Byla e2-1020-592/2017
Dėl sutarties nutraukimo ir baudos priteisimo, pagal atsakovo L. V. K. priešieškinį ieškovei L. M. dėl sutarties pripažinimo negaliojančia

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Igoris Kasimovas, sekretoriaujant Vasarei Kašinskei, dalyvaujant ieškovei L. M. ir jos advokatui Giedriui Baziuliui, atsakovui L. V. K. ir jo advokatui Edmundui Mikučiauskui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės L. M. ieškinį atsakovui L. V. K. dėl sutarties nutraukimo ir baudos priteisimo, pagal atsakovo L. V. K. priešieškinį ieškovei L. M. dėl sutarties pripažinimo negaliojančia.

3Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

4ieškovė, patikslinusi ieškinį, prašo nutraukti ginčo šalių 2012-11-26 žemės sklypo dalies pirkimo pardavimo sutartį, priteisti iš atsakovo 7 240,50 Eur baudą, procesines palūkanas, bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovė nurodo, kad 2012-11-26 su atsakovu notariškai sudarė žemės sklypo pirkimo pardavimo sutartį, pagal kurią ieškovė pardavė atsakovui visą jai asmeninės nuosavybės teise priklausančią 1/3 dalį žemės sklypo, esančio ( - ), Vilniaus r. sav. Pagal sutarties 2.1 punktą šalys sutarė, kad žemės sklypo dalies pardavimo kaina yra 100 000 Lt (atitinka 28 962 Eur). Pagal sutarties 2.1.1-2.1.4 punkte nustatytą tvarką visa kaina sumokama iki 2013-11-26. Atsakovas sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdo - yra sumokėjęs tik dalį kainos, t.y. 25 750 Lt (atitinka 7 457,72 Eur). Paskutinis mokėjimas buvo atliktas prieš daugiau kaip metus. Sutarties 2.2 punkte aptarta, kad jeigu sutarties 2.1 punkte bei jo papunkčiuose (bent viename iš jų) numatyti pirkėjo (atsakovo) įsipareigojimai nebus visiškai įvykdyti per nurodytą terminą, pardavėjas (ieškovė) turi teisę reikalauti, kad pirkėjas per nustatytą papildomą 5 (penkių) dienų darbo terminą sumokėtų likusią nesumokėtą žemės sklypo dalies kainą. Remiantis šia nuostata, ieškovė 2016-02-02 išsiuntė atsakovui reikalavimą sumokėti trūkstamą kainos dalį, t.y. 21 504,29 Eur (atitinka 74 250 Lt) per 5 (penkias) dienas nuo šio pranešimo gavimo dienos. Atsakovas į raginimą įvykdyti prievolę nereagavo - per jam nustatytą terminą savo prievolės pagal sutartį neįvykdė, tuo iš esmės pažeidė ginčo šalių sudarytą pirkimo - pardavimo sutartį. Jis atsisako nutraukti sutartį abipusiu bendru sutarimu. CK 6.217 str. 3 d. nustatyta, kad prievolės neįvykdymas per papildomai nustatytą protingą terminą yra prilyginamas esminiam sutarties pažeidimui ir suteikia teisę nukentėjusiajai šaliai vienašališkai nutraukti sutartį. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė nebeturi lūkesčių, jog prievolė bus kada nors įvykdyta, siekiant apginti savo teises ir teisėtus interesus, ieškovė nutraukti sutartį.

6Sutarties 2.2 p. numatyta, kad pirkėjui neįvykdžius įsipareigojimų per pardavėjo nustatytą papildomą terminą, pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį. Šiuo pagrindu pardavėjui nutraukus sutartį, šalys privalo grąžinti viena kitai visa, ką yra gavusios pagal sutartį, o pirkėjas įsipareigoja sumokėti pardavėjui 25 000 Lt fiksuotą baudą už savo įsipareigojimų pagal sutartį neįvykdymą, atlyginti visus dėl sutarties pažeidimo pardavėjui atsiradusius tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia bauda. Atsakovui iš esmės pažeidus sutartį, jis privalo sumokėti ieškovei 7 240,50 Eur (25 000 Lt) dydžio baudą.

7Atsakovas priešieškiniu prašo pripažinti 2012-11-26 žemės sklypo dalies pirkimo-pardavimo sutartį niekine ir negaliojančia, nes sudaryta nesilaikant Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 5 str. 1 d. nustatytos imperatyvios įstatymo normos informuoti kitus žemės sklypo bendraturčius apie tikrąją sandorio kainą; taikyti restituciją ir priteisti atsakovui visą sumą pinigų, kurią pagal sutartį atsakovas yra pervedęs ieškovei – 7 703 Eur (26 600 Lt); priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8Atsakovas nurodo, kad nesutinka su ieškovės ieškinio reikalavimais. Jis CK 1.80 str. 1 d. pagrindu prašo pripažinti sutartį negaliojančia ir taikyti restituciją, nes esminė šios sutarties dalis buvo apsimestinė, todėl visa sutartis laikytina prieštaraujančia imperatyvioms įstatymo normoms.

9CK 1.87 str. 1 d. imperatyviai nurodyta, jog jeigu sandoris sudarytas kitam sandoriui pridengti, taikomos sandoriui, kurį šalys iš tikrųjų turėjo galvoje, taikytinos taisyklės. Ieškovė ieškinyje nenurodė, jog šalių sudaryta sutartis - jos dalis dėl sutarties kainos - buvo apsimestinis sandoris, kuriuo buvo siekiama pridengti tikrąją tarp šalių sutartą ir 2012-10-17 rašytiniu susitarimu patvirtintą žemės sklypo dalies pardavimo kainą. Sudarydama sutartį ieškovė iš tikrųjų neturėjo tikslo parduoti žemės sklypo dalies už sutartyje nurodytą kainą. Prieš daugiau nei mėnesį laiko iki sutarties sudarymo - 2012-10-17 - šalys susitarė dėl tikrosios parduodamo žemės sklypo kainos - sudarė rašytinį susitarimą, kuriame nustatė, jog parduodamo žemės sklypo kaina yra 75 000 Lt, o ne 100 000 Lt. Susitarime pažymima, jog šalys žemės perleidimo sandorį patvirtins ir įstatymo reikalaujama notarine forma, tačiau dėl svarbių priežasčių nurodys ne tikrąją, o apsimestinę sandorio kainą (100 000 Lt). Šį susitarimą ieškovė surašė savo ranka, jį pasirašė ieškovė, atsakovas, taip pat ieškovės vyras A. M.. Todėl šalys 2012-11-26 sudarė apsimestinį sandorį, siekdamos pridengti tikrąjį susitarimą dėl sutartos žemės sklypo dalies kainos.

10Atsakovas pažymi, kad pagal Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 5 str. 1 d. pirmumo teisę įsigyti privačią žemės ūkio paskirties žemę už tą kainą, už kurią ji parduodama, ir kitomis tokiomis pačiomis sąlygomis, turi to žemės sklypo bendraturčiai. Įstatymas imperatyviai nustato, kad parduodant žemės ūkio paskirties žemės sklypą (ar jo dalį), žemės sklypo bendraturčiai privalo žinoti tikrąją sandorio kainą ir kitas esmines perleidžiamo žemės ūkio paskirties žemės sklypo sandorio sąlygas tam, kad galėtų realizuoti savo pirmumo teisę įsigyti perleidžiamą žemės ūkio paskirties žemės sklypą. Šiuo atveju, tiek įgyvendinant įstatyme numatytą procedūrą informuoti ketinamo perleisti žemės sklypo bendraturčius apie pardavimo sandorio sąlygas, tiek ir sudarant ginčijamą sutartį, buvo įgyvendintas ir sudarytas apsimestinis sandoris dėl esminės žemės sklypo perleidimo sąlygos - tikrosios žemės sklypo dalies perleidimo kainos. Todėl CK 1.80 str. 1 d. pagrindu toks sandoris, kurį sudarant buvo pažeistos imperatyvios įstatymo normos, laikytinas prieštaraujančiu imperatyvioms įstatymo normoms, todėl yra niekinis ir negaliojantis ab initio (nuo pat sudarymo momento).

11Atsakovas nurodo, kad CK 1.80 str. 2 d. pagrindu, kai sandoris negalioja, viena jo šalis privalo grąžinti kitai sandorio šaliai visa, ką yra gavusi pagal sandorį (restitucija). Todėl atsakovas prašo taikyti restituciją ir priteisti jam iš ieškovės visus pinigus, kuriuos jis yra jai pervedęs už parduodamą žemės sklypo dalį - 7 703 Eur (26 600 Lt).

12Atsakovas pažymi, kad atmestinas ieškovės reikalavimas dėl 25 000 Lt baudos priteisimo dėl priešieškinyje nurodytų aplinkybių, ieškovė reikalauja priteisti baudą iš atsakovo sandorio pagrindu, kuris buvo apsimestinis. Tuo pačiu ieškovė negali nutraukti ab initio negaliojančio sandorio. Atsakovas taip pat pažymi, kad 25 000 Lt dydžio bauda už sutarties nevykdymą neatitinka protingumo principo, neproporcingai viršija minimaliesiems šalies nuostoliams atlyginti reikalingą sumą.

13Teismo posėdyje dalyvaujantys byloje asmenys palaikė atitinkamai reikalavimus ir atsikirtimus, pagrįsdami juos iš esmės savo procesiniuose dokumentuose nurodytais argumentais.

14Ieškinys atmestinas, priešieškinys tenkintinas visiškai.

15Byloje nustatyta, kad 2012-11-26 ieškovė L. M. ir atsakovas L. V. K. Vilniaus miesto 10-ame notarų biure sudarė žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią ieškovė pardavė atsakovui visą jai asmeninės nuosavybės teise priklausančią 1/3 dalį žemės ūkio paskirties žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ) Vilniaus r. sav. Šios sutarties 2.1 p. nurodyta žemės sklypo dalies pardavimo kaina yra 100 000 Lt (28 962 Eur). Pagal sutarties 2.1.1-2.1.4 punkte nustatytą tvarką, visa kaina sumokama iki 2013-11-26 (b.l. 3-10).

16Iš ieškovės sąskaitos banke išrašo matyti, kad atsakovas viso pervedė ieškovei 26 600 Lt (b.l. 13-83). Ieškovė neginčijo aplinkybės, kad šios lėšos pervestos ginčo sutarties pagrindu.

17Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad minimo sklypo likusios dalys nuosavybės teise priklauso kitiems asmenims, todėl pastarieji laikytini bendraturčiais (b.l. 91-92).

18Nagrinėjamoje byloje atsakovė neginčijo sudariusi 2012-10-17 susitarimą, kuriame nurodoma, kad ginčo sklypo pardavimo kaina yra 75 000 Lt, o deklaruojama - 100 000 Lt (b.l. 115). 2012-10-17 ieškovės prašymu bendraturčiai notariškai informuoti apie ketinimą parduoti žemės sklypą už 100 000 Lt (b.l. 135-141). Ieškovė nesiūlė bendraturčiams pirkti ginčo sklypą už 75 000 Lt.

19CK 4.79 str. 1 d. reglamentuoja, kad bendraturčiai turi pirmenybės teisę pirkti bendrąja nuosavybe esančią parduodamą dalį ta kaina, kuria ji parduodama, ir kitomis tomis pačiomis sąlygomis, išskyrus atvejus, kai parduodama iš viešųjų varžytynių. Šio straipsnio 2 d. numatyta, kad dalies, esančios bendrąja nuosavybe, pardavėjas privalo raštu pranešti kitiems bendraturčiams apie ketinimą parduoti savo dalį ne bendraturčiui ir kartu nurodyti kainą bei kitas sąlygas, kuriomis ją parduoda. Kai parduodama dalis nekilnojamojo daikto, į kurį turima bendrosios nuosavybės teisė, apie tai pranešama per notarą. Kai kiti bendraturčiai atsisako pasinaudoti savo pirmenybės teise pirkti arba šios teisės į nekilnojamąjį daiktą neįgyvendina per vieną mėnesį, o į kitą daiktą – per dešimt dienų nuo pranešimo gavimo dienos, jeigu bendraturčių susitarimu nenustatyta kitaip, tai pardavėjas turi teisę parduoti savo dalį bet kuriam asmeniui. To paties straipsnio 3 d. sakoma, kad jeigu dalis parduota pažeidžiant pirmenybės teisę ją pirkti, kitas bendraturtis turi teisę per tris mėnesius teismo tvarka reikalauti, kad jam būtų perkeltos pirkėjo teisės ir pareigos.

20Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 5 str. 1 d. 1 p. reglamentuoja, kad pirmumo teisę įsigyti privačią žemės ūkio paskirties žemę už tą kainą, už kurią ji parduodama, ir kitomis tokiomis pačiomis sąlygomis (nagrinėjamu atveju ir buvo sudarytas sandoris dėl privačios žemės ūkio paskirties sklypo dalies pardavimo), išskyrus atvejus, kai parduodama iš viešųjų varžytynių, šia eilės tvarka turi žemės sklypo bendraturčiai - Civilinio kodekso 4.79 str. nustatyta tvarka.

21Sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos CK 6.193 - 6.195 str. Pagal kasacinio teismo jurisprudenciją, kai kyla šalių ginčas dėl konkrečios sutarties turinio, jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes. Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu. Aiškinant sutartį, būtina vadovautis ir CK 1.5 str. įtvirtintais bendraisiais teisės principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. rugsėjo 15 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-813/2003; 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2004; 2004 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-274/2004; 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-406/2005; 2007 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2007 ir kt.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, jog esminiai sutarčių aiškinimo principai (t.y. nagrinėti tikruosius sutarties šalių ketinimus ir aiškinti sutartį sąžiningai) lemia būtinybę aiškinant sutarties sąlygas atsižvelgti ne tik į lingvistinę reikšmę, tačiau įvertinti ir sutarties šalių elgesį, jų subjektyvią nuomonę dėl sutarties sąlygų turinio bei sutarties sudarymo metu buvusį sąlygų suvokimą. Dėl to reikšminga CK 6.193 str. 5 d. nustatyta bendroji taisyklė, kad sutarties aiškinimui svarbu ir faktinės aplinkybės, susijusios su sutarties sudarymu, vykdymu, kitokiais šalių veiksmais, nes faktiniai šalių veiksmai reikšmingi siekiant nustatyti tikruosius šalių ketinimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje bylos Nr. 3K-3-288/2010, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010).

22Sandoriais laikomi asmenų veiksmai, kuriais siekiama sukurti, pakeisti arba panaikinti civilines teises ir pareigas (CK 1.63 str. 1 d.). Jeigu sandoris sudarytas kitam sandoriui pridengti, taikomos sandoriui, kurį šalys iš tikrųjų turėjo galvoje, taikytinos taisyklės (CK 1.87 str. 1 d.). Pripažintas negaliojančiu sandoris laikomas negaliojančiu ab initio (nuo jo sudarymo momento) (CK 1.95 str. 1 d.). Kai sandoris negalioja, viena jo šalis privalo grąžinti kitai sandorio šaliai visa, ką yra gavusi pagal sandorį (restitucija), o kai negalima grąžinti to, ką yra gavusi, natūra, – atlyginti to vertę pinigais, jeigu įstatymai nenumato kitokių sandorio negaliojimo pasekmių (CK 1.80 str. 2 d.).

23Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 str. reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad įrodymų pakankamumo klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į ginčo pobūdį ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Vertindamas įrodymus teismas privalo įvertinti byloje esančių įrodymų sąsajumą, leistinumą, patikimumą, įrodomąją reikšmę, palyginti tiriamose įrodinėjimo priemonėse esančią informaciją ir patikrinti, ar ji nėra prieštaringa. Objektyvus įrodymų įvertinimas reiškia, kad teismas juos privalo vertinti nešališkai, visapusiškai ir pagrįsti savo išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2001; 2002 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-462; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2004 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-513/2004; 2005 m. kovo 2 d. nutartis, civilinėje byloje 3K-3-147/2005; 2005 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-601/2005; 2009 m. gruodžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-516/2009 ir kt.).

24Nagrinėjamu atveju teismas konstatuoja, kad labiau tikėtina, jog faktiškai ginčo sandorio šalys sutarė perleisti žemės sklypo dalį už 75 000 Lt. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į tai, kad 2012-10-17 šalių rašytiniu susitarimu ginčo šalys elgėsi nesąžiningai, nurodydamos, jog šis susitarimas yra „tikras“, nors yra pirkimo pardavimo notarinė sutartis, kurioje deklaruota 100 000 Lt kaina, kad ir tos pačios datos pareiškimais bendraturčiams nurodoma parduodamo žemės sklypo dalies kaina yra ne šalių sutarta, o kita - 100 000 Lt, t.y. sandorio šalys siekė išvengti ginčo sklypo pardavimo bendraturčiams. Ieškovė nepateikė įrodymų, jog minėto susitarimo dieną buvo kitas pirkėjas, kuris ketino pirkti ginčo sklypą už 100 000 Lt. Iš šalių pasisakymų matyti, kad būtent atsakovas iniciavo sandorio sudarymą, o ieškovė iki tol netino parduoti ginčo sklypo. Byloje nėra įrodymų, kad ieškovė ar atsakovas informavo bendraturčius apie parduodamą žemės sklypo dalies kainą - 75 000 Lt.

25Taigi byloje nustatytų aplinkybių ir esančių įrodymų visumos pagrindu konstatuotina, kad ginčo sandoris yra niekinis, nes prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms (CK 1.80 str. 1 d.) ir yra apsimestinis (CK 1.87 str. 1 d.), sandoris pripažintinas negaliojančiu nuo jo sudarymo momento (CK 1.95 str. 1 d.), tuo pačiu taikytina restituciją (CK 1.80 str. 2 d., 6.145-6.147 str.). Pagal CK 6.146 str. nuostatas restitucija atliekama natūra, išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma arba sukeltų didelių nepatogumų šalims. Byloje nėra duomenų, kad ginčo sutartimi perleistas žemės sklypas (jo dalis) negali būti grąžintas ieškovei – nagrinėjamu atveju paliktinas ieškovės asmenine nuosavybe, nes ginčo sklypas nebuvo perduotas atsakovo nuosavybėn, kadangi pagal sutarties sąlygas nebuvo visiškai atsiskaityta ir sudarytas perdavimo priėmimo aktas (sutarties 5.1, 5.2 p.); o atsakovui priteistina iš ieškovės jos gautos sumos pagal ginčo sandorį.

26Konstatavus, kad priešieškinis pagrįstas, darytina išvada, kad ieškovė nepagrįstai reikalauja nutraukti ginčo sutartį ir priteisti baudą, procesines palūkanas.

27Kiti dalyvaujančių byloje asmenų argumentai ir byloje esantys įrodymai esminės reikšmės bylai neturi, todėl teismas atskirai jų neaptaria (CPK 3 str. 1 ir 7 d., 185 str.).

28Ieškinį atmetus, o priešieškinį patenkinus visiškai, ieškovei nepriteistina jos turėtos bylinėjimosi išlaidos; atsakovui nepriteistina jo turėtos bylinėjimosi išlaidos - kaip matyti, ginčas kilo dėl šalių nesąžiningų veiksmų, todėl būtų neteisinga ir neprotinga priteisti jų patirtas bylinėjimosi išlaidas (CPK 3 str. 1 ir 7 d., 93, 98 str.).

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-268, 270 str. teismas

Nutarė

30ieškinį atmesti, priešieškinį patenkinti visiškai.

31Pripažinti negaliojančia 2012-11-26 žemės sklypo dalies pirkimo pardavimo sutartį, sudarytą tarp L. M. (asmens kodas ( - ) ir L. V. K. (asmens kodas ( - ) notarinio registro Nr. P1-3796, nuo jos sudarymo momento.

32Taikyti restituciją ir L. M. (asmens kodas ( - ) asmenine nuosavybe palikti žemės sklypo dalį, dėl kurios pardavimo 2012-11-26 sudaryta žemės sklypo dalies pirkimo pardavimo sutartis tarp jos ir L. V. K. (asmens kodas ( - ) notarinio registro Nr. P1-3796; priteisti iš ieškovės L. M. (asmens kodas ( - ) atsakovui L. V. K. (asmens kodas ( - ) 7 703 Eur (septynių tūkstančių septynių šimtų trijų eurų) sumą.

33Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Igoris Kasimovas, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 4. ieškovė, patikslinusi ieškinį, prašo nutraukti ginčo šalių 2012-11-26... 5. Ieškovė nurodo, kad 2012-11-26 su atsakovu notariškai sudarė žemės sklypo... 6. Sutarties 2.2 p. numatyta, kad pirkėjui neįvykdžius įsipareigojimų per... 7. Atsakovas priešieškiniu prašo pripažinti 2012-11-26 žemės sklypo dalies... 8. Atsakovas nurodo, kad nesutinka su ieškovės ieškinio reikalavimais. Jis CK... 9. CK 1.87 str. 1 d. imperatyviai nurodyta, jog jeigu sandoris sudarytas kitam... 10. Atsakovas pažymi, kad pagal Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo... 11. Atsakovas nurodo, kad CK 1.80 str. 2 d. pagrindu, kai sandoris negalioja, viena... 12. Atsakovas pažymi, kad atmestinas ieškovės reikalavimas dėl 25 000 Lt baudos... 13. Teismo posėdyje dalyvaujantys byloje asmenys palaikė atitinkamai reikalavimus... 14. Ieškinys atmestinas, priešieškinys tenkintinas visiškai.... 15. Byloje nustatyta, kad 2012-11-26 ieškovė L. M. ir atsakovas L. V. K. Vilniaus... 16. Iš ieškovės sąskaitos banke išrašo matyti, kad atsakovas viso pervedė... 17. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad... 18. Nagrinėjamoje byloje atsakovė neginčijo sudariusi 2012-10-17 susitarimą,... 19. CK 4.79 str. 1 d. reglamentuoja, kad bendraturčiai turi pirmenybės teisę... 20. Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 5 str. 1 d. 1 p.... 21. Sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos CK 6.193 - 6.195 str. Pagal... 22. Sandoriais laikomi asmenų veiksmai, kuriais siekiama sukurti, pakeisti arba... 23. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK... 24. Nagrinėjamu atveju teismas konstatuoja, kad labiau tikėtina, jog faktiškai... 25. Taigi byloje nustatytų aplinkybių ir esančių įrodymų visumos pagrindu... 26. Konstatavus, kad priešieškinis pagrįstas, darytina išvada, kad ieškovė... 27. Kiti dalyvaujančių byloje asmenų argumentai ir byloje esantys įrodymai... 28. Ieškinį atmetus, o priešieškinį patenkinus visiškai, ieškovei... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-268, 270... 30. ieškinį atmesti, priešieškinį patenkinti visiškai.... 31. Pripažinti negaliojančia 2012-11-26 žemės sklypo dalies pirkimo pardavimo... 32. Taikyti restituciją ir L. M. (asmens kodas ( - ) asmenine nuosavybe palikti... 33. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...