Byla 2-2018/2014
Dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 8 d. nutarties, kuria iškelta atsakovui restruktūrizavimo byla, uždarosios akcinės bendrovės „Naujakiemio vaistinė“ restruktūrizavimo byloje Nr. B2-2356-221/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Milašienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Entfarma“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 8 d. nutarties, kuria iškelta atsakovui restruktūrizavimo byla, uždarosios akcinės bendrovės „Naujakiemio vaistinė“ restruktūrizavimo byloje Nr. B2-2356-221/2014.

2Apeliacinės instancijos teismas

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Kauno apygardos teisme gautas UAB „Naujakiemio vaistinė“ direktorės L. Ž. pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Naujakiemio vaistinė“. Pareiškėja nurodė, kad bendrovės ūkinė komercinė veikla didžiąja dalimi yra susijusi su vaistinių veikla, bendrovė rinkoje esanti nuo 1994 m., turi 4 filialus, kurie yra Klaipėdoje, visas patalpas nuomojasi iš Klaipėdos miesto savivaldybės, bendrovėje iš viso dirba 17 darbuotojų, nuo 2009 m. yra įdiegusi geros vaistinių praktikos kokybės sistemą. Nuo 2001 m. iki 2013 m. spalio mėnesio bendrovė koncesijos sutarčių pagrindu valdė SĮ „Juodasis erelis“, SĮ „Saulėtoji vaistinė“, SĮ „Debreceno vaistinė“. Klaipėdos miesto savivaldybei nutraukus koncesijos sutartis dėl šių įmonių, liko neamortizuotos atliktos investicijos į vaistines, kas tapo pagrindine priežastimi bendrovės nuostoliams atsirasti. Taip pat laisvose patalpose planuota įkurti gydymo įstaigas ir šiuo tikslu buvo atliktos investicijos, užsakyta brangi įranga, tačiau, pasikeitus rinkos sąlygoms, įmonėms pradėjus veikti nuostolingai, sutartis dėl įrangos pirkimo teko nutraukti, o įsipareigojimų nevykdymas tapo priežastimi dar didesniems nuostoliams atsirasti. Neskaitant susikaupusio nuostolio, bendrovė yra pajėgi dirbti pelningai, toliau vykdo ūkinę komercinę veiklą, aktyviai dirba su kreditoriais, derantis dėl geresnių tiekimo sąlygų ir kt. Pareiškėjos nuomone, yra visos (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 4 straipsnyje įtvirtintos sąlygos restruktūrizavimo bylai bendrovei iškelti, nebuvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimai, pagal 2014 m. birželio 30 d. balanso duomenis, bendrovė nėra nemoki, bendrovė yra susidūrusi su laikinais finansiniais sunkumais, kuriuos galima pašalinti vykdant bendrovės restruktūrizavimo procesą.

5Trečiasis UAB „Entafarma“ nesutiko su restruktūrizavimo bylos UAB „Naujakiemio vaistinė“ iškėlimu. Nurodė, kad atsakovas UAB „Entafarma“ yra skolingas 36 403,57 Lt už parduotas prekes, prekių tiekimo sutartis yra nutraukta. Mano, kad nėra restruktūrizavimo bylos iškėlimo pagrindų, atsakovo restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytos priemonės nesudaro pakankamų sąlygų atsiskaityti su visais kreditoriais ir jos normalios veiklos, atsakovas yra nemoki įmonė. Atsakovo turimo turto vertė sudaro 841 981Lt, tuo tarpu atsakovo per vienerius metus mokėtinos pradelstos skolos sudaro ne 360 796,09 Lt kaip nurodo atsakovė, o mažiausiai 2 051 440,72 Lt, nes kreditorės UAB „Limedika“ ir UAB „Medikona“ yra pateikę teismui ieškinius dėl 1 423 118,60 Lt ir 267 526,03 Lt skolos priteisimo.

6Trečiasis asmuo UAB „Medikona“ prašė iškelti UAB „Naujakiemio vaistinė“ restruktūrizavimo bylą. Nurodė, kad yra vienas didžiausių atsakovo kreditorių, kurio įsiskolinimas yra 509 055,14 Lt, kurį tenkina UAB „Naujakiemio vaistinė“ restruktūrizavimo plano metmenys. Be to paažymėjo, kad sudarė susitarimą dėl finansinių įsipareigojimų ir nuolaidų, kuriuo susitarė, kad UAB „Medikona“ reikalavimas, turimas UAB „Naujakiemio vaistinė“ atžvilgiu, negali būti vertinamas kaip pradelstas, o restruktūrizavimo bylos iškėlimo atveju UAB „Medikona“ sutinka taikyti nuolaidas UAB „Naujakiemio vaistinė“, susijusias su turimu reikalavimu, be to, siekdama atsakovės veiklos tęstinumo, tęsia prekių, reikalingų vaistinės veiklai vykdyti, tiekimą.

7Trečiasis asmuo UAB „Primerus Vestus“ prašė iškelti UAB „Naujakiemio vaistinė“ restruktūrizavimo bylą. Nurodė, kad, kaip didžiausias atsakovės kreditorius, su atsakove susitarė tiek dėl savo reikalavimo mokėjimo terminų atidėjimo (kas lemia, kad reikalavimas nebūtų vertinamas kaip pradelstas) ir nuolaidų taikymo, tiek dėl papildomo finansavimo, skirto atsakovės apyvartinėms lėšoms galimame restruktūrizavimo procese pildyti, suteikimo.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Kauno apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 8 d. nutartimi iškėlė restruktūrizavimo bylą uždarajai akcinei bendrovei „Naujakiemio vaistinė“, restruktūrizavimo administratoriumi paskyrė S. G.. Patvirtino uždarosios akcinės bendrovės „Naujakiemio vaistinė“ 50 000 Lt (be PVM) administravimo išlaidų sąmatą, iš jų – 20 000 Lt (be PVM) atlyginimą administratoriui, laikotarpiui nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos. Nustatė 6 (šešių) mėnesių nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos terminą parengti ir pateikti teismui uždarosios akcinės bendrovės „Naujakiemio vaistinė“ restruktūrizavimo planą ir kitus restruktūrizavimo bylai nagrinėti reikalingus dokumentus. Leido mokėti uždarajai akcinei bendrovei „Naujakiemio vaistinė“ darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas bei apmokėti visas kitas einamąsias įmokas ir IRĮ 5 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytus mokėjimus iš bendrovės atsiskaitomosios sąskaitos ( - ). Netenkino pareiškėjos prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas, įvertinęs pareiškėjos pateiktus įrodymus, nurodė, kad įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje nustatytus reikalavimus restruktūrizavimo procesui pradėti. Įmonė įsteigta daugiau kaip prieš trejus metus (ĮRĮ 4 straipsnio 4 punktas). Įmonė turi finansinių sunkumų ir tą patvirtina pareiškime išdėstytos aplinkybės ir šias aplinkybes pagrindžiantys įmonės finansiniai duomenys (ĮRĮ 4 straipsnio 1 punktas). Įmonė nėra nutraukusi veiklos ir tą patvirtina pateikti finansiniai dokumentai, rodantys nebaigtas vykdyti sutartis, pardavimo ir paslaugų dokumentai, sutartys su tiekėjais (ĮRĮ 4 straipsnio 2 punktas). Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis įmonė nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi, per pastaruosius 5 metus nebuvo restruktūrizuota (ĮRĮ 4 straipsnio 3, 5 punktai). UAB „Naujakiemio vaistinė“ pateikto restruktūrizavimo plano metmenys atitinka ĮRĮ 5straipsnio reikalavimus, ji įvykdė ĮRĮ 5 straipsnio 3 dalyje numatytus reikalavimus: teismui pateiktas UAB „Naujakiemio vaistinė“ 2014 m. liepos 23 d. vienintelio akcininko sprendimas, kuriame patvirtinti UAB „Naujakiemio vaistinė“ restruktūrizavimo plano metmenys, pritarta restruktūrizavimo administratoriaus kandidatūrai. Bendrovės kreditoriai tinkamai informuoti apie sprendimą kreiptis dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, jiems pateikti restruktūrizavimo plano metmenys. Teismo vertinimu, atsakovo restruktūrizavimo plano metmenys atitinka visus ĮRĮ 5 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Restruktūrizavimo plano metmenų 17–20 puslapiuose yra numatytos ir aprašytos esminės priemonės, kuriomis įmonė siektų išsaugoti ir plėtoti savo veiklą, vykdyti skolinius įsipareigojimus bei atkurti mokumą. Pažymėjo, kad pareiškėjos 2014 m. rugsėjo 3 d. pateikti teismui įrodymai –2014 m. rugsėjo 1 d. susitarimas su UAB „Medikona“ „Dėl piniginių prievolių vykdymo ir nuolaidų suteikimo restruktūrizavimo atveju“, 2014 m. rugsėjo 1 d. susitarimas su UAB „Primerus Vestus“ „Dėl piniginių prievolių vykdymo ir nuolaidų suteikimo restruktūrizavimo atveju“, 2014 m. rugpjūčio 20 d. kreditoriaus Balirton LLC patvirtinimas „Dėl finansinių reikalavimų nebuvimo“(didžiausias bendrovės kreditorius atsisakė visų savo reikalavimų), susitarimai „Dėl prekių tiekimo atnaujinimo“, sudaryti su tiekėjais UAB „Armila“, UAB „OneMed“, UAB „B.BraunMedical“, UAB „Biofarmacija“, UAB „lnterlux“, IĮ „Astrameda“ (buvo atnaujintas prekių tiekimas) patvirtina, kad atitinkamos priemonės jau yra pradėtos įgyvendinti (mažinami kreditorių reikalavimai, gaunamos nuolaidos iš kreditorių, užtikrinamas veiklos tęstinumas, užtikrinamas papildomas finansavimas ir kt.). Teismas pažymėjo, kad konkrečios ir išsamios priemonės restruktūrizavimo laikotarpiui nustatomos restruktūrizavimo plane, todėl restruktūrizavimo plano metmenims nekeltini tokie pat kokybiniai reikalavimai, kaip restruktūrizavimo planui. Pagal pareiškėjos pateiktus 2014 m. birželio 30 d. balanso duomenis, kreditorių sąrašą, UAB „Naujakiemio vaistinė“ turto turėjo už 841 981 Lt, finansinių įsipareigojimų kreditoriams – 4 838 034,50 Lt, iš kurių pradelsti - 360 796,09 Lt, patyrė 3 017 556 Lt nuostolį. Pareiškėjos 2014 m. rugsėjo 3 d. pateikti rašytiniai įrodymai – 2014 m. rugpjūčio 31 d. balansas, kreditorių ir debitorių sąrašai, patvirtina, jog bendrovės pradelsti finansiniai įsipareigojimai sudaro 199 172,50 Lt, bendrovė turi turto už 977 794 Lt, debitorinės skolos sudaro 597 201,87 Lt. Duomenų apie atsakovės debitorinių skolų atgavimo nerealumą į bylą nėra pateikta. Teismas nurodė, kad nesutikti su atsakovo kreditorių sąraše nurodytais kreditorinių reikalavimų dydžiais bei pradelstų skolų dydžiu neturi pagrindo, todėl sprendė, kad įmonės būsena neatitinka bankroto bylos iškėlimo kriterijų. Teismas pažymėjo, kad labai reikšminga yra aplinkybė, kad didžiausi atsakovės kreditoriai UAB „Primerus Vestus“, UAB „Medikona“, kaip ir kiti kreditoriai –UAB „Armila“, UAB „Vilandra“, IĮ „Astrameda“, UAB „B.BraunMedical“ pritarė restruktūrizavimo procedūros UAB „Naujakiemio vaistinė“ vykdymui, nes kreditorių pozicija restruktūrizavimo proceso atžvilgiu yra itin reikšminga, nes būtent kreditoriai priima esminius sprendimus šiame procese. Vadovaudamasis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis teismas padarė išvadą, kad yra ĮRĮ 4 ir 5 straipsniuose nurodytos sąlygos restruktūrizavimo procesui taikyti, todėl, siekiant išvengti įmonės bankroto ir atkurti įmonės mokumą UAB „Naujakiemio vaistinė“ keltina restruktūrizavimo byla. Pareiškėja pasiūlė administratoriumi skirti S. G.. Šio administratoriaus kandidatūrai pritarė įmonės akcininkas. S. G. sutinka teikti įmonės restruktūrizavimo paslaugas UAB „Naujakiemio vaistinė“, turi leidimą teikti įmonių restruktūrizavimo paslaugas. Atsižvelgiant į tai, teismas UAB „Naujakiemio vaistinė“ restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiui administratoriumi paskyrė S. G..

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atskiruoju skundu apeliantas UAB „Entfarma“ prašo Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 8 d. nutartį panaikinti ir atsisakyti iškelti UAB „Naujakiemio vaistinė“ restruktūrizavimo bylą. Skundą grindžia šiais argumentais:

101. Pirmosios instancijos teismas, darydamas išvadą dėl atsakovo mokumo neanalizavo klausimo, ar atsakovo finansiniai sunkumai gali būti pašalinti restruktūrizavimo proceso metu bei darydamas išvadą dėl atsakovo nemokumo visiškai neatsižvelgė į kitus byloje pateiktus reikšmę turinčius įrodymus, t.y. į atsakovės patirtą nuostolį 2013-2014 metais, į tai, kad atsakovas nepagrįstai laiko apeliantės, UAB „Armila“ bei UAB „Tamro“ kreditorinius reikalavimus nepradelstais, į tai, kad atsakovo finansinė būklė neleidžia pagrįstai tikėtis įmonės mokumo atkūrimo ir tolimesnės normalios ūkinės komercinės veiklos vystymo tokioje situacijoje.

112. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog atsakovo restruktūrizavimo plano metmenys atitinka įstatyme numatytus reikalavimus. Teismas neįvertino įmonės galimybių atkurti mokumą ir normalią ūkinę veiklą. Be to, atsakovas planuoja gauti pagrindines pajamas iš vaistinių veiklos, tačiau neturi teisės naudotis patalpomis, esančiomis Taikos pr.76, Klaipėdoje ir turi jas perduoti Klaipėdos miesto savivaldybei. Todėl atsakovas neišvengiamai praras dalį savo gaunamų pajamų, o jo finansinė padėtis atitinkamai dar labiau pablogės.

123. Aplinkybė, kad dalis įmonės kreditorių pritaria restruktūrizavimo bylos iškėlimui, nesudaro savarankiško pagrindo pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymą iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą, jeigu egzistuoja pagrindai atsisakyti iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą.

13Atsakovas UAB „Naujakiemio vaistinė“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą. Nurodė, kad su skundu nesutinka. Apelianto argumentai, jog UAB „Armila“ reikalavimai yra pradelsti yra nepagrįsti, kadangi ši įmonė atidėjo mokėjimo terminą ir atnaujino prekių tiekimą atsakovui. UAB „Tamro“ reikalavimas yra ginčijamas teisme, todėl šis reikalavimas negali būti vertinamas kaip pradelstas. Tuo tarpu UAB „Entfarma“ reikalavimas priskirtas prie pradelstų. Atsakovui mokėjimo terminus atidėjo taip pat kitos įmonės bei atnaujino prekių tiekimą. Su UAB „Primerus Vestus“ 2014 m. rugsėjo 1 d. buvo sudaryta paskolos sutartis, kuriuos pagrindu ši įmonė sutiko restruktūrizavimo bylos iškėlimo atveju suteikti bendrovei paskolą paskolos linijos principu, kurios limitas iki 200 000 eurų. Iš esmės visi didieji bendrovės kreditoriai palaiko bendrovės restruktūrizavimo bylos iškėlimą, sutinka restruktūrizavimo procese daryti nuolaidas bei kai kurie sutinka teikti papildomą finansavimą. Atsakovas nesutinka su apelianto argumentais dėl įmonės nemokumo, kadangi 2014 m. rugpjūčio 31 d. kreditorių sąrašas patvirtina, jog po susitarimų su kreditoriais, bendrovės pradelsti finansiniai įsipareigojimai sudaro 199 1721,50 Lt. Bendrovė turi teisė gauti iš debitorių 597 210,07 Lt. VMI duomenys patvirtina, kad įmonė yra sukaupusi 75 345,32 Lt PVM permoką, 2014 m. rugpjūčio mėnesį įmonė dirbo pelningai, t.y. gavo 179 028 Lt pajamų, o bendrasis pelnas sudarė 71 731 Lt sumą. Bendrovė yra numačiusi priemonių kompleksą ir jau dabar atlikti veiksmai, anot atsakovo, patvirtina, kad jos duos akivaizdžią naudą bendrovei ir jos kreditoriams. Kadangi kilęs ginčas dėl patalpų, esančių Taikos pr. 76, Klaipėda, ginčas dar nėra išspręstas įsiteisėjusiusiu teismo sprendimu, nėra pagrindo teigti, kad bendrovė prarado teisę naudotis šiomis patalpomis.

14Tretieji asmenys UAB „Medikona“ ir UAB „Primerus Vestus“ atsiliepimais į atskirąjį skundą nurodė, kad su skundu nesutinka. Prašė skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Pažymėjo, kad bendrovės restruktūrizavimu yra suinteresuota ne tik bendrovė, bet ir jos kreditoriai.

  1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 1 straipsnio 2 dalyje nustatytas pagrindinis įmonės restruktūrizavimo proceso tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto. Iš šių teisinių nuostatų darytina išvada, kad teismas kiekvienu konkrečiu atveju privalo patikrinti, ar įmonė, kuriai prašoma pradėti restruktūrizavimo procesą, turi realias galimybes bei jos valdymo organai iš tikrųjų deda protingas pastangas tam, kad įmonė išvengtų bankroto bei išsaugotų savo ūkinės komercinės veiklos tęstinumą.

16Šios apeliacijos objektas yra pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsakovui UAB „Naujakiemio vaistinė“ iškelta restruktūrizavimo byla.

17Apeliantas pirmosios instancijos nutarties neteisėtumą ir nepagrįstumą grindžia tuo, jog teismas netinkamai įvertino atsakovo mokumą. Anot apelianto, atsakovas yra nemoki įmonė, todėl jai negali būti keliama restruktūrizavimo byla.

18Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje nustatyti atvejai, kada teismas atsisako kelti restruktūrizavimo bylą. Vienas iš šių atvejų yra tada, kai nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki ir, jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų (ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p.). Tam, jog būtų galima atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą ĮRĮ 7 straipsnio 3 punkto pagrindu, iš teismui pateiktų duomenų turi būti akivaizdu, jog įmonės finansiniai sunkumai yra ne laikino pobūdžio ir negali būti pašalinti restruktūrizavimo proceso metu. Tokia pozicija grindžiama verslo subjektų ūkinės laisvės principu ir prioriteto suteikimu įmonės gaivinimui restruktūrizavimo būdu (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2082/2011; 2012 m. rugsėjo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1418/2012).

19Iš byloje esančių duomenų matyti, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą, analizavo visus byloje esančius įrodymus, atsižvelgė tiek į pateiktus balansus, pelno(nuostolių) ataskaitas, kreditorių ir debitorių sąrašus, atsakovo sudarytus susitarimus dėl pradelstų mokėjimų terminų pratęsimo, susitarimus dėl prekių tiekimo atnaujinimo, dėl papildomo finansavimo ir padarė pagrįstas išvadas, kad įmonės būsena neatitinka bankroto bylos iškėlimo kriterijų. Apelianto argumentai, jog UAB „Armila“ bei UAB „Tamro“ kreditoriniai reikalavimai turi būti laikomi pradelstais atmestini kaip nepagrįsti, kadangi iš byloje esančių duomenų matyti, kad UAB „Armila“ atnaujino prekių tiekimą atsakovui bei sutiko įšaldyti atsakovo skolą iki restruktūrizavimo plano ir jame numatytų atsiskaitymų grafikų patvirtinimo (t.2, b.l. 38). UAB „Tamro“ reikalavimas yra ginčijamas teisme, todėl, kaip ir nurodė atsakovas, šis reikalavimas negali būti vertinamas kaip pradelstas (Kauno apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-2452-273/2014). Tuo tarpu UAB „Entfarma“ reikalavimas teismui pateiktame kreditorių sąraše yra priskirtas prie pradelstų (t.2, b.l. 55).

20Apeliantas taip pat nurodo, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovo restruktūrizavimo plano metmenys atitinka įstatyme numatytus reikalavimus, nes netinkamai neįvertos įmonės galimybės atkurti mokumą ir normalią ūkinę veiklą. Be to, atsakovas planuoja gauti pagrindines pajamas iš vaistinių veiklos, tačiau neturi teisės naudotis patalpomis, esančiomis Taikos pr.76, Klaipėdoje ir turi jas perduoti Klaipėdos miesto savivaldybei.

21Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog iš teismų informacinės sistemos LITEKO matyti, kad dėl patalpų, esančių Taikos pr. 76, Klaipėdoje, šiuo metu vyksta ginčas, byla nėra išnagrinėta, todėl spręsti, jog šios patalpos bus atsakovo prarastos ir taip sumažės atsakovo pajamos, pagrindo nėra.

22Išanalizavus restruktūrizavimo plano metmenyse numatytas priemones, sutiktina su pirmosios instancijos teismo vertinimu, jog atsakovo restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytos priemonės yra realios, atitinkančios ĮRĮ nustatytas bendrovės mokumo, veiklos atkūrimo ir atsiskaitymo su kreditoriais tikslus. Iš byloje esančių duomenų galima spręsti, jog įmonė deda pastangas atkurti savo normalią ūkinę veiklą. Be to, įmonės restruktūrizavimo procesui pritaria didžiausieji įmonės kreditoriai. Nors apeliantas, ginčydamas pirmosios instancijos teismo nutartį nurodo, jog šis pritarimas nesudaro savarankiško pagrindo kelti restruktūrizavimo bylą, tačiau apeliacinės instancijos teismas pastebi, kad sėkmingas restruktūrizavimo procesas priklauso ir nuo kreditorių pritarimo. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą buvo pažymėta kreditorių reikšmė, sprendžiant restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-970/2011).

23Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo yra teisėta ir pagrįsta, todėl jos naikinti pagrindo nėra.

24Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Kauno apygardos 2014 m. rugsėjo 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. Apeliacinės instancijos teismas... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Kauno apygardos teisme gautas UAB „Naujakiemio vaistinė“ direktorės L.... 5. Trečiasis UAB „Entafarma“ nesutiko su restruktūrizavimo bylos UAB... 6. Trečiasis asmuo UAB „Medikona“ prašė iškelti UAB „Naujakiemio... 7. Trečiasis asmuo UAB „Primerus Vestus“ prašė iškelti UAB „Naujakiemio... 8. Kauno apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 8 d. nutartimi iškėlė... 9. Atskiruoju skundu apeliantas UAB „Entfarma“ prašo Kauno apygardos teismo... 10. 1. Pirmosios instancijos teismas, darydamas išvadą dėl atsakovo mokumo... 11. 2. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog atsakovo... 12. 3. Aplinkybė, kad dalis įmonės kreditorių pritaria restruktūrizavimo bylos... 13. Atsakovas UAB „Naujakiemio vaistinė“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį... 14. Tretieji asmenys UAB „Medikona“ ir UAB „Primerus Vestus“ atsiliepimais... 15. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 1 straipsnio 2 dalyje... 16. Šios apeliacijos objektas yra pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 17. Apeliantas pirmosios instancijos nutarties neteisėtumą ir nepagrįstumą... 18. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje... 19. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad pirmosios instancijos teismas,... 20. Apeliantas taip pat nurodo, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 21. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog iš teismų informacinės... 22. Išanalizavus restruktūrizavimo plano metmenyse numatytas priemones, sutiktina... 23. Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes apeliacinės instancijos... 24. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 25. Kauno apygardos 2014 m. rugsėjo 8 d. nutartį palikti nepakeistą....