Byla 2A-988-264/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Aušros Baubienės, kolegijos teisėjų Virginijos Gudynienės ir Arvydo Žibo, sekretoriaujant Jurgai Sadauskaitei, dalyvaujant ieškovo G. Č. atstovei advokatei Daivai Vaškelienei, atsakovo Lietuvos Valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros atstovui – Kauno apygardos prokuratūros prokurorui Aleknai ir Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovei R. Š., viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo G. Č. apeliacinį skundą dėl Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2011 m. sausio 20 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo G. Č. ieškinį atsakovui Lietuvos Valstybei, atstovaujamai Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros, dėl turtinės ir neturtinės žalos, patirtos dėl neteisėtų pareigūnų veiksmų, atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovas G. Č. patikslintu ieškiniu (1t.b.l. 12-16) prašė priteisti iš Lietuvos Valstybės 87,60 Lt turtinės žalos ir 1912,40 Lt neturtinės žalos, kurią jis patyrė dėl neteisėtų pareigūnų veiksmų, bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad jis nuo 2007-01-23 iki 2007-01- 25 buvo laikinai sulaikytas LR BK 140 str. tvarka, apkaltinus padarius nusikalstamą veiką, numatytą pagal LR BK 145 str. 1d. (grasinimas nužudyti). 2007-01-25 iš sulaikymo buvo paleistas, nesant būtinumo jam taikyti kardomąją priemonę – suėmimą. 2007-05-08 Kaišiadorių rajono apylinkės prokuratūros prokurorės nutarimu ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje dalyje dėl grasinimo nužudyti buvo nutrauktas, nepavykus surinkti pakankamai ieškovo kaltę pagrindžiančių įrodymų. Ieškovo nuomone, jis buvo nepagrįstai sulaikytas dviem parom, remiantis vien tik liudytojų ir nukentėjusiojo melagingais parodymais. Jo laikinas sulaikymas yra nepagrįstas, nes ieškovas turėjo pastovią gyvenamąją vietą, kurioje gyveno kartu su motina, dirbo. Tyrėjai, kuri jo atžvilgiu taikė procesinę prievartos priemonę - sulaikymą, aplinkybės, susijusios su jo darbu buvo žinomos, nes ieškovas jai žodžiu paaiškino, jog negalėjęs padaryti nusikalstamos veikos, kadangi tą dieną dirbo, todėl negalėjęs matyti nukentėjusiojo. Ieškovas mano, kad jį sulaikant vien tik melagingo pranešimo pagrindu, neapklausiant jo mamos, darbdavio, jo paties, ką numato LR BPK 140 str.6 d., dėl ko atliekant proceso veiksmus, buvo grubiai pažeistos jo teisės, įstatymų garantuojami interesai bei pažeistas proporcingumo principas dėl sulaikymo neteisėtais pareigūno veiksmais, ieškovui kilo emocinė depresija, skaudūs dvasiniai išgyvenimai. Būdamas nepagrįstai laikinai sulaikytas areštinėje, ieškovas patyrė šiuos nepatogumus: esant labai silpnam apšvietimui susilpnėjo akys, matomumas, kas neigiamai įtakojo jo sveikatos būklę, tačiau pagalbos į medikus nesikreipė. Areštinėje buvo pastoviai įjungta ventiliacija, o tai neigiamai paveikė jo nervinę sistemą (ventiliacijos keliamas ūžesys), tuo laikotarpiu negalėjo tinkamai maitintis, jautė alkį, nes areštinėje buvo duodami sintetiniai maisto produktai (greito ruošimo sriuba), gaunama maža maisto davinio dienos norma. Nors areštinės kameroje buvo vienas, kurioje buvo gultai, patalynė, tačiau toje pačioje patalpoje buvo kriauklė, tualetas, todėl jautė nemalonius kvapus. Dėl to, kad buvo laikinai areštinėje, sumažėjo ieškovo bendravimo galimybės, daugelis pažįstamų žmonių atsisakė su juo bendrauti, sužinoję, jog jis buvo sulaikytas dėl grąžinimo nužudyti. Negautos pajamos už priverstinį nedarbą (laikiną sulaikymą) dvi dienas „Clemence Richard“ sudaro 87,60 Lt, o likusią 1912,40 Lt. sumą neturtinė žala.

3Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 2011 m. sausio 20 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad 2007-05-08 Kaišiadorių rajono apylinkės prokuratūros prokurorės A.Petruškevičienės nutarimu nutrauktas G. Č. atžvilgiu ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 63-1-00055-07 dalyje dėl grasinimo nužudyti, nepavykus surinkti pakankamai jo kaltę pagrindžiančių duomenų (b.l.27). Prokurorės A.Petruškevičienės nutarime konstatuota, kad 2007-01-22 nukentėjęs J. S. net nebuvo susitikęs G. Č., apie grasinimus jo atžvilgiu sužinojęs iš Č., todėl kiek rimti buvo G. Č. grasinimai, ir ar buvo pagrindo manyti, kad savo grasinimus jis įvykdys, neaišku. Nesant kitų objektyvių įrodymų, išskyrus liudytojų Č. parodymus, byloje nesurinkta. Prokurorė įvertinusi surinktą baudžiamosios bylos medžiagą, padarė išvadą, kad pakankamai duomenų, pagrindžiančių G. Č. kaltę dėl nusikalstamos veikos, numatytos pagal LR BK 145 str.1 d. nesurinkta, todėl tyrimą jo atžvilgiu šioje dalyje nutraukė. Ikiteisminiame tyrime laikinai sulaikytas G. Č. 2007-01-25 Kaišiadorių raj. PK VP VTS PP tyrėjos A. B. nutarimu paleistas, nesant būtinumo taikyti jam kardomosios priemonės – suėmimo baudžiamosios bylos medžiagoje Nr. 63-1-00055-07(b.l.29). G. Č. 2007-01-23 16.35 val. buvo laikinai sulaikytas, įtariant padarius nusikalstamą veiką, numatytą pagal LR BK 145 str.1 d.

4Ieškovas G. Č. 2009-11-27 buvo paleistas iš Kybartų pataisos namų (bausmės pradžia 2007-06-07, bausmės pabaiga -2009-11-27). Jis laisvės atėmimo bausmę atliko pagal 2007-11-19 Kaišiadorių raj. apyl. teismo nuosprendį, kuriuo nuteistas pagal LR BK 189 str.3d., 178 str.1d., 178 str.4d. (2008-04-22 Kaišiadorių raj. apyl. teismo nutartimi LR BK 63 str.1,4,9 d. pagrindu subendrinta bausmė pagal 2007-10-17 ir 2007-11-19 Kaišiadorių raj. apyl. teismo nuosprendžiais paskirtos bausmės- galutinė bausmė 2 m.6 mėn. laisvės atėmimo) (b.l.37). 2008-10-15 Kaišiadorių raj. apylinkės teismo nutartimi teikimas dėl įskaitymo į bausmės laiką nuteistajam G. Č. laiką, išbūtą sulaikyme nuo 2007-01-23 iki 2007-01-25, atmestas (b.l.21-22), konstatavus, kad G. Č. atžvilgiu ikiteisminis tyrimas šioje dalyje buvo nutrauktas, jis nebuvo perduotas teismui teisti ir jam nebuvo skirta bausmė už veiką, dėl kurios padarymo jis buvo sulaikytas nuo 2007-01-23 iki 2007-01-25, todėl šis laikotarpis negali būti įskaitytas į bausmės laiką.

5Iš Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie sveikatos apsaugos ministerijos Kauno visuomenės sveikatos centro rašto teismas nustatė, kad 2008-02-24 atlikus operatyviąją visuomenės sveikatos saugos kontrolę Kaišiadorių raj. PK areštinėje, patikrinimo metu buvo nustatyta, kad patalynė laikoma vėdinamoje patalpoje, dezinfekuojama teisės aktų nustatyta tvarka. Kameras turi valyti patys kaltinamieji, valymo ir dezinfekavimo inventorius pilnai sukomplektuotas. Dušo patalpoje yra sieninė drabužių kabykla, karštas vanduo. Dušo patalpai reikalingas remontas. Kamerose šiluminė aplinka atitinka normą, dirbtinis apšvietimas per mažas, triukšmas išjungus ventiliaciją atitinka normą, o įjungus viršija. Kaltinamųjų maitinimui teikiami rinkoje esantys maisto produktai, kurie – saugūs ir negali kelti pavojaus sveikatai. Rašte nurodyta, kad atsižvelgiant į asmens praleistą laikotarpį areštinėje esamomis sąlygomis, įtakos jo sveikatai neturėtu būti (b.l.30).

6Teismas taip pat nustatė, kad G. Č. nuo 2007 m. sausio 23 d. pradėjo dirbti UAB „Clemence Richard“, atleistas iš darbo 2007-02-01 pagal LR DK 127 str.1d., jo paties prašymu. G. Č. savo paties prašymu nutraukė darbo sutartį su darbdaviu J. M. įmone „Gvineda“ (2t. b.l.10).

7Iš Kauno apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos rašto Nr.1-162/2009 teismas nustatė, kad Kauno apskrities VMVT specialistams patikrinus Kaišiadorių raj. policijos PK areštinėje sulaikytųjų maitinimo sąlygas, tikrinimo metu - nustatyta, kad patiekalai vienkartiniuose induose termosais teikiami B. S. IĮ pagal pasirašytas sutartis, patiekalus parsivežant areštinės darbuotojai. B. S. IĮ patiekalų gamybai naudojamos žaliavos gaunamos su įsigijimo bei kokybę patvirtinančiais dokumentais, patiekalai paginami pagal įmonėje esančias receptūras. Vakarienei teikiama greito paruošimo sriuba ir duona (greito paruošimo sriubai pakeliuose pateikti įsigijimo dokumentai). Kaišiadorių raj. PK atsakingi darbuotojai pateikė tik perspektyvius valgiaraščius ir už teikiamas viešo maitinimo paslaugas buhalterinius atsiskaitymo dokumentus, tačiau nepateikė patiekalų įsigijimo dokumentų. Tikrinimo metu buvo nurodyta patiekalų skirstymo patalpoje atlikti kosmetinį remontą, patiekalus skirstančiam darbuotojui išklausyti higienos žinių kursą. Policijos vadovybei nurodyta kartu patiekalais reikalauti iš B. S. IĮ patiekalų gavimo dokumentų, tikslu užtikrinti gaminamų ir teikiamų patiekalų atsekamumą ( b.l.33).

8Teismas nurodė, kad G. Č. buvo laikinai sulaikytas pradėjus ikiteisminį tyrimą Kaišiadorių raj.PK, pagal asmens J. S. pareiškimą, kuriame nurodyta, kad apie grasinimą jį nužudyti, sužinojęs iš sesers kaimynų J. ir M. Č., kurie vakare matė G. Č. turint du peilius ir metalinį strypą, girdėjo grasinant jį nužudyti J. S., kuomet jis ateis pas seserį. Ta aplinkybė, kad asmeniui, kuris įtariamas padaręs nusikalstamą veiką, šiuo atveju nusikalstamą veiką pagal LR BK 145 str.1 d. ir jo atžvilgiu taikyta procesinė prievartos priemonė – laikinas sulaikymas, nepažeidžiant skyrimo tvarkos ir termino, ir nors jis ikiteisminiame tyrime nebuvo apklaustas per 24 val., ką numato LR BPK 140 str.6. d. (o apklausus vėliau), šios aplinkybės savaime nereiškia neteisėtų valstybės ir atitinkamų institucijų veiksmų buvimo. Šiuo atveju ieškovui taikyta procesinė prievartos priemonė – laikinas sulaikymas LR BPK 140 str. tvarka bei kiti procesiniai veiksmai atlikti pagal baudžiamojo proceso procedūras, tuo metu pagrįstai įtariant jį nusikalstamos veikos pagal LR BK 145 str.1 d. padarymu pagal J. S. pareiškimą, rašytą Kaišiadorių raj. PK, jo paties bei liudytojų J. ir M. Č. duotus parodymus, tikimybe, kad, neapribojus jo laisvės ar neatlikus tam tikrų prievartos priemonių, jis gali trukdyti nustatyti tiesą ir daryti naujus nusikaltimus. Byloje nėra jokio procesinio sprendimo, konstatuojančio ikiteisminio tyrimo ir prokuratūros veiksmų neteisėtumą ir nepagrįstumą, taikant laikiną sulaikymą ieškovui. G. Č. LR BPK 62 str., 63 str. , 64 str. tvarka neskundė ikiteisminio tyrimo pareigūno veiksmų, taikant jo atžvilgiu procesinę prievartos priemonę – laikiną sulaikymą. Iš baudžiamojoje byloje Nr.1-140-643/2007 įtariamojo G. Č. laikino sulaikymo protokolo teismas nustatė, kad sulaikytajam asmeniui buvo išaiškintos LR BPK 21 str. numatytos teisės: žinoti kuo jis įtariamas, nuo sulaikymo ar pirmosios apklausos turėti gynėją, duoti parodymus, pateikti tyrimui reikšmingus dokumentus ir daiktus, pateikti prašymus, pareikšti nušalinimus, susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga, apskųsti ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ar ikiteisminio tyrimo teisėjo veiksmus, bei sprendimus (b.b. 1-140-643/2007, 2t.b.l.128). Teismas konstatavo, kad nesant byloje priimto procesinio sprendimo, konstatuojančio ikiteisminio tyrimo pareigūnų, ar prokuroro atliktų procesinių veiksmų neteisėtumą, negalimas ieškovo reikalavimo dėl neteisėtais pareigūnų veiksmais padarytos žalos atlyginimo patenkinimas. Ta aplinkybė, kad baudžiamoji byla ieškovo atžvilgiu 2007-05-08 Kaišiadorių raj. apylinkės prokuratūros prokurorės A.Petruškevičienės nutarimu G. Č. atžvilgiu buvo nutraukta baudžiamojoje byloje Nr. 63-1-00055-07 dalyje dėl grasinimo nužudyti, rodo, jog ikiteisminio tyrimo pareigūnai pasinaudojo procesine galimybe išsamiai ištirti įrodymus byloje. Ieškovas 2007-01-25 d. Kaišiadorių raj. PK tyrėjos A. B. nutarimu buvo paleistas, nesant būtinumo taikyti jam kardomosios priėminės – suėmimo. Šiuo atveju G. Č. atžvilgiu procesiniai sprendimai, kuriais baudžiamosios bylos tyrimo metu jo atžvilgiu taikyta procesinė prievartos priemonė – laikinas sulaikymas, instancine tvarka nebuvo panaikinta, todėl nėra jokio pagrindo ją pripažinti neteisėta. Nesant pareigūnų neteisėtų veiksmų neteisėtumo dėl CK 6.272 str.1 d. nurodytų veiksmų, negalimas ir žalos atlyginimas. Aplinkybė, kad ieškovo atžvilgiu prokurorės nutarimu nutrauktas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 63-1-00055-07 dalyje dėl grasinimo nužudyti, nepavykus surinkti pakankamai jo kaltę pagrindžiančių duomenų, nepreziumuoja visų jo atžvilgiu atliktų procesinių veiksmų neteisėtumo.

9Ieškovas G. Č. apeliaciniu skundu (2t.b.l. 73-74) prašo Panaikinti Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2011 m. sausio 20 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškovo G. Č. patikslintą ieškinį patenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliantas su teismo sprendimu nesutinka dėl sekančių motyvų:

101. Teismas netinkamai atliko įrodymų tyrimą bei netinkamai juos vertino, tuo pažeisdamas CPK 185 ir 263 straipsnių nuostatas. Teismas spręsdamas klausimą dėl pareigūnų veiksmų teisėtumo, nepagrįstai remiasi vien tik LR BPK 62, 63 ir 64 straipsnių nuostatomis. Nors apeliantas ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmų tuomet neskundė, tačiau tai savaime dar nereiškia, kad pareigūnų atlikti veiksmai buvo teisėti ir apeliantas neturi teisės įstatymų nustatytais terminais bei tvarka kreiptis į bendros kompetencijos teismą su ieškiniu dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmų teisėtumo nustatymo bei turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo. Teismas nenagrinėjo ir netyrė akivaizdžių įrodymų, pažeidžiančių įstatymų nuostatas, jog prieš sulaikant ir taikant kardomąją priemonę, apeliantas apklaustas buvo tik prieš paleidžiant, t.y. baigiantis 48 valandoms sulaikymo, kai vadovaujantis BPK 188 str. 2 d., jis turėjo būti apklaustas prieš skiriant kardomąją priemonę. Kadangi pareigūnai procese turi veikti atsakingai ir stropiai, tai buvo pažeista bendroji pareigūnų rūpestingumo pareiga nacionalinėje teisėje, kuri įtvirtinta BPK 2 straipsnyje, 44 straipsnio 5 dalyje, CK 6.263 straipsnio 1 dalyje (LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-196/2007). Ikiteisminio tyrimo pareigūnai apelianto atžvilgiu veikė pažeisdami BPK 140 straipsnio, 119 straipsnio, 122 straipsnio, 188 straipsnio, 11 straipsnio ir 44 straipsnio nuostatas, kas akivaizdu, susipažinus su baudžiamosios bylos Nr. 63-1-00055-07 medžiaga, kuri buvo prijungta prie nagrinėjamos civilinės bylos. Pirmos instancijos teismas nenagrinėjo baudžiamojoje byloje esančių 2007 m. sausio 23 d. įtariamojo laikino sulaikymo protokolo bei 2007 m. sausio 25 d. įtariamojo apklausos protokolo, kadangi dėl padarytų akivaizdžių įstatymų pažeidimų visiškai nepasisakė. Taip pat nepastebėjo, jog apie laikiną apelianto sulaikymą ikiteisminio tyrimo pareigūnai per 24 valandas nepranešė ikiteisminiam tyrimui vadovaujančiam prokurorui.

112. Pirmos instancijos teismas nepagrįstai nenustatęs ikiteisminio tyrimo pareigūnų neteisėtų veiksmų, atima iš apelianto galimybę CK 6.272 str. pagrindu reikalauti padarytos žalos atlyginimo. Sulaikant apeliantą nuo 2007-01-23 iki 2007-01-25, remiantis vien tik liudytojų Č. melagingais parodymais, kurie nebuvo patikrinti, apeliantas patyrė turtinę ir neturtinę žalą. Sulaikant apeliantą vien tik melagingų pranešimų pagrindu, neapklausiant jo mamos, darbdavio, nors nurodytomis dienomis apeliantas tikrai buvo darbe, o savo dėdės J. S. apskritai nematė, ikiteisminio tyrimo pareigūnai pasielgė neteisėtai ir nepagrįstai, todėl buvo grubiai pažeistos apelianto teisės. Pirmos instancijos teismas sprendime tik paminėjo šias faktines aplinkybes, tačiau niekaip jų nevertino. Apeliantas dėl neteisėto sulaikymo apkaltinus jį grasinimu nužudyti, prarado darbą ir tuo pačiu pragyvenimo šaltinį. Daugelis pažįstamų atsisakė su juo bendrauti, todėl jis patyrė didelių dvasinių išgyvenimų. Viso to pasėkoje teko kreiptis į medikus, kadangi apeliantas tapo laikinai nedarbingas. Medikai išdavė nedarbingumo pažymėjimą 6 dienoms ir paskyrė gydymą cheminiais preparatais, kurių vartojimas taip pat neigiamai paveikia žmogaus organizmą.

12Atsakovas LR Generalinė prokuratūra, atstovaujam Kaišiadorių rajono apylinkės prokuratūros, atsiliepimu į apeliacinį skundą (2t.b.l. 78-81) prašo Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2011-01-20 sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti. Atsakovas nurodo, kad G. Č. buvo sulaikytas tuoj po to, kai nusikalstamą veiką padarė - 2007 m. sausio 21-22 d., namo, esančio ( - ), kieme, kaimynų J. ir M. Č. akivaizdoje, rankose turėdamas du peilius ir metalinį strypą grasino nužudyti J. S.. Sulaikymo metu buvo pagrindas manyti, kad galimai nusikalstamą veiką padaręs ieškovas gali pabėgti, o taip pat buvo suėmimo skyrimo pagrindai ir sąlygos. Ikiteisminis tyrimas Nr. 63-1-00055-07 buvo pradėtas dėl nusikaltimo, už kuri baudžiamasis įstatymas numato griežtesnę negu vienerių metų laisvės atėmimo bausmę. Iš prie ieškinio pridėtų dokumentų matyti, kad ieškovas G. Č. nuolat gąsdino ikiteisminio tyrimo metu liudytojais apklaustų I. ir M. Č. šeimą, nukentėjusiajam J. S. yra anksčiau minėjęs, kad jį nužudys. Šios aplinkybės parodo, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnai pagrįstai manė, jog ieškovas G. Č. trukdys procesui, paveiks nukentėjusįjį ir liudytojus. Laikinas sulaikymas buvo taikytas griežtai vadovaujantis LR BPK normomis (laikiną sulaikymo protokolą surašė tam įgaliojimus turintis ikiteisminio tyrimo pareigūnas, sulaikymas truko ne ilgiau kaip 48 valandas). Šios aplinkybės parodo, kad nebuvo jokių neteisėtų ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmų skiriant laikiną sulaikymą, o ikiteisminio tyrimo nutraukimas savaime nereiškia, kad jo metu atlikti procesiniai veiksmai, skirtos procesinės prievartos priemonės yra neteisėtos. Nutraukus ikiteisminį tyrimą, nebuvo konstatuota, kad laikinas sulaikymas buvo taikytas nepagristai ir neteisėtai. Žalą padariusio asmens veikos ar neveikimo neteisėtumas yra privaloma deliktinės atsakomybės sąlyga, išskyrus atvejus, jei įstatymas nustato pareigą atlyginti žalą, padarytą teisėtais veiksmais, todėl šios deliktinės civilinės atsakomybės taikymo sąlygos paneigimas tais atvejais, kai prievolė atsakovui atlyginti padarytą žalą kyla tik nustačius visas civilinės atsakomybės sąlygas, yra pakankamas teisinis pagrindas pripažinti, kad reikalavimai atlyginti turtinę ir neturtinę žalą negali būti tenkinami, nes veikos teisėtumas savaime paneigia tokio pobūdžio turtinės prievolės egzistavimą, ir dėl to ieškinys turėtų būti atmestas.

13Klaidingas G. Č. teiginys, kad pagal LR BPK 188 str. 2 d. jis turėjo būti apklaustas prieš skiriant kardomąją priemonę, kadangi laikinas sulaikymas LR BPK 140 str. pagrindu nėra kardomoji priemonė. Be to, klaidingas G. Č. teiginys, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnai per 24 valandas turėjo apie jo sulaikymą pranešti prokurorui, kadangi jo sulaikymo metu LR BPK 140 str. galiojusi redakcija tokios pareigos ikiteisminio tyrimo pareigūnui nenumatė. Taip pat niekuo nepagrįstas G. Č. teiginys, kad jo sulaikymas buvo grindžiamas melagingais Č. parodymais, nes toks faktas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nenustatytas. Kaip teisingai ir nurodė teismas sprendime nesant pareigūnų veiksmų neteisėtumo dėl CK 6.272 str. l d. nurodytų veiksmų, negalimas ir žalos atlyginimas. Ta aplinkybė, kad, ieškovo atžvilgiu prokurorės nutarimu nutrauktas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 63-1-00055-07 dalyje dėl grasinimo nužudyti, nepavykus surinkti pakankamai jo kaltę pagrindžiančių duomenų, nepreziumuoja visų jo atžvilgiu atliktų procesinių veiksmų neteisėtumo, todėl ieškovo patikslintas ieškinys dėl turtinės, neturtinės žalos atlyginimo dėl neteisėtų pareigūnų veiksmų, atmestinas.

14Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos atsiliepimu į apeliacinį skundą (2t.b.l. 83-85) prašo Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2011-01-20 sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti. Atsakovas nurodo, kad apeliantui nebuvo taikoma kardomoji priemonė, todėl jis visiškai nepagrįstai remiasi LR BPK 188 str. 2 d. Tai, kad ieškovas (apeliantas) tapatina sąvokas „kardomoji priemonė“ ir „laikinas sulaikymas“ buvo akivaizdžiai matyti tiek parengiamųjų teismo posėdžių metu bei pirmame 2010-11-11 teismo posėdyje. Laikinas sulaikymas nėra kardomoji priemonė, todėl šiuo atveju nėra taikytinas LR BPK 188 str. 2 d. Laikinas sulaikymas savo pobūdžiu ir forma yra panašus į kardomąją priemonę - suėmimą, kuris skiriamas teisėjo nutartimi. Tačiau įtariamojo laikinas sulaikymas nėra kardomoji priemonė ir taikomas sprendžiant kitus uždavinius baudžiamajame procese, todėl visiškai nepagrįstai apeliantas nurodo, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnai pažeidė LR BPK 119 straipsnio nuostatas. G. Č. teigia, kad dėl nepagrįsto laikino sulaikymo jam padaryta turtinė ir neturtinė žala. Tačiau tai, kad ieškovui nebuvo taikyta baudžiamoji atsakomybė, reiškia jo nekaltumo pripažinimą. Šis faktas automatiškai nereiškia, kad veiksmus prieš jį atlikę asmenys darė neteisėtus veiksmus. Skiriant laikinąjį sulaikymą, asmens kaltumo klausimas nesprendžiamas, įrodymai netiriami, o atsižvelgiama į tikėtinumą, kad įtariamasis bėgs (slėpsis) nuo parengtinio tyrimo pareigūnų, trukdys procesui bei įvertinant aplinkybę, kad ieškovas G. Č. nuolat gąsdino ikiteisminio tyrimo metu liudytojais apklaustų J. ir M. Č. šeimą, nukentėjusiajam J. S. yra anksčiau minėjęs, kad jį nužudys, todėl parengtinio tyrimo pareigūnų veiksmai įstatymo nuostatoms neprieštaravo. Be to, ikiteisminis tyrimas Nr. 63-1-00055-07 buvo pradėtas dėl nusikaltimo, už kurį baudžiamasis įstatymas numato griežtesnę negu vienerių metų laisvės atėmimo bausmę.

15G. Č. laikino sulaikymo metu, t.y. nuo 2007-01-23 iki 2007-01-25 buvo vadovaujamasi tuo metu galiojusia LR BPK 140 str. redakcija, t.y. 140 str. nebuvo 6 dalies. Nagrinėjamu atveju ikiteisminio tyrimo pareigūnai, apklausę G. Č. vėliau nei per 24 val., nepažeidė tuo metu galiojusių LR BPK nuostatų. Teismas sprendime nuosekliai nurodo laikino sulaikymo ir paleidimo tikslų laiką (valandas ir minutes), bei apklausos protokolo surašymo tikslų laiką. 2010-11-11 teismo posėdžio metu teisėja klausė ieškovo, ar laikino sulaikymo protokole ieškovas pats pasirašė, todėl apelianto teiginiai, jog teismas apskritai nematė baudžiamojoje byloje esančių 2007 m. sausio 23 d. įtariamojo laikino sulaikymo protokolo bei 2007 m. sausio 25 įtariamojo apklausos protokolo yra atmestini kaip nepagrįsti. Teismo posėdžio metu ieškovas negalėjo įvardinti kokie draugai nuo jo nusisuko, be to jis teigė, kad dėl sveikatos sutrikimų nebuvo reikalo kreiptis į medikus (patikslintame ieškinyje ieškovas taip pat nurodė, kad nebuvo rimto pagrindo kreiptis į medikus). Atkreiptinas dėmesys, kad vėliau, t.y. nuo 2007 m. vasario 23 d. iki 2007 m. vasario 24 d. ieškovas vėl buvo laikinai sulaikytas, o nuo 2007 m. vasario 24 d. iki 2007 m. kovo 5 d. jis buvo suimtas. Todėl nėra pagrindo teigti, kad dėl laikinio sulaikymo, kuris truko nuo 2007 m. sausio 23 d. iki 2007 m. sausio 25 d. ieškovui atsirado turtinė ir neturtinė žala.

16Apeliacinis skundas atmestinas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Kolegija konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

18Apelianto skundas grindžiamas įrodymų vertinimą reglamentuojančių procesinių ( CPK 185, 263 str.) bei materialinių teisės normų, reglamentuojančių deliktinę atsakomybę (CK 6. 272 str.) pažeidimu.

19Pagal teisminę praktiką tik civilinę bylą nagrinėjantis teismas priima sprendimą dėl šios normos pagrindu pareikšto reikalavimo nepriklausomai nuo to, ar įstatymo nustatyta tvarka buvo skųstas procesinis veiksmas, dėl kurio, ieškovo teigimu, buvo padaryta žala. (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-183/2006; teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-402/2009). Ieškovas reikalauja atlyginti žalą dėl jo neteisėto sulaikymo. Byloje nustatyta, kad 2007-01-23 - 2007-01-25 Kaišiadorių rajono PK ikiteisminiame tyrime baudžiamojoje byloje Nr. 63-1-00055-07 pagal nukentėjusio asmens pranešimą dėl grasinimo nužudyti (BK 145 str. 1 d.),.ieškovas buvo sulaikytas, įtariant jį padarius nusikalstamą veiką. 2007-05-08 Kaišiadorių rajono apylinkės prokuratūros prokurorės A.Petruškevičienės nutarimu šioje dalyje nutrauktas G. Č. atžvilgiu, nepavykus surinkti pakankamai jo kaltę pagrindžiančių duomenų. CK 6.272 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žalą, atsiradusią dėl neteisėto nuteisimo, neteisėto suėmimo kardomosios priemonės taikymo tvarka, neteisėto sulaikymo, neteisėto procesinės prievartos priemonių pritaikymo, neteisėto administracinės nuobaudos – arešto – paskyrimo, atlygina valstybė visiškai, nepaisant ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuratūros pareigūnų ir teismo kaltės. Dėl valstybės pareigūnų ir (arba) institucijų veiksmų neteisėtumo, kaip valstybės civilinės atsakomybės sąlygos, kasacinis teismas yra nurodęs, kad išteisinamojo nuosprendžio priėmimas ar baudžiamosios bylos nutraukimas, kaip tokie, nėra pagrindas preziumuoti, kad baudžiamosios bylos iškėlimas ir visi su baudžiamuoju persekiojimu susiję procesiniai veiksmai buvo neteisėti. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad ikiteisminis tyrimas paprastai pradedamas vien gavus skundą, pareiškimą ar pranešimą apie nusikalstamą veiką, o faktų patikrinimo galimybės BPK numatytomis priemonėmis nepradėjus ikiteisminio tyrimo yra ribotos (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 18 d. nutartis, priimta baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-336/2010). Nagrinėjamu atveju ikiteisminis tyrimas pradėtas pagal nukentėjusio asmens J. S. pareiškimą dėl grasinimų nužudyti, nurodant ieškovą kaip asmenį jam grasinusį, todėl buvo vada ikiteisminiam tyrimui pradėti. Ieškovas sulaikytas kaip įtariamasis dėl nusikalstamos veikos, tuoj po jos padarymo, siekiant BPK 119 str. numatytų tikslų, esant BPK 122 str. kardomosios priemonės-suėmimo pagrindams, todėl BPK 140 str. nuostatos nepažeistos. Apelianto argumentai, kad pagal LR BPK 188 str. 2 d. jis turėjo būti apklaustas prieš skiriant kardomąją priemonę atmestini, nes ieškovui nebuvo paskirta kardomoji priemonė-suėmimas, laikinas sulaikymas truko mažiau nei 48 val.. Per tą laiką jis buvo apklaustas, atliekami kiti ikiteisminio tyrimo veiksmai Apelianto argumentai, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnai per 24 valandas turėjo apie jo sulaikymą pranešti prokurorui nepagrįsti, kadangi jo sulaikymo metu LR BPK 140 str. 6 d. red. galiojusi iki 2007-09-01(2007-06-28 įstat. Nr. X-1236) tokios pareigos ikiteisminio tyrimo pareigūnui nenumatė. Apelianto nurodytos aplinkybės dėl blogų jo laikymo sąlygų byloje yra paneigtos (Kauno apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raštas Nr.1-162/2009, Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie sveikatos apsaugos ministerijos Kauno visuomenės sveikatos centro raštas), todėl teisėjų kolegija neturi pagrindo priešingoms išvadoms.

20Apelianto teiginiai, kad J. S. bei liudytojų J. ir M. Č. parodymai melagingi nepatvirtinti jokiais įrodymais. Apeliantas atleistas iš darbo 2007-02-01 jo paties prašymu, o ne dėl sulaikymo.

21Teisėjų kolegija sprendžia, kad nenustačius BPK nuostatų, reglamentuojančių laikiną sulaikymą pažeidimų nėra pagrindo konstatuoti pareigūnų veiksmų neteisėtumo. Todėl negalimas žalos atlyginimas pagal CK 6.272 str..

22Kiti apeliacinio skundo argumentai nesvarstytini, nes neturi įtakos skundžiamo teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

23Teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į šioje nutartyje išdėstytus argumentus, motyvus bei išvadas, skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą naikinti ar keisti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 185 str., 263 str. 1 d.). Apeliacinis skundas atmestinas, o skundžiamas teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.). Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2011 m. sausio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas G. Č. patikslintu ieškiniu (1t.b.l. 12-16) prašė priteisti iš... 3. Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 2011 m. sausio 20 d. sprendimu... 4. Ieškovas G. Č. 2009-11-27 buvo paleistas iš Kybartų pataisos namų... 5. Iš Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie sveikatos... 6. Teismas taip pat nustatė, kad G. Č. nuo 2007 m. sausio 23 d. pradėjo dirbti... 7. Iš Kauno apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos rašto... 8. Teismas nurodė, kad G. Č. buvo laikinai sulaikytas pradėjus ikiteisminį... 9. Ieškovas G. Č. apeliaciniu skundu (2t.b.l. 73-74) prašo Panaikinti... 10. 1. Teismas netinkamai atliko įrodymų tyrimą bei netinkamai juos vertino, tuo... 11. 2. Pirmos instancijos teismas nepagrįstai nenustatęs ikiteisminio tyrimo... 12. Atsakovas LR Generalinė prokuratūra, atstovaujam Kaišiadorių rajono... 13. Klaidingas G. Č. teiginys, kad pagal LR BPK 188 str. 2 d. jis turėjo būti... 14. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos... 15. G. Č. laikino sulaikymo metu, t.y. nuo 2007-01-23 iki 2007-01-25 buvo... 16. Apeliacinis skundas atmestinas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 18. Apelianto skundas grindžiamas įrodymų vertinimą reglamentuojančių... 19. Pagal teisminę praktiką tik civilinę bylą nagrinėjantis teismas priima... 20. Apelianto teiginiai, kad J. S. bei liudytojų J. ir M. Č. parodymai melagingi... 21. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nenustačius BPK nuostatų,... 22. Kiti apeliacinio skundo argumentai nesvarstytini, nes neturi įtakos... 23. Teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į šioje nutartyje išdėstytus... 24. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2011 m. sausio 20 d. sprendimą palikti...