Byla 2-2580-826/2011
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Marius Dobrovolskis, sekretoriaujant Alinai Bružienei ir Joanai Runelienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Debreceno valda“ atstovei advokatei Onai Kapliauskaitei, atsakovams E. G. ir J. G., jų atstovui advokatui Sauliui Juškai, atsakovams V. L. ir G. L., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Debreceno valda“ ieškinį atsakovams E. G., J. G., V. L. ir G. L. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Debreceno valda“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų 1247,98 Lt skolą už suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo, komunalines paslaugas bei atliktus remonto darbus, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu prašė ieškinį tenkinti ieškinyje išdėstytais motyvais. Paaiškino, kad ieškovas administruoja daugiabutį gyvenamąjį namą, esantį ( - ), Klaipėda. Pagal su UAB „Arena Interli“ pasirašytą rangos sutartį buvo atliekami daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), Klaipėda, stogo remonto darbai. 2007-12-20 darbų priėmimo – perdavimo aktu darbai buvo užbaigti. 2008 m. sausio mėnesį buvo pateikti priskaitymo lapeliai namo gyventojams už 2007 m. gruodžio mėnesį, kuriame buvo įrašyta suma už stogo remonto darbus. Pateikti skelbimai įrodo, kad namo ( - ), Klaipėda, gyventojai buvo informuoti apie organizuojamus susirinkimus, tačiau atsakovai L. juose nedalyvavo. Jiems buvo įteikti balsavimo lapeliai dėl stogo remonto darbų. Dėl pernelyg mažo gražintų lapelių skaičiaus, balsavimai neįvykdavo, todėl namo administratorius iniciavo konkursą dėl rangovo parinkimo ir pasirašė sutartį su UAB „Arena Interli“ dėl stogo remonto darbų. Byloje dėl kokybės, kainos, darbų pagrįstumo nėra. Kyla ginčas dėl to, kas turėtų apmokėti išlaidas, susijusias su namo stogo remontu. Atsakovai L. turėjo žinoti apie atliekamus stogo remonto darbus, nes kartu su kitais namo gyventojais pasirašė prašymą dėl sukauptų lėšų panaudojimo apmokėjimui už stogo kapitalinio remonto darbus, be to jiems buvo įteikti balsavimo biuleteniai dėl stogo remonto darbų. Mano, kad skola turi būti priteista iš G.. Dalį sumos už namo stogo kapitalinį remontą G. sumokėjo. UAB „Arena Interli“ darbus pagal pasirašytą rangos sutartį atliko laiku.

4Teismo posėdžio metu atsakovė E. G. prašė ieškinį tenkinti dalinai ir skolą priteisti iš L.. Butas ( - ), Klaipėda, buvo įsigytas gavus banko paskolą. Bankas reikalavo įregistruoti turtą iki kredito gavimo. Registruojant turtą, jie neturėjo jokios informacijos apie atliekamus remonto darbus. Atsakovai L. bute ( - ), Klaipėda, gyveno iki 2008 m. vasario vidurio kaip buvo susitarę preliminariojoje sutartyje. Galutinis apmokėjimas už butą buvo padarytas 2008-01-16. Priskaitymo lapeliai 2008 m. sausio mėnesį buvo pateikti už 2007 m. gruodžio mėnesį kai dar bute gyveno L.. Už 2008 m. vasario mėnesio komunalines paslaugas sumokėjo jie. Apie tai, kad yra įsiskolinimas už stogo remonto darbus, sužinojo kai gavo priskaitymo lapelius. Pirkimo – pardavimo sutartyje buvo sutarę, kad butas yra be skolų. Pretenzijų dėl stogo remonto darbų kokybės neturi. Prašė apmokėti L. skolą, pervedant pinigus į jų sąskaitą, nes norėjo būti garantuoti, kad skola yra padengta, o vėliau jie patys būtų šią sumą pervedę ieškovui.

5Teismo posėdžio metu atsakovų G. atstovas prašė ieškinį tenkinti dalinai ir skolą priteisti iš L.. Pagal preliminarią sutartį, G. su L. buvo sutarę, kad pastarieji bute gyvens iki 2008-02-15. Galutinis pinigų pervedimas buvo padarytas 2008-01-16. Stogo remonto darbai nėra ginčijami. L. elgėsi nesąžiningai, nes neinformavo apie atliekamus stogo remonto darbus ir gresiančius mokėjimus nei G., nei notaro.

6Teismo posėdžio metu atsakovai L. prašė skolą priteisti iš G.. Paaiškino, kad 2007-12-18 buvo pasirašyta pirkimo pardavimo sutartis ir butas nuo 2007-12-18 tapo G. nuosavybė. Ta pačia pirkimo – pardavimo sutartimi butas buvo perduotas G.. 2007-12-20 buvo pasirašytas namo, esančio ( - ), Klaipėda, stogo remonto darbų priėmimo perdavimo aktas. Jie apie stogo remonto darbus nežinojo, apie sutarties pasirašymą ieškovas gyventojų neinformavo. Butas G. buvo perduotas 2007-12-18. Jokių skolų už butą nebuvo. G., o ne jie naudojasi pagerintu butu.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Iš šalių paaiškinimų ir byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas vadovaujantis 2005-04-14 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.AD1-607, yra daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), Klaipėdoje, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorius (T.1, b.l. 82 - 85). Atsakovai V. L. ir G. L. buvo buto, esančio ( - ), Klaipėda, savininkais iki 2007-12-18, o nuo 2007-12-18 šio buto savininkais yra J. G. ir E. G. (T.1, b.l. 10, 32 - 34). Pagal 2007-10-16 preliminarią nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutratį Nr.07/1016-1 ir 2007-11-20 priedą pagrindinė buto ( - ), Klaipėda, pirkimo pardavimo sutartis turėjo būti sudaryta iki 2007-12-14, pardavėjai įsipareigojo išsikelti iš parduodamo buto iki 2008-02-15. (T.1, b.l. 30 – 31). Pagal 2007-12-18 Klaipėdos miesto Pirmojo notarų biuro patvirtintą Pirkimo – pardavimo sutartį (toliau tekste sutartis), V. L. ir G. L. (pardavėjai) pardavė, o J. G. ir E. G. (pirkėjai) bendrosios jungtinės nuosavybės teisėmis nupirko ( - ), Klaipėda esantį butą. Pagal šios sutarties 3.7. nuostatas, V. L. ir G. L. sutarties pasirašymo metu pareiškė, kad nėra jokių įsiskolinimų bei kokiam juridiniam ir fiziniam asmeniui už pastato, kuriame yra parduodamas turtas ir pačios parduodamo turto renovaciją, ir/ar rekonstrukciją, ir/ar remontą. Nėra sudaryta jokių sutarčių, susijusių su parduodamu turtu, už kurias pardavėjai yra skolingi ir/ar nėra įvykdyta šių sutračių įsipareigojimai, ir/ar įsipareigojimų įvykdymas yra atidėtas. Viso pretenzijos dėl skolų ir/ar įsiskolinimų, ir/ar neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų iki šios sutarties sudarymo ir pasirašymo dienos gali ir turi būti pateikiamos pardavėjams, (T.1, b.l. 32 – 35 ). 2008-05-28 atsakovė E. G. išsiuntė atsakovams V. L. ir G. L. pretenziją dėl įsiskolinimo už butą, esantį ( - ), Klaipėda, padengimo (T.1, b.l. 36). Atsakovė E. G. nuo 2008-04-21 mokėjo mokesčius už komunalines paslaugas (T.1, b.l. 38 - 47). 2007-09-11 d. UAB „Debreceno valda“ ( - ) gyvenamojo namo kapitalinio stogo remonto darbų atlikimui pasirinkimo supaprastintu būdu taikant įprastinę komercinę praktiką, protokolą, buvo nuspręsta rangovu dėl stogo kapitalinio remonto pasirinkti UAB „Arena Interli“ (T.1, b.l. 188 – 189). Pagal 2007-09-17 tarp ieškovo ir UAB „Arena Interli“ pasirašytą rangos sutartį Nr.07-09/849 (toliau tekste rangos sutartis), UAB „Arena Interli“ įsipareigojo už 106221,00 Lt nuo 2007-10-08 iki 2007-12-10 atlikti daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), Klaipėda, stogo remonto darbus, 2007-12-20 buvo pasirašytas daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), Klaipėda, stogo remonto atliktų darbų aktas (T.1, b.l. 87 – 93). ( - ) namo, esančio Klaipėdos m., gyventojai, tarp kurių ir V. L. 2007-09-28 pateikė prašymą namo sukauptas lėšas panaudoti stogo kapitalinio remonto darbų apmokėjimui (T.1, b.l. 150 – 152). ( - ), Klaipėda, ( - ) butui už stogo remonto darbus buvo paskaičiuota 1356,63 Lt (T.1, b.l. 94). Daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), Klaipėda, gyventojai namo administratoriaus buvo informuoti skelbimais apie 2003-12-02 d. 18.00 val., 2005-06-02 17.15 val. įvyksiančius susirinkimus, kuriuose tarp kitų klausimų buvo iškeltas klausimas dėl namo stogo kapitalinio remonto, atsakovai L. susirinkimuose ndalyvavo (T.1, b.l. 176 -184). Atsakovams L. 2005 m. buvo įteiktas balsavimo biuletenis, kuriame buvo iškeltas stogo kapitalinio remonto klausimas (T.1, b.l. 185).

9Šioje byloje tarp šalių kyla ginčas, kas iš atsakovų privalo sumokėti už namo, esančio ( - ), Klaipėdos m. stogo remonto darbus pagal 2007-09-17 tarp ieškovo ir UAB „Arena Interli“ pasirašytą rangos sutartį. Ginčo tarp šalių dėl daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), Klaipėįda, stogo remonto darbų būtinumo, darbų kainos ir kokybės tarp šalių nėra.

10Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82 straipsnio 3 dalimi, butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti.

11Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle. Išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje daugiabučių namų savininkų bendrija „Eglutė“ v. E. R., bylos Nr. 3K-3-206/2010; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Interbolis“ v. VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-155/2010; 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Panevėžio miesto savivaldybė v. UAB „Panevėžio miestprojektas“, bylos Nr. 3K-3-526/2009; 2009 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje D. Š. v. Kauno miesto savivaldybė, byla Nr. 3K-3-381/2009; 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje E. C. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-23/2009; kt.). Nors atsakovai L. teisme neigia žinoję apie atliekamus, daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), Klaipėda, kurio ( - ) buto savininkais buvo iki 2007-12-18 stogo remonto darbus, tačiau teismui pateiktas ( - ) namo, esančio Klaipėdos m., gyventojų, tarp kurių ir V. L. 2007-09-28 prašymas namo sukauptas lėšas panaudoti stogo kapitalinio remonto darbų apmokėjimui įrodo, kad L. žinojo apie paminėtų darbų atlikimą. Tokią pat išvadą leidžia daryti ir tai, kokio pobūdžio darbai buvo atliekami – nuo stogo buvo nukeliamos šiukšlės, jos buvo transportuojamos automobiliais, todėl, atsakovai Lukauskai, gyvendami ( - ), Klaipėda, turėjo matyti ir suvokti atliekamus stogo remonto darbus patvirtinančius faktus – statybines atliekas. Byloje tarp atsakovų kilo ginčas dėl to, kada atsakovai L. išsikėlė iš buto, esančio ( - ), Klaipėda. Teismo posėdžių metu atsakovai L.tvirtino, kad butas buvo perduotas pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo metu, tačiau 2011-04-05 parengiamojo teismo posėdžio metu atsakydamas į teismo užduotus klausimus, V. L. paaiškino, kad iš buto išsikėlė vasario mėnesį (T.1, b.l. 132). Tai leidžia teismui daryti išvadą, kad atsakovai L. iš buto įsikėlė susitarimo prie 2007-10-16 d. preliminarios nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarties Nr.07/1120-1, 3 p. šalių sutartu laiku 2008-02-15. Atsižvelgiant į tai, kad pagal rangos sutartį darbai pradedami 2007-10-08 ir baigiami 2007-12-10, o ieškovės atstovas neturėjo duomenų apie tai, kad darbai būtų buvę užbaigti nelaiku, taip pat į 2007-12-20 darbų priėmimo – perdavimo aktą, konstatuotina, kad visi stogo kapitalinio remonto darbai buvo atlikti iki sutarties tarp atsakovų pasirašymo. Pagal sutarties 3.7. punkto nuostatas, atsakovai V. ir G. L., pasirašydami sutartį, pareiškė ir garantavo, kad nėra jokių įsiskolinimų bet kokiam juridiniam ir fiziniam asmeniui už pastato, kuriame yra parduodamas turtas, ir/ar pačio parduodamo turto renovaciją, ir/ar rekonstrukciją, ir/ar remontą. Nėra sudaryta jokių sutarčių, susijusių su parduodamu turtu, už kurias pardavėjai yra skolingi ir/ar nėra įvykdyti šių sutarčių įsipareigojimai, ir/ar įsipareigojimų vykdymas yra atidėtas. Visos pretenzijos dėl skolų ir/ar įsiskolinimų, ir/ar neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų iki šios sutarties pasirašymo dienos gali ir turi būti pateikiamos pardavėjams. Atsižvelgiant į šią sutarties nuostatą, atsakovai V. ir G. L., žinodami apie ( - ), Klaipėda, atliekamą stogo kapitalinį remontą, neįspėjo atsakovų J. ir E. G. apie vykdomus stogo kapitalinio remonto darbus, todėl pagal paminėtą sutarties nuostą, jiems tenka pareiga apmokėti ( - ), Klaipėda, esančio daugiabučio gyvenamojo namo stogo kapitalinio remonto išlaidas. Todėl iš atsakovų V. L. ir G. L. solidariai priteistina 1247,98 Lt skolos už ( - ), Klaipėda, esančio daugiabučio gyvenamojo namo stogo kapitalinio remontą, ieškovo naudai.

12Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.). Todėl ieškovui iš atsakovų V. L. ir G. L. solidariai priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 1247,98 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2010-05-17, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

14Kadangi ieškinys patenkintas iš dalies, patenkinta 50 proc. ieškovo reikalavimų, nes iš ieškinys dalyje dėl skolos priteisimo iš J. ir E. G. yra atmestas, bylinėjimosi išlaidos ieškovui priteisiamos proporcingai patenkintų, reikalavimui, o atsakovams – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (LR CPK 93 str. 2 d.).

15Ieškovas šioje byloje patyrė 66,00 lt išlaidas dėl žyminio mokesčio sumokėjimo ir 400,00 (T.1, b.l. 8, 9, 125) išlaidų teisinei pagalbai apmokėti, iš viso 466,00 lt bylinėjimosi išlaidų. Atsižvelgiant į tai, kad patenkinta ieškovo 50 proc. reikalavimų, taip pat į tai, kad atsakovai V. L. ir G. L. patyrė 34,00 Lt išlaidų, susijusių su bylos dokumentų kopijų darymu (T.1, b.l. 137, T.2, b.l. 58), ieškovo naudai iš atsakovų V. L. ir G. L. priteistina po 108,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (466/2-34/2=216/2=108,00 Lt) (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 6 p., 8 p., 82, 93 str.).

16Atsakovai J. G. E. G. šioje byloje patyrė 500,00 Lt išlaidų teisinei pagalbai apmokėti. Kadangi ieškinys atsakovų J. G. ir E. G. atžvilgiu yra atmestas, atsižvelgiant į tai, kad ieškovas turi pareigą nurodyti tinkamą atsakovą byloje, tačiau šioje byloje atsakovų J. G. ir E. G. atžvilgiu pareiškė nepagrįstą ieškinį, taip pat atsižvelgiant į tai, kad teismas 2011-04-05 nutartimi siūlė tikslinti šalių procesinę padėtį, taip pat į tai, kad atsakovai V. L. ir G. L. neturi atsakyti už tai, kad ieškovas nepagrįstai šioje byloje atsakovais pasirinko J. ir E. G., vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, atsakovų J. G. ir E. G. patirtos išlaidos teisinei pagalbai apmokėti – 500,00 Lt priteistinos iš ieškovo UAB „Debreceno valda“.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260 ir 270 straipsniais, teismas

Nutarė

18ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti solidariai iš atsakovų V. L. ir G. L. 1247,98 Lt skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 1247,98 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2010-05-17, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovui UAB „Debreceno valda”.

20Priteisti iš atsakovų V. L. ir G. L. po 108,00 Lt bylinėjimosi išlaidas ieškovui UAB „Debreceno valda”.

21Likusioje dalyje ieškinio netenkinti.

22Priteisti iš ieškovo UAB „Debreceno valda” atsakovams J. G. ir E. G. 500,00 Lt išlaidų teisinei pagalbai apmokėti.

23Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas paduodant apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Marius Dobrovolskis,... 2. ieškovas UAB „Debreceno valda“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 3. Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu prašė ieškinį tenkinti ieškinyje... 4. Teismo posėdžio metu atsakovė E. G. prašė ieškinį... 5. Teismo posėdžio metu atsakovų G. atstovas prašė... 6. Teismo posėdžio metu atsakovai L. prašė skolą... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Iš šalių paaiškinimų ir byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta,... 9. Šioje byloje tarp šalių kyla ginčas, kas iš atsakovų privalo sumokėti... 10. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82 straipsnio 3 dalimi,... 11. Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo... 12. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5... 13. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 14. Kadangi ieškinys patenkintas iš dalies, patenkinta 50 proc. ieškovo... 15. Ieškovas šioje byloje patyrė 66,00 lt išlaidas dėl žyminio mokesčio... 16. Atsakovai J. G. E. G. šioje byloje... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260 ir 270... 18. ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Priteisti solidariai iš atsakovų V. L. ir 20. Priteisti iš atsakovų V. L. ir G.... 21. Likusioje dalyje ieškinio netenkinti.... 22. Priteisti iš ieškovo UAB „Debreceno valda” atsakovams 23. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...