Byla 1-23-348/2019
Dėl šių buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų iš dalies negalima nustatyti asmens - UAB „(duomenys neskelbtini)“ laikotarpiu nuo 2015-11-01 iki 2016-04-01 turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimo dydžio ir struktūros. Šiais savo veiksmais M. P. buvo kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 222 straipsnio 1 dalyje

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Svetlana Jurgaitienė, sekretoriaujant Ingridai Mieldažytei, Evelinai Dzenytei, Rimantei Litvinavičiūtei, Gitai Rimdžiūtei, dalyvaujant prokurorui Virgilijui Lazauskui, kaltinamajam M. P., jo gynėjui advokatui Kęstučiui Jonaičiui,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje M. P., a. k. ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, gyvenantis ( - ), dirba VĮ „( - )“, direktoriaus pavaduotoju ir UAB „( - )“ vadovu, neteistas, kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 222 straipsnio 1 dalyje (2015-11-01–2016-04-01 veika), 220 straipsnio 1 dalyje (2016-03-15 veika), 183 straipsnio 2 dalyje (2015-11-01–2016-04-01 veika), 183 straipsnio 2 dalyje (2015-01-01–2015-12-31 veika), 222 straipsnio 1 dalyje (2015-01-01–2015-12-31 veika) ir 220 straipsnio 1 dalyje (2015-01-01–2015-12-31 veika).

3Teismas

Nustatė

4M. P. buvo kaltinamas tuo, kad laikotarpyje nuo 2015-11-01 iki 2016-04-01, būdamas UAB „( - )“, JAR kodas ( - ), registracijos adresas ( - ), direktoriumi, atlikdamas kasininko pareigas, žinodamas, kad pagal LR Buhalterinės apskaitos įstatymo (2001-11-06 Nr. IX-574) 14 str. 2 d. nurodymus „Už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą atsako apskaitos dokumentus surašę ir pasirašę asmenys“ apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, o būtent:

5pažeisdamas 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 – 6 str. 2 d. „Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“, 12 str. 1 d. „Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais <...>“, 12 str. 4 d. „Apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną, arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti, bet ne vėliau kaip per 4 mėnesius“, 16 str. 3 d. „Apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus chronologine, sistemine, chronologine-sistemine tvarka“, tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje 2015 m. surašė 10 kasos išlaidų orderių, kuriuose nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie UAB „( - )“ darbuotojams išmokėtus grynuosius pinigus (dienpinigius) 8 054,65 Eur sumai ir 1 kasos pajamų orderį, kuriame nurodyta tikrovės neatitinkantys duomenys apie UAB „( - )“ darbuotojo 2,15 Eur sumos grąžinimą į įmonės kasą, taip pat 2016 m. surašė 33 kasos išlaidų orderius, kuriuose nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie UAB „( - )“ darbuotojams išmokėtus grynuosius pinigus (dienpinigius) 21 070,54 Eur sumai ir 1 kasos pajamų orderį kuriame nurodyta tikrovės neatitinkantys duomenys apie UAB „( - )“ darbuotojo 65,70 Eur sumos grąžinimas į įmonės kasą:

61. 2015-12-16 KIO Nr. ( - ) apie A. K. dienpinigių 530,69 Eur sumoje išmokėjimą;

72. 2016-01-19 KIO Nr. ( - ) apie A. K. dienpinigių 1053,26 Eur sumoje išmokėjimą;

83. 2015-12-16 KIO Nr. ( - ) apie A. M. dienpinigių 389,56 Eur sumoje išmokėjimą;

94. 2016-01-19 KIO Nr. ( - ) apie A. M. dienpinigių 96,20 Eur sumoje išmokėjimą;

105. 2016-03-01 KIO Nr. ( - ) apie A. M. dienpinigių 788,61 Eur sumoje išmokėjimą;

116. 2016-03-01 KIO Nr. ( - ) apie A. V. dienpinigių 401,72 Eur sumoje išmokėjimą;

127. 2015-12-16 KIO Nr. ( - ) apie A. S. dienpinigių 470,65 Eur sumoje išmokėjimą;

138. 2016-03-01 KIO Nr. ( - ) apie A. G. dienpinigių 655,83 Eur sumoje išmokėjimą;

149. 2015-12-16 KIO Nr. ( - ) apie D. Ž. dienpinigių 100,17 Eur sumoje išmokėjimą;

1510. 2015-12-16 KIO Nr. ( - ) apie E. D. dienpinigių 816,33 Eur sumoje išmokėjimą;

1611. 2016-01-19 KIO Nr. ( - ) apie E. D. dienpinigių 815,57 Eur sumoje išmokėjimą;

1712. 2016-03-01 KIO Nr. ( - ) apie E. D. dienpinigių 829,29 Eur sumoje išmokėjimą;

1813. 2015-12-16 KIO Nr. ( - ) apie E. S. dienpinigių 625,16 Eur sumoje išmokėjimą;

1914. 2016-01-19 KIO Nr. ( - ) apie E. S. dienpinigių 303,95 Eur sumoje išmokėjimą;

2015. 2016-03-01 KIO Nr. ( - ) apie E. S. dienpinigių 750,49 Eur sumoje išmokėjimą;

2116. 2015-12-16 KPO Nr. ( - ) apie G. T. avanso grąžinimą 2,15 Eur sumoje;

2217. 2016-01-19 KIO Nr. ( - ) apie G. T. dienpinigių 1169,35 Eur sumoje išmokėjimą;

2318. 2016-03-01 KIO Nr. ( - ) apie G. T. dienpinigių 829,04 Eur sumoje išmokėjimą;

2419. 2015-12-16 KIO Nr. ( - ) apie G. M. dienpinigių 1099,28 Eur sumoje išmokėjimą;

2520. 2016-01-19 KIO Nr. ( - ) apie G. M. dienpinigių 919,68 Eur sumoje išmokėjimą;

2621. 2016-03-01 KIO Nr. ( - ) apie G. M. dienpinigių 803,22 Eur sumoje išmokėjimą;

2722. 2015-12-16 KIO Nr. ( - ) apie K. K. dienpinigių 1141,27 Eur sumoje išmokėjimą;

2823. 2016-01-19 KIO Nr. ( - ) apie K. K. dienpinigių 1128,20 Eur sumoje išmokėjimą;

2924. 2016-03-01 KIO Nr. M. apie K. K. dienpinigių 875,02 Eur sumoje išmokėjimą;

3025. 2016-03-01 KIO Nr. M. apie M. R. dienpinigių 399,88 Eur sumoje išmokėjimą;

3126. 2016-03-01 KIO Nr. M. apie M. D. (dabartinė pavardė M.) dienpinigių 355,42 Eur sumoje išmokėjimą;

3227. 2016-01-19 KIO Nr. M. apie M. R. dienpinigių 142,29 Eur sumoje išmokėjimą;

3328. 2016-03-01 KIO Nr. M. apie M. M. dienpinigių 346,72 Eur sumoje išmokėjimą;

3429. 2016-03-01 KIO Nr. M. apie R. R. dienpinigių 924,47 Eur sumoje išmokėjimą;

3530. 2015-12-16 KIO Nr. ( - ) apie R. S. dienpinigių 602,46 Eur sumoje išmokėjimą;

3631. 2016-01-19 KIO Nr. ( - ) apie R. S. dienpinigių 53,37 Eur sumoje išmokėjimą;

3732. 2016-03-01 KIO Nr. M. apie R. S. dienpinigių 538,33 Eur sumoje išmokėjimą;

3833. 2015-12-16 KIO Nr. ( - ) apie R. P. dienpinigių 538,14 Eur sumoje išmokėjimą;

3934. 2016-01-19 KPO Nr. ( - ) apie R. P. avanso grąžinimą 65,70 Eur sumoje;

4035. 2016-03-01 KIO Nr. ( - ) apie R. P. dienpinigių 762,28 Eur sumoje išmokėjimą;

4136. 2016-01-19 KIO Nr. ( - ) apie R. S. dienpinigių 819,64 Eur sumoje išmokėjimą;

4237. 2016-03-01 KIO Nr. ( - ) apie R. S. dienpinigių 1018,82 Eur sumoje išmokėjimą;

4338. 2015-12-16 KIO Nr. ( - ) apie S. T. dienpinigių 992,40 Eur sumoje išmokėjimą;

4439. 2016-01-19 KIO Nr. ( - ) apie S. T. dienpinigių 164,12 Eur sumoje išmokėjimą;

4540. 2016-03-01 KIO Nr. ( - ) apie S. T. dienpinigių 794,14 Eur sumoje išmokėjimą;

4641. 2015-12-16 KIO Nr. ( - ) apie T. K. dienpinigių 748,54 Eur sumoje išmokėjimą;

4742. 2016-01-19 KIO Nr. ( - ) apie T. K. dienpinigių 841,91 Eur sumoje išmokėjimą;

4843. 2016-03-01 KIO Nr. ( - ) apie T. K. dienpinigių 824,05 Eur sumoje išmokėjimą;

4944. 2016-03-01 KIO Nr. ( - ) apie V. T. dienpinigių 1041,84 Eur sumoje išmokėjimą;

5045. 2016-03-01 KIO Nr. ( - ) apie V. V. dienpinigių 623,83 Eur sumoje išmokėjimą,

51bei juos pasirašęs kaip bendrovės direktorius ir kasininkas, per jo daromą nusikalstamą veiką nieko nežinančią D. G. pateikė šiuos orderius pasirašyti bendrovės darbuotojams, po ko suklastojus tikrus bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentus, surašyti į registrus ir įvertinti bendrovės buhalterinėje apskaitoje pateikė apskaitą tvarkiusiam asmeniui – MB „( - )“ buhalterei A. I., kuri nežinodama, kad orderiuose nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie išmokėtus ir grąžintus grynuosius pinigus, orderius įtraukė į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, įregistruodama neįvykusias operacijas, kuriose nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie lėšų išmokėjimą bei grąžinimą, nors UAB „( - )“ grynieji pinigai nebuvo išmokėti ar grąžinti pagal 45 UAB „( - )“ kasos išlaidų orderius (toliau KIO) ir UAB „( - )“ kasos pajamų orderius (KPO):

52dėl šių buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų iš dalies negalima nustatyti asmens - UAB „( - )“ laikotarpiu nuo 2015-11-01 iki 2016-04-01 turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimo dydžio ir struktūros. Šiais savo veiksmais M. P. buvo kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 222 straipsnio 1 dalyje.

53M. P. buvo kaltinamas tuo, kad 2016-03-15, būdamas UAB „( - )“, JAR kodas ( - ), registracijos adresas ( - ), direktoriumi ir pagal Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo (2001-11-06, Nr.IX-574) 21 straipsnio 1 dalies nurodymus būdamas „atsakingas už apskaitos organizavimą“, siekdamas išvengti 1 208 EUR pelno mokesčio sumokėjimo, pateikė Valstybinei mokesčių inspekcijai Metinėje pelno mokesčio deklaracijoje už 2015 m., jam žinomai neteisingus duomenis apie UAB „( - )“ pelną ir turto naudojimą, o būtent:

54pažeisdamas 2001-12-20 LR Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX 675–21 str. 3 d. „Komandiruočių sąnaudos iš pajamų atskaitomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-01-28 nutarimu Nr. 99 patvirtintų Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių – 2 punktą „Apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, iš pajamų atskaitomomis komandiruočių sąnaudomis laikomos šios patirtos su vieneto darbuotojo <...> komandiruote į užsienį susijusios išlaidos <...>“ 2.1. d. „dienpinigių išlaidos pažeisdamas 2001 12-20 LR Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX 675 –5 str. 1 d. „Lietuvos vieneto, nuolatinių buveinių apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 15 procentų mokesčio tarifą“, 17 str. 1 d. „Leidžiami atskaitymai yra visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai vieneto sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti <...>“

552016-03-15 Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikė UAB „( - )“ Metinę pelno mokesčio deklaraciją už 2015 m., kurioje pagal pateiktų dokumentų duomenis įrašė žinomai neteisingus duomenis apie UAB „( - )“ pelną ir turto naudojimą, nes: deklaracijos 52 eilutėje įrašė 6 472 EUR „Apskaičiuotą apmokestinamojo pelno sumą“, nors turėjo įrašyti 14 524,50 EUR sumą, t. y. 8 052,50 EUR suma daugiau, (6 472 EUR + 8 052,50 EUR 2015 m. nepatirtų dienpinigių sąnaudų) apmokestinamojo pelno, dėl to deklaracijos 55, 59, 62 ir 64 eilutėse apskaičiavo ir įrašė 971 EUR pelno mokesčio sumą mokėtiną į biudžetą, o turėjo apskaičiuoti, įrašyti ir deklaruoti 2 179 EUR, t. y. 1 208 EUR suma daugiau mokėtino pelno mokesčio į biudžetą, ir dėl to UAB „( - )“ nesumokėjo 1 208 EUR sumos pelno mokesčio į biudžetą. Šiais savo veiksmais M. P. buvo kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 220 straipsnio 1 dalyje.

56M. P. laikotarpyje nuo 2015-11-01 iki 2016-04-01, būdamas AB „( - )“, JAR kodas ( - ), registracijos adresas ( - ), direktoriumi, pagal užimamas pareigas valdydamas UAB „( - )“ priklausančius grynuosius pinigus, pasisavino jo žinioje buvusį svetimą turtą – grynuosius pinigus 29057,34 Eur sumoje, o būtent:

57tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje 2015 m. surašė 10 kasos išlaidų orderių, kuriuose nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys, apie UAB „( - )“ darbuotojams išmokėtus grynuosius pinigus (dienpinigius) 8 054,65 EUR sumai ir 2016 m. surašė 33 kasos išlaidų orderius, kuriuose nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys, apie UAB „( - ) darbuotojams išmokėtus grynuosius pinigus (dienpinigius) 21 070,54 EUR sumai:

581. 2015-12-16 KIO Nr. ( - ) apie A. K. dienpinigių 530,69 Eur sumoje išmokėjimą;

592. 2016-01-19 KIO Nr. ( - ) apie A. K. dienpinigių 1053,26 Eur sumoje išmokėjimą;

603. 2015-12-16 KIO Nr. ( - ) apie A. M. dienpinigių 389,56 Eur sumoje išmokėjimą;

614. 2016-01-19 KIO Nr. ( - ) apie A. M. dienpinigių 96,20 Eur sumoje išmokėjimą;

625. 2016-03-01 KIO Nr. ( - ) apie A. M. dienpinigių 788,61 Eur sumoje išmokėjimą;

636. 2016-03-01 KIO Nr. ( - ) apie A. V. dienpinigių 401,72 Eur sumoje išmokėjimą;

647. 2015-12-16 KIO Nr. ( - ) apie A. S. dienpinigių 470,65 Eur sumoje išmokėjimą;

658. 2016-03-01 KIO Nr. ( - ) apie A. G. dienpinigių 655,83 Eur sumoje išmokėjimą;

669. 2015-12-16 KIO Nr. ( - ) apie D. Ž. dienpinigių 100,17 Eur sumoje išmokėjimą;

6710. 2015-12-16 KIO Nr. ( - ) apie E. D. dienpinigių 816,33 Eur sumoje išmokėjimą;

6811. 2016-01-19 KIO Nr. ( - ) apie E. D. dienpinigių 815,57 Eur sumoje išmokėjimą;

6912. 2016-03-01 KIO Nr. ( - ) apie E. D. dienpinigių 829,29 Eur sumoje išmokėjimą;

7013. 2015-12-16 KIO Nr. ( - ) apie E. S. dienpinigių 625,16 Eur sumoje išmokėjimą;

7114. 2016-01-19 KIO Nr. ( - ) apie E. S. dienpinigių 303,95 Eur sumoje išmokėjimą;

7215. 2016-03-01 KIO Nr. ( - ) apie E. S. dienpinigių 750,49 Eur sumoje išmokėjimą;

7316. 2016-01-19 KIO Nr. ( - ) apie G. T. dienpinigių 1169,35 Eur sumoje išmokėjimą;

7417. 2016-03-01 KIO Nr. ( - ) apie G. T. dienpinigių 829,04 Eur sumoje išmokėjimą;

7518. 2015-12-16 KIO Nr. ( - ) apie G. M. dienpinigių 1099,28 Eur sumoje išmokėjimą;

7619. 2016-01-19 KIO Nr. ( - ) apie G. M. dienpinigių 919,68 Eur sumoje išmokėjimą;

7720. 2016-03-01 KIO Nr. ( - ) apie G. M. dienpinigių 803,22 Eur sumoje išmokėjimą;

7821. 2015-12-16 KIO Nr. ( - ) apie K. K. dienpinigių 1141,27 Eur sumoje išmokėjimą;

7922. 2016-01-19 KIO Nr. ( - ) apie K. K. dienpinigių 1128,20 Eur sumoje išmokėjimą;

8023. 2016-03-01 KIO Nr. M. apie K. K. dienpinigių 875,02 Eur sumoje išmokėjimą;

8124. 2016-03-01 KIO Nr. M. apie M. R. dienpinigių 399,88 Eur sumoje išmokėjimą;

8225. 2016-03-01 KIO Nr. M. apie M. D. (dabartinė pavardė M.) dienpinigių 355,42 Eur sumoje išmokėjimą;

8326. 2016-01-19 KIO Nr. M. apie M. R. dienpinigių 142,29 Eur sumoje išmokėjimą;

8427. 2016-03-01 KIO Nr. M. apie M. M. dienpinigių 346,72 Eur sumoje išmokėjimą;

8528. 2016-03-01 KIO Nr. M. apie R. R. dienpinigių 924,47 Eur sumoje išmokėjimą;

8629. 2015-12-16 KIO Nr. ( - ) apie R. S. dienpinigių 602,46 Eur sumoje išmokėjimą;

8730. 2016-01-19 KIO Nr. ( - ) apie R. S. dienpinigių 53,37 Eur sumoje išmokėjimą;

8831. 2016-03-01 KIO Nr. M. apie R. S. dienpinigių 538,33 Eur sumoje išmokėjimą;

8932. 2015-12-16 KIO Nr. ( - ) apie R. P. dienpinigių 538,14 Eur sumoje išmokėjimą;

9033. 2016-03-01 KIO Nr. ( - ) apie R. P. dienpinigių 762,28 Eur sumoje išmokėjimą;

9134. 2016-01-19 KIO Nr. ( - ) apie R. S. dienpinigių 819,64 Eur sumoje išmokėjimą;

9235. 2016-03-01 KIO Nr. ( - ) apie R. S. dienpinigių 1018,82 Eur sumoje išmokėjimą;

9336. 2015-12-16 KIO Nr. ( - ) apie S. T. dienpinigių 992,40 Eur sumoje išmokėjimą;

9437. 2016-01-19 KIO Nr. ( - ) apie S. T. dienpinigių 164,12 Eur sumoje išmokėjimą;

9538. 2016-03-01 KIO Nr. ( - ) apie S. T. dienpinigių 794,14 Eur sumoje išmokėjimą;

9639. 2015-12-16 KIO Nr. ( - ) apie T. K. dienpinigių 748,54 Eur sumoje išmokėjimą;

9740. 2016-01-19 KIO Nr. ( - ) apie T. K. dienpinigių 841,91 Eur sumoje išmokėjimą;

9841. 2016-03-01 KIO Nr. ( - ) apie T. K. dienpinigių 824,05 Eur sumoje išmokėjimą;

9942. 2016-03-01 KIO Nr. ( - ) apie V. T. dienpinigių 1041,84 Eur sumoje išmokėjimą,

10043. 2016-03-01 KIO Nr. ( - ) apie V. V. dienpinigių 623,83 Eur sumoje išmokėjimą,

101nors UAB „( - )“ darbuotojams grynieji pinigai nebuvo išmokėti, juos pasirašęs kaip bendrovės direktorius ir kasininkas, išrašęs tikrovės neatitinkančius duomenis:

1021. 2015-12-16 kasos pajamų orderį Nr. ( - ) apie G. T. avanso grąžinimą 2,15 Eur sumoje;

1032. 2016-01-19 kasos pajamų orderį Nr. ( - ) apie R. P. avanso grąžinimą 65,70 Eur sumoje, pasirašęs kaip bendrovės direktorius ir kasininkas, per daromą nusikalstamą veiką nieko nežinančią D. G. pateikė šiuos kasos išlaidų ir pajamų orderius pasirašyti bendrovės darbuotojams, po ko suklastojus tikrus bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentus, ir pateikus juos surašyti į registrus ir įvertinti bendrovės buhalterinėje apskaitoje apskaitą tvarkiusiam asmeniui – MB „( - )“ buhalterei A. I., kuri nežinodama, kad orderiuose nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie išmokėtus ir grąžintus grynuosius pinigus, orderius įtraukė į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą įregistruodama neįvykusias operacijas, tokiu būdu pasisavino jo žinioje buvusį didelės vertės, viršijančios 250 (MGL) (9415 EUR) sumą, svetimą turtą – UAB „( - )“ priklausančius grynuosius pinigus 29 057,34 Eur (2015 m. – 8 052,50 Eur, 2016 m. – 21 004,84 Eur). Šiais savo veiksmais M. P. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 183 straipsnio 2 dalyje.

104M. P. laikotarpyje nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31, būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registracijos adresas ( - ) (toliau bendrovės), direktoriumi, pagal užimamas pareigas valdydamas UAB „( - )“ priklausančius grynuosius pinigus, 131 267,64 EUR pasisavino šiomis aplinkybėmis:

105- 2015-01-01 UAB „( - )“ kasoje esant 3282,91 EUR,

106- laikotarpyje nuo 2015-01-15 iki 2015-10-16 į kasą įnešęs grynuosius pinigus – 140163,54 EUR, kurių dalį 140159,87 Eur gavo iš UAB „( - )“ banko sąskaitos Nr. ( - ) (EUR) esančios AB DNB banke ir dalį 3,67 EUR gavo nenustatytomis aplinkybėmis,

107- 2015-05-15 į kasą įnešęs jam priklausančius grynuosius pinigus – 9000 EUR, kuriuos UAB „( - )“ paskolino pagal 2015-05-15, 2015-05-07, 2015-05-01 paskolos sutartis, paimdamas iš bendrovės kasos grynųjų pinigų 131267,64 EUR, laikotarpyje nuo 2015-01-15 iki 2015-11-02 suklastodamas žemiau pateiktus UAB „( - )“ kasos išlaidų orderius (toliau KIO) ir UAB „( - )“ kasos pajamų orderius (KPO):

108Eil. Nr. KIO arba KPO data, numeris KIO arba KPO pagrindas KPO suma, EUR KIO suma, EUR Asmuo, kuriam pagal KIO išmokėti EUR arba kuris pagal KPO grąžino EUR

1091) 2015-03-05 KIO Nr. 57 Dienpinigiai 51,43 A. N.

1102) 2015-03-24 KIO Nr. 88 Dienpinigiai 2 440,61 A. N.

1113) 2015-04-17 KPO Nr. 20 Avanso grąžinimas 92,82 A. N.

1124) 2015-05-15 KIO Nr. 140 Dienpinigiai 748,60 A. N.

1135) 2015-09-10 KIO Nr. 177 Dienpinigiai 2 084,44 A. N.

1146) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 265,00 A. N.

1157) 2015-01-16 KIO Nr. 16 Dienpinigiai 1 009,49 A. D.

1168) 2015-03-05 KIO Nr. 32 Dienpinigiai 670,02 A. D.

1179) 2015-03-24 KIO Nr. 62 Dienpinigiai 223,65 A. D.

11810) 2015-04-20 KIO Nr. 90 Dienpinigiai 633,81 A. D.

11911) 2015-05-15 KIO Nr. 118 Dienpinigiai 432,82 A. D.

12012) 2015-08-17 KIO Nr. 146 Dienpinigiai 2 018,98 A. D.

12113) 2015-09-10 KIO Nr. 206 Dienpinigiai 532,79 A. D.

12214) 2015-10-15 KIO Nr. 207 Dienpinigiai 450,93 A. D.

12315) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 378,68 A. D.

12416) 2015-11-02 KPO Nr. ( - )/1 Avanso grąžinimas 592,69 A. D.

12517) 2015-01-16 KPO Nr. 8 Grąžinta dienpinigių permoka 1076,43 A. J.

12618) 2015-03-05 KIO Nr. 36 Dienpinigiai 1 174,61 A. J.

12719) 2015-03-24 KIO Nr. 66 Dienpinigiai 152,35 A. J.

12820) 2015-04-20 KIO Nr. 93 Dienpinigiai 1 642,00 A. J.

12921) 2015-05-15 KIO Nr. 122 Dienpinigiai 17,74 A. J.

13022) 2015-08-17 KIO Nr. 150 Dienpinigiai 1 307,55 A. J.

13123) 2015-09-10 KIO Nr. 200 Dienpinigiai 304,02 A. J.

13224) 2015-10-15 KIO Nr. 211 Dienpinigiai 73,94 A. J.

13325) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 2 022,35 A. J.

13426) 2015-01-16 KIO Nr. 26 Dienpinigiai 84,94 A. V.

13527) 2015-03-05 KIO Nr. 49 Dienpinigiai 541,53 A. V.

13628) 2015-03-24 KIO Nr. 79 Dienpinigiai 174,58 A. V.

13729) 2015-04-20 KIO Nr. 104 Dienpinigiai 167,63 A. V.

13830) 2015-05-15 KIO Nr. 137 Dienpinigiai 391,50 A. V.

13931) 2015-08-17 KIO Nr. 163 Dienpinigiai 1 535,95 A. V.

14032) 2015-09-10 KIO Nr. 186 Dienpinigiai 2,02 A. V.

14133) 2015-10-15 KIO Nr. 221 Dienpinigiai 3,24 A. V.

14234) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 436,80 A. V.

14335) 2015-01-16 KIO Nr. 28 Dienpinigiai 573,91 A. V.

14436) 2015-03-05 KIO Nr. 48 Dienpinigiai 511,88 A. V.

14537) 2015-03-16 KIO Nr. 78 Dienpinigiai 88,11 A. V.

14638) 2015-11-02 KIO Nr. 235 Dienpinigiai 529,99 A. V.

14739) 2015-08-17 KIO Nr. 166 Dienpinigiai 2 076,38 A. S.

14840) 2015-09-10 KIO Nr. 188 Dienpinigiai 1 710,98 A. S.

14941) 2015-10-15 KIO Nr. 225 Dienpinigiai 1 070,03 A. S.

15042) 2015-11-02 KIO Nr. 243 Dienpinigiai 141,81 A. S.

15143) 2015-03-05 KIO Nr. 55 Dienpinigiai 436,12 A. B.

15244) 2015-03-24 KIO Nr. 85 Dienpinigiai 2 099,74 A. B.

15345) 2015-04-17 KPO Nr. 19 Avanso grąžinimas 1 466,03 A. B.

15446) 2015-05-15 KIO Nr. 139 Dienpinigiai 32,74 A. B.

15547) 2015-08-17 KIO Nr. 168 Dienpinigiai 1 207,70 A. B.

15648) 2015-09-10 KIO Nr. 184 Dienpinigiai 175,96 A. B.

15749) 2015-10-15 KIO Nr. 227 Dienpinigiai 202,94 A. B.

15850) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 475,76 A. B.

15951) 2015-03-05 KIO Nr. 59 Dienpinigiai 51,43 A. Z.

16052) 2015-03-06 KIO Nr. 87 Dienpinigiai 735,30 A. Z.

16153) 2015-01-16 KIO Nr. 24 Dienpinigiai 822,10 Č. P.

16254) 2015-03-05 KIO Nr. 43 Dienpinigiai 633,52 Č. P.

16355) 2015-03-24 KIO Nr. 74 Dienpinigiai 237,47 Č. P.

16456) 2015-04-20 KIO Nr. 100 Dienpinigiai 702,37 Č. P.

16557) 2015-05-15 KIO Nr. 131 Dienpinigiai 556,01 Č. P.

16658) 2015-08-17 KIO Nr. 157 Dienpinigiai 2 179,70 Č. P.

16759) 2015-09-10 KIO Nr. 196 Dienpinigiai 465,56 Č. P.

16860) 2015-10-15 KIO Nr. 217 Dienpinigiai 102,24 Č. P.

16961) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 752,91 Č. P.

17062) 2015-01-16 KIO Nr. 31 Dienpinigiai 652,90 D. Ž.

17163) 2015-03-05 KIO Nr. 53 Dienpinigiai 559,31 D. Ž.

17264) 2015-03-16 KIO Nr. 83 Dienpinigiai 116,54 D. Ž.

17365) 2015-11-02 KIO Nr. 238 Dienpinigiai 529,98 D. Ž.

17466) 2015-01-16 KIO Nr. 18 Dienpinigiai 371,02 D. J.

17567) 2015-03-05 KIO Nr. 35 Dienpinigiai 852,06 D. J.

17668) 2015-03-24 KIO Nr. 65 Dienpinigiai 705,16 D. J.

17769) 2015-04-20 KIO Nr. 92 Dienpinigiai 714,57 D. J.

17870) 2015-05-15 KIO Nr. 121 Dienpinigiai 723,70 D. J.

17971) 2015-08-17 KIO Nr. 149 Dienpinigiai 2 269,61 D. J.

18072) 2015-09-10 KIO Nr. 204 Dienpinigiai 542,74 D. J.

18173) 2015-10-15 KIO Nr. 210 Dienpinigiai 483,34 D. J.

18274) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 138,91 D. J.

18375) 2015-04-20 KIO Nr. 112 Dienpinigiai 518,64 E. Š.

18476) 2015-05-15 KIO Nr. 143 Dienpinigiai 611,76 E. Š.

18577) 2015-08-17 KIO Nr. 171 Dienpinigiai 2 394,54 E. Š.

18678) 2015-09-10 KIO Nr. 181 Dienpinigiai 1 568,30 E. Š.

18779) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 526,84 E. Š.

18880) 2015-01-15 KPO Nr. 9 Grąžinta dienpinigių permoka 901,24 E. P.

18981) 2015-03-05 KIO Nr. 42 Dienpinigiai 799,29 E. P.

19082) 2015-03-24 KIO Nr. 72 Dienpinigiai 454,07 E. P.

19183) 2015-04-20 KIO Nr. 99 Dienpinigiai 829,12 E. P.

19284) 2015-05-15 KIO Nr. 130 Dienpinigiai 687,35 E. P.

19385) 2015-08-17 KIO Nr. 156 Dienpinigiai 2 309,15 E. P.

19486) 2015-09-10 KIO Nr. 197 Dienpinigiai 1 003,67 E. P.

19587) 2015-10-15 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 374,06 E. P.

19688) 2015-11-02 KIO Nr. 234 Dienpinigiai 1 139,04 E. P.

19789) 2015-01-16 KIO Nr. 21 Dienpinigiai 987,50 E. M.

19890) 2015-03-05 KIO Nr. 39 Dienpinigiai 722,75 E. M.

19991) 2015-03-24 KIO Nr. 24 Dienpinigiai 558,09 E. M.

20092) 2015-04-20 KIO Nr. 69 Dienpinigiai 817,01 E. M.

20193) 2015-05-15 KIO Nr. 125 Dienpinigiai 643,67 E. M.

20294) 2015-08-17 KIO Nr. 153 Dienpinigiai 2 337,40 E. M.

20395) 2015-09-10 KIO Nr. 176 Dienpinigiai 255,94 E. M.

20496) 2015-10-15 KIO Nr. 214 Dienpinigiai 504,14 E. M.

20597) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 192,61 E. M.

20698) 2015-04-20 KIO Nr. 111 Dienpinigiai 672,64 G. Š.

20799) 2015-05-15 KIO Nr. 142 Dienpinigiai 643,92 G. Š.

208100) 2015-08-17 KIO Nr. 170 Dienpinigiai 1 553,94 G. Š.

209101) 2015-01-15 KPO Nr. 13 Grąžinta dienpinigių permoka 1 009,69 G. J.

210102) 2015-03-05 KIO Nr. 54 Dienpinigiai 1 361,21 G. J.

211103) 2015-03-24 KIO Nr. 84 Dienpinigiai 24,61 G. J.

212104) 2015-04-09 KIO Nr. 116 Dienpinigiai 324,61 G. J.

213105) 2015-04-20 KIO Nr. 107 Atlyginimas už 3 mėn. 324,61 G. J.

214106) 2015-05-15 KIO Nr. 126 Dienpinigiai 430,61 G. J.

215107) 2015-07-20 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 1 570,39 G. J.

216108) 2015-08-17 KIO Nr. 167 Dienpinigiai 2 794,58 G. J.

217109) 2015-09-10 KIO Nr. 185 Dienpinigiai 911,84 G. J.

218110) 2015-10-15 KIO Nr. 226 Dienpinigiai 959,83 G. J.

219111) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 1 073,22 G. J.

220112) 2015-02-17 KIO Nr. 56 Dienpinigiai 111,14 I. K.

221113) 2015-04-09 KIO Nr. 115 Dienpinigiai 27,19 I. K.

222114) 2015-01-16 KIO Nr. 30 Dienpinigiai 318,08 J. Š.

223115) 2015-04-17 KPO Nr. 18 Avanso grąžinimas 14,26 J. Š.

224116) 2015-03-05 KIO Nr. 52 Dienpinigiai 349,52 J. Š.

225117) 2015-03-24 KIO Nr. 82 Dienpinigiai 117,30 J. Š.

226118) 2015-05-15 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 623,48 J. Š.

227119) 2015-11-02 KIO Nr. 237 Dienpinigiai 1 020,61 J. Š.

228120) 2015-01-16 KIO Nr. 22 Dienpinigiai 500,82 N. M.

229121) 2015-03-05 KIO Nr. 40 Dienpinigiai 603,29 N. M.

230122) 2015-03-24 KIO Nr. 70 Dienpinigiai 256,89 N. M.

231123) 2015-04-20 KIO Nr. 97 Dienpinigiai 706,33 N. M.

232124) 2015-05-15 KIO Nr. 128 Dienpinigiai 497,00 N. M.

233125) 2015-08-17 KIO Nr. 154 Dienpinigiai 1 936,06 N. M.

234126) 2015-09-10 KIO Nr. 199 Dienpinigiai 459,97 N. M.

235127) 2015-10-15 KIO Nr. 215 Dienpinigiai 228,94 N. M.

236128) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 429,16 N. M.

237129) 2015-04-20 KIO Nr. 109 Dienpinigiai 568,96 O. K.

238130) 2015-05-15 KPO Nr. ( - ) Dienpinigiai 325,11 O. K.

239131) 2015-11-02 KIO Nr. 241 Dienpinigiai 416,18 O. K.

240132) 2015-01-15 KPO Nr. 10 Grąžinta dienpinigių permoka 405,64 P. S.

241133) 2015-03-05 KIO Nr. 44 Dienpinigiai 299,43 P. S.

242134) 2015-03-24 KIO Nr. 74 Dienpinigiai 78,81 P. S.

243135) 2015-05-15 KIO Nr. 132 Dienpinigiai 122,88 P. S.

244136) 2015-07-20 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 290,10 P. S.

245137) 2015-08-17 KIO Nr. 158 Dienpinigiai 1 247,32 P. S.

246138) 2015-09-10 KIO Nr. 195 Dienpinigiai 640,32 P. S.

247139) 2015-10-15 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 374,76 P. S.

248140) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 1 312,12 P. S.

249141) 2015-01-16 KIO Nr. 19 Dienpinigiai 757,58 R. J.

250142) 2015-03-05 KIO Nr. 37 Dienpinigiai 489,16 R. J.

251143) 2015-03-24 KIO Nr. 67 Dienpinigiai 101,20 R. J.

252144) 2015-04-20 KIO Nr. 94 Dienpinigiai 357,13 R. J.

253145) 2015-05-15 KIO Nr. 123 Dienpinigiai 455,80 R. J.

254146) 2015-08-17 KIO Nr. 151 Dienpinigiai 2 005,38 R. J.

255147) 2015-09-10 KIO Nr. 202 Dienpinigiai 492,20 R. J.

256148) 2015-10-15 KIO Nr. 212 Dienpinigiai 417,24 R. J.

257149) 2015-11-02 KIO Nr. 233 Dienpinigiai 738,27 R. J.

258150) 2015-04-20 KIO Nr. 114 Dienpinigiai 866,92 R. R.

259151) 2015-05-15 KIO Nr. 145 Dienpinigiai 694,16 R. R.

260152) 2015-08-18 KIO Nr. 173 Dienpinigiai 2 703,06 R. R.

261153) 2015-09-10 KIO Nr. 179 Dienpinigiai 1 432,60 R. R.

262154) 2015-10-16 KIO Nr. 231 Dienpinigiai 438,60 R. R.

263155) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 100,29 R. R.

264156) 2015-01-16 KIO Nr. 25 Dienpinigiai 1 161,60 R. S.

265157) 2015-03-05 KIO Nr. 45 Dienpinigiai 694,39 R. S.

266158) 2015-03-24 KIO Nr. 75 Dienpinigiai 310,46 R. S.

267159) 2015-04-20 KIO Nr. 101 Dienpinigiai 682,62 R. S.

268160) 2015-05-15 KIO Nr. 133 Dienpinigiai 549,10 R. S.

269161) 2015-08-17 KIO Nr. 159 Dienpinigiai 2 105,24 R. S.

270162) 2015-09-10 KIO Nr. 194 Dienpinigiai 507,60 R. S.

271163) 2015-10-15 KIO Nr. 218 Dienpinigiai 997,80 R. S.

272164) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 67,23 R. S.

273165) 2015-01-16 KIO Nr. 27 Dienpinigiai 105,88 R. V.

274166) 2015-03-05 KIO Nr. 47 Dienpinigiai 511,88 R. V.

275167) 2015-03-24 KIO Nr. 77 Dienpinigiai 214,18 R. V.

276168) 2015-04-20 KIO Nr. 103 Dienpinigiai 680,21 R. V.

277169) 2015-05-15 KIO Nr. 135 Dienpinigiai 295,93 R. V.

278170) 2015-08-17 KIO Nr. 161 Dienpinigiai 1 996,12 R. V.

279171) 2015-09-10 KIO Nr. 192 Dienpinigiai 408,24 R. V.

280172) 2015-10-15 KIO Nr. 220 Dienpinigiai 365,64 R. V.

281173) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 942,95 R. V.

282174) 2015-05-15 KIO Nr. 136 Dienpinigiai 485,89 R. S.

283175) 2015-08-17 KIO Nr. 162 Dienpinigiai 2 152,75 R. S.

284176) 2015-09-10 KIO Nr. 191 Dienpinigiai 1 973,31 R. S.

285177) 2015-10-15 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 36,76 R. S.

286178) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 749,40 R. S.

287179) 2015-04-20 KIO Nr. 110 Dienpinigiai 518,05 R. Č.

288180) 2015-05-15 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 470,72 R. Č.

289181) 2015-11-02 KIO Nr. 242 Dienpinigiai 550,71 R. Č.

290182) 2015-07-20 KPO Nr. BAR06 Avanso grąžinimas 53,06 R. V.

291183) 2015-08-17 KIO Nr. 152 Dienpinigiai 973,28 R. V.

292184) 2015-09-10 KIO Nr. 203 Dienpinigiai 1 629,11 R. V.

293185) 2015-10-15 KIO Nr. 213 Dienpinigiai 685,24 R. V.

294186) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 27,58 R. V.

295187) 2015-01-16 KIO Nr. 23 Dienpinigiai 100,85 R. P.

296188) 2015-03-05 KIO Nr. 41 Dienpinigiai 188,78 R. P.

297189) 2015-03-24 KIO Nr. 71 Dienpinigiai 385,71 R. P.

298190) 2015-04-20 KIO Nr. 98 Dienpinigiai 395,28 R. P.

299191) 2015-05-15 KIO Nr. 129 Dienpinigiai 671,97 R. P.

300192) 2015-08-17 KIO Nr. 155 Dienpinigiai 1 912,69 R. P.

301193) 2015-09-10 KIO Nr. 198 Dienpinigiai 500,79 R. P.

302194) 2015-10-15 KIO Nr. 216 Dienpinigiai 344,24 R. P.

303195) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 61,12 R. P.

304196) 2015-11-02 KIO Nr. 245 Dienpinigiai 425,71 R. N.

305197) 2015-08-18 KIO Nr. 174 Dienpinigiai 1 085,30 S. S.

306198) 2015-09-10 KIO Nr. 182 Dienpinigiai 1 482,31 S. S.

307199) 2015-10-15 KIO Nr. 229 Dienpinigiai 1 271,44 S. S.

308200) 2015-11-02 KIO Nr. 244 Dienpinigiai 525,19 S. S.

309201) 2015-03-05 KIO Nr. 60 Dienpinigiai 17,34 T. Č.

310202) 2015-03-24 KIO Nr. 89 Dienpinigiai 325,22 T. Č.

311203) 2015-04-20 KIO Nr. 108 Dienpinigiai 542,70 T. Č.

312204) 2015-05-15 KIO Nr. 141 Dienpinigiai 631,45 T. Č.

313205) 2015-08-17 KIO Nr. 169 Dienpinigiai 1 872,04 T. Č.

314206) 2015-09-10 KIO Nr. 183 Dienpinigiai 603,02 T. Č.

315207) 2015-10-15 KIO Nr. 228 Dienpinigiai 625,24 T. Č.

316208) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 534,47 T. Č.

317209) 2015-01-15 KPO Nr. 7 Grąžinta dienpinigių permoka 731,65 V. G.

318210) 2015-03-05 KIO Nr. 33 Dienpinigiai 348,38 V. G.

319211) 2015-03-24 KIO Nr. 63 Dienpinigiai 830,61 V. G.

320212) 2015-04-17 KPO Nr. 17 (nėra įrašų) 169,37 V. G.

321213) 2015-05-15 KIO Nr. 119 Dienpinigiai 379,82 V. G.

322214) 2015-08-17 KIO Nr. 147 Dienpinigiai 1 647,34 V. G.

323215) 2015-09-10 KIO Nr. 201 Dienpinigiai 503,83 V. G.

324216) 2015-10-15 KIO Nr. 208 Dienpinigiai 816,94 V. G.

325217) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 882,50 V. G.

326218) 2015-01-15 KPO Nr. 12 Grąžinta dienpinigių permoka 283,14 V. Š.

327219) 2015-03-05 KIO Nr. 51 Dienpinigiai 282,34 V. Š.

328220) 2015-04-24 KIO Nr. 81 Dienpinigiai 343,00 V. Š.

329221) 2015-04-20 KIO Nr. 106 Dienpinigiai 727,61 V. Š.

330222) 2015-05-15 KIO Nr. 138 Dienpinigiai 211,23 V. Š.

331223) 2015-08-17 KIO Nr. 165 Dienpinigiai 1 061,11 V. Š.

332224) 2015-09-10 KIO Nr. 190 Dienpinigiai 538,70 V. Š.

