Byla 2S-1527-112/2014
Dėl nuostolių atlyginimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rimvida Zubernienė, teismo posėdyje rašytine apeliacine tvarka išnagrinėjusi atsakovės UAB „Šebsta“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. birželio 6 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Euromatics“ ieškinį atsakovei UAB „Šebsta“ dėl nuostolių atlyginimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą ir prašo priteisti iš atsakovės 132 026,59 Lt nuostolių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo ieškinio padavimo teismui dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Siekiant užtikrinti reikalavimo įvykdymą, ieškovė prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovės nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jų nesant, – pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovei ir esančias pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, neperžengiant ieškinio reikalavimo ribų – 132 026,59 Lt.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-06-06 nutartimi prašymą tenkino. Areštavo atsakovei UAB „Šebsta“ priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, jo nesant ar esant nepakankamai, –atsakovei priklausančias pinigines lėšas ar turtines teises, esančias pas ją arba trečiuosius asmenis, neviršydamas 132 026,59 Lt sumos, uždraudė bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, tačiau iš sąskaitos esančių piniginių lėšų atsakovei leido atlikti pinigines operacijas, susijusias su darbo užmokesčio, privalomųjų įmokų mokėjimu valstybės ir savivaldybės biudžetams, bei atsiskaityti su ieškove. Teismas sprendė, kad ieškinio suma juridiniam asmeniui yra didelė, įmonės finansinė padėtis nėra žinoma, todėl būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškinio reikalavimui užtikrinti.

4Atskiruoju skundu atsakovė prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-06-06 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti. Apeliantė mano, kad nėra grėsmės sprendimo įvykdymui, nes atsakovei prašoma priteisti suma nėra didelė. Nurodo, kad atsakovės turtas sudaro 7 674 705 Lt, įsipareigojimai – 4 555 185 Lt, iš jų trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 4 555 185 Lt. Pelnas siekia 447 847 Lt. Šiuo metu stato stambius objektus, kurių vertė pagal vykdomų projektų suvestinę sudaro 35 346 309 Lt. Mano, kad jos finansinė padėtis yra gera, todėl nėra jokios realios grėsmės tinkamam sprendimo įvykdymui. Taip pat apeliantė teigia, jog ieškovės reikalavimai nėra tikėtinai pagrįsti CPK 144 straipsnio 1 dalies prasme, nes pagal pateiktus įrodymus ieškinys turėtų būti atmestas.

5Atskirasis skundas atmestinas.

6Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas atskiruosiuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str., 338 str.).

7Atsakovė iš esmės ginčija tai, kad teismas nepagrįstai areštavo pinigines lėšas, nes prašoma priteisti suma jai nėra didelė. Be to, teigia, kad ieškovės reiklavaimai nėra tikėtinai pagrįsti.

8Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kaip įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą (LR CPK 144 str. 1 d.). Spręsdamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pagrįstumo, teismas turi įvertinti pareikšto reikalavimo dydį, atsakovo turtinę padėtį, elgesį ir kitas aplinkybės (LR CPK 177 str. 1 d.). Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2005-08-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-397/2005, 2006-02-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-105/2006, 2007-11-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782/2007). Ar suma yra didelė, būtina vertinti atsižvelgiant į ginčo subjektus ir kitas aplinkybes, susijusias (lemiančias) su konkretaus subjekto turtine padėtimi, nes objektyvus didelės sumos slenksčio nustatymas negalimas (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1156/2014). Tada, kai yra įrodymų, jog reikalavimo suma konkrečiam asmeniui pagal jam priklausančio turto vertę, gaunamas pajamas, turimo kapitalo dydį, turimus įsipareigojimus nėra didelė, t. y. kai jis paneigia objektyvios grėsmės (dėl didelės reikalavimo sumos) būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymui egzistavimą, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-685/2013). Atsakovė, siekdama įrodyti, kad ieškovės pareikštas reikalavimas nėra dėl didelės pinigų sumos priteisimo ir nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kartu su atskiruoju skundu turi pateikti teismui jos gerą turtinę padėtį patvirtinančius įrodymus. Nustatyta, kad reikalaujamos sumos dydis yra 132 026,59 Lt. Atsakovė nurodė, kad jos finansinė padėtis yra gera, todėl prašoma priteisti suma įmonei nėra didelė. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokiu apeliantės argumentu. Iš įmonės pateikto 2013-12-31 balanso duomenų matyti, kad įmonė turi turto iš viso už 7 725 479 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai per vienerius metus siekia 4 849 921 Lt. Grynasis pelnas 2013-12-31 sudarė 281 885 Lt. Šie duomenys, vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, leidžia pagrįstai manyti, jog įmonės finansinė padėtis yra prasta, turimi įsipareigojimai viršija pusę įmonės turimo turto sumos. Atsižvelgus į tai, apeliantės argumentai, jog įmonės finansinė padėtis yra gera, atmestini kaip nepagrįsti. Vien tai, kad šiuo metu vykdomi darbai už dideles sumas, dar nesudaro pagrindo teigti, kad įmonės finansinė padėtis yra gera, juolab kad įsipareigojimai yra dideli, o su ieškove taip pat neatsiskaito. Kadangi atsakovė negali laiku vykdyti įsipareigojimų, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovei prašoma priteisti suma yra pakankamai didelė.

9Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas yra tikimybė, kad nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Be to, tam, kad teismas taikytų laikinąsias apsaugos priemones, jas taikyti prašantis asmuo turi tikėtinai pagrįsti savo ieškinio reikalavimą (LR CPK 144 straipsnio 1 dalis). Iš bylos duomenų matyti, kad tarp šalių yra kilęs ginčas dėl atsiskaitymo už pagal rangos sutartis atlikus darbus. Teismui pateiktame ieškinyje ieškovė nurodė, kad atsisakė visų sudarytų rangos sutarčių dėl atsakovės kaltės, todėl patyrė nuostolių. Ieškovė nurodė aplinkybes, pateikė duomenis dėl susidariusių nuostolių. Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs bylos duomenys sprendžia, kad nėra pagrindo sutikti su atsakovės argumentu, kad ieškinyje nurodytos aplinkybės bei prie ieškinio pateikti dokumentai: rangos darbų sutartys, darbų priėmimo–perdavimo aktai ir kiti dokumentai, nepatvirtina preliminaraus ieškinio pagrįstumo. Pažymėtina, kad vadovaujantis laikinųjų apsaugos priemonių taikymą reglamentuojančiomis įstatymo nuostatomis, prašyme panaikinti laikinąsias apsaugos priemones nurodytos aplinkybės, susijusios su ieškinio tenkinimo galimybėmis, bus vertinamos nagrinėjant ginčą iš esmės. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad dabartinėje civilinės bylos nagrinėjimo stadijoje atsakovės nurodyti argumentai nepaneigia preliminaraus ieškinio pagrįstumo.

10Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones atsakovės turtui. Be to, pažymėtina, kad teismas nesuvaržė atsakovės teisių. Nurodė, kad pirmiausia laikinosios apsaugos priemonės taikytinos atsakovei priklausančiam nekilnojamajam, kilnojamajam turtui, o tik jo nesant, areštuotinos piniginės lėšos ar turtinės teisės. Be to, teismas nurodė, kad areštavus pinigines lėšas atsakovei leidžiama atlikti pinigines operacijas, susijusias su darbo užmokesčiu bei privalomųjų įmokų mokėjimu valstybės ir savivaldybės biudžetams, bei atsiskaityti su ieškove.

11Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino procesinės teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią atskirojo skundo argumentais keisti ar naikinti nėra pagrindo, todėl ji paliktina nepakeista (LR CPK 337 str. 1 p.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 335?339 straipsniais, teismas

Nutarė

13Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. birželio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai