Byla 2K-444/2009

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Tomo Šeškausko, Vladislovo Ranonio ir pranešėjo Vytauto Masioko, sekretoriaujant Ingai Žukovaitei, dalyvaujant prokurorei Aidai Japertienei, gynėjui advokatui Aleksandrui Palamarčukui, teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo T. B. kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. sausio 21 d. nuosprendžio, kuriuo T. B. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 129 straipsnio 2 dalies 9 punktą (2000-09-26 įst. red.) laisvės atėmimu aštuoneriems metams.

2Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, paskirta bausmė iš dalies sudėta su 2008 m. balandžio 24 d. nuosprendžiu paskirtos ir neatliktos bausmės dalimi ir galutinė subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas aštuoneriems metams trims mėnesiams. Į bausmės laiką įskaičiuota 2008 m. balandžio 24 d. nuosprendžiu atlikta bausmė.

3Tuo pačiu nuosprendžiu nuteistas ir A. S., tačiau ši nuosprendžio dalis kasacine tvarka neapskųsta.

4Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 14 d. nuosprendžiu, nuteistojo T. B. gynėjo apeliacinis skundas atmestas.

5Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo V. Masioko pranešimą, gynėjo, prašiusio nuteistojo kasacinį skundą patenkinti, prokurorės, prašiusios kasacinį skundą atmesti, paaiškinimus,

Nustatė

6T. B. nuteistas už tai, kad 2006 m. gruodžio 28 d., apie 22.00 val., prie prekybinio kiosko, esančio Kaune, V. Krėvės pr. 65, veikdamas kartu su A. S., turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, bendrais veiksmais tyčia sudavė G. G. ne mažiau kaip 5 smūgius rankomis ir kojomis į galvą, padarė muštines žaizdas veide, pasmakrėje, odos nubrozdijimus veide, plaštakų nugariniuose paviršiuose, kaktikaulio lūžimą, galvos smegenų sukrėtimą, galvos smegenų sumušimą, kraujo išsiliejimą virš ir po kietuoju galvos smegenų dangalu apie dešinį galvos smegenų pusrutulį ir pagrobė 150 Lt vertės mobiliojo ryšio telefoną „Nokia 0620“ bei diktofoną „Sony“. Dėl padarytų sužalojimų išsivysčius vėlyvosioms komplikacijoms: potrauminei encefalopatijai, progresuojančiam smegenų kraujotakos sutrikimui, persirgtam hipostatiniam plaučių uždegimui, kairės krūtinplėvės pūlingam uždegimui bei epiemai, 2008 m. balandžio 8 d. G. G. ligoninėje mirė. Šiais veiksmais T. B. ir A. S. tyčia nužudė G. G. dėl savanaudiškų paskatų.

7Kasaciniu skundu nuteistasis T. B. prašo teismų sprendimus pakeisti: nusikalstamą veiką perkvalifikuoti pagal BK 135 straipsnį ir paskirti švelnesnę bausmę.

8Kasatoriaus manymu, teismai netinkamai išaiškino ir pritaikė baudžiamąjį įstatymą, nes bylos duomenys patvirtina, kad nukentėjusysis G. G. mirė ne nuo užpuolimo metu patirtų sužalojimų, o nuo žymiai vėliau išsivysčiusių komplikacijų. Nuo sužalojimo momento iki mirties nukentėjusysis daugiau nei metus buvo gydomas, operuojamas, slaugomas specialios priežiūros įstaigose. Kasatorius negalėjo daryti įtaką nukentėjusiojo būsenai gydymosi metu, nuo jo nepriklausė, ar nukentėjusysis turėjo galimybę išgyventi, ar ne. Esant tokiai situacijai, tikėtina, kad komplikacijos galėjo išsivystyti dėl netinkamai atliekamo gydymo (kažkodėl G. G. nebuvo prijungtas prie brangiai kainuojančių gyvybės palaikymo įrenginių). Taigi padaryta veika kvalifikuotina pagal BK 135 straipsnį, nes jo veiksmai nukentėjusiajam sukėlė sunkią, kaip vėliau paaiškėjo, nepagydomą, pavojingą gyvybei ligą – potrauminę encefalopatiją. Beje, operatyviau atlikus bylos tyrimą, jis ir būtų nuteistas tik už sunkų sveikatos sutrikdymą.

9Kasacinis skundas atmestinas.

10Dėl BK 129 straipsnio 2 dalies 9 punkto taikymo

11Kasatorius ginčija priežastinį ryšį tarp veiksmų ir kilusių padarinių, argumentuodamas tuo, kad nukentėjusysis G. G. mirė ne nuo užpuolimo metu padarytų sužalojimų, o nuo žymiai vėliau išsivysčiusių komplikacijų.

12Nusikaltimo sudėties požymių visuma (objektyvieji požymiai – veika, padariniai, priežastinis ryšys ir subjektyvieji požymiai – kaltė, motyvas, tikslas) yra būtinas pagrindas asmenį patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Taigi, kad neteisėta kaltininko veika būtų pripažinta nužudymu, būtina nustatyti minėtų požymių visumą.

13Pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu nustatyta, kad nukentėjusįjį G. G. tyčia sumušė kasatorius kartu su A. S. – abu sudavė nukentėjusiajam į galvą po keletą smūgių ranka ir koja, kuris nuo vėlesnių komplikacijų mirė. Kasatorius teisme pripažino, kad sudavė smūgius nukentėjusiajam į galvos sritį, krūtinę, turėdamas tikslą pagrobti nukentėjusiajam priklausantį turtą, ir pagrobė mobiliojo ryšio telefoną bei diktofoną, taip pat parodė, kad nukentėjusiajam sudavė smūgius ir A. S. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad nuteistieji nužudė nukentėjusįjį veikdami tiesiogine neapibrėžta tyčia, t. y. nuteistieji numatė, kad sumušdami G. G. jie arba atims jam gyvybę, arba bent padarys jam sunkų sveikatos sutrikdymą, šiuos galimus padarinius numatė bendrai, jų savo sąmonėje nedetalizavo ir vienodai norėjo bet kurio iš jų atsiradimo.

14Teismo medicinos specialisto išvadoje Nr. G 1231/07(02) nurodyta, kad G. G. nustatytos muštinės žaizdos veide ir pasmakrėje, odos nubrozdinimai veide ir plaštakų nugariniuose paviršiuose, taip pat kaktikaulio lūžimas, galvos smegenų sukrėtimas ir sumušimas bei kraujo išsiliejimas virš ir po kietuoju galvos smegenų dangalu apie dešinįjį galvos smegenų pusrutulį. Galvos smegenų sumušimas ir kraujo išsiliejimas virš ir po kietuoju galvos smegenų dangalu atitinka sunkų sveikatos sutrikdymą. Iš bylos duomenų matyti, kad G. G. buvo operuotas ir po to gydomas KMUK, vėliau gydytas Kauno apskrities ligoninės filiale, dar vėliau perkeltas į K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninę ir šioje gydymo įstaigoje 2008 m. balandžio 8 d. mirė. Nukentėjusiajam mirus, pateikta komisijinė teismo medicinos specialistų išvada Nr. M 478/08(02), kurioje nurodyta, kad G. G. mirties priežastis yra galvos sužalojimų, patirtų būtent 2006 m. gruodžio 28 d. (kaktikaulio lūžio, kraujo išsiliejimo virš ir po kietuoju galvos smegenų dangalu apie dešinįjį galvos smegenų pusrutulį, galvos smegenų sukrėtimo), vėlyvosios komplikacijos: potrauminė encefalopatija, progresuojantis smegenų kraujotakos sutrikimas, persirgtas hipostatinis plaučių uždegimas, kairės krūtinplėvės pūlingas uždegimas ir kairės krūtinplėvės empiema (700 ml). Taigi visi šie įrodymai patvirtina, kad G. G. mirė nuo galvos sužalojimų, padarytų 2006 m. gruodžio 28 d., abiejų nuteistųjų veiksmais, vėlyvųjų komplikacijų. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad teismai padarė pagrįstas išvadas dėl priežastinio ryšio buvimo tarp kasatoriaus padarytos veikos ir kilusių padarinių. Atsakomybė už kito žmogaus gyvybės atėmimą pagal BK 129 straipsnį kyla tada, kai tarp kaltininko padarytos veikos ir padarinių (mirties) yra priežastinis ryšys, t. y. nukentėjusiojo mirtis turi būti pripažinta būtinąja, o ne atsitiktine kaltininko padarytos veikos pasekme.

15Taigi būtent kasatoriaus T. B. ir bendravykdytojo A. S. veiksmai buvo būtinoji padarinių (mirties) kilimo sąlyga, nes jeigu nukentėjusiajam nebūtų buvę padaryti sunkūs sužalojimai galvos srityje, jis nebūtų miręs.

16Todėl nepaisant to, kad G. G. mirė ne iškarto, o praėjus daugiau negu metams laiko po galvos sužalojimų padarymo, ir kad visą tą laiką buvo gydomas ligoninėje, ši aplinkybė nepaneigia priežastinio ryšio tarp veikos ir padarinių, nes veikos kvalifikavimui pagal BK 129 straipsnį svarbu ne mirties laikas, o mirties priežastis. Teismų praktikoje pripažįstama, kad tais atvejais, kai nukentėjusiojo mirties priežastis buvo kaltininko padarytas sveikatos sutrikdymas, tai atsakomybė už žmogaus gyvybės atėmimą atsiranda nepriklausomai nuo to, ar nukentėjusysis mirė tuoj po padarytos veikos, ar praėjus kuriam laikui, taip pat nepriklausomai nuo to, ar jis buvo netinkamai gydomas, ar netinkamai diagnozuoti jo sužalojimai, ir kad, nesant šių aplinkybių, mirties galbūt buvo galima išvengti (kasacinės nutartys Nr. 2K-621/2007, 2K-281/2008, 2K-472/2008, 2K-27/2009, 2K-P-247/2009 ir kt.).

17Apeliacinės instancijos teismo išvada, kad kasatorius su A. S. G. G. nužudė veikdami tiesiogine neapibrėžta tyčia, yra pagrįsta ir teisinga, nes T. B. ranka ir koja suduodamas smūgius G. G. į galvą bei matydamas, kad į galvą spardo ir A. S., suvokė, kad šiais veiksmais gali sutrikdyti nukentėjusiojo sveikatą ar atimti jam gyvybę, ir vienodai norėjo šių padarinių, todėl turi atsakyti už kilusius padarinius – G. G. nužudymą. Kai yra tiesioginė neapibrėžta tyčia, veika kvalifikuojama pagal atsiradusius padarinius – kaip nužudymas ar sveikatos sutrikdymas.

18Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad baudžiamasis įstatymas – BK 129 straipsnio 2 dalies 9 punktas – T. B. padarytai nusikalstamai veikai pritaikytas tinkamai.

19Nenustačius BPK 369 straipsnyje numatytų pirmosios instancijos teismo ar apeliacinės instancijos teismo nuosprendžių keitimo ar naikinimo pagrindų, kasacinis skundas atmestinas, o teismų nuosprendžiai, neperžengiant kasacinio skundo ribų, pripažintini teisėtais.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

21Nuteistojo T. B. kasacinį skundą atmesti.

Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, paskirta bausmė iš dalies... 3. Tuo pačiu nuosprendžiu nuteistas ir A. S., tačiau ši nuosprendžio dalis... 4. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 5. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo V. Masioko pranešimą, gynėjo,... 6. T. B. nuteistas už tai, kad 2006 m. gruodžio 28 d., apie 22.00 val., prie... 7. Kasaciniu skundu nuteistasis T. B. prašo teismų sprendimus pakeisti:... 8. Kasatoriaus manymu, teismai netinkamai išaiškino ir pritaikė baudžiamąjį... 9. Kasacinis skundas atmestinas.... 10. Dėl BK 129 straipsnio 2 dalies 9 punkto taikymo... 11. Kasatorius ginčija priežastinį ryšį tarp veiksmų ir kilusių padarinių,... 12. Nusikaltimo sudėties požymių visuma (objektyvieji požymiai – veika,... 13. Pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu nustatyta, kad nukentėjusįjį G.... 14. Teismo medicinos specialisto išvadoje Nr. G 1231/07(02) nurodyta, kad G. G.... 15. Taigi būtent kasatoriaus T. B. ir bendravykdytojo A. S. veiksmai buvo... 16. Todėl nepaisant to, kad G. G. mirė ne iškarto, o praėjus daugiau negu... 17. Apeliacinės instancijos teismo išvada, kad kasatorius su A. S. G. G. nužudė... 18. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 19. Nenustačius BPK 369 straipsnyje numatytų pirmosios instancijos teismo ar... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 21. Nuteistojo T. B. kasacinį skundą atmesti....