Byla 2A-1406/2014
Dėl žalos ir nuostolių atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Konstantino Gurino ir Audronės Jarackaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės I. Z. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 22 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas iš dalies, civilinėje byloje Nr. 2-2847-565/2014 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Laimira“ ieškinį atsakovei I. Z. dėl žalos ir nuostolių atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas BUAB ,,Laimira“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės I. Z. 478 041,78 Lt žalai atlyginti, taip pat 5 procentų metines procesines palūkanas už priteistą sumą. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2013-07-12 nutartimi iškėlė UAB ,,Laimira“ bankroto bylą. Atsakovė buvo UAB ,,Laimira“ direktorė nuo 2006-08-01 iki teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Iš UAB ,,Laimira“ 2008 metų balanso matyti, kad 2007 metais įmonė buvo nemoki. Jei atsakovė būtų kreipusis į teismą su pareiškimu iškelti UAB ,,Laimira“ bankroto bylą 2008-04-30, t. y. sudarius 2007 metų balansą, kreditoriniai reikalavimai nebūtų didėję. Dėl šios pareigos nevykdymo UAB ,,Laimira“ kreditoriai patyrė 142 408,78 Lt žalą. Žalą sudaro: 134 889,90 Lt Valstybinės mokesčių inspekcijos reikalavimas, 7 169,97 Lt VSDFV Vilniaus skyriaus kreditorinis reikalavimas ir 348,91 Lt UAB ,,Vilniaus energija“ kreditorinis reikalavimas. Administratoriui nėra perduotas UAB ,,Laimira“ dokumentai ir turtas. Žalą dėl dokumentų ir turto neperdavimo sudaro 335 633 Lt, t. y. 2008 m. balanse nurodyta įmonės turto vertė.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 22 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: priteisė iš atsakovės ieškovo naudai 335 633 Lt žalai atlyginti ir 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2013-11-05 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; kitą ieškinio dalį atmetė; priteisė iš ieškovo atsakovės naudai 971,36 Lt bylinėjimosi išlaidų; priteisė iš atsakovės valstybės naudai 16 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas nurodė, kad iš byloje esančio 2008 metų balanso nėra galimybės spręsti apie UAB ,,Laimira“ nemokumą 2007 ar 2008 metais, byloje taip pat nėra įrodymų, kad UAB ,,Laimira“ iki 2009-12-31 nevykdė įsipareigojimų kreditoriams ir buvo aišku, kad negalės įvykdyti šių įsipareigojimų. Nors Vilniaus apygardos teismas, iškeldamas UAB ,,Laimira“ bankroto bylą, rėmėsi 2008 metų balanso duomenimis, teismas atmetė ieškovo teiginį, kad teismas, remdamasis tik šiuo balansu, nustatė, jog įmonė yra nemoki. Teismas nustatė, kad su pareiškimu iškelti UAB ,,Laimira“ bankroto bylą buvo kreiptasi 2013-05-14, t. y. praėjus dvejiems su puse metų po atsakovės atleidimo iš darbo, dėl to per šį laikotarpį įmonės finansinė padėtis galėjo iš esmės pasikeisti. Kaip nurodė UAB ,,Laimira“ administratorius, jam nėra perduoti įmonės dokumentai ir turtas, taip pat administratoriui nepavyko nustatyti dokumentų ir turto buvimo vietos. Teismo teigimu, byloje nėra įrodymų, kad atsakovė, 2009-12-31 atleidus ją iš direktorės pareigų, įmonės dokumentus ir turtą būtų perdavusi įgaliotam asmeniui, atsakovė nepateikė įrodymų, kad ji buvo atleista iš direktorės pareigų įmonės akcininkų sprendimu, kad įmonės akcininkus atsakovė informavo apie įvyksiantį įmonės turto ir dokumentų perdavimą, kad įmonės akcininkai vengė perimti įmonės turtą ir dokumentus, ar paskirti tam įgaliotą asmenį, kad įmonės dokumentus ir turtą faktiškai perėmė kitas konkretus asmuo. Juridinių asmenų registre nėra duomenų apie tai, kad buvo paskirtas kitas UAB ,,Laimira“ administracijos vadovas. Teismas konstatavo, kad kadangi dėl atsakovės neteisėtų veiksmų neužtikrinant UAB ,,Laimira“ turto ir dokumentų saugumo ir jų perdavimo įgaliotam asmeniui, nėra galimybės įmonės turto ir dokumentų perduoti administratoriui, todėl atsakovė turi atlyginti šiais veiksmais įmonei ir jos kreditoriams padarytą žalą (CK 2.87 str. 7 d.), kurią sudaro 335 633 Lt, t. y. 2008 balanse apskaitytas UAB ,,Laimira“.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

8Atsakovė I. Z. apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 22 d. sprendimo dalį, kuria ieškinys patenkintas, panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo arba priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Skundą grindžia šiais argumentais:

91. Ieškovas nepagrindė visų privalomųjų civilinės atsakomybės sąlygų egzistavimo atsakovės atžvilgiu, todėl teismas nepagrįstai priteisė iš atsakovės ieškovo naudai. Atsakovė iš užimamų pareigų buvo atleista nuo 2009-12-31, todėl neturėjo nei įgaliojimų, nei pareigos informuoti juridinių asmenų registrą apie vadovo pasikeitimą. Įmonei 2013-07-12 iškėlus bankroto bylą, atsakovė neturėjo jokios galimybės perduoti bankroto administratoriui įmonės turto. Atsakovė negali būti atsakinga, kad įmonės akcininkai nepaskyrė kito įmonės vadovo ar už įmonės turtą materialiai atsakingo asmens.

102. Nepagrįstas teismo argumentas, kad pareiga perduoti įmonės turtą ir dokumentus yra absoliuti įmonės vadovo pareiga ir kad bankroto administratorius administruodamas įmonę turi disponuoti tik perduotu turtu. Įstatyme numatyta nemažai bankroto administratoriaus teisių, susijusių su galimybe surasti, išreikalauti prarastą, perleistą turtą, tačiau ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad ėmėsi šių veiksmų. Bankroto administratoriaus neveikimo pasekmės negali būti perkeliamos buvusiam įmonės vadovui, kuris jau daugiau kaip keturis metus nėra susijęs su įmonės veikla. Bankroto administratorius žinojo, kad atsakovei jau nebeeinant direktoriaus pareigų įmonė tęsė ūkinę, komercinę veiklą, todėl turėjo teisę bei pareigą surasti neperduotą turtą pats.

113. Teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovė yra atsakinga bei privalo sumokėti žalą, kurią sudaro balanse apskaitytas turtas. Daiktų vertė turi būti nustatoma atsižvelgiant į nusidėvėjimą, kurio ieškovas ir teismas visiškai nevertino. Teismas visiškai nevertino ir netyrė balanse nurodyto ilgalaikio nematerialaus turto ir trumpalaikio turto sudėties, nenustatė ir neįvertino šio turto egzistavimo fakto, jo vertės pasikeitimo bankroto bylos iškėlimo dieną ir be jokių faktinių bei teisnių argumentų priteisė iš atsakovės šio turto vertę, kaip žalos atlyginimą ieškovui. 2008 metų balanse apskaitytas turtas ar dalis turto pagal savo faktinę sudėtį negali būti panaudotas kreditorių reikalavimams tenkinti. Įmonės veikla buvo vykdoma ne UAB ,,Laimira“ nuosavybės teise priklausančiose patalpose, bet nuomojamose. Vadovaujantis nuomos sutarties nuostatomis, UAB ,,Laimira“ nuomojamas patalpas privalėjo įsirengti bei pabaigti remontą savo sąskaita ir rizika tam, kad galėtų vykdyti savo konkrečią veiklą. Tokios sutarties nuostatos leidžia daryti išvadą, kad visi pagerinimai, t. y. remonto darbai, liko nuomotojo nuosavybė. Patalpų remontas kainavo 193 499,26 Lt, o visos šios išlaidos buvo apskaitytos bei įtrauktos į įmonės balansą kaip trumpalaikis turtas prie būsimųjų laikotarpių sąnaudų. Todėl trumpalaikis turtas – patalpų remonto sąnaudos, kaip toks negali būti realizuotas, dėl to iš atsakovės priteista žalos suma turėtų būti mažinama bent jau

12193 499,26 Lt suma. Iš Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. nutarties matyti, kad patvirtinta BUAB ,,Laimira“ kreditorių reikalavimų suma yra 167 992,84 Lt. Taigi, prašoma bei teismo priteista suma apie du kartus viršija kreditorių pareikštų reikalavimų sumą.

134. Teismas priėmė neteisingą ir nepagrįstą sprendimą, nes vien fakto, jog bankroto administratoriui yra neperduoti įmonės dokumentai bei turtas konstatavimo neužtenka, kad iš atsakovės būtų priteista 335 633 Lt žalos atlyginimo. Taigi, spręsdamas dėl atsakovės atsakomybės, teismas neatskleidė bylos esmės, neįvertino visų teisingam žalos atlyginimo išsprendimui reikšmingų faktinių ir teisinių aplinkybių.

14Atsakovas BUAB ,,Laimira“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad atsakovė nepateikė įrodymų, pagrindžiančių kitokią, nei nurodyta 2008 m. UAB ,,Laimira“ balanse neperduoto turto vertę, todėl teismas pagrįstai ir teisėtai priteisė iš atsakovės ieškovui 335 633 Lt žalai atlyginti.

15IV. Apeliacinio teismo argumentai

16Apeliacinis skundas tenkintinas.

17Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, taip pat visais atvejais ex officio patikrina, ar nėra Civilinio proceso kodekso 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 2 d.).

18Pagal apeliacinio skundo, kuriuo ginčijamas teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas, argumentus apeliacijos dalyką sudaro nuostolių iš buvusios bendrovės vadovės priteisimo dėl bendrovės turto neperdavimo įmonės bankroto administratoriui, pagrįstumo klausimas.

19Apeliaciniu skundu neginčijama teismo sprendimo dalis, kuria atmesta ieškovo ieškinio dalis dėl prašymo priteisti iš atsakovės žalą, kurią patyrė bendrovė dėl to, kad atsakovė, kaip bendrovės vadovė, laiku nesikreipė dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo. Apeliaciniu skundu neprašoma šią pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį panaikinti ar pakeisti, todėl šios dalies sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas nėra apeliacijos dalykas ir kolegija šiuo klausimu nepasisako (CPK 306 str. 1 d. 5 p., 320 str.).

20Dėl bendrovės vadovo civilinės atsakomybės

21Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovo buvimas bendrovės valdymo organu lemia tai, kad daugelis administracijos vadovo teisių ir pareigų atsiranda įstatymo pagrindu. Administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; administracijos vadovui keliama lojalumo pareiga (duty of loyalty); įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. birželio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje ADB ,,Snoro garantas“ v. L. B., byla Nr. 3K-3-880/2002). Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB ,,Turto bankas“ v. T. A., byla Nr. 3K-3-298/2006; 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. J. J. v. J. B., byla Nr. 3K-7-266/2006).

22Įstatyme nustatyta, kad tuo atveju, kai įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, jis privalo atlyginti padarytą žalą (CK 2.87 str. 7 d.). Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neturi įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turi atsakovas, t. y. bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Limantra“ v. N. G., bylos Nr. 3K-3-130/2011; kt.).

23Teismui iškėlus įmonei bankroto bylą, atsiranda materialiniai teisiniai bankroto padariniai ir pradeda veikti materialiosios bankroto teisės normos. Nors iškėlus įmonei bankroto bylą įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų, tačiau jiems lieka pareiga atsakyti įstatymų nustatyta tvarka už įmonei padarytą žalą. Teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimas sukelia ĮBĮ numatytus padarinius: įmonė įgyja bankrutuojančios įmonės statusą; įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą; įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų; ir kt. (ĮBĮ 10 str. 7 d.). Pagal ĮBĮ nuostatas, administratorius perima įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis. Balansą administratorius sudaro iš bankrutuojančios įmonės dokumentų, kurie jam būna pateikti įmonės valdymo organų (ĮBĮ 10 str. 7 d. 1 p.). Jei administratoriui perduotuose įmonės finansiniuose dokumentuose užfiksuota, kad įmonėje yra konkretus turtas, įvertintas konkrečia pinigų suma ir nėra dokumentų, patvirtinančių teisėtą šio turto perleidimą tretiesiems asmenims, tai būtent šį turtą natūra ir privalo perduoti administratoriui juridinio asmens valdymo organai. Atitinkamai nustačius, kad šis turtas buvo prarastas ar neperduotas dėl juridinio asmens valdymo organo – šiuo atveju buvusios direktorės kaltės ir pareigų nevykdymo (neveikimo), bei nesant dokumentų, patvirtinančių prarasto turto vertės sumažėjimą, direktorė turi atlyginti bendrovei dėl prarasto turto atsiradusią žalą, kuri lygi prarasto turto vertei, nurodytai bendrovės finansiniuose dokumentuose.

24Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2013 m. liepos 12 d. nutartimi iškėlė UAB ,,Laimira“ bankroto bylą, administratoriumi paskyrė E. R., įpareigojo bendrovės valdymo organus per 15 dienų terminą nuo nutarties įsiteisėjimo perduoti bankroto administratoriui visus bendrovės dokumentus ir turtą pagal balansą, sudarytą nutarties bankroto bylą įsiteisėjimo duomenimis, ir visus dokumentus (b. l. 13-15).

25Ieškovas BUAB ,,Laimira“ bankroto administratorius prašo priteisti 335 633 Lt dydžio žalą iš buvusios įmonės vadovės I. Z., kurios veiksmų neteisėtumą grindžia įmonės turto, iškėlus įmonei bankroto bylą, neperdavimu, nors ieškovo teigimu, tokią pareigą atsakovė turėjo, nes pagal Juridinių asmenų registro duomenimis atsakovė nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d. iki bankroto bylos įmonei iškėlimo įsiteisėjimo dienos, t. y. iki 2013 m. liepos 31 d. buvo UAB ,,Laimira“ direktorė.

26Apeliantė teigia, kad iš UAB ,,Laimira“ direktorės pareigų buvo atleista nuo 2009 m. gruodžio 31 d., todėl neturėjo nei pareigos nei galimybės, įmonei 2013 m. liepos 12 d. iškėlus bankroto bylą, perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą. Byloje esanti valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pažyma patvirtina apeliantės argumentus, kad nuo 2009 m. gruodžio 31 d. ji nebedirbo UAB Laimira“ (b. l. 64). Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad keičiantis įmonės vadovui, pareiga tinkamai pasirengti tiek dokumentų, tiek turto perdavimui, atlikti perdavimą, tenka tam asmeniui, kuris tuo metu vykdo administracijos vadovo pareigas, tačiau šiuo atveju byloje nėra duomenų, kad nutrūkus atsakovės darbo santykiams su UAB ,,Laimira“, atsakovė bendrovės dokumentus ir turtą būtų perdavusi kitam įgaliotam asmeniui. Tačiau teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovės padarytą žalą sudaro 335 633 Lt, t. y. 2008 balanse apskaitytas UAB ,,Laimira“ turtas, kuris galėjo būti panaudotas įmonės kreditorių reikalavimams tenkinti.

27Kasacinis teismas yra nurodęs, kad jeigu byloje sprendžiama dėl vadovų įmonei padarytos žalos, atsiradusios jiems netinkamai tvarkant įmonės turtą, turi būti nustatomas šios žalos faktas ir dydis. Įmonės turto netinkamu saugojimu, iššvaistymu ar kitokiu kaltu praradimu padaryta žala nustatoma pagal faktus: yra konkretaus turto ar nėra. Įmonės patvirtintame balanse esantys duomenys gali būti tinkama ir leistina įrodinėjimo priemonė žalos dydžiui ir faktui įrodyti (CPK 177 str.). Konstatuodamas balanso įrodomąją vertę, kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad vertinant jame esančius duomenis, reikia vadovautis įrodymų visumos taisykle – patvirtinto balanso finansiniai rodikliai turi būti vertinami kartu su kitais įrodymais ir iš jų visumos turi būti sprendžiama, ar pasirašytame balanse esantys duomenys patvirtina įmonei padarytos žalos faktą ir jos dydį (CPK 185 str.). Vertinant balanso kaip atskiros įrodinėjimo priemonės duomenis, jų išsamumą, detalumą bei tikslumą bei darant išvadą dėl šių duomenų patikimumo, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad tai yra finansinio pobūdžio duomenys, atspindintys apskaitoje naudojamą įmonės turto vertę, kuri ne visada atspindi turto rinkos vertę, paprastai naudojamą žalos dydžiui nustatyti; kad tai yra subendrinti daugelio objektų verčių duomenys; kad jie yra išvestiniai iš kitų dokumentų (inventorizacijos aktų, ūkinių operacijų dokumentų ir kt.). Balanso duomenys taip pat neatspindi vėlesnio turto vertės pokyčio, susijusio su ekonomine situacija, nusidėvėjimu, sugedimu, pagerinimu ir pan. Balansas sudaromas ir tvirtinamas apskaitos tikslais, o ne žalos dydžiui nustatyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje BUAB „Premium konsultacijos“ v. R. T. ir kt., byla Nr. 3K-3-14/2013).

28Ieškovas BUAB ,,Laimira“ administratorius ieškinyje nurodė, kad pagal paskutinius 2008 metų finansinės atskaitomybės dokumentus, kurie yra pateikti Juridinių asmenų registrui, matyti, jog 2008-12-31 įmonė turtėjo turto už 335 633 Lt, tačiau šis turtas administratoriui nebuvo perduotas, todėl ši suma priteistina iš atsakovo. Kaip nustatė pirmosios instancijos teismas, UAB ,,Laimira“ 2008-2009 metais dirbo 11 darbuotojų, paskutinio darbuotojo darbo santykiai su bendrove pasibaigė 2012 m. birželio 29 d. (b. l. 64). Šie duomenys patvirtina, kad UAB ,,Laimira“ vykdė veiklą ir vėlesniu laikotarpiu, nei už kurį pateiktas įmonės balansas. Akivaizdu, kad įmonei 2009 m. ir vėlesniu laikotarpiu vykdant veiklą, įmonės balansas, tame tarpe ilgalaikio ir trumpalaikio turto sudėtis, kito.

29Kaip minėta, bankrutuojančios įmonės turtą administratorius perima pagal balansą, jo sudarytą valdymo organų pateiktų finansinių dokumentų pagrindu bankroto bylos iškėlimo dienos duomenimis (ĮBĮ 10 str. 7 d. 1 p.). Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad vien tai, jog balansas nesudarytas, nepatvirtintas, trūksta duomenų jam sudaryti arba turimi duomenys neišsamūs, ne visada sudaro pagrindą išvadai, kad žala yra padaryta, o jos dydis atitinka ankstesniame patvirtintame balanse nurodyto turto vertę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje BUAB „Premium konsultacijos“ v. R. T. ir kt., byla Nr. 3K-3-14/2013).

30Bylos duomenimis, atsakovė I. Z. vadovės įgalinimų neteko iki bankroto bylos ieškovui iškėlimo. Tačiau byloje nėra duomenų, kad atleidus atsakovę iš užimamų pareigų, ieškovo akcininkas būtų paskyręs naują vadovą, taip pat nėra duomenų kaip buvo išspręsti įmonės dokumentų ir turto perdavimo bei saugojimo klausimai. Dėl šių aplinkybių juridinio asmens dalyviui (akcininkui), taip pat gali kilti civilinės atsakomybės klausimas. Todėl svarstytina, ar nėra tikslinga juridinio asmens dalyvį įtraukti byloje dalyvaujančiu asmeniu.

31Iš išdėstytų aplinkybių akivaizdu, kad byloje liko nenustatyta, kam, kada, kokios apimties UAB „Laimira“ turtas, iš kurio galima būtų tenkinti bendrovės kreditorių reikalavimus, buvo (ne)perduotas atsakovės, jai nutraukus dabinius santykius su bendrove, bei koks įmonės turtas ir kieno, turtėjo būti perduotas bankroto administratoriui po bankroto bylos iškėlimo bendrovei.

32Kadangi faktinės bylos aplinkybės dėl ieškovui padarytos žalos fakto ir dydžio yra teisiškai reikšmingos, sprendžiant dėl atsakovės veiksmų kvalifikavimo kaip neteisėtų, tai, tinkamai neišnagrinėjus ir nenustačius bendrovei padarytos žalos fakto ir dydžio, nėra galimybės spręsti ir dėl atsakovės, kaip bendrovės valdymo organo, veiksmų (ne)teisėtumo, taip pat dėl žalos ir atitinkamų veiksmų priežastinio ryšio bei atsakovės kaltės. Visos šios aplinkybės yra glaudžiai tarpusavyje susijusios, todėl nustatinėtinos, tirtinos ir vertintinos kompleksiškai.

33Įvertinusi išdėstytų aplinkybių visumą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad spręsdamas dėl atsakovės deliktinės atsakomybės, pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės, neįvertino visų teisingam žalos atlyginimo reikalavimo išsprendimui reikšmingų faktinių ir teisinių aplinkybių ir, tenkindamas šią ieškinio dalį galėjo neteisingai išspręsti bylą. Kadangi pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme, šie pažeidimai yra pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria ieškinys patenkintas, ir perduoti šią bylos dalį tam pačiam pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 329 str. 1 d.).

34Bylą grąžinant pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, bylinėjimosi išlaidų paskirstymo šalims klausimas spręstinas bylą išnagrinėjus iš esmės.

35Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies 3 punktu,

Nutarė

36Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 22 d. sprendimą pakeisti.

37Sprendimo dalį, kuria ieškinys patenkintas – priteista iš atsakovės I. Z. ieškovo BUAB ,,Laimira“ naudai 335 633 Lt žalai atlyginti ir 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2013-11-05 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo panaikinti ir perduoti šią bylos dalį pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

38Panaikinti sprendimo dalį, kuria priteista iš ieškovo BUAB ,,Laimira“ atsakovės I. Z. naudai 971,36 Lt bylinėjimosi išlaidų bei priteista iš atsakovės I. Z. valstybės naudai 16 Lt bylinėjimosi išlaidų.

39Kitą sprendimo dalį, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas BUAB ,,Laimira“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 22 d. sprendimu ieškinį tenkino... 7. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 8. Atsakovė I. Z. apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m.... 9. 1. Ieškovas nepagrindė visų privalomųjų civilinės atsakomybės sąlygų... 10. 2. Nepagrįstas teismo argumentas, kad pareiga perduoti įmonės turtą ir... 11. 3. Teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovė yra atsakinga bei privalo... 12. 193 499,26 Lt suma. Iš Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. nutarties... 13. 4. Teismas priėmė neteisingą ir nepagrįstą sprendimą, nes vien fakto, jog... 14. Atsakovas BUAB ,,Laimira“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundą... 15. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 16. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 17. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 18. Pagal apeliacinio skundo, kuriuo ginčijamas teismo sprendimo teisėtumas ir... 19. Apeliaciniu skundu neginčijama teismo sprendimo dalis, kuria atmesta ieškovo... 20. Dėl bendrovės vadovo civilinės atsakomybės... 21. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos... 22. Įstatyme nustatyta, kad tuo atveju, kai įmonės administracijos vadovas... 23. Teismui iškėlus įmonei bankroto bylą, atsiranda materialiniai teisiniai... 24. Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2013 m. liepos 12 d.... 25. Ieškovas BUAB ,,Laimira“ bankroto administratorius prašo priteisti 335 633... 26. Apeliantė teigia, kad iš UAB ,,Laimira“ direktorės pareigų buvo atleista... 27. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad jeigu byloje sprendžiama dėl vadovų... 28. Ieškovas BUAB ,,Laimira“ administratorius ieškinyje nurodė, kad pagal... 29. Kaip minėta, bankrutuojančios įmonės turtą administratorius perima pagal... 30. Bylos duomenimis, atsakovė I. Z. vadovės įgalinimų neteko iki bankroto... 31. Iš išdėstytų aplinkybių akivaizdu, kad byloje liko nenustatyta, kam, kada,... 32. Kadangi faktinės bylos aplinkybės dėl ieškovui padarytos žalos fakto ir... 33. Įvertinusi išdėstytų aplinkybių visumą, teisėjų kolegija konstatuoja,... 34. Bylą grąžinant pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo,... 35. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 36. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 22 d. sprendimą pakeisti.... 37. Sprendimo dalį, kuria ieškinys patenkintas – priteista iš atsakovės I. Z.... 38. Panaikinti sprendimo dalį, kuria priteista iš ieškovo BUAB ,,Laimira“... 39. Kitą sprendimo dalį, palikti nepakeistą....