Byla 2S-2216-803/2016
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė S. K. ir A. G

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal apeliantės (pareiškėjos) I. G. atskirąjį skundą dėl Švenčionių rajono apylinkės teismo 2016 m. liepos 13 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjos I. G. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė S. K. ir A. G..

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51. Apeliacinėje byloje sprendžiama, ar teismas turėjo pagrindą išduoti vykdomąjį raštą, o antstolė pagrįstai priėmė vykdomąjį raštą ir pradėjo vykdymo veiksmus.

62. Pareiškėja I. G. kreipėsi į antstolę S. K. su skundu, prašydama Švenčionių rajono apylinkės teismo panaikinti 2016-01-28 teisėjos rezoliucija civilinėje byloje N. 2-32-665/2015 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-32-665/2015 ir vykdomąją bylą Nr. 0056/16/00289 nutraukti.

73. Pareiškėja skunde įrodinėja, jog Švenčionių rajono apylinkės teismo 2016-01-28 išduotas vykdomasis raštas Nr. 2-32-665/2015, kurio pagrindu pradėta vykdomoji byla, yra nepagrįstas ir neteisėtas, kadangi Švenčionių rajono apylinkės teismo 2015 m. spalio 1 d. sprendimu santuoka buvo nutraukta dėl abiejų sutuoktinių kaltės jų bendru sutikimu, patvirtinant santuokos nutraukimo pasekmių sutartį, kuria iš pareiškėjos nebuvo priteistos A. G. piniginės sumos. Mano, jog iš A. G. prašymo formuluotės išduoti vykdomąjį dokumentą teismui turėjo būti neaišku, kurios sprendimo dalies nevykdo pareiškėja I. G., todėl mano, jog nors teismų praktikoje aiškiai nurodyta, kad vykdomojo dokumento panaikinimas neįmanomas, turėtų būti vadovaujamasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais ir pripažinti pradėtą vykdymo procesą neteisėtu (b. l. 3-7).

84. Antstolė S. K. 2016 m. gegužės 11 d. patvarkymu pareiškėjos skundo dėl antstolės veiksmų netenkino ir persiuntė jį nagrinėti teismui. Antstolė nurodė, jog nenustatė akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti, o pateiktas vykdyti Švenčionių rajono apylinkės teismo 2016 m. sausio 28 d. vykdomasis raštas nėra panaikintas, dėl ko nėra pagrindo nutraukti pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 629 straipsnio 1 dalies 5 punktą vykdomąją bylą (b. l. 2).

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

105. Švenčionių rajono apylinkės teismas 2016 m. liepos 13 d. nutartimi, nenustatydamas vykdomosios bylos nutraukimo pagrindų, pareiškėjos skundą dėl antstolės veiksmų atmetė.

116. Teismas pažymėjo, jog pareiškėja neperdavė A. G. jam priklausančios stalių dirbtuvių įrangos, todėl pastarasis turėjo teisinį pagrindą reikalauti išieškoti jam priteisto turto vertę. Nurodė, jog pareiškėja pateiktuose procesiniuose dokumentuose nepažymėjo, jog įranga perduota A. G. bei nenurodė ir galimybės ją perduoti savininkui.

127. Konstatuodamas, jog nors teismo sprendimu patvirtinta I. G. su A. G. sudaryta santuokos nutraukimo pasekmių sutartis pagal savo pobūdį yra panaši į taikos sutartį, tačiau nėra jai prilyginama, sprendė, kad vykdomasis raštas galėjo būti išduodamas ir teisėjo rezoliucija.

138. Sprendė, jog teismo išduotas vykdomasis raštas atitinka vykdomojo dokumento turiniui keliamus reikalavimus, todėl nėra teisinio pagrindo jo panaikinti (b. l. 38-39).

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

159. Atskiruoju skundu pareiškėja I. G. prašo panaikinti Švenčionių rajono apylinkės teismo 2016 m. liepos 13 d. nutartį ir priimti naują nutartį, kuria panaikintas Švenčionių rajono apylinkės teismo 2016-01-28 teisėjos rezoliucija civilinėje byloje Nr. 2-32-665/2015 išduotas vykdomasis raštas ir vykdomąją bylą Nr. 0056/16/00289 nutraukti taikant teisės analogiją pagal CPK 3 straipsnio 1 dalį, kadangi kitu teisėtu būdu kazusas neišsprendžiamas. Atskirajame skunde išdėstyti tokie esminiai argumentai:

