Byla 2-2210/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Vyto Miliaus (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Nijolės Piškinaitės ir Donato Šerno, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens akcinės bendrovės „DnB NORD“ banko atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. kovo 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1902-605/2011 pagal ieškovo akcinės bendrovės „Ūkio bankas“ ieškinį atsakovams R. P. ir E. P. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, trečiasis asmuo akcinė bendrovė „DnB NORD“ bankas.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas prašė pripažinti negaliojančia nuo jos sudarymo momento 2010 m. vasario 11 d. dovanojimo sutartį, reg. Nr. ( - ), sudarytą tarp R. P. ir E. P., dėl R. P. asmeninės nuosavybės teise priklausiusio turto: žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), ir gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ); garažo, unikalus Nr. ( - ), ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), garažo, unikalus Nr. ( - ), katilinės, unikalus Nr. ( - ), kiemo statinių, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), perleidimo ir išieškojimą nukreipti į ginčo sandoriu perleistą nekilnojamąjį turtą.

5Ieškovas taip pat prašė ieškinio užtikrinimui taikyti laikinąją apsaugos priemonę ir areštuoti žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), garažą, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), garažą, unikalus Nr. ( - ), katilinę, unikalus Nr. ( - ), kiemo statinius, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ).

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2011 m. kovo 10 d. nutartimi prašymą tenkino. Areštavo atsakovų R. P., ( - ), ir E. P., ( - ), žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ); garažą, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), garažą, unikalus Nr. ( - ), katilinę, unikalus Nr. ( - ), kiemo statinius, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), turto saugotoju paskiriant atsakovus ir uždraudžiant atsakovams areštuotu turtu disponuoti. Šią nutartį grindė tuo, kad ginčas yra turtinis, o tai lemia, kad egzistuoja grėsmė, jog atsakovai turimą turtą gali perleisti tretiesiems asmenims, dėl ko būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Trečiasis asmuo AB „DnB NORD“ bankas pateikė atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. kovo 10 d. nutarties. Atskiruoju skundu prašo pakeisti skundžiamą nutartį, nustatant, kad hipotekos kreditorius AB „DnB NORD“ bankas turi teisę kreiptis dėl priverstinio skolos išieškojimo jo naudai įkeisto turto. Šį prašymą grindė tuo, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neproporcingos ir pažeidžia trečiojo asmens, kaip hipotekos kreditoriaus teises. Nurodo, kad skundžiama nutartimi areštuotas turtas yra įkeistas (hipotekos teise) K. P. ir R. P. įsipareigojimų pagal 2002 m. liepos 25 d. Kreditavimo sutartį Nr. 66 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais įvykdymui užtikrinti. Pažymi, kad K. P. ir R. P. prievolė pagal Kredito sutartį dar nėra pasibaigusi, tačiau tai nepaneigia trečiojo asmens, kaip hipotekos kreditoriaus, teisės patenkinti savo reikalavimų iš įkeisto turto, jei kredito gavėjas nebevykdytų įsipareigojimų pagal minėtą Kreditavimo sutartį.

10Ieškovas AB „Ūkio bankas“ pateikė atsiliepimą į apelianto atskirąjį skundą. Atsiliepimu prašo apelianto atskirąjį skundą atmesti. Šį prašymą grindžia nurodydamas, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė ir ištyrė bylos aplinkybes bei pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjamoje byloje. Pažymi, kad trečiasis asmuo byloje savarankiškų reikalavimų nereiškia, skundžiama nutartimi pritaikytas atsakovų turto areštas nepaneigia trečiojo asmens teisės, turint galiojančią ir pradelstą reikalavimo teisę, kreiptis dėl priverstinio skolos išieškojimo ne ginčo tvarka, kas lemia, kad nėra būtinybės keisti Kauno apygardos teismo 2011 m. kovo 11 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

14Pagal CPK 144 straipsnio pirmosios dalies nuostatą, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą Todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui (pareiškus priešieškinį – atsakovui), įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. CPK 145 straipsnio antrojoje dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1427/2011, Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1615/2011, Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1435/2011).

15Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas prašė ieškinio užtikrinimui taikyti laikinąją apsaugos priemonę ir areštuoti žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), garažą, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), garažą, unikalus Nr. ( - ), katilinę, unikalus Nr. ( - ), kiemo statinius, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ). Kauno apygardos teismas 2011 m. kovo 11 d. nutartimi minėtą ieškovo prašymą tenkino. Byloje dalyvaujantys asmenys laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo neginčijo. Trečiasis asmuo AB „DnB NORD“ bankas atskiruoju skundu ginčija skundžiama nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones tik kaip prieštaraujančias ekonomiškumo principui. Konkrečiai nurodo, kad minėtos laikinosios apsaugos priemonės nepagrįstai suvaržo jo, kaip hipotekos kreditoriaus, teises patenkinti savo reikalavimus iš skundžiama nutartimi areštuoto ir jam įkeisto turto, jei kredito gavėjas nebevykdytų įsipareigojimų pagal Kreditavimo sutartį. Teisėjų kolegija su šiuo apelianto argumentu nesutinka ir mano, kad nėra pagrindo pakeisti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

16Iš byloje esančio Kreditavimo sutarties priedo Nr. 1 (b. l. 44) matyti, kad K. P. ir R. P. prievolė nėra pasibaigusi, nes kredito grąžinimo terminas sueina tik 2012 m. birželio 20 d. Duomenų apie tai, kad sutartis buvo nutraukta prieš terminą ir kad kreditą reikia grąžinti anksčiau negu 2012 m. birželio 20 d., nėra. Tai reiškia, kad šiai dienai nėra pagrindo konstatuoti, jog kredito gavėjai nevykdo savo įsipareigojimų pagal Kredito sutartį ir kad trečiasis asmuo AB „DnB NORD“ bankas įgijo teisę patenkinti savo reikalavimus iš įkeisto turto. Dar daugiau, byloje nėra duomenų, jog trečiasis asmuo būtų kreipęsis dėl priverstinio skolos išieškojimo ne ginčo tvarka. Visos šios aplinkybės lemia, kad bylos nagrinėjimo dienai nėra galimybės konstatuoti, jog trečiojo asmens, kaip hipotekos kreditoriaus, teisės yra realiai varžomos. Nesant realaus AB „DnB NORD“ banko teisių varžymo, nėra pagrindo daryti išvadą, jog Kauno apygardos teismo 2011 m. kovo 12 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia ekonomiškumo, proporcingumo principus.

17Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta bei pagrįsta ir kad nėra pagrindo jos naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais.

18Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

20Kauno apygardos teismo 2011 m. kovo 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai