Byla 2-12215-730/2013
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erinija Kazlauskienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB ,,GELVORA“ ieškinį atsakovui J. M. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovė pareiškė reikalavimą priteisti iš atsakovo 3843,10 Lt skolos, 7441,53 Lt delspinigių, 1309,04 Lt palūkanų, 2550,51 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 7 procentus metinių palūkanų nuo pagrindinės skolos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybę, kad atsakovas nevykdė su AB SEB banku 2006-04-12 sudarytos vartojimo kredito sutarties pagrindu atsiradusios prievolės, todėl susidarė 15144,18 Lt įsiskolinimas. AB SEB bankas reikalavimo teisę į atsakovą perleido ieškovei.

3Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos CPK 130 straipsnis), ieškovė ieškinyje pateikė prašymą, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių. Kadangi atsakovas atsiliepimo į ieškinį, įrodymų nepateikė, ieškovė pateikė prašymą priimti sprendimą už akių, pripažįstama, kad yra pagrindas byloje priimti sprendimą už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai padaryti, kad reikalavimas yra pagrįstas iš dalies (Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Vertinant byloje esančių įrodymų visumą nustatytos faktinės bylos aplinkybės. 2006-04-12 tarp AB SEB banko ir atsakovo buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. 0450618051158-20, pagal kurią AB SEB bankas suteikė atsakovui 4000,00 Lt kreditą, gaunant 7 procentų dydžio metines palūkanas, nustatant dalinius kredito grąžinimus bei galutinį jo sugrąžinimo terminą iki 2008-04-11. Atsakovas sutarties bendrųjų sąlygų 5.1 punktu įsipareigojo kreditą naudoti pagal specialiosios dalies 2.7 punkte nustatytą paskirtį ir nuo gautos kredito sumos mokėti palūkanas, vykdyti prievoles bankui pagal sutartį ir mokėjimo dienomis pagal grafiką grąžinti kreditą bankui bei sumokėti apskaičiuotas palūkanas. Atsakovas įsipareigojo už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį už kiekvieną uždelstą dieną mokėti ieškovui 0,1 procento dydžio delspinigius (Sutarties bendrosios dalies 5.3 punktas). Atsakovas savo prisiimtus įsipareigojimus tinkamai nevykdė, todėl AB SEB bankas sutartį nutraukė. Atsakovo, jam nevykdant tarp šalių sudaryta sutartimi prisiimtų sutartinių įsipareigojimų, susidaręs įsiskolinimas yra 3843,10 Lt negrąžinto kredito, 1309,04 Lt palūkanų. Ieškovas paskaičiavo 7441,53 Lt delspinigius, nurodė, jog patirta 2550,51 Lt skolos išieškojimo išlaidų.

7Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, darytina išvada, kad tarp pradinio kreditoriaus AB SEB banko ir atsakovo sudarytos vartojimo kredito sutarties pagrindu, šalims atsirado prievolės, tai yra pradinis kreditorius įgijo pareigą suteikti atsakovui kreditą, o atsakovas įsipareigojo grąžinti tokią pat pinigų sumą bei mokėti palūkanas (Lietuvos Respublikos CK 6.886 straipsnio 1 dalis). Atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų sudarytoje sutartyje numatytais terminais nevykdė, taip pažeidė prievolės, atsiradusios jam sudarytos sutarties pagrindu, įvykdymo terminą, tokiais veiksmais pažeisdamas sutartimi prisiimtą prievolę, AB SEB bankas 2009-11-09 reikalavimo teisę perleido ieškovei (Lietuvos Respublikos CK 6.101 straipsnis), todėl atsakovui yra pagrindas taikyti sutartinę civilinę atsakomybę, jis turi pareigą atlyginti prievolės pažeidimu ieškovei atsiradusius nuostolius, sumokėti netesybas (Lietuvos Respublikos CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6.245 straipsnio 1 dalis, 6.886 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovės reikalavimai dėl 3843,10 Lt skolos (negrąžinto kredito sumos), 1309,04 Lt palūkanų, 7 procentus metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo negrąžinto kredito sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško kredito grąžinimo dienos tenkintini visiškai.

8Ieškovės reikalavimas dėl 7441,53 Lt delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies.

9Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (Lietuvos Respublikos CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (Lietuvos Respublikos CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 6.73 straipsnį, teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės. Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį, 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatas, sutartimi nustatytos netesybos teismo gali būti mažinamos dviem pagrindais: jeigu netesybos yra neprotingai didelės arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagrindas pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius. (LAT 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Teismo nuomone, atsižvelgiant į visumoje formuojamą teismų praktiką, vertinant šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, konstatuotina, kad reikalaujama priteisti delspinigių suma yra neprotingai didelė. Teismas, išanalizavęs pateiktus įrodymus, daro išvadą, kad tokia delspinigių suma susidarė dėl to, kad ieškovė reikalavimo sutarties perleidimo pagrindu įgijusi reikalavimo teisę į atsakovą, atsakovui nevykdant prievolės ieškovei, dėl savo pažeistų teisių gynimo į teismą su ieškiniu operatyviai nesikreipė, nors tam buvo visos prielaidos, kadangi atsakovas prievolės atsiskaityti nevykdė ilgą laiką, jau pradiniam kreditoriui AB SEB bankas, todėl nebuvo pakankamo pagrindo manyti, kad atsakovas geranoriškai įvykdys savo įsipareigojimus naujajam kreditoriui. Ieškovės pranešimu atsakovui apie reikalavimo perleidimą buvo reikalaujama padengti 2172,64 Lt delspinigių (b.l. 21). Ieškinio pateikimo teismui dieną ieškovė atsakovui apskaičiavo jau 7441,53 Lt (2122,68+5318,85) delspinigių, taikant sutartyje numatytą 0,1 procento dydžio delspinigių normą (b.l. 10). Nors atsakovas laikytinas nesąžiningu, kadangi laiku neįvykdė prievolės nei pradiniam, nei vėlesniam kreditoriui, ieškovės delsimas savo pažeistas teises ginti teismo keliu, atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, laikytinas nepagrįstu. Teismo nuomone, vertinat konkrečias bylos aplinkybes, vadovaujantis protingumo principu, bei taip pat atsižvelgiant į tai, kad sutartinės netesybos yra civilinės atsakomybės forma, teismas, įgyvendindamas diskrecijos teisę mažinti neprotingai dideles netesybas, turi atsižvelgti į civilinės atsakomybės kompensacinę prigimtį ir tikslus (visiškai ir teisingai kompensuoti kreditoriaus nuostolius), delspinigių suma mažintina iki 3186,45 Lt (3843,10 x 0,02 x 1384+2122,68=3186,45).

10Ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 2550,51 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų netenkintinas. Teismas turi teisę priteisti nuostolius, nustatęs, kad yra visos civilinės atsakomybės sąlygos. Civilinės atsakomybės sąlygas (išskyrus įstatyme nustatytas išimtis) turi įrodyti asmuo, reiškiantis reikalavimą ją taikyti. Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle. Išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Respublikos CPK 185 straipsnio 1 dalis), teismo sprendimas negali būti grindžiamas prielaidomis. Pripažįstama, kad ieškovė nepateikė įrodymų, pagrindžiančių aplinkybes, jog atsakovo atžvilgiu yra pagrindas civilinei atsakomybei atsirasti, tai yra visos civilinės atsakomybės taikymo sąlygos, nėra įrodymų, pagrindžiančių, jog faktiškai ieškovės prašomos priteisti išlaidos buvo patirtos (Lietuvos Respublikos CK 6.246 – 6.249 straipsniai).

11Ieškovei iš atsakovo yra pagrindas priteisti 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

12Ieškovei iš atsakovo yra pagrindas priteisti bylinėjimosi išlaidas (Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovė prašo priteisti 454,00 Lt žyminio mokesčio. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, CPK 93 straipsnio nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 2 dalis). Ieškovė patenkintų reikalavimų dalis sudaro 55 procentus, todėl proporcingai priteistino žyminio mokesčio dydis sudaro 249,70 Lt.

13Pagal 2011-11-17 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10,00 Lt. Byloje valstybės turėtos bylinėjimosi išlaidos, neviršija 10,00 Lt, todėl nepriteistinos.

14Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, nustatyta, jog atsakovo gyvenamoji ir darbo vieta nežinomos, nesant galimybės procesinius dokumentus atsakovui įteikti paskiriant kuratorių, yra pagrindas atsakovui apie priimtą sprendimą už akių pranešti viešo paskelbimo būdu, paskelbiant atitinkamo turinio pranešimą specialiame interneto tinklalapyje (Lietuvos Respublikos CPK 130 straipsnio 1 - 3 dalys).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo J. M., a.k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta-( - ), 3843,10 Lt (tris tūkstančius aštuonis šimtus keturiasdešimt tris Lt 10 ct) pagrindinės skolos, 1309,04 Lt (vieną tūkstantį tris šimtus devynis Lt 04 ct) palūkanas, 3186,45 Lt (tris tūkstančius vieną šimtą aštuoniasdešimt šešis Lt 45 ct) delspinigius, 7 procentus metinių palūkanų nuo 3843,10 Lt pagrindinės skolos nuo bylos iškėlimo teisme 2013-09-11 iki visiško kredito grąžinimo dienos, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 8338,59 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2013-09-11 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas –249,70 Lt (du šimtus keturiasdešimt devynis Lt 70 ct) žyminio mokesčio ieškovės UAB ,,GELVORA“, esančios Juozapavičiaus g. 7, Vilnius, įmonės kodas 125164834, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), AB SEB bankas, naudai.

18Procesinius dokumentus (2013-11-05 sprendimą už akių) atsakovui J. M. įteikti viešo paskelbimo būdu, 2013-11-08 paskelbiant specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt, skiltyje „Teismo pranešimai“ sekančio turinio pranešimą:

19„Klaipėdos miesto apylinkės teisme išnagrinėta civilinė byla pagal ieškovės UAB ,,GELVORA“ ieškinį atsakovui J. M. dėl skolos priteisimo. Atsakovo J. M. gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos, todėl 2013-11-05 sprendimas už akių įteikiamas viešo paskelbimo būdu. Su minėtu dokumentu galima susipažinti Klaipėdos miesto apylinkės teisme, S.Daukanto g. 8, Klaipėdoje. Atsakovas informuojamas, kad procesinis dokumentas laikomas įteiktu pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklapyje dieną. 2013-11-05 sprendimo už akių atsakovas negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.“

20Atsakovas šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erinija Kazlauskienė,... 2. ieškovė pareiškė reikalavimą priteisti iš atsakovo 3843,10 Lt skolos,... 3. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, procesiniai dokumentai atsakovui... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai... 6. Vertinant byloje esančių įrodymų visumą nustatytos faktinės bylos... 7. Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, darytina išvada, kad... 8. Ieškovės reikalavimas dėl 7441,53 Lt delspinigių priteisimo tenkintinas iš... 9. Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti... 10. Ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 2550,51 Lt ikiteisminio skolos... 11. Ieškovei iš atsakovo yra pagrindas priteisti 5 procentus metinių palūkanų... 12. Ieškovei iš atsakovo yra pagrindas priteisti bylinėjimosi išlaidas... 13. Pagal 2011-11-17 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos... 14. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, nustatyta, jog atsakovo gyvenamoji... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286... 16. ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovo J. M., a.k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta-(... 18. Procesinius dokumentus (2013-11-05 sprendimą už akių) atsakovui J. M.... 19. „Klaipėdos miesto apylinkės teisme išnagrinėta civilinė byla pagal... 20. Atsakovas šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau... 21. Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...