169.1. teismas be pagrindo patvirtino teisinio apibrėžtumo neturinčią santuokos nutraukimo pasekmių sutartį, o tokios santuokos nutraukimo pasekmių sutarties formuluotės A. G. reiškia ne ką kita, kaip jo teisę savo pasirinktu laiku ir esant namuose buvusiai sutuoktinei atvykti ir pasiimti šalims žinomą ir teismo sprendimu pripažintą A. G. asmenine nuosavybe 14 000 Eur visą stalių dirbtuvių įrangą. Pažymi, jog byloje nėra įrodymų apie tai, kad A. G. kreipėsi į buvusią sutuoktinę dėl daiktų jam atidavimo, o teismo sprendimu nebuvo nustatytos jokios I. G. pareigos ar terminai, susiję su tik pripažintų A. G. asmenine nuosavybe daiktų perdavimu;

179.2. mano, jog A. G. teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo būtų įgijęs tik tada, kai jeigu pareiškėja nebūtų įvykdžiusi daiktų atidavimo pareigos, tačiau pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog vykdant teismo sprendimą yra išieškoma A. G. priteisto turto vertė pinigais;

189.3. pažymi, jog teismas neturėjo pagrindo išduoti 2016-01-28 vykdomojo rašto dėl 14 000 Eur piniginių lėšų išieškojimo iš I. G., o kilus neaiškumams, teismas turėjo įpareigoti A. G. tinkamai surašyti prašymą neišeinant už teismo sprendimo ribų ir jame paraidžiui suformuluoti reikalavimą dėl išduotino vykdomojo rašto;

199.4. mano, jog nagrinėjamu atveju netaikytina įstatymo nuostata, jog teismas neturi pareigos išduodant vykdomuosius raštus aiškintis aplinkybių, dėl ko teismo sprendimas nėra vykdomas, kadangi matomi akivaizdūs skirtumai tarp teismo sprendimo ir išduoto vykdomojo rašto;

209.5. teismas turėjo pagal CPK 278 straipsnį išaiškinti A. G. teismo sprendimo esmę nekeičiant jo turinio (b. l. 46-52).

2110.Suinteresuotas asmuo antstolė S. K. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Remiasi argumentais, iš esmės tapačiais priimtame 2016 m. gegužės 11 d. patvarkyme, kuriuo išspręsti pareiškėjos skunde keliami reikalavimai (b. l. 56).

2211. Suinteresuotas asmuo A. G. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog siekė išspręsti susidariusią situaciją taikiai, tačiau ne kartą nukentėjęs nuo pareiškėjos smurto bei negalėdamas geranoriškai atsiimti stalių dirbtuvių įrangos ir siekdamas išvengti naujų konfliktų, kreipėsi į antstolę dėl priverstinio vykdymo veiksmų atlikimo. Pažymi, jog negalėdama įvykdyti teismo sprendimo natūra antstolė pagrįstai nukreipė išieškojimą į lėšas, juolab kad, įrangos vertė šalių buvo suderinta (b. l. 57-58).

23Teismas

konstatuoja:

24IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

2512. Nustatyta, kad Švenčionių rajono apylinkės teismas 2015 m. spalio 1 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-32-665/2015 nusprendė be kita ko nutraukti santuoką dėl abiejų sutuoktinių kaltės jų bendru sutikimu bei patvirtinti santuokos nutraukimo pasekmių sutartį (b. l. 34-37). Vykdomosios bylos Nr. 0056/16/00289 duomenimis nustatyta, jog Švenčionių rajono apylinkės teismas išdavė 2016-01-28 vykdomąjį raštą Nr. 2-32-665/2015, kuris pateiktas antstolei S. K. vykdyti (vykd. b. l. 1-3). Nustatyta, jog antstolė 2016-02-11 priėmė patvarkymą vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. S-16-56-2001 (vykd. b. l. 6).

2613. Apeliantė, teikdama skundą dėl antstolės veiksmų, ginčija vykdomojo rašto išdavimą bei jo pagrindu pradėtus vykdymo veiksmus, įrodinėdama, jog teismas neturėjo teisės išduoti vykdomojo rašto, kuriame išieškojimas nukreiptas į apeliantės pinigines lėšas, o antstolė neturėjo pagrindo pradėti vykdymo veiksmų.

2714. Vykdomųjų raštų išdavimo tvarką reglamentuoja CPK XLIV skyrius, kurio CPK 646 straipsnio 1 dalis numato, kad vykdytinam sprendimui įsiteisėjus, išieškotojui pagal rašytinį pareiškimą pirmosios instancijos teismas išduoda vykdomąjį raštą. Pažymėtina, kad nurodytame straipsnyje reglamentuota skirtinga vykdomojo rašto išdavimo tvarka esant įsiteisėjusiam teismo sprendimui ir įsiteisėjusiai teismo nutarčiai, kuria patvirtinta šalių sudaryta taikos sutartis.

2815. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs faktines bylos aplinkybes ir CPK 646 straipsnio turinį, sprendžia, kad teismas, spręsdamas klausimą dėl vykdomojo rašto išdavimo, pagrįstai nesivadovavo CPK 646 straipsnio 3 dalies nuostata, reglamentuojančia vykdomojo rašto išdavimą tokiu atveju, kai byla baigiama nagrinėti teismui nutartimi patvirtinus šalių sudarytą taikos sutartį, kai, šiuo atveju, yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ir patvirtinta šalių pasirašyta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Pažymėtina, jog sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių teismo sprendime tvirtinimą reglamentuoja CK 3.53 straipsnio 3 dalis, numatanti, kad sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių sąlygos įtraukiamos į teismo sprendimą, kas leidžia daryti išvadą, kad santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygų įtraukimas į teismo sprendimą ir jų tvirtinimas teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje yra tik teismo sprendimo sudėtinė dalis, nekeičianti teismo procesinio dokumento pobūdžio bei esmės ir negali būti prilyginama situacijai, kai šalių sudaryta taikos sutartis tvirtinama teismo nutartimi.

2916. Taigi A. G. pateikus pirmosios instancijos teismui pareiškimą dėl vykdomojo rašto išdavimo, pirmosios instancijos teismas vykdomojo rašto išdavimo klausimą turėjo vertinti CPK 646 straipsnio 1 dalyje reglamentuotų vykdomojo rašto išdavimo sąlygų pagrindu.

3017. Apeliacinės instancijos teismas taip pat nesutinka su apeliantės argumentu, jog išduotas vykdomasis raštas neatitinka teismo sprendimo sąlygų. Įvertinus Švenčionių rajono apylinkės teismo 2015 m. spalio 1 d. sprendimu patvirtintą santuokos nutraukimo pasekmių sutartį su išduotu vykdomuoju raštu, nustatyta, jog į vykdomąjį raštą perkeltos teismo sprendimu patvirtintos santuokos nutraukimo pasekmių sutarties nuostatos, todėl ieškovo deklaratyvaus pobūdžio pasvarstymai dėl to, jog vykdomasis raštas neatitinka teismo sprendimo, atmestini kaip nepagrįsti.

3118. Kaip teisingai nurodė apeliantė, įstatymas nenumato, jog išduodant vykdomąjį raštą teismas turi pareigą patikrinti aplinkybes, ar dokumentas, kurio pagrindu išduotas vykdomasis raštas, yra įvykdytas. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju tokios pareigos nebuvo teisinio pagrindo nustatyti, todėl apeliantės argumentai, susiję su teismo pareiga patikrinti, ar teismo sprendimas neįvykdytas, taip pat vertintini kaip neturintys teisinės reikšmės vykdomojo rašto išdavimo pagrįstumui.

3219. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog nenustatytas vykdomojo rašto neatitikimas CPK 648 straipsnio turiniui. Be to, CPK nenumato draudimo išduoti vykdomąjį raštą dėl įsiteisėjusio teismo sprendimo, taip pat nenumato ir tokio vykdomojo rašto panaikinimo tvarkos. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad, neatsižvelgiant į tai, kad CPK nereglamentuoja vykdomųjų dokumentų panaikinimo, ši procedūra gali būti taikoma tais atvejais, kai vykdytinas dokumentas kartu yra ir vykdomasis dokumentas, pavyzdžiui, teismo įsakymas, teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir pan. (žr. pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1347/2009; 2010 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-146/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-56/2014ir kt.). Kadangi, kaip minėta, nagrinėjamu atveju vykdomasis raštas buvo išduotas įsiteisėjusio sprendimo pagrindu, todėl pirmos instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog nėra pagrindo panaikinti vykdomąjį raštą.

3320. Netenkinus apeliantės prašymo panaikinti vykdomąjį raštą, konstatuotina, jog nėra pagrindo tenkinti ir apeliantės reikalavimo nutraukti vykdomąją bylą pagal CPK 629 straipsnio 1 dalies 5 punktą, kuriame numatyta, jog vykdomoji byla nutraukiama panaikinus vykdomuosius dokumentus, kurie buvo vykdymo pagrindas.

3421. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia apeliantės dėmesį į tai, jog 14 000 Eur sumos piniginis išieškojimas nurodytas antstolės priimtuose dokumentuose atliekant vykdymo veiksmus, kurių apeliantė neginčija teikdama skundą dėl antstolės veiksmų bei neprašo jų panaikinti, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl antstolės priimtų dokumentų pagrįstumo, kuriuos nurodytas išieškojimas dėl piniginių lėšų (tarp jų ir raginimo įvykdyti sprendimą, be kita ko sumokant 14 000 Eur skolos), nepasisako.

3522. Nesudaro teisinės reikšmės sprendžiant vykdomojo dokumento išdavimo pagrįstumo klausimą apeliantės nurodoma aplinkybė, jog Švenčionių rajono apylinkės teismas 2015 m. spalio 1 d. sprendimu patvirtindamas santuokos nutraukimo pasekmių sutartį nepakankamai identifikavo staklių dirbtuvių įrangą. Pažymėtina, jog I. G. ir A. G. buvo atstovaujami profesionalių teisininkų, be to, Švenčionių rajono apylinkės teismas 2015 m. spalio 1 d. sprendimas jau yra įsiteisėjęs. Taigi nėra pagrindo kvescionuojant įsiteisėjusį teismo sprendimą ginčyti vykdomojo dokumento išdavimo pagrįstumą.

3623. Įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, konstatuojama, jog pirmosios instancijos teismas priėmė iš esmės teisingą ir pagrįstą nutartį, todėl atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti pagrįstos teismo nutarties. Remiantis išdėstytu vertintina, jog atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Nutarties negaliojimo absoliučių pagrindų nenustatyta (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnis).

37Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo

3824. Suinteresuotas asmuo A. G. prašo priteisti iš apeliantės bylinėjimosi išlaidas, patirtas dėl suteiktos teisinės pagalbos.

3925. Teismų praktikoje ne kartą pažymėta, jog ypatingosios teisenos bylose išlaidų paskirstymo proceso šalims principus lemia šios teisenos specifika – paprastai nėra priešingus interesus turinčių šalių. Dėl to ypatingosios teisenos bylose galioja kitokia nei ginčo teisenos atveju taisyklė – kiekvienas byloje dalyvaujantis asmuo pats atsako už savo išlaidas ir jos nėra atlyginamos (CPK 443 straipsnio 6 dalis). Įstatyme nustatyta išimtis, kad tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, teismas gali proporcingai padalyti turėtas bylinėjimosi išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas.

4026. Nustatyta, jog suinteresuotam asmeniui A. G. išrašyta 2016-11 sąskaita faktūra už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą, kurioje numatyta 500 Eur suma (b. l. 62). Iš pateikto mokėjimo dokumento kredito įstaigoje AB Nordea banke nustatyta, jog A. G. atstovui advokato padėjėjui sumokėjo 300 Eur sumą. Kadangi byloje nėra duomenų, patvirtinančių, jog A. G. sumokėjo likusius 200 Eur už suteiktas teisines paslaugas, minėta suma apskritai nevertintina sprendžiant patirtų bylinėjimosi išlaidų pagrįstumą.

4127. Kita vertus, nėra pagrindo priteisti suinteresuotam asmeniui ir 300 Eur sumos teisinės pagalbos išlaidų. Nors šios išlaidos praktiškai atitinka Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr.1R-77 dėl 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo rekomenduojamus priteisti dydžius (8.16 punktas; 748,00 EUR (2016-01-01 – 2016-03-31) užpraeito ketvirčio vidutinis darbo užmokestis x 0,4 (už kitą dokumentą, kuriame reiškiamas atsikirtimas) = 299 eurų)), tačiau bylinėjimosi išlaidos reglamentuojamos CPK, todėl jų mokėjimas, paskirstymas, grąžinimas, priteisimas yra vertinami kaip teismo veikla veikiant ex officio.

4228. CPK 3 straipsnio 1 dalis įpareigoja teismą nagrinėjant bylas vadovautis teisingumo principu. Pažymėtina, kad aplinkybė, jog ieškovas, nutraukus atsakovams santuoką pasiekė teisinį rezultatą ne nagrinėjamoje byloje prašomu būdu, neturėjo teisinės reikšmės sprendžiant pačio bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimo, tačiau vertintina, jog ji yra reikšminga sprendžiant dėl priteistino ieškovui bylinėjimosi išlaidų dydžio. Todėl įvertinus teisinį rezultatą, ginčo pobūdį, civilinės bylos sudėtingumą, specialių teisinių žinių reikalingumą bei indėlį į parengtą procesinį dokumentą (trumpas, nurodytos tik faktinės aplinkybės) konstatuotina, jog nebūtų teisinga priteisti suinteresuotam asmeniui iš apeliantės visos sumos bylinėjimosi išlaidų, o teisingumo ir sąžiningumo principų įgyvendinimą atitiktų 50 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidų suma (Rekomendacijų 2.1-2.2, 2.7, 2.9 -2.10 punktai; CPK 94 straipsnis, 443 straipsnio 6 dalis).

43Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 ir 339 straipsniais,

Nutarė

44palikti Švenčionių rajono apylinkės teismo 2016 m. liepos 13 d. nutartį nepakeistą.

45Priteisti iš apeliantės I. G., asmens kodas ( - ) suinteresuotam asmeniui A. G., asmens kodas ( - ) 50 Eur (penkiasdešimt eurų) advokato teisinės pagalbos išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

46Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1. Apeliacinėje byloje sprendžiama, ar teismas turėjo pagrindą išduoti... 6. 2. Pareiškėja I. G. kreipėsi į antstolę S. K. su skundu, prašydama... 7. 3. Pareiškėja skunde įrodinėja, jog Švenčionių rajono apylinkės teismo... 8. 4. Antstolė S. K. 2016 m. gegužės 11 d. patvarkymu pareiškėjos skundo dėl... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 5. Švenčionių rajono apylinkės teismas 2016 m. liepos 13 d. nutartimi,... 11. 6. Teismas pažymėjo, jog pareiškėja neperdavė A. G. jam priklausančios... 12. 7. Konstatuodamas, jog nors teismo sprendimu patvirtinta I. G. su A. G.... 13. 8. Sprendė, jog teismo išduotas vykdomasis raštas atitinka vykdomojo... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 15. 9. Atskiruoju skundu pareiškėja I. G. prašo panaikinti Švenčionių rajono... 16. 9.1. teismas be pagrindo patvirtino teisinio apibrėžtumo neturinčią... 17. 9.2. mano, jog A. G. teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo... 18. 9.3. pažymi, jog teismas neturėjo pagrindo išduoti 2016-01-28 vykdomojo... 19. 9.4. mano, jog nagrinėjamu atveju netaikytina įstatymo nuostata, jog teismas... 20. 9.5. teismas turėjo pagal CPK 278 straipsnį išaiškinti A. G. teismo... 21. 10.Suinteresuotas asmuo antstolė S. K. atsiliepime į atskirąjį skundą... 22. 11. Suinteresuotas asmuo A. G. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 23. Teismas... 24. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 25. 12. Nustatyta, kad Švenčionių rajono apylinkės teismas 2015 m. spalio 1 d.... 26. 13. Apeliantė, teikdama skundą dėl antstolės veiksmų, ginčija vykdomojo... 27. 14. Vykdomųjų raštų išdavimo tvarką reglamentuoja CPK XLIV skyrius, kurio... 28. 15. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs faktines bylos aplinkybes ir... 29. 16. Taigi A. G. pateikus pirmosios instancijos teismui pareiškimą dėl... 30. 17. Apeliacinės instancijos teismas taip pat nesutinka su apeliantės... 31. 18. Kaip teisingai nurodė apeliantė, įstatymas nenumato, jog išduodant... 32. 19. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog nenustatytas vykdomojo... 33. 20. Netenkinus apeliantės prašymo panaikinti vykdomąjį raštą,... 34. 21. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia apeliantės dėmesį į tai, jog... 35. 22. Nesudaro teisinės reikšmės sprendžiant vykdomojo dokumento išdavimo... 36. 23. Įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, konstatuojama, jog pirmosios... 37. Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo... 38. 24. Suinteresuotas asmuo A. G. prašo priteisti iš apeliantės bylinėjimosi... 39. 25. Teismų praktikoje ne kartą pažymėta, jog ypatingosios teisenos bylose... 40. 26. Nustatyta, jog suinteresuotam asmeniui A. G. išrašyta 2016-11 sąskaita... 41. 27. Kita vertus, nėra pagrindo priteisti suinteresuotam asmeniui ir 300 Eur... 42. 28. CPK 3 straipsnio 1 dalis įpareigoja teismą nagrinėjant bylas vadovautis... 43. Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 44. palikti Švenčionių rajono apylinkės teismo 2016 m. liepos 13 d. nutartį... 45. Priteisti iš apeliantės I. G., asmens kodas ( - ) suinteresuotam asmeniui A.... 46. Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos....