Byla e2-954-922/2015
Dėl skolos priteisimo

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Janiulytė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui L. N. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Gelvora“ prašo priteisti iš atsakovo L. N. 953,07 EUR įsiskolinimą, kurį sudaro 301,74 EUR negrąžinto kredito, 315,60 EUR palūkanų, 110,21 EUR delspinigių, 113,63 EUR palūkanų delspinigių, 111,89 EUR ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5,00 % metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 17,00 % sutartines palūkanas nuo pagrindinės skolos (301,74 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 21,00 EUR žyminio mokesčio.

3Ieškovas pateikė prašymą, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į pareikštą ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento.

4Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str. numatyta tvarka – viešai skelbiant specialiame internetiniame puslapyje, tačiau atsakovo atsiliepimas per vadovaudamasi CPK 142 str. teismo nustatytą keturiolikos dienų terminą teisme negautas.

5Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad yra CPK 142 str. 4 d. numatytas pagrindas priimti sprendimą už akių. Vadovaudamasis CPK 285 str. 2 d. priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka tik formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad 2008-10-20 AB „Swedbank“ (buvęs pavadinimas – AB bankas „Hansabankas“) sudarė EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 08-119665-EG su L. N.. Remiantis šia sutartimi bankas suteikė atsakovui 1000,00 Lt kreditą, delspinigiai- 0,10 % per dieną, metinė palūkanų norma- 17,00 %, metinė padidintų palūkanų norma- 36,00 %, metinė kredito grąžinimo norma- 18,60 %, kredito grąžinimo terminas- 24 mėn., kredito mokėjimo diena- 25 d., mėnesinė mokama įmoka- 50,00 Lt. 2008-06-18 AB „Swedbank“ ir UAB „Gelvora“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 08-20-15, pagal kurią ieškovui buvo perleistas reikalavimas į kredito gavėjus pagal anksčiau minėtą sutartį Nr. 08-119665-EG. Pagal ieškovės pateiktą skolos paskaičiavimo dokumentą atsakovo skolą sudaro 301,74 EUR negrąžinto kredito, 315,60 EUR palūkanų, 110,21 EUR delspinigių, 113,63 EUR palūkanų delspinigių, 111,89 EUR ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, iš viso 953,07 EUR. Byloje duomenų apie tai, kad ši skola būtų sumokėta, nėra.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. 1 d. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o pagal CK 6.189 str. 1 d. teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Vadinasi, atsakovas privalėjo tinkamai bei nustatytais terminais vykdyti prievoles, laikydamasis minėtoje Sutartyje nustatytų sąlygų. Pagal CK 6.873 str. 1 d. paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą jos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. CK 6.101 str. 1 d. numatyta kreditoriaus teisė be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui (nagrinėjamu atveju – ieškovui). Skolininkas (nagrinėjamu atveju – atsakovas) pagal CK 6.107 str. 1 d. galėjo reikšti naujojo kreditoriaus (ieškovo) reikalavimams visus atsikirtimus, kuriuos jis turėjo teisę reikšti pradiniam kreditoriui tuo metu, kai gavo pranešimą apie reikalavimo perleidimą. Tačiau atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė ir jokių prieštaravimų nepareiškė. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų sumokėjęs pradiniam kreditoriui ar iš jo reikalavimo teisę perėmusiam ieškovui skolą. Kadangi atsakovas neatsiskaitė su pradiniu kreditoriumi nustatytais terminais, o taip pat neįvykdė savo piniginės prievolės reikalavimą pareiškusiam naujajam kreditoriui – ieškovui, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 301,74 EUR negrąžinto kredito tenkintinas.

9Pažymėtina, kad ieškovas prašo priteisti 315,60 EUR palūkanų, t. y. nuo 301,74 EUR sumos skaičiuoja 17,00 % metinių palūkanas, iki reikalavimo teisės perleidimo sutarties priskaičiuota 40,40 EUR palūkanų, nuo 2009-04-27 iki 2015-04-20 (2184 dienų) priskaičiuota 314,20 EUR palūkanų.

10Pažymėtina, kad ieškovą ir atsakovą sieja teisniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 str. 5 d. nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K -7-272/2011). CK 6.874 str. 1 d. nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 str. nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 str., mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003; Nr. 3K-3-161/2004; Nr. 3K-3-434/2005; Nr. 3K-3-298/2007). Tokias palūkanas pagal įstatymą turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių tokio prievolės nevykdymo padarinių. Palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti, t.y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją, tampa skolos dalimi. Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (žr. pvz., nutartis civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012). Todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus.

11Nors kreditas nebuvo grąžintas sutartyje numatytu terminu, tačiau, ieškinys pateiktas tik praėjus daugiau kaip penkiems metams, o 17,00 % dydžio metinės pelno (mokėjimo) palūkanos skaičiuotos iki reikalavimo sutarties sudarymo dienos ir po jos sudarymo dar 2184 dienų. Tačiau kai rinkos profesionalu esantis ieškovas, nesiimdamas savalaikių ir aktyvių savo teisės įgyvendinimo veiksmų, beveik šešerius metus skaičiuoja ir didžiules metines palūkanas, jos praranda mokėjimo funkciją, o per tokį ilgą laiką susikaupus didelei palūkanų sumai mokėjimo funkciją transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant. Tokiu būdu įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasis CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. teismas turi teisę mažinti pagal sutartį nustatytas palūkanas, todėl pelno (mokėjimo) palūkanų dydis mažintinas iki 100,00 EUR. Likusioje dalyje reikalavimas dėl palūkanų atmestinas.

12Be to, ieškovas prašo priteisti 110,21 EUR delspinigių ir 113,63 EUR palūkanų delspinigių. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas laiku negrąžino kredito, ieškovas už kiekvieną prievolės neįvykdymo dieną skaičiuoja 0,10 % dydžio delspinigius, pvz., nuo pagrindinės skolos – 301,74 EUR negrąžinto kredito– iki reikalavimo teisės perleidimo sutarties priskaičiuota 1,58 EUR delspinigių, nuo 2009-04-27 iki 2010-04-22 (360 dienų) priskaičiuota 108,63 EUR delspinigių, nuo palūkanų– iki reikalavimo teisės perleidimo sutarties priskaičiuota 0,01 EUR delspinigių (skaičiuota nuo 4,40 EUR palūkanų skolos), nuo 2009-04-27 iki 2010-04-22 (360 dienų) priskaičiuota 113,62 EUR delspinigių (skaičiuojant nuo 315,60 EUR palūkanų skolos).

13Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius arba iki sutartinius įsipareigojimus (CK 6.71 str.). Netesybos gali būti nustatomos už prievolės neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, taip pat įvykdymo termino praleidimą (CK 6.71 str. 1 d. ir 3 d.). Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Tai reiškia, kad netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, jomis siekiama atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius. Netesybos turėtų tik kompensuoti ieškovui nuostolius už laiku negaunamas įmokas. Pažymėtina, jog nuo 2011-04-01 įsigaliojusio Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d. numatyta, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 % pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną ir jokios kitos netesybos už vartojimo kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomos. Nors šis įstatymas šalims sudarant paskolos sutartį dar negaliojo, tačiau teismas laiko, kad jame nurodyta maksimali delspinigių riba gali būti taikoma kaip orientacinė, vertinant šioje ir kitose iki šio įstatymo įsigaliojimo sudarytose vartojimo kredito sutartyse nustatytus netesybų dydžius. Taigi turint omenyje, kad klientas yra vartotojas, sudaręs ieškovo parengtą standartinę sutartį prisijungimo būdu ir neturėdamas galimybių derėtis dėl jos bendrųjų sąlygų, atsižvelgiant į minėtose Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse taikytus delspinigių dydžius, reikalaujami delspinigiai yra akivaizdžiai lupikiški ir neprotingo dydžio, prieštaraujantys CK įtvirtintai įskaitinių netesybų sampratai, o reikalavimas priteisti tokio dydžio delspinigius – aiškiai nepagrįstas. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 str. 3 d. įtvirtinta valstybės priedermė reguliuoti ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei, o šio straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. CK 6.188 str. 2 d. 5 p. preziumuojama, kad neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą vykdymą nustatančios vartojimo sutarčių sąlygos yra nesąžiningos, todėl remiantis CK 6.73 str. 2 d., CK 6.258 str. 3 d., teismas turi teisę sumažinti aiškiai per dideles netesybas. Sutartyje numatytas delspinigių dydis (0,10 % už dieną) yra aiškiai per didelis. Sutarties laisvės principas reiškia, kad sutarties šalys gali nustatyti bet kokias sutarties sąlygas, neprieštaraujančias imperatyvioms įstatymo normoms, gerai moralei, sąžiningumo, protingumo, teisingumo ir kitiems principams. Kreditavimo sutartyje nustatyti delspinigiai prilygsta net 36,50 % metinių palūkanų. Atsižvelgiant į nustatytų faktinių aplinkybių visumą, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką į šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, remiantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros, delspinigių dydis mažintinas iki 50,00 EUR. Likusioje dalyje reikalavimas dėl delspinigių atmestinas.

14Atsakovas laiku negrąžino suteikto kredito, todėl privalo mokėti kredito sutartyje nustatyto dydžio palūkanas iki visos kredito sumos grąžinimo dienos (Sutarties 10.1 punktas, CK 6.874 str. 1 d., 6.881 str. 2 d.). Todėl ieškovas reikalavimas priteisti 17,00 % sutartines palūkanas nuo pagrindinės skolos (301,74 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško įvykdymo yra tenkintinas.

15CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 str. 1 d. terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5,00 % dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti 5,00 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

16Ieškovas paskaičiavo, kad ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos sudaro 111,89 EUR, kurias taip pat prašo priteisti iš atsakovo. Pateikta ikiteisminio skolų išieškojimo išlaidų išklotinė, iš kurios matyti, kad šias išlaidas sudaro darbo priemonės, užklausos registrams ir kt. Tačiau ieškovas nepateikė įrodymų (mokėjimo kvitų, registrų užklausų rezultatų ir pan.), kuriais būtų pagrįstos ir įrodytos minėtos išlaidos (CPK 178 str.). Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovo vykdomai veiklai, t. y. skolų išieškojimui ir prevencijai kaip ir bet kuriai kitai ūkinei – komercinei veiklai, būtini žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, todėl išlaidos ieškovo tiesioginei ūkinei – komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nurodytomis išlaidomis. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas dalyje dėl 111,89 EUR ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo yra laikytinas nepagrįstu, neįrodytu ir todėl atmestinas.

17Remiantis CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 2 d. patenkinus ieškinį iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistina 15,00 EUR žyminio mokesčio, t. y. proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai.

18Atsižvelgiant į tai, kad kreipiantis į teismą sumokėjo daugiau žyminio mokesčio nei reikėjo, ieškovo reikalavimas dėl 6,00 EUR žyminio mokesčio permokos grąžinimo tenkintinas (CPK 87 str. 1 d. 1 p.). Išaiškintina, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija (CPK 87 str. 3 d.).

19Teismo patirtos pašto išlaidos nesiekia 3,00 EUR, todėl pagal CPK 96 str. 6 d. ir Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų ministrų 2011-11-07 įsakymą Nr.1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (TAR, 2014, Nr. 2014-12793) valstybei nepriteistinos.

20Vadovaudamasis CPK 26 ir 29 straipsniais, 285 straipsnio 1, 2, 5 ir 6 dalimis teismas

Nutarė

21ieškinį patenkinti iš dalies.

22Priteisti iš atsakovo L. N. (asmens kodas ( - )) 301,74 EUR (tris šimtus vieną eurą 74 ct) negrąžinto kredito, 100,00 EUR (vieną šimtą eurų) palūkanų, 50,00 EUR (penkiasdešimt eurų) delspinigių, 5% (penkių procentų) metines palūkanas už priteistą (451,74 EUR) sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2015-05-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 17,00 % (septyniolikos procentų) sutartines palūkanas nuo pagrindinės skolos (301,74 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme (2015-05-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15,00 EUR (penkiolika eurų) žyminio mokesčio ieškovo UAB „Gelvora“ (juridinio asmens kodas 125164834) naudai.

23Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

24Grąžinti ieškovui UAB „Gelvora“ (juridinio asmens kodas 125164834) 6,00 EUR (šešių eurų) žyminio mokesčio permoką.

25Išaiškinti atsakovui, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, kad atsakovas negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Akmenės rajono apylinkės teismui kartu su šiuo sprendimu siunčiamame pranešime nurodyto turinio prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

26Išaiškinti ieškovui, kad jis turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo apskųsti jį Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodamas per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Janiulytė rašytinio proceso... 2. Ieškovas UAB „Gelvora“ prašo priteisti iš atsakovo L. N. 953,07 EUR... 3. Ieškovas pateikė prašymą, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį,... 4. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos... 5. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad yra... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad 2008-10-20 AB „Swedbank“... 8. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. 1 d.... 9. Pažymėtina, kad ieškovas prašo priteisti 315,60 EUR palūkanų, t. y. nuo... 10. Pažymėtina, kad ieškovą ir atsakovą sieja teisniai santykiai, atsiradę... 11. Nors kreditas nebuvo grąžintas sutartyje numatytu terminu, tačiau, ieškinys... 12. Be to, ieškovas prašo priteisti 110,21 EUR delspinigių ir 113,63 EUR... 13. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 14. Atsakovas laiku negrąžino suteikto kredito, todėl privalo mokėti kredito... 15. CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto... 16. Ieškovas paskaičiavo, kad ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos sudaro... 17. Remiantis CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 2 d. patenkinus ieškinį iš dalies,... 18. Atsižvelgiant į tai, kad kreipiantis į teismą sumokėjo daugiau žyminio... 19. Teismo patirtos pašto išlaidos nesiekia 3,00 EUR, todėl pagal CPK 96 str. 6... 20. Vadovaudamasis CPK 26 ir 29 straipsniais, 285 straipsnio 1, 2, 5 ir 6 dalimis... 21. ieškinį patenkinti iš dalies.... 22. Priteisti iš atsakovo L. N. (asmens kodas ( - )) 301,74 EUR (tris šimtus... 23. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 24. Grąžinti ieškovui UAB „Gelvora“ (juridinio asmens kodas 125164834) 6,00... 25. Išaiškinti atsakovui, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, kad... 26. Išaiškinti ieškovui, kad jis turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už...