Byla 2-2336-775/2015
Dėl testamento pripažinimo negaliojančiu bei kito testamento pripažinimo galiojančiu, trečiasis asmuo notarė A. U

1Kauno apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė, sekretoriaujant J. V., dalyvaujant ieškovui ir jo atstovui advokatui V. M., atsakovei I. D., atsakovių atstovui advokatui E. P. S., trečiajam asmeniui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo J. A. Z. ieškinį atsakovėms I. D. ir U. B. dėl testamento pripažinimo negaliojančiu bei kito testamento pripažinimo galiojančiu, trečiasis asmuo notarė A. U.,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo pripažinti negaliojančiu 2012-07-12 J. Z. surašytą testamentą, patvirtintą Kauno m. 19-ojo notarų biuro notarės A. U., reg. Nr. ( - ), kuriuo J. Z. visą savo nekilnojamąjį turtą lygiomis dalimis paliko ieškovui ir atsakovėms A. M. B. (teisių perėmėja U. B.) bei I. D.; taip pat pripažinti galiojančiu 2002-06-17 J. Z. surašytą testamentą, kurį patvirtino Kauno m. 12-ojo notarų biuro notarė D. V., reg. Nr. ( - ), priteisti iš atsakovių ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas (t. 1, b. l. 3-5).

3Ieškovas ir jo atstovas nurodė, jog 2012-08-31 mirė ieškovo sesuo J. Z.. Dar 2002-06-17 ji buvo surašiusi testamentą, kurį patvirtino Kauno m. 12-ojo notarų biuro notarė D. V., visą savo turtą – butą, esantį ( - ), ir namų apyvokos daiktus – J. Z. paliko broliui - ieškovui J. A. Z., nes nebuvo susituokusi, vaikų neturėjo, o brolis jai nuolat padėdavo, jos butą remontuodavo, su seserimis ji blogai sugyveno, su I. D. buvo susipykusi, nes J. Z. nesutiko savo buto palikti jos sūnui. Dar 1998 m. J. Z. persirgo insultą, ji buvo gydoma nuo išėminės širdies ligos ir aterosklerozės. J. Z. sveikata pablogėjo 2010 m. po apendicito operacijos, jai pradėjo rodytis, kad kažkas skambina į buto duris, jos savijauta ypač pablogėjo 2012 m., dėl jos neadekvataus elgesio buvo kreiptasi į VšĮ „Kauno Kalniečių poliklinika“ Psichinės sveikatos centrą, jai buvo nustatyta senatvinė silpnaprotystė, nustatytas nuolatinės priežiūros poreikis. Dėl blogos sveikatos J. Z. reikėjo slaugyti, ieškovas su A. M. B. susitarė dėl pagalbos, jie pakaitomis slaugė ligonę J. Z.. Sesuo I. D. nesutiko slaugyti sesers. 2012 m. birželio mėn. J. Z. buvo paguldyta į ligoninę, ten jos būklė trumpam stabilizavosi, tačiau liepos mėn. jos savijauta labai pablogėjo, ji buvo nesąmoninga ir jau nekalbėjo. 2012 m. rugpjūčio mėn. buvo vėl paguldyta į ligoninę, kur 2012-08-31 mirė. Ieškovas po sesers mirties kreipėsi į Kauno m. 3-ąjį notaro biurą, tačiau notarė V. V. pranešė, kad 2012-07-12 buvo surašytas kitas testamentas, kuriuo J. Z. visą savo turtą lygiomis dalimis paliko ieškovui, A. M. B. bei I. D.. Ieškovas tvirtina, kad J. Z. dėl savo sunkaus fizinio stovio ir senatvinės silpnaprotystės negalėjo suvokti savo veiksmų reikšmės ir jų pasekmių, todėl 2012-07-12 testamente nėra išreikšta tikroji jos valia, be to, testamentą pasirašė kitas asmuo, o įstatymas numato, kad testamentą gali sudaryti tik pats testatorius. Tuo metu J. Z. nevaikščiojo, testamento pasirašymas buvo įtakojamas atsakovių ir slepiant tai nuo ieškovo, kadangi 2012-07-12 ieškovas susižalojo ir iki 2012-07-23 buvo ligoninėje, negalėjo lankyti sesers. Atsižvelgiant į aplinkybes, kad 2012-07-12 testamentas sudarytas neveiksnaus asmens ir pasirašytas ne pačios testatorės, jis turi būti pripažintas negaliojančiu, o 2002-06-17 sudarytas testamentas teismo turi būti pripažintas galiojančiu.

4Teismo nustatytu terminu atsakovė I. D. pateikė atsiliepimą į ieškinį (t. 1, b. l. 35-36), nurodė, jog su ieškiniu nesutinka, prašė jį atmesti.

5Atsakovė ir jos atstovas paaiškino, jog J. Z. 2012-07-12 testamentu išreiškė savo valią ir ją reikia gerbti, jos su J. Z. gyveno draugiškai, viena kitai padėdavo. Palikėja rūpinosi tiek brolis, tiek seserys. Nėra jokio įstatyminio pagrindo naikinti 2012-07-12 J. Z. testamento. Liudytojų parodymai prieštaringi, psichiatrijos ekspertizės išvada nekategoriška, palikėja, sudarydama ginčijamą testamentą, buvo savyje orientuota, tą patvirtino ir notarė.

6Teismo nustatytu terminu atsakovė U. B. pateikė teismui atsiliepimą (t. 1, b. l. 98-99), patvirtino tas pačias aplinkybes, kaip ir atsakovė I. D..

7Teismo nustatytu terminu trečiasis asmuo notarė A. U. pateikė atsiliepimą į ieškinį (t. 1, b. l. 32), nurodė, jog su pareikštu ieškiniu nesutinka.

8Teismo posėdyje notarė paaiškino, kad 2012-07-05 nuvyko adresu ( - ), pas testatorę J. Z. su paruoštu testamento projektu, kuriuo visas jos turtas būtų paliekamas jos seserims I. D. ir A. M. B., tačiau perskaičius projekto tekstą testatorė J. Z. pareiškė, kad ji turi ir brolį ir savo turtą nori palikti visiems trims lygiomis dalimis. 2012-07-12 atvykus pas testatorę dar kartą su parengtu testamentu ir jį perskaičius, J. Z. patvirtino, kad toks testamentas atitinka jos valią, ji tekstą suprato ir testamentą pati pasirašė. Per klaidą nebuvo pataisyta testamento data, todėl notarė ranka dieną iš penktos pataisė į dvyliktą.

9Ieškinys tenkintinas.

10Iš bylos medžiagos nustatyta, jog 2002-06-17 J. Z. Kauno miesto 12-ajame notarų biure pasirašė testamentą, kuriuo visą mirties dieną jai priklausantį turtą paliko broliui J. A. Z. (t. 1, b. l. 6). 2012-07-12 J. Z. pasirašė kitą testamentą, kuriuo visą mirties dieną jai priklausantį turtą lygiomis dalimis paliko broliui J. A. Z. ir seserims I. D. bei A. M. B. (t. 1, b. l. 7, 75-80), testamentą patvirtino Kauno miesto 19-ojo notaro biuro notarė A. U.. Nuo 2012-05-28 J. Z. buvo nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros poreikis (t. 1, b. l. 14), 2012-06-06 ji buvo hospitalizuota VšĮ „Kauno klinikinė ligoninė“, išrašyta 2012-06-14 (t. 1, b. l. 9), nuo 2012-06-22 jai nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis (t. 1, b. l. 13). 2012-06-26 Ąžuolyno šeimos sveikatos centro gydytoja A. V. išdavė pažymą, kurioje nurodė, kad J. Z. aplinkoje orientuota, į kontaktą sueinama, žymesnių psichikos sutrikimų nėra, atsakinga už savo poelgius (t. 1, b. l. 33). Tą dieną, kai buvo išduota ši pažyma, dirbo ir J. Z. šeimos gydytoja L. K. (t. 1, b. l. 183). Dar kartą J. Z. hospitalizuota 2012-08-27, kur būdama ligoninėje mirė 2012-08-31 (t. 1, b. l. 10, 71). J. Z. priklausė butas, esantis ( - ) (b. l. 12). Šiuo adresu ji iki mirties buvo deklaravusi savo gyvenamąją vietą, J. Z. susituokusi nebuvo, vaikų neturėjo (t. 1, b. l. 62). Po mirties J. Z. seserys I. D. bei A. M. B. ir brolis J. A. Z. pateikė Kauno miesto 3-ajam notarų biurui pareiškimus dėl palikimo priėmimo (t. 1, b. l. 68, 69, 70, 81-83). A. M. B. 2013-02-22 mirė (t. 1, b. l. 86), jos palikimą priėmė U. B. (t. 1, b. l. 91).

11Ieškovas J. A. Z. 2012-06-12 griuvo iš medžio ant dešinės paties, 2012-07-16 buvo hospitalizuotas, 2012-07-19 operuotas, išrašytas 2012-07-23 (t. 1, b. l. 8).

12Byloje buvo paskirta pomirtinė psichiatrijos ekspertizė (t. 1, b. l. 150-152), kurios metu ekspertai nustatė, kad, remiantis turima medicinine dokumentacija, 1998 m. J. Z. patyrė išeminį galvos smegenų insultą, nuo 2000 m. jai diagnozuota išeminė galvos smegenų ir širdies liga, vėliau hipertenzija, nuo 2004 m. – Parkinsono sindromas, ambulatoriškai pas psichiatrus lankėsi nuo 2012-05-21, jai diagnozuota nepatikslinta demencija, ekspertai pateikė prielaidinę išvadą, kad J. Z. nuo 2012-05-21 konstatuota demencija, dėl psichikos būsenos 2012-07-12 ji negalėjo teisingai suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti, o 2002-06-17 ji galėjo teisingai suprasti savo veiksmų esmę ir juos valdyti.

13Byloje taip pat buvo paskirta teismo rašysenos ekspertizė (t. 2, b. l. 43-49), kurios metu nustatyta, kad dviejuose 2012-07-12 testamento egzemplioriuose įrašus „J. Z.“ parašė ir pasirašė bei Kauno m. 19-ojo notarų biuro notarės A. U. notariniame registre, 141 puslapyje, notarinio veiksmo registracijos Nr. ( - ), pasirašė pati J. Z..

14Apžiūrai prie bylos prijungti J. Z. medicininiai dokumentai.

15Ieškovas J. A. Z. prašo pripažinti 2012-07-12 sudarytą ieškovo sesers J. Z. testamentą negaliojančiu dėl to, kad testamentą pasirašė ne pati testatorė J. Z.. LR CP 5.28 str. 3 d. nustatyta, jog testamentą pasirašo pats testatorius. Šioje byloje buvo paskirta teismo rašysenos ekspertizė, kurią atliko Lietuvos teismo ekspertizės centro ekspertai. Ekspertizės išvadoje nurodyta, kad dviejuose 2012-07-12 testamento egzemplioriuose rankraštinius įrašus „J. Z.“ parašė ir pasirašė bei Kauno m. 19-ojo notarų biuro notarės A. U. notariniame registre, 141 puslapyje, notarinio veiksmo registracijos numeris ( - ), skiltyje „Asmens, kuriam atliktas notarinis veiksmas ar suteikta teisinė pagalba, ir visų kitų notarinio veiksmo dalyvių parašai“, pasirašė pati J. Z.. Jokių kitų įrodymų, paneigiančių tokią ekspertizės išvadą, ieškovas teismui nepateikė, liudytojai taip pat aplinkybių, kad testamentą pasirašė ne pati J. Z., patvirtinti negalėjo. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, ieškinio reikalavimas pripažinti 2012-07-12 testamentą negaliojančiu tuo pagrindu, kad jį pasirašė ne pati testatorė, atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas.

16Ieškovas J. A. Z. prašo pripažinti 2012-07-12 jo sesers J. Z. sudarytą testamentą negaliojančiu ir CK 1.89 str. pagrindu, t. y. tuo pagrindu, kad testatorė, nors ir būdama veiksni (t. 1, b. l. 34), testamento sudarymo metu buvo tokios būsenos, kad negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra konstatavęs, jog kaip ir kiekvienas sandoris, testamentas turi turėti tokius būtinus elementus: subjektą, valią ir jos išraišką, turinį bei formą. Testamento atveju itin reikšmingas sandorio elementas – testatoriaus valia, t. y. ar testamento turinys atitinka palikėjo valią. Nagrinėdami bylas dėl testamentų pripažinimo negaliojančiais, teismai, atsižvelgdami į ieškinio pagrindu nurodytas aplinkybes, turi tirti ir vertinti, ar tam tikra įstatymo reikalaujama forma išreikšta palikėjo valia atitinka jo tikrąją valią, nes tarp vidinės testatoriaus valios ir jos išreiškimo negali būti prieštaravimų. Vertinant testatoriaus vidinės valios turinį, be kitų aplinkybių, yra reikšminga tai, ar testatorius suprato savo veiksmų reikšmę, ar pats sąmoningai suformavo savo valią ir ją autentiškai išreiškė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2010; 2011-12-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2011; 2012-10-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2012).

17Sprendžiant klausimą, galėjo ar negalėjo asmuo, sudarydamas sandorį, suvokti savo veiksmų reikšmę ir juos valdyti, būtina atsižvelgti į asmens būseną (jo sveikatą, psichikos būklę ir kitas svarbias aplinkybes) ir į sudaryto sandorio turinį (jo naudingumą, pagrįstumą, protingumą ir kita). Asmens būseną, kaip juridinį faktą, gali patvirtinti teismo psichiatrijos ekspertizė, tačiau teismas privalo vertinti ir kitus įrodymus, patvirtinančius ar paneigiančius tam tikrą asmens būseną sandorio sudarymo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-10-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-451/2005; 2009-06-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-278/2009). Teismai, nagrinėdami ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, kai sandorį sudarė fizinis asmuo, negalėjęs suprasti savo veiksmų reikšmės, turi atsižvelgti į duomenis apie šio asmens būseną sandorio sudarymo metu ir sudaryto sandorio turinį (sandorio naudingumą ar žalingumą, pagrįstumą ir kt.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-10-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-451/2005; 2009-06-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-278/2009; 2009-11-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-421/2009; 2012-10-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2012).

18Nagrinėjamoje byloje asmens būsenai nustatyti buvo paskirta pomirtinė teismo psichiatrijos ekspertizė, kurią atlikę ekspertai padarė išvadą, kad testatorė J. Z. 1998 m. patyrė išeminį galvos smegenų insultą, nuo 2000 m. jai diagnozuota išeminė galvos smegenų ir širdies liga, 2002-06-03 testatorei diagnozuota hipertenzija, nuo 2004 m. diagnozuojamas Parkinsono sindromas, 2012 m. diagnozuota galvos smegenų išemija, Parkinsono liga. 2012-07-12, t. y. ginčijamo testamento sudarymo metu, šeimos gydytojos išraše nurodoma, kad J. Z. diagnozuota demencija, sergant vėlai prasidėjusia Alzheimerio liga, 2012-07-18 išraše nurodoma, kad J. Z. visai sutriko mąstymas, J. Z. ambulatoriškai pas psichiatrus lankėsi nuo 2012-05-21, kur jai nustatytas vidutinio laipsnio kognityvinių funkcijų sutrikimas. Dėl šių ekspertizės išvadoje nurodytų priežasčių ekspertai padarė prielaidinę išvadą, kad dėl psichikos būsenos 2012-07-12 ji negalėjo teisingai suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti. Nors, vadovaujantis CPK 218 str., eksperto išvada teismui neprivaloma, tačiau nagrinėjamos bylos atveju 2014-07-11 -2014-07-16 atlikta pomirtinė teismo psichiatrijos ekspertizė patvirtina testatorės būseną, kaip juridinį faktą. Asmens sveikatą, jo psichikos būklę kvalifikuotai įvertinti gali tik medicininių žinių turintys specialistai. Abejoti šios ekspertizės išvados pagrįstumu nėra pagrindo, nes išvada parengta išsamiai ir visapusiškai ištyrus testatorės medicininius bei kitus dokumentus, tyrimo eiga yra nuosekli, ekspertizės išvada nepaneigta kitais byloje esančiais dokumentais, jiems neprieštarauja, nėra jokio objektyvaus pagrindo abejoti išvadą parengusių teismo ekspertų nešališkumu ar kompetencija.

19Į teismo posėdį buvo pakviestas ekspertas S. S., kuris patvirtino, jog jau 2012-05-21 yra užfiksuotas sutrikimas, kuris iki 2012-06-26 negalėjo išnykti, kai gydytoja A. V. išdavė pažymą dėl J. Z. sveikatos būklės. Ekspertas taip pat nurodė, kad medicininiuose dokumentuose yra 2012-07-12 įrašas, jog palikėja serga Alzheimerio liga. Eksperto išvada teismui nėra privaloma, ji turi būti įvertinta pagal teismo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu byloje esančių įrodymų ištyrimu, tačiau ekspertizės akte esantys duomenys pagal jų objektyvumą dėl prigimties ir gavimo aplinkybių paprastai yra patikimesni už kituose įrodymų šaltiniuose esančius duomenis (CPK 218 str. 1 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-183/2012). Nagrinėjamu atveju nesiremti teismo psichiatrijos ekspertizės išvadomis nėra jokio objektyvaus pagrindo, nors teismo psichiatrijos ekspertizės išvada ir suformuluota kaip prielaida. Iš teismo eksperto S. S. paaiškinimų matyti, kad kategoriška išvada negalėjo būti padaryta, kadangi byloje notarė nurodė, kad jai nekilo abejonių dėl testatorės valios ir apsisprendimo, medicininėje pažymoje notarui nurodyta, kad testatorė orientuota, žymesnių psichikos sutrikimų nėra, abejones kėlė ir prieštaringi liudytojų parodymai. Dėl to prielaidos pobūdžio ekspertizės išvada yra netiesioginis įrodymas, kuris yra vertinamas kartu su kitais įrodymais (medicininiais duomenimis, šalių ir trečiųjų asmenų paaiškinimais, liudytojų parodymais ir kt.).

20Šeimos gydytojos A. V. išduota pažyma (t. 1, b. l. 33) teismo vertintina kritiškai, kadangi išduota ne J. Z. gydžiusios gydytojos, kuri pažymos išdavimo dieną dirbo Ąžuolyno šeimos sveikatos centre (t. 1, b. l. 183). Liudytoja A. V. teismo posėdžio metu negalėjo paaiškinti, kodėl išdavė nurodytą pažymą, nes, kaip pati nurodė, paprastai tokias pažymas išduoda gydytojų konsultacinė komisija. Teismo posėdyje apklausta notarė patvirtino, jog jokios sveikatos pažymos ji nereikalavusi, nes jai jos nereikėjo. Tada kyla klausimas, kokiu tikslu, jei tokios pažymos notarei nereikėjo, dėl jos buvo kreiptasi. Taip pat pažymėtina, kad pažyma buvo išduota 2012-06-26, kaip gyd. A. V. nurodė, pažymą galėjo išduoti po pokalbio su vertinamu asmeniu, o tai tik išorinis vertinimas. J. Z. gydytoja liudytoja L. K. teismo posėdžio metu nurodė, jog J. Z. prieš mirtį buvo prastai orientuota laike ir erdvėje, buvo dezorientuota, kol palikėja buvo sveikesnė, ji pati visada ateidavo pas gydytoją. Liudytoja patvirtino, kad pažymų apie asmens psichinę būklę šeimos gydytojai neišdavinėja, tai psichiatrų kompetencija.

21Byloje esantys įrodymai, susiję su testatorės būsenos vertinimu, - ieškovo, jo atstovo, eksperto S. S., liudytojų K. L., E. K., R. K., D. Z., A. B. Z., L. K. parodymai, ekspertizės, kuri buvo atlikta remiantis testatorės asmens sveikatos istorijomis, aktas – vieni kitiems neprieštarauja, nustatytos faktinės aplinkybės bei padarytos išvados sutampa (t. 1, b. l. 9, 10 14, 15, 16, 17-18, ligos kortelės, prijungtos apžiūrai prie bylos). Trečiojo asmens notarės A. U., liudytojos A. V. parodymai vertintini kritiškai, kadangi šie asmenys nėra kompetentingi vertinti asmens psichinę būklę, išorinė asmens apklausa negali būti pagrindas pripažinti, kad asmuo supranta savo veiksmų esmę. Teismas taip pat pažymi, kad dėl J. Z. psichikos būsenos 2012 m. kilo pagrįstų abejonių, J. Z. diagnozuota išeminė galvos smegenų liga, 2012-05-21 jai diagnozuota nepatikslinta demencija, esant tokiai būklei ligonio asmenybė ilgai nepraranda savitų socialinių ir moralinių normų, ilgai išlieka gyvenimo eigoje įgyti elementarūs buities ir higienos įgūdžiai, tačiau ligonio kognityviniai gebėjimai būna iš esmės sutrikę, asmuo nepajėgia tinkamai suprasti savo veiksmų esmės (Vilniaus apygardos teismo 2013-07-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2502-467/2013). Taigi, 2012-07-12 testamentas buvo surašytas tuo metu, kai testatorės psichinė būklė jau kėlė abejonių. Asmeniui buvo atlikta pomirtinė psichiatrijos ekspertizė ir medicininių žinių turintys specialistai padarė prielaidą, jog J. Z. 2012-07-12 testamento sudarymo metu dėl psichikos būklės galimai negalėjo suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti.

22Teismas taip pat pažymi, jog nagrinėjant ginčijamo testamento pasirašymo aplinkybes, nustatyta, kad I. D. ir A. M. B. ieškovo J. A. Z. neinformavo apie J. Z. pageidavimą sudaryti naują testamentą, į testamento sudarymą ieškovas nebuvo pakviestas, nors, kaip nurodė atsakovės posėdžio metu, apie ieškovo traumą tuo metu jos nieko nežinojo. Be to, sudarant pirminį – 2012-07-05 – testamentą atsakovas dar nebuvo hospitalizuotas, todėl atvykti pas seserį J. Z. galėjo. Šios aplinkybės taip pat kelia įtarimų, kad atsakovė I. D. ir jos sutuoktinis, liudytojas K. D., kuris tarėsi su notare, atvežė ją į J. Z. namus, taip pat J. Z. sesuo A. M. B. kryptingai galėjo siekti, jog J. Z. sudarytų naują testamentą, o ieškovas J. A. Z. apie jį nieko nežinotų.

23Taigi, teismas, įvertinęs visus byloje surinktus įrodymus, konstatuoja, jog testamente išreikšta mirusios valia dėl psichinės ligos nebuvo jos pačios sąmoningai suformuota ir autentiškai išreikšta, todėl testamentas pripažintinas negaliojančiu.

24LR 5.17 str. 2 d. nurodyta, jog vėlesnį testamentą pripažinus negaliojančiu, anksčiau sudarytas testamentas netampa galiojančiu, išskyrus atvejus, kai vėlesnis testamentas pripažįstamas negaliojančiu dėl to, kad jis buvo sudarytas dėl smurto ar realaus grasinimo, taip pat asmens, teismo pripažinto neveiksniu, ar asmens, kurio veiksnumas teismo apribotas dėl piktnaudžiavimo alkoholiniais gėrimais, narkotikais, narkotinėmis ar toksinėmis medžiagomis.

252012 m. liepos 12 d. testamentas pripažintas negaliojančiu CK 1.89 str. pagrindu, t.y. konstatavus, kad jo sudarymo metu testatorė negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti. Byloje nėra duomenų, kad 2012 m. liepos 12 d. testamento sudarymo metu testatorė buvo pripažinta neveiksnia. Taigi aplinkybės, kuriomis vėlesnis testamentas pripažintas negaliojančiu, nepatenka į CK 5.17 str. 2 d. nurodytą sąrašą pagrindų, kuriais vėlesnį testamentą pripažinus negaliojančiu, pirmiau sudarytas testamentas tampa galiojantis. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nėra suformavęs vienodos ir nuoseklios CK 5.17 str. nuostatų aiškinimo ir taikymo praktikos, tačiau vėliausiai nagrinėtoje civilinėje byloje, kurioje buvo analizuotas šis klausimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje atsakovo A. R. skundą, bylos Nr. 3K-3-330/2011), išaiškinta, kad CK 5.17 str. 2 d. norma yra imperatyvioji, todėl draudžiama ją aiškinti plečiamai ir negalima sutapatinti teisinių padarinių, kurie atsiranda pripažinus negaliojančiu vėliau sudarytą testamentą CK 1.84 str. ir 1.89 str. nustatytais pagrindais; teismui pripažinus negaliojančiu vėliau sudarytą testamentą tuo pagrindu, jog jį sudarė asmuo, negalėjęs suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti, ankstesnis testamentas netampa galiojančiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjos V. D. skundą, bylos Nr. 3K-3-368/2007). Tačiau kasacinis teismas (2007 m. spalio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-368/2007) išaiškino ne tik tai, kad ankstesnis testamentas tampa galiojančiu automatiškai tik tada, kai yra CK 5.17 str. 2 d. išvardyti pagrindai, ir kad jų sąrašas baigtinis, neaiškintinas plečiamai, bet ir tai, jog, kai skirtingu metu testatorius yra sudaręs du testamentus ir vėlesnis iš jų pripažįstamas negaliojančiu, asmuo, turintis teisę ginčyti vėlesnį testamentą, gali prašyti teismo pripažinti galiojančiu pirmiau sudarytą testamentą, jeigu šis netampa galiojančiu savaime pagal CK 5.17 str. 2 d.

26Nagrinėjamoje byloje buvo pareikštas ieškinio reikalavimas ne tik pripažinti negaliojančiu vėliau sudarytą J. Z. testamentą, bet ir savarankiškas reikalavimas pripažinti galiojančiu pirmesnį testamentą. Iš medicininių dokumentų matyti, kad J. Z. galvos smegenų išemija diagnozuota 2012 m., ambulatoriškai pas psichiatrą ji lankėsi nuo 2012-05-21, todėl rimtų abejonių dėl jos psichikos būklės kilo vėliau, kai pirmasis testamentas jau buvo sudarytas. Byloje paskyrus teismo psichiatrijos ekspertizę, ekspertai pateikė išvadą, kad J. Z. 2002-06-17 galėjo teisingai suprasti savo veiksmų esmę ir juos valdyti. Teismas daro išvadą, kad ieškinio reikalavimas pripažinti galiojančiu 2002 m. birželio 17 d. testamentą pripažintinas pagrįstu (CK 1.138 str. 1 p., 5.17 str. 2 d.).

27Patenkinus ieškinį, lygiomis dalimis iš atsakovių I. D. ir U. B. ieškovui J. A. Z. priteistinos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos – 77,62 € žyminis mokestis (t. 1, b. l. 5a; CPK 93 str. 1 d.), 434,43 € išlaidos už teisinę pagalbą (t. 2, b. l. 61; CPK 88 str. 1 d. 6 p.) ir 386,50 € už pomirtinę teismo psichiatrijos ekspertizę (t. 1, b. l. 136; CPK 88 str. 1 d. 1 p., 93 str.). 322,17 € išlaidos už rašysenos ekspertizę ieškovui iš atsakovių nepriteistinos, kadangi ieškinys tenkintas, t. y. 2012-07-12 testamentas pripažintas negaliojančiu CK 1.89 str. pagrindu, o ne dėl to, kad testamentą pasirašė ne pati testatorė. Ieškovui J. A. Z. grąžintina 112,26 € užstato dalis, sumokėta 2014-11-04 mokėjimo nurodymu Nr. ( - ) į Kauno apylinkės teismo depozitinę sąskaitą už ekspertizės atlikimą (t. 2, b. l. 20, 50; CPK 91 str., 96 str.).

28Iš atsakovių I. D. ir U. B. valstybei lygiomis dalimis priteistinos 32,74 € procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (LR CPK 88 str.1 d. 3 p., 96 str.).

29Teismas, vadovaudamasis LR CPK 185 str., 259 str., 268 - 270 str.,

Nutarė

30ieškinį tenkinti.

31Pripažinti negaliojančiu 2012 m. liepos 12 d. J. Z., a. k. ( - ) sudarytą ir Kauno miesto 19-ojo notaro biuro notarės A. U. patvirtintą testamentą.

32Pripažinti galiojančiu 2002 m. birželio 17 d. J. Z., a. k. ( - ) sudarytą ir Kauno miesto 12-ojo notaro biuro notarės D. V. patvirtintą testamentą.

33Priteisti ieškovui J. A. Z., a. k. ( - ) gyv. ( - ), iš atsakovių I. D., a. k. ( - ), gyv. ( - ), ir U. B., a. k. ( - ) gyv. ( - ), po 449,27 € (keturis šimtus keturiasdešimt devynis eurus 27 ct) bylinėjimosi išlaidų.

34Priteisti valstybei iš atsakovių I. D., a. k. ( - ), gyv. ( - ), ir U. B., a. k. ( - ) gyv. ( - ), po 16,37 € (šešiolika eurų 37 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų, mokamų Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, į. k. 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą LT 24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, b. k. 73000, įmokos kodas 5660.

35Grąžinti ieškovui J. A. Z., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 112,26 € (vieno šimto dvylikos eurų 26 ct) užstato dalį už rašysenos ekspertizę, sumokėtą 2014-11-04 mokėjimo nurodymu Nr. 938692 į Kauno apylinkės teismo depozitinę sąskaitą.

36Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

1. Kauno apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė, sekretoriaujant J. V.,... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo pripažinti... 3. Ieškovas ir jo atstovas nurodė, jog 2012-08-31 mirė ieškovo sesuo J. Z..... 4. Teismo nustatytu terminu atsakovė I. D. pateikė atsiliepimą į ieškinį (t.... 5. Atsakovė ir jos atstovas paaiškino, jog J. Z. 2012-07-12 testamentu... 6. Teismo nustatytu terminu atsakovė U. B. pateikė teismui atsiliepimą (t. 1,... 7. Teismo nustatytu terminu trečiasis asmuo notarė A. U. pateikė atsiliepimą... 8. Teismo posėdyje notarė paaiškino, kad 2012-07-05 nuvyko adresu ( - ), pas... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog 2002-06-17 J. Z. Kauno miesto 12-ajame... 11. Ieškovas J. A. Z. 2012-06-12 griuvo iš medžio ant dešinės paties,... 12. Byloje buvo paskirta pomirtinė psichiatrijos ekspertizė (t. 1, b. l.... 13. Byloje taip pat buvo paskirta teismo rašysenos ekspertizė (t. 2, b. l.... 14. Apžiūrai prie bylos prijungti J. Z. medicininiai dokumentai.... 15. Ieškovas J. A. Z. prašo pripažinti 2012-07-12 sudarytą ieškovo sesers J.... 16. Ieškovas J. A. Z. prašo pripažinti 2012-07-12 jo sesers J. Z. sudarytą... 17. Sprendžiant klausimą, galėjo ar negalėjo asmuo, sudarydamas sandorį,... 18. Nagrinėjamoje byloje asmens būsenai nustatyti buvo paskirta pomirtinė teismo... 19. Į teismo posėdį buvo pakviestas ekspertas S. S., kuris patvirtino, jog jau... 20. Šeimos gydytojos A. V. išduota pažyma (t. 1, b. l. 33) teismo vertintina... 21. Byloje esantys įrodymai, susiję su testatorės būsenos vertinimu, -... 22. Teismas taip pat pažymi, jog nagrinėjant ginčijamo testamento pasirašymo... 23. Taigi, teismas, įvertinęs visus byloje surinktus įrodymus, konstatuoja, jog... 24. LR 5.17 str. 2 d. nurodyta, jog vėlesnį testamentą pripažinus... 25. 2012 m. liepos 12 d. testamentas pripažintas negaliojančiu 26. Nagrinėjamoje byloje buvo pareikštas ieškinio reikalavimas ne tik... 27. Patenkinus ieškinį, lygiomis dalimis iš atsakovių I. D. ir U. B. ieškovui... 28. Iš atsakovių I. D. ir U. B. valstybei lygiomis dalimis priteistinos 32,74 €... 29. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 185 str., 259 str., 268 - 270... 30. ieškinį tenkinti.... 31. Pripažinti negaliojančiu 2012 m. liepos 12 d. J. Z., a. k. ( - ) sudarytą ir... 32. Pripažinti galiojančiu 2002 m. birželio 17 d. J. Z., a. k. ( - ) sudarytą... 33. Priteisti ieškovui J. A. Z., a. k. ( - ) gyv. ( - ), iš atsakovių I. D., a.... 34. Priteisti valstybei iš atsakovių I. D., a. k. ( - ), gyv. ( - ), ir U. B., a.... 35. Grąžinti ieškovui J. A. Z., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 112,26 € (vieno šimto... 36. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti...