Byla e2-2072-180/2016
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kongera“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2016 m. spalio 7 d. nutarties netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių civilinėje byloje Nr. e2-954-357/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kongera“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių vandenys“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, ir

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. UAB „Kongera“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo pripažinti neteisėtais šiuos perkančiosios organizacijos UAB „Šiaulių vandenys“ sprendimus, priimtus supaprastinto atviro konkurso „Dumblo sandėliavimo aikštelės stoginės ir jos statybos pirkimas“ (pirkimo Nr. 287730) (toliau – pirkimas) metu: 2016 m. rugsėjo 1 d. pranešimą, kuriuo atmestas ieškovės konkursinis pasiūlymas; UAB „Šiaulių vandenys“ 2016 m. rugsėjo 21 d. pranešimą Nr. S-3524, kuriuo atmesta ieškovės pretenzija, bei iš atsakovės UAB „Šiaulių vandenys“ priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti vykdyti pirkimo procedūras, įskaitant pirkimo sutarties pasirašymą, o jeigu sutartis jau sudaryta – sustabdyti jos vykdymą iki teismo sprendimo šioje byloje priėmimo ir įsiteisėjimo. Nurodė, kad ieškinys yra prima facie pagrįstas, todėl, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, kiltų grėsmė galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Taip pat pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju nėra jokios skubos kuo greičiau sudaryti viešojo pirkimo sutartį, o, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, pirkimo procedūros nusikeltų santykinai neilgam laikui ir tai iš esmės nesukeltų jokių neigiamų pasekmių nei perkančiajai organizacijai, nei viešajam interesui, kadangi perkami darbai nebus teikiami plačiajai visuomenės daliai.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Šiaulių apygardos teismas 2016 m. spalio 7 d. nutartimi ieškovės UAB „Kongera“ prašymo netenkino.
 2. Įvertinęs pirkimo objektą, teismas darė išvadą, kad atsakovės vykdomas supaprastintas konkursas yra susijęs su viešųjų interesų patenkinimu. Iš ieškinio ir jo priedų nesant galimybės įvertinti, kokią žalą viešajam interesui gali padaryti laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, teismas, vadovaudamasis proporcingumo principu, sprendė, kad nagrinėjamu atveju taikyti laikinąsias apsaugos priemones būtų nepagrįsta. Taip pat preliminariai įvertinęs ieškovės pareikštus reikalavimus, teismas nurodė, kad nėra objektyvių įrodymų, patvirtinančių, jog, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir tenkinus ieškovės reikalavimus, jai bus padaryta didesnė žala nei žala, kuri atsirastų atsakovei, jeigu būtų pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Be to, teismas akcentavo, kad, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, byla nėra nagrinėjama iš esmės, todėl teiginiai dėl galimai neteisėtų atsakovės sprendimų, kuriais atmestas ieškovės konkursinis pasiūlymas ir atmesta ieškovės pretenzija, bus įvertinti bylą nagrinėjant iš esmės.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8

 1. Ieškovė UAB „Kongera“ atskirajame skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2016 m. spalio 7 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti. Skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Nagrinėjamu atveju ginčo pirkimu perkami darbai nebus teikiami plačiajai visuomenės daliai, todėl, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, joks neatidėliotinas visuomenės interesas nebus pažeistas. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, viešojo pirkimo procedūros nusikeltų santykinai neilgam laikui ir tai iš esmės nesukeltų jokių neigiamų pasekmių nei atsakovei, nei viešajam interesui.
  2. Siekiant užtikrinti racionalų biudžeto lėšų panaudojimą ir išvengti ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo vykdymo apsunkinimo, yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
 2. Atsakovė UAB „Šiaulių vandenys“ atsiliepime prašo skundą atmesti, o pirmos instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, be to, su atsiliepimu pateikia naujų rašytinių įrodymų ir informuoja teismą, kad 2016-10-11 buvo sudaryta viešojo pirkimo sutartis. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Atsakovės siekis kuo skubiau įsigyti džiovintų nuotekų valymo dumblo sandėliavimo stoginę yra pagrįstas, o bet koks pirkimo procedūrų stabdymas sukeltų neigiamas pasekmes ir atsakovei, ir viešajam interesui. Šiai dienai atsakovės eksploatuojama stoginė, kuri yra visiškai užpildyta, talpina 1 500 tonų džiovinto dumblo. Per metus atsakovė generuoja apie 1 600 tonų nuotekų valymo procese susidarančio džiovinto dumblo, kurį privalu sandėliuoti. Džiovinto dumblo granulės yra supilamos į plastiko maišus ir vežamos į sandėliavimo vietą. Maišų saugojimas atviroje aikštelėje yra neracionalus ir komplikuotas, kadangi maišai, veikiami kritulių ir tiesioginių ultravioletinių spindulių, gali plyšti, saugomas atviroje aukštelėje dumblas sudrėksta, todėl atitinkamai didėja jo svoris ir tankis, be to, perteklinis drėgmės kiekis gali aktyvinti biologinius dumblo biodegradacijos procesus, kurių metu išsiskiria šiluma, kas gali sąlygoti savaiminį dumblo užsiliepsnojimą.
  2. 2016-04-13 jau kartą buvo paskelbtas supaprastintas atviras konkursas „Dumblo sandėliavimo aikštelės stoginės ir jos statybos pirkimas“. Minėto konkurso laimėtoja buvo būtent ieškovė, kuri atsisakė sudaryti viešojo pirkimo sutartį, todėl perkančioji organizacija buvo priversta užbaigti pirkimo procedūras. Atsižvelgiant į tai, kad jau vienas pirkimas dėl ieškovės kaltės neįvyko, o atsakovė, organizuodama pakartotinį pirkimą, prarado ir taip daug laiko, bet koks ginčo pirkimo procedūrų stabdymas pažeistų ne tik ekonomiškumo principą ir viešąjį interesą, tačiau ir protingumo ir sąžiningumo principus.
  3. Pirkimo sutartis buvo sudaryta su tiekėja, kurios pasiūlymo kaina su PVM buvo tik šiek tiek didesnė nei 1 447 Eur, lyginant ją su ieškovės pasiūlyta kaina, todėl bet kokie teiginiai, kad perkančioji organizacija neracionaliai naudoja valstybės lėšas yra nepagrįsti.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas netenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.
 2. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

11Dėl naujų įrodymų priėmimo

 1. Atsakovė UAB „Šiaulių vandenys“ su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė šiuos naujus rašytinius įrodymus: Dumblo sandėliavimo aikštelės stoginės ir jos statybos viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 16-10-11/02 kopiją, Viešojo pirkimo komisijos 2016-08-09 posėdžio protokolą Nr. 5 ir ieškovės 2016-06-21 raštą, kuriuo atsisakyta pasirašyti viešojo pirkimo sutartį.
 2. Pagal CPK 314 straipsnį įrodymų pateikimas apeliacinės instancijos teisme yra ribojamas. Atsisakoma priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti, ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė šių įrodymų pateikti anksčiau galimybės neturėjo, kadangi klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių buvo išspręstas atsakovei apie tai nepranešus, taip pat į tai, jog kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims šie dokumentai žinomi, nes buvo išsiųsti kartu su atsakovės atsiliepimu į atskirąjį skundą, bei įvertinus tai, kad atsakovės pateikti dokumentai yra susiję su nagrinėjamu klausimu, jie prijungtini prie bylos ir vertinami (CPK 177, 178, 314 straipsniai).

12Dėl skundo argumentų

 1. CPK 144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimus ir, nesiėmus šių priemonių, būsimo, galbūt ieškovui palankaus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.
 2. Remiantis CPK 4237 straipsnio 2 dalies 1 punktu, kaip laikinoji apsaugos priemonė viešųjų pirkimų bylose gali būti taikoma viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymas. Viešųjų pirkimų bylose teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Įstatymas nustato, kad teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (CPK 4237 str. 1 d.).
 3. Nagrinėjamu atveju tarp šalių vyksta teisminis ginčas dėl perkančiosios organizacijos sprendimų kuriais atmestas ieškovės konkursinis pasiūlymas ir atmesta ieškovės pretenzija, teisėtumo ir pagrįstumo. Atsisakęs patenkinti ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas, įvertinęs pirkimo objektą, tokį procesinį sprendimą motyvavo visuomenės interesu pirkimo objektu, nurodydamas galimą didesnę žalą šiam interesui nei ieškovei, jeigu laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos.
 4. Ieškovės atskirasis skundas iš esmės grindžiamas tuo, kad ginčo pirkimu perkami darbai nebus teikiami plačiajai visuomenės daliai, todėl neilgam laikui sustabdžius pirkimo procedūras joks neatidėliotinas visuomenės interesas nebus pažeistas.
 5. Viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014). Vadinasi, kiekvienu atveju bylą nagrinėjantis teismas turi spręsti, kurio viešojo intereso aspekto neužtikrinimas padarytų didesnės žalos – (kuo skubesnis) konkrečių prekių ar/ir paslaugų, reikalingų visuomenei, įsigijimas ar konkretaus privataus asmens interesų užtikrinimas lygiomis galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose bei visuomenės poreikis racionaliai ir skaidriai panaudoti biudžeto lėšas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1907/2014).
 6. Kaip matyti iš bylos duomenų, nagrinėjamu atveju atsakovė UAB „Šiaulių vandenys“ supaprastinto atviro konkurso būdu vykdė viešąjį pirkimą „Dumblo sandėliavimo aikštelės stoginės ir jos statybos pirkimas“ (pirkimo Nr. 287730), 2016-10-11 sudaryta viešojo pirkimo sutartis su konkurso laimėtoju. Įgyvendinus minėtą pirkimą, bus užtikrintas tinkamas nuotekų valymo procese susidarančio dumblo sandėliavimas iki galutinio jo realizavimo. Pritartina atsakovei, kad dumblo saugojimas atviroje aikštelėje gali sukelti pavojų gamtinei aplinkai. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad viešojo pirkimo rezultatas neabejotinai yra susijęs su viešuoju interesu. Taigi patenkinus ieškovės prašymą ir pritaikius laikinąsias apsaugos priemones – sustabdžius jau pasirašytos pirkimo sutarties vykdymą, būtų pažeistas prioritetinis viešasis interesas, t. y. ne tik perkančiosios organizacijos, dalyvaujančios šiame projekte, interesai, bet ir visuomenės teisėti lūkesčiai, susiję su teise į sveiką aplinką.
 7. Skundo argumentas, kad, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, pirkimo procedūros nusikeltų neilgam laikui, nepaneigia pagrįstos pirmos instancijos teismo išvados dėl nagrinėjamu atveju egzistuojančio viešojo intereso nestabdyti ginčo pirkimo dalies procedūrų, kuriam taikytinas prioritetas.
 8. Nagrinėjamo klausimo kontekste atkreiptinas dėmesys ir į tą aplinkybę, kad atsakovė jau 2016-04-13 buvo paskelbusi supaprastintą atvirą konkursą „Dumblo sandėliavimo aikštelės stoginės ir jos statybos pirkimas“, kurio laimėtoju buvo išrinkta ieškovė, tačiau 2016-06-21 ieškovė atsisakė pasirašyti viešojo pirkimo sutartį, todėl minėto pirkimo procedūros buvo užbaigtos, o atsakovė buvo priversta organizuoti pakartotinį konkursą, kas reikalavo papildomų laiko sąnaudų ir ženkliai užvilkino stoginės statybos darbų atlikimą. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovės prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones šioje byloje tenkinimas, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pažeistų ir proporcingumo, sąžiningumo bei teisingumo principus.
 9. Atmestinas kaip nepagrįstas ir apeliantės argumentas dėl neracionalaus valstybės lėšų naudojimo. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2016-10-11 buvo sudaryta pirkimo sutartis Nr. 16-10-11/02 su tiekėju, kurio pasiūlymo kaina su PVM už apeliantės mažiausią pasiūlytą kainą buvo didesnė tik 1 447,48 Eur, kas suponuoja išvadą, jog perkančioji organizacija negali būti kaltinama neracionaliu lėšų naudojimu.
 10. Viešųjų pirkimų byloje, sprendžiant klausimą dėl paminėtų priemonių taikymo, privalu vadovautis ne tik CPK 144 straipsniu, bet ir CPK 4237straipsnyje įtvirtintomis specialiosiomis nuostatomis, kad teismas nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių priima vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu, kad teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą. Taigi net esant nustatytoms CPK 144 straipsnio 1 dalyje nurodytoms sąlygoms, laikinosios apsaugos priemonės viešųjų pirkimų bylose gali būti netaikomos tuo atveju, jei jų pritaikymas sukeltų atsakovui/visuomenei didesnes neigiamas pasekmes nei teikiama jų (taikymo atveju) nauda ieškovui (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-164/2014). Dėl paminėtų aplinkybių apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl preliminaraus ieškinio pagrįstumo ir apeliantei palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės (CPK 144 str. 1 d.).
 11. Į esminius skundo argumentus atsakyta.
 12. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ieškovės atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti teisėtą ir pagrįstą skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį.

13Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

14Šiaulių apygardos teismo 2016 m. spalio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai