Byla A15.-657-718/2018

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Laimutė Venckuvienė, sekretoriaujant Kristinai Matiuchovai, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, specialistui, teismo medicinos ekspertui D. V.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą, iškeltą pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 424 straipsnio 4 dalį, kurioje administracinėn atsakomybėn traukiamas R. A., asmens kodas ( - ), gimęs ( - ), gyvenantis ( - ), administracine tvarka baustas.

3Teismas

Nustatė

4administracinio nusižengimo protokolas R. A. surašytas dėl to, kad jis 2018-04-20, apie 17.17 val., ( - ), vairavo transporto priemonę automobilį Subaru Forester, valst. Nr. ( - ) būdamas neblaivus, kai nustatytas 0,52 prom. (±0,02 prom.) girtumo laipsnis, neturėdamas teisės vairuoti transporto priemones, nes nėra įgijęs. Tokiais veiksmais kaltinamas pažeidęs Kelių eismo taisyklių 14 punkto reikalavimus ir padaręs Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 424 straipsnio 4 dalyje numatytą nusižengimą.

5Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo į teismo posėdį atvyko, kaltės nepripažino. Parodė, kad 2018-04-20 sutuoktinei priklausančiu automobiliu Subaru Forester, valst. Nr. ( - ) važiavo ( - ). Jį sustabdė policijos pareigūnai, alkotesteriu patikrino jo blaivumą, nustatė 0,52 prom. girtumą. Po kelių minučių pakartotinai alkotesteriu pasitikrino blaivumą, nustatė 0,21 girtumą. Teigia, kad įvykio metu buvo blaivus. Su alkotesterio parodymais nesutiko, alkoholinių gėrimų nevartojo. Tuo metu vartojo antibiotikus. Nuvyko su draugu į ligoninę. Ligoninėje alkotesteriu jam buvo nustatytas 0,00 prom. girtumas. Sutinka, kad vairavo automobilį neturėdamas teisės vairuoti transporto priemones. Teisė vairuoti transporto priemones jam atimta už transporto priemonės vairavimą esant neblaiviam ir jis jų iki šiol neatgavo. Sutuoktinė nežinojo, kad jis vairavo jai priklausantį automobilį.

6Liudytoja S. A. parodė, kad Subaru Forester, valst. Nr. ( - ), priklauso jai nuosavybės teise. Automobilis įgytas santuokos su R. A. metu. Ji naudojasi darbovietės suteiktu automobiliu, automobilis Subaru Forester, valst. Nr. ( - ) laikomas ( - ) sutuoktinio darbo vietoje. Automobilis reikalingas sutuoktinio darbui, tačiau automobilį vairuodavo kiti asmenys. Kovo mėnesį buvo pasamdytas vairuotojas, kuris vairavo minėtą automobilį. Automobilio užvedimo raktelius turėjo R. A.. Nebūtų leidusi jam vairuoti automobilį, jeigu būtų žinojusi. Prašo nekonfiskuoti automobilio.

7Iš Medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyt akto Nr. 177 matyti, kad R. A. į VšĮ „Klaipėdos universitetinę ligoninę“ atvyko 2018-04-20, 18.40 val. Alkotesteriu 18.40 val. jam nustatytas 0,00 prom. girtumas, 19.15 val. – 0,00 prom. girtumas (b.l. 19).

8Iš 2018-04-29 specialisto išvados Nr. T-A 3927/2018(01) matyti, kad R. A. kraujyje etilo alkoholio nerasta. Kraujo ėminys paimtas 2018-04-20, 19.00 val. (b. l. 40).

9Iš Klaipėdos AVPK vyriausiosios patrulės I. J. 2018-04-20 tarnybinio pranešimo matyti, kad 2018-04-20 Klaipėdos m., ( - ), buvo sustabdytas automobilis Subaru, valst. Nr. ( - ). Automobilį vairavo R. A.. Nuo vairuotojo sklido alkoholio kvapas, dėl to jis buvo patikrintas alkotesteriu. Alkotesteriu vairuotojui nustatytas 0,52 prom. girtumas. Vairuotojas su parodymais nesutiko, prašė pakartotinai pūsti, po 22 min. jam nustatytas 0,21 prom. girtumas. Be to, paaiškėjo, kad R. A. yra praradęs teisę vairuoti transporto priemonę (b.l. 6).

10Iš alkotesterio Alcotest 6810 registracijos žurnalo matyti, kad R. A. 2018-04-20, 17.17 val., nustatytas 0,52 prom. girtumas, o 2018-04-20, 17.39 val. – 0,21 prom. girtumas (b.l. 33).

11Valstybinės teismo medicinos tarnybos Klaipėdos skyriaus ekspertas D. V. paaiškino, kad, priešingai nei teigia R. A., vartojami antibiotiniai vaistai etilo alkoholio koncentracijai žmogaus organizme įtakos nedaro. Atsižvelgus į policijos pareigūnų atliktų R. A. patikrinimų alkotesteriu rezultatus (0,52 prm. ir 0,21 prom.), darytina išvada, kad R. A. alkoholį, galimai alų, vartojo prieš pat policijos sustabdymą. Nustatant asmens neblaivumą, turi būti vadovaujamasi kraujo tyrimo rezultatais, kaip tai numatyta Medicininės apžiūros neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti atlikimo metodikos 8.10 p. Etilo alkoholio koncentracijos iškvėptame ore ir kraujyje gali būti skirtinga. Vadovaujantis Vidmarko formule, kuria apskaičiuojamas dėl oksidacijos (redukcijos) žmogaus organizme dėsningai mažėjantis alkoholio kiekis, suaugusio sveiko vyro kraujyje alkoholio koncentracija sumažėja vidutiniškai 0,15 promilės/val. Esant dideliam fiziniam aktyvumui, šalčiui ir kt., suaugusio sveiko vyro kraujyje alkoholio koncentracija sumažėja vidutiniškai 0,2-0,25 promilės/val. Remiantis minėta formule, atsižvelgus į R. A. kraujo tyrimus, jo pirmojo policijos pareigūnų patikrinimo metu girtumas galėjo viršyti 0,41 prom., tačiau kategoriškai to tvirtinti negalėtų. Abejones kelia antra R. A. patikra alkotesteriu. Matyti, kad alkoholio koncentracija po pirmojo policijos pareigūnų patikrinimo staigiai sumažėjo. Tai galėtų įvykti tik esant dideliam šalčiui arba R. A. buvus fiziškai labai aktyviam. Mano, kad esant tokiems duomenims, ir atlikus tyrimą, A. A. neblaivumas būtų neįrodytas.

12Teismas konstatuoja:

13ANK 569 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad teismas ar administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas) įrodymus įvertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstu išsamiu ir nešališku vidų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu. Taigi konstatuoti tam tikro fakto buvimą ar nebuvimą galima tik remiantis byloje surinktų įrodymų visuma, o ne atskirais įrodymais.

14R. A. neigia padaręs administracinį nusižengimą, teigia, kad automobilį vairavo būdamas blaivus, tik teisės vairuoti transporto priemones neturi.

15ANK 5 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad administracinis nusižengimas yra šiame kodekse uždrausta kaltininko padaryta pavojinga veika (veikimas arba neveikimas), atitinkanti administracinio nusižengimo, už kurį numatyta administracinė nuobauda, požymius. Administracine tvarka asmuo gali būti nubaustas tik nustačius jo veikoje visus įstatyme įtvirtintus konkretaus administracinio nusižengimo požymius. Jeigu padaryta veika neturi administracinio nusižengimo požymių, administracinių nusižengimų teisena negali būti pradėta, o pradėtoji turi būti nutraukta (ANK 591 straipsnio 1 punktas). ANK 424 straipsnio 4 dalyje numatyto nusižengimo sudėties būtinas požymis yra asmens neblaivumas. Teismų praktikoje ne kartą konstatuota, jog pagal šią normą asmuo gali būti baudžiamas tik tuo atveju, kai bylos duomenys neabejotinai patvirtina, kad vairuodamas transporto priemonę, asmuo buvo neblaivus – turi būti nustatytas konkretus ir abejonių nekeliantis neblaivumo laipsnis (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gegužės 14 d. nutartis administracinių teisės pažeidimų byloje Nr. 2AT-12-2013). Asmens neblaivumo faktas konstatuojamas įrodymų vertinimo metu nustatant bylai reikšmingas aplinkybes.

16Teismo nuomone, byloje nėra pakankamai įrodymų, pagrindžiančių R. A. kaltę dėl jam inkriminuojamo nusižengimo padarymo. Kaip matyti iš bylos medžiagos, policijos pareigūnų alkotesteriu nustatytas R. A. girtumo laipsnis, medicinos ir teismo medicinos įstaigose atliktų tyrimų rezultatai yra prieštaringi. R. A. alkotesteriu 2018-04-20, 17.17 val., nustatytas 0,52 prom. girtumas, praėjus 22 min., tai yra 17.39 val., alkotesteriu nustatytas 0,21 prom. girtumas (b.l. 33). R. A. girtumas taip pat buvo patikrintas VšĮ „Klaipėdos universitetinėje ligoninėje“, kur šioje įstaigoje naudotu alkotesteriu nustatytas 0,00 prom. girtumo laipsnis pirminio tyrimo metu 18.40 val. ir 0,00 prom. girtumo laipsnis pakartotinio tyrimo metu 19.15 val. (b. l. 19). 19.00 val. buvo paimtas kraujas etilo alkoholio kiekiui nustatyti, R. A. kraujyje etilo alkoholio nerasta (b. l. 40). Teisme apklaustas Valstybinės teismo medicinos tarnybos Klaipėdos skyriaus ekspertas D. V. paaiškino, kad abejonių kelia policijos pareigūnų atliktas antrasis R. A. neblaivumo patikrinimas. Tokį staigų alkoholio koncentracijos mažėjimą galėjo lemti R. A. didelis fizinis aktyvumas ar didelis šaltis. Tačiau, kaip matyti iš bylos medžiagos, tokios aplinkybės nenustatytos, akivaizdu, kad stebimas policijos pareigūnų, R. A. jokių aktyvių veiksmų, lemiančių alkoholio koncentracijos mažėjimą, atlikti negalėjo.

17Pažymėtina ir tai, kad teismų praktikoje ne kartą pažymėta, jog, vadovaujantis moksliškai patvirtinta formule (Vidmarko formule), kuria apskaičiuojamas dėl oksidacijos (redukcijos) žmogaus organizme dėsningai mažėjantis alkoholio kiekis, suaugusio vyro fermentinės sistemos alkoholį metabolizuoja vidutiniškai 100–125 mg/kg/val. greičiu, o jo koncentracija kraujyje sumažėja vidutiniškai 0,15–0,2 promilės/val. (per 1 minutę oksiduojasi apie 0,0025 promilės etilo alkoholio) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-51-746/2016, 2AT-42-507/2016, 2AT-41-2013). Taigi, R. A. apsvaigimas nuo alkoholio, atsižvelgus į tai, kad jo kraujyje, paimtame 2018-04-20 19.00 val., etilo alkoholio nerasta, pirmojo patikrinimo metu 2018-04-20, 17.17 val. turėjo būti, vadovaujantis Vidmarko formule, apie 0,35 prom. Teismo nuomone, praėjus 22 min. laiko tarpui, užfiksuotas R. A. neblaivumo laipsnio skirtumas nuo 0,52 prom. (kuris nustatytas pareigūnų naudotu alkotesteriu 17.17 val.) iki 0,21 prom. (nustatytas 17.39 val.) kelia pagrįstų abejonių.

18Taigi, nustatytos byloje aplinkybės neleidžia teigti, kad pareigūnų naudotu alkotesteriu R. A. nustatytas pirminis 2018-04-20, 17.17 val. 0,52 prom. girtumo laipsnis yra pakankamai patikimas ir nekeliantis abejonių.

19Pažymėtina, kad asmuo administracinėn atsakomybėn traukiamas tik tada, kai byloje esančių įrodymų pagrindu yra konstatuota jam inkriminuojamo administracinio teisės pažeidimo sudėtis. Kaltu dėl administracinio teisės pažeidimo padarymo asmuo gali būti pripažintas tik surinkus pakankamai neabejotinų to asmens kaltę patvirtinančių įrodymų. Duomenų, kuriais remiantis galima tik manyti, kad teisės pažeidimas galėjo būti padarytas, nepakanka daryti išvadoms apie asmens kaltumą ir skirti administracinę nuobaudą. Asmens kaltė gali būti konstatuota, kai ištyrus proceso metu surinktus įrodymus nelieka jokios protingos abejonės, kad traukiamas atsakomybėn asmuo padarė veiką, už kurią turi būti skiriama nuobauda. Administracinių teisės pažeidimų bylose patrauktojo administracinėn atsakomybėn asmens kaltę turi įrodyti administracinio teisės pažeidimo protokolą surašiusi institucija, todėl ir visa įrodymų nepateikimo ar abejonių nepanaikinimo rizika tenka būtent kaltinimą pateikusiai institucijai, o visi neaiškumai traktuojami administracinėn atsakomybėn patraukto asmens naudai. Sprendžiant asmens administracinės atsakomybės klausimą yra būtina vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu nekaltumo prezumpcijos principu bei iš jo išplaukiančiu in dubio pro reo principu, pagal kurį visos abejonės bei neaiškumai, kurie negali būti pašalinti, aiškintini traukiamo administracinėn atsakomybėn asmens naudai.

20Neįrodžius, kad R. A. 2018-04-20, apie 17.17 val., ( - ), vairavo transporto priemonę automobilį Subaru Forester, valst. Nr. ( - ) būdamas neblaivus, kai nustatytas 0,52 prom. (±0,02 prom.) girtumo laipsnis, jo veiksmai kvalifikuotini pagal ANK 424 straipsnio 2 dalį (transporto priemonės vairavimas neturint teisės vairuoti). R. A. skirtina ANK 424 straipsnio 2 dalyje numatyta administracinė nuobauda – piniginė bauda.

21Byloje R. A. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

22Skiriant nuobaudą, atsižvelgtina į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, į pažeidėjo asmenybę. Pažymėtina, kad R. A. praeityje net du kartus baustas už transporto priemonės vairavimą esant neblaiviam ir neturint teisės vairuoti transporto priemones, tačiau išvadų iš ankstesnių baustumų nedaro ir toliau daro KET pažeidimus, kas jį itin neigiamai charakterizuoja. Įvertinęs išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad administracinės nuobaudos tikslai bus pasiekti R. A. skiriant ANK 424 straipsnio 2 dalies sankcijose numatytą baudą, artimą maksimaliai sankcijos ribai.

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 32 straipsniu, 424 straipsnio 4 dalimi, 424 straipsnio 2 dalį, 635 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 636 straipsniu, 637 straipsniu, 644 straipsniu, 646 straipsniu,

Nutarė

24R. A. pripažinti kaltu padarius nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 424 straipsnio 2 dalyje, ir jam paskirti 400 eurų (keturių šimtų eurų) baudą.

25Išaiškinti, kad bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo dienos, o apskundus šį nutarimą - ne vėliau kaip per 40 dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos. Bauda turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, mokėjimo pavedime nurodant ROIK registracijos Nr. 18082578016 ir įmokos kodą 1001.

26Nutarimas per 20 kalendorinių dienų nuo jo nuorašo išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Laimutė... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą,... 3. Teismas... 4. administracinio nusižengimo protokolas R. A. surašytas dėl to, kad jis... 5. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo į teismo posėdį atvyko,... 6. Liudytoja S. A. parodė, kad Subaru Forester, valst. Nr. ( - ), priklauso jai... 7. Iš Medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyt akto... 8. Iš 2018-04-29 specialisto išvados Nr. T-A 3927/2018(01) matyti, kad R. A.... 9. Iš Klaipėdos AVPK vyriausiosios patrulės I. J. 2018-04-20 tarnybinio... 10. Iš alkotesterio Alcotest 6810 registracijos žurnalo matyti, kad R. A.... 11. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Klaipėdos skyriaus ekspertas D. V.... 12. Teismas konstatuoja:... 13. ANK 569 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad teismas ar administracinių... 14. R. A. neigia padaręs administracinį nusižengimą, teigia, kad automobilį... 15. ANK 5 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad administracinis nusižengimas yra... 16. Teismo nuomone, byloje nėra pakankamai įrodymų, pagrindžiančių R. A.... 17. Pažymėtina ir tai, kad teismų praktikoje ne kartą pažymėta, jog,... 18. Taigi, nustatytos byloje aplinkybės neleidžia teigti, kad pareigūnų naudotu... 19. Pažymėtina, kad asmuo administracinėn atsakomybėn traukiamas tik tada, kai... 20. Neįrodžius, kad R. A. 2018-04-20, apie 17.17 val., ( - ), vairavo transporto... 21. Byloje R. A. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių... 22. Skiriant nuobaudą, atsižvelgtina į padaryto administracinio nusižengimo... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų... 24. R. A. pripažinti kaltu padarius nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 25. Išaiškinti, kad bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 40 dienų nuo... 26. Nutarimas per 20 kalendorinių dienų nuo jo nuorašo išsiuntimo ar išdavimo...