Byla 2A-702-656/2012

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Andriaus Ignoto, kolegijos teisėjų Astos Radzevičienės ir Vilijos Mikuckienės, apeliacinio proceso rašytine tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens (apelianto) apeliacinį skundą dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 21 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Druskininkų miesto apylinkės prokuratūros ieškinį, ginant viešąjį interesą, atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie žemės ūkio ministerijos Lazdijų, Druskininkų žemėtvarkos skyriui, R. M., N. M., J. M., L. D., Z. M., tretiesiems asmenims VĮ Registrų centro Alytaus filialui ir notarei J. L. dėl Alytaus apskrities viršininko administracijos įsakymo, sprendimo dalies, turto teisinės registracijos panaikinimo, paveldėjimo teisės liudijimo dalies pripažinimo negaliojančiu ir pagal R. M. ir N. M. priešieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie žemės ūkio ministerijos Lazdijų, Druskininkų žemėtvarkos skyriui ir Z. M., tretiesiems asmenims VĮ Registrų centro Alytaus filialui, Druskininkų miesto apylinkės prokuratūrai, ginančiai viešąjį interesą, J. M., L. D. dėl Alytaus apskrities viršininko įsakymo ir teisinės registracijos panaikinimo, ir Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

2I.Ginčo esmė Ieškovas Druskininkų miesto apylinkės prokuratūra, ginanti viešąjį interesą, prašo: 1) Panaikinti Alytaus apskrities viršininko administracijos 1998-11-02d. įsakymo Nr. 38-705 ,,Dėl nuosavybės teisių į žemę (mišką) atkūrimo ir žemės (miško) suteikimo naudotis asmenims Varėnos rajone (dabar Druskininkų sav.)" 1 punktą dalyje ir šio įsakymo priedo 5 ir 5.1. punktų dalyje dėl nuosavybės teisių atkūrimo N. M., a.k. ( - ) ir R. M., a.k. ( - ) bendrosios nuosavybės teise į 0,09 ha ploto namų valdos žemės sklypą Nr. 6-2 (kadastrinis Nr. ( - )), esantį ( - ); 2) Panaikinti Alytaus apskrities viršininko administracijos 1998-11-02d. sprendimus Nr. 38-4438 ir Nr. 38-4439 dalyje dėl nuosavybės teisių atkūrimo N. M., a.k. ( - ) ir R. M., a.k. ( - ) bendrosios nuosavybės teise į 0,09 ha ploto namų valdos žemės sklypą Nr. 6-2 (kadastrinis Nr. ( - )), esantį ( - ); 3) Panaikinti nekilnojamojo turto registre įregistruoto N. M., a.k. ( - ) ir R. M., a.k. ( - ) vardu dėl 0,09 ha ploto žemės sklypo (unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esančio ( - )) teisinę registraciją; 4) Panaikinti Alytaus apskrities viršininko administracijos 1998-11-02d. įsakymo Nr. 38-705 ,,Dėl nuosavybės teisių į žemę (mišką) atkūrimo ir žemės (miško) suteikimo naudotis asmenims Varėnos rajone (dabar Druskininkų sav.)“ 1 punktą dalyje ir šio įsakymo priedo 6 punktą dalyje dėl nuosavybės teisių atkūrimo J. M., a.k. ( - ) į 0,08 ha ploto namų valdos žemės sklypą Nr. 8-2 (kadastrinis Nr. ( - )), esantį ( - ); 5) Panaikinti Alytaus apskrities viršininko administracijos 1998-11-02d. sprendimą Nr. 38-4440 dalyje dėl nuosavybės teisių atkūrimo J. M., a.k. ( - ) į 0,08 ha ploto namų valdos žemės sklypą Nr. 8-2 (kadastrinis Nr. ( - )), esantį ( - ); 6) Panaikinti nekilnojamojo turto registre įregistruoto J. M., a.k. ( - ) vardu dėl 0,08 ha ploto žemės sklypo (unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esančio ( - )) teisinę registraciją; 7) Panaikinti Alytaus apskrities viršininko administracijos 1998-11-02d. įsakymo Nr. 38-705 ,,Dėl nuosavybės teisių į žemę (mišką) atkūrimo ir žemės (miško) suteikimo naudotis asmenims Varėnos rajone (dabar Druskininkų sav.)" 1 punktą dalyje ir šio įsakymo priedo 7 punktą dalyje dėl nuosavybės teisių atkūrimo J. J., a.k. ( - ) į 0,08 ha ploto namų valdos žemės sklypą Nr. 9-2 (kadastrinis Nr. ( - )), esantį ( - ); 8) Panaikinti Alytaus apskrities viršininko administracijos 1998-11-02d. sprendimą Nr. 38-4441, dalyje dėl nuosavybės teisių atkūrimo J. J., a.k. ( - ) į 0,08 ha ploto namų valdos žemės sklypą Nr. 9-2 (kadastrinis Nr. ( - )), esantį ( - ); 9) Pripažinti negaliojančiu 2007-01-29d. paveldėjimo teisės liudijimo pagal įstatymą, kurį patvirtino Druskininkų sav. 2-ojo notarų biuro notarė J. L., 1 punktą, kuriuo L. D., a.k. ( - ) paveldėjo savo motinos J. J., a.k. ( - ) mirusios ( - ), turtą 0,08 ha ploto žemės sklypo (unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas Nr. ( - )), esančio ( - ); 10) Panaikinti nekilnojamojo turto registre įregistruoto L. D., a.k( - ) vardu dėl 0,08 ha ploto žemės sklypo (unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas Nr. ( - ), esančio ( - )) teisinę registraciją; 11) Priteisti iš atsakovų žyminį mokestį ir išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu.

3Prokuroras nurodė, kad Druskininkų žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2007-07-13d. įsakymu Nr. 10-V sudaryta komisija išnagrinėjo Z. M. minėtą prašymą ir nustatė, kad iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad statiniai, esantys L. D., J. M., N. M. ir R. M. priklausančiuose namų valdų žemės sklypuose ( - ), 1990-08-03 paveldėjimo teisės liudijimo pagrindu nuosavybės teise nuo 1990-10-10 priklauso Z. M.. Komisijos posėdžio metu N. M., R. M. ir J. M. buvo paaiškinta, kad nesant ginčo minėti Alytaus apskrities viršininko administracijos sprendimai gali būti patikslinti apskrities viršininko, o kilus ginčui bus inicijuojamas šių sprendimų panaikinimas teismine tvarka. Minėtiems asmenims paprašius skirti laiko apsisprendimui dėl ginčo sprendimo būdo, komisija nustatė terminą iki 2007-08-28 pateikti raštiškus atsakymus, tačiau jokių atsakymų sulaukta nebuvo. Druskininkų žemėtvarkos skyriaus 2007-10-05 raštu Nr. 1460-V.3(1.41) buvo pakartotinai prašoma informuoti apie apsisprendimą. Druskininkų žemėtvarkos skyriuje 2007-10-26 buvo gautas tik N. M. atstovės prašymas nenaikinti minėto Alytaus apskrities viršininko administracijos sprendimo bei nurodyta, kad N. M. bet kokiu atveju nesutiks vietoje išskirto žemės sklypo gauti kompensaciją. Alytaus apskrities viršininko administracija, būdama atsakinga už tinkamą žemės reformos darbų, įgyvendinant Lietuvos Respublikos piliečių teisę į žemės nuosavybę grąžinant neteisėtai nusavintą žemę, vykdymą (LR žemės reformos įstatymo 2 str., 4 str. 1 d., 16 str. 1 d., LR apskrities valdymo įstatymo 10 str. 2 p.), spręsdama nuosavybės teisių N. M., R. M., J. M. ir J. J. atkūrimo klausimą ir grąžindama jiems ginčo žemės plotą, turėjo įsitikinti, kad toje vietoje esantys statiniai nepriklauso kitam asmeniui ir nėra įregistruota nuosavybės teisė registrų centre. Kadangi Druskininkų žemėtvarkos skyriuje 2007-10-26d. buvo gautas tik N. M. atstovės prašymas nenaikinti minėto Alytaus apskrities viršininko administracijos sprendimo bei nurodyta, kad N. M. bet kokiu atveju nesutiks vietoje išskirto žemės sklypo gauti kompensaciją, todėl Alytaus apskrities viršininko administracija, vadovaudamasi LR Žemės reformos 18 str., nusprendė inicijuoti minėtų sprendimų panaikinimą dalyje teismine tvarka ir kreipėsi į prokuratūrą, kuri ginant viešąjį interesą, pateiktų tokį ieškinį. Vadovaujantis LR CPK 5 str. 3 d., 49 str. 1 d., LR Prokuratūros įstatymo 19 str. 1 d., įstatymuose nustatytais atvejais prokuroras gali pareikšti ieškinį viešajam interesui ginti. Viešojo intereso gynimas apima asmens (tiek fizinio, tiek ir juridinio) ar asmenų grupės, visuomenės, valstybės teisių ir teisėtų interesų, kuriuos pažeidus būtų pažeistas ir viešasis interesas, gynimą. Prokuroras nustatęs neteisėtus nuosavybės teisės į žemę atkūrimo faktus, privalo imtis visų priemonių pažeidimams pašalinti. Komisija konstatavo, kad Alytaus apskrities viršininko administracijos 1998-11-02d. sprendimai Nr. 38-4438, Nr. 38-4439, Nr. 38-4440, Nr. 38-4441 dalyje dėl nuosavybės teisių atkūrimo į namų valdos žemės sklypus Nr. 6-2, Nr. 8-2, Nr. 9-2, yra priimti pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką, nes nuosavybės teisė į namų valdų žemės sklypus buvo atkurtos asmenims, kurie nėra statinių savininkai. Pagal LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 str. 1 d. 2 punkto ir LR Vyriausybės 1998-04-01 nutarimo Nr. 385 „Dėl žemės reformos vykdymo kaimo vietovėje“ 7 punkto nuostatas žemė, esanti po Z. M. priklausančiais pastatais, negalėjo būti grąžinama natūra N. ir R. M., J. M., J. J., kadangi priimant Alytaus apskrities viršininko administracijos 1998-11-02d. minėtus sprendimus, Z. M. jau buvo nuosavybės teise įgijęs statinius. Panaikinus minėtą Alytaus apskrities viršininko administracijos įsakymą dalyje ir sprendimus dalyje turi būti ir šio įsakymo bei sprendimų pagrindu atlikta minėtų žemės sklypų teisinė registracija. Atsakovai R. M. ir N. M. priešieškiniu prašė teismo panaikinti 1998-11-02 Alytaus apskrities viršininko įsakymą Nr. 38304/2 atkurti nuosavybės teises Z. M., a.k. ( - ) į žemės sklypą Nr. ( - ), esantį ( - ), ir panaikinti nekilnojamojo turto registre įregistruoto Z. M., a.k. ( - ) vardu žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis numeris ( - ), ( - ) k.v., teisinę registraciją. Priešieškinyje nurodyta, kad prokuratūra savo ieškinyje neatribojo Z. M. asmeninių subjektinių teisių gynybos nuo viešojo intereso gynybos, neišdėstė ieškinyje, kodėl Z. M. teisė tampa viešuoju interesu, o J., R. ir N. M. bei J. J. interesų gynyba išeina už viešo intereso ribų. Sutinkamai su LR Prokuratūros įstatymo 19 str. 1 d. prokurorai, nustatę asmens, visuomenės, valstybės teisių ir teisėtų interesų pažeidimą, viešąjį interesą gina įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka pagal asmens, valstybės ar savivaldybių institucijos arba įstaigos pranešimą, pasiūlymą, pareiškimą, skundą arba savo iniciatyva, taip pat ir tais atvejais, kai kitų institucijų pareigūnai, tarnautojai ar jiems prilyginti asmenys, privalantys ginti šį interesą, nesiėmė priemonių pažeidimams pašalinti. Prokuratūrai visa situacija yra žinoma iš padaryto patikrinimo, ir atskiro N., R., J. M. bei L. D. skundo tam, kad inicijuotų įsakymo, kuriuo buvo atkurtos nuosavybės teisės Z. M. naikinti, nereikėjo. Tačiau prokuratūra nepareiškė ieškinio dėl įsakymo, kuriuo Z. M. buvo atkurtos nuosavybės teisės panaikinimo. Alytaus viršininko administracijos 1998-11-02d. įsakymu Nr. 38-705 Z. M. buvo atkurtos nuosavybė teisės į 0,24 ha, tačiau ne po visais jam priklausančiais statiniais, o tik po vienu ūkiniu pastatu. Atkuriant nuosavybės teises buvo vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-03-06d. nutarimu Nr. 320 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993-10-19d. nutarimo Nr. 785 ,,Dėl žemės reformos vykdymo kaimo vietovėje, iki bus parengti kompleksiniai žemės reformos žemėtvarkos projektai“ dalinio pakeitimo“; Žemės reformos žemėtvarkos projektų kaimo vietovėje rengimo metodika, LRV 1998-04-01d. Nutarimu Nr. 385 Dėl žemės reformos vykdymo kaimo vietovėje, Žemės reformos į vienkiemius neišskirstytų kaimų buvusioje teritorijoje žemėtvarkos rengimo metodika. Pagal minėtus teisės aktus visam kaimui buvo daromas bendras žemėtvarkos projektas. Jis turėjo būti suderintas su visais savininkais. Patenkinus prokuroro reikalavimą ir panaikinus Alytaus apskrities administracijos viršininko įsakymus atkurti nuosavybės teises N. bei R. M., J. M. ir J. J., Apskrities viršininko įsakymas, kuriuo atkurtos nuosavybės teisės į Z. M. sklypą tampa neteisėtu, nes teisių į šio sklypo atkūrimas, visi planai ir projektai buvo derinami su gretimų sklypų savininkais ir kaimo gyventojais visai kitomis sąlygomis. Be to, viešas interesas, kurio ginti ėmėsi prokuratūra, reikalauja, kad būtų apginti ir kitų buvusių žemės savininkų interesai, kurie nepažeidė įstatymų, nes ne jie vykdė žemės reformą ir nuosavybės teisių atkūrimą, tačiau nepanaikinus 1998-11-02d. Alytaus apskrities viršininko įsakymo Nr. 38-705 atkurti nuosavybės teises Z. M. į 0,24 ha žemės bei įrašo nekilnojamojo turto registre, negalima bus atstatyti pažeistų N. ir R. M., J. M. ir J. J. teisių ir atkurti jiems nuosavybės teisę į žemę turėtoje vietoje. Nepanaikinus minėto įsakymo neįmanoma bus koreguotis sklypo ribas ir performinti namų valdą. To reikalauja ir teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principas, lygiateisiškumo prieš įstatymą principas ir pati viešojo intereso gynimo doktrina.

4Ieškovas Druskininkų miesto apylinkės prokuratūra, ginanti viešąjį interesą, su priešieškiniu sutiko.

5Atsakovas Z. M. su priešieškiniu nesutinka. Paaiškino, kad nuosavybės teisės į žemę jam atkurtos pagrįstai, turi būti tik vienas žemės sklypo savininkas, todėl nėra pagrindo tenkinti priešieškinį.

6Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Lazdijų, Druskininkų žemėtvarkos skyrius sutinka ir su ieškiniu ir su priešieškiniu. Atstovas paaiškino, kad būtina tenkinti ir ieškinį ir priešieškinį, nes nepanaikinus įsakymų dalyje dėl nuosavybės teisių atkūrimo Z. M. neįmanoma bus atkurti nuosavybės teises visiems pretendentams. Bendras žemės sklypo plotas nesikeis, tačiau būtina perplanuoti vidines žemės sklypo ribas, o nepanaikinus nuosavybės teises Z. M., to neįmanoma būtų padaryti.

7R. M., N. M., J. M. ir L. D. tiek su ieškiniu, tiek ir su priešieškiniu sutinka, prašo juos tenkinti.

8II. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė

9Druskininkų miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 21 d. sprendimu ieškinį ir priešieškinį patenkino visiškai.

10Teismas sprendime nurodė, kad surinktais ir ištirtais byloje įrodymais nustatyta, kad 1998-11-02d. Alytaus apskrities viršininko administracijos įsakymo Nr. 38-705 pagrindu buvo atkurtos nuosavybės teisės į žemę Z. M., R. M., N. M., J. M. ir J. J.. Atkuriant nuosavybės teises R., N., J. M. ir J. J., Z. M. priklausantys pastatai, esantys ( - ) kaime, atsirado jų paskirtuose ir atmatuotuose matininko R. S. sklypuose. R. S. rengiant nuosavybės atkūrimo planus Z. M. nepateikė dokumentų, patvirtinančių nuosavybės teises į gyvenamąjį namą ir kitus pastatus, esančius ( - ) kaime, todėl nuosavybės teisės į žemę buvo atkurtos visiems pretendentams, t.y. ir tiems, kuriems pastatai nepriklausė. Iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad pastatai - gyvenamasis namas, viralinė, kiemo rūsys, ūkiniai pastatai, šulinys, esantys ( - ), priklauso nuosavybės teise Z. M.. Šie pastatai įregistruoti 1990-10-10.

11Z. M. ir jo atstovas prašė taikyti ieškinine senatį, tačiau N. M., R. M., J. M. ir L. D. patvirtino, kad jie nežinojo apie tai, kad J. M. visą gyvenamąjį namą su priklausiniais testamentu paliko savo sūnui Z. M., ir kad jam buvo išduotas paveldėjimo pagal testamentą liudijimas ir įregistruota nuosavybė inventorizacijos biure. Iš byloje pateiktų įrodymų matyti, kad atsakovai N. M., R. M., J. M. ir L. D. konkrečiai sužinojo apie jų pažeistas teises, kai Druskininkų žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2007-07-13 įsakymu Nr. 10-V sudaryta komisija išnagrinėjo Z. M. 2007-07-13 prašymą. Iki to laiko nei atsakovai, nei Druskininkų žemėtvarkos skyrius nežinojo apie gyvenamojo namo ir ūkinių pastatų paveldėjimą ir jų registracija Z. M. vardu. 2008-05-29 Druskininkų miesto apylinkės teisme gautas Druskininkų miesto apylinkės prokuratūros ieškinys, civilinė byla Nr. 2-318-418/2008. Prokuroras, gindamas viešąjį interesą, kreipėsi ieškiniu į teismą, prašydamas panaikinti minėtus Alytaus apskrities viršininko administracijos įsakymus, kuriais atkurtos nuosavybės teisės R.ir N. M. į žemę ( - ) ir teisinę registraciją. 2009-04-21 ieškovai kreipėsi į Druskininkų miesto apylinkės teismą dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, nes paaiškėjo, kad jiems atkurtos nuosavybės teisės į žemę po jiems nepriklausančiais pastatais. Būtina teisingai nustatyti ieškinio senaties termino pradžios momentą ir netaikytina ieškinio senatis, nes jos terminas nebuvo pasibaigęs ieškinio pareiškimo metu. Tai atitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, suformuotą taikant ir aiškinant ieškinio senatį reglamentuojančias teisės normas. Dėl šių priežasčių atsakovo Z. M. ir jo atstovo prašymas taikyti ieškininę senatį atmestinas kaip nepagrįstas.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų argumentai

13Atsakovas Z. M. pateikė apeliacinį skundą ir prašė panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria teismas panaikino 1998-11-02 Alytaus apskrities viršininko įsakymą Nr. 38304/2 atkurti nuosavybės teises Z. M. į žemės sklypą Nr. ( - ), esantį ( - ), ir panaikinti nekilnojamojo turto registre įregistruoto Z. M. vardu žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis numeris ( - ), ( - ) k.v., teisinę registraciją. Atsakovas Z. M. prašė priimti nurodytoje dalyje naują sprendimą priešieškinį atmesti visiškai. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais: 1. Atsakovas Z. M. nėra ir negali būti atsakovu pagal priešieškinį, nes Z. M. atžvilgiu jokie reikalavimai nereiškiami. Priešieškiniu prašoma panaikinti administracinius aktus. Patenkinus priešieškinį, toks teismo sprendimas gali sukelti tik teisines pasekmes Z. M., kuris gali būti tik trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. 2. Nebuvo pagrindo priimti priešieškinį, nes priešieškinis neatitiko CPK 143 str. 2 d. reikalavimų, nes priešieškinio reikalavimas nėra priešpriešinis reikalavimas pradinio ieškinio atžvilgiu, patenkinus priešieškinį tai jokios įtakos pradinio ieškinio reikalavimams neturės, nėra jokio tarpusavio ryšio, kuris leistų daryti išvadą, kad juos kartu nagrinėjant bus galima greičiau ir teisingiau nagrinėti ginčus. Priešieškiniu keliamas klausimas dėl Alytaus apskrities administracijos viršininko sprendimo, kuriuo Z. V. iš dalies atkuriamos nuosavybės teisės į žemę, esančią po tam pačiam Z. M. nuosavybės teise priklausančiais pastatais, o toks sprendimas akivaizdžiai jokio teisės akto ar kieno nors interesų nepažeidžia. 3. Atsakovai R. M. ir N. M. priešieškinį pareiškė 2010-10-24, kuriuo prašo panaikinti 1998-11-02 Alytaus apskrities viršininko administracijos įsakymą, t.y. praėjus beveik 12 metų. Praleistas netgi maksimalus 10 metų ieškinio senaties terminas. Teismas ieškinio senaties termino netaikė ir nekvalifikavo, koks terminas taikomas. Turėtų būti taikomas vieno mėnesio ar 30 dienų apskundimo terminas numatytas Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d. ar LR Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą įstatymo 19 str. 1 d. 4. Atsakovai R. M. ir N. M. priešieškinį pareiškė siekdami apginti viešąjį interesą, nors tokių įgaliojimų neturi. 5. Teismo sprendimas dalyje dėl priešieškinio patenkinimo yra be motyvų ir tai yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas. Atsakovai R. M. ir N. M. atsiliepime į apeliacinį skundą prašė apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Atsakovai turėjo teisę pareikšti priešieškinį.
Išnagrinėtoje byloje yra ryšys tarp priešieškinio ir ieškinio ir juos kartu nagrinėjant galima greičiau ir teisingiau išnagrinėti ginčus. Z. V. atkurtos nuosavybės teisės tik į 0,24 ha žemės, bet ne į visą suformuotą žemės valdą – 0,49 ha. Tai, kad dalis žemės, į kurią nuosavybės teisės atkurtos kitiems pretendentams atsidūrė po Z. M. pastatais, įrodo, kad būtina naikinti visus potvarkius ir performuoti žemės valdą tokiu būdu, kad visų pretendentų interesai būtų patenkinti ir niekieno nepažeisti. 2. Teisė į priešieškinį atsakovams atsirado nuo tos dienos, kai atsakovai sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija 2010-06-30 civilinėje byloje Nr.2A-605-340/10 padarė išvadą, kad ieškovai apie jų pažeistas teises sužinojo 2007-07-13, kai Druskininkų žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymu sudaryta komisija Z. M. prašymui nagrinėti. 3. Atsakovai R. M. ir N. M. gina ne viešą, o savo interesą, tačiau teismo nuožiūra gali būti patraukti bendraieškiais (CPK 49 str. 3 d.). 4. Teismas priėmė motyvuotą sprendimą visapusiškai išnagrinėjęs įrodymus. 1998-11-02 Alytaus apskrities viršininko administracijos įsakymu Nr. 38304/2 nuosavybės teisės atkurtos Z. M. į 0,24 ha, tačiau ne po visais jam priklausančiais statiniais, o tik po vienu statiniu. Pagal teisės aktų reikalavimus visam kaimui, kuris neišskirstytas į vienkiemius, daromas bendras žemėtvarkos projektas. Jis turėjo būti suderintas su visais savininkais. Patenkinus prokuroro reikalavimą, apskrities viršininko įsakymas, kuriuo atkurtos nuosavybės teisės į Z. M. sklypą, tampa neteisėtu, nes teisių į šį sklypą atkūrimas, visi projektai buvo derinami su gretimų sklypų savininkais ir kaimo gyventojais visai kitomis sąlygomis. Viešas interesas reikalauja, kad būtų apginti ir kitų buvusių žemės savininkų interesai, kurie nepažeidė įstatymų. Nepanaikinus 1998-11-02 Alytaus apskrities viršininko administracijos įsakymo Nr. 38304/2 dėl nuosavybės teisės atkūrimo Z. M., bus neįmanoma koreguoti sklypo ribas ir performinti namų valdą, būtų neįmanoma įvykdyti teismo sprendimo. Bet to, pažeidžiant Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 5 str. 8 d. normas, suformuoti žemės sklypai nebuvo suderinti su Kultūros vertybių apsaugos departamentu.

14Ieškovas Druskininkų miesto apylinkės prokuratūra atsiliepime prašė apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimą grindė pirmos instancijos teismo sprendimo argumentais.

15Atsakovas Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Lazdijų, Druskininkų žemėtvarkos skyrius atsiliepime prašė apeliacinį skundą atmesti ir nurodė, kad visam į vienkiemius neišskirstytam ( - ) kaimui buvo paruoštas bendras žemės reformos žemėtvarkos projektas, kuris buvo suderintas su pretendentais. ( - ) kaimo žemės reformos autorius matininkas R. S. paaiškino, kad matuojant žemės sklypus prie pastatų, jam nei vienas iš pretendentų nepateikė pastatų inventorinės bylos bei pastatų teisinės registracijos pažymėjimo. Pretendentai aiškino, kad jie pastatus naudoja pagal žodinį susitarimą. Projekto autorius neteisėtai suprojektavo žemės sklypus po pastatais pretendentams, kurie neturėjo pastatų. Nepanaikinus įsakymų dalyje dėl nuosavybės teisių atkūrimo Z. M., bus neįmanoma atkurti nuosavybės teisės visiems pretendentams ir pačiam Z. M.. Bendras žemės sklypo plotas nesikeis, kadangi sklypas apribotas gretimų savininkų žemės sklypais. Būtinas visų žemės sklypų suformavimas ir suprojektavimas, o, nepanaikinus nuosavybės teisės į Z. M. sklypą, to neįmanoma būtų padaryti.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

17Apeliacinis skundas atmetamas.

18Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

19Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų teismas nenustatė. Apeliacinio skundo argumentas, kad apeliacinio teismo sprendimas dalyje dėl priešieškinio patenkinimo yra be motyvų ir todėl yra absoliutus negaliojimo pagrindas, nepagrįstas. Teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai ir tiesiogiai atsakyti į kiekvieną argumentą. Pirmos instancijos teismas, atskirai neišskirdamas priešieškinio atmetimo motyvų, konstatavo, kad situacija, kai vienam savininkui priklausantys namų valdos (sodybos) pastatai yra skirtinguose kitiems savininkams nuosavybės teise priklausančiuose žemės sklypuose, prieštarauja teisės norminių aktų reikalavimams ir sudaro pagrindą tenkinti ieškinį ir priešieškinį.

20Dėl priešieškinio priėmimo pagrįstumo

21CPK 143 str. 2 d. 3 p. teismas priima priešieškinį, jeigu nustato, kad tarp priešieškinio ir pradinio ieškinio yra tarpusavio ryšys, ir juos kartu nagrinėjant bus galima greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčus. Teismas turi įvertinti aplinkybę, ar tarp priešieškinio ir pradinio ieškinio yra pakankami glaudus tarpusavio ryšys. Būtina nustatyti, iš kokio materialinio teisinio santykio yra kilęs ginčas, kas yra to santykio tiesioginiai subjektai, kuris subjektas turi pareigą atsakyti pagal pareikštą ieškinį. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad kilęs ginčas susijęs su atsakovo Z. M. bei kitų atsakovų R. M., N. M., J. M. ir L. D. tarpusavio materialiniais teisiniais santykiais atkuriant nuosavybės teises į žemę esančią po Z. M. nuosavybės teise priklausančiais statiniais. Ieškinyje ginčijamas nuosavybės teisės atkūrimas atsakovams R. M., N. M., J. M. ir L. D. į žemės sklypą, kuriame stovi dalis Z. M. sodybos pastatų, o priešieškinyje ginčijami aktai dėl nuosavybės teisės atkūrimo į žemės sklypą, kuriame yra vienas iš Z. M. sodybos pastatų. Teisėjų kolegija sprendžia, kad vertinant situaciją viso ginčo kontekste tarp priešieškinio ir pradinio ieškinio yra pakankami glaudus tarpusavio ryšys. Be to, teismo nutartis priimti priešieškinį neskundžiama.

22Dėl priešieškinio senaties termino

23Apeliantas savo teiginį apie ieškinio senaties taikymą grindžia argumentu, kad 2010 m. spalio 13 d. priešieškinį pareiškę atsakovai R. M. ir N. M. apie galimai pažeistą jų teisę turėjo sužinoti 1998-11-02 Alytaus apskrities viršininko administracijos įsakymu Nr. 38304/2 atkūrus Z. M. nuosavybės teisę po vienu iš pastatų ir nuosavybės teisė buvo įregistruota Nekilnojamojo turto registre. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 42 str. 2 d. numatyta, kad kai kyla asmenų ginčas dėl nekilnojamojo turto registre įregistruoto nekilnojamojo daikto ir teisių į jį, nė viena iš ginčo šalių negali remtis nežinojusi nekilnojamojo turto registro duomenų, tačiau pagal teismų praktikoje suformuluotą nuostatą, vien viešo registro duomenų buvimas ir jų prieinamumas turtą be trukdžių naudojančiam asmeniui savaime nėra pagrindas domėtis registro duomenimis, ar pagal juos turtas nėra įregistruotas kitų asmenų vardu. Iš byloje pateiktų įrodymų matyti, kad atsakovai N. M., R. M., J. M. ir L. D. konkrečiai sužinojo apie jų pažeistas teises, kai Druskininkų žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2007-07-13 įsakymu Nr. 10-V sudaryta komisija išnagrinėjo Z. M. 2007-07-13 prašymą. 2009-04-21d. ieškovai kreipėsi į Druskininkų miesto apylinkės teismą dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, nes paaiškėjo, kad jiems atkurtos nuosavybės teisės į žemę po jiems nepriklausančiais pastatais. Byla dėl juridinio fakto nustatymo išspręsta 2011-03-21 apeliacinės instancijos teismui priėmus sprendimą pareiškimą dėl juridinio fakto nustatymo atmesti. Nors ieškinio senaties socialinė paskirtis – garantuoti turtinių santykių stabilumą, aiškumą, teisėtų interesų apsaugą ir gynimą nuo kitų asmenų nesąžiningų ir neteisėtų veiksmų, skatinti operatyviau ginti teises bei kontroliuoti įsipareigojimų vykdymą, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad ieškinio senaties terminas susijęs su asmens galimybių apginti savo pažeistas teises ribojimu, todėl, siekiant užtikrinti visokeriopą ir efektyvią pažeistų subjektinių teisių teisminę gynybą, itin svarbu ieškinio senatį reglamentuojančias teisės normas taikyti tinkamai ir tiksliai. Taip pat pabrėžė, kad „negali būti tenkinamas atsakovo reikalavimas taikyti ieškinio senatį, jeigu tuo būtų paneigta kito asmens teisėta teisė, nes iš akivaizdžios neteisės teisė neatsiranda (ex injura jus non oritus), taip pat priešingas teisei tikslas – užtikrinti veiksmingą ekonominių santykių reglamentavimą“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007-05-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-205/2007, 2007-09-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-338/2007). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmos instancijos teismas pagrįstai priešieškinio reikalavimams netaikė ieškinio senaties termino.

24Dėl priešieškinio pagrįstumo

25Teismo sprendimu nustatyta, kad Alytaus viršininko administracijos 1998-11-02 įsakymu Nr. 38-705 Z. M. buvo atkurtos nuosavybės teisės į 0,24 ha, tačiau ne po visais jam priklausančiais statiniais, o tik po vienu ūkiniu pastatu, pažymėtu 711 m, unikalus Nr. ( - ). Atkuriant nuosavybės teises buvo vadovaujamasi LR Vyriausybės 1995-03-06 nutarimu Nr. 320 „Dėl LR Vyriausybės 1995-03-06 nutarimo Nr. 785 „Dėl žemės reformos vykdymo kaimo vietovėje, iki bus parengti kompleksiniai žemės reformos žemėtvarkos projektai" dalinio pakeitimo“ (Žin., 1995, Nr. 21-496), Žemės reformos žemėtvarkos projektų kaimo vietovėje rengimo metodika (Žin., valstybės žinios 1998-05-08, Nr. 43-1189), LRV 1998-04-01 nutarimu Nr. 385 Dėl žemės reformos vykdymo kaimo vietovėje (Žin., 1998-04-08 Nr. 33-882; 1998-04-10 Nr. 34), Žemės reformos į vienkiemius neišskirstytų kaimų buvusioje teritorijoje žemėtvarkos rengimo metodika (Žin. 1994, Nr. 36-667 nuo 1994-05-14). Pagal šiuos įstatymus ir poįstatyminius teisės aktus visam kaimui buvo daromas bendras žemėtvarkos projektas, kuris turėjo būti suderintas su visais savininkais. Atsižvelgiant į tai ir patenkinus Druskininkų m. apylinkės prokuratūros ieškinio reikalavimus - panaikinus Alytaus apskrities administracijos viršininko įsakymus atkurti nuosavybės teises N. bei R. M., J. M. ir J. J., Alytaus apskrities administracijos 1998-11-02 įsakymas Nr. 38-705, kuriuo atkurtos nuosavybės teisės į Z. M. sklypą, tampa neteisėtu, nes būtent teisių į šio sklypo atkūrimas, visi planai ir projektai buvo derinami su gretimų sklypų savininkais ir kaimo gyventojais visai kitomis sąlygomis. Palikus galioti Alytaus apskrities administracijos 1998-11-02 įsakymą Nr. 38-705, Z. M. nuosavybės teise valdomos sodybos (namų valdos) statiniai atsidurtų skirtinguose žemės sklypuose, o toks sklypų formavimas prieštarautų žemėtvarkos projektų rengimo metodikos reikalavimams. Nors bendras Z. M. bei N. ir R. M., J. M. ir J. J. žemės sklypų plotas ir nesikeis, tačiau būtina perplanuoti vidines žemės sklypo ribas, o nepanaikinus nuosavybės teisės Z. M., to neįmanoma būtų padaryti. Tik tokiu būdu galima atstatyti N. ir R. M., J. M. ir J. J. teises ir atkurti jiems nuosavybės teisę į žemę turėtoje vietoje, koreguoti sklypo ribas bei Z. M. suformuoti vieną namų valdos žemės sklypą. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 04-01 nutarimo „Dėl žemės reformos vykdymo kaimo vietovėje“ (Žin.. 1998, Nr.33-882) 7 punkte numatyta, kad rengiant žemės reformos žemėtvarkos projektus, jų planuose pažymimi teritorijų planavimo dokumentuose nustatyti plotai ir ribos kaimo vietovėje esančios žemės, jeigu ji užimta namų valdų (sodybų), sklypų, fiziniams ar juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausantiems pastatams ir statiniams (statomiems arba pastatytiems) eksploatuoti reikalingų sklypų.

26Dėl aptartų aplinkybių konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo.

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

28Druskininkų miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I.Ginčo esmė Ieškovas Druskininkų miesto apylinkės prokuratūra, ginanti... 3. Prokuroras nurodė, kad Druskininkų žemėtvarkos skyriaus vedėjo... 4. Ieškovas Druskininkų miesto apylinkės prokuratūra, ginanti viešąjį... 5. Atsakovas Z. M. su priešieškiniu nesutinka. Paaiškino, kad nuosavybės... 6. Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Lazdijų,... 7. R. M., N. M., J. M. ir L. D. tiek su ieškiniu, tiek ir su priešieškiniu... 8. II. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Druskininkų miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 21 d. sprendimu ieškinį ir... 10. Teismas sprendime nurodė, kad surinktais ir ištirtais byloje įrodymais... 11. Z. M. ir jo atstovas prašė taikyti ieškinine senatį, tačiau N. M., R. M.,... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų argumentai... 13. Atsakovas Z. M. pateikė apeliacinį skundą ir prašė panaikinti teismo... 14. Ieškovas Druskininkų miesto apylinkės prokuratūra atsiliepime prašė... 15. Atsakovas Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 17. Apeliacinis skundas atmetamas.... 18. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 19. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų teismas nenustatė. Apeliacinio... 20. Dėl priešieškinio priėmimo pagrįstumo... 21. CPK 143 str. 2 d. 3 p. teismas priima priešieškinį, jeigu nustato, kad tarp... 22. Dėl priešieškinio senaties termino... 23. Apeliantas savo teiginį apie ieškinio senaties taikymą grindžia argumentu,... 24. Dėl priešieškinio pagrįstumo... 25. Teismo sprendimu nustatyta, kad Alytaus viršininko administracijos 1998-11-02... 26. Dėl aptartų aplinkybių konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 28. Druskininkų miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 21 d. sprendimą palikti...