ir toks nutarimas, reaguojant į ginčo įvykį, teikia pagrindą daryti išvadą, jog tik 2015-02-04 „Šaltinėlio“ privačioje mokykloje buvo nuspręsta nustatyti draudimą neštis į mokyklą tam tikrus daiktus. Apklaustas kaip liudytojas vienas iš šios mokyklos mokinių M. T., 2016-03-18 teismo posėdyje nurodė, kad iki ginčo įvykio Mokykloje nebuvo akcentuota, kokių daiktų negalima atsinešti; tai nustatyta po ginčo įvykio.

40Aptartų bylos duomenų pagrindu darytina išvada, kad atsakovas T. M., vien tik atsinešdamas į Mokyklą ginčo lazerinį žibintuvėlį, nepažeidė įstatymų, kitų teisės aktų, tuo metu buvusių Mokyklos vidaus aktų, su kuriais būtų supažindintas atsakovas ar jo įstatyminiai atstovai.

41Be to, iš byloje dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimų, liudytojų parodymų nustatyta, kad, kai T. H. R. atėmė ginčo lazerinį žibintuvėlį, atsakovas T. M. siekė jį atsiimti ir įspėjo bendraklasį, kad šiuo žibintuvėliu draudžiama šviesti į akis. Pažymėtina, kad pats ieškovas, duodamas paaiškinimus teismo posėdyje, pripažino, jog T. labai priešinosi T., kai šis atiminėjo ginčo žibintuvėlį, bandė susigrąžinti.

42Teismo vertinimu, tokie bylos duomenys yra pakankamas pagrindas pripažinti, kad atsakovas T. M., atsinešęs į mokyklą ginčo lazerinį žibintuvėlį, elgėsi su juo kaip atsakingas tokio daikto turėtojas, jėga jį atėmusį asmenį įspėjo apie draudimą šviesti šiuo daiktu į akis, todėl nepažeidė ir bendrosios pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.263 straipsnio 1 dalis).

43Tarp atsakovo T. M. veiksmų, atsinešant į Mokyklą lazerinį žibintuvėlį, ir ieškovui padarytos žalos esantis netiesioginis priežastinis ryšys yra pernelyg tolimas, kad būtų pakankamas pagrindas taikyti šiam atsakovui civilinę atsakomybę.

44Atsižvelgiant į byloje nustatytas ginčo aplinkybes, civilinės atsakomybės atsakovui T. M. taikymas vien tik dėl to, kad jis į Mokyklą atsinešė lazerinį žibintuvėlį, tačiau niekaip kitaip neprisidėjo prie žalos ieškovui padarymo, šiuo konkrečiu atveju reikštų objektyviosios atsakomybės, t. y. atsakomybės be kaltės, taikymą. Tačiau šiuo atveju griežtoji atsakomybė negali būti taikoma. Teismo vertinimu, atsakovas, gindamasis nuo jo atžvilgiu pareikšto ieškinio, pateikė pakankamai įrodymų, paneigiančių ir jo kaltės dėl ieškovui padarytos žalos prezumpciją (CPK 176 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis).

45Apibendrinant išdėstytus motyvus, darytina išvada, kad atsakovui T. M. nėra pagrindo taikyti civilinę atsakomybę, nes nėra trijų būtinųjų šios atsakomybės sąlygų: neteisėtų atsakovo T. M. veiksmų, priežastinio ryšio ir šio atsakovo kaltės (CK 6.246, 6.247, 6.248 straipsniai). Nustačius, kad atsakovui T. M. civilinė atsakomybė už ieškovui atsiradusią žalą negali būti taikoma, nėra pagrindo ir jo įstatyminių atstovų – tėvų bei mokymo įstaigos – „Šaltinėlio“ privačios mokyklos, kurios priežiūroje buvo šis atsakovas žalos padarymo metu, subsidiariajai atsakomybei kilti (CK 6.276 straipsnio 2 dalis).

46Dėl asmenų, atsakingų už keturiolikos metų neturėjusio T. H. R. veiksmais padarytą žalą.

47Byloje nustatyta, kad ieškovo kairės akies tinklainė sužalota dėl T. H. R. veiksmų, atėmus iš atsakovo T. M. šio turėtą lazerinį žibintuvėlį ir pašvietus juo ieškovui į akis, dėl to pažeista ieškovo kairės akies tinklainė. Nagrinėjant bylą nustatytų aplinkybių analizė patvirtina, kad yra visos būtinos civilinės atsakomybės sąlygos: neteisėti veiksmai, šviečiant lazeriniu žibintuvėliu ieškovui į akis, nors prieš tai T. H. R. buvo įspėtas, kad taip elgtis draudžiama; žala ieškovo sveikatai – pažeista kairės akies tinklainė; priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų, šviečiant lazeriniu žibintuvėliu ieškovui į akis, ir kairės akies tinklainės sužalojimo; kaltė.

48Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju nepilnametis, neturėjęs keturiolikos metų, žalos padarymo metu buvo mokymo įstaigoje – „Šaltinėlio“ privačioje mokykloje, atsakomybė už tokio nepilnamečio žalą tenka mokymo įstaigai, jeigu ši neįrodo, kad žala atsirado ne dėl jos kaltės (CK 6.275 straipsnio 2 dalis).

49Atsakovas „Šaltinėlio“ privati mokykla teigia, kad šiuo atveju Mokyklai atsakomybė negali būti taikoma, nes incidentas, kurio metu sužalota ieškovo akis, įvyko po paskutinės pamokos, kai Mokyklos priežiūra jau buvo pasibaigusi.

50Tokie atsakovo argumentai pripažintini nepagrįstais. Ta aplinkybė, kad ginčo įvykis įvyko po paskutinės pamokos, savaime nėra pagrindas teigti, jog Mokyklos atsakomybė už tinkamą mokinių priežiūrą buvo pasibaigusi. Nagrinėjant bylą nustatyta, kad, pasibaigus pamokai, mokiniai liko klasėje, nes joje buvo įrengta drabužių kabykla. Ginčo incidentas įvyko mokiniams rengiantis drabužius. Pažymėtina, kad tol, kol vaikai yra Mokyklos patalpose, Mokyklos teritorijoje, būtent Mokykla atsako už jų saugumą, tinkamą priežiūrą. Atsakovo pozicija, kad, nuskambėjus skambučiui, skelbiančiam paskutinės pamokos pabaigą, baigiasi Mokyklos atsakomybė už mokinių priežiūrą, reikštų, kad tam tikrą laiką, nuo paskutinės pamokos pabaigos iki tol, kol vaikas palieka Mokyklos teritoriją ir jo priežiūrą perima tėvai, vaikas būna be priežiūros, jo saugumo niekas neužtiktina. Tokia situacija negalima.

51Nagrinėjamu atveju ta aplinkybė, kad mokiniams po pamokų rengiantis išeiti iš Mokyklos vienas iš jų pašvietė ieškovui lazeriniu žibintuvėliu ir sužalojo jam akį, reiškia, jog Mokykla netinkamai vykdė mokinių priežiūrą, neužtikrino nepilnamečių saugumo šiems esant Mokyklos patalpose, kol dar tėvai neperėmė savo vaikų priežiūros. Tokia situaciją neabejotinai reiškia Mokyklos kaltę dėl netinkamai prižiūrėto nepilnamečio, neturinčio keturiolikos metų, padarytos žalos (CK 6.275 straipsnio 2 dalis).

52Dėl atsakovo „Šaltinėlio“ privačios mokyklos argumentų, kad Mokykla neturi galimybių kontroliuoti, kokius daiktus į mokyklą atsineša kiekvienas moksleivis, pažymėtina tai, jog Mokykla nagrinėjamo ginčo atveju yra atsakinga dėl to, kad ginčo incidento metu Mokykloje nebuvo sudaryto sąrašo daiktų, kuriuos draudžiama neštis į Mokyklą, su T. M. sudarytoje mokymo sutartyje taip pat nebuvo nuostatų dėl draudžiamų turėti Mokykloje daiktų, kurių civilinė apyvarta nėra uždrausta ar apribota. Be to, ginčo incidentas, kurio metu buvo sužalota ieškovo akis, kilo ne dėl to, kad atsakovas T. M. atsinešė į mokyklą lazerinį žibintuvėlį, bet dėl Mokyklos pareigos užtikrinti mokinių, esančių Mokyklos patalpose, drausmę, vykdyti jų priežiūrą, garantuoti saugumą netinkamo vykdymo.

53Išdėstytų motyvų pagrindu darytina išvada, kad už keturiolikos metų neturėjusio nepilnamečio T. H. R. sukeltą žalą, jam būnant Mokyklos priežiūroje, šiuo atveju turi atsakyti „Šaltinėlio“ privati mokykla, nes neįrodyta, kad dėl šios žalos atsiradimo mokymo įstaigos kaltės nėra (CK 6.275 straipsnio 2 dalis; CPK 176 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis).

54Minėta, kad ta aplinkybė, jog keturiolikos metų neturintis nepilnametis padaro žalos mokymo įstaigai prižiūrint, nereiškia, kad vaiko tėvams atsakomybė už žalą nekyla.

55Nagrinėjamos bylos aspektu pažymėtina tai, kad T. H. R. lazerinį žibintuvėlį iš T. M. atėmė jėga; įspėtas, jog šiuo prietaisu draudžiama šviesti į akis, jis vis tiek švietė ieškovui į akių sritį. Byloje apklaustas liudytojas V. M. nurodė, kad T. nemėgo ieškovo.

56Teismo vertinimu, narinėjamu atveju nustatytos aplinkybės, kai vaikas naudoja jėgą norimam daiktui atimti, nepaiso įspėjimo dėl galimo pavojaus šviečiant į akis, t. y. itin jautrią kiekvienam asmeniui sritį, atlieka žalą galinčius sukelti veiksmus prieš asmenį, kurio nemėgsta, teikia pagrindą konstatuoti ir keturiolikos metų neturėjusio nepilnamečio įstatyminės atstovės kaltę dėl sūnaus sukeltos žalos, nes toks vaiko elgesys vertintinas ir kaip nepakankamo vaiko auklėjimo padarinys, o ne vien tik netinkamai mokymo įstaigos vykdytos priežiūros pasekmė nėra (CK 6.275 straipsnio 1 dalis; CPK 176 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis).

57Apibendrinant išdėstytus motyvus, darytina išvada, kad šiuo konkrečiu nagrinėjamu atveju dėl keturiolikos metų neturėjusio nepilnamečio T. H. R. padarytos žalos ieškovo sveikatai turi atsakyti tiek mokymo įstaiga, kurios priežiūroje būdamas nepilnametis padarė žalos, tiek šio vaiko motina, nes žala padaryta ir dėl motinos pareigos tinkamai auklėti savo vaiką nepakankamo vykdymo.

58Dėl solidarios atsakomybės nagrinėjamu atveju taikymo

59Ieškovas žalą iš visų atsakovų prašo priteisti solidariai.

60Solidariai atsako asmenys, padarę žalos bendrai (CK 6.279 straipsnio 1 dalis). Tai reiškia, kad solidari atsakomybė atsiranda iš tų asmenų veiksmų, kurie yra tiesioginiu priežastiniu ryšiu susiję su neigiamų pasekmių atsiradimu.

61Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju atsakovui T. M. ir T. H. R. negalėtų kilti solidarioji atsakomybė, nes nėra pagrindo teigti, jog žala ieškovui padaryta bendrais šių dviejų nepilnamečių veiksmais (CK 6.6 straipsnio 3 dalis, 6.279 straipsnio 1, 4 dalys). Žalos padarymo metu T. M. jau buvo keturiolika metų ir jis yra savarankiškas civilinės atsakomybės už padarytą žalą subjektas (CK 6.276 straipsnio 1 dalis). Tuo tarpu T. H. R. žalos padarymo metu dar nebuvo sulaukęs keturiolikos metų, taigi jis neturėjo veiksnumo ir negali būti savarankiškas civilinės atsakomybės subjektas (CK 6.275 straipsnio 1 dalis). Bendri veiksmai, kaip solidariosios atsakomybės pagrindas, su civilinio veiksnumo neturinčiu asmeniu yra negalimi (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001-10-22 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-992/2001; 2011-10-25 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-402/2011).

62Be to, šiuo atveju atsakovo T. M. ir už T. H. R. veiksmus atsakingų asmenų civilinė atsakomybė negali būti solidari ir dėl skirtingo priežastinio ryšio tarp šių nepilnamečių veiksmų bei atsiradusios žalos pobūdžio: T. H. R. veiksmai buvo tiesioginė žalos atsiradimo priežastis, o T. M. – tik netiesiogiai turėjo įtakos žalai atsirasti. Tokiu atveju atsakomybė gali būti tik dalinė (CK 6.5 straipsnis).

63Atsakovo T. M. tėvai, kurie už keturiolika metų turinčio sūnaus žalą atsakingi subsidiariai, taip pat „Šaltinėlio“ privati mokykla, kurios priežiūroje buvo šis nepilnametis žalos padarymo metu, negali būti solidarūs atsakovai, nes subsidiarus civilinės atsakomybės pobūdis lemia, kad CK 6.276 straipsnio 2 dalyje nurodyti asmenys atsako pagal dalinės atsakomybės taisykles, t. y. tik ta dalimi, kuri tenka jų prižiūrimam nepilnamečiui (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-11-20 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-497/2009).

64Tačiau nagrinėjamu atveju priėjus prie išvados, kad atsakovui T. M. nėra pagrindo taikyti civilinę atsakomybę, sprendžiama tik už keturiolikos metų neturėjusio T. H. R. veiksmus atsakingų jo įstatyminės atstovės motinos ir mokymo įstaigos, kurios priežiūroje buvo šis nepilnametis žalos padarymo metu, civilinės atsakomybės pagal solidariosios ar dalinės atsakomybės taisykles.

65Įvertinus byloje nustatytas ginčo aplinkybes, darytina išvada, kad nurodytų asmenų atsakomybė negali būti solidari, nes žalos ieškovui atsiradimą lėmė skirtingi šių dviejų subjektų, atsakingų už keturiolikos metų neturintį vaiką, veiksmai, skirtingo pobūdžio priežastinis ryšys tarp šių asmenų veiksmų, netinkamai auklėjant ir prižiūrint vaiką, bei dėl to atsiradusios ieškovui žalos: „Šaltinėlio“ privačios mokyklos netinkamai vykdyta mokykloje buvusio nepilnamečio priežiūra buvo tiesioginė žalos ieškovui atsiradimo priežastis, o nepilnamečio motinos nepakankamas auklėjimo pareigos vykdymas – netiesioginė nagrinėjamu atveju ieškovui padarytos žalos priežastis. Dėl to šie atsakovai už ieškovui padarytą žalą turi atsakyti pagal dalinės atsakomybės taisykles, atsižvelgiant į tai, kokią dalį žalos lėmė kiekvieno iš jų netinkamas pareigų nepilnamečio, sukėlusio žalą, atžvilgiu vykdymas.

66Teismo vertinimu, byloje surinktų duomenų visumos analizė teikia pagrindą daryti išvadą, kad dėl keturiolikos metų neturėjusio nepilnamečio padarytos žalos šiuo konkrečiu atveju abu už jį atsakingi asmenys turi atsakyti lygiomis dalims, nes nenustatyta tokių aplinkybių, dėl kurių vienam iš jų tektų didesnė atsakomybės dalis, o kitam – mažesnė. Abiejų už nepilnametį atsakingų asmenų kaltė yra vienoda: jeigu mokymo įstaiga būtų tinkamai vykdžiusi pareigą prižiūrėti Mokykloje buvusį nepilnametį, ieškovui žala nebūtų padaryta; jeigu vaiko motina būtų tinkamai vykdžiusi auklėjimo pareigą, tai vaikas, bendraklasio įspėtas apie pavojų šviečiant lazeriniu žibintuvėliu į akis, būtų nutraukęs neleistiną elgesį ir nesužalojęs ieškovo, kurio, kaip nustatyta teismo proceso metu, nemėgo.

67Dėl turtinės žalos

68Ieškovas, patikslinęs ieškinį, reikalavimą dėl turtinės žalos atlyginimo padidino nuo 45,47 Eur iki 96,95 Eur.

69Pabrėžtina, kad patikslinto ieškinio turinyje nurodyta, jog ieškovui padaryta 86,95 Eur dydžio turtinio žala, tuo tarpu ieškinio reikalavimas suformuluotas dėl 96,95 Eur turtinės žalos atlyginimo. Teismo posėdyje nei ieškovo įstatyminė atstovė, nei advokatas nepaaiškino, dėl kokių išlaidų padidino turtinės žalos reikalavimą, tik nurodė, kad įrodymai yra byloje. Tačiau byloje yra tik įrodymai, patvirtinantys 45,47 Eur dydžio turtinę žalą – tai yra ieškovo patirtos išlaidos už gydytojo apžiūrą po ginčo įvykio.

70Iš byloje esančių medicininių dokumentų matyti, kad ieškovas gydymosi įstaigoje, kurioje nuolat prižiūrima jo akių sveikata, lankėsi nuo 2013-08-31, kai atvyko gyventi iš Klaipėdos į Vilnių. Iki ginčo įvykio ieškovas pas akių gydytoją buvo 2014-10-01, medicininiuose dokumentuose yra įrašas, kad kontrolė – po 1 metų (el. bylos popierinio priedo b. l. 72-74). Vadinasi, suplanuotai akių patikrai ieškovas turėjo atvykti 2015-10-01. Tačiau, 2014-11-19 mokykloje įvykus ginčo incidentui, kurio metu lazeriniu žibintuvėliu ieškovui buvo pašviesta į akis, ieškovas 2014-11-21 kreipėsi į jo akių sveikatą prižiūrinčią gydytoją ir už gydytojos atliktą apžiūrą patyrė 45,47 Eur išlaidų. Byloje nustatytų aplinkybių analizė teikia pagrindą daryti išvadą, kad nurodytos išlaidos patirtos dėl neteisėtų atsakovų veiksmų, nes jeigu ginčo incidentas nebūtų įvykęs ir ieškovo akis nebūtų sužalota, šių išlaidų ieškovas nebūtų turėjęs. Nagrinėjamu atveju yra visos būtinos sąlygos taikyti atsakovams civilinę atsakomybę (CK 6.246-6.249 straipsniai) ir priteisti ieškovui iš atsakovų lygiomis dalimis 45,47 Eur turtinei žalai, patirtai dėl akies sužalojimo, atlyginti.

71Nesant įrodymų dėl didesnės turtinės žalos, kurią lėmė ginčo įvykis, kita ieškinio reikalavimo dėl turtinės žalos atlyginimo dalis atmestina kaip neįrodyta.

72Dėl neturtinės žalos atlyginimo

73

74Pradiniu ieškiniu ieškovas prašė priteisti 29 000 Eur neturtinei žalai atlyginti. Patikslinęs ieškinį, ieškovas reiškia reikalavimą dėl 10 000 Eur neturtinės žalos atlyginimo.

75Neturtinės žalos prigimtis lemia šios žalos įrodinėjimo specifiką. Neturtinės žalos dydis išreikštas pinigais, skirtingai nei atlyginant turtinę žalą, neįrodinėjamas, o nustatomas teismo pagal konkrečioje byloje teisiškai reikšmingų kriterijų visumą. Neturtinės žalos dydį nustato teismas, o ją patyręs asmuo turi pateikti teismui kuo daugiau ir kuo svarbesnių žalos dydžiui nustatyti reikšmingų kriterijų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-03-26 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-371/2003; 2006-06-12 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-394/2006; kt.). Ieškovo prašomas priteisti neturtinės žalos dydis yra tik vienas kriterijų, į kuriuos teismas atsižvelgia, tačiau ne lemiamas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo yra nurodyta, kad nukentėjusiojo prašomas priteisti neturtinės žalos dydis negali būti vertinamas kaip nustatytas, nes jo nustatymas yra priskirtas teisingumą vykdančiam subjektui – teismui. Teismas pagal teisinius kriterijus nustato priteistiną neturtinės žalos dydį, o ne svarsto, ar nukentėjusiojo nurodytą žalos dydį sumažinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-04-18 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-255/2005; 2015-02-25 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-80-706/2015). Kasacinio teismo praktikoje taip pat ne kartą pažymėta, kad vien pakenkimas asmens sveikatai ar kitų neteisėtų veiksmų padarymas savaime nepreziumuoja neturtinės žalos fakto. Esant sveikatos sužalojimo ar kitiems įstatymo nustatytiems faktams neturtinės žalos atlyginimas gali būti priteistas, jeigu įrodyta, kad neturtinė žala padaryta – asmuo patyrė fizinį skausmą, dvasinius išgyvenimus, dvasinį sukrėtimą, emocinę depresiją, pažeminimą, pablogėjo reputacija, sumažėjo bendravimo galimybės ar kt. (CK 6.250 straipsnio 1 dalis). Neturtinės žalos padarymo faktą ir dydį turi įrodyti ieškovas (CPK 178 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-09 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-376/2007; 2013-02-08 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-133/2013).

76Nagrinėjamu atveju ieškovas reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo grindžia jo sveikatos sužalojimu, konkrečiai – kairės akies tinklainės pažeidimu dėl lazerio poveikio, dėl šio sužalojimo patirtais ir tebepatiriamais išgyvenimais, nepatogumais bei liekamosiomis pasekmėmis – nuolat akyje matomu juodu tašku.

77Nagrinėjamu atveju akcentuotina tai, kad ieškovas reikalauja neturtinės žalos, atsiradusios dėl vienos iš svarbiausių asmens neturtinių vertybių – sveikatos – pažeidimo. Teismų praktikoje tokio pobūdžio bylose, sprendžiant dėl neturtinės žalos piniginės kompensacijos dydžio, be bendrųjų CK 6.250 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų kriterijų (žalos pasekmės, žalą padariusio asmens kaltė, jo turtinė padėtis, padarytos turtinės žalos dydis, kt.), atsižvelgiama į specifines aplinkybes, tokias kaip sveikatos sužalojimo laipsnis, patirtos traumos pobūdis, sveikatos sutrikdymo turtinės ir neturtinės pasekmės, sveikatos sužalojimo būdas, ateityje galintys atsirasti įvairūs nukentėjusio asmens gyvenimo pokyčiai (profesinėje, visuomeninėje, asmeninėje, kitose srityse), taip, pat kiti konkrečiu atveju reikšmingi faktoriai, kurie turi tiesioginę įtaką fizinių ar dvasinių išgyvenimų mastui ir stiprumui (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-07-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-342/2010; 2011-03-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-114/2011; kt.).

78Vertinant ieškovo patirtų fizinių ir dvasinių išgyvenimų laipsnį ir pobūdį, pažymėtina, kad ieškovas, 2016-03-18 teismo posėdyje pasakodamas apie įvykį, nurodė, jog T. pašvietė į akis labai trumpai, ieškovas nespėjo sureaguoti; akyje raibuliavo, matė daug spalvų; jautė dilgčiojimą. Kartu ieškovas nurodė, kad negalvojo, jog atsitiko kažkas rimta, manė, kad praeis; pas gydytoją nuvyko ne tą pačią dieną; gydytoja pasakė, kad regėjimas nesilps, tačiau sužalota visam laikui, liks taškas visam gyvenimui, ir dėl to buvo didelis šokas. Ieškovas pažymėjo, kad gydytoja skyrė uždegimą mažinančių vaistų, bet jis jų negėrė (2016-03-18 teismo posėdžio garso įrašas).

79Ieškovo nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad patirto fizinio skausmo ieškovas nevertina kaip itin stipraus, intensyvaus, ilgai trukusio. Pažymėtina, kad į akių gydytoją ieškovas kreipėsi ne iš karto po ginčo įvykio, po praėjus dviem dienoms, t. y. 2014-11-21. Tai leidžia teigti, kad po sužalojimo patiriami fiziniai pojūčiai nekėlė didelės baimės ir poreikio kuo skubiau pasirodyti gydytojui. Gydytojos E. D. pažymoje, pridėtoje prie ieškinio, be kita ko, nurodyta, kad akis rami. Toks gydytojos įrašas teikia pagrindą abejoti pradiniame ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis, kad po ginčo įvykio akis dažniau rausta, prasčiau mato bei fokusuoja vaizdą, taip pat akį peršti, ji nuolat ašaroja.

80Kita vertus, pripažintini pagrįstais ieškovo argumentai, kad, gydytojai pasakius, jog pažeidimo pasekmės liks visam gyvenimui ir jis visą gyvenimą matys akyje tašką, sukėlė jam didelį išgąstį. Atkeiptinas dėmesys į tai, kad ieškovo įstatyminė atstovė nurodė, jog ieškovas nuo gimimo yra silpno regėjimo. Tai patvirtina byloje esantys ieškovo medicininiai duomenys. Taigi regėjimas yra itin jautri ir pažeidžiama ieškovo sveikatos sritis, dėl to neabejotina, kad ieškovas, iš gydytojos išgirdęs, jog akies pažeidimo lazeriu pasekmės liks, patyrė stiprių išgyvenimų.

81Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad, praėjus daugiau kaip dviem mėnesiams po ginčo įvykio Mokykloje vykusiame 2016-02-08 Vaiko gerovės komisijos posėdyje ieškovo įstatyminei atstovei atsakovo T. M. tėvai siūlė pagalbą, kreipiantis konsultacijos į patyrusius medikus, tačiau ieškovo atstovė pasiūlymo nepriėmė. Teismo vertinimu, bet kuris asmuo, stipriai išgyvenantis dėl sveikatos sužalojimo ir jaučiantis baimę dėl ateityje galinčių kilti pasekmių, priimtų pasiūlymą konsultuotis ir pas kitus kvalifikuotus specialistus, nepaisant to, kad pasitiki nuolat sveikatą prižiūrinčiu gydytoju. Be gydytojos, kuri nuolat prižiūri ieškovo akių sveikatą, ieškovas į kitus akių ligų specialistus nesikreipė tam, kad kuo išsamiau išsiaiškintų sužalojimo lazeriniu žibintuvėliu pobūdį, pasekmes, galimybes galbūt pašalinti pažeidimą arba minimizuoti jo pasekmes. Teismo vertinimu, toks ieškovo elgesys teikia pagrindą daryti išvadą, kad išgyvenimai dėl patirto akies sužalojimo pobūdžio ir pasekmių laikui bėgant nebuvo ypatingai dideli.

82Ieškovo įstatyminė atstovė nurodė, kad dėl emocinių išgyvenimų ieškovui teko konsultuotis su gydytojais. Tačiau į bylą nepateikta įrodymų tokioms aplinkybėms pagrįsti (CPK 12, 178 straipsniai). Vien ieškovo atstovės paaiškinimai šiuo atveju nėra pakankami įrodymai nurodytam faktui pagrįsti (CPK 176 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis).

83Nagrinėjant bylą nenustatyta, kad dėl patirto sužalojimo ieškovas sulaukė bendramokslių patyčių, kad pasunkėjo bendravimas su vaikais.

84Dėl sveikatos sužalojimo laipsnio, pakenkimo sveikatai pobūdžio, pažymėtina tai, kad, atlikus byloje teismo medicininę ekspertizę, ieškovo patirtas sužalojimas įvertintas kaip nežymus sveikatos sutrikdymas, nes sveikata nebuvo sutrikdyta ilgesniam kaip 10 parų laikotarpiui (gydymas nebuvo skirtas, pakartotinai nesilankė), o liekamieji reiškiniai minimalūs – regos aštrumas nepakito, akipločio pakitimai – minimalūs.

85Tačiau nagrinėjamu atveju, sprendžiant dėl neturtinės žalos dydžio, visgi atsižvelgtina į tai, kad dėl patirto sužalojimo yra liekamųjų reiškinių – akipločio pakitimų. Nors teismo eksperto šie pakitimai įvertinti kaip minimalūs, tačiau šiuo konkrečiu atveju vertintina tai, kad ieškovui regėjimas yra ypač jautri sveikatos sritis dėl nuo vaikystės turimų šios srities problemų, taigi nors ginčo sužalojimas turi nežymų poveikį, tačiau ieškovui jis yra sunkiau išgyvenamas.

86Vertinant sužalojimo pasekmes, kartu pažymėtina tai, kad 2017-01-16 teismo posėdyje ieškovo įstatyminė atstovė nurodė, jog ir po patirto sužalojimo pas akių gydytoją lankosi įprasta tvarka, kartą metuose. Pasak ieškovo atstovės, ginčo įvykis regėjimo nesusilpnino, akinukai – tie patys nuo vaikystės, tik mato dėmelę ir dėl to išgyvena iki šiol (2017-01-16 teismo posėdžio garso įrašas).

87Ieškovas, apibūdindamas sužalotoje akyje nuolat matomos dėmelės sukeliamus nepatogumus, nurodė, kad ji trukdo jam skaityti, pasak ieškovo, jis mato tik pusę raidės, tai kelia nuolatinį diskomfortą.

88Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovo nurodomos dėmelės keliami nepatogumai įrodinėjami išimtinai tik ieškovo paaiškinimais, nepateikiant jiems pagrįsti kitų duomenų, pavyzdžiui, gydytojų išvadų, kokio pobūdžio nepatogumus sukelia tokio pobūdžio sužalojimai, kokį patyrė ieškovas. Narinėjamos bylos aspektu pabrėžtina tai, kad teismas ne vieną kartą (tiek žodžiu 2016-02-09 parengiamajame teismo posėdyje, 2016-03-17 teismo posėdyje, 2016-11-28 teismo posėdyje, tiek rašytinėmis nutartimis 2016-02-11, 2016-12-12) atkreipė tiek ieškovo įstatyminės atstovės, tiek ieškovui atstovavusių advokatų dėmesį į medicinos specialistų išvadų svarbą šioje byloje. Nepaisant to, kad byloje sprendžiamas klausimas dėl nepilnamečio patirtos žalos atlyginimo, teismas negali už šalis vykdyti įrodinėjimo pareigos ir surinkti įrodymus, jeigu pačios šalys nededa pastangų pateikti duomenis, pagrindžiančius jų nurodomas aplinkybes.

892016-12-12 nutartimi teismas įpareigojo ieškovą pateikti duomenis, ar lankėsi pas akių gydytojus po 2016-03-16, kai buvo pas gydytoją E. D., jei lankėsi – pateikti medicininių dokumentų išrašus. 2017-01-02 nutartimi teismas ieškovo advokatui išdavė teismo liudijimą, suteikiantį gauti iš gydymo įstaigos duomenis apie ieškovo apsilankymus pas akių gydytojus po 2016-03-16, tačiau iki 2017-01-16 teismo posėdžio tokie dokumentai nebuvo pateikti. Teismo posėdyje ieškovo atstovai nurodė, kad nepageidauja pildyti bylos medžiagos papildomais įrodymais. Ieškovo įstatyminė atstovė papildomai paaiškino, kad sūnus pas akių gydytoją lankosi vieną kartą per metus, kaip iki ginčo įvykio, taip ir po jo; turi įgimtą astigmatizmą, akinukai tie patys nuo mažens; regėjimas nesusilpnėjo dėl ginčo įvykio tik mato dėmelę; galbūt pripras (2017-01-16 teismo posėdžio garso įrašas).

90Taigi, ieškovui nepateikus papildomų duomenų apie jo kairės akies sveikatos būklę po byloje atliktos teismo ekspertizės, remiamasi tokiais byloje esančiais duomenimis: gydytojos E. D. 2015-10-10 įrašas – vaikas jautrus; akių dugne OS žemiau foveolos vos įžiūrima depigmentacija buvusio židinuko vietoje; konsultacija po metų; 2016-03-16 – naujų skundų neturi, dėmelę vis dar mato, skaitydamas nemato pusė raidės; akių dugnas FF – OS žemiau foveolos vos įžiūrima depigmentacija buvusio židinuko vietoje; akiniai tie patys nuolat; kontrolė po 6 mėn.

91Dėl žalą padariusio asmens kaltės pažymėtina tai, kad byloje nustatytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas teigti, jog ieškovo akis sužalota tyčia, to sąmoningai siekiant. Ieškovas pripažino, kad T. pašvietė jam labai trumpai, ieškovas net nespėjo sureaguoti. Teigtina, kad ieškovas sužalotas dėl bendraklasio neatsargumo, šiam nepaisant įspėjimo laikytis lazerinio žibintuvėlio saugaus naudojimo taisyklių.

92Dėl atsakingų už keturiolikos metų neturėjusio nepilnamečio padarytą žalą asmenų turtinės padėties, kaip kriterijaus, nustatant piniginės kompensacijos už neturtinę žalą dydį, pažymėtina tai, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje pabrėžiama, jog tuo atveju, kai vienaip ar kitaip pažeidžiama viena iš svarbiausių žmogaus vertybių – sveikata – žalą padariusio asmens turtinė padėtis negali būti lemiamas kriterijus nustatant neturtinės žalos atlyginimo dydį; sužalojus sveikatą, esminis kriterijus turi būti sveikatos sužalojimo pasekmės (sužalojimo mastas) ir dėl to patirti dvasiniai bei fiziniai išgyvenimai (pvz. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003-03-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-371/2003; kt.).

93Taigi nagrinėjamu atveju ieškovui priteistinos neturtinės žalos atlyginimo dydis nustatytinas nesuteikiant reikšmės atsakovų turtinei padėčiai, o atsižvelgiant į sveikatos sužalojimo pasekmes, kitus pirmiau aptartus tokio pobūdžio žalos įvertinimo pinigais kriterijus.

94Vienas iš kriterijų, į kurį taip pat atsižvelgiama sprendžiant dėl konkrečiu atveju priteistinos neturtinės žalos dydžio – teismų praktikoje priteisiamos sumos analogiško pobūdžio bylose. Teismui nepavyko rasti savo aplinkybėmis analogiškos bylos. Kitų bylų, kuriose buvo reikalaujama neturtinės žalos už įvairaus pobūdžio sužalojimus, kvalifikuotus kaip nežymus sveikatos surikdymas, analizė leidžia daryti išvadą, kad priteisiamų neturtinės žalos piniginių kompensacijų dydžiai yra nuo (145 Eur) 500 Lt iki 1448 Eur (5000 Lt), atsižvelgiant į konkretaus pažeidimo pobūdį, laipsnį, kitas konkrečios bylos reikšmingas aplinkybes (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009- 04-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2009 (1158,48 Eur (4000 Lt); 2011-12-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-515/2011 (144,81 Eur (500 Lt); 2011-02-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/2011 (1448,10 Eur (5000 Lt); 2013-03-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2013 (1158,48 Eur (4000 Lt); 2013-03-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-151/2013 (868,86 Eur (3000 Lt); kt.). Taigi nagrinėjamu atveju ieškovo nurodyta piniginės kompensacijos suma – 10 000 Eur – neatitinka teismų praktikoje už nežymų sveikatos sutrikdymą priteisiamų neturtinės žalos atlyginimo sumų.

95Kartu pažymėtina, kad neturtinės žalos dydį pagrindžiančių kriterijų sąrašas nebaigtinis, o kiekvienu konkrečiu atveju pažeidžiama skirtinga įstatymo saugoma teisinė vertybė ir neturtinė žala patiriama individualiai, todėl teismas dėl materialios kompensacijos už patirtą neturtinę žalą dydžio sprendžia, aiškindamasis ir vertindamas individualias bylai svarbias neturtinės žalos padarymo aplinkybes ir kitus faktus, reikšmingus nustatant tokio pobūdžio žalos dydį (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-02-13 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-26/2009; 2010-02-23 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-59/2010; kt.).

96Teisingam neturtinės žalos kompensacijos dydžiui nustatyti būtina įvertinti jo nustatymo kriterijus tuo aspektu, koks yra kompensaciją didinančių ir mažinančių kriterijų santykis. Nagrinėjamoje byloje kaip didinantis neturtinės žalos atlyginimą kriterijus yra pažeistos vertybės pobūdis – sveikata, taip pat sužalojimo liekamieji padariniai, nors ir teismo eksperto įvertinti kaip minimalūs, – ieškovo kairės akies akipločio minimalus pakitimas, tačiau atsižvelgtina į tai, kad šiuo konkrečiu atveju ieškovui, nuo gimimo turinčiam silpną regėjimą, ir minimalus regėjimo organo pažeidimas yra jautresnis. Kaip mažinantys kriterijai – nedidelis pakenkimo sveikatai laipsnis ir mastas – nežymus sveikatos sutrikdymas, nesusilpninęs ieškovo regos aštrumo; neįrodyti neigiami pokyčiai ieškovo moksluose, kitokioje veikloje; sužalojimo sukelti nepatogumai nevertintini kaip galintys reikšmingai padidinti neturtinės žalos piniginę išraišką.

97Atsižvelgdamas į kompensacinę neturtinės žalos atlyginimo instituto paskirtį, išanalizavęs šioje konkrečioje byloje surinktų duomenų visumą, įvertinęs šios bylos aplinkybes ieškovo sveikatos sužalojimo laipsnio, pasekmių, ieškovo gyvenimo pokyčių požiūriu, prieina prie išvados, kad ieškovo patirta neturtinė žala šiuo konkrečiu atveju vertintina 2000 Eur. Teismo nuomone, toks neturtinės žalos atlyginimo dydis, įvertinant šioje konkrečioje byloje nustatytas ir pirmiau aptartas aplinkybes, be kita ko, atitinka teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus (CK 1.5 straipsnis).

98Nustačius, kad atsakovai šiuo atveju atsako pagal dalinės atsakomybės taisykles vienodomis dalimis, iš atsakovų J. J. ir „Šaltinėlio“ privačios mokyklos ieškovo naudai priteisiama, po 1000 Eur neturtinei žalai atlyginti.

99Dėl ieškovo argumentų, kad nežinia, kokios ginčo sužalojimo pasekmės gali paaiškėti ateityje, pažymėtina tai, jog tuo atveju, jeigu dėl ginčo sužalojimo ateityje atsirastų papildomos žalos, ieškovas turės teisę kreiptis dėl tokios žalos atlyginimo, šioje byloje priimtas sprendimas nebus tam teisinė kliūtis.

100Dėl bylinėjimosi išlaidų

101Patenkinus ieškinį iš dalies, bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

102Ieškiniu buvo prašoma priteisti iš viso 10 096,98 Eur turtinei ir neturtinei žalai atlyginti. Šiuo teismo sprendimui ieškovui priteista 2045,47 Eur. Taigi patenkinta 20,26 proc. ieškinio reikalavimų, atitinkamai atmesta – 79,74 proc.

103Bylos duomenimis, ieškovas, atstovaujamas įstatyminės atstovės, patyrė 65 Eur išlaidų už antstolio paslaugas, įteikiant procesinius dokumentus atsakovams T. H. R. ir J. J. (el. bylos popierinio priedo b. l. 51). Atsižvelgiant į patenkintą ieškinio reikalavimų dalį, ieškovui iš atsakovų J. J. ir „Šaltinėlio“ privačios mokyklos priteistina lygiomis dalimis 13,16 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidoms atlyginti, t. y. iš kiekvieno atsakovo po 6,58 Eur.

104Pagal įstatymą ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 straipsnio 1 dalies 3 punktas), todėl, patenkinus ieškinio dalį (20,26 proc.), iš atsakovų lygiomis dalimis į valstybės biudžetą priteistina už ieškinį mokėtino žyminio mokesčio dalis, proporcinga patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, t. y. 46,02 Eur (ieškinys pateiktas el. ryšio priemonėmis), t. y. iš kiekvieno atsakovo – po 23,01 Eur (CPK 96 straipsnio 1 dalis).

105Ieškovo įstatyminei atstovei buvo suteikta valstybės garantuojama teisinė pagalba, kompensuojant 100 proc. bylinėjimosi išlaidų.

106Pagal Valstybės garantuojamos pagalbos tarnybos pateiktą pažymą valstybė patyrė 795,03 Eur antrinės teisinės pagalbos išlaidų. Patenkinus 20,26 proc. ieškinio reikalavimų, iš atsakovų lygiomis dalimis į valstybės biudžetą priteistina 161,07 Eur antrinės teisinės pagalbos išlaidų: iš atsakovės J. J. – 80,53 Eur, iš atsakovo „Šaltinėlio“ privačios mokyklos – 80,54 Eur.

107Teismo proceso matu valstybė patyrė 23,76 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Atsižvelgiant į patenkintą ieškinio reikalavimų dalį, iš atsakovų lygiomis dalimis į valstybės biudžetą priteistina 20,26 proc. šių išlaidų, t. y. 4,81 Eur: iš atsakovės J. J. – 2,41 Eur, iš atsakovo „Šaltinėlio“ privačios mokyklos – 2,40 Eur.

108Apibendrinant nurodytus argumentus, iš atsakovų J. J. ir „Šaltinėlio“ privačios mokyklos į valstybės biudžetą priteistina po 105,95 Eur bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

109Kartu pažymėtina tai, kad pagal Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 20 straipsnio nuostatas asmuo atleidžiamas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų, išskyrus nurodytas CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 ir 9 punktuose (išskyrus išlaidas advokato ar advokato padėjėjo teisinei pagalbai apmokėti ir kitas būtinas bei pagrįstas išlaidas).

110Ieškinys atsakovų T. M. ir jo tėvų atžvilgiu atmestas, todėl šie atsakovai turi teisę į teisinės pagalbos išlaidų atlyginimą.

111Atsakovų atstovė pateikė į bylą 2017-01-16 prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, kuriame detaliai išvardijo visas atsakovų patirtas šioje byloje išlaidas, pridėjo jas pagrindžiančius įrodymus. Bylos duomenimis, atsakovai dėl šio teismo proceso patyrė iš viso 775,11 Eur bylinėjimosi išlaidų.

112Spręsdamas dėl atsakovams, kurių atžvilgiu ieškinys atmestas, atlygintinų advokato padėjėjos teisinės pagalbos išlaidų, teismas vadovaujasi CPK 98 straipsnio 2 dalyje įtvirtintais kriterijais, taip pat atsižvelgia į Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. IR-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (nuo 2015-03-20 galiojanti Rekomendacijų redakcija) nurodytus rekomendacinius maksimalius užmokesčio dydžius, atsakovų atstovės galimas darbo ir laiko sąnaudas, parengtų procesinių dokumentų kiekį, pobūdį, turinį.

113Pažymėtina, kad nagrinėjama byla sudėtinga tiek teisės, tiek fakto klausimų požiūriu. Atsakovų atstovė preciziškai vykdė procesines pareigas, rengė ir teikė išsamius, teisiškai motyvuotus procesinius dokumentus, aktyviai dalyvavo tiek rengiantis bylos nagrinėjimui, tiek nagrinėjant bylą iš esmės, išsakydama argumentuotus paaiškinimus visais nagrinėjant šalių ginčą kilusiais klausimais. Įvertinus byloje spręsto ginčo sudėtingumą, atsakovų atstovės galimas darbo ir laiko sąnaudas, rengiant procesinius dokumentus, renkant įrodymus, rengiantis teismo posėdžiams ir dalyvaujant juose, atsakovų išlaidos, patirtos už jų atstovės teisinę pagalbą, pripažintinos visiškai pagrįstomis, protingo dydžio, todėl atlygintinos visa apimtimi.

114Atsakovų atstovė nurodė, kad bylinėjimosi išlaidas šiame teismo procese dengė atsakovas V. M., nes jis vienintelis iš atsakovų – jo šeimos narių – turėjo tokią galimybę, todėl patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą prašoma priteisti būtent šiam atsakovui.

115Toks prašymas pripažintinas pagrįstu. Bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovo J. P., pareiškusio ieškinį asmenims, kurių civilinei atsakomybei kilti nenustatyta būtinųjų sąlygų. Tuo atveju, jeigu J. P. neturėtų lėšų atsakovų bylinėjimosi išlaidoms atlyginti, subsidiariai šios išlaidos priteistinos iš ieškovo įstatyminės atstovės V. P., atstovavusios ieškovui šiame teismo procese. Ši subsidiari įstatyminės ieškovo atstovės pareiga atlyginti bylinėjimosi išlaidas galioja iki ieškovo pilnametystės arba iki tol, kol nepilnametis ieškovas įgis turto ar uždarbio, kurio pakaktų bylinėjimosi išlaidoms atlyginti (žr. inter alia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-11-20 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-497/2009).

116Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 98, 270, 301 straipsniais, teismas

Nutarė

117patenkinti ieškinį iš dalies.

118Priteisti ieškovui J. P. (gimimo data ( - )) iš atsakovės J. J. (a. k. ( - ) 22,73 Eur turtinės, 1000 Eur neturtinės žalos atlyginimo ir 6,58 Eur dokumentų įteikimo per antstolį išlaidoms atlyginti.

119Priteisti ieškovui J. P. (gimimo data ( - )) iš atsakovo „Šaltinėlio“ privačios mokyklos (juridinio asmens kodas 191715392) 22,74 Eur turtinės, 1000 Eur neturtinės žalos atlyginimo ir 6,58 Eur dokumentų įteikimo per antstolį išlaidoms atlyginti.

120Kitą ieškinio dalį atmesti.

121Priteisti iš ieškovo J. P. (gimimo data ( - )) atsakovo V. M. (a. k. ( - ) naudai 775,11 Eur teisinės pagalbos išlaidų. Ieškovui J. P. (gimimo data ( - )) neturint turto ar uždarbio, pakankamo priteistai bylinėjimosi išlaidų sumai sumokėti, priteisti atsakovui V. M. (a. k. ( - ) iš ieškovo įstatyminės atstovės V. P. (gimimo data ( - )) subsidiariai 775,11 Eur teisinės pagalbos išlaidų, nustatant, kad ši ieškovo įstatyminės atstovės V. P. pareiga pasibaigia, kai ieškovas J. P. (gimimo data ( - )) sulaukia pilnametystės, taip pat kai jis prieš pilnametystę įgyja turtą arba uždarbį, kurio pakanka nurodytai bylinėjimosi išlaidų sumai atlyginti.

122Priteisti iš atsakovų J. J. (a. k. ( - ) ir „Šaltinėlio“ privačios mokyklos (juridinio asmens kodas 191715392) po 105,95 Eur bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą. Sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. ( - ), AB bankas „Swedbank“ arba sąskaitą Nr. ( - ), banko Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, įmokos kodas 5660. Mokėjimo kvitus būtina pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

123Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant... 2. ieškovas J. P., atstovaujamas atstovės pagal įstatymą V. P., kreipėsi į... 3. 2016-12-07 ieškovas, galutinai sutikslinęs ieškinio reikalavimus, prašo... 4. Ieškinyje nurodyta, kad 2014-11-19 „Šaltinėlio“ privačioje mokykloje... 5. Atsakovai T. M., V. M., A. V. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su... 6. Atsiliepime į ieškinį atsakovai T. H. R. ir J. J. nurodė, kad su ieškiniu... 7. Atsiliepime į ieškinį atsakovas Šaltinėlio privati mokykla nurodė, kad... 8. Teismo posėdyje ieškovo atstovai prašė tenkinti ieškinį, priteisiant iš... 9. Teismo posėdyje atsakovų T. M., V. M., A. V. atstovė prašė ieškinį... 10. Teismo posėdyje atsakovo „Šaltinėlio“ privačios mokyklos atstovė... 11. Ieškinys tenkintinas iš dalies ... 12. Byloje nustatyta, kad 2014-11-19 (trečiadienį) apie 14 val.... 13. Po dviejų dienų, t. y. 2014-11-21 (penktadienį), ieškovas kreipėsi į... 14. Po patirto sužalojimo ieškovas lankė mokyklą, pamokų nepraleido.... 15. 2015-02-04 mokykloje vyko Vaiko gerovės tarybos posėdis, po kurio nutarta: 1.... 16. Iš bylos dalyvių paaiškinimų teismo posėdžiuose nustatyta, kad Vaiko... 17. 2015-08-10 teisme priimtas ieškovo ieškinys dėl 45,47 Eur turtinės ir 29... 18. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-07-20 nutartimi paskyrė byloje... 19. 2016-09-16 Teismo ekspertizės akte padarytos tokios išvados: 1. Ieškovo... 20. 2016-12-07 ieškovas pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo iš atsakovų T.... 21. Dėl nepilnamečių civilinės atsakomybės už padarytą žalą... 22. Nagrinėjamu atveju reikalavimą dėl turtinės ir neturtinės žalos... 23. CK 6.275 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad už nepilnamečio iki keturiolikos... 24. Mokymo įstaigos, kurioje būdamas nepilnametis iki keturiolikos metų padaro... 25. Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į tai, kad žalos ieškovui padarymo metu... 26. CK 6.276 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nepilnametis nuo keturiolikos iki... 27. Taigi atsakovas T. M., kuriam žalos padarymo metu buvo keturiolika metų, yra... 28. Dėl sąlygų, būtinų civilinei atsakomybei taikyti... 29. Civilinei atsakomybei tiek turtinės, tiek neturtinės žalos atlyginimo forma... 30. Nagrinėjamu atveju ieškovas teigia, kad dėl jo kairės akies sužalojimo... 31. Byloje nėra ginčo dėl to, kad lazerinį žibintuvėlį (mokymams vesti... 32. Nagrinėjant bylą kilo ginčas dėl to, ar ieškovas buvo sužalotas lazeriniu... 33. Dėl atsakovo T. M. civilinės atsakomybės sąlygų... 34. Teigdamas, kad T. M. atsakingas už dėl akies sužalojimo atsiradusią žalą,... 35. Pagal CK 6.246 straipsnio 1 dalies nuostatas civilinė atsakomybė atsiranda... 36. Ieškovas, be to ir atsakovas „Šaltinėlio“ privati mokykla, laikosi... 37. Dėl tokių argumentų visų pirma pažymėtina tai, kad tokie prietaisai, kaip... 38. Teismo proceso metu atsakovas „Šaltinėlio“ privati mokykla nepateikė į... 39. Atsakovų T. M., V. M., A. V. atsiliepime į ieškinį teisingai pažymėta,... 40. Aptartų bylos duomenų pagrindu darytina išvada, kad atsakovas T. M., vien... 41. Be to, iš byloje dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimų, liudytojų... 42. Teismo vertinimu, tokie bylos duomenys yra pakankamas pagrindas pripažinti,... 43. Tarp atsakovo T. M. veiksmų, atsinešant į Mokyklą lazerinį žibintuvėlį,... 44. Atsižvelgiant į byloje nustatytas ginčo aplinkybes, civilinės atsakomybės... 45. Apibendrinant išdėstytus motyvus, darytina išvada, kad atsakovui T. M. nėra... 46. Dėl asmenų, atsakingų už keturiolikos metų neturėjusio T. H. R. veiksmais... 47. Byloje nustatyta, kad ieškovo kairės akies tinklainė sužalota dėl T. H. R.... 48. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju nepilnametis, neturėjęs... 49. Atsakovas „Šaltinėlio“ privati mokykla teigia, kad šiuo atveju Mokyklai... 50. Tokie atsakovo argumentai pripažintini nepagrįstais. Ta aplinkybė, kad... 51. Nagrinėjamu atveju ta aplinkybė, kad mokiniams po pamokų rengiantis išeiti... 52. Dėl atsakovo „Šaltinėlio“ privačios mokyklos argumentų, kad Mokykla... 53. Išdėstytų motyvų pagrindu darytina išvada, kad už keturiolikos metų... 54. Minėta, kad ta aplinkybė, jog keturiolikos metų neturintis nepilnametis... 55. Nagrinėjamos bylos aspektu pažymėtina tai, kad T. H. R. lazerinį... 56. Teismo vertinimu, narinėjamu atveju nustatytos aplinkybės, kai vaikas naudoja... 57. Apibendrinant išdėstytus motyvus, darytina išvada, kad šiuo konkrečiu... 58. Dėl solidarios atsakomybės nagrinėjamu atveju taikymo ... 59. Ieškovas žalą iš visų atsakovų prašo priteisti solidariai.... 60. Solidariai atsako asmenys, padarę žalos bendrai (CK 6.279 straipsnio 1... 61. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju atsakovui T. M. ir T. H. R. negalėtų... 62. Be to, šiuo atveju atsakovo T. M. ir už T. H. R. veiksmus atsakingų asmenų... 63. Atsakovo T. M. tėvai, kurie už keturiolika metų turinčio sūnaus žalą... 64. Tačiau nagrinėjamu atveju priėjus prie išvados, kad atsakovui T. M. nėra... 65. Įvertinus byloje nustatytas ginčo aplinkybes, darytina išvada, kad nurodytų... 66. Teismo vertinimu, byloje surinktų duomenų visumos analizė teikia pagrindą... 67. Dėl turtinės žalos... 68. Ieškovas, patikslinęs ieškinį, reikalavimą dėl turtinės žalos... 69. Pabrėžtina, kad patikslinto ieškinio turinyje nurodyta, jog ieškovui... 70. Iš byloje esančių medicininių dokumentų matyti, kad ieškovas gydymosi... 71. Nesant įrodymų dėl didesnės turtinės žalos, kurią lėmė ginčo įvykis,... 72. Dėl neturtinės žalos atlyginimo... 73. ... 74. Pradiniu ieškiniu ieškovas prašė priteisti 29 000 Eur neturtinei žalai... 75. Neturtinės žalos prigimtis lemia šios žalos įrodinėjimo specifiką.... 76. Nagrinėjamu atveju ieškovas reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo... 77. Nagrinėjamu atveju akcentuotina tai, kad ieškovas reikalauja neturtinės... 78. Vertinant ieškovo patirtų fizinių ir dvasinių išgyvenimų laipsnį ir... 79. Ieškovo nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad patirto fizinio... 80. Kita vertus, pripažintini pagrįstais ieškovo argumentai, kad, gydytojai... 81. Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad, praėjus daugiau kaip dviem mėnesiams... 82. Ieškovo įstatyminė atstovė nurodė, kad dėl emocinių išgyvenimų... 83. Nagrinėjant bylą nenustatyta, kad dėl patirto sužalojimo ieškovas sulaukė... 84. Dėl sveikatos sužalojimo laipsnio, pakenkimo sveikatai pobūdžio,... 85. Tačiau nagrinėjamu atveju, sprendžiant dėl neturtinės žalos dydžio,... 86. Vertinant sužalojimo pasekmes, kartu pažymėtina tai, kad 2017-01-16 teismo... 87. Ieškovas, apibūdindamas sužalotoje akyje nuolat matomos dėmelės sukeliamus... 88. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovo nurodomos dėmelės keliami... 89. 2016-12-12 nutartimi teismas įpareigojo ieškovą pateikti duomenis, ar... 90. Taigi, ieškovui nepateikus papildomų duomenų apie jo kairės akies sveikatos... 91. Dėl žalą padariusio asmens kaltės pažymėtina tai, kad byloje nustatytos... 92. Dėl atsakingų už keturiolikos metų neturėjusio nepilnamečio padarytą... 93. Taigi nagrinėjamu atveju ieškovui priteistinos neturtinės žalos atlyginimo... 94. Vienas iš kriterijų, į kurį taip pat atsižvelgiama sprendžiant dėl... 95. Kartu pažymėtina, kad neturtinės žalos dydį pagrindžiančių kriterijų... 96. Teisingam neturtinės žalos kompensacijos dydžiui nustatyti būtina... 97. Atsižvelgdamas į kompensacinę neturtinės žalos atlyginimo instituto... 98. Nustačius, kad atsakovai šiuo atveju atsako pagal dalinės atsakomybės... 99. Dėl ieškovo argumentų, kad nežinia, kokios ginčo sužalojimo pasekmės... 100. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 101. Patenkinus ieškinį iš dalies, bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos... 102. Ieškiniu buvo prašoma priteisti iš viso 10 096,98 Eur turtinei ir neturtinei... 103. Bylos duomenimis, ieškovas, atstovaujamas įstatyminės atstovės, patyrė 65... 104. Pagal įstatymą ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83... 105. Ieškovo įstatyminei atstovei buvo suteikta valstybės garantuojama teisinė... 106. Pagal Valstybės garantuojamos pagalbos tarnybos pateiktą pažymą valstybė... 107. Teismo proceso matu valstybė patyrė 23,76 Eur procesinių dokumentų... 108. Apibendrinant nurodytus argumentus, iš atsakovų J. J. ir „Šaltinėlio“... 109. Kartu pažymėtina tai, kad pagal Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos... 110. Ieškinys atsakovų T. M. ir jo tėvų atžvilgiu atmestas, todėl šie... 111. Atsakovų atstovė pateikė į bylą 2017-01-16 prašymą dėl bylinėjimosi... 112. Spręsdamas dėl atsakovams, kurių atžvilgiu ieškinys atmestas, atlygintinų... 113. Pažymėtina, kad nagrinėjama byla sudėtinga tiek teisės, tiek fakto... 114. Atsakovų atstovė nurodė, kad bylinėjimosi išlaidas šiame teismo procese... 115. Toks prašymas pripažintinas pagrįstu. Bylinėjimosi išlaidos priteistinos... 116. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 98, 270, 301... 117. patenkinti ieškinį iš dalies.... 118. Priteisti ieškovui J. P. (gimimo data ( - )) iš atsakovės J. J. (a. k. ( - )... 119. Priteisti ieškovui J. P. (gimimo data ( - )) iš atsakovo „Šaltinėlio“... 120. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 121. Priteisti iš ieškovo J. P. (gimimo data ( - )) atsakovo V. M. (a. k. ( - )... 122. Priteisti iš atsakovų J. J. (a. k. ( - ) ir „Šaltinėlio“ privačios... 123. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...