Byla e2-2770-637/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Audra Ežerskė, sekretoriaujant Joanai Runelienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios V. J. firmos „K.“, atstovaujamos bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto administravimo paslaugos“, ieškinį atsakovui V. J. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

41.

5ieškovė kreipėsi į teismą pradiniu ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovo 15908,30 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Bylos nagrinėjimo eigoje ieškovė patikslino savo reikalavimus, juos sumažindama, t.y. prašydama priteisti iš atsakovo 5 908,30 Eur žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. birželio 8 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą ieškovei V. J. firmai „K.“, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto administravimo paslaugos“. 2018 m. birželio 8 d. nutartimi teismas taip pat įpareigojo ieškovės savininką per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui įmonės dokumentus, antspaudą, įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę ir viso įmonės savininko turimo turto sąrašą, įskaitant ir turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė. Bankroto administratorius nustatė, jog nuo įmonės įregistravimo, t.y. nuo ( - ), iki bankroto bylos iškėlimo dienos ieškovės V. J. firmos „K.“ savininkas ir vadovas buvo atsakovas V. J.. Bankroto administratorius bandė susisiekti su atsakovu, kad šis perduotų bankroto administratoriui įmonės dokumentus bei turtą ir tokiu būdu įvykdytų Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. birželio 8 d. nutartyje nustatytus įpareigojimus, tačiau to padaryti nepavyko. Ieškovė nurodo, kad atsakovas nėra perdavęs bankroto administratoriui įmonės turto bei dokumentų, nėra sudaręs įmonės balanso bankroto bylos iškėlimo dienai bei savo turto sąrašo. Dėl atsakovo veiksmų nėra galimybės nustatyti tikrosios įmonės finansinės padėties, įmonės turto, bankroto administratorius neturi galimybės išaiškinti tikrosios įmonės veiklos, debitorinių skolų, jų pagrindimo ir t.t. Taigi, atsakovas savo veiksmais užkirto galimybę bankroto administratoriui vykdyti debitorinių skolų išieškojimą, nustatyti, kokį turtą turi įmonė, ar ji vykdė veiklą nepažeidžiant teisės aktų nustatytų teisių ir pareigų. Ieškovė nurodo, kad nagrinėjamu atveju atsakovo padarytos žalos dydį sudaro ieškovės bankroto byloje teismo patvirtinta 5 908,30 Eur kreditorių finansinių reikalavimų suma.

83.

9Ieškovės atstovas į teismo posėdį neatvyko. Teisme 2019 m. balandžio 12 d. gautas ieškovės prašymas bylą nagrinėti ieškovės atstovui nedalyvaujant.

104.

11Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, procesiniai dokumentai atsakovui įteikti deklaruotos gyvenamosios vietos adresu bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka.

12Teismas

konstatuoja:

135.

14ieškovė prašo priteisti iš atsakovo, kaip ieškovės V. J. firmos „K.“ savininko ir vadovo, 5 908,30 Eur žalos atlyginimą, kadangi atsakovui nevykdant pareigos perduoti įmonės turto ir dokumentų, ieškovė negali patenkinti 5 908,30 Eur teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų.

156.

16Juridinis asmuo įgyja civilines teises ir prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo organus (CK 2.81 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatymo (toliau – IĮĮ) 7 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad individuali įmonė turi vienasmenį valdymo organą – individualios įmonės vadovą. Individualios įmonės savininkas kartu yra ir vienasmenis individualios įmonės valdymo organas – įmonės vadovas, jeigu individualios įmonės nuostatai nenustato kitaip. Kai individualios įmonės savininkas kartu yra įmonės vadovas, jam priskiriama individualios įmonės vadovo kompetencija. Individualios įmonės vadovas vienvaldiškai veikia individualios įmonės vardu, jeigu individualios įmonės nuostatai nenustato kitaip, ir atsako už individualios įmonės veiklos organizavimą, dokumentų ir kitos informacijos apie individualios įmonės turtą bei veiklą saugojimą, metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą, jeigu individualios įmonės finansinių ataskaitų rinkinio sudarymas nustatytas individualios įmonės nuostatuose, individualios įmonės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registrui. Individualios įmonės vadovas taip pat turi ir kitas Civiliniame kodekse, šiame ir kituose įstatymuose, individualios įmonės nuostatuose nustatytas teises ir pareigas (IĮĮ 7 straipsnio 2, 5 dalys).

177.

18Įstatyme nustatyta, kad tuo atveju, kai įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, jis privalo atlyginti padarytą žalą (CK 2.87 straipsnio 7 dalis). Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neturi įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turi atsakovas, t. y. bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011).

198.

20Bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. birželio 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1213-826/2018 ieškovei V. J. firmai „K.“ iškelta bankroto byla, ieškovės bankroto administratoriumi paskirta UAB „Bankroto administravimo paslaugos“. Minėta nutartimi ieškovės valdymo organai įpareigoti per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Juridinių asmenų registro duomenimis nustatyta, kad atsakovas nuo ( - ) buvo ieškovės savininkas ir vadovas.

219.

22Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas – kaip juridinio asmens organas netinkamai vykdė pareigas, nurodytas CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose (CK 2.87 straipsnio 7 dalis).

2310.

24Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte nustatyta, kad, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Tais atvejais, kai įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės, jos savininkas (savininkai) per tuos pačius terminus privalo pateikti administratoriui viso jo (jų) turimo turto sąrašą, įskaitant ir turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė. Taigi, atsakovas turėjo pareigą perduoti ieškovės bankroto administratoriui įmonės turtą bei dokumentus. Ieškovė ieškinyje nurodo, kad administratorius įvairiais būdais bandė susisiekti su ieškovo savininku, kad šis perduotų administratoriui įmonės dokumentus ir turtą, tačiau tai patvirtinančių įrodymų teismui nėra pateikta. Ieškovės su ieškiniu pateiktas 2018 m. birželio 19 d. pranešimas yra be įrodymų, kad išsiųstas ir įteiktas atsakovui. Ieškovę atstovaujantis bankroto administratorius atsisakė atvykti į teismą ir duoti teismui paaiškinimus (teismo 2019 m. kovo 15 d. nutartis), todėl darytina išvada, kad ieškovė pasirinko ieškinį įrodinėti tik įrodymais, kurie pateikti su ieškiniu.

2511.

26Nustačius, jog valdymo organai pažeidė fiduciarines ir (ar) įstatyme nustatytas pareigas, būtina įvertinti, ar šiais veiksmais buvo padaryta žala; jei buvo, tai kokio dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-152-686/2015). CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų.

2712.

28Teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimas sukelia ĮBĮ numatytus padarinius: įmonė įgyja bankrutuojančios įmonės statusą; įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą ir kt. (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalis). Jei administratoriui perduotuose įmonės finansiniuose dokumentuose užfiksuota, kad įmonėje yra konkretus turtas, įvertintas konkrečia pinigų suma ir nėra dokumentų, patvirtinančių teisėtą šio turto perleidimą tretiesiems asmenims, tai būtent šį turtą natūra ir privalo perduoti administratoriui juridinio asmens valdymo organas. Atitinkamai nustačius, kad šis turtas buvo prarastas ar neperduotas dėl juridinio asmens valdymo organo – šiuo atveju buvusio įmonės savininko ir vadovo kaltės ir pareigų nevykdymo (neveikimo), bei nesant dokumentų, patvirtinančių prarasto turto vertės objektyvų sumažėjimą, nurašymą ar sunaikinimą, vadovas turi atlyginti bendrovei dėl prarasto turto atsiradusią žalą, kuri lygi prarasto turto vertei, nurodytai bendrovės finansiniuose dokumentuose (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1406/2014). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad žala įmonei gali būti padaryta dėl turto, kuris buvo įmonės vadovo žinioje, netekimo (CK 6.249 straipsnio 1 dalis), šis faktas turi būti patvirtinamas įrodymais, kad turtas įmonėje buvo, bet jo neliko. Įmonės turtas yra apskaitomas pagal apskaitos dokumentus, todėl turto turėjimas ir netekimas gali būti įrodinėjamas apskaitos dokumentais, kuriais turi būti patikimai patvirtinamas turto turėjimo faktas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-610/2013).

2913.

30Taigi, sprendžiant klausimą dėl įmonės patirtos žalos dydžio svarbu nustatyti ne tik jos finansinių įsipareigojimų dydį, tačiau ir juridinio asmens valdymo organo prarasto ar neperduoto turto dydį. Bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi patvirtinti ieškovės kreditoriai ir jų finansiniai reikalavimai 5 908,30 Eur sumai. Tačiau ieškovė nepateikė duomenų apie įmonei nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį bei nekilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir kt., bei duomenų apie šio turto vertę. Nesant šių duomenų teismas negali nustatyti, ar ieškovė bankroto bylos iškėlimo metu turėjo finansinio turto, kurį atsakovas privalėjo perduoti bankroto administratoriui, kokia šio turo vertė ir tokiu būdu įvertinti, kaip atsakovui neperdavus ieškovės turto bankroto administratoriui, padidėjo įmonės kreditorinių įsipareigojimų apimtis, t.y. nustatyti, kokio dydžio žala buvo padaryta ieškovei atsakovo veiksmais.

3114.

32Kasacinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija suformulavo tokią teisės taikymo taisyklę: esant aplinkybėms, kai nustatyti dėl tyčinio bankroto atsakingo asmens neteisėti veiksmai (kuriais įmonė buvo privesta prie bankroto tyčia) ir tos įmonės kreditoriaus žala (likviduotos įmonės bankroto byloje patvirtinto kreditoriaus reikalavimo suma, neišieškota bankroto procese), priežastinis ryšys tarp šio asmens neteisėtų veiksmų, sukeliant tyčinį bankrotą, ir tos įmonės kreditoriaus žalos (sumos, neišieškotos įmonės bankroto byloje) yra preziumuojamas. Dėl tyčinio bankroto atsakingas asmuo turi teisę paneigti šią priežastinio ryšio prezumpciją, įrodinėdamas, kad įmonė nebūtų pajėgi atsiskaityti su konkrečiu kreditoriumi net asmeniui neatlikus neteisėtų veiksmų, dėl kurių bankrotas buvo pripažintas tyčiniu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinės Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-115-915/2017).

