Byla e2-1752-236/2016
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo ir pirkimų sąlygų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Elga“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-5227-340/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės UAB „Elga“ ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei „Verslo aptarnavimo centras“ ir akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimo ir pirkimų sąlygų panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė UAB „Elga“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“ 2016-06-17 atsakymu į pretenziją įformintą sprendimą, kuriuo atmesta ieškovės pretenzija; panaikinti viešojo pirkimo „(Nr. 51) 10/0.4 kV įtampos mažo gabarito modulinės tranzitinės transformatorinės su 1x160 kVA, 1x630 kVA ir 2x630 kVA galios transformatoriais“ techninės specifikacijos 5.6.3. punktą, numatantį galimybę atlikti prekių tipinius bandymus ir pateikti bandymų protokolus vėliau, po pasiūlymų pateikimo; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo „(Nr. 51) 10/0.4 kV įtampos mažo gabarito modulinės tranzitinės transformatorinės su 1x160 kVA, 1x630 kVA ir 2x630 kVA galios transformatoriais“ procedūras iki įsiteisės galutinis sprendimas šioje byloje. Nurodė, kad ieškinyje išdėstytos aplinkybės bei teisiniai argumentai patvirtina, jog viešojo pirkimo procedūros yra vykdomos pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatyme ir kituose teisės aktuose įtvirtintas imperatyvias teisės normas. Dėl šių pažeidimų pirkimas vyksta nesklandžiai, neskaidriai, pažeidžiant tiekėjų lygiateisiškumą. Nesustabdžius pirkimo procedūrų, atsakovė toliau vykdys neteisėto viešojo pirkimo procedūras, todėl teisingumas šioje byloje pasidarys neįmanomas.

6Atsakovės UAB „Verslo aptarnavimas centras“ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių netenkinti. Nurodė, jog ieškinyje pateikti argumentai ir motyvai nesudaro pagrindo spręsti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Priešingai nei nurodo ieškovė, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų tikslą racionaliai panaudoti lėšas bei viešąjį interesą. Pažymėjo, jog pirkimo procedūros yra vykdomos teisėtai, nepažeidžiant viešųjų pirkimų nuostatų, terminų ir tvarkos. Neigiamos finansinės pasekmės dėl viešo pirkimo procedūros pralaimėjimo yra savaime susijusios su šiuo procesu, todėl jos negali būti laikomos didele žala. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, tiek atsakovės, tiek elektros energijos vartotojai galimai patirtų finansinių nuostolių, jų veikla būtų suvaržyta, nes atsakovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ netektų galimybės užtikrinti nuolatinio ir nepertraukiamo elektros energijos tinklo vedimo, atitinkančio ne tik nacionalinių, bet ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2016-07-15 nutartimi ieškovės UAB „Elga“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino.

9Įvertinęs byloje esančius duomenis, teismas sprendė, jog pirkimo objektas yra neabejotinai strategiškai svarbus atsakovėms bei jų tiesioginių funkcijų vykdymui ir valstybei, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sąlygotų svarbaus projekto vykdymo laikiną sustabdymą. Teismas sutiko su atsakovių argumentais, kad sustabdžius pirkimo procedūras jos netektų galimybės vykdyti savo veiklos, be to, galimai būtų užkirstas kelias nepertraukiamam elektros tiekimui, pažeisti ne tik Lietuvos, bet ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimai. Ieškovė neįrodė pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes jos argumentai apie neva nepagrįstas ir neteisėtas pirkimo sąlygas prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėjimo stadijoje vertinti kritiškai, kadangi minėtos aplinkybės nėra akivaizdžios ir gali būti nustatytos tik išnagrinėjus bylą iš esmės. Teismas sutiko, kad laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas sukeltų tam tikras neigiamas finansines pasekmes ieškovei (prarasta galimybė dalyvauti pirkime ir jį galimai laimėjus gauti ekonominę naudą iš sutarties vykdymo), tačiau ji šias neigiamas finansines pasekmes galėtų pašalinti kitu savo teisių gynimo būdu – ieškiniu dėl žalos atlyginimo. Teismas konstatavo, kad šiuo atveju taikant laikinąsias apsaugos priemones didesnę finansinę žalą patirtų perkančioji organizacija.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Ieškovė UAB „Elga“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2016-07-15 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones patenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Atsakovės neįrodė, jog keletui mėnesių sustabdžius pirkimo procedūras, būtų sutrikdytas elektros energijos tiekimas. Taip pat nepateikė įrodymų, kad siekia atnaujinti avarinės būklės transformatorines, kad negalima atidėlioti transformatorinių keitimo darbų, nes kyla grėsmė elektros tiekimo stabilumui.
  2. Nuo techninės specifikacijos projekto paskelbimo iki kvietimo dalyvauti jau ginčijamame viešajame pirkime praėjo daugiau nei 3 mėnesiai ir tai nesutrukdė atsakovėms vykdyti savo veiklą ir funkcijas, dėl to nesutriko elektros energijos tiekimas, teisės aktų reikalavimai taip pat nebuvo pažeisti. Šios aplinkybės akivaizdžiai parodo, kad nagrinėjamu atveju nėra visuomenės neatidėliotino intereso pirkimo objektu, šis interesas nenusveria viešojo pirkimo teisėtumo intereso užtikrinimo.
  3. Nagrinėjamu atveju privalo būti ginamas viešasis interesas – viešojo pirkimo teisėtumas, kadangi tai reikštų socialiai itin reikšmingų vertybių (sveikatos, aplinkos, valstybės saugumo, elektros energijos tiekimo stabilumo) užtikrinimą ir apsaugą.

12Atsakovės UAB „Verslo aptarnavimas centras“ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ atsiliepime su pateiktu atskiruoju skundu nesutinka ir prašo jo netenkinti. Nurodo, jog pirkimo procedūrų vykdymas yra labai svarbus, kadangi jau 2016-10-02 baigiasi atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ sutartis dėl 10/0,4 kV įtampos tranzitinių modulinių transformatorinių, bet to, pirkimo objekto gamyba vykdoma pagal specialų atsakovės užsakymą, o gaminių bandymai atliekami dar 3-6 mėn. Tai reiškia, kad net ir trumpam laikui sustabdžius pirkimo procedūras, gali būti padaryta didžiulė žala valstybei.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

15Dėl papildomų įrodymų

16Kartu su atskiruoju skundu ieškovė UAB „Elga“ apeliacinės instancijos teismui pateikė papildomus įrodymus – 2016 m. vasario mėn. techninius reikalavimus transformatorinėms, 2016 m. vasario mėn. techninių specifikacijų projektą, 2016-02-25 UAB „Elga“ pretenziją, 2016-02-26 atsakymą į pretenziją.

17Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, jog visi minėti įrodymai jau yra pateikti į civilinę bylą kartu su ieškovės dubliku, šiuos įrodymus atsisako priimti ir grąžina juos pateikusiam asmeniui.

18Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

19Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria atmestas ieškovės UAB „Elga“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 str. 1 d.).

20Bylos duomenimis nustatyta, jog atsakovė UAB „Verslo aptarnavimo centras“ vykdo viešąjį pirkimą „(Nr. 51) 10/0.4 kV įtampos mažo gabarito modulinės tranzitinės transformatorinės su 1x160 kVA, 1x630 kVA ir 2x630 kVA galios transformatoriais“. Pareikštu ieškiniu ieškovė iš esmės prašė panaikinti vieną iš pirkimo techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų, taip pat iki bus išnagrinėtas ginčas taikyti laikinąją apsaugos priemonę – sustabdyti pirkimo procedūras. Pirmosios instancijos teismas minėto prašymo netenkino.

21Atskirajame skunde ieškovė nurodo, jog ji įrodė ieškinio preliminarų pagrįstumą, tuo tarpu atsakovės tinkamai nepagrindė būtinybės kuo skubiau sudaryti viešojo pirkimo sutartį ir įgyti prikimo objektą. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su bylos medžiaga, šiuos apeliantės argumentus atmeta kaip nepagrįstus.

22CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo procesinio teismo sprendimo byloje realų ir tinkamą įvykdymą. Tokių priemonių taikymo pagrindu yra pagrįstos prielaidos, kad jų nesiėmus, būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

23CPK 4237 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą.

24Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – asmens, kurio atžvilgiu jos taikomos, didesnio ar mažesnio masto teisių ir interesų varžymas – suponuoja šio instituto taikymo išimtinumą, todėl asmeniui, kuris teismui teikia tokį prašymą, tenka pareiga pagrįsti tokių priemonių taikymo būtinumą. Vien tik kreipimasis į teismą ir reikalavimų pareiškimas nesuteikia pranašumo kitos šalies atžvilgiu ir savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Be to, tiek kreipimasis į teismą, tiek pareikštų reikalavimų pobūdis ir mastas iš esmės priklauso nuo paties pareiškėjo valios. Deklaratyvūs teiginiai dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui taip pat nesudaro pagrindo varžyti kito asmens teises. Kuo prašomos taikyti konkrečios laikinosios apsaugos priemonės yra labiau varžančio pobūdžio, tuo svaresni argumentai turi pagrįsti jų taikymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis byloje Nr. 2-784/2010; 2010 m. gegužės 27 d. nutartis byloje Nr. 2-802/2010; 2010 m. rugpjūčio 20 d. nutartis byloje Nr. 2-990/2010; ir kt.).

25Nagrinėjamu atveju apeliantė prašo teismo taikyti labiausiai varžančią laikinąją apsaugos priemonę – viešojo pirkimo procedūrų sustabdymą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nors ir preliminariai pagrindusi savo ieškinio reikalavimus, ieškovė pagrįstai pirmosios instancijos teismo pripažinta neįrodžiusia antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinos sąlygos – grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Iš esmės visi apeliantės argumentai, įrodinėjant grėsmę būsimo sprendimo įvykdymui, susiję su ginčo esme – vykdomo pirkimo sąlygų teisėtumu. Pažymėtina, jog teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, neatlieka bylos nagrinėjimo iš esmės. Apeliantės teiginiai apie pirkimo sąlygų neatitikimą imperatyvioms įstatymų normoms bus įvertinti nagrinėjant bylą iš esmės. Dėl ko atskirąjį skundą nagrinėjantis teismas dėl šių argumentų plačiau nepasisako ir jų nevertina.

26Skunde pateikti apeliantės argumentai apie atsakovių pareigą įrodyti laikinosiomis apsaugos priemonėmis galimai atsirasiančią žalą, taip pat vertinti kritiškai, kadangi įrodyti šios žalos nebuvimą nustatyta būtent ieškovei. Be to, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galinti atsirasti žala pakankamai išsamiai buvo įvertinta pirmosios instancijos teismo nutartyje, ir ieškovės atskirąjį skundą nagrinėjantis apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su joje padarytomis išvadomis.

27Minėtos aplinkybės leidžia apeliaciniam teismui daryti išvadą, jog pakankamai svarių argumentų pagrindžiančių grėsmę teismo sprendimo įvykdymui ieškovė nepateikė, dėl ko pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

28Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui, pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui bei pagrįstumui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

29Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ieškovės atskirasis skundas netenkinamas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė UAB „Elga“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama... 5. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 6. Atsakovės UAB „Verslo aptarnavimas centras“ ir AB „Energijos skirstymo... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2016-07-15 nutartimi ieškovės UAB „Elga“... 9. Įvertinęs byloje esančius duomenis, teismas sprendė, jog pirkimo objektas... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Ieškovė UAB „Elga“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo... 12. Atsakovės UAB „Verslo aptarnavimas centras“ ir AB „Energijos skirstymo... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo... 15. Dėl papildomų įrodymų ... 16. Kartu su atskiruoju skundu ieškovė UAB „Elga“ apeliacinės instancijos... 17. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, jog visi minėti... 18. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių ... 19. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis,... 20. Bylos duomenimis nustatyta, jog atsakovė UAB „Verslo aptarnavimo centras“... 21. Atskirajame skunde ieškovė nurodo, jog ji įrodė ieškinio preliminarų... 22. CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 23. CPK 4237 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas priima motyvuotą nutartį dėl... 24. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – asmens, kurio atžvilgiu jos... 25. Nagrinėjamu atveju apeliantė prašo teismo taikyti labiausiai varžančią... 26. Skunde pateikti apeliantės argumentai apie atsakovių pareigą įrodyti... 27. Minėtos aplinkybės leidžia apeliaciniam teismui daryti išvadą, jog... 28. Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės... 29. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 31. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 15 d. nutartį palikti nepakeistą....