Byla 2-732/2013
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 11 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-5007-603/2012, kuria atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „KM Invest“ iškelta bankroto byla

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Dalios Vasarienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „KM Invest“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 11 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-5007-603/2012, kuria atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „KM Invest“ iškelta bankroto byla.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Altlita“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „KM Invest“. Ieškovas nurodė, kad atsakovas UAB „KM Invest“ yra skolingas

527 924,76 Lt bei neatsiskaitė per papildomą 30 dienų laikotarpį, kuris buvo nustatytas įteikiant pranešimą apie raginimą įvykdyti savo įsipareigojimus, o jų neįvykdžius apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovui savo įsipareigojimų ieškovui neįvykdžius, ieškovas prašė iškelti UAB „KM Invest“ bankroto bylą, o įmonės bankroto administratoriumi paskirti UAB „Vilniaus administratoriai“.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 11 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „KM Invest“ bankroto bylą.

8Teismas nurodė, kad iš VĮ „Registrų centras“ duomenų bazės matyti, kad atsakovo UAB „KM Invest“ 2011 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis įmonės turtas įvertintas 413 208 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 272 568 Lt. Esant tokioms aplinkybėms, neturint kitų duomenų apie atsakovo finansinę būklę, teismas padarė išvadą, jog galimai pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija daugiau nei pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, todėl UAB „KM Invest“ laikytina nemokia, jai keltina bankroto byla.

9Teismas pažymėjo, kad duomenų, jog administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, nėra, todėl UAB „KM Invest“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Vilniaus administratoriai“.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atsakovas UAB „KM Invest“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 11 d. nutartį panaikinti, ieškovo UAB „Altlita“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „KM Invest“ atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Taip pat ieškovui už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis prašo skirti 20 000 Lt baudą, pusę sumos priteisiant atsakovui, o kitą pusę – valstybės naudai. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121. Atsakovas nėra gavęs iš ieškovo jokio raginimo įvykdyti savo įsipareigojimus bei nėra gavęs iš ieškovo pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo su įpareigojimu pateikti įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus.

132. Ieškovas pranešimą apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo siuntė adresu Labdarių g. 7, Vilnius, tuo tarpu šis adresas nėra atsakovo buveinės adresas, todėl atsakovas ir nepateikė teismui atitinkamų duomenų bei finansinės atskaitomybės dokumentų.

143. Ieškovas privalėjo atsakovui siųsti pranešimą registruotos buveinės adresu – Švitrigailos g. 7, Vilnius, kuris taip pat buvo nurodytas ir tarp ieškovo ir atsakovo sudarytoje sutartyje dėl darbų atlikimo, tačiau to nepadarė. Ieškovas taip pat pažeidė ĮBĮ 6 straipsnio 1 ir 2 dalį ir neturėjo teisės pateikti teismui pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo.

154. Apie bylos nagrinėjimą rašytinio proceso tvarka Vilniaus apygardos teismo interneto svetainėje paskelbta nebuvo.

165. 2012 m. lapkričio 12 d. atsakovo pradelstos skolos sudaro 56 295,65 Lt, o turtas –

17562 649 Lt, todėl nėra įstatyminių sąlygų bei prielaidų kuomet įmonei gali būti keliama bankroto byla.

186. Atsakovas yra moki įmonė, finansiškai galinti atsiskaityti tiek su ieškovu, tiek su kitais kreditoriais.

19Ieškovas UAB „Altlita“ atsiliepimu į atskirąjį skundą su juo nesutiko. Ieškovas nurodė, kad atsakovas savo internetiniuose tinklapiuose yra viešai paskelbęs savo veiklos adresą – Labdarių g. 7/11, Vilnius, todėl ieškovas šiuo adresu ir išsiuntė atsakovui raginimą sumokti skolą, o šis raginimas ir buvo įteiktas atsakovo darbuotojai. Nors ieškovas ir išsiuntė atsakovui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau jis ieškovui kaip neįteiktas grąžintas nebuvo. Minėto pareiškimo įteikimo faktą patvirtina atsakovo atstovo atlikti veiksmai, derantis su galimu pretendentu į bankroto administratoriaus pareigas dėl taikos sutarties patvirtinimo, tačiau derybos nepavyko. Ieškovas laikėsi visų ĮBĮ nustatytų reikalavimų ir tinkamai informavo atsakovą apie teismui pateiktą pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovas kartu su atskiruoju skundu pateikė finansinės atskaitomybės dokumentus, kuriuose nurodė savo adresą – Labdarių g. 7/11, Vilnius. Minėti dokumentai yra pasirašyti įmonės direktoriaus bei buhalterės. Iš pateiktų finansinės atskaitomybės duomenų matyti, kad atsakovo įsipareigojimų suma – 395 456 Lt yra dvigubai didesnė už nuosavą kapitalą – 167 193 Lt ir viršija pusę į balanso įrašyto turto vertės. Atsakovas elgėsi nesąžiningai, nors ir žinojo apie susidariusį įsiskolinimą bei ieškovo ketinimus kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau jokių veiksmų savo interesams apginti nesiėmė.

202013 m. vasario 12 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gauti atsakovo UAB „KM Invest“ rašytiniai paaiškinimai. Atsakovas nurodė, kad nėra gavęs ieškovo pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonė pagrindė savo mokumą finansinės atskaitomybės dokumentais, įmonė turi užsakymų ir toliau vykdydama veiklą ir toliau gali sėkmingai veikti.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 11 d. nutartis panaikintina ir bankroto bylos iškėlimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

23Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl UAB „KM Invest“ bankroto bylos iškėlimo.

24Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas iškėlė bankroto bylą UAB „KM Invest“ tuo pagrindu, jog galimai įmonės pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, todėl laikė įmone nemokia.

25Teisėjų kolegija pažymi, kad bankrotas yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kuriuo, pašalinant iš rinkos nemokius subjektus, siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą. Tačiau, pradedant bankroto procesą, yra labai svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar įmonė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant įmonę kaip veikiantį rinkos dalyvį (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje VSDFV Vilniaus skyrius v. UAB „Andovos paslaugos“, bylos Nr. 2-842/2008; 2008 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje VSDFV Klaipėdos skyrius v. UAB „Sinekūra“, bylos Nr. 2-1031/2008).

26Bankroto byla iškeliama, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimus; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriams, kad negali atsiskaityti ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų (ĮBĮ 9 str. 7 d.).

27Įmonių bankroto įstatyme kaip vienas iš savarankiškų bankroto bylos iškėlimo pagrindų yra įtvirtintas įmonės nemokumas, kuris apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 7 d. 1 p.). Iš šių teisinių nuostatų darytina išvada, kad įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės – komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu.

28Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovas UAB „KM Invest“ kartu su atskiruoju skundu pateikė apeliacinės instancijos teismui aktualius finansinės atskaitomybės bei kitus dokumentus. Iš į bylą pateikto įmonės 2012 m. gruodžio 31 d. balanso matyti, kad įmonė 2012 metais turto turėjo už

29562 649 Lt, per vienerius mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 232 688 Lt. Pradelsti įsipareigojimai kreditoriams, kaip nurodyta atsakovo pateiktame 2012 m. lapkričio 11 d. sąraše, siekė 56 295,65 Lt, t. y. pradelsti įmonės įsipareigojimai neviršijo pusės į atsakovo balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Pagal 2012 m. gruodžio 31 d. atsakovo pelno (nuostolių) ataskaitą įmonė per 2012 metus gavo 189 321 Lt pelno. Be to, iš atsakovo pateikto darbuotojų sąrašo matyti, kad įmonėje dirba 29 darbuotojai. Taip pat atsakovas pateikė 2013 m. vasario 8 d. Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pažymą Nr. (4.65)-PS-04-995, kurioje nurodyta, jog atsakovas yra atsiskaitęs su valstybės, savivaldybių biudžetais bei valstybės pinigų fondais. Esant tokioms nuodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, jog atsakovo būsena iš tiesų atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje apibrėžtą nemokumo kriterijų.

30Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą buvo konstatuota, kad viešojo intereso bankroto bylose buvimas suponuoja teismui pareigą ex officio rinkti skolininko (atsakovo) finansinei būklei nustatyti reikalingus įrodymus ir tinkamai atskleisti įmonės pradelstų įsipareigojimų bei į balansą įrašyto turto vertės santykį (ĮBĮ 9 str. 2 d., 10 str. 1 d., CPK 179 str. 2 d.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 12 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-36/2012, 2011 m. spalio 24 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2576/2011 ir t.t.). Tokiu būdu siekiama nustatyti tikrąsias bankroto bylos iškėlimo priežastis bei išvengti piktnaudžiavimo procesine teise kelti mokiam skolininkui bankroto bylą, kas gali sukelti ženklių neigiamų pasekmių ne tik pačiam skolininkui, bet ir jo darbuotojams, kreditoriams bei kitiems rinkos dalyviams. Nors pirmosios instancijos teismas spręsdamas ir pareikalavo atsakovo pateikti finansinės atskaitomybės dokumentus, jie teismui pateikti nebuvo. Tačiau teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad pirmosios instancijos teismas nesiėmė jokių kitų veiksmų, siekiant, jog būtų nustatyta reali atsakovo finansinė padėtis.

31Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju visiškai nepagrįstai įvertino tik 2011 metais buvusį įmonės turtą bei jo santykį su 2011 metais mokėtinomis sumomis bei turimais įsipareigojimais bei tik tuo pagrindu padarė nepagrįstą teisinę išvadą, jog galimai įmonės pradelsti įsipareigojimai viršija daugiau kaip pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Tuo tarpu vien ta aplinkybė, jog atsakovas turi skolų savaime nesudaro pagrindo iškelti bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 7 d.).

32Kiti apelianto atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui, todėl teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

33Teisėjų kolegijos nuomone, aukščiau išdėstytos aplinkybės leidžia spręsti dėl pirmosios instancijos teismo išvadų apie atsakovo nemokumą ir pagrindo jam kelti bankroto bylą buvimo nepagrįstumą ir priimtos nutarties neteisėtumą. Nustačius, kad pirmosios instancijos teismas neištyrė ir neįvertino visų teisingam klausimo išsprendimui reikšmingų aplinkybių, nereikalavo ir nevertino jas pagrindžiančių įrodymų, todėl neteisingai išsprendė bylą ir dėl to yra pagrindas konstatuoti, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės (CPK 185 str., 327 str. 1 d. 2 p., 329 str. 1 d., ). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, skundžiama nutartis naikintina ir byla grąžintina pirmosios instancijos teismui bankroto bylos iškėlimo nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

34Teisėjų kolegija pažymi, kad klausimą nagrinėjant iš naujo būtina nustatyti atsakovo veiklos galimybes, turimo turto vertę, jo likvidumą, įvertinti pradelstus įsipareigojimus ir jų dydžius, surinkti duomenis apie įsipareigojimų biudžetams vykdymą, ištirti ir įvertinti šalių argumentus dėl gautino finansinio turto, dėl skolų darbuotojams bei išanalizuoti kitas aplinkybes, svarbias tinkamai nustatyti įmonės mokumą ir teisingai išspręsti bankroto bylos iškėlimo klausimą.

35Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo ieškovui UAB „Altlita“ už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti atsakovo prašomą nuobaudą.

36Apeliantas taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme. Tačiau teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovo prašymas yra nepagrįstas, kadangi jis į bylą nepateikė jokių tokias išlaidas pagrindžiančių dokumentų (CPK 98 str. 1 d.).

37Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

38Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 11 d. nutartį panaikinti ir klausimą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Altlita“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto... 5. 27 924,76 Lt bei neatsiskaitė per papildomą 30 dienų laikotarpį, kuris buvo... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 11 d. nutartimi iškėlė atsakovui... 8. Teismas nurodė, kad iš VĮ „Registrų centras“ duomenų bazės matyti,... 9. Teismas pažymėjo, kad duomenų, jog administratoriaus kandidatūra... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atsakovas UAB „KM Invest“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos... 12. 1. Atsakovas nėra gavęs iš ieškovo jokio raginimo įvykdyti savo... 13. 2. Ieškovas pranešimą apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos... 14. 3. Ieškovas privalėjo atsakovui siųsti pranešimą registruotos buveinės... 15. 4. Apie bylos nagrinėjimą rašytinio proceso tvarka Vilniaus apygardos teismo... 16. 5. 2012 m. lapkričio 12 d. atsakovo pradelstos skolos sudaro 56 295,65 Lt, o... 17. 562 649 Lt, todėl nėra įstatyminių sąlygų bei prielaidų kuomet įmonei... 18. 6. Atsakovas yra moki įmonė, finansiškai galinti atsiskaityti tiek su... 19. Ieškovas UAB „Altlita“ atsiliepimu į atskirąjį skundą su juo nesutiko.... 20. 2013 m. vasario 12 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gauti atsakovo UAB „KM... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 22. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, Vilniaus apygardos teismo 2012 m.... 23. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl UAB „KM Invest“ bankroto bylos... 24. Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas iškėlė bankroto bylą... 25. Teisėjų kolegija pažymi, kad bankrotas yra vienas iš rinkos ekonomikos... 26. Bankroto byla iškeliama, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė... 27. Įmonių bankroto įstatyme kaip vienas iš savarankiškų bankroto bylos... 28. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovas UAB „KM Invest“ kartu su... 29. 562 649 Lt, per vienerius mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 232 688 Lt.... 30. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą buvo konstatuota, kad viešojo... 31. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu... 32. Kiti apelianto atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės... 33. Teisėjų kolegijos nuomone, aukščiau išdėstytos aplinkybės leidžia... 34. Teisėjų kolegija pažymi, kad klausimą nagrinėjant iš naujo būtina... 35. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo... 36. Apeliantas taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas... 37. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 38. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 11 d. nutartį panaikinti ir klausimą...