3315.

34Byloje nėra įrodymų, kad atsakovo veiksmai dėl įmonės bankroto pripažinti tyčiniais.

3516.

36Teismas taip pat pažymi, kad atsakomybė už bankrutuojančios įmonės administratoriui neperduotą turtą per teismo nustatytą terminą numatyta IBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte, kuris numato, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 2 896 eurų baudą. Taigi, įstatymas numato specialią tvarką, pagal kurią spendžiamas įmonės valdymo organų pareigos perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą bei dokumentus nevykdymo klausimas. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad bankroto administratorius nesikreipė į ieškovės bankroto bylą nagrinėjantį teismą su prašymu dėl baudos skyrimo atsakovui V. J. už ieškovės turto ir dokumentų neperdavimą. Iš Liteko duomenų sistemos nustatyta, kad bankroto bylą nagrinėjantis teismas 2019 m. kovo 19 d. nutartimi konstatavo, kad nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjo 2018 m. birželio 19 d., 2018 m. rugpjūčio 20 d. patvirtintas įmonės kreditorių sąrašas ir finansiniai reikalavimai, 2018 m. spalio 9 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, nuo 2018 m. spalio 9 d. nutarties priėmimo praėjo daugiau nei 5 mėnesiai, tačiau bankroto byloje negauta duomenų, apie atliktas bankroto procedūras. Tuo pagrindu bankroto administratorė įpareigota iki 2019 m. kovo 22 d. informuoti teismą kokios bankroto procedūras buvo atliktos po 2018 m. spalio 9 d. ir kokias planuojama atlikti. Tačiau iš bankroto byloje esančių duomenų matyti, kad bankroto administratorius nepateikė bankroto bylą nagrinėjančiam teismui jokių duomenų apie jam bankroto įstatyme numatytas atlikti procedūras.

3717.

38IBĮ 8 straipsnio 4 dalis numato, kad įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo atlyginti žalą, kurią įmonė ir (ar) kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją, nepateikė teismui pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ar pavėlavo jį pateikti. Įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją kreditoriams atsako solidariai. Tačiau byloje nėra tokių duomenų, kad bankroto administratorius kreipėsi su tokiu ieškiniu (IBĮ 11 straipsnio 26 punktas).

3918.

40Kadangi byloje nėra duomenų apie juridinio asmens bankroto pripažinimu tyčiniu, atsakovo neteisėti veiksmai turi būti įrodyti, t.y. ieškovė turėjo įrodyti visas juridinio asmens vadovo civilinei atsakomybei atsirasti būtinas sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-456-378/2018). Ieškovė neįrodė atsakovo padaryto žalos dydžio, priežastinio ryšio tarp žalos ir atsakovo veiksmų, todėl nesant visų civilinei atsakomybei taikyti būtinų sąlygų, ieškinys atmestinas (CPK 178 straipsnis).

4119.

42CPK 93 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškinį atmetus ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos ieškovei nepriteistinos.

43Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 268, 270 straipsniais,

44Teismas

Nutarė

45ieškinį atmesti.

46Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Audra... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. 1.... 5. ieškovė kreipėsi į teismą pradiniu ieškiniu prašydama priteisti iš... 6. 2.... 7. Bylos nagrinėjimo eigoje ieškovė patikslino savo reikalavimus, juos... 8. 3.... 9. Ieškovės atstovas į teismo posėdį neatvyko. Teisme 2019 m. balandžio 12... 10. 4.... 11. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko,... 12. Teismas... 13. 5.... 14. ieškovė prašo priteisti iš atsakovo, kaip ieškovės V. J. firmos „K.“... 15. 6.... 16. Juridinis asmuo įgyja civilines teises ir prisiima civilines pareigas ir jas... 17. 7.... 18. Įstatyme nustatyta, kad tuo atveju, kai įmonės administracijos vadovas... 19. 8.... 20. Bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. birželio 8... 21. 9.... 22. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas – kaip juridinio asmens organas... 23. 10.... 24. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10... 25. 11.... 26. Nustačius, jog valdymo organai pažeidė fiduciarines ir (ar) įstatyme... 27. 12.... 28. Teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimas sukelia ĮBĮ... 29. 13.... 30. Taigi, sprendžiant klausimą dėl įmonės patirtos žalos dydžio svarbu... 31. 14.... 32. Kasacinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija suformulavo tokią teisės... 33. 15.... 34. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovo veiksmai dėl įmonės bankroto... 35. 16.... 36. Teismas taip pat pažymi, kad atsakomybė už bankrutuojančios įmonės... 37. 17.... 38. IBĮ 8 straipsnio 4 dalis numato, kad įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal... 39. 18.... 40. Kadangi byloje nėra duomenų apie juridinio asmens bankroto pripažinimu... 41. 19.... 42. CPK 93 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 43. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263,... 44. Teismas... 45. ieškinį atmesti.... 46. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti...