Byla 2-1654/2013
Dėl proceso atnaujinimo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Vulcanus“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Vulcanus“ atstovo bankroto administratoriaus Sauliaus Grigaravičiaus atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 15 d. nutarties, kuria buvo atsisakyta priimti pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Vulcanus“ atstovo bankroto administratoriaus Sauliaus Grigaravičiaus prašymą dėl proceso atnaujinimo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Vulcanus“ bankroto byloje.

3Teisėjas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl pagrindo atsisakyti priimti prašymą atnaujinti procesą egzistavimo.

6Pareiškėjas B UAB „Vulcanus“ bankroto administratorius Saulius Grigaravičius pateikė teismui prašymą atnaujinti procesą atsakovo B UAB „Vulcanus“ bankroto byloje 2012 m. vasario 24 d. nutarties priėmimo stadijoje bei netvirtinti bankrutavusios N&M Trading ApS 421 119,23 Lt dydžio finansinio reikalavimo. Pareiškėjas nurodė, kad po bankrutavusios N&M Trading ApS finansinio reikalavimo patvirtinimo paaiškėjo, kad šis kreditorius žinojo apie jo ir atsakovo priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, įvykdytą iki atsakovo bankroto bylos iškėlimo, dėl kurio kreditorius neteko finansinio reikalavimo į atsakovą, o pastarasis įgijo 319 599,23 Danijos kronų dydžio reikalavimą į kreditorių.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 15 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo B UAB „Vulcanus“ prašymą dėl proceso atnaujinimo. Teismas nustatė, jog Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 24 d. nutartimi patvirtino bankrutuojančios N&M Trading ApS 421 119,23 Lt dydžio finansinį reikalavimą B UAB „Vulcanus“ bankroto byloje; B UAB „Vulcanus“ bankroto administratorius pateikė teismui prašymą patikslinti kreditorių sąrašą, išbraukiant bankrutuojančią N&M Trading ApS iš B UAB „Vulcanus“ kreditorių sąrašo; Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 25 d. nutartimi atmetė B UAB „Vulcanus“ bankroto administratoriaus prašymą. Pastaroji nutartis nėra įsiteisėjusi, nes B UAB „Vulcanus“ bankroto administratorius ją apskundė. Tokiu būdu pareiškėjo prašymas dėl proceso atnaujinimo bei kreditoriaus N&M Trading ApS išbraukimo iš atsakovo kreditorių sąrašo buvo išspręstas Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 25 d. nutartimi, kuri šiuo metu dar nėra įsiteisėjusi. Lietuvos apeliaciniam teismui patenkinus pareiškėjo atskirąjį skundą, N&M Trading ApS būtų išbraukta iš B UAB „Vulcanus“ kreditorių sąrašo ir pareiškėjo prašymas būtų išspręstas galutinai. Dėl šių priežasčių teismas padarė išvadą, jog kol Lietuvos apeliacinis teismas neišnagrinės pareiškėjo atskirojo skundo, nėra pagrindo priimti pareiškėjo prašymo dėl proceso atnaujinimo (CPK 365 str. 1 d., 370 str. 1 d.).

9III. Atskirojo skundo argumentai

10Pareiškėjas B UAB „Vulcanus“ bankroto administratorius Saulius Grigaravičius pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 15 d. nutartį ir perduoti pirmosios instancijos teismui iš naujo nagrinėti proceso atnaujinimo klausimą. Pareiškėjas nurodo šiuos atskirojo skundo argumentus: 1.

11proceso atnaujinimo pagrindas – atsakovo bankroto administratoriui iš susirašinėjimo su kreditoriumi naujai paaiškėjusios aplinkybės apie tai, kad kreditoriui dar iki bankroto bylos iškėlimo buvo žinoma apie priešpriešinių reikalavimų įskaitymą, dėl ko kreditoriaus finansinis reikalavimas atsakovo bankroto byloje nepagrįstai buvo patvirtintas (CPK 366 str. 1 d. 2 p.). Tuo tarpu bankroto administratorius vien iš atsakovo buhalterinės apskaitos dokumentų neturėjo galimybės nustatyti, ar kreditoriui buvo žinoma apie atsakovo atliktą įskaitymą; 2.