333225) 2015-10-15 KIO Nr. 223 Dienpinigiai 491,58 V. Š.

334226) 2015-11-02 KIO Nr. 236 Dienpinigiai 125,72 V. Š.

335227) 2015-01-16 KPO Nr. 11 Grąžinta dienpinigių permoka 274,45 V. Z.

336228) 2015-03-05 KIO Nr. 50 Dienpinigiai 56,60 V. Z.

337229) 2015-03-24 KIO Nr. 80 Dienpinigiai 1 163,28 V. Z.

338230) 2015-04-20 KIO Nr. 105 Dienpinigiai 100,75 V. Z.

339231) 2015-05-15 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 219,25 V. Z.

340232) 2015-07-20 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 781,43 V. Z.

341233) 2015-08-17 KIO Nr. 164 Dienpinigiai 1 784,03 V. Z.

342234) 2015-09-10 KIO Nr. 187 Dienpinigiai 544,65 V. Z.

343235) 2015-10-15 KIO Nr. 222 Dienpinigiai 742,24 V. Z.

344236) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 448,33 V. Z.

345237) 2015-01-16 KIO Nr. 26 Dienpinigiai 1 188,82 V. T.

346238) 2015-03-05 KIO Nr. 46 Dienpinigiai 642,47 V. T.

347239) 2015-03-24 KIO Nr. 76 Dienpinigiai 265,55 V. T.

348240) 2015-04-20 KIO Nr. 102 Dienpinigiai 839,59 V. T.

349241) 2015-05-15 KIO Nr. 134 Dienpinigiai 745,19 V. T.

350242) 2015-08-17 KIO Nr. 160 Dienpinigiai 2 701,74 V. T.

351243) 2015-09-10 KIO Nr. 193 Dienpinigiai 803,30 V. T.

352244) 2015-10-15 KIO Nr. 219 Dienpinigiai 474,14 V. T.

353245) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 332,17 V. T.

354246) 2015-01-16 KIO Nr. 17 Dienpinigiai 816,01 V. G.

355247) 2015-03-05 KIO Nr. 34 Dienpinigiai 429,37 V. G.

356248) 2015-03-24 KIO Nr. 64 Dienpinigiai 194,04 V. G.

357249) 2015-04-20 KIO Nr. 91 Dienpinigiai 513,20 V. G.

358250) 2015-05-15 KIO Nr. 120 Dienpinigiai 475,85 V. G.

359251) 2015-08-17 KIO Nr. 148 Dienpinigiai 1 731,50 V. G.

360252) 2015-09-10 KIO Nr. 205 Dienpinigiai 1 198,78 V. G.

361253) 2015-10-15 KIO Nr. 209 Dienpinigiai 137,44 V. G.

362254) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 1 100,94 V. G.

363Viso suklastodamas 208 UAB „( - )“ kasos išlaidų orderius, kuriuose nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie tai, kad pinigai viso 156655,51 EUR pagal šiuos kasos išlaidų orderius išmokėti 37 UAB „( - )“ darbuotojams bei 46 UAB „( - )“ kasos pajamų orderius, kuriuose nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie tai, kad UAB „( - )“ darbuotojai grąžino 25387,87 EUR, ir minėtus orderius pateikdamas įvertinti bendrovės apskaitoje, taip melagingai apskaitydamas apskaitoje neišmokėtas lėšas, jas – jo žinioje buvusį didelės vertės, viršijančios 250 MGL (9415 EUR) sumą, svetimą turtą – UAB „( - )“ priklausančius pinigus 131267,64 EUR (156655,51 EUR -25387,87 EUR) pasisavino, šiais savo veiksmais M. P. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 183 straipsnio 2 dalyje.

364M. P. buvo kaltinamas tuo, kad laikotarpyje nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31 būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registracijos adresas Vilniaus m., Švitrigailos g. 7 (toliau bendrovė), direktoriumi, atlikdamas kasininko pareigas, vadovaujantis 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 – 11 str. 1 d., kur nurodyta, kad už buhalterinių įrašų teisingumą atsako „<...> Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba kiti šio įstatymo 10 straipsnyje nurodyti asmenys, kurie tvarko ūkio subjekto apskaitą“ (galioja nuo 2013 01-01); 14 str. 2 d. nurodo „Už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą atsako apskaitos dokumentus surašę ir pasirašę asmenys. Ūkio subjekto vadovas atsako už teisingos, tikslios, išsamios ir laiku pateiktos informacijos apie ūkinius įvykius ir ūkines operacijas pateikimą vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui) arba apskaitos paslaugas teikiančiai įmonei, arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančiam asmeniui“ būdamas atsakingu už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą, vadovaujantis 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 - 21 str. 1 d. kur nurodyta, kad „Už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas“, būdamas atsakingu už įmonės apskaitos organizavimą, apgaulingai tvarkė bendrovės buhalterinę apskaitą, dėl ko iš dalies negalima nustatyti asmens - UAB „( - )“ turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros, o būtent:

365pažeidė 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 – 6 str. 2 d. „Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“, 12 str. 4 d. „Apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną, arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti, bet ne vėliau kaip per 4 mėnesius“, 16 str. 3 d. „Apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus chronologine, sistemine, chronologine-sistemine tvarka“, nes Lietuvos Respublikoje ir Š. K., tiksliau nenustatytose vietose surašė tikrovės neatitinkančius kasos pajamų ir išlaidų 254 orderius apie dienpinigių ir atlyginimų 37 UAB „( - )“ darbuotojams 156655,51 EUR sumoje išmokėjimą bei 25387,87 EUR grąžinimą į įmonės kasą bei juos pasirašė kaip bendrovės direktorius ir kasininkas, Lietuvos Respublikoje ir Š. K. pateikė šiuos orderius pasirašyti bendrovės darbuotojams, tokiu būdu suklastojo tikrus bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentus, po ko juos pateikė apskaitą tvarkiusiam asmeniui – UAB „( - )“ darbuotojui, surašyti į registrus ir įvertinti bendrovės buhalterinėje apskaitoje, kuris nežinodamas, kad orderiuose nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie išmokėtus ir grąžintus grynuosius pinigus, orderius įtraukė į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, įregistruodama neįvykusias ūkines operacijas, kuriuose nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie lėšų išmokėjimą bei grąžinimą, nors UAB „( - )“ grynieji pinigai nebuvo išmokėti ar grąžinti pagal minėtus 254 žemiau pateiktus UAB „( - )“ kasos išlaidų orderius (toliau KIO) ir UAB „( - )“ kasos pajamų orderius (KPO):

366Eil. Nr. KIO arba KPO data, numeris KIO arba KPO pagrindas KPO suma, EUR KIO suma, EUR Asmuo, kuriam pagal KIO išmokėti EUR arba kuris pagal KPO grąžino EUR

3671) 2015-03-05 KIO Nr. 57 Dienpinigiai 51,43 A. N.

3682) 2015-03-24 KIO Nr. 88 Dienpinigiai 2 440,61 A. N.

3693) 2015-04-17 KPO Nr. 20 Avanso grąžinimas 92,82 A. N.

3704) 2015-05-15 KIO Nr. 140 Dienpinigiai 748,60 A. N.

3715) 2015-09-10 KIO Nr. 177 Dienpinigiai 2 084,44 A. N.

3726) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 265,00 A. N.

3737) 2015-01-16 KIO Nr. 16 Dienpinigiai 1 009,49 A. D.

3748) 2015-03-05 KIO Nr. 32 Dienpinigiai 670,02 A. D.

3759) 2015-03-24 KIO Nr. 62 Dienpinigiai 223,65 A. D.

37610) 2015-04-20 KIO Nr. 90 Dienpinigiai 633,81 A. D.

37711) 2015-05-15 KIO Nr. 118 Dienpinigiai 432,82 A. D.

37812) 2015-08-17 KIO Nr. 146 Dienpinigiai 2 018,98 A. D.

37913) 2015-09-10 KIO Nr. 206 Dienpinigiai 532,79 A. D.

38014) 2015-10-15 KIO Nr. 207 Dienpinigiai 450,93 A. D.

38115) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 378,68 A. D.

38216) 2015-11-02 KPO Nr. ( - )/1 Avanso grąžinimas 592,69 A. D.

38317) 2015-01-16 KPO Nr. 8 Grąžinta dienpinigių permoka 1076,43 A. J.

38418) 2015-03-05 KIO Nr. 36 Dienpinigiai 1 174,61 A. J.

38519) 2015-03-24 KIO Nr. 66 Dienpinigiai 152,35 A. J.

38620) 2015-04-20 KIO Nr. 93 Dienpinigiai 1 642,00 A. J.

38721) 2015-05-15 KIO Nr. 122 Dienpinigiai 17,74 A. J.

38822) 2015-08-17 KIO Nr. 150 Dienpinigiai 1 307,55 A. J.

38923) 2015-09-10 KIO Nr. 200 Dienpinigiai 304,02 A. J.

39024) 2015-10-15 KIO Nr. 211 Dienpinigiai 73,94 A. J.

39125) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 2 022,35 A. J.

39226) 2015-01-16 KIO Nr. 26 Dienpinigiai 84,94 A. V.

39327) 2015-03-05 KIO Nr. 49 Dienpinigiai 541,53 A. V.

39428) 2015-03-24 KIO Nr. 79 Dienpinigiai 174,58 A. V.

39529) 2015-04-20 KIO Nr. 104 Dienpinigiai 167,63 A. V.

39630) 2015-05-15 KIO Nr. 137 Dienpinigiai 391,50 A. V.

39731) 2015-08-17 KIO Nr. 163 Dienpinigiai 1 535,95 A. V.

39832) 2015-09-10 KIO Nr. 186 Dienpinigiai 2,02 A. V.

39933) 2015-10-15 KIO Nr. 221 Dienpinigiai 3,24 A. V.

40034) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 436,80 A. V.

40135) 2015-01-16 KIO Nr. 28 Dienpinigiai 573,91 A. V.

40236) 2015-03-05 KIO Nr. 48 Dienpinigiai 511,88 A. V.

40337) 2015-03-16 KIO Nr. 78 Dienpinigiai 88,11 A. V.

40438) 2015-11-02 KIO Nr. 235 Dienpinigiai 529,99 A. V.

40539) 2015-08-17 KIO Nr. 166 Dienpinigiai 2 076,38 A. S.

40640) 2015-09-10 KIO Nr. 188 Dienpinigiai 1 710,98 A. S.

40741) 2015-10-15 KIO Nr. 225 Dienpinigiai 1 070,03 A. S.

40842) 2015-11-02 KIO Nr. 243 Dienpinigiai 141,81 A. S.

40943) 2015-03-05 KIO Nr. 55 Dienpinigiai 436,12 A. B.

41044) 2015-03-24 KIO Nr. 85 Dienpinigiai 2 099,74 A. B.

41145) 2015-04-17 KPO Nr. 19 Avanso grąžinimas 1 466,03 A. B.

41246) 2015-05-15 KIO Nr. 139 Dienpinigiai 32,74 A. B.

41347) 2015-08-17 KIO Nr. 168 Dienpinigiai 1 207,70 A. B.

41448) 2015-09-10 KIO Nr. 184 Dienpinigiai 175,96 A. B.

41549) 2015-10-15 KIO Nr. 227 Dienpinigiai 202,94 A. B.

41650) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 475,76 A. B.

41751) 2015-03-05 KIO Nr. 59 Dienpinigiai 51,43 A. Z.

41852) 2015-03-06 KIO Nr. 87 Dienpinigiai 735,30 A. Z.

41953) 2015-01-16 KIO Nr. 24 Dienpinigiai 822,10 Č. P.

42054) 2015-03-05 KIO Nr. 43 Dienpinigiai 633,52 Č. P.

42155) 2015-03-24 KIO Nr. 74 Dienpinigiai 237,47 Č. P.

42256) 2015-04-20 KIO Nr. 100 Dienpinigiai 702,37 Č. P.

42357) 2015-05-15 KIO Nr. 131 Dienpinigiai 556,01 Č. P.

42458) 2015-08-17 KIO Nr. 157 Dienpinigiai 2 179,70 Č. P.

42559) 2015-09-10 KIO Nr. 196 Dienpinigiai 465,56 Č. P.

42660) 2015-10-15 KIO Nr. 217 Dienpinigiai 102,24 Č. P.

42761) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 752,91 Č. P.

42862) 2015-01-16 KIO Nr. 31 Dienpinigiai 652,90 D. Ž.

42963) 2015-03-05 KIO Nr. 53 Dienpinigiai 559,31 D. Ž.

43064) 2015-03-16 KIO Nr. 83 Dienpinigiai 116,54 D. Ž.

43165) 2015-11-02 KIO Nr. 238 Dienpinigiai 529,98 D. Ž.

43266) 2015-01-16 KIO Nr. 18 Dienpinigiai 371,02 D. J.

43367) 2015-03-05 KIO Nr. 35 Dienpinigiai 852,06 D. J.

43468) 2015-03-24 KIO Nr. 65 Dienpinigiai 705,16 D. J.

43569) 2015-04-20 KIO Nr. 92 Dienpinigiai 714,57 D. J.

43670) 2015-05-15 KIO Nr. 121 Dienpinigiai 723,70 D. J.

43771) 2015-08-17 KIO Nr. 149 Dienpinigiai 2 269,61 D. J.

43872) 2015-09-10 KIO Nr. 204 Dienpinigiai 542,74 D. J.

43973) 2015-10-15 KIO Nr. 210 Dienpinigiai 483,34 D. J.

44074) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 138,91 D. J.

44175) 2015-04-21 KIO Nr. 112 Dienpinigiai 518,64 E. Š.

44276) 2015-05-15 KIO Nr. 143 Dienpinigiai 611,76 E. Š.

44377) 2015-08-17 KIO Nr. 171 Dienpinigiai 2 394,54 E. Š.

44478) 2015-09-10 KIO Nr. 181 Dienpinigiai 1 568,30 E. Š.

44579) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 526,84 E. Š.

44680) 2015-01-15 KPO Nr. 9 Grąžinta dienpinigių permoka 901,24 E. P.

44781) 2015-03-05 KIO Nr. 42 Dienpinigiai 799,29 E. P.

44882) 2015-03-24 KIO Nr. 72 Dienpinigiai 454,07 E. P.

44983) 2015-04-20 KIO Nr. 99 Dienpinigiai 829,12 E. P.

45084) 2015-05-15 KIO Nr. 130 Dienpinigiai 687,35 E. P.

45185) 2015-08-17 KIO Nr. 156 Dienpinigiai 2 309,15 E. P.

45286) 2015-09-10 KIO Nr. 197 Dienpinigiai 1 003,67 E. P.

45387) 2015-10-15 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 374,06 E. P.

45488) 2015-11-02 KIO Nr. 234 Dienpinigiai 1 139,04 E. P.

45589) 2015-01-16 KIO Nr. 21 Dienpinigiai 987,50 E. M.

45690) 2015-03-05 KIO Nr. 39 Dienpinigiai 722,75 E. M.

45791) 2015-03-24 KIO Nr. 24 Dienpinigiai 558,09 E. M.

45892) 2015-04-20 KIO Nr. 69 Dienpinigiai 817,01 E. M.

45993) 2015-05-15 KIO Nr. 125 Dienpinigiai 643,67 E. M.

46094) 2015-08-17 KIO Nr. 153 Dienpinigiai 2 337,40 E. M.

46195) 2015-09-10 KIO Nr. 176 Dienpinigiai 255,94 E. M.

46296) 2015-10-15 KIO Nr. 214 Dienpinigiai 504,14 E. M.

46397) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 192,61 E. M.

46498) 2015-04-20 KIO Nr. 111 Dienpinigiai 672,64 G. Š.

46599) 2015-05-15 KIO Nr. 142 Dienpinigiai 643,92 G. Š.

466100) 2015-08-17 KIO Nr. 170 Dienpinigiai 1 553,94 G. Š.

467101) 2015-01-15 KPO Nr. 13 Grąžinta dienpinigių permoka 1 009,69 G. J.

468102) 2015-03-05 KIO Nr. 54 Dienpinigiai 1 361,21 G. J.

469103) 2015-03-24 KIO Nr. 84 Dienpinigiai 24,61 G. J.

470104) 2015-04-09 KIO Nr. 116 Dienpinigiai 324,61 G. J.

471105) 2015-04-20 KIO Nr. 107 Atlyginimas už 3 mėn. 324,61 G. J.

472106) 2015-05-15 KIO Nr. 126 Dienpinigiai 430,61 G. J.

473107) 2015-07-20 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 1 570,39 G. J.

474108) 2015-08-17 KIO Nr. 167 Dienpinigiai 2 794,58 G. J.

475109) 2015-09-10 KIO Nr. 185 Dienpinigiai 911,84 G. J.

476110) 2015-10-15 KIO Nr. 226 Dienpinigiai 959,83 G. J.

477111) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 1 073,22 G. J.

478112) 2015-02-17 KIO Nr. 56 Dienpinigiai 111,14 I. K.

479113) 2015-04-09 KIO Nr. 115 Dienpinigiai 27,19 I. K.

480114) 2015-01-16 KIO Nr. 30 Dienpinigiai 318,08 J. Š.

481115) 2015-04-17 KPO Nr. 18 Avanso grąžinimas 14,26 J. Š.

482116) 2015-03-06 KIO Nr. 52 Dienpinigiai 349,52 J. Š.

483117) 2015-03-24 KIO Nr. 82 Dienpinigiai 117,30 J. Š.

484118) 2015-05-15 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 623,48 J. Š.

485119) 2015-11-02 KIO Nr. 237 Dienpinigiai 1 020,61 J. Š.

486120) 2015-01-16 KIO Nr. 22 Dienpinigiai 500,82 N. M.

487121) 2015-03-05 KIO Nr. 40 Dienpinigiai 603,29 N. M.

488122) 2015-03-24 KIO Nr. 70 Dienpinigiai 256,89 N. M.

489123) 2015-04-20 KIO Nr. 97 Dienpinigiai 706,33 N. M.

490124) 2015-05-15 KIO Nr. 128 Dienpinigiai 497,00 N. M.

491125) 2015-08-17 KIO Nr. 154 Dienpinigiai 1 936,06 N. M.

492126) 2015-09-10 KIO Nr. 199 Dienpinigiai 459,97 N. M.

493127) 2015-10-15 KIO Nr. 215 Dienpinigiai 228,94 N. M.

494128) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 429,16 N. M.

495129) 2015-04-20 KIO Nr. 109 Dienpinigiai 568,96 O. K.

496130) 2015-05-15 KPO Nr. ( - ) Dienpinigiai 325,11 O. K.

497131) 2015-11-02 KIO Nr. 241 Dienpinigiai 416,18 O. K.

498132) 2015-01-15 KPO Nr. 10 Grąžinta dienpinigių permoka 405,64 P. S.

499133) 2015-03-05 KIO Nr. 44 Dienpinigiai 299,43 P. S.

500134) 2015-03-25 KIO Nr. 74 Dienpinigiai 78,81 P. S.

501135) 2015-05-15 KIO Nr. 132 Dienpinigiai 122,88 P. S.

502136) 2015-07-20 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 290,10 P. S.

503137) 2015-08-17 KIO Nr. 158 Dienpinigiai 1 247,32 P. S.

504138) 2015-09-10 KIO Nr. 195 Dienpinigiai 640,32 P. S.

505139) 2015-10-15 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 374,76 P. S.

506140) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 1 312,12 P. S.

507141) 2015-01-16 KIO Nr. 19 Dienpinigiai 757,58 R. J.

508142) 2015-03-05 KIO Nr. 37 Dienpinigiai 489,16 R. J.

509143) 2015-03-24 KIO Nr. 67 Dienpinigiai 101,20 R. J.

510144) 2015-04-20 KIO Nr. 94 Dienpinigiai 357,13 R. J.

511145) 2015-05-15 KIO Nr. 123 Dienpinigiai 455,80 R. J.

512146) 2015-08-17 KIO Nr. 151 Dienpinigiai 2 005,38 R. J.

513147) 2015-09-10 KIO Nr. 202 Dienpinigiai 492,20 R. J.

514148) 2015-10-15 KIO Nr. 212 Dienpinigiai 417,24 R. J.

515149) 2015-11-02 KIO Nr. 233 Dienpinigiai 738,27 R. J.

516150) 2015-04-20 KIO Nr. 114 Dienpinigiai 866,92 R. R.

517151) 2015-05-15 KIO Nr. 145 Dienpinigiai 694,16 R. R.

518152) 2015-08-18 KIO Nr. 173 Dienpinigiai 2 703,06 R. R.

519153) 2015-09-10 KIO Nr. 179 Dienpinigiai 1 432,60 R. R.

520154) 2015-10-16 KIO Nr. 231 Dienpinigiai 438,60 R. R.

521155) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 100,29 R. R.

522156) 2015-01-16 KIO Nr. 25 Dienpinigiai 1 161,60 R. S.

523157) 2015-03-05 KIO Nr. 45 Dienpinigiai 694,39 R. S.

524158) 2015-03-24 KIO Nr. 75 Dienpinigiai 310,46 R. S.

525159) 2015-04-20 KIO Nr. 101 Dienpinigiai 682,62 R. S.

526160) 2015-05-15 KIO Nr. 133 Dienpinigiai 549,10 R. S.

527161) 2015-08-17 KIO Nr. 159 Dienpinigiai 2 105,24 R. S.

528162) 2015-09-10 KIO Nr. 194 Dienpinigiai 507,60 R. S.

529163) 2015-10-15 KIO Nr. 218 Dienpinigiai 997,80 R. S.

530164) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 67,23 R. S.

531165) 2015-01-16 KIO Nr. 27 Dienpinigiai 105,88 R. V.

532166) 2015-03-05 KIO Nr. 47 Dienpinigiai 511,88 R. V.

533167) 2015-03-24 KIO Nr. 77 Dienpinigiai 214,18 R. V.

534168) 2015-04-20 KIO Nr. 103 Dienpinigiai 680,21 R. V.

535169) 2015-05-15 KIO Nr. 135 Dienpinigiai 295,93 R. V.

536170) 2015-08-17 KIO Nr. 161 Dienpinigiai 1 996,12 R. V.

537171) 2015-09-10 KIO Nr. 192 Dienpinigiai 408,24 R. V.

538172) 2015-10-15 KIO Nr. 220 Dienpinigiai 365,64 R. V.

539173) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 942,95 R. V.

540174) 2015-05-15 KIO Nr. 136 Dienpinigiai 485,89 R. S.

541175) 2015-08-17 KIO Nr. 162 Dienpinigiai 2 152,75 R. S.

542176) 2015-09-10 KIO Nr. 191 Dienpinigiai 1 973,31 R. S.

543177) 2015-10-15 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 36,76 R. S.

544178) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 749,40 R. S.

545179) 2015-04-20 KIO Nr. 110 Dienpinigiai 518,05 R. Č.

546180) 2015-05-15 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 470,72 R. Č.

547181) 2015-11-02 KIO Nr. 242 Dienpinigiai 550,71 R. Č.

548182) 2015-07-20 KPO Nr. BAR06 Avanso grąžinimas 53,06 R. V.

549183) 2015-08-17 KIO Nr. 152 Dienpinigiai 973,28 R. V.

550184) 2015-09-10 KIO Nr. 203 Dienpinigiai 1 629,11 R. V.

551185) 2015-10-15 KIO Nr. 213 Dienpinigiai 685,24 R. V.

552186) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 27,58 R. V.

553187) 2015-01-16 KIO Nr. 23 Dienpinigiai 100,85 R. P.

554188) 2015-03-05 KIO Nr. 41 Dienpinigiai 188,78 R. P.

555189) 2015-03-24 KIO Nr. 71 Dienpinigiai 385,71 R. P.

556190) 2015-04-20 KIO Nr. 98 Dienpinigiai 395,28 R. P.

557191) 2015-05-15 KIO Nr. 129 Dienpinigiai 671,97 R. P.

558192) 2015-08-17 KIO Nr. 155 Dienpinigiai 1 912,69 R. P.

559193) 2015-09-10 KIO Nr. 198 Dienpinigiai 500,79 R. P.

560194) 2015-10-15 KIO Nr. 216 Dienpinigiai 344,24 R. P.

561195) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 61,12 R. P.

562196) 2015-11-02 KIO Nr. 245 Dienpinigiai 425,71 R. N.

563197) 2015-08-18 KIO Nr. 174 Dienpinigiai 1 085,30 S. S.

564198) 2015-09-10 KIO Nr. 182 Dienpinigiai 1 482,31 S. S.

565199) 2015-10-15 KIO Nr. 229 Dienpinigiai 1 271,44 S. S.

566200) 2015-11-02 KIO Nr. 244 Dienpinigiai 525,19 S. S.

567201) 2015-03-05 KIO Nr. 60 Dienpinigiai 17,34 T. Č.

568202) 2015-03-24 KIO Nr. 89 Dienpinigiai 325,22 T. Č.

569203) 2015-04-20 KIO Nr. 108 Dienpinigiai 542,70 T. Č.

570204) 2015-05-15 KIO Nr. 141 Dienpinigiai 631,45 T. Č.

571205) 2015-08-17 KIO Nr. 169 Dienpinigiai 1 872,04 T. Č.

572206) 2015-09-10 KIO Nr. 183 Dienpinigiai 603,02 T. Č.

573207) 2015-10-15 KIO Nr. 228 Dienpinigiai 625,24 T. Č.

574208) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 534,47 T. Č.

575209) 2015-01-15 KPO Nr. 7 Grąžinta dienpinigių permoka 731,65 V. G.

576210) 2015-03-05 KIO Nr. 33 Dienpinigiai 348,38 V. G.

577211) 2015-03-24 KIO Nr. 63 Dienpinigiai 830,61 V. G.

578212) 2015-04-18 KPO Nr. 17 (nėra įrašų) 169,37 V. G.

579213) 2015-05-15 KIO Nr. 119 Dienpinigiai 379,82 V. G.

580214) 2015-08-17 KIO Nr. 147 Dienpinigiai 1 647,34 V. G.

581215) 2015-09-10 KIO Nr. 201 Dienpinigiai 503,83 V. G.

582216) 2015-10-15 KIO Nr. 208 Dienpinigiai 816,94 V. G.

583217) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 882,50 V. G.

584218) 2015-01-15 KPO Nr. 12 Grąžinta dienpinigių permoka 283,14 V. Š.

585219) 2015-03-05 KIO Nr. 51 Dienpinigiai 282,34 V. Š.

586220) 2015-04-24 KIO Nr. 81 Dienpinigiai 343,00 V. Š.

587221) 2015-04-20 KIO Nr. 106 Dienpinigiai 727,61 V. Š.

588222) 2015-05-15 KIO Nr. 138 Dienpinigiai 211,23 V. Š.

589223) 2015-08-17 KIO Nr. 165 Dienpinigiai 1 061,11 V. Š.

590224) 2015-09-10 KIO Nr. 190 Dienpinigiai 538,70 V. Š.

591225) 2015-10-15 KIO Nr. 223 Dienpinigiai 491,58 V. Š.

592226) 2015-11-02 KIO Nr. 236 Dienpinigiai 125,72 V. Š.

593227) 2015-01-16 KPO Nr. 11 Grąžinta dienpinigių permoka 274,45 V. Z.

594228) 2015-03-05 KIO Nr. 50 Dienpinigiai 56,60 V. Z.

595229) 2015-03-24 KIO Nr. 80 Dienpinigiai 1 163,28 V. Z.

596230) 2015-04-20 KIO Nr. 105 Dienpinigiai 100,75 V. Z.

597231) 2015-05-15 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 219,25 V. Z.

598232) 2015-07-20 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 781,43 V. Z.

599233) 2015-08-17 KIO Nr. 164 Dienpinigiai 1 784,03 V. Z.

600234) 2015-09-10 KIO Nr. 187 Dienpinigiai 544,65 V. Z.

601235) 2015-10-15 KIO Nr. 222 Dienpinigiai 742,24 V. Z.

602236) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 448,33 V. Z.

603237) 2015-01-16 KIO Nr. 26 Dienpinigiai 1 188,82 V. T.

604238) 2015-03-05 KIO Nr. 46 Dienpinigiai 642,47 V. T.

605239) 2015-03-24 KIO Nr. 76 Dienpinigiai 265,55 V. T.

606240) 2015-04-20 KIO Nr. 102 Dienpinigiai 839,59 V. T.

607241) 2015-05-15 KIO Nr. 134 Dienpinigiai 745,19 V. T.

608242) 2015-08-17 KIO Nr. 160 Dienpinigiai 2 701,74 V. T.

609243) 2015-09-10 KIO Nr. 193 Dienpinigiai 803,30 V. T.

610244) 2015-10-15 KIO Nr. 219 Dienpinigiai 474,14 V. T.

611245) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 332,17 V. T.

612246) 2015-01-16 KIO Nr. 17 Dienpinigiai 816,01 V. G.

613247) 2015-03-05 KIO Nr. 34 Dienpinigiai 429,37 V. G.

614248) 2015-03-24 KIO Nr. 64 Dienpinigiai 194,04 V. G.

615249) 2015-04-20 KIO Nr. 91 Dienpinigiai 513,20 V. G.

616250) 2015-05-15 KIO Nr. 120 Dienpinigiai 475,85 V. G.

617251) 2015-08-17 KIO Nr. 148 Dienpinigiai 1 731,50 V. G.

618252) 2015-09-10 KIO Nr. 205 Dienpinigiai 1 198,78 V. G.

619253) 2015-10-15 KIO Nr. 209 Dienpinigiai 137,44 V. G.

620254) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 1 100,94 V. G..

621Dėl nustatytų pažeidimų pagal tvarkytą buhalterinę apskaitą iš dalies negalima nustatyti UAB „( - )“ turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros. Šiais savo veiksmais M. P. buvo kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 222 straipsnio 1 dalyje.

622M. P. laikotarpyje nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31, būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registracijos adresas ( - ) (toliau bendrovės), direktoriumi, siekdamas išvengti pelno mokesčio, kurio suma viršija 10 MGL, sumokėjimo į valstybės biudžetą, laikotarpyje nuo 2015-01-15 iki 2015-11-02 pasirašęs 254 UAB „( - )“ kasos išlaidų ir pajamų orderius, kuriuose buvo nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie tai, kad jis 37 UAB „( - )“ darbuotojams išmokėjo 156655,51 EUR bei UAB „( - )“ darbuotojai jam grąžino 25387,87 EUR, tai yra viso tariamai išmokėjo 131 267,64 EUR (156655,51 EUR-25387,87 EUR), tai yra žinodamas, kad pagal minėtus orderius UAB „( - )“ pinigai darbuotojams nebuvo išmokėti ir bendrovės pelnas nesumažėjo 131 267,64 EUR, minėtus orderius pateikė asmeniui atsakingam už bendrovės buhalterinės apskaitos tvarkymą ir deklaracijų pateikimą – UAB „( - )“ darbuotojui, dėl ko UAB „( - )“ darbuotoja A. I. remiantis minėtais dokumentais, nežinodama apie orderiuose nurodytus tikrovės neatitinkančius duomenis apie išmokėtas pinigų sumas, Metinėje pelno mokesčio deklaracijoje už 2015 m. (forma PLN2014) įrašė neteisingus duomenis apie UAB „( - )“ pelną ir turto naudojimą, nes: deklaracijos 52 eilutėje įrašė 84 893 EUR „Apskaičiuota apmokestinamojo pelno sumą“, turėjo įrašyti 216 161 EUR sumą, t. y. 131 267,64 EUR suma daugiau, (84 793 EUR + 131 267,64 EUR 2015 m. nepatirtos dienpinigių sąnaudos) apmokestinamojo pelno, dėl to deklaracijos 55, 59, 62 ir 64 eilutėse apskaičiavo ir įrašė 12 734 EUR pelno mokesčio sumą mokėtiną į biudžetą, o turėjo apskaičiuoti, įrašyti ir deklaruoti 32 424 EUR, t. y. 19 690 EUR suma daugiau mokėtino pelno mokesčio į biudžetą, bei minėtą deklaraciją 2016-02-25 pateikė Valstybinei mokesčių inspekcijai. Dėl šių veiksmų bendrovė nesumokėjo 19 690 EUR sumos (t. y. 522 MGL) pelno mokesčio į biudžetą. Šiais savo veiksmais M. P. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 220 straipsnio 1 dalyje.

623M. P. kaltu neprisipažino ir parodė, kad nuo 2015-11-06 jis buvo UAB „( - )“ direktorius ir kasininkas. Įmonės buhalterinę apskaitą tvarkė Mažosios bendrijos „( - )“ darbuotoja, buhalterė A. I.. Įmonės veikla – pagalbiniai darbai, paukščių pjovimas. Visi darbai buvo atliekami Š.. UAB „( - )“ darbuotojus į darbą priimdavo jis. Pokalbio metu jis jiems paaiškindavo, kad darbas bus Š. įmonėje „( - )“ – paukščių skerdykloje, adr. ( - ). Į Š. jo vadovaujamos įmonės darbuotojai skrisdavo lėktuvais iš V. arba K. oro uostų. Bilietus jiems nupirkdavo VšĮ „( - )“, su kuria UAB „( - )“ buvo sudariusi sutartį, kad ši įstaiga suteiks paslaugą UAB „( - )“ darbuotojams – įgis lėktuvų bilietus. Ši paslauga buvo iš „( - )“ įsigyta tam, kad jam jau nebelikdavo laiko minėtiesiems bilietams įsigyti. Kartais prieš skrydį oro uoste darbuotojus pasitikdavo ir išlydėdavo jis, o Š. juos pasitikdavo jau įmonės „( - )“ darbuotojas, arba jeigu pats būdavo Š., pasitikdavo jis. Darbo užmokesčiai UAB „( - )“ darbuotojams buvo mokami pavedimais per banką į jiems priklausančias banko sąskaitas.

624Apie kasos išlaidų orderius paaiškino tai, kad juos išrašydavo jis pats ir jį darbuotojui pasirašyti pateikdavo jis pats arba dėl laiko stokos paprašydavo tai padaryti „( - )“ darbuotojos – administratorės D. G., padavus šiuos orderius jai į rankas ir paprašydamas jos iš UAB „( - )“ darbuotojų, kuriems yra išrašyti orderiai surinkti parašus. Pagal šiuos kasos išlaidų orderius darbuotojams pinigai nebuvo išmokami, arba darbuotojų nebuvo grąžinami, dėl to, kad šie pinigai buvo skirti padengti tų pačių darbuotojų, išvardintų kasos išlaidų orderiuose, išlaidas – maitinimą, transportą, apgyvendinimą. Ikiteisminiam tyrimui papildyti pateikė susitarimus (patvirtinimus) dėl darbuotojo darbo funkcijų ir atsiskaitymo vykdymo pasekmių kaip įrodymus, kad pranešime apie įtarimą išvardinti darbuotojai patvirtina, jog ant kasos išlaidų orderių yra jų parašai ir patvirtina, kad pasirašydami ant šių kasos orderių dėl sumos, susijusios su komandiruočių metu skirtų dienpinigių išmokėjimu ar grąžinimu, realiai jokių pinigų iš UAB „( - )“ negavo, tačiau sutiko, kad šiomis lėšomis disponuotų jis – kaip fizinis asmuo. Susitarimai yra rašyti su klaida. R. D. turima mintyje ne UAB „( - )“ direktorius, o konkrečiai jis – kaip fizinis asmuo, kadangi iš UAB „( - )“ kasos pagal avansines apyskaitas pinigai grynais buvo išduoti jam. Pagal šiuos susitarimus darbuotojai išreiškė pageidavimą, kad neprieštarauja, jog už maitinimo, nakvynės, transporto ir kt. paslaugas, suteiktas jų komandiruočių metu, atsiskaitytų jis. Taip pat šiais susitarimais (patvirtinimais) darbuotojai pareiškė, kad 2015-2016 metų laikotarpiu darbo funkcijų vykdymo metu su jais yra pilnai atsiskaityta ir darbuotojai jokių pretenzijų UAB „( - )“ dėl išmokų, susijusių su darbo užmokesčio ir komandiruočių metu skirtų dienpinigių, neturi. Paaiškino, kad pranešime apie įtarimą išvardintiems UAB „( - )“ darbuotojams maitinimo, nakvynės ir transporto paslaugas suteikė viena ir ta pati A. įmonė ( - ), į. k. ( - ), registracijos adresas ( - ), su kuria jis kaip fizinis asmuo pasirašė 2015-02-10 susitarimą dėl paslaugų – maitinimo, nakvynės, transporto suteikimo, jo vadovaujamos UAB „( - )“ darbuotojams. ( - ) direktoriumi yra jo sesers vyras V. J.. Dėl ko su ( - ) susitarimą pasirašė jis, kaip fizinis asmuo, o ne UAB „( - )“, nors tai susiję su UAB „( - )“ darbuotojais, negali paaiškinti, nes tai yra komercinė paslaptis. Nors ši sutartis dėl paslaugų su ( - ) buvo, paslaugos pagal šią sutartį UAB „( - )“ darbuotojams suteiktos buvo, apmokėta už jas ( - )nebuvo ir jis šiai dienai įmonei ( - ) yra skolingas. 2017-03-07 pranešime apie įtarimą įvardinti 29 057,34 Eur, kuriuos pagal UAB „( - )“ darbuotojų pasirašytus kasos išlaidų orderius, pačių darbuotojų sutikimu yra pasilikęs savo žinioje, atsiskaityti už paslaugas ( - ) šiai dienai yra pasilikęs dėl to, kad kilo ginčas dėl paslaugų kainos, kurią, jo manymu, ( - ) nurodė per didelę. Šiuos pinigus - 29 057,34 Eur jis laiko grynais, ne banke ir ateityje, suderinus paslaugų kainą, juos sumokės. Jis nėra deklaravęs veiklos, susijusios su UAB „( - )“ darbuotojams apgyvendinimo, maitinimo, transporto paslaugų ieškojimu. Veikė kaip fizinis asmuo turėdamas UAB „( - )“ komercinę paslaptį. Kaip suprato, ( - ) maistą UAB „( - )“ darbuotojams ruošė tose pačiose Š. įmone „( - )“ patalpose, apgyvendino gyvenamuosiuose namuose. Ar tai buvo šios įmonės namai, ar išnuomoti, nežino. Apie transportą – autobusiukus, kurie vežė darbuotojus ir iš darbo nežino, nesidomėjo, kam jie priklauso. Visuose 2017-03-07 pranešime apie įtarimą išvardintuose kasos išlaidų ir kasos pajamų orderiuose šalia grafų „Įmonės vadovas“, „Išdavė kasininkas“ pasirašė ir padėjo antspaudą „Direktorius M. P.“ jis, o vėliau šiuos dokumentus padavė buhalterei A. I. įtraukti į UAB „( - )“ apskaitą. Įmonės „( - )“ turto nepasisavino, apgaulingai buhalterinės apskaitos netvarkė. Taip pat neigia Valstybinei mokesčių inspekcijai neteisingai teikęs žinomai neteisingus duomenis apie įmonės veiklą ir turto panaudojimą.

625M. P. kaltu neprisipažino ir dėl turto pasisavinimo iš UAB „( - )“, neigia apgaulingai tvarkęs apskaitą, neigia Valstybinei mokesčių inspekcijai neteisingai teikęs žinomai neteisingus duomenis apie įmonės pelną ir turto naudojimą ir parodė, kad jo parodymai duoti 2016-09-13, 2016-12-01 spec. liudytojo apklausos metu, kai jis parodė, kad 2015 m. pagal kasos išlaidų orderius UAB „( - )“ darbuotojams išmokėjo visus dienpinigius, atlyginimus, pats surašė orderius, davė pasirašyti, yra neteisingi. Ikiteisminio tyrimo metu jis buvo apklaustas keletą kartų. Teisingi parodymai yra tie, kai jis buvo apklaustas įtariamuoju. Teisminio bylos nagrinėjimo metu parodė, kad taip nebuvo, nes jis pinigų nemokėjo, o tik surašė orderius ir davė pasirašyti UAB „( - )“ darbuotojams. Pagal žodinį susitarimą su UAB „( - )“ darbuotojais pinigus, kurie turėjo būti išmokėti darbuotojams, pasiliko sau kaip fizinis asmuo, kad apmokėtų darbuotojų išlaidas už nakvynę, maitinimą, kelionę, kad darbuotojams patiems nereikėtų rūpintis minėtų paslaugų užsakymu. Kodėl 2016-09-13, 2016-12-01 spec. liudytojo apklausoje davė neteisingus parodymus, paaiškinti negali. 2017 m., kai FNTT atlikinėjo tyrimą UAB „( - )“ atžvilgiu, jis nutarė iš buvusių UAB „( - )“ darbuotojų paimti raštiškus susitarimus, kad jie raštiškai patvirtintų anksčiau buvusį žodinį susitarimą, jog sutinka, kad jiems privalomos išmokėti dienpinigių sumos būtų išleistos už jų nakvynę, maitinimą, keliones. Todėl 2017 m. jam paprašius, abipusiu sutarimu pasirašė susitarimus, kuriuos pateikė prijungimui prie bylos. Tai yra pateikė 2017-04-18 prašymą, prie kurio pridėta 22 UAB „( - )“ darbuotojų 2017 m. pasirašyti susitarimai, 2017-06-02 prašymą, prie kurio pridėta 3 UAB „( - )“ 2017 m. darbuotojų pasirašyti susitarimai, 2017-06-09 pašymą, prie kurio pridėta 2 UAB „( - )“ 2017 m. darbuotojų pasirašyti susitarimai. Jis pateikė 27 susitarimus. Su kitais 10 buvusių darbuotojų dar nespėjo susitikti. Visuose susitarimuose jis įvardinamas kaip darbdavys, tačiau čia turėta omenyje, kad sutartį sudarė jis kaip fizinis asmuo, dirbdamas UAB „( - )“ direktoriumi. Buvusiems UAB „( - )“ darbuotojams spaudimo nedarė. Kad jie pasirašytų susitarimus, tai buvo abipusis susitarimas. Pagal 2015 m. kasos išlaidų orderius (KIO) pinigų UAB „( - )“ darbuotojams fiziškai neišmokėjo, nes buvo žodinis susitarimas, kad pinigai bus panaudoti maitinimo, nakvynėms, kelionėms išlaidoms. Minėtas žodinis susitarimas buvo sudaromas Kaune įdarbinant darbuotoją ir pasirašant sutartis. Dėl ko UAB „( - )“ darbuotojai aiškina, kad tokio susitarimo nebuvo, nežino. Pagal įtarime nurodytus kasos išlaidų orderius (toliau KIO) viso neišmokėjo ir jo žinioje kaip fizinio asmens liko 131 267,64 EUR. Kodėl 2015 m. buvo surašyti 45 kasos pajamų orderiai (toliau KPO) 26 darbuotojams, kur nurodyta „Avanso grąžinimas“ ir „Grąžinta dienpinigių permoka“, grąžinta į kasą, pagal kuriuos grąžinta į UAB „( - )“ kasą 15732,84 EUR, nors pinigai grynaisiais nebuvo išmokėti, paaiškinti negali. Ar pagal 2015-04-20 KIO Nr. 107 atlyginimas už 3 mėn. 324,61 EUR G. J. buvo išmokėtas, paaiškinti negali. V. J. yra jo sesers vyras, kuris pasiūlė teikti Š. maitinimo, nakvynės, vežimo paslaugas. Kadangi pasiūlė geras kainas, jis pasirašė sutartį su įmone „( - )“, atstovaujama V. J.. Sutartyje buvo sutarta, kad už paslaugas susimokės per 3 metus. Už 2015 m. įmonės „( - )“ suteiktas paslaugas pagal minėtą sutartį ir pagal įmonės „( - )“ dvi sąskaitas: 2016-04-15 invoice Nr. ( - ) 2016-04-18 invoice Nr. ( - ), kurios yra be parašų, atspaudų, sumokėjo 17200 Anglijos svarų ar eurų. Ar minėtus pinigus sumokėjo už UAB „( - )“ darbuotojams suteiktas paslaugas ar už kitų įmonių darbuotojams suteiktas paslaugas, pavyzdžiui UAB „( - )“, kur dirbo direktoriumi, negali pasakyti. Pagal jo išrašytus kasos išlaidų orderius 2015 m. iš UAB „( - )“ kasos paėmė grynaisiais 131 267,64 EUR, kuriuos saugojo namuose. Iš minėtos sumos išleido apie 17200 EUR, liko ne mažiau 114 067 EUR. Supranta, kad už kasos apskaitą atsakingas jis kaip direktorius, tačiau kasos suvestinių registrų nevedė, pats jų netikrino, įmonės buhalterinę apskaitą pagal sutartį tvarkė UAB „( - )“ darbuotoja A. I..

626Nors kaltinamasis kaltu neprisipažino, tačiau jo kaltė iš dalies įrodyta liudytojų parodymais, specialistės paaiškinimais bei rašytine bylos medžiaga.

627Dalis kviestinų liudytojų į teismo posėdį neatvyko dėl svarbių priežasčių. Jie buvo kviečiami po kelis kartus, pagal teismo nutartis vesdinami, tačiau nepavykus jų rasti, nes daugelis išvykę į užsienį, ir nepavykus jų apklausti teisiamajame posėdyje, jų parodymai buvo pagarsinti BPK 276 straipsnio 4 dalyje numatytu pagrindu.

628Liudytojas R. R. parodė, kad per pažįstamus sužinojo, jog UAB „ ( - )“ siūlo darbą Š.. Dėl įsidarbinimo į UAB „( - )“ jis kreipėsi į šios įmonės atsakingus asmenis ir jų buvo įdarbintas. Su UAB „( - )“ pasirašė darbo sutartį. Su darbdaviu darbo sąlygų neaptarinėjo, pagal sutartį, kiek pamena turėjo gauti 460 Eur, neatskaičius mokesčių. Minėjo, jog darbo laikas bus valandinis ir mokės 6 Eur į rankas už vieną darbo valandą. Darbas buvo Š., o darbdavys žadėjo užtikrinti nuvykimą į Š. ir grįžimą į Lietuvą. Jo pareigos buvo pagalbinis darbuotojas. Pagrindinis darbas buvo gaudyti vištas ir jas skersti. Šioje įmonėje dirbo kelis mėnesius, kažkur tai po Naujų metų ir tai galėjo būti nuo 2016-01-03 iki 2016-05-12. Iš šios įmonės išėjo, nes daugiau nebevyko ir todėl buvo atleistas. Konkrečiai iš pradžių pradirbo 4 savaites ir gavo 500 Eur bankiniu pavedimu, kai grįžo laisvoms darbo dienoms į Lietuvą, po to išvyko 2 savaites, grįžo laisvoms dienoms ir vėl išvyko dviem savaitėms ir tuo metu bendrai už šias 4 savaites darbo gavo, jei neklysta, 300 Eur bankiniu pavedimu. Darbo sąlygos būdavo sudėtingos, nes dirbo paromis be miego, po to kelias valandas pailsėjus vėl reikdavo dirbti. Tokiu darbo grafiku dirbo 2 savaites, po to grįžimo į Lietuvą laisvoms dienoms ir vėl sugrįžus į Š. vėl 2 savaitės darbo. Bendrai įmonėje dirbo 8 savaites, su kas dviejų savaičių grįžimu poilsiui ir bendrai gavo už tą laikotarpį 800 Eur, nors realiai turėjo gauti daugiau. Konkrečiai kiek jam skolinga liko UAB „( - )“, neskaičiavo, nes daugiau dirbti nevažiavo ir buvo atleistas. Dėl pilnai nesumokėto darbo užmokesčio, kurį buvo sutarę su darbdaviu, t. y. po 6 Eur už valandą, atsakingiems asmenims nieko nesakė. Per dvi savaites, t. y. 14 dienų, išdirbdavo ne mažiau 100 valandų, todėl po antro darbo užmokesčio pervedimo jis į Š. nebevyko. Taip pat, kaip sakė darbdavys, jog prie kiekvieno darbo užmokesčio turėjo būti pervesta 150 Eur papildomai, kaip garantas, neva už bilietus, jog kitą kartą jie grįš dirbti, tačiau tų papildomų pinigų taip ir negavo. Jam grįžus dirbti į Š., po pirmo išmokėto darbo užmokesčio minėtųjų 150 Eur negavo. Jam pateiktas UAB „( - )“ kasos išlaidų orderis Nr. FOM52, išrašytas 2016-03-01, su jo vardu ir pavarde bei parašu, jog gavo nurodytą pinigų sumą, tačiau šis parašas, patvirtinantis pinigų gavimo faktą, yra ne jo, jis nepasirašinėjo ir nurodytos pinigų sumos 924.47 Eur grynais į rankas jis nėra gavęs. Įmonės atsakingi darbuotojai grynais pinigais nėra mokėję darbo užmokesčio. Jokių dienpinigių negavo. Už kelionę į Š. ir atgal į L., apgyvendinimą bei maitinimą apmokėjo darbdavys.

629Liudytojas V. V. parodė, kad jo pusbrolis R. R. pasiūlė kartu įsidarbinti į UAB „( - )“, nes minėjo, jog šioje įmonėje mokamas geras darbo užmokestis. Dėl įsidarbinimo į UAB „( - )“ jis kreipėsi į šios įmonės atsakingus asmenis ir jų buvo įdarbintas. Darbas buvo Š., o darbdavys žadėjo užtikrinti nuvykimą į Š. ir grįžimą į Lietuvą. Jo pareigos buvo pagalbinis darbininkas, konkrečiai jam reikėdavo gaudyti vištas ir jas kabinti už kojų ant kablių. Šioje įmonėje dirbo apie 2 savaites, kažkur tai po Naujų metų, tai galėjo būti 2016-01-03 iki 2016-01-16. Iš šios įmonės išėjo savo noru, nes jam nepatiko darbo sąlygos, konkrečiai darbo laikas, nes praktiškai nebuvo jokio poilsio, dirbdavo paromis, pamiegodavo kelias valandas ir vėl dirbdavo. Už tas jo dirbtas dvi savaites jis gavo 330 Eur. Šiuos pinigus jam pervedė į jo banko sąskaitą. Prieš darbinantis apie darbo užmokestį su darbdaviu nekalbėjo, kokios bus jo darbo sąlygos nekalbėjo, o darbo sutartį pasirašė, tačiau antro egzemplioraius taip ir negavo, todėl sutarties sąlygų nurodyti negali. Jau po trijų darbo dienų jis norėjo išeiti iš darbo ir apie tai informavo darbdavį, tačiau šis nurodė, jog reikia atidirbti dvi savaites, kol bus pervežimas į Lietuvą, todėl šioje įmonėje pradirbo dvi savaites. Ar jam įmonė liko skolinga, negali pasakyti, nes konkrečiai, koks bus jo mėnesinis darbo užmokestis, su darbdaviu sutaręs nebuvo. 330 Eur gavo po kelių dienų, kai grįžo į Lietuvą, tuo metu jau buvo parašęs pareiškimą, kurio pagrindu jau buvo atleistas iš įmonės. Pateiktas UAB „ ( - )“ kasos išlaidų orderis Nr. FOM52 su jo vardu ir pavarde bei parašu, jog gavo nurodytą pinigų sumą. Šis parašas, patvirtinantis pinigų gavimo faktą, labai panašus į jo parašą, tačiau ar šiame orderyje pasirašė jis, negali pasakyti. Nurodytos pinigų sumos 623,83 Eur grynais į rankas jis nėra gavęs, kadangi įmonės atsakingi darbuotojai grynais pinigais nėra mokėję darbo užmokesčio. Kiek pamena, jis pasirašinėjo darbo sutartyje, taip pat išėjus iš darbo pildė kažkokį dokumentą, o ar dar davė pasirašyti kokius papildomus dokumentus tikrai nepamena. Jei ant šio kvito yra jo parašas, tai tikrai negali pasakyti, kaip pasirašė ant jo, tų aplinkybių tikrai nepamena. Visas išlaidas, tai yra kelionės, maitinimo ir apgyvendinimo padengė darbdavys.

630Liudytojas M. R. parodė, kad per brolį R. sužinojo, jog UAB „( - )“ siūlo darbo Š., brolis minėjo jog šioje įmonėje mokamos labai geras darbo užmokestis. Dėl įsidarbinimo į UAB „( - )“ jis kreipėsi į šios įmonės atsakingus asmenis, nuvyko į Kauną, kur buvau įdarbintas. Su UAB „( - )“ pasirašė darbo sutartį, kurios antro egzemplioriaus nėra gavęs iki šio laiko. Su darbdaviu darbo sąlygų neaptarinėjo, pagal sutartį, kiek pamena turėjo gauti 460 Eur, neatskaičius mokesčių. Darbdavys minėjo, jog darbo laikas bus valandinis ir mokės 6 Eur į rankas už vieną darbo valandą, o darbas Š.. Su darbdaviu sutarė, nes jis rūpinosi jo nuvežimu į Š. ir parvežimu atgal. Už tai pinigų nemokėjo. Visas skrydžio išlaidas apmokėjo darbdavys, tačiau jis nieko nesakė, ar tai atskaičiuos iš jo darbo užmokesčio. Jo pareigos buvo pagalbinis darbuotojas. Jo darbas buvo pakuotojo, t. y. pakavo dėžes su žalia vištiena. Šioje įmonėje dirbo mėnesį, nes įsidarbino vėliau nei jo brolis ir į Š. buvo išvykęs du kartus po dvi savaites. Iš įmonės buvo išmestas, nes daugiau po gauto darbo užmokesčio, kurį išmokėjo apie 485-495 Eur bankiniu pavedimu, dirbti taip ir nebevyko. Darbo užmokestį mokėdavo realiai po 4 savaičių darbo, nors po dviejų savaičių darbo buvo grįžęs poilsiui. Darbo sąlygos būdavo sudėtingos, nes dirbo paromis be miego, savaitgaliais. Būdavo, jog kelias valandas pailsi ir vėl reikdavo dirbti. Per 4 savaites realaus darbo, kai dirbo įmonėje, jis gavo ne pilnus 500 Eur, nors realiai per tą laiką išdirbo ne mažiau kaip 200 valandų, tad turėjo išmokėti už kiekvieną dirbtą valandą po 6 Eur. Konkrečiai, kiek jam skolinga liko UAB „( - )“, neskaičiavo, nes daugiau dirbti nevažiavo ir buvo atleistas. Dėl pilnai nesumokėto darbo užmokesčio, kurį buvo sutarę su darbdaviu, t. y. po 6 Eur. už valandą, atsakingiems asmenims nieko nesakė ir savo pinigų uždirbtų neieškojo. Taip pat, kaip sakė darbdavys, jog prie kiekvieno darbo užmokesčio turi būti pervesta 150 Eur papildomai, kurie nemokami, nes jie paliekami kaip garantas už bilietus, jog kitą kartą grįsčiau dirbti, tačiau tų papildomų pinigų taip ir negavo. Apklausos metu pateiktas UAB „ ( - )“ kasos išlaidų orderis Nr. ( - ), išrašytas 2016-03-01, su jo vardu ir pavardė, bei parašu, jog gavo nurodytą pinigų sumą, tačiau gali paaiškinti, jog šis parašas, patvirtinantis pinigų gavimo faktą, yra ne jo, jis nepasirašinėjo ir nurodytos pinigų sumos 399,88 Eur grynais į rankas jis nėra gavęs, įmonės atsakingi darbuotojai grynais pinigais nėra mokėję darbo užmokesčio. Jokių dienpinigių negavo ir su darbdaviu apie dienpinigius nebuvo nei kalbos (t.1, b. l. 96-98).

631Liudytoja M. M. parodė, kad ji UAB „( - )“ įsidarbino 2016-01-26. Įmonę parekomendavo vyro pažįstamas. Iš įmonės išėjo, nes netenkino žadėtos sąlygos. Dirbo Š. paukštyne. Įmonė jai nėra skolinga. Atlyginimą mokėjo banko pavedimu į jos sąskaitą. Pateiktame dokumente įrašyta jos vardas ir pavardė, tačiau parašas yra ne jos ir šio kasos išlaidų orderio nėra mačiusi. Pretenzijų darbdaviui neturi.

632Liudytojas M. M. parodė, kad UAB „( - )“ jis įsidarbino per pažįstamus asmenis, nes jam reikėjo pinigų ir, kiek žino, ši įmonė mokėjo neblogus atlyginimus. Jo darbas buvo gaudyti vištas ir jas pristatyti į cechą. Kiek vėliau jis dirbo ceche prie konvejerio, ant kurio kabindavo vištas. Iš įmonės išėjo dėl sunkių darbo sąlygų, nes darbas buvo stovimas ir darbo valandos buvo ilgos. Kiek per dieną išdirbo valandų, jis nepamena. Įmonė jam neliko skolinga, atsiskaitė su juo pilnai. UAB „( - )“ jam mokėjo atlyginimą bankiniu pavedimu. Grynųjų pinigų jis negavo. Orderyje nurodytos pinigų sumos 346,72 eurų, jis negavo. Tokia suma jam nebuvo pravesta į sąskaitą. Pasirašinėti ant jokių dokumentų jam niekas neliepė, išskyrus priimant ir atleidžiant iš darbo.

633Liudytoja A. K. parodė, kad 2015 m. tiksliai mėnesio ir dienos nepamena nuvažiavo įsidarbinti į Kaune esančią UAB „( - )“. Apie šią bendrovę ji sužinojo iš draugės. Nuvykus į UAB „( - )“ biurą, ją pasitiko moteris, kurios vardo ir pavardės ji nežino. Moteris pateikė kažkokius dokumentus dėl įdarbinimo ir ji juos pasirašė. Kokie tai buvo dokumentai, ji nežino, nes jų neskaitė ir, kiek kartų pasirašė, ji nepamena. UAB „( - )“ ji įsidarbino pagalbine darbininke. Dirbo Š. esančiame paukštyne. Iš darbo išėjo 2015 m. gruodžio mėn. savo noru dėl šeiminių aplinkybių. UAB „( - )“ jai skolinga neliko, atsiskaitė pilnumoje. UAB „( - )“ jai buvo mokamas atlyginimas bankiniu pavedimu į jos sąskaitą, esančią banke „Swedbank“. Kadangi atlyginimas už darbą buvo pervedamas į jos sąskaitą, esančią banke, ji ant jokių dokumentų gavusi pinigus nepasirašinėjo. Ar galėjo pasirašyti UAB „( - )“ 2015-12-16 kasos išlaidų orderyje Nr. ( - ) ir 2016-01-19 kasos išlaidų orderyje Nr. ( - ), ji nepamena. Ar parašai ant šių dokumentų yra jos, ji taip pat nežino. Orderiuose nurodytų pinigų sumų, t. y. orderyje ( - ) - 530 eurų 69 ct ir orderyje ( - ) - 1053 eurų 26 ct grynaisiais ji negavo.

634Liudytojas A. S. parodė, kad per pažįstamus asmenis išgirdo apie darbą, nuvažiavo į ofisą, kuris buvo Kaune, ir įsidarbino. Įmonė jam liko skolinga apie 1300 Eur, tačiau dėl šios sumos išieškojimo niekur nesikreipė. Ikiteisminio tyrimo metu sakė, kad įmonė skolinga tik 100 Eur, tačiau vėliau suskaičiavo tiksliau. Atlyginimus jam mokėdavo pavedimais, jam grynais pinigais niekas nemokėjo. Dirbo įmonėje – vištų skerdykloje. Už maistą, apgyvendinimą ir kelionės bilietus sumokėjo darbdavys. Kasos išlaidų orderyje Nr. ( - ) yra ne jo parašas, jis jokių orderių nepasirašinėjo, nes 2015 m. lapkričio mėn. 17 d. jau buvo Lietuvoje. Orderyje jo parašas yra suklastotas.

635Liudytojas R. S. parodė, kad nuo 2015-12-05 iki 2016-03-31 į UAB „( - )“ įsidarbino per savo mamą R. S., gyv. Biržų raj., Kirkilų k., Mokyklos g. 17, kuri jau ten dirbo. Minėtoje įmonėje dirbo prie konvejerio, tai yra vištas kabindavo ant kablių. Iš UAB „( - )“ išėjo savo paties prašymu, kadangi atsirado problemų su sveikata. Kadangi prieš išvažiuodamas į Lietuvą, nepasižiūrėjo darbo tabelio, todėl tiksliai nežino kiek jam turėjo sumokėti už paskutinį mėnesį ir nežino, ar įmonė jam sumokėjo visus pinigus. UAB „( - )“ atlyginimą ir dienpinigius mokėjo bankiniu pavedimu, grynųjų pinigų nėra gavęs nė karto. Nurodytuose pavedimuose kasos išlaidų orderių Nr. ( - ) ir ( - ), grafose „Gavėjo parašas“ yra jo parašai. Orderiuose nurodytų sumų grynaisiais pinigais negavo. Pinigus gavo bankiniu pavedimu, bet ar tiksliai tiek gavo kiek nurodyta orderiuose, negali pasakyti, nes nepamena. Minėtuose dokumentuose pasirašė, nes to prašė įmonės darbuotoja, kurios nei vardo, nei pavardės neatsimena. Kodėl reikia pasirašyti ant orderių, jis nepamena, nepamena ir, ką aiškino įmonės darbuotoja, tik žino, kad ant jų rašydavosi visi įmonės darbuotojai. Už apgyvendinimą, maistą ir kelionės išlaidas apmokėjo darbdavys.

636Liudytojas D. Ž. parodė, kad 2016 m. balandžio mėn., tiksliau datos pasakyti negali, įsidarbino UAB „( - )“. Minėtoje įmonėje dirbo vidaus apdailos darbus. Darbą UAB „( - )“ jam pasiūlė pažįstamas V., kuris gyveno V. ir jau 10 metų dirbo UAB „( - )“.. Į UAB „( - )“ įsidarbino 2016-01-06 ir ten pradirbo apie 2 mėn. Kadangi darbas įmonėje buvo sunkus fiziškai, nusprendė išeiti iš darbo. Jam išeinant iš darbo, įmonė sumokėjo visus pinigus, kurie jam priklausė. Darbą UAB „( - )“ dirbo L., V.. Atlyginimą jam mokėdavo ir grynaisiais ir bankiniu pavedimu. Kadangi jo banko sąskaita yra uždaryta, pinigus bankiniu pavedimu pravesdavo į jo brolio S. Ž. sąskaitą. Kai pradirbo dvi savaites, į rankas gavo grynaisiais 250 eurų. Šiuos pinigus jam davė D. V. ir jis savo užrašų knygutėje pasižymėjo, kad jam davė pinigus, tačiau gavus pinigus niekur nepasirašė. Po kiek laiko vėl gavo apie 300 eurų dalimis grynaisiais į rankas. Taip pat pinigus jam davė D. V.. Paskutinį atlyginimą už darbą gavo apie 300 eurų. Vieną dalį gavo grynaisiais, kitą pervedė į brolio sąskaitą. Kiek kartų gavo pinigus niekada niekur nepasirašinėjo. Tik kai įsidarbino 2016 m. balandžio mėnesio pradžioje, pasirašė darbo sutartį. Ant kasos išlaidų orderio Nr. ( - ), nėra tikras, kad tai jo parašas, tačiau yra įsitikinęs, kad tai kasos išlaidų orderis jis niekada nėra pasirašęs. Visus reikalus susijusius su darbu, pinigais, atlyginimu tvarkydavo D. V..

637Liudytojas E. D. parodė, kad UAB „( - )“ 2015 įsidarbino pagal darbo sutartį pagalbiniu darbininku, prie vištų. Įmonė skolinga jam neliko. Atlyginimą įmonė pervedinėjo į jo vardu esančią banko sąskaitą. Grynieji pinigai jam nebuvo mokami. 2015-12-16 kasos išlaidų orderyje Nr. ( - ) yra ne jo parašas, 2016-03-01 kasos išlaidų orderyje Nr. ( - ) yra ne jo parašas, visose minėtų orderių grafose „Gavėjo parašas“ yra ne jo paršai. Nurodytų sumų orderiuose grynais negavo.

638Liudytojos G. M. parodė, kad UAB „( - )“ 2015 metais įsidarbino pagal darbo sutartį, pagalbine darbininke, prie vištų. Įmonė skolinga neliko. Šiuo metu šioje įmonėje ir dirba. Atlyginimą jai įmonė pervedinėjo į jos vardu esančią banko sąskaitą. Grynieji pinigai nebuvo mokami. 2015-12-16 kasos išlaidų orderyje Nr. ( - ) yra jos parašas, 2016-01-19 kasos išlaidų orderyje Nr. ( - ) yra jos parašas, 2016-03-01 kasos išlaidų orderyje Nr. ( - ) yra jos parašas, visose minėtų orderių grafose „Gavėjo parašas“ yra jos parašai. Nurodytų sumų orderiuose grynaisiais negavo. Pasirašinėjo, nes administratorė sakydavo, kad reikia pasirašyti, daugiau nieko neaiškindavo. Ant kvitų be direktoriaus parašų ir antspaudų ar pasirašinėjo, neatsimena. Lyg jie ir būdavo. Niekas neaiškindavo, už ką pasirašinėja, darbe, virtuvėje kabėdavo sąrašas, kuriame būdavo nurodyta, kad reikia užeiti pasirašyti ant dokumentų. Dažniausiai minimus dokumentus pasirašydavo prie sekretorės, jos liepimu ir nurodytoje vietoje.

639Liudytoja V. T. parodė, kad UAB „( - )“ 2015 metais įsidarbino pagal darbo sutartį, pagalbine darbininke, prie vištų. Iš darbo išėjo netikus darbo sąlygoms, kadangi įmonė už išdirbtą laiką jai sumokėjo ne visus pinigus. Įmonė liko skolinga 600 eurų. Atlyginimą įmonė pervedinėjo į jos vardu esančią banko sąskaitą. Grynieji pinigai nebuvo mokami. 2016-03-01 kasos išlaidų orderyje Nr. ( - ) grafoje „Gavėjo parašas“ yra ne jos parašas. Nurodytos sumos orderyje grynaisiais negavo. Ant jokio kasos išlaidų orderio nepasirašė.

640Liudytoja A. M. parodė, kad UAB „( - )“ 2015 metais įsidarbino pagal darbo sutartį, pagalbine darbininke, prie vištų. Šiuo metu šioje įmonėje ir dirba, darbas Š.. Įmonė skolinga nėra skolinga. Atlyginimą įmonė pervedinėja į jos vardu esančią banko sąskaitą. Grynieji pinigai nebuvo mokami. 2015-12-16 kasos išlaidų orderyje Nr. ( - ) yra jos parašas, 2016-01-19 kasos išlaidų orderyje Nr. ( - ) yra jos parašas, 2016-03-01 kasos išlaidų orderyje Nr. ( - ) yra jos parašas, visose minėtų orderių grafose „Gavėjo parašas“ yra jos parašai. Nurodytų sumų orderiuose grynaisiais negavo. Pasirašinėjo, kadangi administratorė sakydavo, kad reikia pasirašyti, daugiau nieko neaiškindavo. Ant kvitų be direktoriaus parašų ir antspaudų ar pasirašinėjo neatsimena. Lyg jie ir būdavo. Niekas neaiškindavo, už ką pasirašinėja, darbe, virtuvėje kabėdavo sąrašas, kuriame būdavo nurodyta, kad reikia užeiti pasirašyti ant dokumentų.

641Liudytojas A. G. parodė, kad UAB „( - )“ 2015 metais įsidarbino pagal darbo sutartį, pagalbiniu darbininku. Iš darbo išėjo pasibaigus darbo sutarčiai. Įmonė skolinga neliko. Atlyginimą įmonė pervedinėjo į jo vardu esančią banko sąskaitą. Grynieji pinigai nebuvo mokami. 2016-03-01 kasos išlaidų orderyje Nr. ( - ) grafoje „Gavėjo parašas“ yra ne jo parašas. Nurodytos sumos orderyje grynaisiais negavo. Ant jokio kasos išlaidų orderio nepasirašė. Kelionės išlaidas, maitinimo ir apgyvendinimo išlaidas apmokėjo įmonė.

642Liudytojas R. S. parodė, kad UAB „( - )“ 2015 metais įsidarbino pagal darbo sutartį, pagalbiniu darbininku. Tą pačią dieną kai parašė prašymą UAB „( - )” išeiti iš darbo, kadangi M. P. nurodė, kad UAB “( - )” nebedirbs ir pereina į kitą įmonę, t. y. UAB “( - )”. Dirbo fabrike prie vištų skerdimo. Šiuo metu šioje įmonėje ir dirba, darbas Š.. Įmonė neskolinga. Atlyginimą įmonė pervedinėja į jo vardu esančią banko sąskaitą. Grynieji pinigai nėra mokami. Kasos išlaidų orderyje Nr. 40 yra jo parašas, kasos išlaidų orderyje Nr. 024 yra jo parašas, kasos išlaidų orderyje Nr. ( - ) yra jo parašas, visose minėtų orderių grafose „Gavėjo parašas“ yra jo parašai. Nurodytų sumų orderiuose grynaisiais negavo. Pasirašinėjo, nes direktorius sakydavo, kad reikia pasirašyti, jis sakydavo, kad taip reikia. Jam yra ne kartą davę kasos išlaidų orderį pasirašyti tuščią, be jokių antspaudų ir direktoriaus parašų motyvuodami, kad pasirašinėja už dienpinigius, daugiau nieko neaiškindavo. UAB „( - )“ išduotose kasos pajamų orderiuose, kurių grafoje „Paimta iš“ yra jo pavardė, grafoje „Paimta iš“ yra jo parašas. Jokios nurodytos sumos negrąžino direktoriui M. P. grynaisiais. Ant minėto dokumento pasirašė, kadangi direktorius sakydavo, kad reikia pasirašyti už dienpinigius, kvitai būdavo tušti, neužpildyti. Juos dirbančius iškviesdavo iš darbo, sakydavo, kad reikia pasirašyti, pateikdavo lapus, parodydavo kur reikia pasirašyti, sakydavo, kad taip reikia, tiek direktorius M. P., tiek jo sekretorė. Viskas vykdavo Š., kur ir dirbo.

643Liudytoja R. P. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad UAB „( - )“ 2015 metais įsidarbino pagal darbo sutartį, pagalbine darbininke, prie vištų. Įmonė neskolinga. Šiuo metu šioje įmonėje ir dirba. Atlyginimą jam įmonė pervedinėjo į jo vardu esančią banko sąskaitą. Grynieji pinigai nebuvo mokami. 2015-12-16 kasos išlaidų orderyje Nr. ( - ) yra jo parašas, 2016-03-01 kasos išlaidų orderyje Nr. ( - ) yra jo parašas, visose minėtų orderių grafose „Gavėjo parašas“ yra jo parašai. Nurodytų sumų orderiuose grynaisiais negavo. O pasirašinėjo, kadangi administratorė sakydavo, kad reikia pasirašyti, daugiau nieko neaiškindavo. Ant kvitų be direktoriaus parašų ir antspaudų ar pasirašinėjo neatsimena. Lyg jie ir būdavo. Kasos pajamų orderyje Nr. ( - ) yra jo parašas. UAB „( - )“ išduotame kasos pajamų orderyje, kurio grafoje „Paimta iš“ yra jo pavardė, grafoje „Paimta iš“ yra jo parašas. Kodėl ant šio orderio yra jo parašas paaiškinti negali, kadangi būdavo taip, kad greitai sekretorė liepdavo pasirašyti, todėl ne viską ir skaitydavo. Jokios nurodytos sumos direktoriui M. P. grynaisiais jis negrąžino. Niekas neaiškindavo, už ką pasirašinėja, darbe, virtuvėje kabėdavo sąrašas, kuriame būdavo nurodyta, kad reikia užeiti pasirašyti ant dokumentų. Dažniausiasis minimus dokumentus pasirašydavo prie sekretorės, jos liepimu ir nurodytoje vietoje (t. 1, b. l. 154).

644Liudytojas T. K. parodė, kad UAB „( - )“ 2015 metais įsidarbino pagal darbo sutartį, pagalbiniu darbininkių, plovėju. Įmonė liko skolinga, bet kiek negali nurodyti. Atlyginimą pervedinėjo į jo vardu esančią banko sąskaitą. Grynieji pinigai nebuvo mokami. 2015-12-16 kasos išlaidų orderyje Nr. ( - ) yra jo parašas, 2016-01-19 kasos išlaidų orderyje Nr. ( - ) yra jo parašas, 2016-03-01 kasos išlaidų orderyje Nr. ( - ) yra jo parašas, visose minėtų orderių grafose „Gavėjo parašas“ yra jo parašai. Nurodytų sumų orderiuose grynaisiais negavo. Pasirašinėjo, kadangi administratorė sakydavo, kad reikia pasirašyti, daugiau nieko neaiškindavo. Ant kvitų be direktoriaus parašų ir antspaudų ar pasirašinėjo neatsimena. Lyg jie ir būdavo. Niekas neaiškindavo, už ką pasirašinėja, darbe, virtuvėje kabėdavo sąrašas, kuriame būdavo nurodyta, kad reikia užeiti pasirašyti ant dokumentų. Dažniausia minimus dokumentus pasirašydavo prie sekretorės, jos liepimu ir nurodytoje vietoje.

645Liudytojas G. T. parodė, kad UAB „( - )“ 2015 metais įsidarbino pagal darbo sutartį, pagalbiniu darbininku, skerdykloje. Įmonė neskolinga. Atlyginimą įmonė pervedinėjo į jo vardu esančią banko sąskaitą. Grynieji pinigai nebuvo mokami. 2015-12-16 kasos išlaidų orderyje Nr. ( - ) yra jo parašas, 2016-01-19 kasos išlaidų orderyje Nr. ( - ) yra jo parašas, 2016-03-01 kasos išlaidų orderyje Nr. ( - ) yra jo parašas, visose minėtų orderių grafose „Gavėjo parašas“ yra jo parašai. Nurodytų sumų orderiuose grynaisiais negavo. Pasirašinėjo, kadangi administratorė sakydavo, kad reikia pasirašyti, daugiau nieko neaiškindavo. Ant kvitų be direktoriaus parašų ir antspaudų pasirašinėjo. 2015-12-16 kasos pajamų orderyje Nr. ( - ) yra jo parašas. UAB „( - )“ išduotuose kasos pajamų orderiuose, kurių grafoje „Paimta iš“ yra jo pavardė, grafoje „Paimta iš“ yra jo parašas. Kodėl ant šio orderio yra jo parašas, paaiškinti negali, kadangi būdavo taip, kad sekretorė liepdavo greitai pasirašyti, todėl ne viską ir skaitydavo. Jokios nurodytos sumos direktoriui M. P. grynaisiais negrąžino. Niekas neaiškindavo, už ką pasirašinėja, darbe, virtuvėje kabėdavo sąrašas, kuriame būdavo nurodyta, kad reikia užeiti pasirašyti ant dokumentų. Dažniausiai minimus dokumentus pasirašydavo prie sekretorės, jos liepimu ir nurodytoje vietoje.

646Liudytojas S. T. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad UAB „( - )“ 2015 metais įsidarbino pagal darbo sutartį, pagalbiniu darbininku, vištienos produkcijos paruošimui. Šiuo metu šioje įmonėje dar dirba. Darbas Š.. Įmonė neskolinga. Atlyginimą įmonė pervedinėja į jo vardu esančią banko sąskaitą. Grynieji pinigai nėra mokami. 2015-12-16 kasos išlaidų orderyje Nr. ( - ) yra jo parašas, 2016-01- 19 kasos išlaidų orderyje Nr. ( - ) yra jo parašas, 2016-03-01 kasos išlaidų orderyje Nr. ( - ) yra jo parašas, visose minėtų orderių grafose „Gavėjo parašas“ yra jo parašai. Nurodytų sumų orderiuose grynaisiais negavo. O pasirašinėjo, kadangi administratorė sakydavo, kad reikia pasirašyti, daugiau nieko neaiškindavo (t. 1, b. l. 160).

647Liudytoja D. G. parodė, kad VĮ „( - )“ ji įsidarbino 2014 metais, o 2015 metais ir 2016 metais šioje bendrovėje dirbo administratorės pareigose ir jos darbas buvo atsakyti į telefoninius skambučius, juos nukreipti, gauti korespondenciją nunešti ir paduoti darbuotojams, sąskaitų apmokėjimus ir kiti administratorės darbai. Jai žinoma UAB „( - )“ ir šios bendrovės direktorius yra M. P.. Ją su M. P. siejo tik darbiniai ir dalykiniai santykiai, susiję su skerdyklos darbu Š.. Dirbant VĮ „( - )“ administratore, jai buvo žinoma, kad UAB „( - )“ direktorius M. P. bendrovės vadovės J. Š. yra sūnus, tad juos siejo ir dalykiniai ir šeimos reikalai. Š. ji dirbo bendrovėje „M. S. AB“ administratore, o šios bendrovės veikla skerdykla, tad UAB „( - )“ siuntė ir siunčia savo darbuotojus į šią Š. bendrovę, tad žodiniu susitarimu, be jokio atlygio, gautus iš UAB „( - )“ dokumentus, ji pateikdavo darbuotojams tik pasirašyti, bet jokių pinigų nemokėjo ir darbuotojai nieko negražindavo pinigais. Iš UAB „( - )“ parengtus dokumentus gaudavo elektroniniu paštu, tad tik tekdavo juos atsispausdinti ir pateikti darbuotojams pasirašyti, pati jų nerengdavo, o gaudavo iš UAB „( - )“ elektroninio pašto, tad koks asmuo tai parengdavo, ji nežino. 2015 - 2016 metais ji asmeniškai nepasirašinėjo ant UAB „( - )“ kasos išlaidų ir pajamų orderių kvitų už kitus asmenis. Didžioji dalis darbuotojų ant pasirašomų dokumentų pasirašydami nieko neklausdavo, o jei kas paklausdavo ji negalėdavo atsakyti kodėl taip daroma ir sakydavo, kad susisiektų su bendrovės direktoriumi M. P. ir išsiaiškintų, kodėl jie pasirašo. Iš darbuotojų ji negaudavo jokių pinigų bei jų jiems nemokėjo. Negali atsakyti, kiek buvo pateikta pasirašyti kasos išlaidų ir pajamų orderių kvitų ir kokiems konkrečiai darbuotojams, nes tie darbuotojai keitėsi ir kiekvieno atvejo neprisimena.

648Liudytojas M. R. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad laikotarpiu 2015-12-05 - 2015-12-31 pagal sudarytą darbo sutartį dirbo UAB „( - )“ pagalbiniu darbininku. Į darbą priėmė direktorius, kurio vardo ir pavardės neįsidėmėjo. Įmonės veikla paukščių skerdimas. Pagal jo pareigas maždaug dviem savaitėms buvo komandiravę dirbti į Š.. Konkrečiai jis dirbo Š. paukščių skerdykloje, pakavimo linijoje. Mokėjo atlyginimą, plius dienpinigius, kuriuos jis visą laiką gaudavo pavedimu į „Swedbanke“ esančią ir jam priklausančią sąskaitą. Apklausos metu pateiktą 2016-01-19 Kasos išlaidų orderį Nr. ( - ) pagal kurį išmokėta 142,29 Eur jis yra matęs ir jo eilutėje „gavėjo parašas“ yra jo parašas, nes jis jį pasirašė, tačiau šių grynųjų pinigų negavo. Kasos išlaidų orderį pateikė pasirašyti Š., skerdyklos administracinėse patalpose, administratorė. Pasirašydamas ant šio orderio jis manė, kad šiuos pinigus - 142,29 Eur gaus pavedimu kartu su atlyginimu, o tai, kad juos jam turi išmokėti grynais pinigais, jį pasirašydamas nesuprato (t. 1, b. l. 171).

649Liudytoja A. V. parodė, kad nuo 2016-01-26 pagal sudarytą darbo sutartį dirbo UAB „( - )“ pagalbine darbininke. Įmonės veikla - paukščių skerdimas. Ji dirbo pagalbine darbininkė virtuvėje, tuo pačiu ir valytoja. Ją kartu su UAB „( - )“ kitais darbuotojais maždaug dviem savaitėms komandiruodavo dirbti į Š.. Konkrečiai ji ten dirbo paukščių skerdyklos patalpose, esančioje valgykloje. Mokėjo atlyginimą, plius dienpinigius, kuriuos ji visuomet gaudavo ir pavedimu į jai priklausančią SEB banke sąskaitą. Pateiktas 2016-03-01 kasos išlaidų orderis Nr. ( - ), pagal kurį išmokėta 401,72 Eur yra matytas, jame eilutėje „gavėjo parašas“ esantis parašas yra jos, nes pasirašė ji, tačiau grynųjų pinigų negavo. Orderį pateikė pasirašyti Š., skerdyklos administracinėse patalpose, administratorė vardu Dovilė. Pasirašydama ant orderio ji manė, kad šiuos pinigus - 401,72 Eur gaus pavedimu į minėtą SEB banke esančią sąskaitą kartu su atlyginimu, tačiau taip nebuvo, jų ji negavo, o apie tai, kad juos turėjo išmokėti grynais pinigais pasirašydama nesuprato.

650Liudytojas E. S. parodė, kad nuo 2015-11-06 pagal sudarytą darbo sutartį dirbo UAB „( - )“ pagalbiniu darbininku. Į darbą priėmė direktorius M. P.. Įmonės veikla - paukščių skerdimas. Dviem savaitėms komandiruodavo dirbti į Š.. Jis dirbo Š. paukščių skerdykloje. Mokėdavo minimalų atlyginimą, plius dienpinigius. Visus atlyginimus ir dienpinigius gaudavo tik pavedimu į SEB banke esančią jam priklausančią sąskaitą. Pateikti kasos išlaidų orderiai: 2015-12-16 Nr. ( - ), pagal kurį išduota 625,16 Eur, 2016-01-19 Nr. ( - ), pagal kurį išduota 303,95 Eur, 2015-03-01 Nr. FOM, pagal kurį išduota 750,49 Eur yra matyti, kadangi juose eilutėje „gavėjo parašas“ yra jo parašai. Orderiuose pasirašė jis, tačiau šių grynųjų pinigų negavo. Orderius duodavo pasirašyti Š., skerdyklos administracinėse patalpose, administratorė vardu Dovilė, pavardės neįsidėmėjęs. Apie tai, kad pasirašius ant kasos išlaidų orderių neišmoka pinigų įmonės darbuotojai tarpusavyje kalbėjo, žinojo, tačiau nekeldavo UAB „( - )“ pretenzijų kadangi bijojo prarasti darbą. Kelionės, maitinimo ir apgyvendinimo išlaidas padengė įmonė, kurioje jis dirbo.

651Liudytojas K. K. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad nuo2015 m. lapkričio mėn. tiksliau datos nepamena iki š .m. lapkričio mėn. tiksliau datos nepamena jis pagal sudarytą darbo sutartį dirbo UAB „( - )“ pagalbiniu darbininku. Įmonės direktorius M. P.. Įmonės veikla paukščių skerdimas. Jo darbo veikla buvo tokia, kad maždaug dviems savaitėms, arba kartais net mėnesiui komandiruodavo dirbti į Š.. Konkrečiai jis dirbo Š. paukščių skerdykloje. Mokėdavo atlyginimą priklausomai nuo išdirbto laiko. Dienpinigių nemokėjo. Atlyginimus gaudavo tik pavedimu į „Swedbanke“ esančią jam priklausančią sąskaitą. Apklausos metu jam pateikti kasos išlaidų orderiai: 2015-12-16 Nr. ( - ), pagal kurį išduota 1141,27 Eur, 2016-01-19 Nr. ( - ), pagal kurį išduota 1128,20 Eur, 2015-03-01 Nr. M., pagal kurį išduota 875,02 Eur yra matyti, kadangi juose eilutėje „gavėjo parašas“ yra jo parašai. Orderiuose pasirašė jis, tačiau šių grynųjų pinigų negavo. Orderius padavė pasirašyti Š., skerdyklos administracinėse patalpose, administratorė vardu Dovilė, pavardės neįsidėmėjęs. Jam pasirašant šiuose orderiuose buvo paaiškinta, kad jis čia pasirašo už dienpinigius kuriuos UAB „( - )“ išleidžia jo maistui ir nuomojamam būstui Š., kadangi ten nuvykus pačioje skerdykloje jiems duodavo maitinimą ir parūpindavo tam laikotarpiu gyvenamąjį būstą (t. 1, b. l. 177 - 178).

652Liudytoja A. I. parodė, kad UAB “( - )” vykdė personalo atranką, nuomą. Tiksliau įmonė L. ieškodavo darbuotojų, bei juos išnuomodavo užsienio darbdaviams, dažniausiai Š. darbdaviams, retai L. darbdaviams. UAB “( - )” direktoriaus M. P. asmeniškai ji nepažįsta. Su juo bendravimas dėl buhalterinių paslaugų teikimo vyko telefonu arba elektroniniu paštu. Pagal 2015-11-02 sutartį Nr. ARSD - STR/10 UAB “( - )” apskaitą tvarkyti pavedė MB „( - )“ direktorius R. B. žodiniu pavedimu. Kadangi dokumentai būdavo pateikiami elektroniniu paštu priėmimo – perdavimo aktai nebūdavo surašomi. Pagrindinis jos darbas tvarkant UAB „( - )“ apskaitą buvo apskaičiuoti įmonės darbuotojų darbo užmokestį. Mokesčių deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (SODRAI) deklaracijas teikdavo taip pat ji pagal žodinį jos ir M. P. susitarimą, kadangi rašytinėje sutartyje šis darbas nebuvo paminėtas (įtrauktas į sutartį). Deklaracijas apskaičiuodavo ir pateikdavo pagal perduodamus pirminius apskaitos dokumentus. Pildydavo darbo užmokesčio žiniaraštį. Išrašytų ir gautų PVM sąskaitų faktūrų registrai būdavo vedami. įtraukiant PVM sąskaitas faktūras į buhalterinę programą „Stekas“. UAB „( - )“ jokių finansinių operacijų įmonėje neatlikinėjo, prisijungimo priemonių prie bankinių sąskaitų taip pat neturėjo, įmonės kasos netvarkė (su grynaisiais pinigais nedirbo). KPI ir KPO orderius M. P. pateikdavo elektroniniu paštu į elektroninio pašto dėžutę ( - ). Iš kokios elektroninio pašto dėžutės būdavo siunčiami apskaitos dokumentai, ji nepamena. Jokios kasos knygos nevedė, pagal sutartį ją pildyti turėjo UAB “( - )” kasininkas. Šias funkcijas jos žiniomis atlikdavo M. P.. Ar grynieji pinigai, nurodyti laikotarpio nuo 2015-11-01 iki 2016-04-01 UAB „( - )“ kasos išlaidų orderiuose buvo išmokėti UAB „( - )“ darbuotojams, ji nežino, kadangi su kasa neturėjo reikalų. 2016-03-15 Valstybinei mokesčių inspekcijai internetu teiktą UAB „( - )“ metinę pelno mokesčio deklaraciją už 2015 m. (forma PLN2014) paskaičiavo pagal jai pateiktus pirminius apskaitos dokumentus. Buvo apskaičiuojamos gautos įmonės pajamas ir patirtos išlaidos. Darbuotojams dienpinigiai būdavo skiriami pagal įsakymą. KIO dėl išmokėtų dienpinigių jai būdavo siunčiami elektroniniu paštu atskirai. Darbuotojams paskirti dienpinigiai būdavo įtraukiami į įmonės sąnaudas mažinančias pelną.

6532016-06-07 Tarnybinis pranešimas dėl nusikalstamos veikos požymių nustatymo, iš kurio matyti, kad FNTT prie LR VRM Kauno apygardos valdybos NVTS vyr. tyrėjas M. B. 2016-04-20 atlikęs UAB „( - )“, į. k. įm/k. ( - ), reg. ( - ), patikrinimą nustatė, kad UAB „( - )“ 2015-2016 m. galimai buvo klastojami kasos išlaidų orderiai, bei apgaulingai tvarkoma buhalterinė apskaita. Apklausti buvę UAB „( - )“ darbuotojai: A. G., V. T., V. V. ir R. R. paaiškino, kad 2016 metų kasos išlaidų orderiuose esantys jų parašai yra suklastoti, jie jokių pinigų pagal išrašytus KIO nėra gavę. A. G. paaiškino, kad jo parašas suklastotas 2016-03-01 kasos išlaidų orderyje Nr. ( - ). V. T. paaiškino, kad jos parašas suklastotas 2016-03-01 kasos išlaidų orderyje, Nr. ( - ). V. V. paaiškino, kad parašas suklastotas 2016-03-01 kasos išlaidų orderyje Nr. ( - ). R. R. paaiškino, kad jo parašas suklastotas 2016-03-01 kasos išlaidų orderyje Nr. M.. Apklausti UAB „( - )“ darbuotojai: E. S., A. V. ir buvęs darbuotojas M. R., paaiškino, kad 2015 – 2016 metų kasos išlaidų orderiuose pasirašė, tačiau pagal kasos išlaidų orderius pinigų jiems neišmokėjo. E. S. paaiškino, kad pasirašė kasos išlaidų orderiuose: 2015-12-16 Nr. ( - ), 2016-01-19 Nr. ( - ), 2015-03-01 Nr. ( - ), tačiau pinigų negavo. A. V. paaiškino, kad pasirašė 2016-03-01 kasos išlaidų orderyje Nr. ( - ), tačiau pinigų negavo. M. R. paaiškino, kad pasirašė 2016-01-19 kasos išlaidų orderyje Nr. ( - ) tačiau pinigų negavo (t. 1, b. l. 16).

6542016-04-20 Patikrinimo aktas Nr. 04/11-1-28-3488-A, iš kurio matyti, kad FNTT prie LR VRM Kauno apygardos valdybos NVTS vyr. tyrėjas M. B. ir tyrėjas Ž. B. dalyvaujant UAB „( - )“ direktoriui M. P. patikrino UAB „( - )“, į.k. ( - ), reg. ( - ) ir nustatė, kad UAB „( - )“ direktorius - M. P., gim. ( - ), gyv. ( - ). Įmonė registruota 2015-10-22. Buhalterinę apskaitą tvarko MB „( - )“ (į.k. ( - ), reg. ( - )). A. I. (tel. ( - )). Bendrovės vykdoma veikla - įvairių paslaugų (paukščių gaudymas, fermų plovimas) teikimas užsienio valstybėse (Švedija, Latvija). Įmonėje dirba dvidešimt vienas asmuo. UAB „( - )“ 100 proc. akcijų priklauso direktoriui M. P.. UAB „( - )“ vardu transporto priemonių ir nekilnojamojo turto neregistruota. UAB „( - )“ 2014 metais pardavimo pajamos - 63 980 Eur, pelnas - 6472 Eur, pelno mokestis - 971 Eur. UAB „( - )“ direktorius M. P. patikrinimo metu pateikė įmonės 2015 m. - 2016-04-01 laikotarpiu įmonės buhalterinės apskaitos dokumentus, ilgalaikio materialaus turto inventorizacijas, darbo užmokesčio suvestines, banko išrašus, pajamų ir sąnaudų apskaitos registrus ir kt. (t. 1, b. l. 22 - 23).

655Duomenys iš LR VRM ICDB Juridinio asmens duomenys iš kurių matyti, kad UAB „( - )“, į. k. ( - ), reg. ( - ), nuo 2015-10-29 vadovauja direktorius M. P. (t. 1, b. l. 32 - 34).

656Duomenys iš LR VRM ICDB Sodra - Draudėjas ir jo darbuotojai iš kurių matosi, kad UAB „( - )“: A. K. dirbo laikotarpiu nuo 2015-11-06 iki 2015-12-28; A. M. dirba nuo 2015-11-06; A. V. dirba nuo 2016-01-26; A. S. dirbo laikotarpiu nuo 2015-11-06 iki 2015-11-17; A. G. dirbo laikotarpiu nuo 2016-01-03 iki 2016-01-16; D. Ž. dirbo laikotarpiu nuo 2015-11-06 iki 2015-11-12; E. D. dirba nuo 2015-11-07; E. S. dirba nuo 2015-11-06; G. T. dirba nuo 2015-11-06; G. M. dirbo laikotarpiu nuo 2015-11-07 iki 2016-10-24; K. K. dirbo laikotarpiu nuo 2015-11-06 iki 2016-10-10; M. R. dirbo laikotarpiu nuo 2016-02-29 iki 2016-03-31; M. D. (dabartinė pavardė M.) dirbo laikotarpiu nuo 2016-01-26 iki 2016-02-06; M. R. dirbo laikotarpiu nuo 2015-12-05 iki 2015-12-21; M. M. dirbo laikotarpiu nuo 2016-01-26 iki 2016-02-06; R. R. dirbo laikotarpiu nuo 2016-01-03 iki 2016-05-12; R. S. dirba nuo 2015-11-06; R. P. dirbo laikotarpiu nuo 2015-11-06 iki 2016-11-03; R. S. dirbo laikotarpiu nuo 2015-12-05 iki 2016-03-31; S. T. dirbo laikotarpiu nuo 2016-02-29 iki 2016-09-20; T. K. dirbo laikotarpiu nuo 2015-11-06 iki 2016-08-29; V. T. dirbo laikotarpiu nuo 2016-01-03 iki 2016-02-06; V. V. dirbo laikotarpiu nuo 2016-01-03 iki 2016-01-16 (t. 1, b. l. 35 - 41).

6572017-01-05 specialisto išvada Nr. 11-2660(16), iš kurios matyti, kad Lietuvos teismo ekspertizės centras atlikęs pagal 2016-12-07 užduotį Nr. 04/11-1-39-10287 objektų tyrimą nustatė, kad: 1. UAB „( - )“ 2016-03-01 kasos išlaidų orderyje Nr. M. eilutėje „Gavėjo parašas“ esantis parašas tinkamas asmens identifikavimui. Nustatyti, ar jį pasirašė M. D. (dabartinė pavardė M.), ar jos vardu pasirašė M. P., D. G., ar kitas asmuo, negalima dėl tiriamojoje dalyje nurodytų priežasčių. 2. UAB „( - )“ 2016-03-01 kasos išlaidų orderyje Nr. ( - ) eilutėje „Gavėjo parašas“ esantis parašas tinkamas asmens identifikavimui ir jį pasirašė ne V. V.. Nustatyti, ar jo vardu pasirašė M. P., D. G., ar kitas asmuo, negalima dėl tiriamojoje dalyje nurodytų priežasčių. 3. UAB „( - )“ 2016-03-01 kasos išlaidų orderyje Nr. ( - ) eilutėje „Gavėjo parašas“ esantis parašas tinkamas asmens identifikavimui. Nustatyti, ar jį pasirašė A. G., ar jo vardu pasirašė, M. P., D. G., ar kitas asmuo, negalima dėl tiriamojoje dalyje nurodytų priežasčių. 4. UAB „( - )“ .2016-03-01 kasos išlaidų orderyje Nr. ( - ) eilutėje „Gavėjo parašas“ esantis parąsas tinkamas asmens identifikavimui ir jį pasirašė ne V. T.. Nustatyti, ar jos vardu pasirašė M. P., D. G., ar kitas asmuo, negalima dėl tiriamojoje dalyje nurodytų priežasčių. 5. UAB „( - )“ kasos išlaidų orderiuose: 2015-12-16 Nr. ( - ), 2016-01-19 Nr. ( - ), 2016-03-01 Nr. ( - ), eilutėse „Gavėjo parašas“ esantys parašai tinkami asmens identifikavimui ir juos pasirašė E. D.. 6. UAB „( - )“ 2015-12-16 kasos išlaidų orderyje Nr. ( - ) eilutėje „Gavėjo parašas“ esantis parašas tinkamas asmens identifikavimui ir jį pasirašė ne D. Ž.. Nustatyti, ar jo vardu pasirašė M. P., D. G., ar kitas asmuo, negalima dėl tiriamojoje dalyje nurodytų priežasčių. 7. UAB „( - )“ 2015-12-16 kasos išlaidų orderyje Nr. ( - ) eilutėje „Gavėjo parašas“ esantis parašas tinkamas asmens identifikavimui. Nustatyti, ar jį pasirašė A. S., ar jo vardu pasirašė M. P., D. G., ar kitas asmuo, negalima dėl tiriamojoje dalyje nurodytų priežasčių. 8. UAB „( - )“ kasos išlaidų orderiuose: 2015-12-16 Nr. ( - ), 2016-01-19 Nr. ( - ) eilutėse „Gavėjo parašas“ esantys parašai tinkami asmens identifikavimui ir juos pasirašė ne A. K.. Nustatyti, ar jos vardu pasirašė M. P., D. G., ar kitas asmuo, negalima dėl tiriamojoje dalyje nurodytų priežasčių. 9. UAB „( - )“ 2016-03-01 kasos išlaidų orderyje Nr. M. eilutėje „Gavėjo parašas“ esantis parašas tinkamas asmens identifikavimui. Nustatyti, ar jį pasirašė M. M., ar jo vardu pasirašė M. P., D. G., ar kitas asmuo, negalima dėl tiriamojoje dalyje nurodytų priežasčių. 10. UAB „( - )“ 2016-03-01 kasos išlaidų orderyje Nr. M. eilutėje „Gavėjo parašas“ esantis parašas tinkamas asmens identifikavimui. Nustatyti, ar jį pasirašė M. R., ar jo vardu pasirašė M. P., D. G., ar kitas asmuo, negalima dėl tiriamojoje dalyje nurodytų priežasčių. 11. UAB „( - )“ 2016-03-01 kasos išlaidų orderyje Nr. M. eilutėje „Gavėjo parašas“ esantis parašas tinkamas asmens identifikavimui. Nustatyti, ar jį pasirašė R. R., ar jo vardu pasirašė M. P., D. G., ar kitas asmuo, negalima dėl tiriamojoje dalyje nurodytų priežasčių (t. 2, b. l. 93 - 109).

6582017-01-27 Specialisto išvada Nr. 5-2/9 dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos, iš kurios matyti, kad FNTT prie LR VRM Kauno apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyrius gavęs 2016-10-24 užduotį Nr. 04/11-1-39-8682 atlikti UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos tyrimą nustatė, kad UAB „( - )“ 2016-03-15 Valstybinei mokesčių inspekcijai teiktoje Metinėje pelno mokesčio deklaracijoje už 2015 m. pagal pateiktų dokumentų duomenis įrašė neteisingus duomenis apie UAB „( - )“ pelną ir turto naudojimą, nes: deklaracijos 52 eilutėje įrašė 6 472 EUR „Apskaičiuotą apmokestinamojo pelno sumą“, turėjo įrašyti 14 524,50 EUR sumą, t. y. 8 052,50 EUR suma daugiau, (6 472 EUR + 8 052,50 EUR 2015 m. nepatirtos dienpinigių sąnaudos) apmokestinamojo pelno, dėl to deklaracijos 55, 59, 62 ir 64 eilutėse apskaičiavo ir įrašė 971 EUR pelno mokesčio sumą mokėtiną į biudžetą, o turėjo apskaičiuoti, įrašyti ir deklaruoti 2 179 EUR, t. y. 1 208 EUR suma daugiau mokėtino pelno mokesčio į biudžetą, ir dėl to UAB „( - )“ nesumokėjo 1 208 EUR sumos pelno mokesčio į biudžetą (spec. išvados 5. p.). Pagal UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktus darbo užmokesčio priskaičiavimo žiniaraščius, dienpinigių priskaičiavimo žiniaraščius, banko sąskaitų išrašus, kasos dokumentus ir suvestinius apskaitos registrus, tyrimo metu nustatyta, kad UAB „( - )“ darbuotojams darbo užmokestis buvo mokamas iš Bendrovės banko sąskaitos ( - ) esančios AB DNB banke. Priskaičiuoti dienpinigiai darbuotojams buvo mokami dalimis, t. y. dalis dienpinigių mokama iš Bendrovės banko sąskaitos ( - ) esančios AB DNB banke, bei dalis dienpinigių buvo mokama grynaisiais pinigais iš Bendrovės kasos pagal įforminus kasos išlaidų orderius. Apibendrinus ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis ir UAB „( - )“ buhalterinėje apskaitoje įvertintų dokumentų duomenis nustatyta, kad UAB „( - )“ buhalterinėje apskaitoje įvertino neįvykusias grynųjų pinigų išmokėjimo ūkines operacijas, dėl to UAB „( - )“ darbuotojams neišmokėti ir Bendrovei padarytas nuostolis: 2015 m. – 8 052,50 EUR (žr. 3 lentelės 5 stulpelį), 2016 m. – 21 004,84 EUR:2015 m. buhalterinėje apskaitoje įvertino įformintus kasos išlaidų orderius 8 054,65 EUR sumai (žr. 3 lentelės 3 stulpelį), kurių pagrindas dienpinigių mokėjimas darbuotojams iš Bendrovės kasos, kurie darbuotojų teigimu nebuvo jiems išmokėti, ir įformintą kasos pajamų orderį 2,15 EUR sumai, kurio pagrindas dienpinigių permokos grąžinimas į Bendrovės kasą, kurių darbuotojo teigimu jis negrąžino, dėl to 2015 m. UAB „( - )“ darbuotojams neišmokėta 8 052,50 EUR suma dienpinigių ir Bendrovei padarytas 8 052,50 EUR (8 054,65 EUR - 2,15 EUR) sumai nuostolis; 2016 m. buhalterinėje apskaitoje įvertino įformintus kasos išlaidų orderius 21 070,54 EUR sumai (žr. 3 lentelės 6 stulpelį), kurių pagrindas dienpinigių mokėjimas darbuotojams iš Bendrovės kasos, kurie darbuotojų teigimu nebuvo jiems išmokėti, ir įformintą kasos pajamų orderį 65,70 EUR sumai, kurio pagrindas dienpinigių permokos grąžinimas į Bendrovės kasą, kurių darbuotojos teigimu ji negrąžino, dėl to 2016 m. UAB „( - )“ darbuotojams neišmokėta 21 004,84 EUR suma dienpinigių ir Bendrovei padarytas 21 004,84 EUR (21 070,54 EUR - 65,70 EUR) sumai nuostolis. Pagal tyrimui pateiktus duomenis nėra galimybės nustatyti kur buvo panaudoti išlaiduoti grynieji pinigai iš kasos pagal įformintus kasos išlaidų orderius 2015 m. – 8 052,50 EUR sumai (KIO 8 054,65 EUR suma – KPO 2,15 EUR suma) ir 2016 m. – 21 004,84 EUR sumai (KIO 21 070,54 EUR suma – KPO 65,70 EUR suma), kuriuose buvo nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie UAB „( - )“ darbuotojams išmokamus dienpinigius – grynuosius pinigus, bei UAB „( - )“ darbuotojų grąžintus grynuosius pinigus - grąžintą avansą, kadangi grynieji pinigai pagal minėtus kasos išlaidų ir pajamų orderius nebuvo grąžinti, ar išmokėti UAB „( - )“ darbuotojams. Dėl UAB „( - )“ buhalterinėje apskaitoje įvertintų neįvykusių grynųjų pinigų mokėjimo ūkinių operacijų UAB „( - )“ darbuotojams neišmokėta 29 057,34 EUR suma dienpinigių ir Bendrovei padarytas 29 057,34 EUR (2015 m. – 8 052,50 EUR sumai, 2016 m. – 21 004,84 EUR sumai) sumai nuostolis (spec. išvados 5. p.). UAB „( - )“ buhalterinė apskaita tiriamuoju (nuo 2015-11-01 iki 2016-04-01) laikotarpiu, įvertinus ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis, buvo tvarkoma pažeidžiant 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 – 6 str. 2 d. „Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“, 12 str. 1 d. „Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais <...>“, 12 str. 4 d. „Apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną, arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti, bet ne vėliau kaip per 4 mėnesius“, 16 str. 3 d. „Apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus chronologine, sistemine, chronologine-sistemine tvarka“, nes Bendrovė apskaitoje įvertino ir į apskaitos registrus įrašė neįvykusias grynųjų pinigų mokėjimo ūkines operacijas, t. y. 2015 m. surašė ir įvertino kasos išlaidų orderiuose įformintus darbuotojams išmokėtus grynuosius pinigus (dienpinigius) 8 054,65 EUR sumai ir įformintą kasos pajamų orderį 2,15 EUR sumai, ir 2016 m. surašė ir įvertino kasos išlaidų orderiuose įformintus darbuotojams išmokėtus grynuosius pinigus (dienpinigius) 21 070,54 EUR, ir įformintą kasos pajamų orderį 65,70 EUR sumai, kurie darbuotojų teigimu jiems nebuvo išmokėti, ir kurių jie negrąžino. Dėl to UAB „( - )“ darbuotojams neišmokėta 29 057,34 EUR suma dienpinigių ir Bendrovei padarytas 29 057,34 EUR (2015 m. – 8 052,50 EUR sumai, 2016 m. – 21 004,84 EUR sumai) sumai nuostolis. Dėl nustatytų pažeidimų iš dalies negalima nustatyti asmens – UAB „( - )“ tiriamojo laikotarpio (2015-11-01-2016-04-01) turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros. Pažeidžiant 2001?12-20 LR Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX?675 – 21 str. 3 d. „Komandiruočių sąnaudos iš pajamų atskaitomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka“. Pažeidžiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-01-28 nutarimus Nr. 99 patvirtintų Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių – 2 punktą „Apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, iš pajamų atskaitomomis komandiruočių sąnaudomis laikomos šios patirtos su vieneto darbuotojo <...> komandiruote į užsienį susijusios išlaidos <...>“ 2.1. d. „dienpinigių išlaidos“, nes Bendrovė 2015 m. iš pajamų atskaitė nepatirtas sąnaudas (dienpinigių išlaidas). Pažeidžiant 2001?12-20 LR Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX?675 –5 str. 1 d. „Lietuvos vieneto, nuolatinių buveinių apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 15 procentų mokesčio tarifą“, 17 str. 1 d. „Leidžiami atskaitymai yra visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai vieneto sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti <...>“, nes Bendrovė neteisingai 2015 m. padidino leidžiamus atskaitymus 8 052,50 EUR suma (2015 m. nepatirtos dienpinigių sąnaudos) ir nuo šios sumos (8 052,50 EUR) nepaskaičiavo, nedeklaravo ir nesumokėjo 1 208 EUR sumos (8 052,50 EUR x 15% = 1 207,87 EUR) mokėtino pelno mokesčio į biudžetą (spec. išvados 5. p.). 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 – 14 str. 2 d. nurodo „Už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą atsako apskaitos dokumentus surašę ir pasirašę asmenys“. 2000?02-17 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 179 patvirtintų Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių – 22 p. nurodo, kad „Kasininkas materialiai atsako už visų jo priimtų pinigų saugumą ir visus nuostolius, kuriuos ūkio subjektas gali patirti tiek dėl sąmoningų jo veiksmų, tiek dėl netinkamo arba nesąžiningo pareigų vykdymo“. Tiriamuoju laikotarpiu (2015-11-01 – 2016-04-01) UAB „( - )“ kasininkas buvo Bendrovės direktorius M. P., kurio vardu kasos išlaidų orderiuose tie įrašu „Kasininkas“ buvo pasirašyta. UAB „( - )“ kasininkas M. P. materialiai atsako už pinigų saugumą ir visus nuostolius, kuriuos ūkio subjektas gali patirti tiek dėl sąmoningų jo veiksmų, tiek dėl netinkamo arba nesąžiningo pareigų vykdymo, dėl to M. P. privalo į Bendrovės kasą grąžinti išlaiduotus pinigus (131 267,64 EUR sumą), ir taip atlyginti UAB „( - )“ padarytą nuostolį. Negrąžinus M. P. pinigų į kasą gali būti skaičiuojamas Gyventojų pajamų mokestis (t. 2, b. l. 110 - 200, t. 3, b. l. 1 - 8).

6592017-04-18 įtariamojo M. P. gynėjo advokato Kęstučio Jonaičio prašymas papildyti ikiteisminį tyrimą, UAB „( - )“, į. k. ( - ) darbuotojų: A. M., G. T., R. S., A. V., M. R., E. D. susitarimais (patvirtinimais) Dėl darbuotojų darbo funkcijų ir atsiskaitymo vykdymo pasekmių, kuriais jie patvirtino, kad pasirašydami ant kasos orderių dėl sumų, susijusių su komandiruočių metu skirtų dienpinigių išmokėjimu ir grąžinimu, Darbuotojai realiai jokių pinigų negavo ir negrąžino, tačiau sutiko, kad šiomis lėšomis disponuotų Darbdavys ir pageidavo, kad Darbdavys tiesiogiai atsiskaitytų už maitinimo, nakvynės, transporto ir kt. paslaugas, suteiktas darbuotojams pastarųjų komandiruočių metu (t. 3, b. l. 94 - 105).

6602017-05-03 Specialistės R. P. paaiškinimas apie tai, kad įtariamojo M. P. gynėjo advokato Kęstučio Jonaičio 2017-04-18 prašymu papildyti ikiteisminį tyrimą, pateikti UAB „( - )“ šešių darbuotojų 2017-04-12 Susitarimai (patvirtinimai) (kopijomis) Dėl darbuotojų darbo funkcijų ir atsiskaitymo vykdymo pasekmių, nekeičia 2017-01?27 specialisto išvados Nr. Nr.5-2/9 „Dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos“, nes kasos išlaidų ir pajamų orderiuose registruotos neįvykusios grynųjų pinigų išmokėjimo/grąžinimo ūkinės operacijos, kadangi Darbuotojai realiai jokių pinigų negavo. Ūkinės finansinės veiklos tyrimui nebuvo pateikti jokie dokumentai ar duomenys, apie darbuotojams suteiktų paslaugų (maitinimo, nakvynės, transporto ir kt.) patirtas išlaidas ir jų apmokėjimu. Tyrimui nepateikti dokumentai ar duomenys, su kokiais ūkio subjektais, kada ir pagal kokius apskaitos dokumentus Darbdavys tiesiogiai atsiskaitė už maitinimo, nakvynės, transporto ir kt. paslaugas, suteiktas minėtiems Darbuotojams pastarųjų komandiruočių metu (t. 3, b. l. 175 - 177).

6612017-06-02 įtariamojo M. P. gynėjo advokato Kęstučio Jonaičio prašymas papildyti ikiteisminį tyrimą, UAB „( - )“, į. k. ( - ) darbuotojų: V. T., G. M., R. P., V. V., R. S. susitarimais (patvirtinimais) Dėl darbuotojų darbo funkcijų ir atsiskaitymo vykdymo pasekmių, kuriais jie patvirtino, kad pasirašydami ant kasos orderių dėl sumų, susijusių su komandiruočių metu skirtų dienpinigių išmokėjimu ir grąžinimu, Darbuotojai realiai jokių pinigų negavo ir negrąžino, tačiau sutiko, kad šiomis lėšomis disponuotų Darbdavys ir pageidavo, kad Darbdavys tiesiogiai atsiskaitytų už maitinimo, nakvynės, transporto ir kt. paslaugas, suteiktas darbuotojams pastarųjų komandiruočių metu (t. 3, b. l. 124 - 130).

6622017-06-09 įtariamojo M. P. gynėjo advokato Kęstučio Jonaičio prašymas papildyti ikiteisminį tyrimą, UAB „( - )“, į. k. ( - ) darbuotojų: S. T., A. M., G. T., R. S., A. V., M. R., E. D. susitarimais (patvirtinimais) Dėl darbuotojų darbo funkcijų ir atsiskaitymo vykdymo pasekmių, kuriais jie patvirtino, kad pasirašydami ant kasos orderių dėl sumų, susijusių su komandiruočių metu skirtų dienpinigių išmokėjimu ir grąžinimu, Darbuotojai realiai jokių pinigų negavo ir negrąžino, tačiau sutiko, kad šiomis lėšomis disponuotų Darbdavys ir pageidavo, kad Darbdavys tiesiogiai atsiskaitytų už maitinimo, nakvynės, transporto ir kt. paslaugas, suteiktas darbuotojams pastarųjų komandiruočių metu (t. 3, b. l. 138 - 151).

6632017-07-20 įtariamojo M. P. gynėjo advokato Kęstučio Jonaičio prašymas papildyti ikiteisminį tyrimą 2015-02-10 Maitinimo, apgyvendinimo bei transportavimo paslaugų sutartimi su patvirtintu jos vertimu į lietuvių kalbą (t. 3, b. l. 154 - 160).

6642017-08-21 apžiūros protokolas iš kurio matosi, kad dalyvaujant FNTT prie LR VRM Kauno apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus vyriausiajai specialistei R. P., atlikus įtariamojo M. P. gynėjo advokato Kęstučio Jonaičio 2017-06-02, 2017-06-09, 2017-07-20 prašymais pateiktų 6 UAB „( - )“ į. k. ( - ) darbuotojų susitarimų (patvirtinimų) ir 2015-02-10 Maitinimo, apgyvendinimo bei transportavimo paslaugų sutarties su patvirtintu jos vertimu į lietuvių kalbą apžiūrą, specialistas į jam pateiktą klausimą, ar keičia šie apžiūrimi dokumentai 2017-01-27 specialisto išvadą Nr. Nr.5-2/9 „Dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos“, paaiškino, kad iš UAB „( - )“ kasos pagal kasos orderius iš viso įforminta grynųjų pinigų išlaidavimas 9 511,69 EUR sumai (2015 m. – 2 629,82 EUR, 2016 m. – 6 881,87 EUR išlaiduota iš kasos), kuri atitinka dokumentų apžiūrai pateiktų šešių darbuotojų (S. T., V. T., G. M., R. P., V. V., R. S.) 2017-04-20, 2017-04-21 ir 2017-04-28 Susitarimuose (patvirtinimuose) nurodytas sumas. 2017-01-27 surašytoje specialisto išvadoje Nr. Nr.5-2/9 „Dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos“ UAB „( - )“ tvarkomoje apskaitoje apskaitė grynųjų pinigų išmokėjimo neįvykusias ūkines operacijas, dėl kurių Bendrovei padarytas 9 511,69 EUR sumai nuostolis (2015 m. – 2 629,82 EUR, 2016 m. – 6 881,87 EUR), padaryto nuostolio suma atitinka dokumentų apžiūrai pateiktų šešių darbuotojų (S. T., V. T., G. M., R. P., V. V., R. S.) 2017-04-20, 2017-04-21 ir 2017-04-28 Susitarimuose (patvirtinimuose) nurodytas sumas. Dokumentų apžiūrai M. P. gynėjas-advokatas Kęstutis Jonaitis 2017-07-20 prašymu Papildyti ikiteisminį tyrimą baudžiamoje byloje Nr.03-6-00030-16 pateikė 2015-02-10 Sutartį dėl maitinimo, apgyvendinimo ir transportavimo paslaugų, sudarytą tarp fizinio asmens M. P. (o ne UAB „( - )“) ir D. B. kompanijos ( - ). Dokumentų apžiūrai pateikti UAB „( - )“ šešių darbuotojų (S. T., V. T., G. M., R. P., V. V., R. S.) 2017-04-20, 2017-04-21 ir 2017-04-28 Susitarimai (patvirtinimai) Dėl darbuotojų darbo funkcijų ir atsiskaitymo vykdymo pasekmių ir 2015-02-10 Sutartis dėl maitinimo, apgyvendinimo ir transportavimo paslaugų, kuri sudaryta tarp fizinio asmens M. P. (o ne UAB „( - )“) ir D. B. kompanijos ( - ), nekeičia 2017?01?27 specialisto išvados Nr.5-2/9 „Dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos“, nes kasos išlaidų ir pajamų orderiuose registruotos neįvykusios grynųjų pinigų išmokėjimo/grąžinimo ūkinės operacijos, kadangi Darbuotojai realiai jokių pinigų pagal kasos pajamų orderius negavo ir negrąžino (t. 3, b. l. 182 - 184).

6652017-08-28 įtariamojo M. P. gynėjo advokato Kęstučio Jonaičio prašymas papildyti ikiteisminį tyrimą (dviejų) UAB „( - )“ darbuotojų susitarimais (patvirtinimais): 2017-07-28 susitarimu (patvirtinimu) dėl darbuotojo A. S. darbo funkcijų ir atsiskaitymo vykdymo pasekmių; 2017-07-28 susitarimu (patvirtinimu) dėl E. S. darbo funkcijų ir atsiskaitymo vykdymo pasekmių ir D. B. kompanijos VJ G. L. 2017-08-02 sąskaita (Invoice) Nr. VJG 170802/4 (15000Eur sumai); 2017-08-16 sąskaita (Invoice) Nr. VJG 170816/5 (14057,34 Eur sumai), 2017-08-25 aktu dėl skolų suderinimo tarp D. B. kompanijos VJ G. L. ir M. P. (t.1, b. l. 2 - 11).

6662017-09-04 apžiūros protokolas iš kurio matosi, kad dalyvaujant FNTT prie LR VRM Kauno apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus vyriausiajai specialistei R. P., atlikus įtariamojo M. P. gynėjo advokato Kęstučio Jonaičio 2017-08-28 prašymu papildyti ikiteisminį tyrimą pateiktų dokumentų apžiūrą, specialistė atsakydama į klausimą ar įtariamojo M. P. gynėjo advokato Kęstučio Jonaičio 2017-08-28 prašymu pateikti dokumentai keičia 2017-01-27 specialisto išvadą Nr. Nr.5-2/9 „Dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos“, paaiškino, kad dokumentų apžiūrai M. P. gynėjas-advokatas Kęstutis Jonaitis 2017-08-28, prašymu Papildyti ikiteisminį tyrimą baudžiamoje byloje Nr.03-6-00030-16 pateikė UAB „( - )“ 2 (dviejų) darbuotojų (A. S. ir E. S.) 2017-07-28 Susitarimus (patvirtinimus) Dėl darbuotojų darbo funkcijų ir atsiskaitymo vykdymo pasekmių. Susitarimų 1 p. Darbuotojai patvirtino, kad ant kasos išlaidų/pajamų orderių parašai yra Darbuotojų. Susitarimų 2 p. Darbuotojai patvirtino, kad pasirašydami ant kasos orderių dėl sumų, susijusių su komandiruočių metu skirtų dienpinigių išmokėjimu ir grąžinimu, Darbuotojai realiai jokių pinigų negavo ir negrąžino, tačiau sutiko, kad šiomis lėšomis disponuotų Darbdavys ir pageidavo, kad Darbdavys tiesiogiai atsiskaitytų už maitinimo, nakvynės, transporto ir kt. paslaugas, suteiktas darbuotojams pastarųjų komandiruočių metu. Pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktą UAB „( - )“ tvarkomą apskaitą, pagal kasos išlaidų orderius A. S. ir E. S. iš viso buvo įforminta grynųjų pinigų išlaidavimas 2 150,25 EUR sumai (2015 m. – 1 095,81 EUR, 2016 m. – 1 054,44 EUR išlaiduota iš kasos), kuri atitinka dokumentų apžiūrai pateiktų dviejų darbuotojų (A. S. ir E. S.) 2017-07-28 Susitarimuose (patvirtinimuose) nurodytas sumas. 2017-01-27 surašytoje specialisto išvadoje Nr. Nr.5-2/9 „Dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos“ pagal UAB „( - )“ tvarkomą apskaitą nustatyta, kad Bendrovė apskaitoje registravo A. S. ir E. S. grynųjų pinigų išmokėjimo neįvykusias ūkines operacijas, dėl kurių Bendrovei padarytas 2 150,25 EUR sumai nuostolis (2015 m. – 1 095,81 EUR, 2016 m. – 1 054,44 EUR), padaryto nuostolio suma atitinka dokumentų apžiūrai pateiktų dviejų darbuotojų (A. S. ir E. S.) 2017-07-28 Susitarimuose (patvirtinimuose) nurodytas sumas. Dokumentų apžiūrai M. P. gynėjas-advokatas Kęstutis Jonaitis 2017-08-28 prašymu Papildyti ikiteisminį tyrimą baudžiamoje byloje Nr.03-6-00030-16 pateikė D. B. kompanijos VJ G. L. išrašytas fiziniam asmeniui M. P. (o ne UAB „( - )“) dvi sąskaitas: 2017-08-02 sąskaita (Invoice) Nr. ( - ) (15 000 Eur sumai) ir 2017-08-16 sąskaita (Invoice) Nr. ( - ) (14 057,34 Eur sumai), bei pateikė 2017-08-25 aktą dėl skolų suderinimo tarp D. B. kompanijos VJ G. L. ir fizinio asmens M. P. (o ne UAB „( - )“). Pagal pateiktas sąskaitas (Invoice) (2017-08-02 Nr. ( - ) ir 2017-08-16 Nr. ( - )) ir 2017-08-25 aktą dėl skolų suderinimo, tarp D. B. kompanijos VJ G. L. ir fizinio asmens M. P. (o ne UAB „( - )“) įsipareigojimų (skolų) už suteiktas paslaugas nėra. 2017-01-27 surašytoje specialisto išvadoje Nr. Nr.5-2/9 „Dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos“ pagal UAB „( - )“ tvarkomą apskaitą nustatyta, kad Bendrovė apskaitoje registravo grynųjų pinigų išmokėjimo neįvykusias ūkines operacijas, dėl kurių Bendrovei padarytas 29 057,34 EUR (2015 m. – 8 052,50 EUR sumai, 2016 m. – 21 004,84 EUR sumai) sumai nuostolis, padaryto nuostolio suma atitinka dokumentų apžiūrai pateiktų D. B. kompanijos VJ G. L. išrašytų fiziniam asmeniui M. P. (o ne UAB „( - )“) dviejų sąskaitų: 2017-08-02 Nr. ( - ) (15 000 Eur) ir 2017-08-16 Nr. VJG ( - ) (14 057,34 Eur) sumoms. Dokumentų apžiūrai pateikti UAB „( - )“ dviejų darbuotojų (A. S. ir E. S.) 2017-08-28 Susitarimai (patvirtinimai) Dėl darbuotojų darbo funkcijų ir atsiskaitymo vykdymo pasekmių, D. B. kompanijos VJ G. L. išrašytos fiziniam asmeniui M. P. (o ne UAB „( - )“) sąskaitos 2017-08-02 Nr. ( - ), 2017-08-16 Nr. ( - ) ir 2017-08-25 aktas dėl skolų suderinimo tarp D. B. kompanijos VJ G. L. ir fizinio asmens M. P. (o ne UAB „( - )“), nekeičia 2017?01?27 surašytos specialisto išvados Nr. Nr.5-2/9 „Dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos“, nes pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktą UAB „( - )“ tvarkomą apskaitą buvo nustatyta, kad Bendrovė apskaitoje registravo pagal kasos išlaidų orderius neįvykusias grynųjų pinigų išmokėjimo ūkinės operacijos, kadangi Darbuotojai realiai jokių pinigų pagal kasos išlaidų orderius negavo. O fizinio asmens M. P. (o ne UAB „( - )“) atsiskaitymai su D. B. kompanija „VJ G. L.“ neturėjo būti registruojami UAB „( - )“ tvarkomoje apskaitoje, nes UAB „( - )“ nebuvo suteiktos jokios paslaugos (t. 4, b. l. 17 - 20).

667Liudytojas A. N. parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB „( - )“ pagalbiniu darbininku, atlyginimą gaudavo bankiniais pavedimais į asmeninę banko sąskaitą, grynieji pinigai į rankas nebuvo mokami, taip pat jokių grynųjų pinigų negrąžino UAB „( - )“ direktoriui M. P.. Kasos pajamų ir išlaidų orderiuose, kuriuose nurodyta jo pavardė, parašai yra ne jo (išskyrus 2015-03-05 KIO Nr. 57 – 51,43 EUR), ir orderiuose nurodytų grynųjų pinigų negavo ir negrąžino.

668Liudytojas A. D. parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB „( - )“ veterinarijos gydytoju, visus pinigus (atlyginimą) gaudavo į asmeninę banko sąskaitą esančią AB DNB banke. Jokių grynųjų pinigų (atlyginimo ar dienpinigių) iš UAB „( - )“ nėra gavęs, taip pat grynųjų pinigų įmonei nėra grąžinęs. Susipažinęs su UAB „( - )“ kasos knygoje esančiais kasos pajamų/išlaidų orderiais, kuriuose nurodyta jo pavardė, nurodė, kad orderiuose yra jo parašai, tačiau kasos išlaidų orderiuose nurodytų sumų grynaisiais nėra gavęs, taip pat kasos pajamų orderiuose nurodytų sumų nėra grąžinęs į UAB „( - )“ kasą. Orderius pasirašė dirbdamas Š.. Kadangi kelionė į Š. buvo nemokama, gyvenimas Š. nemokamas, galvojo, kad viskas pasidengia iš dienpinigių. Įmonei jokių pretenzijų neturi.

669Liudytojas A. J. parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB „( - )“ mechaniku (tiesioginis darbas susijęs su transporto ir paukščių skerdyklos įrengimų aptarnavimu) visus pinigus (atlyginimą ir dienpinigius) gaudavo į asmeninę banko sąskaitą esančią AB „Swedbank“ banke. Jokių grynųjų pinigų (dienpinigių) iš UAB „( - )“ nėra gavęs. Susipažinęs su UAB „( - )“ kasos knygoje esančiais kasos pajamų/išlaidų orderiais, kuriuose yra jo pavardė, nurodė, kad 2015-01-15 KPO Nr. 8 – 1 076,43 EUR ir 2015-05-15 KIO Nr. 122 – 17,74 EUR ties savo vardu pavarde pasirašė jis, o kituose orderiuose tiksliai neatpažįsta ar pasirašė jis, nes parašai panašūs. Nurodė, kad kasos išlaidų orderiuose nurodytų sumų grynaisiais nėra gavęs, taip pat kasos pajamų orderiuose nurodytų sumų nėra grąžinęs į UAB „( - )“ kasą. UAB „( - )“ direktorius M. P. nurodė, kad ant kasos išlaidų orderių reikia pasirašyti, kadangi grynieji pinigai reikalingi įmonės reikmėms, tai yra darbuotojų kelionėms, maitinimui apmokėti. Orderius pasirašydavo skubėdamas, dirbdamas kitą darbą, detaliai su orderių turiniu nespėjo susipažinti. Pretenzijų įmonei neturi.

670Liudytojas A. V. parodė, kad dirbant UAB „( - )“, tiesioginis darbas susijęs su vištų vežiojimų iš Švedų ūkininkų į skerdyklą, visus pinigus (atlyginimą ir dienpinigius) gaudavo į asmeninę banko sąskaitą esančią AB „Swedbank“ banke. Susipažinęs su UAB „( - )“ kasos knygoje esančiais kasos pajamų/išlaidų orderiais, kuriuose yra jo pavardė, nurodė, kad orderiuose pasirašė jis, tačiau kasos išlaidų orderiuose nurodytų sumų grynaisiais nėra gavęs, taip pat kasos pajamų orderiuose nurodytų sumų nėra grąžinęs į UAB „( - )“ kasą. Orderius pasirašė dirbdamas Š. kaip ir kiti įmonės darbuotojai, dėl ko jam orderiuose reikėjo pasirašyti UAB „( - )“ administracija neaiškino. Kelionės, maitinimo ir apgyvendinimo išlaidas padengė darbdavys.

671Liudytoja A. V. parodė, kad 2015 m. dirbdama UAB „( - )“ pagalbine darbuotoja (tiesioginis darbas buvo padėti gaminti valgį, tvarkyti administracines patalpas) visus pinigus (atlyginimą ir dienpinigius) gaudavo į asmeninę banko sąskaitą esančią AB SEB banke. Jokių grynųjų pinigų (dienpinigių) iš UAB „( - )“ nėra gavusi. Susipažinusi su UAB „( - )“ kasos knygoje esančiais kasos išlaidų orderiais, kuriuose yra jos pavardė nurodė, kad orderiuose pasirašė ji, tačiau kasos išlaidų orderiuose nurodytų sumų grynaisiais nėra gavusi. Orderius pasirašė Š., dėl ko jam orderiuose reikėjo pasirašyti UAB „( - )“ administracija neaiškino, ji manė, kad pasirašo už pinigus gautus pavedimu.

672Liudytojas A. S. parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB „( - )“ atlyginimą gaudavo tik bankiniais pavedimais, grynųjų nėra gavęs. Orderiuose, kuriuose yra jo pavardė, parašai ne jo.

673Liudytojas A. B. parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB „( - )“ mechaniku (įrenginių techninė priežiūra ir remontas), visus pinigus (atlyginimą ir dienpinigius) gaudavo į asmeninę AB „Swedbank“ banko mokėjimo kortelės sąskaitą. Jokių grynųjų pinigų iš UAB „( - )“ nėra gavęs. Susipažinęs su UAB „( - )“ kasos pajamų/išlaidų orderiais, kuriuose yra jo pavardė, nurodė, kad orderiuose pasirašė jis, tačiau kasos orderiuose nurodytų sumų grynaisiais nėra gavęs ir nėra grąžinęs į UAB „( - )“ kasą. Orderius pasirašė Š.. Orderius, pateikdavo pasirašyti pats įmonės direktorius M. P. arba administratorė D. G.. Pasirašydavo orderiuose, nes nenorėjo konfliktuoti su įmonės administracija, nenorėjo prarasti darbo. Pretenzijų įmonei neturi.

674Liudytojas A. Z. parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB „( - )“ pagalbiniu darbininku, atlyginimą gaudavo bankiniais pavedimais į asmeninę banko sąskaitą, grynieji pinigai nebuvo mokami. Kasos išlaidų orderiuose, kuriuose yra jo pavardė, parašai yra ne jo, orderiuose nurodytų grynųjų pinigų negavo ir negrąžino.

675Liudytojas Č. P. parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB „( - )“ veterinarijos gydytoju, atlyginimą ir dienpinigius gaudavo tik pavedimu į asmeninę AB DNB banko mokėjimo kortelės sąskaitą. Grynaisiais pinigais joks atlyginimas ar kitokie priedai nebuvo mokami. Susipažinęs su UAB „( - )“ kasos pajamų/išlaidų orderiais, kuriuose yra jo pavardė, nurodė, kad orderiuose pasirašė jis, tačiau kasos orderiuose nurodytų sumų grynaisiais nėra gavęs ir nėra grąžinęs į UAB „( - )“ kasą. Orderius, pateikdavo pasirašyti įmonės direktorius M. P. arba administratorė D. G.. Pasirašydavo orderiuose, nes nenorėjo konfliktuoti su įmonės administracija, nenorėjo prarasti darbo.

676Liudytoja D. Ž. parodė, kad 2015 m. dirbdama UAB „( - )“ virėja visus pinigus gaudavo į asmeninę banko sąskaitą esančią AB DNB banke. Jokių grynųjų pinigų iš UAB „( - )“ nėra gavusi. Susipažinusi su UAB „( - )“ kasos knygoje esančiais kasos išlaidų orderiais, kuriuose yra jos pavardė, nurodė, kad orderiuose pasirašė ji, tačiau kasos išlaidų orderiuose nurodytų sumų grynaisiais nėra gavusi. Orderius pasirašė dirbdama Š., orderius pasirašė, nes pasirašydavo visi darbuotojai, galvojo, kad jei nepasirašys, negaus atlyginimo pavedimu.

677Liudytojas D. J. parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB „( - )“ pagalbiniu darbininku, atlyginimą gaudavo bankiniais pavedimais į asmeninę banko sąskaitą, grynieji pinigai nebuvo mokami. Kasos išlaidų ir pajamų orderiuose, kuriuose nurodyta jo pavardė, parašai yra jo, tačiau orderiuose nurodytų grynųjų pinigų negavo ir negrąžino. Orderius pasirašinėjo kai dirbo Š.. Pasirašant kvituose (orderiuose) bendrovės direktoriaus parašų nei bendrovės atspaudų nebūdavo. Pasirašinėjo orderiuose, nes direktorius nurodė, kad reikia pasirašyti, detaliau neaiškino.

678Liudytojas E. Š. parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB „( - )“ pakuotoju, algą gaudavo bankiniais pavedimais, grynųjų nėra gavęs. Orderiuose, kuriuose nurodyta jo pavardė, parašai nėra jo, grynųjų pinigų niekada negavo ir niekada negrąžino.

679Liudytojas E. P. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB „( - )“ pagalbiniu darbuotoju (tiesioginis darbas susijęs su paukščių skerdimu) jokių grynųjų pinigų (dienpinigių) ar atlyginimo iš UAB „( - )“ grynaisiais nėra gavęs. Susipažinęs su UAB „( - )“ kasos knygoje esančiais kasos pajamų/išlaidų orderiais nurodė, kad orderiuose, kuriuose yra jo pavardė, pasirašė jis, tačiau kasos išlaidų orderiuose nurodytų sumų grynaisiais nėra gavęs, taip pat kasos pajamų orderiuose nurodytų sumų nėra grąžinęs į UAB „( - )“ kasą. Orderius pasirašė dirbdamas Š., todėl, kad galvojo, kad minėti pinigai buvo panaudoti kelionės ir pragyvenimo išlaidoms Š. padengti, nes už nieką nemokėjo. UAB „( - )“ administraciją neaiškino dėl ko reikia pasirašyti orderiuose (t. 1, b. l. 30 - 32).

680Liudytojas E. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB „( - )“ pagalbiniu darbininku, atlyginimą gaudavo bankiniais pavedimais į asmeninę banko sąskaitą, grynieji pinigai nebuvo mokami. Kasos pajamų ir išlaidų orderiuose parašai yra jo, tačiau orderiuose, kuriuose jo pavardė, nurodytų grynųjų pinigų negavo ir negrąžino. Kasos išlaidų orderiuose pasirašė, nes bendrovės direktorius sakydavo, kad reikia pasirašyti, detaliau neaiškino (t. 2, b. l. 43).

681Liudytojas G. Š. parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB „( - )“ pagalbiniu darbininku visus pinigus (atlyginimą ir dienpinigius) gaudavo į asmeninę banko sąskaitą AB SEB banke. Jokių grynųjų pinigų (dienpinigių) iš UAB „( - )“ nėra gavęs. Susipažinęs su UAB „( - )“ kasos knygoje esančiais kasos išlaidų orderiais nurodė, kad kasos išlaidų orderiuose, kuriuose yra jo pavardė, nurodytų sumų grynaisiais nėra gavęs ir kasos išlaidų orderiuose esantys parašai yra ne jo, jis nepasirašinėjo.

682Liudytojas G. J. parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB „( - )“ veterinarijos gydytoju jokių grynųjų pinigų (dienpinigių) ar atlyginimo iš UAB „( - )“ nėra gavęs, taip pat UAB „( - )“ direktoriui ar kitam asmeniui nėra grąžinęs jokių pinigų. Susipažinęs su UAB „( - )“ kasos knygoje esančiais kasos pajamų/išlaidų orderiais, kuriuose yra jo pavardė, nurodė, kad orderiuose pasirašė jis, tačiau kasos išlaidų orderiuose nurodytų sumų grynaisiais nėra gavęs, taip pat kasos pajamų orderiuose nurodytų sumų nėra grąžinęs į UAB „( - )“ kasą. Orderius pasirašinėjo Š. bendrovės administracijos nurodymu, orderio turinio nežiūrėjo, pasitikėjo administracija. Pasirašant ant orderių nebuvo nei bendrovės direktoriaus parašų, nei atspaudų.

683Liudytoja I. K. parodė, kad 2015 m. dirbdama UAB „( - )“ virėja, visus pinigus (atlyginimą ir dienpinigius) gaudavo į asmeninę banko sąskaitą AB SEB banke. Jokių grynųjų pinigų (dienpinigių) iš UAB „( - )“ nėra gavusi. Susipažinusi su UAB „( - )“ kasos knygoje esančiais kasos išlaidų orderiais, kuriuose yra jos pavardė, nurodė, kad orderiuose yra ne jos parašas, ir nurodytų sumų grynais pinigais nėra gavusi.

684Liudytojas J. Š. parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB „( - )“ vairuotoju, atlyginimą gaudavo bankiniu pavedimu į asmeninę banko sąskaitą. Susipažinęs, nurodė, kad 2015 m. UAB „( - )“ orderiuose, kuriuose nurodyta jo pavardė, parašai yra ne jo (išskyrus 2015-01-16 KIO Nr. 30), pagal orderius grynųjų pinigų negavo ir negrąžino. Orderius pasirašė dirbdamas Š. bendrovės administracijos nurodymu.

685Liudytojas N. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB „( - )“ pagalbiniu darbininku, atlyginimą gaudavo bankiniais pavedimais į asmeninę banko sąskaitą, grynieji pinigai nebuvo mokami. 2015 m. UAB „( - )“ kasos pajamų ir išlaidų orderiuose, kuriuose nurodyta jo pavardė, parašai yra jo, tačiau orderiuose nurodytų grynųjų pinigų negavo ir negrąžino. Orderius pasirašė dirbdamas Š., bendrovės direktoriaus ar sekretorės nurodymu, kurie neaiškindavo kodėl reikia pasirašyti (t. 2, b. l. 43).

686Liudytojas O. K. parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB „( - )“ pagalbiniu darbininku, atlyginimą gaudavo bankiniais pavedimais į asmeninę banko sąskaitą, grynieji pinigai nebuvo mokami. 2015 m. UAB „( - )“ kasos išlaidų ir pajamų orderiuose, kuriuose nurodyta jo pavardė, parašai yra jo, tačiau orderiuose nurodytų grynųjų pinigų negavo ir negrąžino. Orderius pasirašinėjo dirbdamas Š.. Orderius pasirašė, nes bendrovės administracija nurodė, kad reikia pasirašyti.

687Liudytojas P. S. parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB „( - )“ vairuotoju, atlyginimą ir dienpinigius gaudavo bankiniais pavedimais į asmeninę banko sąskaitą. 2015 m. UAB „( - )“ orderiuose, kuriuose nurodyta jo pavardė, parašai yra jo (išskyrus 2015-03-24 KIO Nr. 74 – 78,81 EUR ir KPO Nr. ( - ) – 374,76 EUR), grynųjų pinigų pagal juos negavo ir negrąžino. Orderius pasirašė dirbdamas Š.. Orderiuose pasirašė, nes jam bendrovės administratoriai, paaiškino, kad tai pinigai už maitinimą. Pretenzijų įmonei neturi.

688Liudytojas R. J. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB „( - )“ pagalbiniu darbininku (skerdiku), visus pinigus (atlyginimą ir dienpinigius) gaudavo į asmeninę banko sąskaitą AB „Swedbank“ banke. Jokių grynųjų pinigų (dienpinigių) iš UAB „( - )“ nėra gavęs. Susipažinęs su 2015 m. UAB „( - )“ kasos knygoje esančiais kasos išlaidų orderiais, kuriuose yra jo pavardė, nurodė, kad orderiuose yra jo parašai, tačiau nurodytų sumų grynaisiais nėra gavęs. Orderius pasirašė dirbdamas Š., pasirašydamas orderius manė, kad pasirašo už pinigus (atlyginimą, dienpinigius) gautus pavedimu (t. 1, b. l. 102-103).

689Liudytojas R. R. parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB „( - )“ skerdiku visus pinigus (atlyginimą ir dienpinigius) gaudavo į asmeninę banko sąskaitą AB „Swedbank“ banke. Jokių grynųjų pinigų (dienpinigių) iš UAB „( - )“ nėra gavęs. Susipažinęs su 2015 m. UAB „( - )“ kasos knygoje esančiais kasos pajamų/išlaidų orderiais, kuriuose yra jo pavardė, nurodė, kad nurodytų sumų grynaisiais nėra gavęs, taip pat kasos pajamų orderiuose nurodytų sumų nėra grąžinęs į UAB „( - )“ kasą. Orderius pasirašė dirbdamas Š., pasirašydamas orderius manė, kad pasirašo už pinigus gautus bankiniu pavedimu.

690Liudytojas R. S. parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB „( - )“ pagalbiniu darbininku, atlyginimą gaudavo bankiniais pavedimais į asmeninę banko sąskaitą, grynieji pinigai nebuvo mokami. Atlyginimas buvo mokamas už išdirbtas valandas.2015 m. UAB „( - )“ kasos išlaidų ir pajamų orderiuose, kuriuose yra jo pavardė, parašai yra jo. Orderius pasirašė Š., nes liepdavo pasirašyti. Pasirašant orderiuose direktoriaus parašų, atspaudų nebuvo. Būdavo duodama pasirašyti ant orderių už maitinimą, apgyvendinimą, kelionės išlaidas. Jis neprieštaravo tam, kad darbdavys šias išlaidas turėtų pats, o po to šie pinigai būtų išskaičiuoti iš jo atlyginimo.

691Liudytojas R. V. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB „( - )“ elektriku (tiesioginis darbas susijęs su elektrinių įrenginių, šaldytuvų, skerdimo įrenginių priežiūra) visus pinigus (atlyginimą ir dienpinigius) gaudavo į asmeninę banko sąskaitą ( - ). Jokių grynųjų pinigų (dienpinigių) iš UAB „( - )“ nėra gavęs. Susipažinęs su 2015 m. UAB „( - )“ kasos knygoje esančiais kasos pajamų/išlaidų orderiais parodė, kad orderiuose, kuriuose yra jo pavardė, pasirašė jis, tačiau nurodytų sumų grynaisiais nėra gavęs ir nėra grąžinęs į UAB „( - )“ kasą. Orderius pasirašė dirbdamas Š. (t. 1, b. l. 39 - 41).

692Liudytoja R. S. parodė, kad 2015 m. dirbdama UAB „( - )“ pagalbine darbuotoja, algą gaudavo bankiniais pavedimais, grynųjų niekada nėra gavusi. 2015 m. UAB „( - )“ orderiuose, kuriuose yra jos pavardė, pasirašė ji, tačiau grynųjų pinigų niekada negavo ir niekada negrąžino. Kasos išlaidų orderiuose pasirašė, nes bendrovės administratorė D. G. paaiškino, kad tai yra išlaidos Š. už gyvenamąjį plotą, maistą ir bilietus.

693Liudytojas R. Č. parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB „( - )“ darbininku, nei atlyginimo, nei dienpinigių grynais pinigais nėra gavęs, viską pervesdavo į banko sąskaitą. 2015 m. „( - )“ orderiuose, kuriuose yra jo pavardė, pasirašė jis, tačiau grynųjų pinigų niekada negavo ir niekada negrąžino. Orderius pasirašė dirbdamas Š., nes įmonės administratorė vardu Dovilė nurodė, kad reikia orderiuose pasirašyti, nes kitaip įmonėje nedirbs.

694Liudytojas R. V. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB „( - )“ vairuotoju, atlyginimą gaudavo pavedimais į sąskaitą AB „Swedbank“ banke. Grynųjų pinigų (dienpinigių) iš UAB „( - )“ nėra gavęs. Susipažinęs su 2015 m. UAB „( - )“ kasos knygoje esančiais kasos pajamų/išlaidų orderiais, kuriuose yra jo pavardė, nurodė, kad orderiuose pasirašė jis, tačiau kasos išlaidų orderiuose nurodytų sumų grynaisiais nėra gavęs, taip pat kasos pajamų orderiuose nurodytų sumų nėra grąžinęs į UAB „( - )“ kasą. Orderius pasirašė dirbdamas Š.. Orderiuose pasirašė, nes pateikus orderius įmonės direktorius M. P. ar administratorė D. G., kuris tiksliai nurodyti negali, paaiškino, kad jis orderiuose pasirašo už įmonės išlaidas patirtas apmokant jo kelionę į Š. bei pragyvenimą ir maitinimą Š. (t. 1, b. l. 36 -37).

695Liudytojas R. P. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB „( - )“ atlyginimą gaudavo bankiniais pavedimais į asmeninę banko sąskaitą, grynieji pinigai nebuvo mokami. 2015 m. UAB „( - )“ kasos išlaidų orderiuose, kuriuose nurodyta jo pavardė, parašai yra jo, o kasos pajamų orderyje parašas ne jo. Orderiuose nurodytų grynųjų pinigų negavo ir negrąžino. Orderius pasirašė dirbdamas Š.. Pasirašant orderiuose bendrovės direktoriaus parašų ar bendrovės atspaudų nebuvo. Paklausus, direktorius aiškindavo, kad reikia pasirašyti, detaliau neaiškino (t. 2, b. l. 56 ).

696Liudytojas R. N. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB „( - )“ pagalbiniu darbininku, atlyginimą gavo į asmeninę banko sąskaitą AB „Swedbank“ banke. Susipažinęs su UAB „( - )“ kasos išlaidų orderiu 2015-11-02 Nr. 245 nurodė, kad orderyje yra jo parašas, tačiau nurodytų grynųjų pinigų – dienpinigių 425,71 EUR negavo. Orderį pasirašė dirbdamas Š., pasirašydamas suprato, kad pasirašo už atlyginimą ir dienpinigius gautus bankiniu pavedimu (t. 1, b. l. 105 - 106).

697Liudytojas S. S. parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB „( - )“ pagalbiniu darbininku, atlyginimą gaudavo pavedimu į asmeninę AB „Swedbank“ banko sąskaitą. Jokių komandiruotpinigių ar dienpinigių jam niekas nemokėjo. Susipažinęs su 2015 m. UAB „( - )“ kasos dokumentais nurodė, kad orderiuose, kuriuose yra jo pavardė, pasirašė jis, tačiau jokių pinigų negavo. Orderius pasirašė dirbdamas Š.. Pasirašydamas, į orderių turinį nesigilino, kadangi orderius pasirašinėjo ir kiti įmonės darbuotojai, iš jų sužinojo, kad orderius pasirašyti reikia už įmonės išlaidas patirtas už jo pragyvenimą Š. ir bilietus. Pretenzijų įmonei neturi.

698Liudytojas T. Č. parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB „( - )“ pagalbiniu darbininku - vairuotoju, visus pinigus (atlyginimą ir dienpinigius) gaudavo į asmeninę banko sąskaitą AB Danske banke. Jokių grynųjų pinigų (dienpinigių) iš UAB „( - )“ nėra gavęs. Taip pat parodė, kad 2015 m. dirbant Š. pasirašinėdavo UAB „( - )“ kasos išlaidų/pajamų orderius, manė, kad pasirašo už pinigus gautus bankiniu pavedimu. Susipažinęs su UAB „( - )“ kasos knygoje esančiais kasos pajamų/išlaidų orderiais, kuriuose yra jo pavardė, nurodė, kad negali pasakyti ar orderiuose yra jo parašai, tačiau kasos išlaidų orderiuose nurodytų sumų grynaisiais nėra gavęs, taip pat kasos pajamų orderyje nurodytos sumos nėra grąžinęs į UAB „( - )“ kasą.

699Liudytojas V. G. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB „( - )“ pagalbiniu darbininku, pinigus gaudavo tik bankiniais pavedimais, grynųjų nėra gavęs. 2015 m. UAB „( - )“ orderiuose, kuriuose yra jo pavardė, pasirašė jis, tačiau grynųjų pinigų niekada negavo ir niekada negrąžino (t. 1, b. l. 159).

700Liudytojas V. Š. parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB „( - )“ mechaniku, atlyginimą ir dienpinigius gaudavo į banko sąskaitą. Grynų pinigų nėra gavęs iš įmonės. 2015 m. UAB „( - )“ orderiuose, kuriuose yra jo pavardė, parašai yra jo, tačiau šių grynųjų pinigų negavo ir jokių pinigų negrąžino. Orderius pasirašė, nes direktorius M. P. nurodė, kad pasirašo už gautus dienpinigius.

701Liudytojas V. Z. parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB „( - )“ mechaniku, atlyginimą ir dienpinigius gaudavo tik pavedimu į asmeninę AB SEB banko mokėjimo kortelės sąskaitą. Grynaisiais pinigais joks atlyginimas ar kitokie priedai nebuvo mokami. Susipažinęs su UAB „( - )“ kasos pajamų/išlaidų orderiais, kuriuose yra jo pavardė, nurodė, kad orderiuose pasirašė jis (išskyrus 2015-08-17 KIO Nr. 164 – 1 784,03 EUR ir 2015-10-15 KIO Nr. 222 – 742,24 EUR, parašai ne jo), tačiau kasos orderiuose nurodytų sumų grynaisiais nėra gavęs ir nėra grąžinęs į UAB „( - )“ kasą. Orderius pateikdavo ir nurodydavo pasirašyti UAB „( - )“ administratorė D. G., orderius pasirašydavo, nes nenorėjo konfliktuoti su įmonės administracija.

702Liudytoja V. T. parodė, kad 2015 m. dirbdama UAB „( - )“ veterinarijos gydytoja, visus pinigus (atlyginimą ir dienpinigius) gaudavo į asmeninę banko sąskaitą AB DNB banke. Jokių grynųjų pinigų (dienpinigių) iš UAB „( - )“ nėra gavusi. Susipažinusi su UAB „( - )“ kasos knygoje esančiais kasos pajamų ir išlaidų orderiais nurodė, kad orderiuose, kuriuose yra jos pavardė, tikriausiai yra jos parašai, tačiau kasos išlaidų orderiuose nurodytų sumų grynais pinigais nėra gavusi, taip pat kasos pajamų orderyje nurodytos sumos nėra grąžinusi į UAB „( - )“ kasą. Orderius pasirašė dirbdama Š., galvodama, kad pasirašo už pinigus gautus pavedimu.

703Liudytoja V. G. parodė, kad 2015 m. dirbdama UAB „( - )“ pagalbine darbininke (pakuotoja), atlyginimą gaudavo bankiniais pavedimais į asmeninę banko sąskaitą. 2015 m. UAB „( - )“ kasos pajamų ir išlaidų orderiuose, kuriuose nurodyta jos pavardė, parašai yra jos, tačiau orderiuose nurodytų grynųjų pinigų negavo ir negrąžino. Kasos išlaidų orderius pasirašydavo, nes bendrovės direktorius sakydavo, kad reikia pasirašyti už dienpinigius, detaliau neaiškino.

704Liudytoja D. G. parodė, kad 2015 m. dirbo VĮ „( - )“ administratore. UAB „( - )“ direktorių M. P. pažįsta, nes jis yra VĮ „( - )“ vadovės J. Š. sūnus. Jos darbas buvo susijęs su šios įmonės bankinių pavedimų ir sąskaitų apmokėjimu, pagal jai pateiktus duomenis. Didžiausią savo darbo dalį praleido Š., dirbdama kitoje Š. bendrovėje. Dirbant Š., bendrovėje „H. S. AB“, administratore, kurios veikla yra skerdykla, UAB „( - )“ siųsdavo ir siunčia iš Lietuvos darbuotojus komandiruotėn, tad ji kaip administratorė į paštą gaudavo UAB „( - )“ parengtus dokumentus, su prašymu, kad juos pateiktų pasirašyti atvykusiems darbuotojams. 2015 metais duodavo UAB „( - )“ darbuotojams pasirašyti kasos išlaidų orderius ir kasos pajamų orderius, bet jokių pinigų grynaisiais nemokėjo bei jai darbuotojai jokių pinigų negražindavo. Pasirašytus dokumentus atiduodavo M. P.. Pati nerengdavo UAB „( - )“ dokumentų, dokumentus-orderius atsiųsdavo elektroniniu paštu, ji dokumentus atspausdindavo ir duodavo pasirašyti bendrovės darbuotojams. UAB „( - )“ didžioji dalis darbuotojų apie pasirašymą kasos ir išlaidų orderiuose nieko neklausdavo, o jei paklausdavo, tai ji tik atsakydavo, kad tai tiesiog atsiųsti pasirašymui bendrovės dokumentai.

705Liudytoja J. M. parodė, kad 2014-10-10 dirbant UAB „( - )“, kuri teikia apskaitos tvarkymo paslaugas, direktorius žodžiu pavedė jai tvarkyti UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą ir ją tvarkė iki 2015 m. liepos mėn. Laikotarpyje nuo 2015-01-01 iki 2015-07-01 tvarkydama UAB „( - )“ apskaitą, apskaičiuodavo darbo užmokesčio dydį, dienpinigius (įtraukdavo į apskaitą dėl komandiruočių paskyrimo), suvesdavo įplaukų mokėjimo dokumentus, rengdavo SODRAI pranešimus, pildydavo suvestinius registrus. UAB „( - )“ dokumentus, taip pat užpildytus ir pasirašytus kasos išlaidų ir pajamų orderius pateikdavo el.p. Ji UAB „( - )“ kasos pajamų ar kasos išlaidų orderių nesurašinėjo, juose nurodytų dienpinigių sumų neįrašė. Kasos operacijų registro (kasos knygos) netvarkė. Pagal 2014-10-10 sutartį Nr. ARSD – BA2014/313 UAB „( - )“ kasos dokumentus privalėjo tvarkyti pati.

706Liudytoja A. I. parodė, kad dirba UAB „( - )“ (iki 2016-11-14 pavadinimas UAB „( - )“), kuri teikia buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas. Nuo 2015 m. liepos mėn. 1 d. įmonės direktoriaus pavedimu tvarkė UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, tai yra apskaičiuodavo darbo užmokestį, dienpinigius, teikdavo SODRAI atskaitas bei deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai. UAB „( - )“ direktorius M. P. visus dokumentus, reikalingus apskaitai tvarkyti, kasos išlaidų ir pajamų orderius, sąskaitas, įsakymus, bankų sąskaitų išrašus pateikdavo el. p. Minėtų dokumentų duomenis suvesdavo į registrus. Pati UAB „( - )“ kasos išlaidų ar kasos pajamų orderių nepildė, tik pagal M. P. pateiktus įsakymus paskaičiuodavo darbuotojų darbo užmokesčio ir dienpinigių dydį, duomenis suvesdavo į exel lenteles ir jas el. p. pateikdavo M. P.. Iš M. P. el. p. gaudavo jau užpildytus kasos pajamų ir išlaidų orderius su parašais. Kas pildydavo orderius ji nežino. Taip pat nevedė kasos operacijų registro (kasos knygos). Ji užpildė ir per EDS pateikė VMI 2015 m. UAB „( - )“ pelno deklaraciją. Deklaracijoje nurodytus duomenis suvedė pagal M. P. pateiktus dokumentus.

707Specialistė R. P., dirbanti FNTT prie LR VRM Kauno apygardos valdybos ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus vyriausia specialiste, apklausta teisiamajame posėdyje patvirtino savo išvadas. Parodė, kad UAB „( - )“ specialisto išvadoje, atsakyme į 4 klausimą yra padaryta techninė klaida. Atsakyme į 4 klausimą yra viena suma yra nurodyta klaidingai, visur paskaičiuotas nuostolis bendrovei yra 29 057.34 eurų, o yra padaryta klaida nurodant 131 267.64 eurų sumą. Ši suma buvo nurodyta UAB „( - )“ išvadoje ir suma per klaidą neteisingai perkelta į UAB „( - )“ išvadą. Tai atsitiko todėl, kad buvo kopijuojamas tekstas iš vienos išvados į kitą. Visa kita išvada yra teisinga.

708Tyrimas atliktas ir padaryta išvada pagal UAB „( - )“ pateiktus dokumentus ir visos sumos yra teisingos. Rašydama atsakymą į 4 klausimą dėl UAB „( - )“ veikos, perrašė sumą iš 2016 m. gruodžio mėn. UAB „( - )“ išvados, tai ketvirtame atsakyme nukopijavus buvo palikta techninė klaida. Pripažįsta, kad pagal tyrimui pateiktus duomenis, nėra galimybės nustatyti kur buvo panaudoti grynieji pinigai gauti pagal kasos išlaidų orderius. Darbdavys, siųsdamas darbuotoją į komandiruotę užsienyje, privalo įtraukti į sąnaudas išlaidas, susijusias su komandiruote, įprastai įmonėje sąnaudos yra įtraukiamos tada, kai jos yra priskaitomos. Šiuo atveju yra pateikti dokumentai, kuriuose buvo dienpinigių mokėjimai darbuotojams. Darbuotojai patvirtino, kad faktiškai tų pinigų negavo, patvirtino, kad darbo užmokesčiai ir dalis apskaitytų dienpinigių jiems buvo mokami per banką, ką patvirtino ir apskaitos dokumentai. Šių dienpinigių jie negavo ir jie buvo išimti iš sąnaudų, kaip nepagrįstos dienpinigių sąnaudos. Ar nuo tada, kai buvo išrašyti orderiai, nepriklausomai nuo to, pas ką „kišenėje“ atsirado šie pinigai, jie turėtų būti įtraukti į bendrovės sąnaudas, nes tai numato buhalterinės apskaitos įstatymas, kuriame nurodyta, kad į apskaitą privaloma įtraukti visus buhalterinės dokumentus, juose turi būti tikrovę atitinkantys duomenys, t. y. ūkinės operacijos turinys turi būti tikras. Šiuo atveju turinys nėra tikras. Dėl papildomai pateiktų dokumentų jos nuomonė dėl išvados nepasikeitė. Darbo atlyginimas už atliktą darbą apima sąnaudas, susijusias su komandiruotpinigiais, dienpinigiais. Dalis pinigų, kuri buvo mokama grynaisiais iš kasos ir, kurių darbuotojai faktiškai negavo, jiems jie nebuvo mokami, tai patvirtino darbuotojai, tai yra nepatirtos sąnaudos, jos priskaitytos nepagrįstai. Darbuotojai apklausų metu patvirtino, kad su jais bendrovė yra atsiskaičiusi pilnai – skolų nėra. Dėl prieštaravimų, kad darbuotojai negavo dienpinigių ir, kad darbuotojai patvirtino, jog bendrovė su jais pagal pilną atlygį atsiskaitė, o pilnas atlygis apima ir komandiruotes, ir su tuo susijusias išlaidas. Ji atliko dokumentinį tyrimą, o ne susitarimus su darbuotojais. Ataskaitinis laikotarpis turi būti pripažintas už atliktas ir patirtas sąnaudas tada, kai jos buvo priskaitytos. Šiuo atveju sąnaudomis pripažinta ta dalis, kuri buvo išmokėta per bankus. Visi darbuotojai patvirtino, kad grynųjų pinigų nėra gavę, o dėl tiek kiek gavo jie patvirtino, kad su jais atsiskaityta. Jeigu UAB „( - )“ darbuotojas padarė susitarimą su darbdaviu, kad už tai, jog jam nekainuoja maitinimas, transportas, pragyvenimas, komandiruotpinigiais disponuotų pats darbdavys – tokiu atveju UAB „( - )“, tai turėjo įtraukti į sąnaudas, tai ji atliko dokumentinį tyrimą pagal pateiktus dokumentus, pagal dokumentų apskaitymą apskaitoje, pagal ikiteisminio tyrimo nustatytas faktines aplinkybes, kur darbuotojai patvirtina, kad tų pinigų negavo. Apskaitoje yra suregistruoti kasos pajamų ir išlaidų orderiai, pagal kuriuos nebuvo išmokėti ir grąžinti pinigai ir tuo bendrovei buvo padarytas nuostolis. Jai buvo pateiktos dvi „( - )“ tiekėjo išrašytos sąskaitos iš viso už 29 057.34 eurų sumą. Ši suma atitinka specialisto išvadoje nurodytam padarytam bendrovei nuostoliui, tačiau šios sąskaitos yra išrašytos, kaip D. B. tiekėjo M. P., kaip fiziniam asmeniui, tai nėra UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentai. Ji atliko tyrimą pagal bendrovės pateiktus dokumentus ir tvarkomą apskaitą. Šis dokumentus nėra bendrovės ir neturi būti vertinamas apskaitoje. Nepripažįsta, kad nuo to momento, kai darbuotojas dienpinigius palieka fiziniam asmeniui - vadovui, santykis atsiranda ne tarp darbuotojo ir įmonės, o tarp darbuotojo ir fizinio asmens – vadovo, nes atlikdama tyrimą aš vertinau bendrovės dokumentus. Byloje nebuvo duomenų, kad darbuotojai būtų turėję finansinių pretenzijų darbdaviui dėl UAB „( - )“ neišmokėtų dienpinigių, todėl jie buvo išimti iš sąnaudų, kaip nepagrįsti priskaičiuoti dienpinigiai. Duomenų, kad UAB „( - )“ suteikė darbuotojams pragyvenimą, maitinimą, nebuvo pateikta. Ji vadovavosi darbuotojų apklausų parodymais. Vadovavosi parodymais iš apklausų, nes užduotyje buvo nurodyta, kad darbuotojai tų pinigų negavo ir jai reikėjo tai įvertinti.

7092014-10-14 darbo sutartis Nr. DS/141014-1, kurioje numatyta, kad M. P. įdarbinamas UAB „( - )“ direktoriumi (t. 3, b. l. 1-3).

7102015 m. UAB „( - )“ kasos išlaidų (toliau KIO) ir kasos pajamų (toliau KPO) orderių kopijos, kur ties užrašu UAB „( - )“ direktorius M. P. yra parašai. Taip pat nurodyta, kad direktorius M. P. UAB „( - )“ 37 darbuotojams išdavė ar iš jų paėmė grynuosius pinigus, o būtent orderiuose: 2015-01-15 KPO Nr. 10, 2015-01-15 KPO Nr. 12, 2015-01-15 KPO Nr. 13, 2015-01-15 KPO Nr. 7, 2015-01-15 KPO Nr. 9, 2015-01-16 KIO Nr. 16, 2015-01-16 KIO Nr. 17, 2015-01-16 KIO Nr. 18, 2015-01-16 KIO Nr. 19, 2015-01-16 KIO Nr. 21, 2015-01-16 KIO Nr. 22, 2015-01-16 KIO Nr. 23, 2015-01-16 KIO Nr. 24, 2015-01-16 KIO Nr. 25, 2015-01-16 KIO Nr. 26, 2015-01-16 KIO Nr. 26, 2015-01-16 KIO Nr. 27, 2015-01-16 KIO Nr. 28, 2015-01-16 KIO Nr. 30, 2015-01-16 KIO Nr. 31, 2015-01-16 KPO Nr. 11, 2015-01-16 KPO Nr. 8, 2015-02-17 KIO Nr. 56, 2015-03-05 KIO Nr. 32, 2015-03-05 KIO Nr. 33, 2015-03-05 KIO Nr. 34, 2015-03-05 KIO Nr. 35, 2015-03-05 KIO Nr. 36, 2015-03-05 KIO Nr. 37, 2015-03-05 KIO Nr. 39, 2015-03-05 KIO Nr. 40, 2015-03-05 KIO Nr. 41, 2015-03-05 KIO Nr. 42, 2015-03-05 KIO Nr. 43, 2015-03-05 KIO Nr. 44, 2015-03-05 KIO Nr. 45, 2015-03-05 KIO Nr. 46, 2015-03-05 KIO Nr. 47, 2015-03-05 KIO Nr. 48, 2015-03-05 KIO Nr. 49, 2015-03-05 KIO Nr. 50, 2015-03-05 KIO Nr. 51, 2015-03-05 KIO Nr. 53, 2015-03-05 KIO Nr. 54, 2015-03-05 KIO Nr. 55, 2015-03-05 KIO Nr. 57, 2015-03-05 KIO Nr. 59, 2015-03-05 KIO Nr. 60, 2015-03-05KIO Nr. 52, 2015-03-06 KIO Nr. 87, 2015-03-16 KIO Nr. 78, 2015-03-16 KIO Nr. 83, 2015-03-24 KIO Nr. 24, 2015-03-24 KIO Nr. 62, 2015-03-24 KIO Nr. 63, 2015-03-24 KIO Nr. 64, 2015-03-24 KIO Nr. 65, 2015-03-24 KIO Nr. 66, 2015-03-24 KIO Nr. 67, 2015-03-24 KIO Nr. 70, 2015-03-24 KIO Nr. 71, 2015-03-24 KIO Nr. 72, 2015-03-24 KIO Nr. 74, 2015-03-24 KIO Nr. 75, 2015-03-24 KIO Nr. 76, 2015-03-24 KIO Nr. 77, 2015-03-24 KIO Nr. 79, 2015-03-24 KIO Nr. 80, 2015-03-24 KIO Nr. 82, 2015-03-24 KIO Nr. 84, 2015-03-24 KIO Nr. 85, 2015-03-24 KIO Nr. 88, 2015-03-24 KIO Nr. 89, 2015-03-24KIO Nr. 74, 2015-04-09 KIO Nr. 115, 2015-04-09 KIO Nr. 116, 2015-04-17 KPO Nr. 17, 2015-04-17 KPO Nr. 18, 2015-04-17 KPO Nr. 19, 2015-04-17 KPO Nr. 20, 2015-04-20 KIO Nr. 100, 2015-04-20 KIO Nr. 101, 2015-04-20 KIO Nr. 102, 2015-04-20 KIO Nr. 103, 2015-04-20 KIO Nr. 104, 2015-04-20 KIO Nr. 105, 2015-04-20 KIO Nr. 106, 2015-04-20 KIO Nr. 107, 2015-04-20 KIO Nr. 108, 2015-04-20 KIO Nr. 109, 2015-04-20 KIO Nr. 110, 2015-04-20 KIO Nr. 111, 2015-04-20 KIO Nr. 114, 2015-04-20 KIO Nr. 69, 2015-04-20 KIO Nr. 90, 2015-04-20 KIO Nr. 91, 2015-04-20 KIO Nr. 92, 2015-04-20 KIO Nr. 93, 2015-04-20 KIO Nr. 94, 2015-04-20 KIO Nr. 97, 2015-04-20 KIO Nr. 98, 2015-04-20 KIO Nr. 99, 2015-04-20KIO Nr. 112, 2015-04-24 KIO Nr. 81, 2015-05-15 KIO Nr. 118, 2015-05-15 KIO Nr. 119, 2015-05-15 KIO Nr. 120, 2015-05-15 KIO Nr. 121, 2015-05-15 KIO Nr. 122, 2015-05-15 KIO Nr. 123, 2015-05-15 KIO Nr. 125, 2015-05-15 KIO Nr. 126, 2015-05-15 KIO Nr. 128, 2015-05-15 KIO Nr. 129, 2015-05-15 KIO Nr. 130, 2015-05-15 KIO Nr. 131, 2015-05-15 KIO Nr. 132, 2015-05-15 KIO Nr. 133, 2015-05-15 KIO Nr. 134, 2015-05-15 KIO Nr. 135, 2015-05-15 KIO Nr. 136, 2015-05-15 KIO Nr. 137, 2015-05-15 KIO Nr. 138, 2015-05-15 KIO Nr. 139, 2015-05-15 KIO Nr. 140, 2015-05-15 KIO Nr. 141, 2015-05-15 KIO Nr. 142, 2015-05-15 KIO Nr. 143, 2015-05-15 KIO Nr. 145, 2015-05-15 KPO Nr. ( - ), 2015-05-15 KPO Nr. ( - ), 2015-05-15 KPO Nr. ( - ), 2015-05-15 KPO Nr. ( - ), 2015-07-20 KPO Nr. ( - ), 2015-07-20 KPO Nr. ( - ), 2015-07-20 KPO Nr. ( - ), 2015-07-20 KPO Nr. BAR06, 2015-08-17 KIO Nr. 146, 2015-08-17 KIO Nr. 147, 2015-08-17 KIO Nr. 148, 2015-08-17 KIO Nr. 149, 2015-08-17 KIO Nr. 150, 2015-08-17 KIO Nr. 151, 2015-08-17 KIO Nr. 152, 2015-08-17 KIO Nr. 153, 2015-08-17 KIO Nr. 154, 2015-08-17 KIO Nr. 155, 2015-08-17 KIO Nr. 156, 2015-08-17 KIO Nr. 157, 2015-08-17 KIO Nr. 158, 2015-08-17 KIO Nr. 159, 2015-08-17 KIO Nr. 160, 2015-08-17 KIO Nr. 161, 2015-08-17 KIO Nr. 162, 2015-08-17 KIO Nr. 163, 2015-08-17 KIO Nr. 164, 2015-08-17 KIO Nr. 165, 2015-08-17 KIO Nr. 166, 2015-08-17 KIO Nr. 167, 2015-08-17 KIO Nr. 168, 2015-08-17 KIO Nr. 169, 2015-08-17 KIO Nr. 170, 2015-08-17 KIO Nr. 171, 2015-08-18 KIO Nr. 173, 2015-08-18 KIO Nr. 174, 2015-09-10 KIO Nr. 176, 2015-09-10 KIO Nr. 177, 2015-09-10 KIO Nr. 179, 2015-09-10 KIO Nr. 181, 2015-09-10 KIO Nr. 182, 2015-09-10 KIO Nr. 183, 2015-09-10 KIO Nr. 184, 2015-09-10 KIO Nr. 185, 2015-09-10 KIO Nr. 186, 2015-09-10 KIO Nr. 187, 2015-09-10 KIO Nr. 188, 2015-09-10 KIO Nr. 190, 2015-09-10 KIO Nr. 191, 2015-09-10 KIO Nr. 192, 2015-09-10 KIO Nr. 193, 2015-09-10 KIO Nr. 194, 2015-09-10 KIO Nr. 195, 2015-09-10 KIO Nr. 196, 2015-09-10 KIO Nr. 197, 2015-09-10 KIO Nr. 198, 2015-09-10 KIO Nr. 199, 2015-09-10 KIO Nr. 200, 2015-09-10 KIO Nr. 201, 2015-09-10 KIO Nr. 202, 2015-09-10 KIO Nr. 203, 2015-09-10 KIO Nr. 204, 2015-09-10 KIO Nr. 205, 2015-09-10 KIO Nr. 206, 2015-10-15 KIO Nr. 207, 2015-10-15 KIO Nr. 208, 2015-10-15 KIO Nr. 209, 2015-10-15 KIO Nr. 210, 2015-10-15 KIO Nr. 211, 2015-10-15 KIO Nr. 212, 2015-10-15 KIO Nr. 213, 2015-10-15 KIO Nr. 214, 2015-10-15 KIO Nr. 215, 2015-10-15 KIO Nr. 216, 2015-10-15 KIO Nr. 217, 2015-10-15 KIO Nr. 218, 2015-10-15 KIO Nr. 219, 2015-10-15 KIO Nr. 220, 2015-10-15 KIO Nr. 221, 2015-10-15 KIO Nr. 222, 2015-10-15 KIO Nr. 223, 2015-10-15 KIO Nr. 225, 2015-10-15 KIO Nr. 226, 2015-10-15 KIO Nr. 227, 2015-10-15 KIO Nr. 228, 2015-10-15 KIO Nr. 229, 2015-10-15 KPO Nr. ( - ), 2015-10-15 KPO Nr. ( - ), 2015-10-15 KPO Nr. ( - ), 2015-10-16 KIO Nr. 231, 2015-11-02 KIO Nr. 233, 2015-11-02 KIO Nr. 234, 2015-11-02 KIO Nr. 235, 2015-11-02 KIO Nr. 236, 2015-11-02 KIO Nr. 237, 2015-11-02 KIO Nr. 238, 2015-11-02 KIO Nr. 241, 2015-11-02 KIO Nr. 242, 2015-11-02 KIO Nr. 243, 2015-11-02 KIO Nr. 244, 2015-11-02 KIO Nr. 245, 2015-11-02 KPO Nr. ( - ), 2015-11-02 KPO Nr. ( - ), 2015-11-02 KPO Nr. ( - ), 2015-11-02 KPO Nr. ( - ), 2015-11-02 KPO Nr. ( - ), 2015-11-02 KPO Nr. ( - ), 2015-11-02 KPO Nr. ( - ), 2015-11-02 KPO Nr. ( - ), 2015-11-02 KPO Nr. ( - ), 2015-11-02 KPO Nr. ( - ), 2015-11-02 KPO Nr. ( - ), 2015-11-02 KPO Nr. ( - ), 2015-11-02 KPO Nr. ( - ), 2015-11-02 KPO Nr. ( - )/1, 2015-11-02 KPO Nr. ( - ), 2015-11-02 KPO Nr. ( - ), 2015-11-02 KPO Nr. ( - ), 2015-11-02 KPO Nr. ( - ), 2015-11-02 KPO Nr. ( - ), 2015-11-02 KPO Nr. ( - ), 2015-11-02 KPO Nr. ( - ), 2015-11-02 KPO Nr. ( - ), 2015-11-02 KPO Nr. ( - ), 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) ( t. 3, b. l. 34 - 200; t. 4, b. l. 1 – 87 ).

7112016-12-07 AB DNB banko rašte Nr. 30.89-143/3573 ir M. P. vardu registruotos AB DNB banko sąskaitos Nr. ( - ) išraše, kur nurodyta, kad M. P. vardu registruotos sąskaitos Nr. ( - ) išraše už 2015 m. M. P. iš UAB „( - )“ iš sąskaitos Nr. LT ( - ) pervedė (per 10 kartų) 140159,87 EUR, kurie buvo išgryninti bankomatuose (t. 4, b. l.130 - 131, 133 - 148).

7122016-12-22 FNTT KAV ŪFVTS specialisto išvadoje Nr. 5-2/174 dėl UAB ,,( - )“ ūkinės finansinės veiklos, kur 2 p. nurodyta, kad Bendrovės direktorius M. P. tiriamuoju laikotarpiu (2015 m.) į UAB „( - )“ kasą įnešė iš viso 149 163,54 EUR sumą, iš jų: 140 163,54 EUR suma įnešti grynieji pinigai į kasą atsiskaitymams, gauti iš UAB „( - )“ ( - ) (EUR) banko sąskaitos esančios AB DNB banke, gavo iš banko 140 159,87 EUR sumą. M. P. gauti pinigai iš UAB „( - )“ banko sąskaitos esančios AB DNB banke ir grynųjų pinigų įnešimai į kasą įvertinti UAB „( - )“ tvarkomoje buhalterinėje apskaitoje; 9000,00 EUR direktoriaus M. P. paskola Bendrovei. 2015-08-18 M. P. paskola grąžinta pavedimu iš UAB „( - )“ ( - ) (EUR) banko sąskaitos esančios AB DNB banke. M. P. paskola Bendrovei ir Bendrovės paskolos grąžinimas M. P. įvertinti UAB „( - )“ tvarkomoje buhalterinėje apskaitoje.

713Pagal UAB „( - )“ tvarkomą apskaitą per 2015 m., atskaitingas asmuo, direktorius M. P. iš ( - ) (EUR) banko sąskaitos esančios AB DNB banke gavo 140 159,87 EUR sumą, į Bendrovės kasą įnešė 140 163,54 EUR sumą, Bendrovės įsipareigojimai M. P. 2015-12-31 datai sudarė 3,67 EUR (140 163,54 EUR – 140 159,87 EUR) sumą. M. P. įnešti grynieji pinigai į kasą atsiskaitymams, gauti iš UAB „( - )“ ( - ) (EUR) banko sąskaitos esančios AB DNB banke įvertinti Bendrovės tvarkomoje apskaitoje, registruojant ūkines operacijas apskaitos registre „Sąskaitų istorija“ 24351 „Atskaitingas asmuo M. P.“ buhalterinėje sąskaitoje. UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos tyrimui nepateikė atskaitingo asmens, direktoriaus M. P. avansinių apyskaitų už 2015 metus.

714UAB „( - )“ nesilaikė 2000-02-17 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 179 Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo patvirtintų taisyklių – 9 p., kuris nurodo, kad „<...>. Atskaitingas asmuo, gautais pinigais atsiskaitęs su kitais ūkio subjektais, fiziniais asmenimis, pateikia vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui) pinigų sumokėjimo įrodymo dokumentus, kuriuos surašo į avanso ataskaitą, – nurodo joje šių dokumentų pavadinimus, numerius, datas, išmokėtas sumas. Atskaitingas asmuo atsiskaito vyriausiojo buhalterio (buhalterio) nustatyta ir ūkio subjekto vadovo patvirtinta tvarka ir terminais, tačiau ne rečiau kaip kartą per mėnesį<...>“.

715Taip pat išvadose nurodyta, kad įvertinus ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis, UAB „( - )“ 2015 m. apskaitoje įvertino ir į apskaitos registrus įrašė neįvykusias ūkines operacijas, t. y. įvertino kasos išlaidų orderiuose įformintus darbuotojams išmokėtus grynuosius pinigus (dienpinigius) 156 655,51 EUR sumai ir kasos pajamų orderiuose įformintus darbuotojų avansų ar dienpinigių permokų grąžinimą į Bendrovės kasą 25 387,87 EUR sumai, kurie darbuotojų teigimu jiems nebuvo išmokėti ir kurių jie negrąžino. Tyrimui nepateikti duomenys kur buvo panaudoti kasos išlaidų orderiuose įforminti darbuotojams išmokėti grynieji pinigai (dienpinigiai) iš kasos 156 655,51 EUR sumai, ir kasos pajamų orderiuose įforminti darbuotojų avansų ar dienpinigių permokų grąžinimai į Bendrovės kasą 25 387,87 EUR sumai. Dėl to Bendrovei padarytas 131 267,64 EUR sumai nuostolis.

7162001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 - 21 str. 1 d. nurodo „Už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas“, 2 d. nurodo „Už apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų išsaugojimą įstatymų nustatyta tvarka atsako ūkio subjekto vadovas“.

717VĮ Registrų centro LR Juridinių asmenų registro išrašo duomenimis, nuo 2014-10-09 UAB „( - )“ vadovo pareigas nuo 2014-10-15 ėjo M. P.. VRM ICDB SODROS duomenų bazės gautais duomenimis, tiriamojoje įmonėje UAB „( - )“ M. P. dirba nuo 2014-10-15. UAB „( - )“ kasininkas buvo Bendrovės direktorius M. P. (t. 2, b. l. 164 - 194).

7182014-10-10 sutartis Nr. ARSD – BA2014/313, kur nurodyta, kad UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą tvarkė buhalterinę apskaitą tvarkanti įmonė UAB „( - )“ ( t. 3, b. l. 4 - 14).

7192016-04-20 dokumentų paėmimo aktu Nr. 04/11-1-28-3487-D paimti 2015 m. UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentai bei 2015 m. kasos knyga, kurioje yra kasos pajamų ir išlaidų orderiai (t.1, b. l. 24).

7202016-02-25 UAB „( - )“ pateikė metinę pelno mokesčių deklaraciją už 2015 m. (forma PLN2014), kur 52 eilutėje įrašyta 84 893 EUR „Apskaičiuota apmokestinamojo pelno suma“, deklaracijos 55, 59, 62 ir 64 eilutėse įrašyta 12 734 EUR pelno mokesčio suma mokėtina į biudžetą (t.4, b. l. 94 - 95).

7212017-01-26 specialisto paaiškinimų protokole, kur nurodyta, kad pagal ikiteisminio tyrimo metu surinkus duomenis, ūkinės finansinės veiklos tyrimo metu nustatyta, kad UAB „( - )“ pagal kasos išlaidų orderius, kuriuose įforminti dienpinigių mokėjimai UAB „( - )“ darbuotojams buvo neišmokėta 131 267,64 EUR suma dienpinigių, ir bendrovei padarytas 131 267,64 EUR sumai nuostolis. Pagal tyrimui pateiktus duomenis nebuvo galimybės nustatyti kur buvo panaudoti 131 267,64 EUR (( - ) 655,51 EUR suma – KPO 25 387,87 EUR suma) įforminti darbuotojams išmokėti grynieji pinigai (dienpinigiai).

722UAB „( - )“ darbuotojams pagal buhalterinę apskaitą neišmokėta 131 267,64 EUR suma dienpinigių. Neišmokėjus darbuotojams nurodytų dienpinigių UAB „( - )“ buhalterinė apskaita būtų tvarkoma pažeidžiant: 2001?12-20 LR Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX?675 – 21 str. 3 d. „Komandiruočių sąnaudos iš pajamų atskaitomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka“; Respublikos Vyriausybės 2003-01-28 nutarimus Nr. 99 patvirtintų Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių – 2 punktą „Apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, iš pajamų atskaitomomis komandiruočių sąnaudomis laikomos šios patirtos su vieneto darbuotojo <...> komandiruote į užsienį susijusios išlaidos <...>“ 2.1. d. „dienpinigių išlaidos“, nes 2015 m. UAB „( - )“ iš pajamų atskaitė nepatirtas komandiruočių sąnaudas, kurios sudarė 131 267,64 EUR sumą (dienpinigių išlaidas); 2001?12-20 LR Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX?675 – 5 str. 1 d. „Lietuvos vieneto, nuolatinių buveinių apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 15 procentų mokesčio tarifą“, 17 str. 1 d. „Leidžiami atskaitymai yra visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai vieneto sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti <...>“, nes UAB „( - )“ neteisingai 2015 m. padidino leidžiamus atskaitymus 131 267,64 EUR suma (2015 m. nepatirtos dienpinigių sąnaudos) ir nuo šios sumos (131 267,64 EUR) nepaskaičiavo, nedeklaravo ir nesumokėjo 19 690 EUR sumos (131 267,64 EUR x 15% = 19 690,15 EUR) mokėtino pelno mokesčio į biudžetą.

723Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovei neišmokėjus priskaičiuotų, bet neišmokėtų dienpinigių darbuotojams, UAB „( - )“ 2016-02-25 Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktoje Metinėje pelno mokesčio deklaracijoje už 2015 m. (forma PLN2014) įrašė neteisingus duomenis apie UAB „( - )“ pelną ir turto naudojimą, nes: deklaracijos 52 eilutėje įrašė 84 893 EUR „Apskaičiuota apmokestinamojo pelno sumą“, turėjo įrašyti 216 161 EUR sumą, t. y. 131 267,64 EUR suma daugiau, (84 793 EUR + 131 267,64 EUR 2015 m. nepatirtos dienpinigių sąnaudos) apmokestinamojo pelno, dėl to deklaracijos 55, 59, 62 ir 64 eilutėse apskaičiavo ir įrašė 12 734 EUR pelno mokesčio sumą mokėtiną į biudžetą, o turėjo apskaičiuoti, įrašyti ir deklaruoti 32 424 EUR, t. y. 19 690 EUR suma daugiau mokėtino pelno mokesčio į biudžetą, ir dėl to nesumokėjo 19 690 EUR sumos pelno mokesčio į biudžetą (t. 4, b. l. 89 - 91).

724Veikų kvalifikavimas ir vertinimas

725Pagal BK 183 straipsnį atsako tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą ar turtinę teisę. Taigi objektyviai turto pasisavinimas pasireiškia neteisėtu, neatlygintinu kaltininkui svetimo, jam patikėto ar jo žinioje buvusio turto (turtinės teisės) pavertimu savo turtu (turtine teise), pažeidžiant turto patikėjimo ar perdavimo jo žiniai sąlygas. Šiuo atveju kaltininkas jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą neteisėtai ir neatlygintinai paverčia savo turtu, t. y. ima elgtis su juo kaip su nuosavu ir taip padaro žalos turto savininkui. Svetimo turto pasisavinimas laikomas baigta nusikalstama veika, kai kaltininkas įgyja galimybę turtą valdyti ir (ar) juo naudotis, ir (ar) disponuoti savo nuožiūra, o svetimos turtinės teisės pasisavinimo baigtumas sietinas su atitinkamo juridinio fakto įtvirtinimo momentu, kai kaltininkas juridiškai tampa turtinės teisės turėtoju, nepriklausomai nuo to, ar jis ją įgyvendino (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-84/2012, 2K-P-78/2012).

726Kvalifikuojant kaltininko veiką pagal BK 183 straipsnį, turi būti nustatyti ir subjektyvieji šios nusikalstamos veikos požymiai. Subjektyvieji turto pasisavinimo požymiai yra tai, kad ši nusikalstama veika padaroma esant tiesioginei tyčiai. Tiesioginė tyčia turto pasisavinimo atveju reiškia, kad kaltininkas, kuriam yra patikėtas (buvęs jo žinioje) svetimas turtas, neteisėtai disponuodamas juo, pavyzdžiui, paimdamas jį iš bendrovės kasos, nori paversti jį savo nuosavu turtu, taip siekdamas naudos turto savininko sąskaita (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-13-693/2013).

727Teismų praktikoje ne kartą pažymėta, jog, darant išvadą dėl įmonės vadovo veiksmų atitikties ar neatitikties BK 183 straipsnyje įtvirtintos turto pasisavinimo sudėties požymiams, turi būti tiriamos ir vertinamos bylos aplinkybės, patvirtinančios ar paneigiančios tokių pinigų panaudojimo įmonės reikmėms faktą. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, jog kaltininko tvirtinimai, kad bendrovės lėšos iš tikrųjų buvo panaudotos bendrovės reikmėms, nors tai neužfiksuota buhalterinėje apskaitoje ir nepatvirtinta kitais įrodymais, nėra pakankamas pagrindas paneigti tai, kad įmonės turtas buvo pasisavintas (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-208/2008, 2K-368/2008, 2K-163/2009, 2K-P-78-2012). Pagal BPK 20 straipsnio 4 dalį įrodymais gali būti tik duomenys, kuriuos galima patikrinti BPK numatytais proceso veiksmais. Dėl to kaltininko tvirtinimai dėl pinigų panaudojimo įmonės reikmėms turi būti pagrįsti konkrečiais duomenimis, o ne deklaratyvaus pobūdžio teiginiais, kurių neįmanoma patikrinti procesinėmis priemonėmis. Tokia nuostata nereiškia, kad įrodinėjimo pareiga perkeliama kaltininkui ir pažeidžiama nekaltumo prezumpcija (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-84/2012, 2K-P-78-2012). Nenustačius kaltininko sumanymo disponuoti iš įmonės paimtomis lėšomis jos naudai (interesams), kvalifikuojant kaltininko veiką kaip turto pasisavinimą (BK 183 straipsnis), neturi reikšmės, kokiais kitais tikslais (pavyzdžiui, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims) tokios lėšos buvo naudojamos. Taigi tai, kad nėra nustatyta, kokiais kitais, nesusijusiais su įmonės poreikių tenkinimu, tikslais buvo naudojamos įmonės lėšos, savaime nepaneigia turto pasisavinimo sudėties buvimo kaltininko padarytoje veikoje (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-462-489/2016).

728Teisminio bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kaltinamasis M. P., būdamas UAB,,( - )“ direktoriumi, pagal užimamas pareigas valdydamas įmonei priklausančius grynuosius pinigus, laikotarpyje nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31, suklastodamas 208 UAB „( - )“ kasos išlaidų orderius, kuriuose nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie tai, kad viso 156.655,51 Eur pagal šiuos orderius išmokėjo 37 UAB „( - )“ darbuotojams bei suklastodamas 46 UAB „( - )“ kasos pajamų orderius, kuriuose nurodė tikrovės neatitinkančius duomenis, apie UAB „( - )“ darbuotojams grąžintas 25.387,87 Eur, ir minėtus orderius pateikdamas įvertinti įmonės apskaitoje, taip melagingai apskaitydamas apskaitoje neišmokėtas lėšas, pasisavino didelės viršijančios 250 MGL vertės, UAB „( - )“ priklausančias pinigines lėšas 131 267,64 eurų sumoje.

729Taip pat nustatyta, kad M. P. laikotarpyje nuo 2015-11-01 iki 2016-04-01, jau būdamas UAB „( - )“ direktoriumi, 2015 m. surašė 10 kasos išlaidų orderių, o 2016 m. -33 kasos išlaidų orderius, kuriuose nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie UAB „( - )“ darbuotojams išmokėtus grynuosius pinigus 29057,34 Eur sumoje, nors kaltinime nurodytiems darbuotojams grynieji pinigai nebuvo išmokėti, taip pat du kasos išlaidų orderius apie avanso grąžinimą, bei pasirašęs juos kaip bendrovės direktorius ir kasininkas, darbuotojams pasirašius, jis žinodamas, kad šiuose kasos pajamų ir išlaidų orderiuose įrašyti tikrovės neatitinkantys duomenys, juos pateikė buhalterinę apskaitą tvarkančiam asmeniui, kuri, nežinodama apie direktoriaus daromą nusikalstamą veiką, juos įtraukė į UAB ( - )“ buhalterinę apskaitą, įregistruodama neįvykusias ūkines operacijas, tokiu būdu M. P. pasisavino jo žinioje buvusį didelės vertės 2580 MGL viršijančią sumą svetimą UAB ,,( - )“ turtą – grynuosius pinigus 29057,34 Eur sumoje.

730Dėl nusikalstamų veikų, numatytų BK 183 straipsnio 2 dalyje

731Nors kaltinamasis M. P. kaltu neprisipažino, neigė pasisavinęs UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ pinigines lėšas, nes jos, darbuotojų sutikimu, buvo išmokėtos kaip dienpinigiai jam pačiam kaip fiziniam asmeniui, iš kurių jis D. B. įmonei sumokėjo už UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ darbuotojų maitinimą ir apgyvendinimą ir, kadangi piniginių lėšų nepasisavino, jos buvo panaudotos įmonės veikloje, todėl teigė, kad deklaracijos buvo pildomos tinkamai ir įmonių buhalterinė apskaita tvarkoma teisingai, tačiau tokius jo parodymus teismas vertina kaip siekimą bet kokiu būdu išvengti baudžiamosios atsakomybės. Teismas, vertindamas kaltinamojo parodymus, pažymi, kad jie nebuvo nuoseklūs, kaltinamasis juos keitė. M. P. duodamas parodymus ikiteisminio tyrimo metu dėl UAB „( - )“ teigė, kad darbuotojams išmokėjo visus dienpinigius grynaisiais pinigais pagal kaltinimuose nurodytus kasos išlaidų ir kasos pajamų orderius, pats juos surašė ir davė pasirašyti darbuotojams, o jau 2017-06-26 apklaustas įtariamuoju teigė, kad pagal žodinį susitarimą su UAB „( - )“ darbuotojais, pinigus, kurie turėjo būti išmokėti darbuotojams, pasiliko sau kaip fizinis asmuo, kad apmokėti darbuotojų išlaidas už nakvynę, maitinimą bei kelionę. Apklausos metu dėl veikų, susijusių su UAB „( - )“, kaltinamasis teigė, kad pinigus, kurie turėjo būti išmokėti darbuotojams, pasiliko sau kaip fizinis asmuo, kad apmokėtų darbuotojų išlaidas už nakvynę, maitinimą bei kelionę. Šiuos pasikeitusius parodymus jis patvirtino ir duodamas parodymus teisminio nagrinėjimo metu, tačiau dėl ko jo parodymai pasikeitė, paaiškinti negalėjo. Nors kaltinamasis M. P. savo kaltės nepripažino, tačiau teisminio nagrinėjimo metu, ištyrus faktines bylos aplinkybes, nustatyta, kad jis padarė inkriminuojamas nusikalstamas veikas. Pažymima, kad teisminio nagrinėjimo metu dvi baudžiamosios bylos buvo sujungtos į vieną, nes M. P. kaltinamas atlikęs tuos pačius veiksmus tik skirtingose įmonėse ir skirtingu laikotarpiu.

732Byloje surinktų įrodymų visuma, patvirtina, kad įmonių darbuotojai pagal kaltinime minimus kasos išlaidų ir pajamų orderius grynųjų pinigų negavo ir jų negrąžino į įmonės sąskaitą ir nežino kaip jie buvo panaudoti. Teisiamajame posėdyje liudytojais apklausti darbuotojai teigė, kad jiems buvo sakoma, kad ant orderių reikia pasirašyti, nes tai išlaidos už maitinimą, pragyvenimą bei kelionę, tačiau jie grynųjų pinigų negavo, atlyginimai buvo mokami bankiniais pavedimais į kortelę. UAB „( - )“ darbuotojai A. N., A. D., A. J., A. V., A. V., A. S., A. B., A. Z., Č. P., D. Ž., D. J., E. Š., E. P., E. M., G. Š., G. J., I. K., J. Š., N. M., O. K., P. S., R. J., R. R., R. S., R. V., R. S., R. Č., R. V., R. P., R. N., S. S., T. Č., V. G., V. Š., V. Z., V. T., V. G., patvirtino, kad pagal jiems pateiktus pasirašyti orderius grynųjų pinigų negavo ir avansų negrąžino. Pažymima, kad šių darbuotojų kasos išlaidų ir kasos pajamų orderiai yra surašyti ir jau jiems nebedirbant įmonėje „( - )“ ir šie orderiai įtraukti į įmonės buhalterinę apskaitą. Be to, liudytojais apklausti įmonės „( - )“ darbuotojai A. N., A. S., A. Z., E. Š., G. Š., I. K., J. Š., patvirtino, kad ant kasos išlaidų ir kasos pajamų orderių yra ne jų parašai ir jie pateiktų dokumentų nepasirašė.

733Liudytojai UAB „( - )“ darbuotojai: R. R., V. V., M. R., M. M., A. K., A. S., R. S., D. Ž., E. D., G. M., V. T., A. M., A. G., R. S., R. P., T. K., G. T., S. T., M. R., A. V., E. S., K. K. patvirtino, kad pagal jiems pateiktus pasirašyti orderius grynųjų pinigų negavo ir avansų negrąžino. Be to, liudytojai - R. R., V. V., M. R., M. M., A. S., D. Ž., E. D., V. T., A. G., M. R. patvirtino, kad ant kasos išlaidų ir kasos pajamų orderių yra ne jų parašai ir jie pateiktų dokumentų nepasirašė. Tai, kad minėti liudytojai nepasirašė ant jų vardu išrašytų kasos išlaidų ir kasos pajamų orderių patvirtina ir 2017-01-05 specialisto išvada Nr. 11-2660(16), kurioje nustatyta, kad tyrimui pateiktuose kasos išlaidų orderiuose pasirašė ne V. V., V. T., D. Ž., A. K.. 2016-12-22 Specialisto išvadoje Nr. 5-2/174 dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos nustatyta, kad apibendrinus ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis ir UAB „( - )“ buhalterinėje apskaitoje įvertintų dokumentų duomenis nustatyta, kad UAB „( - )“ buhalterinėje apskaitoje įvertino neįvykusias grynųjų pinigų išmokėjimo ūkines operacijas, dėl to UAB „( - )“ darbuotojams neišmokėtų pinigų ir Bendrovei padarytas nuostolis 131.267,64 Eur. Ir pagal tyrimui pateiktus duomenis nėra galimybės nustatyti, kur buvo panaudoti 131.267,64 Eur darbuotojams išmokėti pinigai. 2017-01-27 Specialisto išvadoje Nr. 5-2/9 dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos nustatyta, kad apibendrinus ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis ir UAB „( - )“ buhalterinėje apskaitoje įvertintų dokumentų duomenis nustatyta, kad UAB „( - )“ buhalterinėje apskaitoje įvertino neįvykusias grynųjų pinigų išmokėjimo ūkines operacijas, dėl to UAB „( - )“ darbuotojams neišmokėti ir Bendrovei padarytas nuostolis: 2015 m. – 8 052,50 EUR , 2016 m. – 21 004,84 EUR, viso 29.057,34 Eur nuostolis. Ir pagal tyrimui pateiktus duomenis nėra galimybės nustatyti, kur buvo panaudoti šie 29.057,34 Eur darbuotojams išmokėti pinigai. Kaltinamasis ikiteisminio tyrimo metu pateikė papildomus duomenis – rašytinius susitarimus „ Dėl darbuotojų darbo funkcijų ir atsiskaitymo vykdymo pasekmių“, kuriais jie patvirtino, kad pasirašydami ant kasos orderių dėl sumų, susijusių su komandiruočių metu skirtų dienpinigių išmokėjimu ir grąžinimu, Darbuotojai realiai jokių pinigų negavo ir negrąžino, tačiau sutiko, kad šiomis lėšomis disponuotų Darbdavys ir pageidavo, kad Darbdavys tiesiogiai atsiskaitytų už maitinimo, nakvynės, transporto ir kt. paslaugas, suteiktas darbuotojams pastarųjų komandiruočių metu, ir sutartį su DB kompanija „( - )“, tačiau teismo nuomone, jie nepatvirtina, kad M. P., gavęs grynuosius pinigus iš UAB „( - )“ ir „( - )“ kasos, juos panaudojo įmonės reikmėms, kadangi pateikti susitarimai buvo pasirašyti jau besibaigiant ikiteisminiam tyrimui laikotarpyje nuo 2017 balandžio mėnesio, be to, šie asmenys, įvardinti prašymuose, apklausti liudytojais patvirtino, kad įsidarbinant tokio susitarimo nebuvo, juos tenkino sąlygos, kad darbdavys moka už kelionę, pragyvenimą ir maistą, o rašytiniai susitarimai jau atsirado jiems nebedirbant šioje įmonėje. Be to, specialisto išvadas surašiusi specialistė R. P., duodama parodymus tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisminio nagrinėjimo metu, patvirtino, kad pateikti Susitarimai (patvirtinimai) „Dėl darbuotojų darbo funkcijų ir atsiskaitymo vykdymo pasekmių“ ir 2015-02-10 Sutartis dėl maitinimo, apgyvendinimo ir transportavimo paslaugų, kuri sudaryta tarp fizinio asmens M. P. (o ne UAB „( - )“) ir D. B. kompanijos „( - )“, nekeičia specialisto išvadų „Dėl UAB „( - )“ ir UAB ,,( - )“ ūkinės finansinės veiklos“ esmės, nes kasos išlaidų ir pajamų orderiuose registruotos neįvykusios grynųjų pinigų išmokėjimo/grąžinimo ūkinės operacijos, kadangi Darbuotojai realiai jokių pinigų pagal kasos pajamų orderius negavo ir negrąžino. Pažymima, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota teismų praktika, kad kaltininko parodymai, jog įmonės pinigai buvo paimti ir naudojami įmonės reikmėms, to nepagrindžiant konkrečiomis aplinkybėmis ir, nesant kitų jo parodymus patvirtinančių įrodymų, savaime nėra pakankamas pagrindas paneigti turto pasisavinimo sudėties buvimą jo padarytoje veikoje. Kaltininko tvirtinimai dėl pinigų panaudojimo įmonės reikmėms turi būti paremti konkrečiomis aplinkybėmis, o ne deklaratyvaus pobūdžio teiginiais, kurių neįmanoma patikrinti procesinėmis priemonėmis. BK 20 straipsnio 4 dalies nuostata (įrodymais gali būti tik tokie duomenys, kuriuos galima patikrinti Baudžiamojo proceso kodekse numatytais proceso veiksmais) suponuoja, kad toks reikalavimas negali būti traktuojamas kaip įrodinėjimo pareigos perkėlimas kaltininkui. Nenustačius kaltininko sumanymo disponuoti iš įmonės paimtomis lėšomis jos naudai (interesais), kvalifikuojant kaltininko veiką kaip turto pasisavinimą (BK 183 str.), neturi reikšmės, kokiais kitais tikslais (pvz., siekiant naudos sau ar kitiems asmenims) tokios lėšos buvo naudojamos. Taigi tai, kad nėra nustatyta, kokiais kitais, nesusijusiais su įmonės poreikių tenkinimu, tikslais buvo naudojamos įmonės lėšos, savaime nepaneigia turto pasisavinimo sudėties buvimo kaltininko padarytoje veikoje (kasacinės nutartys Nr. 2K-7-84/2012, 2K-213/2012).

734Taigi nagrinėjamoje byloje įvertinus įrodymus, daroma pagrįsta išvada, kad įmonių „( - )“ ir „( - )“ direktorius M. P., būdamas ir įmonės kasininku, žinodamas, kad kasos išlaidų ir kasos pajamų orderiuose įrašyti melagingi duomenys apie grynųjų pinigų išmokėjimą, bei pagal juos grynieji pinigai juose nurodytiems darbuotojams nebuvo išmokėti, jis juos iš kasos išsiėmė ir įgijo realią galimybę jais naudotis bei disponuoti savo nuožiūra. Būtent nuo šio momento įmonės „( - )“ ir „( - )“ neteko jai nuosavybės teise priklausančio turto, o M. P. jį neteisėtai ir neatlygintinai užvaldė, taip padarydamas bendrovėms turtinės žalos. M. P. pasisavino UAB „( - )“ priklausančias pinigines lėšas 131 267,64 eurų sumoje ir UAB ,,( - )“ priklausančias pinigines lėšas 29 057,34 Eur sumoje, o tai, vadovaujantis BK 190 straipsnyje pateiktu turto vertės išaiškinimu, laikoma didelės vertės turto pasisavinimu. Todėl M. P. veiksmai yra kvalifikuojami pagal BK 183 straipsnio 2 dalį (dvi nusikalstamos veikos: viena dėl UAB „( - )“, kita dėl UAB „( - )“ turto pasisavinimo).

735Dėl nusikalstamų veikų, numatytų BK 222 straipsnio 1 dalyje

736Pagal BK 222 straipsnio 1 dalį baudžiamoji atsakomybė kyla tam, kas apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą arba paslėpė, sunaikino ar sugadino apskaitos dokumentus, jeigu dėl to nebuvo galima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Pagrindinis objektyvusis šios nusikalstamos veikos požymis yra apgaulingas buhalterinės apskaitos tvarkymas. Apgaulingas teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos tvarkymas – tai sąmoningas buhalterinės apskaitos netvarkymas arba šios apskaitos tvarkymas sąmoningai pažeidžiant teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą, reikalavimus (pvz., dvigubos buhalterinės apskaitos vedimas, dalies ar visų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių nefiksavimas apskaitos dokumentuose ir pan.). Nors nusikaltimo motyvas nėra būtinasis šio nusikaltimo požymis, tačiau neretai buhalterinė apskaita apgaulingai tvarkoma siekiant nuslėpti mokesčius valstybei ar neteisėtai įgyti svetimą turtą, t. y. ją lydi nusikaltimai finansų sistemai ir nuosavybei. Pažymėtina, kad BK 222 straipsnio 1 dalyje numatyta nusikaltimo sudėtis yra blanketinė (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-41/2012). Pagrindinis įstatymas, nustatantis reikalavimus buhalterinei apskaitai, yra 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas su pakeitimais. Šiame įstatyme įtvirtinta, kad visų rūšių įmonės privalo tvarkyti buhalterinę apskaitą. Be to, svarbu pažymėti, kad pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 2 dalį į apskaitą būtina įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros pasikeitimu. Pagal įstatymo 12 straipsnio 1 dalį visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, šie surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus. Nusikaltimo požymiams konstatuoti šioje byloje svarbios yra ir Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintos Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklės, kurių 5 punkte nurodyta, kad „Pinigų gavėjas, priimdamas pinigus, pasirašo kasos išlaidų orderyje <...>“; 19 punkte nurodyta, kad „Jeigu kasos išlaidų orderyje arba mokėjimo žiniaraštyje nėra pinigų gavėjo parašo, laikoma, kad pinigai neišmokėti <...>“, ir 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 5 straipsnio 2 dalies nuostatos, reikalaujančios į apskaitą įtraukti tik tos įmonės turtą, nuosavą kapitalą ir įsipareigojimus.

737Baudžiamajai atsakomybei pagal BK 222 straipsnio 1 dalį nepakanka, kad būtų nustatyti teisės aktų, numatančių reikalavimus buhalterinei apskaitai, pažeidimai. Už buhalterinės apskaitos taisyklių pažeidimus nustatyta ir administracinė atsakomybė pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 1731 straipsnį (nuo 2017 m. sausio 1 d. galiojančio Administracinių nusižengimų kodekso 205 straipsnis). Baudžiamoji atsakomybė pagal BK 222 straipsnį kyla tik tuo atveju, kai dėl straipsnio dispozicijoje išvardytų veikų padarymo atsiranda padariniai: negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Padarinių konstatavimas yra teisės klausimas, todėl ar kilo BK 222 straipsnio 1 dalyje numatyti padariniai, sprendžia teismas. Tačiau, priimdamas sprendimą, jis remiasi specialisto išvada, kuri yra techninio pobūdžio išvada, ir teismas ją vertina teisės požiūriu visų bylos duomenų kontekste (kasacinė byla Nr. 2K-356-696/2017).

738BK 222 straipsnyje numatytas nusikaltimas paprastai turi tęstinį pobūdį, nes buhalterinės apskaitos pažeidimai nustatomi už tam tikrą laikotarpį, paprastai kalendorinius metus, rečiau už pusmetį, ketvirtį ar mėnesį. Taigi išvada dėl negalimumo visiškai ar iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros turi atitikti padarytų pažeidimų laikotarpį. Svarbu pažymėti, kad tam, kad teismas padarytų išvadą dėl negalimumo visiškai ar iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros, turi būti nustatyta, jog padaryta daug buhalterinės apskaitos įstatymo pažeidimų, t. y. į apskaitą neįtraukta ar apgaulingai įtraukta ne viena, o keliolika ar net keliasdešimt buhalterinių operacijų. Be to, svarbu konstatuoti priežastinį ryšį tarp buhalterinės apskaitos pažeidimų ir kilusių padarinių. Smulkūs, nereikšmingi buhalterinės apskaitos pažeidimai gali neturėti įtakos BK 222 straipsnio 1 dalyje numatytų padarinių kilimui. Todėl teismas patikrina specialisto išvadą dėl kilusių padarinių (negalimumo visiškai ar iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros) pagal baudžiamojoje teisėje nustatytus reikalavimus.

739Byloje aukščiau aptartais įrodymais nustatyta, jog M. P., laikotarpiu nuo 2015-11-01 iki 2016-04-01, būdamas UAB „( - )“ direktoriumi ir atlikdamas kasininko pareigas, tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje 2015 m. surašė 10 kasos išlaidų orderių, kuriuose nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie UAB „( - )“ darbuotojams išmokėtus grynuosius pinigus (dienpinigius) 8 054,65 Eur sumai ir 1 kasos pajamų orderį, kuriame nurodyta tikrovės neatitinkantys duomenys apie UAB „( - )“ darbuotojo 2,15 Eur sumos grąžinimą į įmonės kasą, taip pat 2016 m. surašė 33 kasos išlaidų orderius, kuriuose nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie UAB „( - )“ darbuotojams išmokėtus grynuosius pinigus (dienpinigius) 21 070,54 Eur sumai ir 1 kasos pajamų orderį, kuriame nurodyta tikrovės neatitinkantys duomenys apie UAB „( - )“ darbuotojo 65,70 Eur sumos grąžinimas į įmonės kasą, per jo daromą nusikalstamą veiką nieko nežinančią D. G. pateikė šiuos orderius pasirašyti bendrovės darbuotojams, po ko surašyti į registrus ir įvertinti bendrovės buhalterinėje apskaitoje pateikė apskaitą tvarkiusiam asmeniui - MB „( - )“ buhalterei A. I., kuri nežinodama, kad orderiuose nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie išmokėtus ir grąžintus grynuosius pinigus, orderius įtraukė į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, įregistruodama neįvykusias operacijas, kuriose nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie lėšų išmokėjimą bei grąžinimą. Tokiu būdu M. P. pažeidė 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 – 6 str. 2 d. „Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“, 12 str. 1 d. „Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais <...>“, 12 str. 4 d. „Apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną, arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti, bet ne vėliau kaip per 4 mėnesius“, 16 str. 3 d. „Apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus chronologine, sistemine, chronologine-sistemine tvarka“.

740Taip pat byloje nustatyta, jog pat M. P. laikotarpyje nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31 būdamas UAB „( - )“ direktoriumi ir atlikdamas kasininko pareigas, Lietuvos Respublikoje ir Š. K., tiksliau nenustatytose vietose surašė tikrovės neatitinkančius kasos pajamų ir išlaidų 254 orderius apie dienpinigių ir atlyginimų 37 UAB „( - )“ darbuotojams 156655,51 EUR sumoje išmokėjimą bei 25387,87 EUR grąžinimą į įmonės kasą bei juos pasirašė kaip bendrovės direktorius ir kasininkas, Lietuvos Respublikoje ir Š. K. pateikė šiuos orderius pasirašyti bendrovės darbuotojams, tokiu būdu suklastojo tikrus bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentus, po ko juos pateikė apskaitą tvarkiusiam asmeniui -UAB „( - )“ darbuotojui, surašyti į registrus ir įvertinti bendrovės buhalterinėje apskaitoje, kuris nežinodamas, kad orderiuose nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie išmokėtus ir grąžintus grynuosius pinigus, orderius įtraukė į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, įregistruodama neįvykusias ūkines operacijas, kuriuose nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie lėšų išmokėjimą bei grąžinimą, nors UAB „( - )“ grynieji pinigai nebuvo išmokėti ar grąžinti. Tokiu būdu jis pažeidė 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 – 6 str. 2 d. „Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“, 12 str. 4 d. „Apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną, arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti, bet ne vėliau kaip per 4 mėnesius“, 16 str. 3 d. „Apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus chronologine, sistemine, chronologine-sistemine tvarka“.

741Kaip jau minėta, baudžiamajai atsakomybei pagal BK 222 straipsnio 1 dalį nepakanka vien tik nustatytų pažeidimų, būtina nustatyti, ar dėl jų padarymo atsiranda padariniai: negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros.

742Įvertinus specialisto išvadas bei kitus bylos duomenis, konstatuojama, jog byloje nenustatyta, kad dėl jau minėtų pažeidimų kilo įstatyme numatyti padariniai, t. y. visiškai ar iš dalies negalima nustatyti įmonių UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ veiklos, jų turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Nors nustatyta, jog buvo suklastotas didelis kiekis kasos išlaidų orderių, o taip pat ir kasos pajamų orderiai, dėl ko į apskaitą įtraukti tikrovės neatitinkantys duomenys apie didelio kiekio pinigų išmokėjimą realiai tų pinigų negavusiems asmenims, o taip pat ir pinigų grąžinimą, tačiau byloje tiek paties M. P. parodymais, tiek ir kitais duomenimis nustatyta, jog pinigai iš tiesų buvo išimti iš kasos, tik jie buvo perduoti ne orderiuose nurodytiems asmenims ir panaudoti ne orderiuose nurodytiems tikslams, o pasisavinti paties M. P.. Orderiai bei jų įtraukimas į apskaitą patvirtina patį nurodytų pinigų kiekio paėmimą iš kasos. Tokiu būdu kasos išlaidų orderių suklastojimas lėmė ne sunkumus nustatant įmonių UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ veiklą, jų turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydį ar struktūrą, o realų pinigų judėjimą, t. y. nustatant, kas realiai gavo pinigus pagal buhalterinėje apskaitoje užfiksuotas operacijas. Pačios operacijos, kuriomis buvo išmokėti pinigai, atsispindėjo buhalterinėje apskaitoje, todėl nėra pagrindo teigti, kad dėl to negalima nustatyti įmonės turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Šią aplinkybę patvirtina ir tai, jog suklastotų orderių įtraukimas į apskaitą nesukliudė mokesčių administratoriui apskaičiuoti netinkamai deklaruotą pelno mokestį ir nustatyti, kokio dydžio pelno mokestį įmonės turėjo iš tiesų mokėti ir kokio dydžio pelno mokestis būtent dėl netinkamai tvarkomos buhalterinės apskaitos nesumokėtas.

743Esant tokioms aplinkybėms, M. P. pagal BK 222 straipsnio 1 dalį (2 nusikalstamos veikos) turi būti išteisintas, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo arba baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

744Dėl nusikalstamų veikų, numatytų LR BK 220 straipsnio 1 dalyje

745Baudžiamajai atsakomybei pagal BK 220 straipsnio 1 dalį yra būtinos šios objektyvios sąlygos: 1) įrašymas į deklaraciją arba nustatyta tvarka patvirtintą ataskaitą ar kitą dokumentą žinomai neteisingų duomenų apie asmens pajamas, pelną, turtą ar jų naudojimą siekiant išvengti mokesčių; 2) šių dokumentų pateikimas valstybės įgaliotai institucijai. Šio straipsnio prasme neteisingais yra laikomi duomenys, neatitinkantys subjekto, kurio vardu pateikiama deklaracija arba nustatyta tvarka patvirtinta ataskaita ar kitas dokumentas, pajamų, pelno, turto ar jų naudojimo. BK 220 straipsnyje nustatytos nusikaltimo sudėtys yra formalios. Nusikalstama veika laikoma baigta, kai kaltininkas įrašo žinomai neteisingus duomenis apie pajamas, pelną, turtą ar jų naudojimą į deklaraciją arba nustatyta tvarka patvirtintą ataskaitą ar kitą dokumentą ir pateikia juos valstybės įgaliotai institucijai. Tyčios turinį pagal BK 220 straipsnį sudaro tai, kad kaltininkas suvokia, jog pateikė neteisingus duomenis apie pajamas, pelną, turtą ar jų naudojimą valstybės įgaliotai institucijai, ir to nori.

746M. P., būdamas UAB „( - )“ direktoriumi, siekdamas išvengti mokesčių, pasirašęs 254 UAB „( - )“ kasos pajamų ir išlaidų orderius, kuriuose nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie tai, kad jis 37 UAB „( - )“ darbuotojams išmokėjo 156.655,51 Eur bei darbuotojai grąžino 25387,87 Eur, tai yra žinodamas, kad pagal minėtus orderius UAB „( - )“ darbuotojams pinigai nebuvo išmokėti ir bendrovės pelnas nesumažėjo 131267,64 Eur, minėtus orderius pateikė įmonės buhalterinę apskaitą tvarkančiam asmeniui, kuris, remiantis šiais jai pateiktais orderiais, Metinėje pelno deklaracijoje už 2015 metus įrašė neteisingus duomenis apie UAB „( - )“ pelną ir turto naudojimą, bei minėtą deklaraciją 2016-02-25 pateikus Valstybinei mokesčių inspekcijai, neapskaičiavo ir nesumokėjo 19690 Eur pelno mokesčio į biudžetą. Tai, kad kaltinamasis M. P. žinojo, kad pagal minėtus orderius UAB „( - )“ darbuotojams pinigai nebuvo išmokėti ir bendrovės pelnas nesumažėjo 131267,64 Eur, minėtus orderius pateikė įmonės buhalterinę apskaitą tvarkančiam asmeniui, aptarta analizuojant nusikalstamas veikas pagal BK 183 straipsnio 2 dalį ir 222 straipsnio 1 dalį. 2016-12-22 Specialisto išvada Nr. 5-2/174 dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos nustatyta, kad atsižvelgiant į tai, kad Bendrovei neišmokėjus priskaičiuotų bet neišmokėtų dienpinigių darbuotojams, UAB „( - )“, 2016-02-25 Valstybinei mokesčių inspekcijai teiktoje Metinėje pelno mokesčio deklaracijoje už 2015 m. įrašė neteisingus duomenis apie UAB „( - )“ pelną ir turto naudojimą, nes: deklaracijos 52 eilutėje įrašė 84893 Eur „Apskaičiuotą apmokestinamojo pelno sumą“, turėjo įrašyti 216161 Eur sumą, t. y. 131267,64 Eur suma daugiau apmokestinamojo pelno, dėl to deklaracijos 55, 59, 62 ir 64 eilutėse apskaičiavo ir įrašė 12734 Eur pelno mokesčio sumą mokėtiną į biudžetą, o turėjo apskaičiuoti, įrašyti ir deklaruoti 32424 Eur, tai yra 19690 EUR suma daugiau mokėtino pelno mokesčio į biudžetą, ir dėl to UAB „( - )“ nesumokėjo 19690 Eur sumos pelno mokesčio į biudžetą. Byloje ištirtais ir įvertintais įrodymais konstatuojama, kad M. P., būdamas įmonės vadovu, žinojo ir suvokė, jog UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą tvarkančiam asmeniui pateikus kasos išlaidų ir kasos pajamų orderius su melagingais duomenimis apie neva išmokėtas pinigines lėšas, ir jas įtraukus į įmonės buhalterinę apskaitą ir teikiamą deklaraciją, VMI bus išvengta mokėtinų mokesčių valstybei ir to siekė, todėl kaltinamojo M. P. kaltė bei faktinės BK 220 straipsnio 1 dalyje nurodytos nusikalstamos veikos aplinkybės neginčijamai įrodytos ikiteisminio tyrimo surinktų ir teisiamajame posėdyje ištirtų įrodymų visetu, jo veika atitinka nusikaltimo, numatyto BK 220 straipsnio 1 dalies požymius.

747M. P. buvo kaltinamas pagal BK 220 straipsnio dalį tuo, kad būdamas UAB ,,( - )“ direktoriumi siekė išvengti 1208 Eur pelno mokesčio sumokėjimo, tačiau nuo 2017-11-21 įsigaliojus naujai šio straipsnio redakcijai buvo numatyta, kad baudžiamoji atsakomybė pagal BK 220 straipsnio 1 dalį kyla tada, jei siekiama išvengti mokesčių suma viršija 100 MGL, šiuo atveju buvo siekta išvengti mokesčių suma yra 1208 Eur, kuri nesiekia minimalios sumos, užtraukiančios baudžiamąją atsakomybę pagal šį BK straipsnį, todėl M. P. šioje dalyje išteisinamas, kadangi nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

748Dėl civilinių ieškinių

749Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos byloje pateikė civilinį ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš M. P. 1 208 Eur žalą UAB „( - )“ atžvilgiu dėl nesumokėto pelno mokesčio. Šis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos civilinis ieškinys dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo 1 208 eurų sumoje paliekamas nenagrinėtu, nes M. P. pagal BK 220 straipsnio 1 dalį (dėl UAB „( - )“ veiklos) išteisinamas dėl to, kad nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 115 straipsnio 3 dalies 2 punktas) .

750Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos byloje taip pat pateikė civilinį ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš M. P. 19 690 eurų žalą UAB „( - )“ atžvilgiu dėl nesumokėto pelno mokesčio. Šis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos civilinis ieškinys tenkinamas pilnai, nes M. P. kaltė pagal BK 220 straipsnio 1 dalį yra pilnai įrodyta ir nesumokėtas pelno mokestis iš jo turi būti išieškotas.

751Bausmės skyrimas

752BK 41 straipsnis numato, kad bausmės paskirtis yra sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų padarymo, nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, atimti ar apriboti nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą.

753Bausmė yra prievartos priemonė, skiriama teismo apkaltinamuoju nuosprendžiu asmeniui, padariusiam nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, apribojant nuteistojo teises ir laisves. Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai, kurie yra viena iš svarbiausių teisėto, pagrįsto ir teisingo nubaudimo garantijų, įtvirtinti BK 54 straipsnyje. Vadovaujantis BK 54 straipsnio 1 dalies nuostatomis, teismas skiria bausmę pagal BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką sankciją, laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų.

754Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgė į bendruosius bausmės skyrimo pagrindus, numatytus BK 54 straipsnyje: į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, kaltės formą, nusikalstamų veikų motyvus, stadiją, kaltinamojo asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

755M. P. padarė du sunkius, vieną nesunkų nusikaltimus. Nusikalstamos veikos ekonominio pobūdžio. Kaltinamasis nusikalto pirmą kartą. Administracine tvarka nebaustas. Psichiatrinis gydymas, įskaita neįrašytas. Priklausomybės ligų gydymas, įskaita neįrašytas. Dirba.

756Lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

757Įvertinus teigiamą kaltinamojo asmenybę, lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nebuvimą, kitas bylos aplinkybes, teismas daro išvadą, kad kaltinamajam turi būti paskirtos bausmės, žemesnės nei jų vidurkis. Pagal BK 183 straipsnio 2 dalį skiriama tik laisvės atėmimo bausmė. Tačiau teismas, paskyręs laisvės atėmimo bausmę, sprendžia, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, tai yra kaltinamojo atžvilgiu taikytinas BK 75 straipsnio nuostatos ir bausmės vykdymas atidedamas.

758Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso 297 – 308 straipsniais

Nutarė

759M. P. pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 183 straipsnio 2 dalyje (svetimo turto pasisavinimas iš UAB „( - )“), 183 straipsnio 2 dalyje (svetimo turto pasisavinimas iš UAB „( - )“), 220 straipsnio 1 dalyje ir nuteisti:

760pagal BK 183 straipsnio 2 dalį (dėl svetimo turto pasisavinimo iš UAB ,,( - )“) laisvės atėmimu 2 metams;

761pagal BK 183 straipsnio 2 dalį (dėl svetimo turto pasisavinimo iš UAB ,,( - )“) laisvės atėmimu 2 metams ir 6 mėnesiams;

762pagal BK 220 straipsnio 1 dalį 50 MGL, t. y. 1883 eurų, dydžio bauda;

763Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1dalimi, 4 dalimi, bausmes, paskirtas už sunkias nusikalstamas veikas pagal BK 183 straipsnio 2 dalį (dvi nusikalstamos veikos), subendrinti dalinio sudėjimo būdu ir paskirti subendrintą 2 metų ir 9 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

764Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 2 punktu, bausmes, paskirtas už nusikalstamas veikas, numatytas BK 183 straipsnio 2 dalyje ir BK 220 straipsnio 1 dalyje, kurios labai skiriasi pagal pavojingumą ir priskiriamos skirtingoms nusikalstamų veikų rūšims, subendrinti taikant bausmių apėmimo būdą, t. y. griežtesne bausme apimti švelnesnę bausmę, ir 2 metų ir 9 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

765Vadovaujantis LR BK 75 straipsniu, paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 2 metams, įpareigojant M. P. be institucijos prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms.

766Pagal BK 222 straipsnio 1 dalį (dėl UAB „( - )“ apgaulingos apskaitos tvarkymo) išteisinti, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

767Pagal BK 222 straipsnio 1 dalį (dėl UAB ,,( - )“ apgaulingos apskaitos tvarkymo) išteisinti, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

768Pagal BK 220 straipsnio 1 dalį (dėl siekimo išvengti mokesčių UAB „( - )“ veikloje), išteisinti, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

769Vadovaujantis LR BK 72 straipsnio 2 dalies 3 punktu, konfiskuoti iš M. P. 160 324,98 eurų piniginę sumą, kaip iš nusikalstamos veikos gautus pinigus.

770Civilinio ieškovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM civilinį ieškinį 19 690 eurų sumoje dėl išvengto UAB „( - )“ pelno mokesčio sumokėjimo tenkinti pilnai ir priteisti iš M. P. 19 690 eurų sumą.

771Civilinio ieškovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM civilinį ieškinį 1 208 eurų sumoje dėl nesumokėto UAB „( - )“ pelno mokesčio palikti nenagrinėtą ( BPK 115 straipsnio 3 dalies 2 punktas).

7722016-04-20 Dokumentų paėmimo aktu pateiktus UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentus, saugomus FNTT prie LR VRM Kauno apygardos valdybos NVTS, adr. S. D. ir S. G. g. 2B, Alytus (t. 1, b. l. 23), grąžinti UAB „( - )“.

773UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentus, saugomus FNTT Kauno apygardos valdyboje, grąžinti UAB „( - )“.

774Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

775Laikiną nuosavybės teisių apribojimą, kuriuo dalinai apribota M. P. nuosavybės teisė, draudžiant disponuoti, į nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ), kurio bendra vertė 68396 EUR (t. 5, b. l. 42-48), palikti galioti iki civilinio ieškinio išieškojimo.

776Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Svetlana... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje M.... 3. Teismas... 4. M. P. buvo kaltinamas tuo, kad laikotarpyje nuo 2015-11-01 iki 2016-04-01,... 5. pažeisdamas 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 – 6... 6. 1. 2015-12-16 KIO Nr. ( - ) apie A. K. dienpinigių 530,69 Eur sumoje... 7. 2. 2016-01-19 KIO Nr. ( - ) apie A. K. dienpinigių 1053,26 Eur sumoje... 8. 3. 2015-12-16 KIO Nr. ( - ) apie A. M. dienpinigių 389,56 Eur sumoje... 9. 4. 2016-01-19 KIO Nr. ( - ) apie A. M. dienpinigių 96,20 Eur sumoje... 10. 5. 2016-03-01 KIO Nr. ( - ) apie A. M. dienpinigių 788,61 Eur sumoje... 11. 6. 2016-03-01 KIO Nr. ( - ) apie A. V. dienpinigių 401,72 Eur sumoje... 12. 7. 2015-12-16 KIO Nr. ( - ) apie A. S. dienpinigių 470,65 Eur sumoje... 13. 8. 2016-03-01 KIO Nr. ( - ) apie A. G. dienpinigių 655,83 Eur sumoje... 14. 9. 2015-12-16 KIO Nr. ( - ) apie D. Ž. dienpinigių 100,17 Eur sumoje... 15. 10. 2015-12-16 KIO Nr. ( - ) apie E. D. dienpinigių 816,33 Eur sumoje... 16. 11. 2016-01-19 KIO Nr. ( - ) apie E. D. dienpinigių 815,57 Eur sumoje... 17. 12. 2016-03-01 KIO Nr. ( - ) apie E. D. dienpinigių 829,29 Eur sumoje... 18. 13. 2015-12-16 KIO Nr. ( - ) apie E. S. dienpinigių 625,16 Eur sumoje... 19. 14. 2016-01-19 KIO Nr. ( - ) apie E. S. dienpinigių 303,95 Eur sumoje... 20. 15. 2016-03-01 KIO Nr. ( - ) apie E. S. dienpinigių 750,49 Eur sumoje... 21. 16. 2015-12-16 KPO Nr. ( - ) apie G. T. avanso grąžinimą 2,15 Eur sumoje;... 22. 17. 2016-01-19 KIO Nr. ( - ) apie G. T. dienpinigių 1169,35 Eur sumoje... 23. 18. 2016-03-01 KIO Nr. ( - ) apie G. T. dienpinigių 829,04 Eur sumoje... 24. 19. 2015-12-16 KIO Nr. ( - ) apie G. M. dienpinigių 1099,28 Eur sumoje... 25. 20. 2016-01-19 KIO Nr. ( - ) apie G. M. dienpinigių 919,68 Eur sumoje... 26. 21. 2016-03-01 KIO Nr. ( - ) apie G. M. dienpinigių 803,22 Eur sumoje... 27. 22. 2015-12-16 KIO Nr. ( - ) apie K. K. dienpinigių 1141,27 Eur sumoje... 28. 23. 2016-01-19 KIO Nr. ( - ) apie K. K. dienpinigių 1128,20 Eur sumoje... 29. 24. 2016-03-01 KIO Nr. M. apie K. K. dienpinigių 875,02 Eur sumoje... 30. 25. 2016-03-01 KIO Nr. M. apie M. R. dienpinigių 399,88 Eur sumoje... 31. 26. 2016-03-01 KIO Nr. M. apie M. D. (dabartinė pavardė M.) dienpinigių... 32. 27. 2016-01-19 KIO Nr. M. apie M. R. dienpinigių 142,29 Eur sumoje... 33. 28. 2016-03-01 KIO Nr. M. apie M. M. dienpinigių 346,72 Eur sumoje... 34. 29. 2016-03-01 KIO Nr. M. apie R. R. dienpinigių 924,47 Eur sumoje... 35. 30. 2015-12-16 KIO Nr. ( - ) apie R. S. dienpinigių 602,46 Eur sumoje... 36. 31. 2016-01-19 KIO Nr. ( - ) apie R. S. dienpinigių 53,37 Eur sumoje... 37. 32. 2016-03-01 KIO Nr. M. apie R. S. dienpinigių 538,33 Eur sumoje... 38. 33. 2015-12-16 KIO Nr. ( - ) apie R. P. dienpinigių 538,14 Eur sumoje... 39. 34. 2016-01-19 KPO Nr. ( - ) apie R. P. avanso grąžinimą 65,70 Eur sumoje;... 40. 35. 2016-03-01 KIO Nr. ( - ) apie R. P. dienpinigių 762,28 Eur sumoje... 41. 36. 2016-01-19 KIO Nr. ( - ) apie R. S. dienpinigių 819,64 Eur sumoje... 42. 37. 2016-03-01 KIO Nr. ( - ) apie R. S. dienpinigių 1018,82 Eur sumoje... 43. 38. 2015-12-16 KIO Nr. ( - ) apie S. T. dienpinigių 992,40 Eur sumoje... 44. 39. 2016-01-19 KIO Nr. ( - ) apie S. T. dienpinigių 164,12 Eur sumoje... 45. 40. 2016-03-01 KIO Nr. ( - ) apie S. T. dienpinigių 794,14 Eur sumoje... 46. 41. 2015-12-16 KIO Nr. ( - ) apie T. K. dienpinigių 748,54 Eur sumoje... 47. 42. 2016-01-19 KIO Nr. ( - ) apie T. K. dienpinigių 841,91 Eur sumoje... 48. 43. 2016-03-01 KIO Nr. ( - ) apie T. K. dienpinigių 824,05 Eur sumoje... 49. 44. 2016-03-01 KIO Nr. ( - ) apie V. T. dienpinigių 1041,84 Eur sumoje... 50. 45. 2016-03-01 KIO Nr. ( - ) apie V. V. dienpinigių 623,83 Eur sumoje... 51. bei juos pasirašęs kaip bendrovės direktorius ir kasininkas, per jo daromą... 52. dėl šių buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų... 53. M. P. buvo kaltinamas tuo, kad 2016-03-15, būdamas UAB „( - )“, JAR kodas... 54. pažeisdamas 2001-12-20 LR Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX 675–21 str. 3 d.... 55. 2016-03-15 Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikė UAB „( - )“ Metinę... 56. M. P. laikotarpyje nuo 2015-11-01 iki 2016-04-01, būdamas AB „( - )“, JAR... 57. tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje 2015 m. surašė 10... 58. 1. 2015-12-16 KIO Nr. ( - ) apie A. K. dienpinigių 530,69 Eur sumoje... 59. 2. 2016-01-19 KIO Nr. ( - ) apie A. K. dienpinigių 1053,26 Eur sumoje... 60. 3. 2015-12-16 KIO Nr. ( - ) apie A. M. dienpinigių 389,56 Eur sumoje... 61. 4. 2016-01-19 KIO Nr. ( - ) apie A. M. dienpinigių 96,20 Eur sumoje... 62. 5. 2016-03-01 KIO Nr. ( - ) apie A. M. dienpinigių 788,61 Eur sumoje... 63. 6. 2016-03-01 KIO Nr. ( - ) apie A. V. dienpinigių 401,72 Eur sumoje... 64. 7. 2015-12-16 KIO Nr. ( - ) apie A. S. dienpinigių 470,65 Eur sumoje... 65. 8. 2016-03-01 KIO Nr. ( - ) apie A. G. dienpinigių 655,83 Eur sumoje... 66. 9. 2015-12-16 KIO Nr. ( - ) apie D. Ž. dienpinigių 100,17 Eur sumoje... 67. 10. 2015-12-16 KIO Nr. ( - ) apie E. D. dienpinigių 816,33 Eur sumoje... 68. 11. 2016-01-19 KIO Nr. ( - ) apie E. D. dienpinigių 815,57 Eur sumoje... 69. 12. 2016-03-01 KIO Nr. ( - ) apie E. D. dienpinigių 829,29 Eur sumoje... 70. 13. 2015-12-16 KIO Nr. ( - ) apie E. S. dienpinigių 625,16 Eur sumoje... 71. 14. 2016-01-19 KIO Nr. ( - ) apie E. S. dienpinigių 303,95 Eur sumoje... 72. 15. 2016-03-01 KIO Nr. ( - ) apie E. S. dienpinigių 750,49 Eur sumoje... 73. 16. 2016-01-19 KIO Nr. ( - ) apie G. T. dienpinigių 1169,35 Eur sumoje... 74. 17. 2016-03-01 KIO Nr. ( - ) apie G. T. dienpinigių 829,04 Eur sumoje... 75. 18. 2015-12-16 KIO Nr. ( - ) apie G. M. dienpinigių 1099,28 Eur sumoje... 76. 19. 2016-01-19 KIO Nr. ( - ) apie G. M. dienpinigių 919,68 Eur sumoje... 77. 20. 2016-03-01 KIO Nr. ( - ) apie G. M. dienpinigių 803,22 Eur sumoje... 78. 21. 2015-12-16 KIO Nr. ( - ) apie K. K. dienpinigių 1141,27 Eur sumoje... 79. 22. 2016-01-19 KIO Nr. ( - ) apie K. K. dienpinigių 1128,20 Eur sumoje... 80. 23. 2016-03-01 KIO Nr. M. apie K. K. dienpinigių 875,02 Eur sumoje... 81. 24. 2016-03-01 KIO Nr. M. apie M. R. dienpinigių 399,88 Eur sumoje... 82. 25. 2016-03-01 KIO Nr. M. apie M. D. (dabartinė pavardė M.) dienpinigių... 83. 26. 2016-01-19 KIO Nr. M. apie M. R. dienpinigių 142,29 Eur sumoje... 84. 27. 2016-03-01 KIO Nr. M. apie M. M. dienpinigių 346,72 Eur sumoje... 85. 28. 2016-03-01 KIO Nr. M. apie R. R. dienpinigių 924,47 Eur sumoje... 86. 29. 2015-12-16 KIO Nr. ( - ) apie R. S. dienpinigių 602,46 Eur sumoje... 87. 30. 2016-01-19 KIO Nr. ( - ) apie R. S. dienpinigių 53,37 Eur sumoje... 88. 31. 2016-03-01 KIO Nr. M. apie R. S. dienpinigių 538,33 Eur sumoje... 89. 32. 2015-12-16 KIO Nr. ( - ) apie R. P. dienpinigių 538,14 Eur sumoje... 90. 33. 2016-03-01 KIO Nr. ( - ) apie R. P. dienpinigių 762,28 Eur sumoje... 91. 34. 2016-01-19 KIO Nr. ( - ) apie R. S. dienpinigių 819,64 Eur sumoje... 92. 35. 2016-03-01 KIO Nr. ( - ) apie R. S. dienpinigių 1018,82 Eur sumoje... 93. 36. 2015-12-16 KIO Nr. ( - ) apie S. T. dienpinigių 992,40 Eur sumoje... 94. 37. 2016-01-19 KIO Nr. ( - ) apie S. T. dienpinigių 164,12 Eur sumoje... 95. 38. 2016-03-01 KIO Nr. ( - ) apie S. T. dienpinigių 794,14 Eur sumoje... 96. 39. 2015-12-16 KIO Nr. ( - ) apie T. K. dienpinigių 748,54 Eur sumoje... 97. 40. 2016-01-19 KIO Nr. ( - ) apie T. K. dienpinigių 841,91 Eur sumoje... 98. 41. 2016-03-01 KIO Nr. ( - ) apie T. K. dienpinigių 824,05 Eur sumoje... 99. 42. 2016-03-01 KIO Nr. ( - ) apie V. T. dienpinigių 1041,84 Eur sumoje... 100. 43. 2016-03-01 KIO Nr. ( - ) apie V. V. dienpinigių 623,83 Eur sumoje... 101. nors UAB „( - )“ darbuotojams grynieji pinigai nebuvo išmokėti, juos... 102. 1. 2015-12-16 kasos pajamų orderį Nr. ( - ) apie G. T. avanso grąžinimą... 103. 2. 2016-01-19 kasos pajamų orderį Nr. ( - ) apie R. P. avanso grąžinimą... 104. M. P. laikotarpyje nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31, būdamas UAB „( - )“,... 105. - 2015-01-01 UAB „( - )“ kasoje esant 3282,91 EUR,... 106. - laikotarpyje nuo 2015-01-15 iki 2015-10-16 į kasą įnešęs grynuosius... 107. - 2015-05-15 į kasą įnešęs jam priklausančius grynuosius pinigus – 9000... 108. Eil. Nr. KIO arba KPO data, numeris KIO arba KPO pagrindas KPO suma, EUR KIO... 109. 1) 2015-03-05 KIO Nr. 57 Dienpinigiai 51,43 A. N.... 110. 2) 2015-03-24 KIO Nr. 88 Dienpinigiai 2 440,61 A. N.... 111. 3) 2015-04-17 KPO Nr. 20 Avanso grąžinimas 92,82 A. N.... 112. 4) 2015-05-15 KIO Nr. 140 Dienpinigiai 748,60 A. N.... 113. 5) 2015-09-10 KIO Nr. 177 Dienpinigiai 2 084,44 A. N.... 114. 6) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 265,00 A. N.... 115. 7) 2015-01-16 KIO Nr. 16 Dienpinigiai 1 009,49 A. D.... 116. 8) 2015-03-05 KIO Nr. 32 Dienpinigiai 670,02 A. D.... 117. 9) 2015-03-24 KIO Nr. 62 Dienpinigiai 223,65 A. D.... 118. 10) 2015-04-20 KIO Nr. 90 Dienpinigiai 633,81 A. D.... 119. 11) 2015-05-15 KIO Nr. 118 Dienpinigiai 432,82 A. D.... 120. 12) 2015-08-17 KIO Nr. 146 Dienpinigiai 2 018,98 A. D.... 121. 13) 2015-09-10 KIO Nr. 206 Dienpinigiai 532,79 A. D.... 122. 14) 2015-10-15 KIO Nr. 207 Dienpinigiai 450,93 A. D.... 123. 15) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 378,68 A. D.... 124. 16) 2015-11-02 KPO Nr. ( - )/1 Avanso grąžinimas 592,69 A. D.... 125. 17) 2015-01-16 KPO Nr. 8 Grąžinta dienpinigių permoka 1076,43 A. J.... 126. 18) 2015-03-05 KIO Nr. 36 Dienpinigiai 1 174,61 A. J.... 127. 19) 2015-03-24 KIO Nr. 66 Dienpinigiai 152,35 A. J.... 128. 20) 2015-04-20 KIO Nr. 93 Dienpinigiai 1 642,00 A. J.... 129. 21) 2015-05-15 KIO Nr. 122 Dienpinigiai 17,74 A. J.... 130. 22) 2015-08-17 KIO Nr. 150 Dienpinigiai 1 307,55 A. J.... 131. 23) 2015-09-10 KIO Nr. 200 Dienpinigiai 304,02 A. J.... 132. 24) 2015-10-15 KIO Nr. 211 Dienpinigiai 73,94 A. J.... 133. 25) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 2 022,35 A. J.... 134. 26) 2015-01-16 KIO Nr. 26 Dienpinigiai 84,94 A. V.... 135. 27) 2015-03-05 KIO Nr. 49 Dienpinigiai 541,53 A. V.... 136. 28) 2015-03-24 KIO Nr. 79 Dienpinigiai 174,58 A. V.... 137. 29) 2015-04-20 KIO Nr. 104 Dienpinigiai 167,63 A. V.... 138. 30) 2015-05-15 KIO Nr. 137 Dienpinigiai 391,50 A. V.... 139. 31) 2015-08-17 KIO Nr. 163 Dienpinigiai 1 535,95 A. V.... 140. 32) 2015-09-10 KIO Nr. 186 Dienpinigiai 2,02 A. V.... 141. 33) 2015-10-15 KIO Nr. 221 Dienpinigiai 3,24 A. V.... 142. 34) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 436,80 A. V.... 143. 35) 2015-01-16 KIO Nr. 28 Dienpinigiai 573,91 A. V.... 144. 36) 2015-03-05 KIO Nr. 48 Dienpinigiai 511,88 A. V.... 145. 37) 2015-03-16 KIO Nr. 78 Dienpinigiai 88,11 A. V.... 146. 38) 2015-11-02 KIO Nr. 235 Dienpinigiai 529,99 A. V.... 147. 39) 2015-08-17 KIO Nr. 166 Dienpinigiai 2 076,38 A. S.... 148. 40) 2015-09-10 KIO Nr. 188 Dienpinigiai 1 710,98 A. S.... 149. 41) 2015-10-15 KIO Nr. 225 Dienpinigiai 1 070,03 A. S.... 150. 42) 2015-11-02 KIO Nr. 243 Dienpinigiai 141,81 A. S.... 151. 43) 2015-03-05 KIO Nr. 55 Dienpinigiai 436,12 A. B.... 152. 44) 2015-03-24 KIO Nr. 85 Dienpinigiai 2 099,74 A. B.... 153. 45) 2015-04-17 KPO Nr. 19 Avanso grąžinimas 1 466,03 A. B.... 154. 46) 2015-05-15 KIO Nr. 139 Dienpinigiai 32,74 A. B.... 155. 47) 2015-08-17 KIO Nr. 168 Dienpinigiai 1 207,70 A. B.... 156. 48) 2015-09-10 KIO Nr. 184 Dienpinigiai 175,96 A. B.... 157. 49) 2015-10-15 KIO Nr. 227 Dienpinigiai 202,94 A. B.... 158. 50) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 475,76 A. B.... 159. 51) 2015-03-05 KIO Nr. 59 Dienpinigiai 51,43 A. Z.... 160. 52) 2015-03-06 KIO Nr. 87 Dienpinigiai 735,30 A. Z.... 161. 53) 2015-01-16 KIO Nr. 24 Dienpinigiai 822,10 Č. P.... 162. 54) 2015-03-05 KIO Nr. 43 Dienpinigiai 633,52 Č. P.... 163. 55) 2015-03-24 KIO Nr. 74 Dienpinigiai 237,47 Č. P.... 164. 56) 2015-04-20 KIO Nr. 100 Dienpinigiai 702,37 Č. P.... 165. 57) 2015-05-15 KIO Nr. 131 Dienpinigiai 556,01 Č. P.... 166. 58) 2015-08-17 KIO Nr. 157 Dienpinigiai 2 179,70 Č. P.... 167. 59) 2015-09-10 KIO Nr. 196 Dienpinigiai 465,56 Č. P.... 168. 60) 2015-10-15 KIO Nr. 217 Dienpinigiai 102,24 Č. P.... 169. 61) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 752,91 Č. P.... 170. 62) 2015-01-16 KIO Nr. 31 Dienpinigiai 652,90 D. Ž.... 171. 63) 2015-03-05 KIO Nr. 53 Dienpinigiai 559,31 D. Ž.... 172. 64) 2015-03-16 KIO Nr. 83 Dienpinigiai 116,54 D. Ž.... 173. 65) 2015-11-02 KIO Nr. 238 Dienpinigiai 529,98 D. Ž.... 174. 66) 2015-01-16 KIO Nr. 18 Dienpinigiai 371,02 D. J.... 175. 67) 2015-03-05 KIO Nr. 35 Dienpinigiai 852,06 D. J.... 176. 68) 2015-03-24 KIO Nr. 65 Dienpinigiai 705,16 D. J.... 177. 69) 2015-04-20 KIO Nr. 92 Dienpinigiai 714,57 D. J.... 178. 70) 2015-05-15 KIO Nr. 121 Dienpinigiai 723,70 D. J.... 179. 71) 2015-08-17 KIO Nr. 149 Dienpinigiai 2 269,61 D. J.... 180. 72) 2015-09-10 KIO Nr. 204 Dienpinigiai 542,74 D. J.... 181. 73) 2015-10-15 KIO Nr. 210 Dienpinigiai 483,34 D. J.... 182. 74) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 138,91 D. J.... 183. 75) 2015-04-20 KIO Nr. 112 Dienpinigiai 518,64 E. Š.... 184. 76) 2015-05-15 KIO Nr. 143 Dienpinigiai 611,76 E. Š.... 185. 77) 2015-08-17 KIO Nr. 171 Dienpinigiai 2 394,54 E. Š.... 186. 78) 2015-09-10 KIO Nr. 181 Dienpinigiai 1 568,30 E. Š.... 187. 79) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 526,84 E. Š.... 188. 80) 2015-01-15 KPO Nr. 9 Grąžinta dienpinigių permoka 901,24 E. P.... 189. 81) 2015-03-05 KIO Nr. 42 Dienpinigiai 799,29 E. P.... 190. 82) 2015-03-24 KIO Nr. 72 Dienpinigiai 454,07 E. P.... 191. 83) 2015-04-20 KIO Nr. 99 Dienpinigiai 829,12 E. P.... 192. 84) 2015-05-15 KIO Nr. 130 Dienpinigiai 687,35 E. P.... 193. 85) 2015-08-17 KIO Nr. 156 Dienpinigiai 2 309,15 E. P.... 194. 86) 2015-09-10 KIO Nr. 197 Dienpinigiai 1 003,67 E. P.... 195. 87) 2015-10-15 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 374,06 E. P.... 196. 88) 2015-11-02 KIO Nr. 234 Dienpinigiai 1 139,04 E. P.... 197. 89) 2015-01-16 KIO Nr. 21 Dienpinigiai 987,50 E. M.... 198. 90) 2015-03-05 KIO Nr. 39 Dienpinigiai 722,75 E. M.... 199. 91) 2015-03-24 KIO Nr. 24 Dienpinigiai 558,09 E. M.... 200. 92) 2015-04-20 KIO Nr. 69 Dienpinigiai 817,01 E. M.... 201. 93) 2015-05-15 KIO Nr. 125 Dienpinigiai 643,67 E. M.... 202. 94) 2015-08-17 KIO Nr. 153 Dienpinigiai 2 337,40 E. M.... 203. 95) 2015-09-10 KIO Nr. 176 Dienpinigiai 255,94 E. M.... 204. 96) 2015-10-15 KIO Nr. 214 Dienpinigiai 504,14 E. M.... 205. 97) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 192,61 E. M.... 206. 98) 2015-04-20 KIO Nr. 111 Dienpinigiai 672,64 G. Š.... 207. 99) 2015-05-15 KIO Nr. 142 Dienpinigiai 643,92 G. Š.... 208. 100) 2015-08-17 KIO Nr. 170 Dienpinigiai 1 553,94 G. Š.... 209. 101) 2015-01-15 KPO Nr. 13 Grąžinta dienpinigių permoka 1 009,69 G. J.... 210. 102) 2015-03-05 KIO Nr. 54 Dienpinigiai 1 361,21 G. J.... 211. 103) 2015-03-24 KIO Nr. 84 Dienpinigiai 24,61 G. J.... 212. 104) 2015-04-09 KIO Nr. 116 Dienpinigiai 324,61 G. J.... 213. 105) 2015-04-20 KIO Nr. 107 Atlyginimas už 3 mėn. 324,61 G. J.... 214. 106) 2015-05-15 KIO Nr. 126 Dienpinigiai 430,61 G. J.... 215. 107) 2015-07-20 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 1 570,39 G. J.... 216. 108) 2015-08-17 KIO Nr. 167 Dienpinigiai 2 794,58 G. J.... 217. 109) 2015-09-10 KIO Nr. 185 Dienpinigiai 911,84 G. J.... 218. 110) 2015-10-15 KIO Nr. 226 Dienpinigiai 959,83 G. J.... 219. 111) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 1 073,22 G. J.... 220. 112) 2015-02-17 KIO Nr. 56 Dienpinigiai 111,14 I. K.... 221. 113) 2015-04-09 KIO Nr. 115 Dienpinigiai 27,19 I. K.... 222. 114) 2015-01-16 KIO Nr. 30 Dienpinigiai 318,08 J. Š.... 223. 115) 2015-04-17 KPO Nr. 18 Avanso grąžinimas 14,26 J. Š.... 224. 116) 2015-03-05 KIO Nr. 52 Dienpinigiai 349,52 J. Š.... 225. 117) 2015-03-24 KIO Nr. 82 Dienpinigiai 117,30 J. Š.... 226. 118) 2015-05-15 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 623,48 J. Š.... 227. 119) 2015-11-02 KIO Nr. 237 Dienpinigiai 1 020,61 J. Š.... 228. 120) 2015-01-16 KIO Nr. 22 Dienpinigiai 500,82 N. M.... 229. 121) 2015-03-05 KIO Nr. 40 Dienpinigiai 603,29 N. M.... 230. 122) 2015-03-24 KIO Nr. 70 Dienpinigiai 256,89 N. M.... 231. 123) 2015-04-20 KIO Nr. 97 Dienpinigiai 706,33 N. M.... 232. 124) 2015-05-15 KIO Nr. 128 Dienpinigiai 497,00 N. M.... 233. 125) 2015-08-17 KIO Nr. 154 Dienpinigiai 1 936,06 N. M.... 234. 126) 2015-09-10 KIO Nr. 199 Dienpinigiai 459,97 N. M.... 235. 127) 2015-10-15 KIO Nr. 215 Dienpinigiai 228,94 N. M.... 236. 128) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 429,16 N. M.... 237. 129) 2015-04-20 KIO Nr. 109 Dienpinigiai 568,96 O. K.... 238. 130) 2015-05-15 KPO Nr. ( - ) Dienpinigiai 325,11 O. K.... 239. 131) 2015-11-02 KIO Nr. 241 Dienpinigiai 416,18 O. K.... 240. 132) 2015-01-15 KPO Nr. 10 Grąžinta dienpinigių permoka 405,64 P. S.... 241. 133) 2015-03-05 KIO Nr. 44 Dienpinigiai 299,43 P. S.... 242. 134) 2015-03-24 KIO Nr. 74 Dienpinigiai 78,81 P. S.... 243. 135) 2015-05-15 KIO Nr. 132 Dienpinigiai 122,88 P. S.... 244. 136) 2015-07-20 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 290,10 P. S.... 245. 137) 2015-08-17 KIO Nr. 158 Dienpinigiai 1 247,32 P. S.... 246. 138) 2015-09-10 KIO Nr. 195 Dienpinigiai 640,32 P. S.... 247. 139) 2015-10-15 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 374,76 P. S.... 248. 140) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 1 312,12 P. S.... 249. 141) 2015-01-16 KIO Nr. 19 Dienpinigiai 757,58 R. J.... 250. 142) 2015-03-05 KIO Nr. 37 Dienpinigiai 489,16 R. J.... 251. 143) 2015-03-24 KIO Nr. 67 Dienpinigiai 101,20 R. J.... 252. 144) 2015-04-20 KIO Nr. 94 Dienpinigiai 357,13 R. J.... 253. 145) 2015-05-15 KIO Nr. 123 Dienpinigiai 455,80 R. J.... 254. 146) 2015-08-17 KIO Nr. 151 Dienpinigiai 2 005,38 R. J.... 255. 147) 2015-09-10 KIO Nr. 202 Dienpinigiai 492,20 R. J.... 256. 148) 2015-10-15 KIO Nr. 212 Dienpinigiai 417,24 R. J.... 257. 149) 2015-11-02 KIO Nr. 233 Dienpinigiai 738,27 R. J.... 258. 150) 2015-04-20 KIO Nr. 114 Dienpinigiai 866,92 R. R.... 259. 151) 2015-05-15 KIO Nr. 145 Dienpinigiai 694,16 R. R.... 260. 152) 2015-08-18 KIO Nr. 173 Dienpinigiai 2 703,06 R. R.... 261. 153) 2015-09-10 KIO Nr. 179 Dienpinigiai 1 432,60 R. R.... 262. 154) 2015-10-16 KIO Nr. 231 Dienpinigiai 438,60 R. R.... 263. 155) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 100,29 R. R.... 264. 156) 2015-01-16 KIO Nr. 25 Dienpinigiai 1 161,60 R. S.... 265. 157) 2015-03-05 KIO Nr. 45 Dienpinigiai 694,39 R. S.... 266. 158) 2015-03-24 KIO Nr. 75 Dienpinigiai 310,46 R. S.... 267. 159) 2015-04-20 KIO Nr. 101 Dienpinigiai 682,62 R. S.... 268. 160) 2015-05-15 KIO Nr. 133 Dienpinigiai 549,10 R. S.... 269. 161) 2015-08-17 KIO Nr. 159 Dienpinigiai 2 105,24 R. S.... 270. 162) 2015-09-10 KIO Nr. 194 Dienpinigiai 507,60 R. S.... 271. 163) 2015-10-15 KIO Nr. 218 Dienpinigiai 997,80 R. S.... 272. 164) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 67,23 R. S.... 273. 165) 2015-01-16 KIO Nr. 27 Dienpinigiai 105,88 R. V.... 274. 166) 2015-03-05 KIO Nr. 47 Dienpinigiai 511,88 R. V.... 275. 167) 2015-03-24 KIO Nr. 77 Dienpinigiai 214,18 R. V.... 276. 168) 2015-04-20 KIO Nr. 103 Dienpinigiai 680,21 R. V.... 277. 169) 2015-05-15 KIO Nr. 135 Dienpinigiai 295,93 R. V.... 278. 170) 2015-08-17 KIO Nr. 161 Dienpinigiai 1 996,12 R. V.... 279. 171) 2015-09-10 KIO Nr. 192 Dienpinigiai 408,24 R. V.... 280. 172) 2015-10-15 KIO Nr. 220 Dienpinigiai 365,64 R. V.... 281. 173) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 942,95 R. V.... 282. 174) 2015-05-15 KIO Nr. 136 Dienpinigiai 485,89 R. S.... 283. 175) 2015-08-17 KIO Nr. 162 Dienpinigiai 2 152,75 R. S.... 284. 176) 2015-09-10 KIO Nr. 191 Dienpinigiai 1 973,31 R. S.... 285. 177) 2015-10-15 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 36,76 R. S.... 286. 178) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 749,40 R. S.... 287. 179) 2015-04-20 KIO Nr. 110 Dienpinigiai 518,05 R. Č.... 288. 180) 2015-05-15 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 470,72 R. Č.... 289. 181) 2015-11-02 KIO Nr. 242 Dienpinigiai 550,71 R. Č.... 290. 182) 2015-07-20 KPO Nr. BAR06 Avanso grąžinimas 53,06 R. V.... 291. 183) 2015-08-17 KIO Nr. 152 Dienpinigiai 973,28 R. V.... 292. 184) 2015-09-10 KIO Nr. 203 Dienpinigiai 1 629,11 R. V.... 293. 185) 2015-10-15 KIO Nr. 213 Dienpinigiai 685,24 R. V.... 294. 186) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 27,58 R. V.... 295. 187) 2015-01-16 KIO Nr. 23 Dienpinigiai 100,85 R. P.... 296. 188) 2015-03-05 KIO Nr. 41 Dienpinigiai 188,78 R. P.... 297. 189) 2015-03-24 KIO Nr. 71 Dienpinigiai 385,71 R. P.... 298. 190) 2015-04-20 KIO Nr. 98 Dienpinigiai 395,28 R. P.... 299. 191) 2015-05-15 KIO Nr. 129 Dienpinigiai 671,97 R. P.... 300. 192) 2015-08-17 KIO Nr. 155 Dienpinigiai 1 912,69 R. P.... 301. 193) 2015-09-10 KIO Nr. 198 Dienpinigiai 500,79 R. P.... 302. 194) 2015-10-15 KIO Nr. 216 Dienpinigiai 344,24 R. P.... 303. 195) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 61,12 R. P.... 304. 196) 2015-11-02 KIO Nr. 245 Dienpinigiai 425,71 R. N.... 305. 197) 2015-08-18 KIO Nr. 174 Dienpinigiai 1 085,30 S. S.... 306. 198) 2015-09-10 KIO Nr. 182 Dienpinigiai 1 482,31 S. S.... 307. 199) 2015-10-15 KIO Nr. 229 Dienpinigiai 1 271,44 S. S.... 308. 200) 2015-11-02 KIO Nr. 244 Dienpinigiai 525,19 S. S.... 309. 201) 2015-03-05 KIO Nr. 60 Dienpinigiai 17,34 T. Č.... 310. 202) 2015-03-24 KIO Nr. 89 Dienpinigiai 325,22 T. Č.... 311. 203) 2015-04-20 KIO Nr. 108 Dienpinigiai 542,70 T. Č.... 312. 204) 2015-05-15 KIO Nr. 141 Dienpinigiai 631,45 T. Č.... 313. 205) 2015-08-17 KIO Nr. 169 Dienpinigiai 1 872,04 T. Č.... 314. 206) 2015-09-10 KIO Nr. 183 Dienpinigiai 603,02 T. Č.... 315. 207) 2015-10-15 KIO Nr. 228 Dienpinigiai 625,24 T. Č.... 316. 208) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 534,47 T. Č.... 317. 209) 2015-01-15 KPO Nr. 7 Grąžinta dienpinigių permoka 731,65 V. G.... 318. 210) 2015-03-05 KIO Nr. 33 Dienpinigiai 348,38 V. G.... 319. 211) 2015-03-24 KIO Nr. 63 Dienpinigiai 830,61 V. G.... 320. 212) 2015-04-17 KPO Nr. 17 (nėra įrašų) 169,37 V. G.... 321. 213) 2015-05-15 KIO Nr. 119 Dienpinigiai 379,82 V. G.... 322. 214) 2015-08-17 KIO Nr. 147 Dienpinigiai 1 647,34 V. G.... 323. 215) 2015-09-10 KIO Nr. 201 Dienpinigiai 503,83 V. G.... 324. 216) 2015-10-15 KIO Nr. 208 Dienpinigiai 816,94 V. G.... 325. 217) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 882,50 V. G.... 326. 218) 2015-01-15 KPO Nr. 12 Grąžinta dienpinigių permoka 283,14 V. Š.... 327. 219) 2015-03-05 KIO Nr. 51 Dienpinigiai 282,34 V. Š.... 328. 220) 2015-04-24 KIO Nr. 81 Dienpinigiai 343,00 V. Š.... 329. 221) 2015-04-20 KIO Nr. 106 Dienpinigiai 727,61 V. Š.... 330. 222) 2015-05-15 KIO Nr. 138 Dienpinigiai 211,23 V. Š.... 331. 223) 2015-08-17 KIO Nr. 165 Dienpinigiai 1 061,11 V. Š.... 332. 224) 2015-09-10 KIO Nr. 190 Dienpinigiai 538,70 V. Š.... 333. 225) 2015-10-15 KIO Nr. 223 Dienpinigiai 491,58 V. Š.... 334. 226) 2015-11-02 KIO Nr. 236 Dienpinigiai 125,72 V. Š.... 335. 227) 2015-01-16 KPO Nr. 11 Grąžinta dienpinigių permoka 274,45 V. Z.... 336. 228) 2015-03-05 KIO Nr. 50 Dienpinigiai 56,60 V. Z.... 337. 229) 2015-03-24 KIO Nr. 80 Dienpinigiai 1 163,28 V. Z.... 338. 230) 2015-04-20 KIO Nr. 105 Dienpinigiai 100,75 V. Z.... 339. 231) 2015-05-15 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 219,25 V. Z.... 340. 232) 2015-07-20 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 781,43 V. Z.... 341. 233) 2015-08-17 KIO Nr. 164 Dienpinigiai 1 784,03 V. Z.... 342. 234) 2015-09-10 KIO Nr. 187 Dienpinigiai 544,65 V. Z.... 343. 235) 2015-10-15 KIO Nr. 222 Dienpinigiai 742,24 V. Z.... 344. 236) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 448,33 V. Z.... 345. 237) 2015-01-16 KIO Nr. 26 Dienpinigiai 1 188,82 V. T.... 346. 238) 2015-03-05 KIO Nr. 46 Dienpinigiai 642,47 V. T.... 347. 239) 2015-03-24 KIO Nr. 76 Dienpinigiai 265,55 V. T.... 348. 240) 2015-04-20 KIO Nr. 102 Dienpinigiai 839,59 V. T.... 349. 241) 2015-05-15 KIO Nr. 134 Dienpinigiai 745,19 V. T.... 350. 242) 2015-08-17 KIO Nr. 160 Dienpinigiai 2 701,74 V. T.... 351. 243) 2015-09-10 KIO Nr. 193 Dienpinigiai 803,30 V. T.... 352. 244) 2015-10-15 KIO Nr. 219 Dienpinigiai 474,14 V. T.... 353. 245) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 332,17 V. T.... 354. 246) 2015-01-16 KIO Nr. 17 Dienpinigiai 816,01 V. G.... 355. 247) 2015-03-05 KIO Nr. 34 Dienpinigiai 429,37 V. G.... 356. 248) 2015-03-24 KIO Nr. 64 Dienpinigiai 194,04 V. G.... 357. 249) 2015-04-20 KIO Nr. 91 Dienpinigiai 513,20 V. G.... 358. 250) 2015-05-15 KIO Nr. 120 Dienpinigiai 475,85 V. G.... 359. 251) 2015-08-17 KIO Nr. 148 Dienpinigiai 1 731,50 V. G.... 360. 252) 2015-09-10 KIO Nr. 205 Dienpinigiai 1 198,78 V. G.... 361. 253) 2015-10-15 KIO Nr. 209 Dienpinigiai 137,44 V. G.... 362. 254) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 1 100,94 V. G.... 363. Viso suklastodamas 208 UAB „( - )“ kasos išlaidų orderius, kuriuose... 364. M. P. buvo kaltinamas tuo, kad laikotarpyje nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31... 365. pažeidė 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 – 6 str.... 366. Eil. Nr. KIO arba KPO data, numeris KIO arba KPO pagrindas KPO suma, EUR KIO... 367. 1) 2015-03-05 KIO Nr. 57 Dienpinigiai 51,43 A. N.... 368. 2) 2015-03-24 KIO Nr. 88 Dienpinigiai 2 440,61 A. N.... 369. 3) 2015-04-17 KPO Nr. 20 Avanso grąžinimas 92,82 A. N.... 370. 4) 2015-05-15 KIO Nr. 140 Dienpinigiai 748,60 A. N.... 371. 5) 2015-09-10 KIO Nr. 177 Dienpinigiai 2 084,44 A. N.... 372. 6) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 265,00 A. N.... 373. 7) 2015-01-16 KIO Nr. 16 Dienpinigiai 1 009,49 A. D.... 374. 8) 2015-03-05 KIO Nr. 32 Dienpinigiai 670,02 A. D.... 375. 9) 2015-03-24 KIO Nr. 62 Dienpinigiai 223,65 A. D.... 376. 10) 2015-04-20 KIO Nr. 90 Dienpinigiai 633,81 A. D.... 377. 11) 2015-05-15 KIO Nr. 118 Dienpinigiai 432,82 A. D.... 378. 12) 2015-08-17 KIO Nr. 146 Dienpinigiai 2 018,98 A. D.... 379. 13) 2015-09-10 KIO Nr. 206 Dienpinigiai 532,79 A. D.... 380. 14) 2015-10-15 KIO Nr. 207 Dienpinigiai 450,93 A. D.... 381. 15) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 378,68 A. D.... 382. 16) 2015-11-02 KPO Nr. ( - )/1 Avanso grąžinimas 592,69 A. D.... 383. 17) 2015-01-16 KPO Nr. 8 Grąžinta dienpinigių permoka 1076,43 A. J.... 384. 18) 2015-03-05 KIO Nr. 36 Dienpinigiai 1 174,61 A. J.... 385. 19) 2015-03-24 KIO Nr. 66 Dienpinigiai 152,35 A. J.... 386. 20) 2015-04-20 KIO Nr. 93 Dienpinigiai 1 642,00 A. J.... 387. 21) 2015-05-15 KIO Nr. 122 Dienpinigiai 17,74 A. J.... 388. 22) 2015-08-17 KIO Nr. 150 Dienpinigiai 1 307,55 A. J.... 389. 23) 2015-09-10 KIO Nr. 200 Dienpinigiai 304,02 A. J.... 390. 24) 2015-10-15 KIO Nr. 211 Dienpinigiai 73,94 A. J.... 391. 25) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 2 022,35 A. J.... 392. 26) 2015-01-16 KIO Nr. 26 Dienpinigiai 84,94 A. V.... 393. 27) 2015-03-05 KIO Nr. 49 Dienpinigiai 541,53 A. V.... 394. 28) 2015-03-24 KIO Nr. 79 Dienpinigiai 174,58 A. V.... 395. 29) 2015-04-20 KIO Nr. 104 Dienpinigiai 167,63 A. V.... 396. 30) 2015-05-15 KIO Nr. 137 Dienpinigiai 391,50 A. V.... 397. 31) 2015-08-17 KIO Nr. 163 Dienpinigiai 1 535,95 A. V.... 398. 32) 2015-09-10 KIO Nr. 186 Dienpinigiai 2,02 A. V.... 399. 33) 2015-10-15 KIO Nr. 221 Dienpinigiai 3,24 A. V.... 400. 34) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 436,80 A. V.... 401. 35) 2015-01-16 KIO Nr. 28 Dienpinigiai 573,91 A. V.... 402. 36) 2015-03-05 KIO Nr. 48 Dienpinigiai 511,88 A. V.... 403. 37) 2015-03-16 KIO Nr. 78 Dienpinigiai 88,11 A. V.... 404. 38) 2015-11-02 KIO Nr. 235 Dienpinigiai 529,99 A. V.... 405. 39) 2015-08-17 KIO Nr. 166 Dienpinigiai 2 076,38 A. S.... 406. 40) 2015-09-10 KIO Nr. 188 Dienpinigiai 1 710,98 A. S.... 407. 41) 2015-10-15 KIO Nr. 225 Dienpinigiai 1 070,03 A. S.... 408. 42) 2015-11-02 KIO Nr. 243 Dienpinigiai 141,81 A. S.... 409. 43) 2015-03-05 KIO Nr. 55 Dienpinigiai 436,12 A. B.... 410. 44) 2015-03-24 KIO Nr. 85 Dienpinigiai 2 099,74 A. B.... 411. 45) 2015-04-17 KPO Nr. 19 Avanso grąžinimas 1 466,03 A. B.... 412. 46) 2015-05-15 KIO Nr. 139 Dienpinigiai 32,74 A. B.... 413. 47) 2015-08-17 KIO Nr. 168 Dienpinigiai 1 207,70 A. B.... 414. 48) 2015-09-10 KIO Nr. 184 Dienpinigiai 175,96 A. B.... 415. 49) 2015-10-15 KIO Nr. 227 Dienpinigiai 202,94 A. B.... 416. 50) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 475,76 A. B.... 417. 51) 2015-03-05 KIO Nr. 59 Dienpinigiai 51,43 A. Z.... 418. 52) 2015-03-06 KIO Nr. 87 Dienpinigiai 735,30 A. Z.... 419. 53) 2015-01-16 KIO Nr. 24 Dienpinigiai 822,10 Č. P.... 420. 54) 2015-03-05 KIO Nr. 43 Dienpinigiai 633,52 Č. P.... 421. 55) 2015-03-24 KIO Nr. 74 Dienpinigiai 237,47 Č. P.... 422. 56) 2015-04-20 KIO Nr. 100 Dienpinigiai 702,37 Č. P.... 423. 57) 2015-05-15 KIO Nr. 131 Dienpinigiai 556,01 Č. P.... 424. 58) 2015-08-17 KIO Nr. 157 Dienpinigiai 2 179,70 Č. P.... 425. 59) 2015-09-10 KIO Nr. 196 Dienpinigiai 465,56 Č. P.... 426. 60) 2015-10-15 KIO Nr. 217 Dienpinigiai 102,24 Č. P.... 427. 61) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 752,91 Č. P.... 428. 62) 2015-01-16 KIO Nr. 31 Dienpinigiai 652,90 D. Ž.... 429. 63) 2015-03-05 KIO Nr. 53 Dienpinigiai 559,31 D. Ž.... 430. 64) 2015-03-16 KIO Nr. 83 Dienpinigiai 116,54 D. Ž.... 431. 65) 2015-11-02 KIO Nr. 238 Dienpinigiai 529,98 D. Ž.... 432. 66) 2015-01-16 KIO Nr. 18 Dienpinigiai 371,02 D. J.... 433. 67) 2015-03-05 KIO Nr. 35 Dienpinigiai 852,06 D. J.... 434. 68) 2015-03-24 KIO Nr. 65 Dienpinigiai 705,16 D. J.... 435. 69) 2015-04-20 KIO Nr. 92 Dienpinigiai 714,57 D. J.... 436. 70) 2015-05-15 KIO Nr. 121 Dienpinigiai 723,70 D. J.... 437. 71) 2015-08-17 KIO Nr. 149 Dienpinigiai 2 269,61 D. J.... 438. 72) 2015-09-10 KIO Nr. 204 Dienpinigiai 542,74 D. J.... 439. 73) 2015-10-15 KIO Nr. 210 Dienpinigiai 483,34 D. J.... 440. 74) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 138,91 D. J.... 441. 75) 2015-04-21 KIO Nr. 112 Dienpinigiai 518,64 E. Š.... 442. 76) 2015-05-15 KIO Nr. 143 Dienpinigiai 611,76 E. Š.... 443. 77) 2015-08-17 KIO Nr. 171 Dienpinigiai 2 394,54 E. Š.... 444. 78) 2015-09-10 KIO Nr. 181 Dienpinigiai 1 568,30 E. Š.... 445. 79) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 526,84 E. Š.... 446. 80) 2015-01-15 KPO Nr. 9 Grąžinta dienpinigių permoka 901,24 E. P.... 447. 81) 2015-03-05 KIO Nr. 42 Dienpinigiai 799,29 E. P.... 448. 82) 2015-03-24 KIO Nr. 72 Dienpinigiai 454,07 E. P.... 449. 83) 2015-04-20 KIO Nr. 99 Dienpinigiai 829,12 E. P.... 450. 84) 2015-05-15 KIO Nr. 130 Dienpinigiai 687,35 E. P.... 451. 85) 2015-08-17 KIO Nr. 156 Dienpinigiai 2 309,15 E. P.... 452. 86) 2015-09-10 KIO Nr. 197 Dienpinigiai 1 003,67 E. P.... 453. 87) 2015-10-15 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 374,06 E. P.... 454. 88) 2015-11-02 KIO Nr. 234 Dienpinigiai 1 139,04 E. P.... 455. 89) 2015-01-16 KIO Nr. 21 Dienpinigiai 987,50 E. M.... 456. 90) 2015-03-05 KIO Nr. 39 Dienpinigiai 722,75 E. M.... 457. 91) 2015-03-24 KIO Nr. 24 Dienpinigiai 558,09 E. M.... 458. 92) 2015-04-20 KIO Nr. 69 Dienpinigiai 817,01 E. M.... 459. 93) 2015-05-15 KIO Nr. 125 Dienpinigiai 643,67 E. M.... 460. 94) 2015-08-17 KIO Nr. 153 Dienpinigiai 2 337,40 E. M.... 461. 95) 2015-09-10 KIO Nr. 176 Dienpinigiai 255,94 E. M.... 462. 96) 2015-10-15 KIO Nr. 214 Dienpinigiai 504,14 E. M.... 463. 97) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 192,61 E. M.... 464. 98) 2015-04-20 KIO Nr. 111 Dienpinigiai 672,64 G. Š.... 465. 99) 2015-05-15 KIO Nr. 142 Dienpinigiai 643,92 G. Š.... 466. 100) 2015-08-17 KIO Nr. 170 Dienpinigiai 1 553,94 G. Š.... 467. 101) 2015-01-15 KPO Nr. 13 Grąžinta dienpinigių permoka 1 009,69 G. J.... 468. 102) 2015-03-05 KIO Nr. 54 Dienpinigiai 1 361,21 G. J.... 469. 103) 2015-03-24 KIO Nr. 84 Dienpinigiai 24,61 G. J.... 470. 104) 2015-04-09 KIO Nr. 116 Dienpinigiai 324,61 G. J.... 471. 105) 2015-04-20 KIO Nr. 107 Atlyginimas už 3 mėn. 324,61 G. J.... 472. 106) 2015-05-15 KIO Nr. 126 Dienpinigiai 430,61 G. J.... 473. 107) 2015-07-20 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 1 570,39 G. J.... 474. 108) 2015-08-17 KIO Nr. 167 Dienpinigiai 2 794,58 G. J.... 475. 109) 2015-09-10 KIO Nr. 185 Dienpinigiai 911,84 G. J.... 476. 110) 2015-10-15 KIO Nr. 226 Dienpinigiai 959,83 G. J.... 477. 111) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 1 073,22 G. J.... 478. 112) 2015-02-17 KIO Nr. 56 Dienpinigiai 111,14 I. K.... 479. 113) 2015-04-09 KIO Nr. 115 Dienpinigiai 27,19 I. K.... 480. 114) 2015-01-16 KIO Nr. 30 Dienpinigiai 318,08 J. Š.... 481. 115) 2015-04-17 KPO Nr. 18 Avanso grąžinimas 14,26 J. Š.... 482. 116) 2015-03-06 KIO Nr. 52 Dienpinigiai 349,52 J. Š.... 483. 117) 2015-03-24 KIO Nr. 82 Dienpinigiai 117,30 J. Š.... 484. 118) 2015-05-15 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 623,48 J. Š.... 485. 119) 2015-11-02 KIO Nr. 237 Dienpinigiai 1 020,61 J. Š.... 486. 120) 2015-01-16 KIO Nr. 22 Dienpinigiai 500,82 N. M.... 487. 121) 2015-03-05 KIO Nr. 40 Dienpinigiai 603,29 N. M.... 488. 122) 2015-03-24 KIO Nr. 70 Dienpinigiai 256,89 N. M.... 489. 123) 2015-04-20 KIO Nr. 97 Dienpinigiai 706,33 N. M.... 490. 124) 2015-05-15 KIO Nr. 128 Dienpinigiai 497,00 N. M.... 491. 125) 2015-08-17 KIO Nr. 154 Dienpinigiai 1 936,06 N. M.... 492. 126) 2015-09-10 KIO Nr. 199 Dienpinigiai 459,97 N. M.... 493. 127) 2015-10-15 KIO Nr. 215 Dienpinigiai 228,94 N. M.... 494. 128) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 429,16 N. M.... 495. 129) 2015-04-20 KIO Nr. 109 Dienpinigiai 568,96 O. K.... 496. 130) 2015-05-15 KPO Nr. ( - ) Dienpinigiai 325,11 O. K.... 497. 131) 2015-11-02 KIO Nr. 241 Dienpinigiai 416,18 O. K.... 498. 132) 2015-01-15 KPO Nr. 10 Grąžinta dienpinigių permoka 405,64 P. S.... 499. 133) 2015-03-05 KIO Nr. 44 Dienpinigiai 299,43 P. S.... 500. 134) 2015-03-25 KIO Nr. 74 Dienpinigiai 78,81 P. S.... 501. 135) 2015-05-15 KIO Nr. 132 Dienpinigiai 122,88 P. S.... 502. 136) 2015-07-20 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 290,10 P. S.... 503. 137) 2015-08-17 KIO Nr. 158 Dienpinigiai 1 247,32 P. S.... 504. 138) 2015-09-10 KIO Nr. 195 Dienpinigiai 640,32 P. S.... 505. 139) 2015-10-15 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 374,76 P. S.... 506. 140) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 1 312,12 P. S.... 507. 141) 2015-01-16 KIO Nr. 19 Dienpinigiai 757,58 R. J.... 508. 142) 2015-03-05 KIO Nr. 37 Dienpinigiai 489,16 R. J.... 509. 143) 2015-03-24 KIO Nr. 67 Dienpinigiai 101,20 R. J.... 510. 144) 2015-04-20 KIO Nr. 94 Dienpinigiai 357,13 R. J.... 511. 145) 2015-05-15 KIO Nr. 123 Dienpinigiai 455,80 R. J.... 512. 146) 2015-08-17 KIO Nr. 151 Dienpinigiai 2 005,38 R. J.... 513. 147) 2015-09-10 KIO Nr. 202 Dienpinigiai 492,20 R. J.... 514. 148) 2015-10-15 KIO Nr. 212 Dienpinigiai 417,24 R. J.... 515. 149) 2015-11-02 KIO Nr. 233 Dienpinigiai 738,27 R. J.... 516. 150) 2015-04-20 KIO Nr. 114 Dienpinigiai 866,92 R. R.... 517. 151) 2015-05-15 KIO Nr. 145 Dienpinigiai 694,16 R. R.... 518. 152) 2015-08-18 KIO Nr. 173 Dienpinigiai 2 703,06 R. R.... 519. 153) 2015-09-10 KIO Nr. 179 Dienpinigiai 1 432,60 R. R.... 520. 154) 2015-10-16 KIO Nr. 231 Dienpinigiai 438,60 R. R.... 521. 155) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 100,29 R. R.... 522. 156) 2015-01-16 KIO Nr. 25 Dienpinigiai 1 161,60 R. S.... 523. 157) 2015-03-05 KIO Nr. 45 Dienpinigiai 694,39 R. S.... 524. 158) 2015-03-24 KIO Nr. 75 Dienpinigiai 310,46 R. S.... 525. 159) 2015-04-20 KIO Nr. 101 Dienpinigiai 682,62 R. S.... 526. 160) 2015-05-15 KIO Nr. 133 Dienpinigiai 549,10 R. S.... 527. 161) 2015-08-17 KIO Nr. 159 Dienpinigiai 2 105,24 R. S.... 528. 162) 2015-09-10 KIO Nr. 194 Dienpinigiai 507,60 R. S.... 529. 163) 2015-10-15 KIO Nr. 218 Dienpinigiai 997,80 R. S.... 530. 164) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 67,23 R. S.... 531. 165) 2015-01-16 KIO Nr. 27 Dienpinigiai 105,88 R. V.... 532. 166) 2015-03-05 KIO Nr. 47 Dienpinigiai 511,88 R. V.... 533. 167) 2015-03-24 KIO Nr. 77 Dienpinigiai 214,18 R. V.... 534. 168) 2015-04-20 KIO Nr. 103 Dienpinigiai 680,21 R. V.... 535. 169) 2015-05-15 KIO Nr. 135 Dienpinigiai 295,93 R. V.... 536. 170) 2015-08-17 KIO Nr. 161 Dienpinigiai 1 996,12 R. V.... 537. 171) 2015-09-10 KIO Nr. 192 Dienpinigiai 408,24 R. V.... 538. 172) 2015-10-15 KIO Nr. 220 Dienpinigiai 365,64 R. V.... 539. 173) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 942,95 R. V.... 540. 174) 2015-05-15 KIO Nr. 136 Dienpinigiai 485,89 R. S.... 541. 175) 2015-08-17 KIO Nr. 162 Dienpinigiai 2 152,75 R. S.... 542. 176) 2015-09-10 KIO Nr. 191 Dienpinigiai 1 973,31 R. S.... 543. 177) 2015-10-15 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 36,76 R. S.... 544. 178) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 749,40 R. S.... 545. 179) 2015-04-20 KIO Nr. 110 Dienpinigiai 518,05 R. Č.... 546. 180) 2015-05-15 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 470,72 R. Č.... 547. 181) 2015-11-02 KIO Nr. 242 Dienpinigiai 550,71 R. Č.... 548. 182) 2015-07-20 KPO Nr. BAR06 Avanso grąžinimas 53,06 R. V.... 549. 183) 2015-08-17 KIO Nr. 152 Dienpinigiai 973,28 R. V.... 550. 184) 2015-09-10 KIO Nr. 203 Dienpinigiai 1 629,11 R. V.... 551. 185) 2015-10-15 KIO Nr. 213 Dienpinigiai 685,24 R. V.... 552. 186) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 27,58 R. V.... 553. 187) 2015-01-16 KIO Nr. 23 Dienpinigiai 100,85 R. P.... 554. 188) 2015-03-05 KIO Nr. 41 Dienpinigiai 188,78 R. P.... 555. 189) 2015-03-24 KIO Nr. 71 Dienpinigiai 385,71 R. P.... 556. 190) 2015-04-20 KIO Nr. 98 Dienpinigiai 395,28 R. P.... 557. 191) 2015-05-15 KIO Nr. 129 Dienpinigiai 671,97 R. P.... 558. 192) 2015-08-17 KIO Nr. 155 Dienpinigiai 1 912,69 R. P.... 559. 193) 2015-09-10 KIO Nr. 198 Dienpinigiai 500,79 R. P.... 560. 194) 2015-10-15 KIO Nr. 216 Dienpinigiai 344,24 R. P.... 561. 195) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 61,12 R. P.... 562. 196) 2015-11-02 KIO Nr. 245 Dienpinigiai 425,71 R. N.... 563. 197) 2015-08-18 KIO Nr. 174 Dienpinigiai 1 085,30 S. S.... 564. 198) 2015-09-10 KIO Nr. 182 Dienpinigiai 1 482,31 S. S.... 565. 199) 2015-10-15 KIO Nr. 229 Dienpinigiai 1 271,44 S. S.... 566. 200) 2015-11-02 KIO Nr. 244 Dienpinigiai 525,19 S. S.... 567. 201) 2015-03-05 KIO Nr. 60 Dienpinigiai 17,34 T. Č.... 568. 202) 2015-03-24 KIO Nr. 89 Dienpinigiai 325,22 T. Č.... 569. 203) 2015-04-20 KIO Nr. 108 Dienpinigiai 542,70 T. Č.... 570. 204) 2015-05-15 KIO Nr. 141 Dienpinigiai 631,45 T. Č.... 571. 205) 2015-08-17 KIO Nr. 169 Dienpinigiai 1 872,04 T. Č.... 572. 206) 2015-09-10 KIO Nr. 183 Dienpinigiai 603,02 T. Č.... 573. 207) 2015-10-15 KIO Nr. 228 Dienpinigiai 625,24 T. Č.... 574. 208) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 534,47 T. Č.... 575. 209) 2015-01-15 KPO Nr. 7 Grąžinta dienpinigių permoka 731,65 V. G.... 576. 210) 2015-03-05 KIO Nr. 33 Dienpinigiai 348,38 V. G.... 577. 211) 2015-03-24 KIO Nr. 63 Dienpinigiai 830,61 V. G.... 578. 212) 2015-04-18 KPO Nr. 17 (nėra įrašų) 169,37 V. G.... 579. 213) 2015-05-15 KIO Nr. 119 Dienpinigiai 379,82 V. G.... 580. 214) 2015-08-17 KIO Nr. 147 Dienpinigiai 1 647,34 V. G.... 581. 215) 2015-09-10 KIO Nr. 201 Dienpinigiai 503,83 V. G.... 582. 216) 2015-10-15 KIO Nr. 208 Dienpinigiai 816,94 V. G.... 583. 217) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 882,50 V. G.... 584. 218) 2015-01-15 KPO Nr. 12 Grąžinta dienpinigių permoka 283,14 V. Š.... 585. 219) 2015-03-05 KIO Nr. 51 Dienpinigiai 282,34 V. Š.... 586. 220) 2015-04-24 KIO Nr. 81 Dienpinigiai 343,00 V. Š.... 587. 221) 2015-04-20 KIO Nr. 106 Dienpinigiai 727,61 V. Š.... 588. 222) 2015-05-15 KIO Nr. 138 Dienpinigiai 211,23 V. Š.... 589. 223) 2015-08-17 KIO Nr. 165 Dienpinigiai 1 061,11 V. Š.... 590. 224) 2015-09-10 KIO Nr. 190 Dienpinigiai 538,70 V. Š.... 591. 225) 2015-10-15 KIO Nr. 223 Dienpinigiai 491,58 V. Š.... 592. 226) 2015-11-02 KIO Nr. 236 Dienpinigiai 125,72 V. Š.... 593. 227) 2015-01-16 KPO Nr. 11 Grąžinta dienpinigių permoka 274,45 V. Z.... 594. 228) 2015-03-05 KIO Nr. 50 Dienpinigiai 56,60 V. Z.... 595. 229) 2015-03-24 KIO Nr. 80 Dienpinigiai 1 163,28 V. Z.... 596. 230) 2015-04-20 KIO Nr. 105 Dienpinigiai 100,75 V. Z.... 597. 231) 2015-05-15 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 219,25 V. Z.... 598. 232) 2015-07-20 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 781,43 V. Z.... 599. 233) 2015-08-17 KIO Nr. 164 Dienpinigiai 1 784,03 V. Z.... 600. 234) 2015-09-10 KIO Nr. 187 Dienpinigiai 544,65 V. Z.... 601. 235) 2015-10-15 KIO Nr. 222 Dienpinigiai 742,24 V. Z.... 602. 236) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 448,33 V. Z.... 603. 237) 2015-01-16 KIO Nr. 26 Dienpinigiai 1 188,82 V. T.... 604. 238) 2015-03-05 KIO Nr. 46 Dienpinigiai 642,47 V. T.... 605. 239) 2015-03-24 KIO Nr. 76 Dienpinigiai 265,55 V. T.... 606. 240) 2015-04-20 KIO Nr. 102 Dienpinigiai 839,59 V. T.... 607. 241) 2015-05-15 KIO Nr. 134 Dienpinigiai 745,19 V. T.... 608. 242) 2015-08-17 KIO Nr. 160 Dienpinigiai 2 701,74 V. T.... 609. 243) 2015-09-10 KIO Nr. 193 Dienpinigiai 803,30 V. T.... 610. 244) 2015-10-15 KIO Nr. 219 Dienpinigiai 474,14 V. T.... 611. 245) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 332,17 V. T.... 612. 246) 2015-01-16 KIO Nr. 17 Dienpinigiai 816,01 V. G.... 613. 247) 2015-03-05 KIO Nr. 34 Dienpinigiai 429,37 V. G.... 614. 248) 2015-03-24 KIO Nr. 64 Dienpinigiai 194,04 V. G.... 615. 249) 2015-04-20 KIO Nr. 91 Dienpinigiai 513,20 V. G.... 616. 250) 2015-05-15 KIO Nr. 120 Dienpinigiai 475,85 V. G.... 617. 251) 2015-08-17 KIO Nr. 148 Dienpinigiai 1 731,50 V. G.... 618. 252) 2015-09-10 KIO Nr. 205 Dienpinigiai 1 198,78 V. G.... 619. 253) 2015-10-15 KIO Nr. 209 Dienpinigiai 137,44 V. G.... 620. 254) 2015-11-02 KPO Nr. ( - ) Avanso grąžinimas 1 100,94 V. G..... 621. Dėl nustatytų pažeidimų pagal tvarkytą buhalterinę apskaitą iš dalies... 622. M. P. laikotarpyje nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31, būdamas UAB „( - )“,... 623. M. P. kaltu neprisipažino ir parodė, kad nuo 2015-11-06 jis buvo UAB „( -... 624. Apie kasos išlaidų orderius paaiškino tai, kad juos išrašydavo jis pats ir... 625. M. P. kaltu neprisipažino ir dėl turto pasisavinimo iš UAB „( - )“,... 626. Nors kaltinamasis kaltu neprisipažino, tačiau jo kaltė iš dalies įrodyta... 627. Dalis kviestinų liudytojų į teismo posėdį neatvyko dėl svarbių... 628. Liudytojas R. R. parodė, kad per pažįstamus sužinojo, jog UAB „ ( - )“... 629. Liudytojas V. V. parodė, kad jo pusbrolis R. R. pasiūlė kartu įsidarbinti... 630. Liudytojas M. R. parodė, kad per brolį R. sužinojo, jog UAB „( - )“... 631. Liudytoja M. M. parodė, kad ji UAB „( - )“ įsidarbino 2016-01-26. Įmonę... 632. Liudytojas M. M. parodė, kad UAB „( - )“ jis įsidarbino per pažįstamus... 633. Liudytoja A. K. parodė, kad 2015 m. tiksliai mėnesio ir dienos nepamena... 634. Liudytojas A. S. parodė, kad per pažįstamus asmenis išgirdo apie darbą,... 635. Liudytojas R. S. parodė, kad nuo 2015-12-05 iki 2016-03-31 į UAB „( - )“... 636. Liudytojas D. Ž. parodė, kad 2016 m. balandžio mėn., tiksliau datos... 637. Liudytojas E. D. parodė, kad UAB „( - )“ 2015 įsidarbino pagal darbo... 638. Liudytojos G. M. parodė, kad UAB „( - )“ 2015 metais įsidarbino pagal... 639. Liudytoja V. T. parodė, kad UAB „( - )“ 2015 metais įsidarbino pagal... 640. Liudytoja A. M. parodė, kad UAB „( - )“ 2015 metais įsidarbino pagal... 641. Liudytojas A. G. parodė, kad UAB „( - )“ 2015 metais įsidarbino pagal... 642. Liudytojas R. S. parodė, kad UAB „( - )“ 2015 metais įsidarbino pagal... 643. Liudytoja R. P. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad UAB „( - )“ 2015... 644. Liudytojas T. K. parodė, kad UAB „( - )“ 2015 metais įsidarbino pagal... 645. Liudytojas G. T. parodė, kad UAB „( - )“ 2015 metais įsidarbino pagal... 646. Liudytojas S. T. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad UAB „( - )“ 2015... 647. Liudytoja D. G. parodė, kad VĮ „( - )“ ji įsidarbino 2014 metais, o 2015... 648. Liudytojas M. R. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad laikotarpiu 2015-12-05 -... 649. Liudytoja A. V. parodė, kad nuo 2016-01-26 pagal sudarytą darbo sutartį... 650. Liudytojas E. S. parodė, kad nuo 2015-11-06 pagal sudarytą darbo sutartį... 651. Liudytojas K. K. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad nuo2015 m. lapkričio... 652. Liudytoja A. I. parodė, kad UAB “( - )” vykdė personalo atranką, nuomą.... 653. 2016-06-07 Tarnybinis pranešimas dėl nusikalstamos veikos požymių... 654. 2016-04-20 Patikrinimo aktas Nr. 04/11-1-28-3488-A, iš kurio matyti, kad FNTT... 655. Duomenys iš LR VRM ICDB Juridinio asmens duomenys iš kurių matyti, kad UAB... 656. Duomenys iš LR VRM ICDB Sodra - Draudėjas ir jo darbuotojai iš kurių... 657. 2017-01-05 specialisto išvada Nr. 11-2660(16), iš kurios matyti, kad Lietuvos... 658. 2017-01-27 Specialisto išvada Nr. 5-2/9 dėl UAB „( - )“ ūkinės... 659. 2017-04-18 įtariamojo M. P. gynėjo advokato Kęstučio Jonaičio prašymas... 660. 2017-05-03 Specialistės R. P. paaiškinimas apie tai, kad įtariamojo M. P.... 661. 2017-06-02 įtariamojo M. P. gynėjo advokato Kęstučio Jonaičio prašymas... 662. 2017-06-09 įtariamojo M. P. gynėjo advokato Kęstučio Jonaičio prašymas... 663. 2017-07-20 įtariamojo M. P. gynėjo advokato Kęstučio Jonaičio prašymas... 664. 2017-08-21 apžiūros protokolas iš kurio matosi, kad dalyvaujant FNTT prie LR... 665. 2017-08-28 įtariamojo M. P. gynėjo advokato Kęstučio Jonaičio prašymas... 666. 2017-09-04 apžiūros protokolas iš kurio matosi, kad dalyvaujant FNTT prie LR... 667. Liudytojas A. N. parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB „( - )“ pagalbiniu... 668. Liudytojas A. D. parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB „( - )“ veterinarijos... 669. Liudytojas A. J. parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB „( - )“ mechaniku... 670. Liudytojas A. V. parodė, kad dirbant UAB „( - )“, tiesioginis darbas... 671. Liudytoja A. V. parodė, kad 2015 m. dirbdama UAB „( - )“ pagalbine... 672. Liudytojas A. S. parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB „( - )“ atlyginimą... 673. Liudytojas A. B. parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB „( - )“ mechaniku... 674. Liudytojas A. Z. parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB „( - )“ pagalbiniu... 675. Liudytojas Č. P. parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB „( - )“ veterinarijos... 676. Liudytoja D. Ž. parodė, kad 2015 m. dirbdama UAB „( - )“ virėja visus... 677. Liudytojas D. J. parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB „( - )“ pagalbiniu... 678. Liudytojas E. Š. parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB „( - )“ pakuotoju,... 679. Liudytojas E. P. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB... 680. Liudytojas E. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB... 681. Liudytojas G. Š. parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB „( - )“ pagalbiniu... 682. Liudytojas G. J. parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB „( - )“ veterinarijos... 683. Liudytoja I. K. parodė, kad 2015 m. dirbdama UAB „( - )“ virėja, visus... 684. Liudytojas J. Š. parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB „( - )“ vairuotoju,... 685. Liudytojas N. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB... 686. Liudytojas O. K. parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB „( - )“ pagalbiniu... 687. Liudytojas P. S. parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB „( - )“ vairuotoju,... 688. Liudytojas R. J. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB... 689. Liudytojas R. R. parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB „( - )“ skerdiku visus... 690. Liudytojas R. S. parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB „( - )“ pagalbiniu... 691. Liudytojas R. V. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB... 692. Liudytoja R. S. parodė, kad 2015 m. dirbdama UAB „( - )“ pagalbine... 693. Liudytojas R. Č. parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB „( - )“ darbininku,... 694. Liudytojas R. V. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB... 695. Liudytojas R. P. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB... 696. Liudytojas R. N. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB... 697. Liudytojas S. S. parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB „( - )“ pagalbiniu... 698. Liudytojas T. Č. parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB „( - )“ pagalbiniu... 699. Liudytojas V. G. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB... 700. Liudytojas V. Š. parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB „( - )“ mechaniku,... 701. Liudytojas V. Z. parodė, kad 2015 m. dirbdamas UAB „( - )“ mechaniku,... 702. Liudytoja V. T. parodė, kad 2015 m. dirbdama UAB „( - )“ veterinarijos... 703. Liudytoja V. G. parodė, kad 2015 m. dirbdama UAB „( - )“ pagalbine... 704. Liudytoja D. G. parodė, kad 2015 m. dirbo VĮ „( - )“ administratore. UAB... 705. Liudytoja J. M. parodė, kad 2014-10-10 dirbant UAB „( - )“, kuri teikia... 706. Liudytoja A. I. parodė, kad dirba UAB „( - )“ (iki 2016-11-14 pavadinimas... 707. Specialistė R. P., dirbanti FNTT prie LR VRM Kauno apygardos valdybos ūkinės... 708. Tyrimas atliktas ir padaryta išvada pagal UAB „( - )“ pateiktus dokumentus... 709. 2014-10-14 darbo sutartis Nr. DS/141014-1, kurioje numatyta, kad M. P.... 710. 2015 m. UAB „( - )“ kasos išlaidų (toliau KIO) ir kasos pajamų (toliau... 711. 2016-12-07 AB DNB banko rašte Nr. 30.89-143/3573 ir M. P. vardu registruotos... 712. 2016-12-22 FNTT KAV ŪFVTS specialisto išvadoje Nr. 5-2/174 dėl UAB ,,( -... 713. Pagal UAB „( - )“ tvarkomą apskaitą per 2015 m., atskaitingas asmuo,... 714. UAB „( - )“ nesilaikė 2000-02-17 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 179 Dėl... 715. Taip pat išvadose nurodyta, kad įvertinus ikiteisminio tyrimo metu surinktus... 716. 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 - 21 str. 1 d.... 717. VĮ Registrų centro LR Juridinių asmenų registro išrašo duomenimis, nuo... 718. 2014-10-10 sutartis Nr. ARSD – BA2014/313, kur nurodyta, kad UAB „( - )“... 719. 2016-04-20 dokumentų paėmimo aktu Nr. 04/11-1-28-3487-D paimti 2015 m. UAB... 720. 2016-02-25 UAB „( - )“ pateikė metinę pelno mokesčių deklaraciją už... 721. 2017-01-26 specialisto paaiškinimų protokole, kur nurodyta, kad pagal... 722. UAB „( - )“ darbuotojams pagal buhalterinę apskaitą neišmokėta 131... 723. Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovei neišmokėjus priskaičiuotų, bet... 724. Veikų kvalifikavimas ir vertinimas... 725. Pagal BK 183 straipsnį atsako tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo... 726. Kvalifikuojant kaltininko veiką pagal BK 183 straipsnį, turi būti nustatyti... 727. Teismų praktikoje ne kartą pažymėta, jog, darant išvadą dėl įmonės... 728. Teisminio bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kaltinamasis M. P., būdamas... 729. Taip pat nustatyta, kad M. P. laikotarpyje nuo 2015-11-01 iki 2016-04-01, jau... 730. Dėl nusikalstamų veikų, numatytų BK 183 straipsnio 2 dalyje... 731. Nors kaltinamasis M. P. kaltu neprisipažino, neigė pasisavinęs UAB „( -... 732. Byloje surinktų įrodymų visuma, patvirtina, kad įmonių darbuotojai pagal... 733. Liudytojai UAB „( - )“ darbuotojai: R. R., V. V., M. R., M. M., A. K., A.... 734. Taigi nagrinėjamoje byloje įvertinus įrodymus, daroma pagrįsta išvada, kad... 735. Dėl nusikalstamų veikų, numatytų BK 222 straipsnio 1 dalyje... 736. Pagal BK 222 straipsnio 1 dalį baudžiamoji atsakomybė kyla tam, kas... 737. Baudžiamajai atsakomybei pagal BK 222 straipsnio 1 dalį nepakanka, kad būtų... 738. BK 222 straipsnyje numatytas nusikaltimas paprastai turi tęstinį pobūdį,... 739. Byloje aukščiau aptartais įrodymais nustatyta, jog M. P., laikotarpiu nuo... 740. Taip pat byloje nustatyta, jog pat M. P. laikotarpyje nuo 2015-01-01 iki... 741. Kaip jau minėta, baudžiamajai atsakomybei pagal BK 222 straipsnio 1 dalį... 742. Įvertinus specialisto išvadas bei kitus bylos duomenis, konstatuojama, jog... 743. Esant tokioms aplinkybėms, M. P. pagal BK 222 straipsnio 1 dalį (2... 744. Dėl nusikalstamų veikų, numatytų LR BK 220 straipsnio 1 dalyje... 745. Baudžiamajai atsakomybei pagal BK 220 straipsnio 1 dalį yra būtinos šios... 746. M. P., būdamas UAB „( - )“ direktoriumi, siekdamas išvengti mokesčių,... 747. M. P. buvo kaltinamas pagal BK 220 straipsnio dalį tuo, kad būdamas UAB ,,( -... 748. Dėl civilinių ieškinių... 749. Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos byloje pateikė... 750. Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos byloje taip pat... 751. Bausmės skyrimas... 752. BK 41 straipsnis numato, kad bausmės paskirtis yra sulaikyti asmenis nuo... 753. Bausmė yra prievartos priemonė, skiriama teismo apkaltinamuoju nuosprendžiu... 754. Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgė į bendruosius bausmės skyrimo... 755. M. P. padarė du sunkius, vieną nesunkų nusikaltimus. Nusikalstamos veikos... 756. Lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.... 757. Įvertinus teigiamą kaltinamojo asmenybę, lengvinančių ir sunkinančių... 758. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso 297... 759. M. P. pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 183... 760. pagal BK 183 straipsnio 2 dalį (dėl svetimo turto pasisavinimo iš UAB ,,( -... 761. pagal BK 183 straipsnio 2 dalį (dėl svetimo turto pasisavinimo iš UAB ,,( -... 762. pagal BK 220 straipsnio 1 dalį 50 MGL, t. y. 1883 eurų, dydžio bauda;... 763. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1dalimi, 4 dalimi, bausmes, paskirtas už... 764. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 2 punktu, bausmes, paskirtas... 765. Vadovaujantis LR BK 75 straipsniu, paskirtos laisvės atėmimo bausmės... 766. Pagal BK 222 straipsnio 1 dalį (dėl UAB „( - )“ apgaulingos apskaitos... 767. Pagal BK 222 straipsnio 1 dalį (dėl UAB ,,( - )“ apgaulingos apskaitos... 768. Pagal BK 220 straipsnio 1 dalį (dėl siekimo išvengti mokesčių UAB „( -... 769. Vadovaujantis LR BK 72 straipsnio 2 dalies 3 punktu, konfiskuoti iš M. P. 160... 770. Civilinio ieškovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM civilinį... 771. Civilinio ieškovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM civilinį... 772. 2016-04-20 Dokumentų paėmimo aktu pateiktus UAB „( - )“ buhalterinės... 773. UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentus, saugomus FNTT Kauno... 774. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui... 775. Laikiną nuosavybės teisių apribojimą, kuriuo dalinai apribota M. P.... 776. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui...