Byla 2-1642/2014
Dėl 2012 m. balandžio 10 d. bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,Plusta“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė Bukavinienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų kreditorių R. P. ir L. P. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2014 m. birželio 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-834-154/2014 pagal pareiškėjų kreditorių L. P., R. P. ir T. A. skundą dėl 2012 m. balandžio 10 d. bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,Plusta“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo.

2Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Šiaulių apygardos teismas 2009 m. gegužės 26 d. nutartimi iškėlė UAB „Plusta“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė kooperatinę bendrovę „Jonas ir sūnūs“.

5Pareiškėjai (kreditoriai) L. P., R. P., T. A. kreipėsi į teismą su skundu, pašydami: 1) pripažinti, kad 2014 m. balandžio 10 d. įvykęs BUAB „Plusta“ kreditorių susirinkimas neteisėtas ir klaidinantis BUAB „Plusta“ kreditorius; bankroto administratoriaus ataskaita yra melaginga, prieštaraujanti Šiaulių apygardos teismo 2014-03-18 nutarties sąlygoms; 2) panaikinti 2014 m. balandžio 10 d. įvykusio BUAB „Plusta“ kreditorių susirinkimo nutarimus. Pareiškėjai nurodė, kad 2014 m. balandžio 10 d. įvykęs kreditorių susirinkimas yra neteisėtas, nes Šiaulių VMI atstovė T. B. negalėjo pirmininkauti šiam susirinkimui, o G. Š. negalėjo būti susirinkimo sekretore. Pirmininkaujant T. B., iš susirinkime dalyvavusių kreditorių buvo atimta teisė papildyti arba pakeisti susirinkimo darbotvarkę bei pagarsinti nusikalstamus T. B. ir administratoriaus veiksmus; bankroto administratoriaus ataskaitoje pateikiami akivaizdžiai melagingi faktai. Iš susirinkime dalyvavusių kreditorių buvo atimta teisė diskutuoti, nepasisakyta dėl Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 18 d. nutartyje išdėstytų sąlygų.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Šiaulių apygardos teismas 2014 m. birželio 13 d. nutartimi pareiškėjų (kreditorių) skundą dėl 2014 m. balandžio 10 d. bankrutavusios UAB „Plusta“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo atmetė. Teismas nurodė, kad Šiaulių apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. B2-30-154/2014 2014 m. kovo 18 d. priimtas kreditorių L. P. ir R. P. skundas, kuriuo prašoma: nušalinti nuo BUAB „Plusta“ bankroto procedūrų vykdymo bankroto administratorių kooperatinę bendrovę „Jonas ir sūnūs“ (vadovas J. G.), suteikiant teisę patiems BUAB kreditoriams laisva valia išsirinkti naują kreditorių komitetą ir laisva valia, demokratiniu būdu sušaukto visuotinio kreditorių susirinkimo metu, pasirinkti bankroto administratorių; panaikinti kaip nepagrįstą ir neteisėtą BUAB „Plusta“ kreditorių susirinkimo 2010 m. rugpjūčio 16 d. darbo reglamentą. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 18 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-30-154/2014, BUAB „Plusta“ bankroto administratorius KB „Jonas ir sūnūs“ ir BUAB „Plusta“ Kreditorių susirinkimo pirmininkas VMI Šiaulių skyriaus įgaliota atstovė T. B. buvo įpareigoti sušaukti BUAB „Plusta“ kreditorių susirinkimą ir pateikti savo bei kreditorių susirinkimo nuomonę dėl kreditorių L. P. ir R. P. prašymo atstatydinti bankroto administratorių KB „Jonas ir sūnūs“. Vykdant Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 18 d. nutartį, 2014 m. balandžio 10 d. įvyko BUAB „Plusta“ kreditorių susirinkimas, kuriame 1-uoju darbotvarkės klausimu buvo svarstoma bankroto administratoriaus ataskaita, o 2-uoju darbotvarkės klausimu buvo svarstoma dėl kreditorių L. P. ir R. P. prašymo atstatydinti bankroto administratorių KB „Jonas ir sūnūs“. Jokių kitų klausimų svarstyti kreditorių susirinkime teismas minėta nutartimi neįpareigojo, o taip pat nenustatė, kokia turi būti kreditorių susirinkimo darbotvarkė. Todėl teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo pripažinti, jog 2014 m. balandžio 10 d. įvykusio BUAB „Plusta“ kreditorių susirinkimo darbotvarkė prieštarauja Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 18 d. nutartyje išdėstytoms sąlygoms. Jokių procedūrinių pažeidimų pareiškėjai nenurodė, o teismas iš byloje esančių įrodymų nenustatė. Be to, dėl Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 18 d. nutarties vykdymo jau yra pasisakyta Šiaulių apygardos teismo 2014 m. balandžio 8 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. B2-30-154/2014, atsisakant priimti L. P. ir R. P. preiškimą dėl bankroto administratoriaus KB „Jonas ir sūnūs“ atvirai nusikalstamų veiksmų. Įmonių bankroto įstatymo 22 str. 1 d. nustatyta, kad pirmajame kreditorių susirinkime turi būti išrinktas kreditorių susirinkimo pirmininkas. Byloje nėra ginčo, kad BUAB „Plusta“ pirmajame kreditorių susirinkime kreditorių susirinkimo pirmininku buvo išrinkta VMI atstovė T. B., ji Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 18 d. nutartimi buvo įpareigota sušaukti BUAB „Plusta“ kreditorių susirinkimą, jame dalyvavo, todėl teismas sprendė, kad kitam kreditorių susirinkimo pirmininko rinkimui nebuvo teisinio pagrindo. Teismo teigimu, iš 2014 m. balandžio 10 d. įvykusio BUAB „Plusta“ kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad kreditorių susirinkimo pirmininkė T. B. pasiūlė, kad sekretoriaujančiu kreditorių susirinkime asmeniu būtų G. Š.. Kreditorės T. A. įgaliotas asmuo D. Š. pasisakė, kad sekretoriaujančia negali būti išrinkta administratoriaus darbuotoja G. Š., nes gali būti interesų konfliktas, pasiūlė susirinkimo sekretoriaujančiu kreditorės L. P. įgaliotą asmenį E. K.. Tuomet dėl kreditorių susirinkimo sekretoriaus buvo balsuojama ir už tai, kad susirinkimo sekretoriumi būtų G. Š. balsavo 24,16 proc. dalyvaujančių susirinkime kreditorių, o už E. K. balsavo 5,64 proc. dalyvaujančių susirinkime kreditorių. Teismas nurodė, kad šios aplinkybės patvirtina, jog susirinkimo sekretore kreditorių, dalyvavusių susirinkime, balsų dauguma teisėtai buvo išrinkta G. Š., jokių pažeidimų šiuo atveju nebuvo padaryta. Teismas pažymėjo, kad bankroto administratorius yra atskaitingas kreditorių susirinkimui ir vykdo šio susirinkimo sprendimus (ĮBĮ 11 str. 3 d. 20 p.), administratoriaus ataskaitą pirmiausia yra kompetentingas tvirtinti kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 23 str. 4 p.), todėl administratoriaus ataskaitos patvirtinimas kreditorių balsų dauguma (ĮBĮ 24 str. 1 d.) reiškia kreditorių pritarimą administratoriaus veiklai ar jo veiklos daliai, už kurią tvirtinama ataskaita. Teismas nustatė, kad 2014 m. balandžio 10 d. įvykusio BUAB „Plusta“ kreditorių susirinkimo metu „už“ administratoriaus ataskaitos patvirtinimą balsavo kreditoriai, turintys 50,91 proc. visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų, o „prieš“ balsavo kreditoriniai, turintys 9,44 proc. visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų, t. y. bankroto administratoriaus veiklos ataskaita buvo patvirtinta ĮBĮ 24 str. 1 d. nustatyta tvarka, nes už ją balsavo daigiau kaip pusė visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos. Teismas, susipažinęs su į bylą pateikta administratoriaus ataskaita, pareiškėjų pateiktais Šiaulių apygardos prokuratūros nutarimais, teismų procesiniais sprendimais, konstatavo, kad nėra pagrindo konstatuoti ataskaitoje pateiktų duomenų „melagingumo“, o pareiškėjų procesiniuose dokumentuose nurodytos aplinkybės jau ne kartą yra tirtos teismine tvarka ir dėl jų jau yra pasisakyta.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Pareiškėjai kreditoriai R. P. ir L. P. atskiruoju skundu prašo Šiaulių apygardos teismo 2014 m. birželio 13 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjų skundą tenkinti, kreiptis į ikiteisminio tyrimo institucijas dėl bankrutuojančiuos UAB ,,Plusta“ administratoriaus KB ,,Jonas ir sūnūs“, VMI Šiaulių apskrities atstovo, T. B., VSDFV Šiaulių skyriaus direktoriaus, L. S. daromų tyčinių nusikaltimų, numatytų BK 25, 300, 281, 282, 186, 228 straipsniuose, požymių. Bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Skundą grindžia šiais argumentais:

101. Teismas, nagrinėdamas pareiškėjų skundą rašytinio proceso tvarka, atėmė pareiškėjams teisę būti išklausytiems.

112. Teismo nutartis yra nemotyvuota. Teismas netyrė ir nepasisakė dėl byloje pateiktų įrodymų, neatskleidė bylos esmės.

12Atsakovas BUAB ,,Plusta“ administratorius KB ,,Jonas ir sūnūs“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti.

13Trečiasis asmuo Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Šiaulių apygardos teismo 2014 m. birželio 13 d. nutartį palikti nepakeistą, o skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad sutinka su teismo skundžiamoje nutartyje nurodytais argumentais, kurių atskirojo skundai nepaneigia.

14IV. Apeliacinio teismo argumentai

15Atskirasis skundas netenkintinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

17Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Įmonių bankroto įstatymas, o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms.

18ĮBĮ 21 straipsnyje nustatytos bankrutuojančios įmonės kreditorių teisės bankroto byloje. Viena jų, nustatyta šio straipsnio 2 dalies 1 punkte, nurodo, kad kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo interesus. Nustatyta teisė garantuoja kreditoriui galimybę dalyvauti tvarkant bankrutuojančios įmonės reikalus, taip pat užtikrina galimybę ginti savo interesus. ĮBĮ normos kreditorių susirinkimui paveda spręsti esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, nes bankroto procese siekiama patenkinti ne pavienių, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. Dėl to bankroto procedūras vykdo ne pavieniai kreditoriai, o jų visuma (kreditorių susirinkimas ar kreditorių komitetas, jeigu toks yra sudaromas). Tik kreditorių visuma sprendžia tokius esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, kaip administratoriaus veiklos kontrolė; bankrutuojančios įmonės ūkinė komercinė veikla; įmonės likvidavimas; parduodamo turto vertinimo tvarkos nustatymas; turto pardavimo kainos tvirtinimas; kiti įstatymo jam priskirti klausimai (ĮBĮ 23 str.). Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime (ĮBĮ 24 str.). Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius klausimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje bankrutuojančios L. K. IĮ „Talka“ administratorius v. bankrutuojančios L. K. IĮ „Talka“ kreditorių susirinkimo pirmininkas UAB „Skirnuva“, bylos Nr. 3K-3-477/2011).

19Teismų praktikoje pripažįstama, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo, reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta bankrutuojančios UAB ,,Revi“ byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtus interesus, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina.

20Byloje nustatyta, kad BUAB ,,Plusta“ bankroto byloje Nr. B2-30-154/2014 priimta Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 18 d. nutartimi BUAB „Plusta“ bankroto administratorius KB „Jonas ir sūnūs“ ir BUAB „Plusta“ kreditorių susirinkimo pirmininkas VMI Šiaulių skyriaus įgaliota atstovė T. B. buvo įpareigoti sušaukti BUAB „Plusta“ kreditorių susirinkimą ir pateikti savo bei kreditorių susirinkimo nuomonę dėl kreditorių L. P. ir R. P. prašymo atstatydinti bankroto administratorių KB „Jonas ir sūnūs“ (b. l. 150-151). Vykdant minėtą nutartį, 2014 m. balandžio 10 d. buvo sušauktas BUAB „Plusta“ kreditorių susirinkimas, kurio darbotvarkė sudaryta vykdant nutartyje suformuluotus nurodymus, pirmuoju darbotvarkės klausimu įtrauktas svarstymas dėl BUAB ,,Plusta“ administratoriaus ataskaitos, o antruoju klausimu – dėl kreditorių L. P. ir R. P. prašymo atstatydinti bankroto administratorių KB „Jonas ir sūnūs“ (b. l. 23-28).

21Iš 2014 m. balandžio 10 d. BUAB ,,Plusta“ kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad susirinkime dalyvavo kreditoriai, kurių patvirtinti kreditoriniai reikalavimai sudarė 232 043,37 Lt arba 60,35 proc. visų teismo patvirtintų reikalavimų (b. l. 23-27). Minėto kreditorių susirinkimo metu kreditorių susirinkimo pirmuoju klausimu priimtas nutarimas patvirtinti administratoriaus ataskaitą, kuris priimtas „už“ balsavus 50,91 proc. visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų, o „prieš“ – 9,44 proc. visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų. Nutarimas antruoju klausimu - neatstatydinti bankroto administratoriaus KB ,,Jonas ir sūnūs“ - priimtas už“ balsavus 50,93 proc. visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų, o „prieš“ – 9,42 proc. visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų. Byloje nėra duomenų, kad būtų pažeisti procedūriniai kreditorių susirinkimo sušaukimo, balsavimo ar kiti klausimai.

22Apeliantai 2014 m. balandžio 10 d. įvykusio BUAB „Plusta“ kreditorių susirinkimo neteisėtumą grindė tuo, kad kreditoriaus Šiaulių VMI atstovė T. B. negalėjo pirmininkauti susirinkimui, o KB ,,Jonas ir sūnūs“ vyr. buhalterė G. Š. negalėjo būti susirinkimo sekretore. Teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, kad BUAB „Plusta“ pirmajame kreditorių susirinkime kreditorių susirinkimo pirmininku buvo išrinkta VMI atstovė T. B., kuri Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 18 d. nutartimi buvo įpareigota sušaukti BUAB „Plusta“ kreditorių susirinkimą, todėl kitam kreditorių susirinkimo pirmininko rinkimui nebuvo teisinio pagrindo. Iš 2014 m. balandžio 10 d. įvykusio BUAB „Plusta“ kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad kreditorių susirinkime dalyvavusių kreditorių balsų dauguma susirinkimo sekretore buvo išrinkta G. Š.. Todėl nėra pagrindo išvadai, kad paskiriant kreditorių susirinkimo sekretorę, buvo padaryti kokie nors pažeidimai. Be to, kaip minėta, su bankrutuojančios įmonės bankroto procesu susijusius klausimus sprendžia ne kreditorių susirinkimo pirmininkas ar sekretorė, o įmonės kreditoriai balsų dauguma. Dėl to aplinkybė, kad pareiškėjai nepritarė kreditorių susirinkimo pirmininkės ir sekretorės kandidatūroms, nėra pagrindas pripažinti šiame susirinkime priimtus kreditorių susirinkimo nutarimus negaliojančiais.

23Kasacinio teismo išaiškinta, kad administratoriaus ataskaitos patvirtinimas reiškia kreditorių pritarimą administratoriaus veiklai ar jo veiklos daliai, už kurią tvirtinama ataskaita. Administratoriaus ataskaitos nepatvirtinimas reiškia, kad kreditoriai nesutinka su administratoriaus veikla vykdant pavedimo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje BAB „Vilniaus pirmoji autotransporto įmonė“ v. UAB „Vermosa“, bylos Nr. 3K-3-234/2011). Bankroto administratorius yra atskaitingas kreditorių susirinkimui ir vykdo šio susirinkimo sprendimus (ĮBĮ 11 str. 3 d. 20 p.), jo ataskaitą pirmiausia yra kompetentingas tvirtinti kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 23 str. 4 p.), todėl administratoriaus ataskaitos patvirtinimas kreditorių balsų dauguma (ĮBĮ 24 str. 1 d.) reiškia kreditorių pritarimą administratoriaus veiklai ar jo veiklos daliai, už kurią tvirtinama ataskaita. Administratoriaus ataskaitos nepatvirtinimas reiškia, kad kreditoriai nesutinka su administratoriaus veikla vykdant pavedimo sutartį. Lietuvos apeliacinis teismas, nagrinėdamas tokius klausimus, ne kartą yra pažymėjęs, jog teisinį pagrindą netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos sudaro ydingai parengta ataskaita, kai įrašyti neįvykę faktai, klaidinga informacija ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-105/2012).

24Kaip minėta, 2014 m. balandžio 10 d. BUAB ,,Plusta“ kreditorių susirinkime, balsuojant daugiau kaip pusei visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, buvo priimtas nutarimas patvirtinti administratoriaus ataskaitą. Taigi laikytina, kad BUAB ,,Plusta“ kreditoriai pritarė administratoriaus veiklai bei jo pateiktai ataskaitai. Pareiškėjai nurodydami, kad administratoriaus veikos ataskaitoje pateikiami akivaizdžiai melagingi duomenys, jokių tai pagrindžiančių įrodymų nei pirmosios instancijos teismui nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė, todėl šie argumentai atmestini kaip neįrodyti (CPK 178 str.).

25Atmestinas apeliantų argumentas, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas pareiškėjų skundą rašytinio proceso tvarka, atėmė pareiškėjams teisę būti išklausytiems. Nei ĮBĮ, nei CPK imperatyviai nenustato, kad skundai dėl kreditorių susirinkimo bei jo nutarimų teisėtumo turėtų būti nagrinėjami žodinio proceso tvarka. Tokiu atveju dėl bylos nagrinėjimo žodinio ar rašytinio proceso tvarka sprendžia bylą nagrinėjantis teismas.

26Apeliantai skunde pareiškė prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka. Pažymėtina, jog remiantis CPK 336 straipsnio 1 dalimi, apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė aplinkybių, kurios galėtų būti vertintinos, kaip suteikiančios pagrindą spręsti, jog bylą yra būtina nagrinėti žodinio proceso tvarka. Pažymėtina, kad tokių aplinkybių ar kitų svarių argumentų nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka nenurodė ir prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka pareiškę apeliantai, todėl prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka netenkinamas.

27Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais, daro išvadą, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta, priešingai nei nurodo apeliantai, motyvuota bei priimta tinkamai įvertinus visus byloje esančius įrodymus, o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą nutartį. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų taip pat nenustatyta (CPK 329 str. 2 d).

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

29Šiaulių apygardos teismo 2014 m. birželio 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė... 2. Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Šiaulių apygardos teismas 2009 m. gegužės 26 d. nutartimi iškėlė UAB... 5. Pareiškėjai (kreditoriai) L. P., R. P., T. A. kreipėsi į teismą su skundu,... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Šiaulių apygardos teismas 2014 m. birželio 13 d. nutartimi pareiškėjų... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 9. Pareiškėjai kreditoriai R. P. ir L. P. atskiruoju skundu prašo Šiaulių... 10. 1. Teismas, nagrinėdamas pareiškėjų skundą rašytinio proceso tvarka,... 11. 2. Teismo nutartis yra nemotyvuota. Teismas netyrė ir nepasisakė dėl byloje... 12. Atsakovas BUAB ,,Plusta“ administratorius KB ,,Jonas ir sūnūs“... 13. Trečiasis asmuo Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija... 14. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 15. Atskirasis skundas netenkintinas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 18. ĮBĮ 21 straipsnyje nustatytos bankrutuojančios įmonės kreditorių teisės... 19. Teismų praktikoje pripažįstama, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių... 20. Byloje nustatyta, kad BUAB ,,Plusta“ bankroto byloje Nr. B2-30-154/2014... 21. Iš 2014 m. balandžio 10 d. BUAB ,,Plusta“ kreditorių susirinkimo protokolo... 22. Apeliantai 2014 m. balandžio 10 d. įvykusio BUAB „Plusta“ kreditorių... 23. Kasacinio teismo išaiškinta, kad administratoriaus ataskaitos patvirtinimas... 24. Kaip minėta, 2014 m. balandžio 10 d. BUAB ,,Plusta“ kreditorių... 25. Atmestinas apeliantų argumentas, kad pirmosios instancijos teismas,... 26. Apeliantai skunde pareiškė prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso... 27. Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais, daro išvadą, jog... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios... 29. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. birželio 13 d. nutartį palikti...