12skundžiama nutartimi nepagrįstai buvo konstatuota, kad ši civilinė byla bei kita civilinė byla, kurioje buvo sprendžiama dėl atsakovo bankroto administratoriaus prašymo išbraukti kreditorių iš atsakovo kreditorių sąrašo, yra tapačios bylos (CPK 137 str. 2 d. 5 p.), nes šioje byloje nagrinėjamas proceso atnaujinimo klausimas, o minėtoje kitoje civilinėje byloje atsakovo bankroto administratorius savo prašymą grindė bankroto teisinius santykius reglamentuojančiomis teisės normomis; 3.

13teismas, siekdamas nepažeisti ginčo šalių interesų bei užtikrinti viešąjį interesą, galėjo sustabdyti bylos nagrinėjimą iki įsiteisės kitoje civilinėje byloje priimta Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 25 d. nutartis, kuria buvo atmestas B UAB „Vulcanus“ bankroto administratoriaus prašymas išbraukti iš B UAB „Vulcanus“ kreditorių sąrašo kreditorių N&M Trading ApS.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas netenkinamas.

16Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad teismo nutartis, priimta bankroto proceso metu, kuria patvirtinamas kreditoriaus finansinis reikalavimas, savo teisine galia atitinka teismo sprendimą, kuriuo išsprendžiamas iš esmės klausimas dėl kreditoriaus materialinio teisinio reikalavimo pagrįstumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-160/2011). Įsiteisėjęs teismo sprendimas šalims ir kitiems byloje dalyvavusiems asmenims įgyja prejudicinę ir res judicata galią (CPK 18 str., 279 str. 4 d.). Tam, kad dėl vieno ir to paties ginčo nebūtų priimta kelių teismo sprendimų, CPK 279 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog sprendimui, nutarčiai ar nutarimui įsiteisėjus, šalys ir kiti dalyvavę byloje asmenys, taip pat jų teisių perėmėjai nebegali iš naujo teisme pareikšti tų pačių ieškinio reikalavimų tuo pačiu pagrindu, taip pat kitoje byloje ginčyti teismo nustatytus faktus ir teisinius santykius. Tačiau įsiteisėjusio teismo sprendimo res judicata ir prejudicinė galia pasibaigia, kai toks sprendimas yra panaikinamas ar pakeičiamas, taikant proceso įstatyme įtvirtintus įsiteisėjusio teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės būdus. Įsiteisėjęs teismo sprendimas proceso įstatymo nustatyta tvarka gali būti patikrintas kasacine tvarka ir (arba) taikant proceso atnaujinimo institutą (CPK 340 str., 365-366 str.). Taigi, atsižvelgiant į bankroto bylos specifiškumą, jog visus klausimus iki sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo teismas bankroto byloje sprendžia nutartimis, o teismo nutartys, kuriomis išsprendžiamas kreditoriaus finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimas, savo turiniu prilygsta teismo sprendimo galiai, šioms nutartims taip pat taikomos CPK 279 straipsnio 4 dalies nuostatos. Be to, tokios nutarties peržiūrėjimas galimas tik pasinaudojant procesine teise šią teismo nutartį apskųsti instancine tvarka bei proceso atnaujinimo institutu.

17Tuo tarpu Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta norma, leidžianti teismo nutartimi patvirtinti kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimus, susijusius su bankroto procesu, sietina tik su kreditorių, kurių reikalavimus yra patvirtinęs teismas, ir bankrutuojančios įmonės prievolių modifikavimu, sąlygojančiu įmonės kreditorių ar jų reikalavimų dydžio pasikeitimą arba prievolių pabaigą (pavyzdžiui, dėl reikalavimo perleidimo, reikalavimo perėjimo, prievolių pabaigos esant CK šeštosios knygos IX skyriuje įtvirtintiems bendriesiems prievolių pabaigos pagrindams, priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo pagal mokesčių įstatymuose nustatytas mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymo nuostatas ir kt.). Be to, kreditorių reikalavimų tikslinimo galimybė gali būti siejama ir su iškilusia būtinybe padidinti/sumažinti kreditorių reikalavimus, kai skolininko prievolės mastas pagal šalis siejančios prievolės esmę yra apibrėžiamas ne konkrečiu jos dydžiu, bet kreditoriaus daiktine teise į skolininko turtą (pavyzdžiui, svetimo daikto hipoteka) arba kai skolininko atsakomybė yra solidari ar subsidiari ir jo (kaip papildomo skolininko) prievolių mastas priklauso nuo pagrindinio skolininko neįvykdytos kreditoriaus reikalavimų dalies. Tam, kad būtų galima atlikti kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimus Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu pagrindu, minėtos prievolių modifikavimą nulėmusios aplinkybės turi atsirasti po to, kai teismas nutartimi patvirtina konkretaus kreditoriaus reikalavimą skolininkui jo bankroto byloje (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 12 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1179/2013).

18Nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 24 d. nutartimi B UAB „Vulcanus“ bankroto byloje (dabartinis civilinės bylos Nr. B2-2753-104/2013) patvirtino kreditorių finansinius reikalavimus, tarp kurių buvo ir kreditorius N&M Trading ApS su 421 119,23 Lt dydžio finansiniu reikalavimu. Dėl šios nutarties nebuvo paduotas atskirasis skundas, kas reiškia, jog jos pagrįstumas ir teisėtumas nebuvo patikrintas teismų procesinių sprendimų apskundimo instancine tvarka. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 25 d. nutartimi B UAB „Vulcanus“ bankroto byloje (civilinės bylos Nr. B2-2753-104/2013) atmetė bankroto administratoriaus Sauliaus Grigaravičiaus prašymą dėl B UAB „Vulcanus“ kreditorių sąrašo patikslinimo, išbraukiant iš jo kreditorių N&M Trading ApS su 421 119,23 Lt dydžio finansiniu reikalavimu. Kaip matyti iš minėtos teismo nutarties aprašomosios ir motyvuojamosios dalių, bankroto administratorius prašymą dėl kreditoriaus išbraukimo iš bankrutavusios įmonės sąrašo įrodinėjo remdamasis tuo, kad bankroto administratoriui teikiant teismui prašymą dėl kreditorių sąrašo tvirtinimo B UAB „Vulcanus“ buhalteriniuose dokumentuose buvo užfiksuotas įskaitymas, atliktas tarp kreditoriaus N&M Trading ApS ir UAB „Vulcanus“, tačiau bankroto administratorius neturėjo duomenų apie tai, ar kreditoriui apie šį įskaitymą buvo pranešta. Bankroto administratorius, nusiuntęs kreditoriaus N&M Trading ApS bankroto administratoriui paklausimus, iš 2012 m. kovo-spalio mėnesiais gautų atsakymų padarė išvadą, kad kreditoriui apie minėtą įskaitymą, atliktą dar iki bankroto bylos B UAB „Vulcanus“ iškėlimo, buvo žinoma, dėl ko kreditorius turi būti išbrauktas iš atsakovo kreditorių sąrašo. Taigi, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 25 d. nutarties turinys patvirtina, kad šia nutartimi teismas iš naujo pakartotinai išnagrinėjo klausimą dėl kreditoriaus N&M Trading ApS finansinio reikalavimo, kuris jau yra patvirtintas ankstesne įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 24 d. nutartimi, patvirtinimo. Tokiu būdu Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 25 d. nutartimi iš esmės buvo išnagrinėtas bankroto administratoriaus prašymas dėl proceso atnaujinimo, sprendžiant pakartotinai klausimą dėl kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo pagal bankroto administratoriaus nurodytą proceso atnaujinimo pagrindą, nors šis bankroto administratoriaus prašymas ir nebuvo įvardintas kaip prašymas dėl proceso atnaujinimo. Kadangi bankroto administratorius dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 25 d. nutarties yra padavęs atskirąjį skundą, šios nutarties teisėtumas ir pagrįstumas bus patikrintas apeliacine tvarka.

19Tuo tarpu iš šioje civilinėje byloje paduoto B UAB „Vulcanus“ prašymo dėl proceso atnaujinimo turinio (faktinio ir teisinio pagrindo) matyti, kad bankroto administratorius nurodo tuos pačius argumentus dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 24 d. nutarties, kuria buvo patvirtintas kreditoriaus N&M Trading ApS finansinis reikalavimas B UAB „Vulcanus“ bankroto byloje, nepagrįstumo kaip ir aukščiau minėtame prašyme dėl kreditoriaus N&M Trading ApS išbraukimo iš atsakovo kreditorių sąrašo. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad šioje byloje B UAB „Vulcanus“ bankroto administratorius padavė pakartotinį prašymą atnaujinti procesą dėl kreditoriaus N&M Trading ApS finansinio reikalavimo tvirtinimo B UAB „Vulcanus“ bankroto byloje tuo pačiu pagrindu, kas yra draudžiama vadovaujantis CPK 374 straipsniu. Dėl šios priežasties konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pagrįstai atsisakė priimti B UAB „Vulcanus“ bankroto administratoriaus pakartotinį prašymą dėl proceso atnaujinimo, o apelianto atskirojo skundo argumentai (apie šios ir aukščiau minėtos bylos netapatumą, šios bylos nagrinėjimo sustabdymą bei proceso atnaujinimo pagrindo egzistavimą) atmetami kaip nepagrįsti ir neatitinkantys bylos faktinių aplinkybių (CPK 12 ir 178 str.).

20Išnagrinėjus ir įvertinus apelianto B UAB „Vulcanus“ bankroto administratoriaus Sauliaus Grigaravičiaus atskirojo skundo argumentus, darytina išvada, kad nors pirmosios instancijos teismas nurodė nevisiškai tikslius motyvus, tačiau iš esmės pagrįstai ir teisėtai skundžiama nutartimi atsisakė priimti prašymą dėl proceso atnaujinimo. Todėl nenustačius pagrindų, įtvirtintų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat nenustačius CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 338 str.), apelianto B UAB „Vulcanus“ bankroto administratoriaus Sauliaus Grigaravičiaus atskirasis skundas netenkinamas, o Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 15 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

21Atkreiptinas pirmosios instancijos teismo dėmesys, kad Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 15 d. nutartyje B UAB „Vulcanus“ pavadinime yra padaryti 5 tapatūs rašymo apsirikimai, per klaidą šios įmonės pavadinime 5 kartus vietoj raidės „c“ nurodant raidę „k“.

22Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl pagrindo atsisakyti priimti prašymą atnaujinti... 6. Pareiškėjas B UAB „Vulcanus“ bankroto administratorius Saulius... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 15 d. nutartimi atsisakė priimti... 9. III. Atskirojo skundo argumentai... 10. Pareiškėjas B UAB „Vulcanus“ bankroto administratorius Saulius... 11. proceso atnaujinimo pagrindas – atsakovo bankroto administratoriui iš... 12. skundžiama nutartimi nepagrįstai buvo konstatuota, kad ši civilinė byla bei... 13. teismas, siekdamas nepažeisti ginčo šalių interesų bei užtikrinti... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas netenkinamas.... 16. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad teismo nutartis,... 17. Tuo tarpu Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta norma,... 18. Nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 24 d. nutartimi... 19. Tuo tarpu iš šioje civilinėje byloje paduoto B UAB „Vulcanus“ prašymo... 20. Išnagrinėjus ir įvertinus apelianto B UAB „Vulcanus“ bankroto... 21. Atkreiptinas pirmosios instancijos teismo dėmesys, kad Vilniaus apygardos... 22. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 23. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 15 d. nutartį...