Byla 2-1125-429/2014
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė rašytinio proceso būdu išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Citadele“ bankas, įmonės kodas 112021619, ieškinį atsakovui A. A., a. k. ( - ) dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 25 907,17 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti CPK 123 str. 1 d. tvarka 2013 11 30, tačiau teisme duomenys apie tai gauti tik 2014 01 02 (b. l. 35-36), atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 str.). Ieškovas ieškinyje yra nurodęs, kad prašo priimti sprendimą už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba parengiamieji procesiniai dokumentai. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d.,153 str. 2d., 285 str., 286 str.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ( - ) ieškovas ir atsakovas sudarė kreditavimo sutartį Nr. ( - ), kurios pagrindu atsakovui suteikė 63 137,16 EUR kreditą būstui pirkti ir 9 267,84 EUR kreditą būstui remontuoti (b. l. 6-20). Atsakovo prievolės pagal šią sutartį buvo užtikrintos perkamo būsto įkeitimu ir kredito draudimu. Kredito sutarties bendrosios dalies 5.9 punkte numatyta, kad kredito gavėjas praleidęs sutartyje nustatytus mokėjimo terminus, privalo už kiekvieną kalendorinę termino praleidimo dieną mokėti bankui sutarties specialiojoje dalyje nustatyto dydžio delspinigius nuo sumos, kurios mokėjimo terminas pasibaigęs (b. l. 9). Ieškovas nurodė, kad atsakovui nevykdant tinkamai sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, ieškovas sutartį nutraukė joje nustatyta tvarka. 2011 09 08 ieškovas, kaip pradinis kreditorius, ir UAB „Būsto paskolų draudimas“, kaip naujasis kreditorius, sudarė reikalavimo teisių perleidimo sutartį, kuria ieškovas perleido UAB „Būsto paskolų draudimas“ visas reikalavimo teises, kylančias pagal ( - ) kreditavimo sutartį Nr. ( - ), t.y. dėl 71 734,95 EUR negrąžinto kredito sumos ir 1 090,55 EUR nesumokėtų palūkanų už 3 mėnesių laikotarpį (b. l. 21-23). Sutarties 1.4 punkte konstatuota, kad ieškovas patvirtina, kad naujasis kreditorius UAB „Būsto paskolų draudimas“, vadovaujantis 2008 04 30 Būsto kredito draudimo liudijimu, 2010 06 02 priėmė sprendimą dėl 72 825,50 EUR draudimo išmokos mokėjimo ir pagal 2010 06 02 draudimo išmokos mokėjimo dalimis grafiką iki reikalavimo teisių perleidimo sutarties pasirašymo dienos pilnai įvykdė įsipareigojimą, dėl išmokėtos draudimo išmokos naujajam kreditoriui perleidžiama reikalavimo teisė kreditavimo sutarties pagrindu. Rekalavimo teisė į iki sutarties pasirašymo priskaičiuotas palūkanas ir delspingius perleidžiama su sąlyga, kad jos bus padengtos ieškovui iš įkeisto turto vertės ar kitokiu būdu skolininko sąskaita, o to nepavykus padaryti, naujasis kreditorius UAB „Būsto paskolų draudimas“ įsipareigoja grąžinti šią reikalavimo teisės dalį ne vėliau kaip per 2 mėn. laikotarpį nuo skolininko išieškotų sumų gavimo dienos. Sutarties 1.5 punkte konstatuota, kad atsakovas ieškovui reikalavimo teisių perleidimo sutarties sudarymo momentu buvo skolingas 206,16 EUR nesumokėtų palūkanų ir 7 271,01 EUR nesumokėtų delspinigių. 2013 10 22 Reikalavimo perleidimo sutartimi UAB „Būsto paskolų draudimas“ ieškovui AB Citadele bankas neatlygintinai perleido reikalavimo teises į atsakovo A. A. likusią 7 477,17 EUR skolą (b. l. 24-25). Sutarties 1.4 punktu konstatuota, kad pardavus atsakovui priklausiusį hipoteka įkeistą turtą, ieškota suma buvo mažesnė nei turėta 72 825,50 EUR draudimo išmokos dydžio žala, todėl lėšų padengti skolininko likusios įsiskolinimo dalies bankui, nepakanka. Pažyma apie atsakovo skolos dydį nustatyta, kad 2013 11 13 atsakovo skola ieškovui pagal ( - ) kreditavimo sutartį Nr. ( - ) sudaro 7 477,17 EUR ir 89,95 Lt, iš jų 206,16 EUR nesumokėtų palūkanų, 7 271,01 EUR nesumokėtų delspinigių ir 89,95 Lt skola už ieškovo lėšomis apdraustą įkeistą turtą (b. l. 26). Ieškovas nenurodė aplinkybių, susijusių su pranešimu atsakovui apie reikalavimo teisių perleidimą, todėl teismas daro išvadą, kad atsakovas apie reikalavimo perleidimą informuotas tinkamai civilinio proceso tvarka atsakovui gavus ieškinį su priedais (CK 6.109 str. 1 d., 7 d.).

6Ieškovas savo reikalavimus grindžia šiais rašytiniais įrodymais: kreditavimo sutartimi Nr. ( - ) (b. l. 6-16, 17-20), 2011 09 08 Reikalavimo perleidimo sutartimi (b. l. 21-23), 2013 10 22 Reikalavimo perleidimo sutartimi (b. l. 24-25), 2013 11 13 pažyma apie skolos dydį (b. l. 26), skolos garfiku (b. l. 27), mokėjimo nurodymu apie žyminio mokesčio sumokėjimą (b. l. 31).

7Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą bei atsakovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių skolos sumokėjimą, darytina išvada, jog, pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą atsakovui už akių. Ieškovo ieškinys dalyje dėl 206,16 EUR palūkanų ir 89,95 Lt skolos už ieškovo lėšomis apdraustą įkeistą turtą, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo tenkintinas pilnai (CK 6.2 str., 6.37 str., 6.59 str., 6.210 str.).

8Ieškovas prašo jo naudai iš atsakovo priteisti skolą, tačiau iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 7 271,01 EUR (pagal oficialų lito ir euro santykį (1 EUR/ 3,4528 Lt) ekvivalentas litais - 25 105,34 Lt) dalį ieškovo prašomos priteisti skolos sumos sudaro nesumokėti delspinigiai pagal būsto kreditavimo sutartį.

92011 09 08 Reikalavimo teisių perleidimo sutarties 1.4 punkte konstatuota, kad UAB „Būsto paskolų draudimas“ priėmė sprendimą dėl 72 825,50 EUR draudimo išmokos mokėjimo ir pagal 2010 06 02 draudimo išmokos mokėjimo dalimis grafiką iki reikalavimo teisių perleidimo sutarties pasirašymo dienos pilnai įvykdė šį įsipareigojimą. Teismas daro išvadą, kad UAB „Būsto paskolų draudimas“, įvykus draudiminiam įvykiui, ieškovui išmokėjo draudimo išmoką, lygią negrąžinto būsto kredito ir nesumokėtų palūkanų už 3 mėnesių laikotarpį, sumai. Ieškovas atgavo paskolintas lėšas ir turėjo visas galimybes jomis naudotis savo komercinėje veikloje – skolinti jas kitiems subjektams ir gauti iš to pajamas, investuoti. 2011 09 08 Reikalavimo perleidimo sutartimi rekalavimo teisė į iki sutarties pasirašymo priskaičiuotas palūkanas ir delspingius (206,16 EUR nesumokėtų palūkanų ir 7 271,01 EUR nesumokėtų delspinigių) perleista su sąlyga, kad šios sumos bus padengtos ieškovui iš įkeisto turto vertės ar kitokiu būdu skolininko sąskaita, o to nepavykus padaryti, naujasis kreditorius UAB „Būsto paskolų draudimas“ įsipareigojo grąžinti šią reikalavimo teisės dalį. 2013 10 22 Reikalavimo perleidimo sutartimi UAB „Būsto paskolų draudimas“ ieškovui AB Citadele bankas neatlygintinai perleido reikalavimo teises į atsakovo A. A. likusią 7 477,17 EUR skolą (206,16 eurų nesumokėtų palūkanų ir 7 271,01 eurą nesumokėtų delspinigių). Nors ieškinio reikalavimas suformuluotas kaip ieškovo reikalavimas atsakovui dėl skolos priteisimo, tačiau, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad ieškovo prašoma priteisti 7 271,01 EUR (25 105,34 Lt) suma yra išvestinė atsakovo neįvykdyta prievolė pagal tarp šalių pasirašytą būsto kreditavimo sutartį. Ieškovas nepateikė neginčijamų duomenų, kad prašoma priteisti 25 105,34 Lt skolos suma yra atskiros atsakovo neįvykdytos savarankiškos prievolės dalykas, todėl ieškovo rekalavimas šioje dalyje vertintinas kaip reikalavimas priteisti netesybas pagal būsto kreditavimo sutartį Nr. ( - ).

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką, yra pažymėjęs, kad šalims sutartyje susitarus dėl tam tikro dydžio netesybų, sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali ginčyti sutartyje nustatyto netesybų dydžio, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir panašias aplinkybes. Tokiems atvejams teismui suteikiama teisė mažinti netesybas CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. pagrindu, taip kontroliuojant netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-7-409/2010 civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A.D.individuali įmonė „Aujama“).

11Sprendžiant ieškovo reikalavimą priteisti 25 105,34 Lt sumą, atsižvelgiama į tai, kad ieškovas prašomos priteisti sumos nepagrindė jokiomis aplinkybėmis ir įrodymais, kurie patvirtintų, kad ši lėšų suma yra savarankiškos paskolos sutarties dalykas, arba, kad ieškovas dėl atsakovo netinkamo būsto kreditavimo sutarties sąlygų vykdymo patyrė prašomos priteisti 25 105,34 Lt sumos dydžio nuostolių. Atsižvlegiama į tai, kad UAB „Būsto paskolų draudimas“, įvykus draudiminiam įvykiui, ieškovui išmokėjo draudimo išmoką, lygią negrąžinto būsto kredito ir nesumokėtų palūkanų už 3 mėnesių laikotarpį, sumai, kas, teismo vertinimu, patvirtina, kad ieškovas neturėjo ieškovo prašomos priteisti sumos dydžio nuostolių dėl netinkamo atsakovo sutarties sąlygų vykdymo, taip pat į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus. Įvertinus šias aplinkybes konstatuotina, kad ieškovo prašoma jo naudai priteisti 25 105,34 Lt suma yra aiškiai per didelės ir neprotingo dydžio netesybos pagal tarp šalių pasirašytą būsto kreditavimo sutartį Nr. ( - ). Byloje nustatyta aplinkybė, kad atsakovas sutartinės prievolės tinkamai pilnai neįvykdė, nesuteikia pagrindo ieškovui remiantis vien formaliais sutartyse nustatytais pagrindais nepagrįstai praturtėti dėl neprotingų netesybų atsakovo sąskaita, todėl reikalavimas dėl 25 105,34 Lt sumos priteisimo tenkintinas iš dalies, netesybos mažintinos dešimt kartų iki 2 510,53 Lt sumos ir šis dydis, įvertinus paminėtus motyvus, laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius, likusi dalis ieškinio atmestina kaip nepagrįsta (CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). (Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1444-605/2011; Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-622-390/2010; Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1878-230/2011; Konstitucinio teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas bylos Nr. 26/07).

12Iš dalies patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos, proporcingos tenkintų reikalavimų daliai, t.y. 105,00 Lt žyminio mokesčio (CPK 79 str., 80 str. 1d. 1p., 93 str., CK 1.5 str.). Iš atsakovo valstybei nepriteistina 8,07 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kadangi ši suma nėra didesnė nei 10,00 Lt (CPK 88 str. 1d. 3 p., 96 str.).

13Vadovaujantis išdėstytu bei Lietuvos Respublikos CPK 142 str., 4d., 285, 286 str., teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo A. A., a. k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovui AB Citadele bankas, įmonės kodas 112021619, K.Kalinausko g. 13, Vilnius, a. s. Nr. ( - ) AB Citadele bankas, banko kodas 72900, 3 498,76 Lt (tris tūktsnačius kturis šimtus devyniasdešimt aštuonis Lt 76 ct), 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (3 498,76 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013 11 22) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 105,00 Lt (vieną šimtą penkis Lt 00 ct) žyminio mokesčio.

16Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

17Atsakovas, dėl kurio buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine tvarka, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2d. ir 3d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai