Byla 2A-857-159/2009

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Eugenijos Morkūnienės, kolegijos teisėjų Savinijaus Katausko, Broniaus Valiaus, sekretoriaujant Antanui Leikui, dalyvaujant ieškovams A. B., M. D. P., J. R. K., O. R., Z. M., G. P., D. D., ieškovų atstovui advokatui Aleksandrui Jokūbauskui, atsakovės atstovei Agnei Pocevičiūtei, trečiojo asmens UAB „Karolinos turas“ atstovui advokatui Deiviui Valiuliui, viešame kolegijos posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų J. J. A., P. B., J. P., M. D. P., J. R. K., O. R., R. V., E. G., K. P., A. P., R. J., Z. M., R. P., G. P., M. K., L. K. B., K. K., P. A., D. D. ir Z. B. atstovo advokato Aleksandro Jokūbausko apeliacinį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2009 m. kovo 16 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-54-668/2009 pagal ieškovų J. J. A., P. B., A. B., J. P., M. D. P., J. R. K., O. R., R. V., E. G., K. P., A. P., R. J., R. P., Z. M., G. P., M. K., L. K. B., K. K., P. A., D. D. ir Z. B. ieškinį atsakovei Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Karolinos turas“, P. B., N. J., R. J., F. B., L. N., R. R., A. L., B. B., V. D. S., I. G. K., D. R., E. K., K. P., L. P. dėl 2008-06-10 Klaipėdos apskrities viršininko sprendimo Nr. 2-1990-(2.19) panaikinimo ir įpareigojimo nutraukti žemės sklypo nuomos sutartį.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovai, vadovaudamiesi CK 4.98 str., 6.564 str. 1 d. 3 p.; Žemės įstatymo 9 str. 11 p., 30 str. l d.; LR Vyriausybės 1997-09-29 nutarimu Nr. 1057 patvirtintos tvarkos „Dėl LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo“ IV ir V skyrių nuostatomis; 1995-02-06 valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties

4Nr. N25/95-0233 11 p., 2008-10-15 patikslintu ieškiniu prašė teismą: panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko 2008-06-10 sprendimą Nr. 2-1990-(2.19), kuriuo atsisakyta reikalauti nutraukti ir nenutraukta 1995-02-06 valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. N25/95-0233 dėl 3,4084 ha žemės sklypo, esančio ( - ), išnuomojimo UAB „Karolinos turas“, ir įpareigoti Klaipėdos apskrities viršininką per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo datos pareikalauti nutraukti ir nutraukti minėtą žemės nuomos sutartį. Nurodė, kad 1995-02-26 Palangos miesto valdyba iki 2045-01-23 UAB „Karolinos turas“ išnuomojo ūkinei komercinei veiklai 34 084 kv. m žemės sklypą, esantį ( - ).

52004-10-19 patikslintu ieškiniu Klaipėdos apskrities viršininko administracija pateikė Klaipėdos apygardos teismui ieškinį, juo teismą prašė nepasibaigus terminui nutraukti 1995-02-26 valstybinės žemės nuomos sutartį. Ieškinyje nurodė, kad UAB „Karolinos turas“ nuo nuomos sutarties sudarymo dienos komercinės veiklos nevykdo, žemės sklype valdomų statinių neturi, žemės sklypo pagal tikslinę paskirtį nenaudoja ir kad siekiama įgyvendinti piliečių teisę į nuosavybės teisių atkūrimą pagal Lietuvos Respublikos nuosavybės teisių atkūrimo į išlikusį nekilnojamąjį turtą įstatymo nuostatas.

6Ieškovų manymu, Klaipėdos apskrities viršininkas valstybinės žemės nuomą laikė kliūtimi atkurti nuosavybės teises į žemę, todėl 2005-01-20 ieškovai pateikė Klaipėdos apygardos administraciniam teismui skundą atsakovei Klaipėdos apskrities viršininko administracijai dėl įpareigojimo priimti sprendimus atkurti ieškovams nuosavybės teises į žemės sklypą, išnuomotą UAB „Karolinos turas“.

72005-02-18 nutartimi Klaipėdos apygardos teismas sustabdė civilinę bylą pagal Klaipėdos apskrities viršininko administracijos ieškinį, iki įsiteisės Klaipėdos apygardos administracinio teismo sprendimas pagal fizinių asmenų skundą dėl įpareigojimo priimti sprendimą atkurti nuosavybės teises. Teismas konstatavo, kad administraciniame teisme priimtas sprendimas turės įtakos sprendimo priėmimui civilinėje byloje, nes abiejuose teismuose nustatinėjamos tos pačios aplinkybės, t. y. kad ginčijama nuomos sutartis pažeidžia Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą įstatymo nuostatas. Pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 9 str. 11 d. valstybinės žemės nuomos sutartis nepasibaigus terminui nuomotojo reikalavimu gali būti nutraukta priėmus sprendimą atkurti piliečiams nuosavybės teises į išnuomotą žemės sklypą.

82007-06-22 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo įsiteisėjusia nutartimi administracinėje byloje Nr. A-640/2007 Palangos miesto savivaldybės administracija buvo įpareigota suderinti kartografinėje medžiagoje informaciją apie laisvą (neužstatytą) žemę, pažymėti buvusių savininkų P. A., A. B., O. R. ir J. P. iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdytą žemę, patenkančią į žemės sklypo, esančio ( - ), ribas, kaip priskirtą laisvai (neužstatytai) žemei ir suformuoti žemės sklypus, kad būtų galima grąžinti žemę natūra. Vadovaujantis šiuo teismo sprendimu Klaipėdos apskrities viršininko 2007-11-29 įsakymu Nr. 4-6914–(1.3) „Dėl nuosavybės teisių į žemę Palangos mieste atkūrimo“ ieškovams tiesiogiai arba mirusių pareiškėjų, kurių turtą ieškovai paveldėjo, vardu buvo atkurtos nuosavybės teisės į žemę ir grąžintas nuosavybėn natūra laisvas (neužstatytas) 3,4048 ha žemės sklypas turėtoje vietoje, esantis ( - ). Įsakymo 2 punktu Palangos miesto žemėtvarkos skyriaus vedėja buvo įpareigota VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo Palangos skyriui pateikti duomenis apie žemės sklypą: kiti apribojimai ir papildymai – 1995 m. vasario 6 d. sudarytoje valstybinės žemės nuomos sutartyje Nr. N25/95-0233. Ieškovams nebuvo pagrindo skųsti įsakyme įrašytos informacijos apie valstybinės žemės nuomą, nes Klaipėdos apygardos teisme buvo priimtas nagrinėti Klaipėdos apskrities viršininko ieškinys atsakovei UAB „Karolinos turas“ dėl valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo, ieškovai į bylą buvo įtraukti trečiaisiais asmenimis.

92008-01-09 nutartimi Klaipėdos apygardos teismas atnaujino civilinės bylos

10Nr. 2-59-33/2008 nagrinėjimą. 2008-02-29 Klaipėdos apskrities viršininko administracija pateikė teismui prašymą atsiimti ieškinį dėl valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties

11Nr. N25/95-0233 nutraukimo. Tos pačios dienos nutartimi teismas ieškinį paliko nenagrinėtą, ieškovui atsiėmus ieškinį ir atsakovei UAB „Karolinos turas“ nepateikus prieštaravimų. Pagal CPK 139 str. 2 d., trečiaisiais asmenimis patraukti į bylą ieškovai neturėjo teisės paduoti atskirojo skundo dėl šios teismo nutarties. Klaipėdos apskrities viršininkui 2008-02-29 atsiėmus teisme ieškinį, jam išliko pareiga priimti sprendimą dėl 1995-02-26 valstybinės žemės nuomos sutarties

12Nr. N25/95-0233 nutraukimo arba teisių ir pareigų pagal šią sutartį perdavimo žemės savininkams, nes 2007-11-29 įsakymu Nr. 4-6914-(1.3), atkurdamas ieškovams nuosavybės teises į žemės sklypą, esantį ( - ), pats tuo metu patikėjimo teise valdė šią žemę. Vadovaujantis CK 6.564 str. 1 d. 3 p., Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 9 str. 11 d. nuostatomis valstybinės žemės nuomos sutartis nepasibaigus terminui nuomotojo reikalavimu nutraukiama apskrities viršininkui priėmus sprendimą atkurti piliečiams nuosavybės teises į nuomojamą žemės sklypą. Valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N25/95-0233 11 punktas reglamentuoja, kad sutartis gali būti nutraukta įstatymų nustatyta tvarka. Šios teisės normos ir paminėta sutarties nuostata suponavo Klaipėdos apskrities viršininkui pareigą priimti sprendimą dėl paminėtos žemės nuomos sutarties nutraukimo, nes jis sprendimo apie nuosavybės teisių į žemės sklypą atkūrimo metu buvo ir šio žemės sklypo nuomotojas. Klaipėdos apskrities viršininkas be pagrindo savo atsisakymą nutraukti valstybinės žemės nuomos sutartį motyvavo CK 4.165 straipsnio 3 dalies ir 6.559 straipsnio nuostatomis, nes pagal CK 6.546 str. nuostatas žemės nuomos sutarties dalykas yra valstybinės žemės arba privačios žemės sklypas (jo dalis), suformuotas pagal žemėtvarkos projektą arba kitą detalų teritorijų planavimo dokumentą ir įstatymu nustatyta tvarka įregistruotas viešame registre. Ieškovams grąžinto žemės sklypo kadastro duomenys suformuoti ir planas parengtas 2007 m. rugpjūčio 21 d., kitą dieną Palangos miesto žemėtvarkos skyriaus vedėja patvirtino, kad žemės sklypo ribos paženklintos ir jų pagrindu parengtas žemės sklypo planas atitinka teisės aktų reikalavimus. Buvusiu valstybinio žemės sklypo planu ieškovai niekada nedisponavo ir jis jiems perduotas nebuvo. Jeigu ieškovams nebuvo perduotas valstybinės žemės sklypo planas, tai jiems nebuvo perduotos ir jokios teisės bei pareigos dėl tolesnės buvusio valstybinio žemės sklypo, esančio ( - ), nuomos UAB „Karolinos turas“. CK 6.559 straipsnis reglamentuoja žemės nuomos sutarties galiojimą pasikeitus žemės savininkui arba pasikeitus valstybinės žemės nuomotojui, bet paminėtoje teisės normoje visiškai nepasisakoma apie žemės nuomos sutarties tolesnį galiojimą pasikeitus žemės nuosavybės formai – jai iš valstybinės žemės tapus privačia žeme. Ieškovams grąžinus nuosavybėn nekilnojamąjį turtą buvo įvykdytas teisingumo aktas, pakeitęs žemės nuosavybės formą iš neteisėtai nacionalizuotos ir tuo pagrindu tapusios valstybine vėl į privačią nuosavybę, todėl CK 6.559 straipsnio nuostatos negali būti taikomos, nes faktiškai 1995-02-06 valstybinės žemės nuomos sutartis baigėsi išnykus šios sutarties objektui – valstybinei žemei (t. 1. b. l. 75–80).

13Palangos miesto apylinkės teismas 2009-03-16 sprendimu ieškinį atmetė. Remdamasis atsakovės ir trečiojo asmens atsiliepimuose į ieškinį nurodyta aplinkybe, kad Klaipėdos apskrities viršininko administracija nebėra žemės sklypo, esančio ( - ), valdytoja, teismas sprendime konstatavo, kad Klaipėdos apskrities viršininko administracijai negali būti reiškiamas reikalavimas dėl įpareigojimo nutraukti žemės nuomos sutartį, tačiau ieškovai ir patikslintame ieškinyje atsakove nurodė Klaipėdos apskrities viršininko administraciją. Ieškovų atstovas, vadovaudamasis Žemės įstatymo 9 str. 11 p. numatyta nuomotojo pareiga nutraukti valstybinės žemės nuomos sutartį, teismo posėdžio metu patvirtino, kad ieškinio reikalavimus reiškia Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, nes ieškovai neturi finansinių galimybių pareikšti ieškinį dėl nuomos sutarties nutraukimo. Teismas, vadovaudamasis CPK 45 str. 3 d., privalėjo išnagrinėti bylą iš esmės.

14Iš į bylą pateiktų rašytinių įrodymų: 1) 2007-11-29 Klaipėdos apskrities viršininko įsakymo Nr. 4-6914-(1.3); 2) Klaipėdos apygardos teismo 2008-02-29 nutarties; 3) Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašo, teismas nustatė, kad grąžinant ieškovams nuosavybėn 3,4084 ha žemės sklypą, esantį ( - ), buvo nurodyta 1995-02-06 sudaryta valstybinės žemės sutartis Nr. N25/95-0233; kad 3,4084 ha žemės sklypas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso ieškovams. Registro išraše nurodytas juridinis faktas: valstybinės žemės nuomos sutartis, 1995-02-06, Nr. N25/95-0233, nuomininkė –

15UAB „Karolinos turas“; tai, kad Klaipėdos apskrities viršininko administracija buvo pateikusi teismui ieškinį dėl tokios sutarties nutraukimo, kurį atsiėmė po to, kai žemės sklypas ( - ), buvo grąžintas ieškovams. Remdamasis minėtais rašytiniais įrodymais ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007-06-22 nutartimi administracinėje byloje

16Nr. A/10-640/2007 teismas padarė išvadą, kad ieškovai nuosavybės teisių į žemę grąžinimo metu žinojo ir suprato, kad nuosavybė yra grąžinama su apribojimu ir kad ta aplinkybė, kad žemės sklypas yra išnuomotas, nėra įstatymo numatyta kliūtis, dėl kurios nuosavybės teisės negalėtų būti atkurtos, kad pagal CK 4.165 str. 3 d. pasikeitus nuomotojui ar nuomininkui ilgalaikė nuoma išlieka, jeigu išnuomotas nekilnojamasis daiktas naudojamas tinkamai ir vykdomi kiti įsipareigojimai.

17Klaipėdos apskrities viršininko administracija perėmusi iš Palangos miesto savivaldybės vykdė 1995-02-06 valstybinės žemės nuomos sutartyje Nr. N25/95-0233 nurodytas valstybinės žemės nuomotojo funkcijas, tačiau po nuosavybės teisių į žemės sklypą įregistravimo ieškovų vardu nustojo būti žemės sklypo valdytoja. Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti 2008-09-24 nutartyje konstatavo, kad ginčas šioje byloje yra civilinio teisinio pobūdžio, o atsakovas teisiniuose santykiuose, dėl kurių keliamas ginčas, nors ir yra valstybės institucija, veikia kaip civilinių teisinių santykių dalyvis. Nebūdama žemės sklypo savininke ir neturėdama patikėjimo teisės valdyti žemės sklypą Klaipėdos apskrities viršininko administracija nėra žemės sklypo ( - ), nuomos teisinių santykių dalyvė, todėl negali priimti pati ar būti įpareigota teismo priimti sprendimus dėl ginčo tarp minėto žemės sklypo savininko ir nuomininko.

18Nustatęs tokias aplinkybes teismas konstatavo, kad ieškovų reikalavimas panaikinti 2008-06-10 Klaipėdos apskrities viršininko sprendimą Nr. 2-1990-(2.19), kuriuo buvo atsisakyta reikalauti nutraukti žemės sklypo nuomos sutartį, yra nepagrįstas, nes ieškovai, būdami žemės sklypo savininkais, gali įstatymų nustatyta tvarka iš Klaipėdos apskrities viršininko administracijos gauti visus dokumentus, reglamentuojančius jų nuosavybės naudojimą, taip pat ir žemės sklypo planą ir ginti savo teises teismine tvarka pareikšdami ieškinį tam asmeniui, kuris trukdo naudotis nuosavybe. Teismas, nagrinėdamas šios kategorijos civilines bylas, negali išeiti už ieškinio ribų ir sprendimą priima tik dėl pareikštų reikalavimų (t. 2, b. l. 108–110).

19Ieškovų J. J. A., A. B., J. P. M. D. P., J. R. K., O. R., R. V., E. G., K. P., A. P., R. J.,

20Z. M., G. P., M. K., L. K. B., K. K., P. A., D. D., Z. B. atstovas advokatas Aleksandras Jokūbauskas 2009-04-09 pateikė apeliacinį skundą. Juo prašo panaikinti Palangos miesto apylinkės teismo 2009-03-16 sprendimą, priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti ir panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko 2008-06-10 sprendimą Nr. 2-1990-(2.19), kuriuo atsisakyta reikalauti nutraukti ir nenutraukta 1995-02-06 valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. N25/95-0233 dėl 3,4084 ha žemės sklypo, esančio ( - ), išnuomojimo UAB „Karolinos turas“, bei įpareigoti Klaipėdos apskrities viršininką per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pareikalauti nutraukti ir nutraukti 1995-02-06 valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N25/95-0233 dėl 3,4084 ha žemės sklypo, esančio ( - ), išnuomojimo UAB „Karolinos turas“, ieškovų naudai iš atsakovės priteisti visas bylinėjimosi išlaidas.

21Nurodė, kad reikia išsiaiškinti byloje iškeltus klausimus: 1) dėl valstybinės žemės nuomos sutarties pagrindu atsiradusių nuomos santykių pasibaigimo pagrindų: 2) dėl valstybinės žemės nuomos sutartį sudariusio subjekto pareigos nutraukti šią sutartį ir 3) dėl žemės nuosavybės statuso bei nuomos sutarties šalies (nuomotojo) pasikeitimo.

22Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 1994-05-27 nutarimu byloje Nr. 12/93 „Dėl piliečių nuosavybės teisių į žemę atkūrimo“ išaiškino, kad „1940 metais vykdant visuotinę nacionalizaciją ir taip likviduojant privatinę nuosavybę, buvo ne tik šiurkščiai pažeista 1938 metų Lietuvos Konstitucija, bet ir smurtu, neteisėtai paneigta žmogaus prigimtinė teisė į privatinę nuosavybę. Tokių okupacinės valdžios savivalės aktų pagrindu negalėjo atsirasti ir neatsirado teisėta valstybinė nuosavybė, nes neteisės pagrindu negali atsirasti teisė. Todėl ir tokiu būdu iš žmonių atimtas turtas laikytinas tik faktiškai valstybės valdomu turtu. <...> Nuomos sutarties sudarymas yra savininko teisė, grindžiama jo valios laisve. Įpareigojimas savininkui išnuomoti žemę nepriimtinas civilinės teisės tradicijų požiūriu, nes riboja laisvę disponuoti žeme“. Atsižvelgus į šį išaiškinimą konstatuotina, kad valstybė niekada nebuvo žemės sklypo ( - ), savininke. Iki nuosavybės grąžinimo, t. y. 2007-11-29, iš piliečių atimtas turtas buvo tik valstybės faktiškai valdomas. Kadangi paminėtas žemės sklypas buvo ir yra laisvas (neužstatytas), Klaipėdos apskrities viršininko administracija įvykdė visišką (absoliučią) restituciją bei grąžino nuosavybę natūra, vadovaudamasi specialios teisės normos – Piliečių nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkto, nuostatomis. Tokiu atveju nuo valstybės įgaliotos institucijos priimto sprendimo datos buvusių savininkų įpėdiniai (apeliantai) vėl įgijo nuosavybės teises į 1940 metais nacionalizuotą turtą. 1940–2007 metų laikotarpiu joks subjektas teisėtu pagrindu nevaldė nuosavybės teise paminėto žemės sklypo, todėl nepagrįstai 1995-02-06 valstybinės žemės nuomos sutarties tolesnį galiojimą nuosavybę susigrąžinusiems piliečiams motyvuoti „žemės nuosavybės teisės perėjimo kitam savininkui“ nuostata. Atsakovas ir trečiasis asmuo UAB „Karolinos turas“ pripažįsta, kad grąžinus nuosavybėn žemę, šis sklypas tapo privatus, todėl žemės nuomos sutarties tolesnį galiojimą nuosavybę susigrąžinusiems piliečiams motyvuoti „valstybinės žemės nuomotojo pasikeitimu“ taip pat nepagrįsta ir nėra jokio teisinio pagrindo.

23Teismas klaidingai nurodė, kad ieškovai yra žemės nuomos sutartinių santykių subjektai ir patys turi ginčyti valstybinės žemės nuomos sutartį, nes ieškovai nėra 1995-02-06 valstybinės žemės nuomos sutarties subjektai ir jiems nuomotojo teisės ir pareigos pagal šią sutartį neperėjo ir negalėjo būti perduotos.

24Neužstatytas 3,4084 ha žemės sklypas, esantis ( - ), galėjo būti išnuomotas tik iki jo sugrąžinimo privačion nuosavybėn. Pagal 1995-02-06 sutartį Nr. N25/95-0233 nuomos teisiniai santykiai faktiškai baigėsi 2007-11-29 Klaipėdos apskrities viršininkui priėmus sprendimą grąžinti piliečiams nuosavybėn žemės sklypą, esantį ( - ). Klaipėdos apskrities viršininkui pagal įstatymą yra deleguota pareiga, priėmus sprendimą, atkurti nuosavybės teises, reikalauti nutraukti ir nutraukti valstybinės žemės nuomos sutartį. Teismo sprendimo motyvas, kad Klaipėdos apskrities viršininko administracija šiuo metu nėra žemės sklypo, esančio ( - ), nuomos teisinių santykių dalyvė, negali atleisti šios institucijos nuo pareigos įvykdyti Įstatymo leidėjo jai deleguotą pareigą – pareikalauti nutraukti ir nutraukti valstybinės žemės nuomos sutartį. Privačios žemės sklypo savininkai nėra minimos valstybinės žemės nuomos sutarties teisinių santykių dalyviai. Klaipėdos apskrities viršininko administracija nepagrįstais savo veiksmais – ieškinio dėl valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo atsiėmimu, bei neveikimu – nereikalavimu, priėmus sprendimą, atkurti nuosavybės teises ir nutraukti valstybinės žemės nuomos sutartį, sukūrė sąlygas, kurios trukdo ieškovams visiškai disponuoti nuosavybe. Atsakovei, atsižvelgiant į teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių civiliniuose santykiuose principus, tenka pareiga pašalinti šiuos pažeidimus (CK 1.2 str.) (t. 2, b. l. 112–118).

25Atsakovė Klaipėdos apskrities viršininko administracija 2009-05-12 pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą. Juo nesutinka su apeliaciniu skundu ir prašo Palangos miesto apylinkės teismo 2009-03-16 sprendimą palikti galioti. Nurodė, kad 1995-02-06 Palangos miesto valdyba išnuomojo UAB „Karolinos turas“ žemės sklypą, esantį ( - ), ūkinei komercinei veiklai. Klaipėdos apskrities viršininko administracija kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą dėl valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo, kad būtų suteikta galimybė atkurti nuosavybės teises pareiškėjams natūra. 2005-01-20 pareiškėjai pateikė skundą Klaipėdos apygardos administraciniam teismui dėl įpareigojimo priimti sprendimus atkurti nuosavybės teises žemės sklype, išnuomotame UAB „Karolinos turas“. Klaipėdos apygardos teismas 2005-02-18 nutartimi sustabdė civilinę bylą dėl valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo, iki įsiteisės Klaipėdos apygardos administracinio teismo sprendimas.

262007-06-22 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje

27Nr. AIO-640/2007 konstatuojamojoje dalyje nurodė, kad „ta aplinkybė, kad žemės sklypas yra išnuomotas uždarajai akcinei bendrovei, kurios ketinimai išsinuomotame žemės sklype komerciniais tikslais statyti individualius gyvenamuosius namus, negali būti pagal įstatymą priežastimi priskirti tokį žemės sklypų valstybės išperkamai žemei. Žemės sklypas yra laisvas (neužstatytas), jam nėra konkretaus visuomenės poreikio, todėl į šį žemės sklypą pretendentams gali būti atkurtos nuosavybės teisės natūra. Tai kad žemė yra išnuomota, nėra Įstatymo nustatyta kliūtis, dėt kurios nuosavybės teisės į žeme natūra negalėtų būti atkurtos. CK 4.165 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad pasikeitus nuomotojui ar nuomininkui, ilgalaikė nuoma išlieka, jeigu išnuomotasis nekilnojamasis daiktas naudojamas tinkamai ir vykdomi kiti ilgalaike nuomą nustatančiame akte nustatyti įsipareigojimai“ Klaipėdos apskrities viršininko administracija, vykdydama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007-06-22 nutartį, atkūrė nuosavybės teises 2007-11-29 įsakymu Nr. 4-6914-(L3), grąžinant 3,4084 ha žemės sklypą ( - ). Įsakymo 2 punkto 2.2 papunktyje įrašytas papildymas, kad dėl žemės sklypo 1995-02-06 sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. N/25/95-0233. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalimi, pareiškėjai galėjo skųsti anksčiau minėtą Klaipėdos apskrities viršininko įsakymą per įstatymo nustatytą vieno mėnesio terminą. Klaipėdos apskrities viršininko įsakymas nebuvo apskųstas, nuosavybės teisės pareiškėjams buvo atkurtos, pareiškėjai žemės sklypą įsiregistravo Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke, todėl apeliantų teiginys, kad piliečiams, kuriems atkurtos nuosavybės teisės į žemės sklypą, Klaipėdos apskrities viršininko administracija nepranešė apie sudarytą nuomos sutartį, yra nepagrįstas.

28Žemės sklypą ( - ), nuosavybės teise valdo privatūs asmenys. Vadovaujantis CK 6.548 straipsnio 1 dalimi privačios žemės nuomotojas yra privačios žemės savininkas. Vadovaujantis CK 4.165 straipsnio 3 dalimi ir CK 6.559 straipsniu, pasikeitus žemės nuomotojui, ilgalaikė nuoma išlieka, o žemės nuomos sutartis galioja naujajam žemės savininkui. Klaipėdos apskrities viršininko administracija nebėra žemės sklypo ( - ), valdytoja, todėl prašymas įpareigoti Klaipėdos apskrities viršininko administraciją nutraukti 1995-02-06 žemės nuomos sutartį Nr. N/2595-0233 yra nepagrįstas. Klaipėdos apskrities viršininko administracijai nepriskirta funkcija nutraukti žemės nuomos sutartį tarp privačių asmenų. Palangos miesto apylinkės teismas teisingai 2009-03-16 sprendime nurodė, kad nebūdama žemės sklypo savininke ir neturėdama patikėjimo teisės valdyti žemės sklypą Klaipėdos apskrities viršininko administracija nėra žemės sklypo ( - ), nuomos teisinių santykių dalyvė, todėl negali priimti pati ar būti įpareigota teismo priimti sprendimus dėl ginčo tarp minėto žemės sklypo savininko ir nuomininko (t. 2, b. l. 124–128).

29Trečiasis asmuo UAB „Karolinos turas“ 2009-05-14 pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą. Juo prašo Palangos miesto apylinkės teismo 2009-03-16 sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti. Nurodė, kad 1995-02-06 valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N25/95-0233 sudarymo metu galiojusios Žemės įstatymo redakcijos III skirsnyje „Valstybinė žemės nuosavybė“ 21 str. reglamentuota, jog žemę, grąžintiną pagal įstatymą „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“, iki jos sugrąžinimo natūra privačion nuosavybėn valstybė galėjo išnuomoti Žemės nuomos įstatymo nustatyta tvarka. Šiuo metu galiojančio Žemės įstatymo 9 str. 11 dalis leidžia neužstatytą žemę, grąžintiną pagal įstatymus, reglamentuojančius piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimą, iki jos sugrąžinimo privačion nuosavybėn išnuomoti be aukciono piliečiams, kuriems į šią žemę turi būti atkurtos nuosavybės teisės, o jiems atsisakius – kitiems asmenims Civilinio kodekso ir šio įstatymo nustatyta tvarka.

30Trečiasis asmuo UAB „Karolinos turas“ sutinka, kad nuomos sutartis su įgaliotomis valstybės institucijomis dėl neužstatyto valstybinės žemės sklypo nuomos gali būti pasirašoma iki sklypo grąžinimo privačion nuosavybės momento, kadangi grąžinus žemę privačiam savininkui tik jis pats gali apsispręsti dėl disponavimo savo asmenine nuosavybe būdo, formos ir apimties. Tačiau trečiasis asmuo nesutinka su apeliantų teiginiais, jog vadovaujantis Žemės įstatymo 9 str. 11 d. iki žemės grąžinimo privačiam savininkui sudarytos ir įregistruotos žemės nuomos sutarties pagrindu kylančios teisės ir pareigos negali būti perduodamos naujiesiems žemės sklypo savininkams, kadangi sprendimo, kuriuo grąžinamos nuosavybės teisės, priėmimas kartu savaime yra ir nuomos sutarties pabaigos pagrindas.

31Ieškovams tapus žemės sklypo savininkais ir nuomos sutarties šalimis, atsakovė šioje byloje nebegali būti įpareigojama nutraukti nuomos sutartį, galiosiančią tarp dviejų savarankiškų civilinės teisės subjektų, turinčių savarankišką civilinį teisnumą ir veiksnumą. Diskrecija spręsti ginčus dėl konkrečios sutarties sąlygos, taip pat ir dėl jos galiojimo yra priskirta sutarties šalims –sutarties pagrindu kilusio civilinio teisinio santykio subjektams, kurie yra savarankiški ir autonomiški. Net apeliacinės instancijos teismui pripažinus, kad apskrities viršininkas turėjo pareigą nutraukti žemės nuomos sutartį, šiuo metu jis tokios teisės nebegali įgyvendinti, nes apskrities viršininkas nebėra sutartinių nuomos santykių šalis. Civiliniame procese šalys yra atitinkamų materialinių teisinių santykių dalyvės. Netinkama šalimi procese laikytinas asmuo, kuris nėra ginčijamo materialiojo teisinio santykio, iš kurio kyla ginčas, dalyvis ir neturi reikalavimo teisės arba pareigos atsakyti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijų nutartyse, kuriose aiškinamos procesinės teisės normos, reglamentuojančios dalyvaujančių byloje asmenų procesinę padėtį, yra išaiškinta, kad tik esant atsakovui, kaip materialiojo teisinio santykio subjektui, teismas gali priimti sprendimą, sukeliantį tam asmeniui teisines pasekmes (2007-03-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-100/2007; 2008-10-06 nutartis civilinėje byloje

32Nr. 3K-3-452/2008, 2008-10-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-54/2008). CK 6.217 str. nustato, kad šalis turi teisę nutraukti sutartį, tačiau CK nesuteikia teisės trečiajam asmeniui, nesančiam sutartinių teisinių santykių šalimi, nutraukti sutartį. Atsakovės įpareigojimas nutraukti žemės sklypo, kurio savininke ir valdytoja jau nebėra, nuomos sutartį, pažeistų Klaipėdos apskrities viršininko administracijos kompetenciją, prieštarautų civilinės teisės normoms (t. 2, b. l. 129–136).

33Apeliacinis skundas atmestinas.

34Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

35Remdamasis bylos rašytiniais įrodymais ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007-06-22 nutartimi administracinėje byloje Nr. A/10-640/2007 pirmosios instancijos teismas sprendime teisingai nurodė, kad 2007-11-29 Klaipėdos apskrities viršininko įsakymu

36Nr. 4-6914-(1.3) ieškovų nuosavybėn buvo sugrąžintas 3,4084 ha žemės sklypas, esantis ( - ), kad minimas žemės sklypas 1995-02-06 valstybinės žemės nuomos sutartimi

37Nr. N25/95-0233 iki 2045-01-23 yra išnuomotas trečiajam asmeniui UAB „Karolinos turas“ ir kad ieškovai nuosavybės teisių į žemę grąžinimo metu žinojo ir suprato, kad nuosavybė yra grąžinama su apribojimu, sprendime padarė pagrįstą išvadą, kad pagal CK 4.165 str. 3 d. pasikeitus nuomotojui ar nuomininkui, ilgalaikė nuoma išlieka, jeigu išnuomotas nekilnojamasis daiktas naudojamas tinkamai ir vykdomi kiti įsipareigojimai. Teisėjų kolegija sutinka su trečiojo asmens UAB „Karolinos turas“ atsiliepime į apeliacinį skundą išdėstytais teiginiais, kad pagal CK 6.559 straipsnio nuostatas, kai dėl žemės savininko mirties ar kitu teisiniu pagrindu žemės nuosavybės teisė pereina kitam savininkui, taip pat kai pasikeičia valstybinės žemės nuomotojas, žemės nuomos sutartis galioja naujajam žemės savininkui arba valstybinės žemės nuomotojui, jeigu sutartis buvo įstatymų nustatyta tvarka įregistruota viešame registre.

38Šios bylos atveju ieškovams tapus ginčo žemės sklypo savininkais, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai nustojus patikėjimo teise valdyti ginčo žemės sklypu, pasikeitė žemės nuomos sutarties šalys, t. y. materialiųjų teisinių santykių subjektai. Subjektų pasikeitimas materialiuosiuose teisiniuose santykiuose nulemia ir jų padėtį civiliniame procese. Įvertinus ieškovų patikslintame ieškinyje suformuluotus reikalavimus ir subjektų pasikeitimą materialiuosiuose teisiniuose santykiuose, teisėjų kolegijai yra pagrindas konstatuoti, kad UAB „Karolinos turas“ turėjo būti kviečiama atsakyti pagal ieškovų pareikštus ieškinio reikalavimus. Iš bylos duomenų matyti, kad pirmosios instancijos teismas ieškovų interesams atstovavusiam advokatui A. Jokūbauskui CPK 45 str. nustatyta tvarka siūlė netinkamą atsakovą pakeisti tinkamu, tačiau ieškovų atstovui atsisakius ieškinio reikalavimus pareikšti žemės sklypo nuomininkei, t. y. UAB „Karolinos turas“, bylą nagrinėjęs teismas pagrįstai, vadovaudamasis CPK 45 str. 3 d., bylą išnagrinėjo iš esmės ir išaiškino ieškovams teisę teisme ginti savo pažeistas teises ir ieškinį pareikšti asmeniui, trukdančiam naudotis nuosavybe. Iš LITEKO duomenų (Lietuvos teismų informacinės sistemos) nustatyta, kad Palangos miesto apylinkės teisme yra pareikštas ieškinys atsakovei UAB „Karolinos turas“ dėl 1995-02-06 žemės nuomos sutarties nutraukimo.

39Esant tokiems įrodymams bei aplinkybėms teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliaciniame skunde nurodytais teiginiais ir argumentais nėra pagrindo panaikinti teisėto ir pagrįsto pirmosios instancijos teismo sprendimo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

40Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331 straipsniais teisėjų kolegija

Nutarė

41Palangos miesto apylinkės teismo 2009 m. kovo 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. ieškovai, vadovaudamiesi CK 4.98 str., 6.564 str. 1 d. 3 p.; Žemės įstatymo... 4. Nr. N25/95-0233 11 p., 2008-10-15 patikslintu ieškiniu prašė teismą:... 5. 2004-10-19 patikslintu ieškiniu Klaipėdos apskrities viršininko... 6. Ieškovų manymu, Klaipėdos apskrities viršininkas valstybinės žemės... 7. 2005-02-18 nutartimi Klaipėdos apygardos teismas sustabdė civilinę bylą... 8. 2007-06-22 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo įsiteisėjusia... 9. 2008-01-09 nutartimi Klaipėdos apygardos teismas atnaujino civilinės bylos... 10. Nr. 2-59-33/2008 nagrinėjimą. 2008-02-29 Klaipėdos apskrities viršininko... 11. Nr. N25/95-0233 nutraukimo. Tos pačios dienos nutartimi teismas ieškinį... 12. Nr. N25/95-0233 nutraukimo arba teisių ir pareigų pagal šią sutartį... 13. Palangos miesto apylinkės teismas 2009-03-16 sprendimu ieškinį atmetė.... 14. Iš į bylą pateiktų rašytinių įrodymų: 1) 2007-11-29 Klaipėdos... 15. UAB „Karolinos turas“; tai, kad Klaipėdos apskrities viršininko... 16. Nr. A/10-640/2007 teismas padarė išvadą, kad ieškovai nuosavybės teisių... 17. Klaipėdos apskrities viršininko administracija perėmusi iš Palangos miesto... 18. Nustatęs tokias aplinkybes teismas konstatavo, kad ieškovų reikalavimas... 19. Ieškovų J. J. A., A. B., J. P. M. D. P., J. R. K., O. R., R. V., E. G., K.... 20. Z. M., G. P., M. K., L. K. B., K. K., P. A., D. D., Z. B. atstovas advokatas... 21. Nurodė, kad reikia išsiaiškinti byloje iškeltus klausimus: 1) dėl... 22. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 1994-05-27 nutarimu byloje Nr. 12/93... 23. Teismas klaidingai nurodė, kad ieškovai yra žemės nuomos sutartinių... 24. Neužstatytas 3,4084 ha žemės sklypas, esantis ( - ), galėjo būti... 25. Atsakovė Klaipėdos apskrities viršininko administracija 2009-05-12 pateikė... 26. 2007-06-22 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje... 27. Nr. AIO-640/2007 konstatuojamojoje dalyje nurodė, kad „ta... 28. Žemės sklypą ( - ), nuosavybės teise valdo privatūs asmenys.... 29. Trečiasis asmuo UAB „Karolinos turas“ 2009-05-14 pateikė atsiliepimą į... 30. Trečiasis asmuo UAB „Karolinos turas“ sutinka, kad nuomos sutartis su... 31. Ieškovams tapus žemės sklypo savininkais ir nuomos sutarties šalimis,... 32. Nr. 3K-3-452/2008, 2008-10-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-54/2008). CK... 33. Apeliacinis skundas atmestinas. ... 34. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 35. Remdamasis bylos rašytiniais įrodymais ir Lietuvos vyriausiojo... 36. Nr. 4-6914-(1.3) ieškovų nuosavybėn buvo sugrąžintas 3,4084 ha žemės... 37. Nr. N25/95-0233 iki 2045-01-23 yra išnuomotas trečiajam asmeniui UAB... 38. Šios bylos atveju ieškovams tapus ginčo žemės sklypo savininkais,... 39. Esant tokiems įrodymams bei aplinkybėms teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 40. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331... 41. Palangos miesto apylinkės teismo 2009 m. kovo 16 d. sprendimą palikti...