Byla 2-2350/2013
Dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 1 d. nutarties, kuria patikslintas kreditorių ir finansinių reikalavimų sąrašas BUAB „Techneta“ bankroto byloje Nr. B2-1274-324/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Konstantino Gurino ir Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal kreditoriaus AB DNB banko atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 1 d. nutarties, kuria patikslintas kreditorių ir finansinių reikalavimų sąrašas BUAB „Techneta“ bankroto byloje Nr. B2-1274-324/2013,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Kauno apygardos teismo 2011 m. gegužės 17 d. nutartimi buvo iškelta atsakovo UAB „Techneta“ bankroto byla, įmonės administratoriumi paskirtas UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, o nurodyto teismo 2011 m. rugsėjo 14 d. nutartimi patvirtinti BUAB „Techneta“ kreditorių finansiniai reikalavimai, įskaitant ir kreditorių AB DNB banko 1 078 021,78 Lt dydžio bei S. J. 55 337,78 Lt dydžio finansinius reikalavimus.

4Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartimi UAB „Techneta“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto bei patvirtinti patikslinti BUAB „Techneta“ kreditorių finansiniai reikalavimai, tarp jų ir kreditorių AB DNB banko 1 078 021,78 Lt dydžio ir S. J. 52 985,25 Lt dydžio finansiniai reikalavimai.

5Kauno apygardos teismas 2013 m. kovo 13 d. nutartimi patvirtino patikslintą BUAB „Techneta“ kreditoriaus AB DNB banko 992 922,24 Lt finansinį reikalavimą, nes BUAB „Techneta“ administratorius 2013 m. vasario 28 d. sumokėjo kreditoriui AB DNB bankui 85 099,54 Lt.

6Kauno apygardos teismas 2013 m. birželio 10 d. nutartimi patvirtino patikslintą BUAB „Techneta“ kreditoriaus AB DNB banko 982 161,93 Lt finansinį reikalavimą, nes AB DNB bankui 2013 m. gegužės 28 d. pervesta 10 760,31 Lt, gautų iš įkeisto turto pardavimo, atskaičius administravimo išlaidas.

72013 m. liepos 30 d. BUAB „Techneta“ administratorius kreipėsi į teismą, prašydamas patikslinti BUAB „Techneta“ kreditorių sąrašą ir kreditorių finansinius reikalavimus, iš jo išbraukiant AB DNB banką su 982 161,93 Lt dydžio finansiniu reikalavimu ir vietoj jo patvirtinti patikslintą S. J. 1 035 147 Lt dydžio finansinį reikalavimą (982 161,93 Lt + 52 985,25 Lt), kadangi kreditorius S. J. visiškai įvykdė laiduotojo prievolę BUAB „Techneta“ kreditoriui AB DNB bankui ir įgijo visas kreditoriaus teises.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 1 d. nutartimi patvirtino patikslintą BUAB „Techneta“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, iš jo išbraukiant kreditorių AB DNB banką su 982 161,93 Lt dydžio finansiniu reikalavimu, ir patvirtino patikslintą kreditoriaus S. J. 1 035 147,18 Lt dydžio finansinį reikalavimą.

10Teismas nurodė, jog įmonės bankroto administratoriaus neginčijamų įmonės kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo ir jau patvirtintų finansinių reikalavimų patikslinimo galimybę numato ĮBĮ 10 straipsnio 9 dalis bei 26 straipsnis, todėl BUAB „Techneta“ bankroto administratoriaus prašymas patvirtinti patikslintą kreditorių sąrašą yra pagrįstas ir tenkintinas.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atskiruoju skundu kreditorius AB DNB bankas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 1 d. nutarties dalį, kuria AB DNB bankas išbrauktas iš BUAB „Techneta“ kreditorių sąrašo ir patvirtinti patikslintą 85 099,54 Lt kreditoriaus AB DNB banko finansinį reikalavimą.

13Apelianto teigimu, į Kauno apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 14 d. nutartimi patvirtintą kreditoriaus AB DNB banko 1 078 021,78 Lt dydžio finansinį reikalavimą nebuvo įtraukta 85 099,54 Lt suma, kuri 2011 m. birželio 10 d. buvo nurašyta nuo UAB „Techneta“ sąskaitos, todėl finansinio reikalavimo pareiškimo ir jo tvirtinimo metu kreditorius AB DNB bankas šią sumą įskaitė kaip grąžintą bankui. Tačiau bankroto administratoriui inicijavus ginčą dėl lėšų neteisėto nurašymo nuo bankrutuojančios įmonės sąskaitos, 2012 m. balandžio 16 d. kreditorius AB DNB bankas 85 099,54 Lt sumą grąžino į BUAB „Techneta“ sąskaitą iki bus išspręstas tarp šalių nagrinėjamas ginčas. Kauno apygardos teismas 2012 m. lapkričio 23 d. nutartimi pripažino, kad nurodytos lėšos yra įkeistos bankui. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. vasario 21 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 23 d. nutartį paliko nepakeistą. Dėl nurodyto BUAB „Techneta“ bankroto administratorius pervedė bankui 85 099,54 Lt sumą, nurodydamas, kad dengiamas finansinis reikalavimas ir tuo pagrindu kreipėsi į teismą dėl finansinio reikalavimo sumažinimo. Tačiau administratorius nepateikė teismui informacijos apie 2012 m. balandžio 16 d. iš banko gautą lėšų sumą, kurios pervedimas į BUAB „Techneta“ sąskaitą atitinkamai turėjo padidinti kreditoriaus AB DNB banko finansinį reikalavimą. Pasak apelianto, bankroto administratorius turėjo teisę kreiptis į teismą su prašymu, prašydamas sumažinti banko reikalavimą laiduotojo įvykdytų įsipareigojimų 982 161,93 Lt iki 85 099,54 Lt sumos dydžiu, o ne apskritai išbraukti AB DNB banką iš kreditorių sąrašo.

14Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas BUAB ,,Techneta“ prašo apeliacinį procesą pagal apelianto atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 1 d. nutarties nutraukti, priteisti iš apelianto bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

  1. Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 1 d. nutarties dalis dėl kreditoriaus AB DNB banko išbraukimo iš BUAB „Techneta“ kreditorių sąrašo apeliacine tvarka neskundžiama, nes pagal ĮBĮ 26 straipsnio 6 dalį atskiruoju skundu skundžiamos teismo nutartys dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo ar atsisakymo juos tvirtinti, tačiau nutarties dėl kreditoriaus išbraukimo iš sąrašo apskundimo atskiruoju skundu galimybė įstatymu nenumatyta, taip pat skundžiamos nutarties dalis neužkerta galimybės ĮBĮ 26 straipsnio nustatyta tvarka išspręsti ir apelianto prašomo patvirtinti 85 099,54 Lt dydžio kreditorinio reikalavimo klausimą.
  2. Įmonės bankroto administratorius, atlikęs ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 10 punkte numatytą įpareigojimą, vėliau bankroto proceso eigoje neturi pareigos inicijuoti proceso dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo, pakeitimo, kreditoriaus išbraukimo iš kreditorių sąrašo, išskyrus atvejį, kad administratorius ĮBĮ 34 ir/ar 35 straipsnių nustatyta tvarka patenkina kreditorių reikalavimus (ĮBĮ 24 str.). Kitais atvejais proceso dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo/padidinimo iniciatyvos teisė tenka kreditoriui, kuris pats turi suformuluoti ir pareikšti savo valią dėl tokių reikalavimų. Skundžiamos nutarties priėmimo momentu apeliantas jokia forma nebuvo išreiškęs savo valios dėl jo 85 099,54 Lt dydžio kreditorinio reikalavimo patvirtinimo. Dėl nurodyto teismas neturėjo pagrindo apeliantą tiesiog palikti kreditorių sąraše be patvirtinto kreditorinio reikalavimo.
  3. Apelianto išbraukimas iš kreditorių sąrašo nesukelia kliūčių apeliantui reikšti naują reikalavimą dėl 85 099,54 Lt dydžio finansinio reikalavimo patvirtinimo, ką jau ir yra padaręs. Be to, tokį reikalavimą turi nagrinėti pirmosios instancijos teismas pagal ginčo teisenos taisykles, o ne apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas skundą dėl apelianto išbraukimo iš atsakovo kreditorių sąrašo.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria kreditorius AB DNB bankas išbrauktas iš BUAB „Techneta“ kreditorių sąrašo su 982 161,93 Lt dydžio finansiniu reikalavimu, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

18Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas, skirtas bankroto bylų nagrinėjimui, yra Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms.

19Pirmosios instancijos teismas, patikslindamas BUAB „Techneta“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, iš jo išbraukdamas kreditorių AB DNB banką su 982 161,93 Lt dydžio kreditoriniu reikalavimu ir įtraukdamas kreditorių S. J. su patikslintu 1 035 147,18 Lt dydžio finansiniu reikalavimu, nutartį motyvavo iš esmės tuo, kad įmonės bankroto administratoriaus neginčijamų įmonės kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo ir jau patvirtintų finansinių reikalavimų patikslinimo galimybę numato ĮBĮ 10 straipsnio 9 dalis bei 26 straipsnis. Teisėjų kolegija sutinka su šia pirmosios instancijos teismo išvada.

20Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai išbraukė iš BUAB „Techneta“ kreditorių sąrašo kreditorių AB DNB banką. Apelianto įsitikinimu, bankroto administratorius kreipdamas į teismą dėl kreditorių sąrašo patikslinimo, turėjo prašyti teismą tik sumažinti kreditoriaus AB DNB banko reikalavimą laiduotojo įvykdytų įsipareigojimų suma nuo 982 161,93 Lt iki 85 099,54 Lt, nes Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 13 d. nutartimi nepagrįstai sumažintas kreditoriaus AB DNB banko finansinis reikalavimas. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiais apelianto argumentais.

21Pažymėtina, jog kreditoriai reikalavimus reiškia ne tiesiogiai teismui, bet bankroto administratoriui, kuris, pagal kreditorių pareikštus reikalavimus, patikslintus pagal įmonės apskaitos dokumentus, sudaro šių įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir per įstatyme nustatytą terminą pateikia jį teismui tvirtinti, o, jo nuomone, nepagrįstus kreditorių reikalavimus ginčija kreditorių susirinkime ir teisme (ĮBĮ 11 str. 3 d. 10 p.). Ši taisyklė dėl kreditorinių reikalavimų pateikimo teismui tvirtinti per bankroto administratorių taikytina ir kreditorinių reikalavimų tikslinimui, nes įmonei iškėlus bankroto bylą, kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesus gina įmonės bankroto administratorius (ĮBĮ 11 str. 3 d. 14 p.). Todėl bankrutuojančios įmonės kreditorius, manydamas, kad įmonės kreditorių reikalavimai patvirtinti nepagrįstai arba atsirado pagrindas juos tikslinti, šią savo teisę gali įgyvendinti per įmonės bankroto administratorių, prašydamas jo kreiptis į teismą su atitinkamu reikalavimu arba kreiptis į teismą dėl kreditorių susirinkimo nuginčijimo.

22ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditorių reikalavimus tvirtina teismas; kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. ĮBĮ 26 straipsnio 6 dalyje nurodytas baigtinis sąrašas asmenų, galinčių skųsti nutartis dėl kreditorių finansinių reikalavimo patvirtinimo ar atsisakymo juos tvirtinti, bei nustatyta nutarčių dėl kreditorinių reikalavimų tvirtinimo ar atsisakymo juos tvirtinti apskundimo galimybė. Ši subjektiškumo taisyklė bei apskundimo galimybė taikytina ir skundo padavimo teisei dėl tų teismo nutarčių, kuriomis bankroto bylos procese yra atitinkamai tikslinami kreditorių finansiniai reikalavimai. ĮBĮ nenumato nurodytos normos taikymo išimčių. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija nesutinka su BUAB „Techneta“ bankroto administratoriaus atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytu argumentu, jog nutarties dėl kreditoriaus išbraukimo iš sąrašo apskundimo atskiruoju skundu galimybė ĮBĮ nenumatyta, todėl apeliacinis procesas turėtų būti nutrauktas.

23Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 14 d. nutartimi patvirtino BUAB „Techneta“ kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą, įskaitant ir kreditoriaus AB DNB banko 1 078 021,78 Lt dydžio finansinį reikalavimą bei S. J. 55 337,78 Lt dydžio finansinį reikalavimą, to paties teismo 2013 m. kovo 13 d. nutartimi patvirtintas patikslintas BUAB „Techneta“ kreditoriaus AB DNB banko 992 922,24 Lt finansinis reikalavimas, nes BUAB „Techneta“ administratorius 2013 m. vasario 28 d. sumokėjo kreditoriui AB DNB bankui 85 099,54 Lt, o Kauno apygardos teismo 2013 m. birželio 10 d. nutartimi patvirtintas patikslintas BUAB „Techneta“ kreditoriaus AB DNB banko 982 161,93 Lt dydžio finansinis reikalavimas, kadangi AB DNB bankui 2013 m. gegužės 28 d. pervesta 10 760,31 Lt, gautų iš įkeisto turto pardavimo, atskaičius administravimo išlaidas. Šių teismo nutarčių apeliacine tvarka neskundus, pastarosios įsiteisėjo. Įsiteisėjusiam teismo sprendimui yra būdinga privalomumo (CPK 18 str.), prejudicialumo (CPK 182 str. 2 p.) savybė ir res judicata galia (CPK 279 str. 4 d.). Kadangi nutartis, kuria patvirtinami (patikslinami) kreditoriaus reikalavimai, pagal savo teisinę prigimtį sutampa su teismo sprendimu, todėl teismo sprendimo savybės yra būdingos ir teismo nutarčiai dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-414/2012). Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis, pažymėtina, jog atskiruoju skundu skundžiamos nutarties priėmimo metu patvirtintas BUAB „Techneta“ kreditoriaus AB DNB banko finansinis reikalavimas buvo 982 161,93 Lt.

24Kaip matyti iš bylos duomenų, 2013 m. liepos 17 d. kreditorius S. J. padengė 982 161,93 Lt atsakovo įsiskolinimą apeliantui, pinigus pervedant banko pavedimu į apelianto sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodydamas, kad laiduotojo prievolės pagal 2001 m. gruodžio 19 d. laidavimo sutartį Nr. 770 visiškai įvykdytos (BUAB „Techneta“ prievolių pagal 2001 m. gruodžio 19 d. kredito linijos sutartį Nr. 851 įvykdymas). Kaip žinia, įvykdžiusiam prievolę laiduotojui pereina visos kreditoriaus teisės pagal šią prievolę (CK 6.83 str. 1 d.), o kai laiduotojas įvykdo prievolę, kreditorius privalo perduoti jam reikalavimą skolininkui patvirtinančius dokumentus, taip pat šį reikalavimą užtikrinančias teises (CK 6.83 str. 4 d.). Teisėjų kolegija pažymi, jog apeliantas šios aplinkybės neginčijo nei pirmosios instancijos teisme, nei apeliacinės instancijos teisme, tačiau jo įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas galėjo tik sumažinti jo finansinį reikalavimą laiduotojo įvykdytų įsipareigojimų nuo 982 161,93 Lt iki 85 099,54 Lt sumos dydžiu, o ne apskritai išbraukti AB DNB banką iš kreditorių sąrašo. Teisėjų kolegijos nuomone, nesant duomenų dėl 85 099,54 Lt kreditoriaus AB DNB banko finansinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „Techneta“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąraše ir/ar apelianto išreikštos valios/duomenų dėl jo 85 099,54 Lt dydžio finansinio reikalavimo patvirtinimo, teisėjų kolegija pritardama pirmosios instancijos teismo išvadai nagrinėjamu klausimu, pažymi, jog bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tuomet tvirtina kreditoriaus reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pareikštas bei pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai. Todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo palikti apeliantą BUAB „Techneta“ kreditorių sąraše be patvirtinto kreditoriaus AB DNB banko 85 099,54 Lt finansinio reikalavimo. Tačiau teisėjų kolegija pažymi, jog apelianto išbraukimas iš kreditorių sąrašo nepaneigia galimybės apeliantui reikšti ir pirmosios instancijos teismui nagrinėti naują apelianto reikalavimą dėl 85 099,54 Lt finansinio reikalavimo patvirtinimo bei patikslinti BUAB „Techneta“ kreditorių sąrašą (ĮBĮ 26 str. 1 d.). Kaip minėta, ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta norma, leidžianti teismo nutartimi patvirtinti kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimus, susijusius su bankroto procesu, sietina tik su kreditorių, kurių reikalavimus yra patvirtinęs teismas, ir bankrutuojančios įmonės prievolių modifikavimu, sąlygojančiu įmonės kreditorių ar jų reikalavimų dydžio pasikeitimą arba prievolių pabaigą, be to, prievolių modifikavimą nulėmusios aplinkybės turi atsirasti po to, kai teismas nutartimi patvirtina konkretaus kreditoriaus reikalavimą skolininkui jo bankroto byloje (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 12 d. nutartis byloje Nr. 2-1179/2013, 2013 m. birželio 14 d. nutartis byloje Nr. 2-1654/2013). Bankroto bylose kreditorių reiškiami reikalavimai iš esmės atitinka ginčo teisenos nustatyta tvarka pareikštus ieškinio reikalavimus ir turi būti nagrinėjami pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas ĮBĮ. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis ir motyvais, apelianto prašymas apeliacinės instancijos teisme patvirtinti patikslintą 85 099,54 Lt kreditoriaus AB DNB banko finansinį reikalavimą atmestinas kaip nepagrįstas. Atskirajame skunde negali būti keliami reikalavimai, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme (CPK 312, 338 str.). Pažymėtina, kad apeliantas po ginčo nutarties priėmimo, kreipėsi į Kauno apygardos teismą su 2013 m. rugpjūčio 1 d. prašymu, prašydamas patikslinti AB DNB banko kreditorinį reikalavimą BUAB „Techneta“ bankroto byloje, padidinant jį 85 099,54 Lt suma nuo 982 161,93 Lt iki 1 067 261,47 Lt, nes AB DNB bankui 2012 m. balandžio 16 d. grąžinus į BUAB „Techneta“ sąskaitą 85 099,54 Lt UAB „Techentos“ skolos sumą, banko kreditorinis reikalavimas šia suma nebuvo padidintas.

25Kiti atskirojo skundo, atsiliepimo į jį motyvai teisiškai nereikšmingi, nepaneigia skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties argumentų.

26Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 1 d. nutartis paliktina nepakeista.

27Netenkinus kreditoriaus AB DNB banko atskirojo skundo, atsakovui BUAB „Technetas“ priteistinos jo turėtos išlaidos advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti. Atsakovas, pareikšdamas šį prašymą, yra pateikęs įrodymus, kad turėjo 500 Lt tokių išlaidų dėl atsiliepimo į nagrinėjamą atskirąjį skundą surašymo. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau Rekomendacijos) 8.11 punkte nurodytus dydžius, o taip pat į nagrinėjamoje byloje svarstomų klausimų sudėtingumą, sprendžia, jog šis atsakovo BUAB „Technetas“ prašymas tenkinamas iš dalies ir priteistina atsakovui BUAB „Techneta“ iš kreditoriaus AB DNB banko 300 Lt atstovavimo išlaidoms apeliacinės instancijos teisme apmokėti (CPK 93 str., 98 str.).

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

29Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

30Priteisti atsakovui BUAB „Techneta“ (į.k. 134666394) iš kreditoriaus AB DNB banko (į.k. 112029270) 300 Lt (tris šimtus litų) atstovavimo išlaidoms apeliacinės instancijos teisme apmokėti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Kauno apygardos teismo 2011 m. gegužės 17 d. nutartimi buvo iškelta atsakovo... 4. Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartimi UAB „Techneta“... 5. Kauno apygardos teismas 2013 m. kovo 13 d. nutartimi patvirtino patikslintą... 6. Kauno apygardos teismas 2013 m. birželio 10 d. nutartimi patvirtino... 7. 2013 m. liepos 30 d. BUAB „Techneta“ administratorius kreipėsi į teismą,... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 1 d. nutartimi patvirtino... 10. Teismas nurodė, jog įmonės bankroto administratoriaus neginčijamų įmonės... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Atskiruoju skundu kreditorius AB DNB bankas prašo panaikinti Kauno apygardos... 13. Apelianto teigimu, į Kauno apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 14 d. nutartimi... 14. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas BUAB ,,Techneta“ prašo... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria... 18. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 19. Pirmosios instancijos teismas, patikslindamas BUAB „Techneta“ kreditorių... 20. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai išbraukė iš... 21. Pažymėtina, jog kreditoriai reikalavimus reiškia ne tiesiogiai teismui, bet... 22. ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditorių reikalavimus tvirtina... 23. Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 14 d.... 24. Kaip matyti iš bylos duomenų, 2013 m. liepos 17 d. kreditorius S. J. padengė... 25. Kiti atskirojo skundo, atsiliepimo į jį motyvai teisiškai nereikšmingi,... 26. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas... 27. Netenkinus kreditoriaus AB DNB banko atskirojo skundo, atsakovui BUAB... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 29. Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 1 d. nutartį palikti nepakeistą.... 30. Priteisti atsakovui BUAB „Techneta“ (į.k. 134666394) iš kreditoriaus AB...