Byla 2S-1706-492/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Virginijos Volskienės, teisėjų Marijono Greičiaus, Tatjanos Žukauskienės apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Miesto energija“ atskirąjį skundą dėl Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 22 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1326-759/2010 pagal ieškovų Ukmergės rajono savivaldybės, UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Dainavos energija“ ieškinį atsakovams UAB „Miesto energija“, UAB „Energijos taupymo centras“ dėl turto išreikalavimo iš neteisėto valdymo, nuosavybės teisių pripažinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4ieškovas Ukmergės rajono savivaldybė pateikė teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio padavimo teisme dienos, prašydamas iki įsiteisės teismo sprendimas civilinėje byloje pagal Ukmergės rajono savivaldybės ieškinį atsakovams UAB „Energijos taupymo centras“ bei UAB „Miesto energija“ dėl turto išreikalavimo iš neteisėto valdymo ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sulaikyti atsakovų UAB „Energijos taupymo centras“ bei UAB „Miesto energija“ valdomą Ukmergės rajono šilumos ūkio turtą, išnuomotą ir naujai sukurtą pagal 2000-12-20 sutartį „Dėl SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos“ ir nedelsiant perduoti Ukmergės rajono savivaldybei valdyti (pagal UAB „Ukmergės šiluma“ išnuomoto turto sąrašą, UAB „Dainavos energetika“ išnuomoto turto sąrašą, UAB „Miesto energija“ naujai sukurto turto sąrašą).

5Ukmergės rajono apylinkės teismas 2010 m. gegužės 31 d. nutartimi ieškovo Ukmergės rajono savivaldybės prašymą tenkino iš dalies ir nutarė iki ieškinio teismui padavimo dienos nedelsiant perduoti Ukmergės rajono savivaldybei valdyti turtą pagal 2009-12-31 UAB „Ukmergės šiluma“ išnuomoto turto sąrašą, 2009-12-31 UAB „Dainavos energetika“ išnuomoto turto sąrašą, 2009-12-31 UAB „Miesto energija“ naujai sukurto turto sąrašą.

6Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 13 d. nutartimi Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 31 d. nutartį paliko nepakeistą.

7Atsakovas UAB „Miesto energija“ 2010-07-15 pateikė teismui prašymą panaikinti arba pakeisti Ukmergės rajono apylinkės teismas 2010 m. gegužės 31 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

8Ukmergės rajono apylinkės teismas 2010 m. liepos 19 d. nutartimi atsakovo UAB „Miesto energija“ prašymo panaikinti/pakeisti Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 31 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones netenkino.

9Atsakovas UAB „Miesto energija“ 2010-07-19 pateikė teismui prašymą įpareigoti ieškovą Ukmergės rajono savivaldybę pateikti atsakovo UAB „Miesto energija“ nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, t.y. sumokėti į teismo depozitinę sąskaitą teismo nustatytą, bet ne mažesnį kaip 195 756,44 Lt dydžio piniginį užstatą arba pateikti ne mažesnei sumai banko garantiją. Nurodė, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra nutrauktas šilumos ir karšto vandens tiekimas iš Šventupės, Dainavos gyvenviečių katilinių ir Ukmergės mieste esančių UAB „Miesto energija“ eksploatuojamų katilinių. Dėl katilinių veiklos nutraukimo iki 2010-07-13 UAB „Miesto energija“ negavo 195 756,44 Lt pajamų. Kadangi nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo dar nėra visiškai įvykdyta, UAB „Miesto energija“ patiriami nuostoliai kasdien didėja. Ieškovas ketina naudoti perimtą turtą pagal jo tiesioginę paskirtį, todėl turtas nusidėvės, dėl to atsakovui UAB „Miesto energija“ nuosavybės teise priklausančio ir valdomo turto vertė sumažės.

10Ukmergės rajono apylinkės teismas 2010 m. liepos 22 d. nutartimi atsisakė tenkinti atsakovo UAB „Miesto energija“ prašymą dėl nuostolių, patiriamų dėl Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010-05-31 nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimo. Nurodė, kad nors atsakovas kartu su prašymu pateikė 2010-07-14 pažymą apie jo negautas 195 756,94 Lt pajamas, tačiau jokių įrodymų, patvirtinančių šiuos nuostolius ir jų apskaičiavimo metodiką, teismui nepateikė. Todėl teismui nėra žinomas negautų pajamų sumos pagrįstumas.

11Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Miesto energija“ prašė Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 22 d. nutartį panaikinti, UAB „Miesto energija“ prašymą dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo tenkinti. Nurodė, kad teismas, motyvuodamas, kad jam nėra žinomas pateiktos negautos pajamų sumos pagrįstumas, priėmė nepagrįstą ir neteisėtą nutartį, nes nuostolių atlyginimo užtikrinimo dydį teismas turi nustatyti, atsižvelgdamas į galimų nuostolių dydžio prognozę. Atsakovas nėra įpareigojamas pagrįsti jo galimus patirti konkrečius nuostolius. Pakanka pateikti įrodymus, kad nuostoliai gali atsirasti ateityje, tačiau nebūtina nurodyti konkretaus jų dydžio. Tai reiškia, kad skirdamas CPK 147 str. 1 d. nurodytas priemones teismas nebūtinai turi turėti įrodymus, jog tam tikro dydžio nuostoliai ateityje tikrai atsiras. Teismui pakanka įsitikinti vien tuo, kad susidariusioje situacijoje nuostoliai gali atsirasti.

12Atsakovo UAB „Miesto energija“ atskirasis skundas netenkintinas.

13

14LR CPK 147 str. 1 d. nustato, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija. Pagal CPK 111 str. 2 dalies 4 p., CPK 178 str., atsakovui, prašančiam teismo taikyti nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, tenka pareiga pateikti įrodymus apie prašyme nurodytą reikalavimo faktinį pagrindą – galimų nuostolių pobūdį ir preliminarų dydį bei įrodymus, jog ieškovas atsiradusių nuostolių atlyginti neturės galimybės (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. vasario 4 d. nutartis civ.b. Nr. 2-173/2010). Taigi, remiantis teismų praktika, tam, kad būtų pagrindas tenkinti atsakovo prašymą dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo, turi būti tenkinamos šios sąlygos: 1) turi būti nustatyta, kad atsakovas dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių patirs nuostolių ir nustatytas preliminarus tokių nuostolių dydis; 2) turi būti nustatyta, kad ieškovas atsiradusių nuostolių atlyginti neturės galimybės.

15Atsakovas UAB „Miesto energija“ pateikė 2010-07-17 pažymą apie jo negautas 195 756,94 Lt pajamas (t.3, b.l. 53), tačiau, kaip teisingai nurodė pirmos instancijos teismas, nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių šiuos nuostolius ir jų apskaičiavimo metodiką. Remiantis vien šia pažyma nėra pagrindo daryti išvados, kad UAB “Miesto energija“ patyrė būtent tokio dydžio nuostolius. Be to, atsakovas neįrodė ir net nemėgino įrodinėti, kad ieškovas atsiradusių nuostolių atlyginti neturės galimybės. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad ieškovas, taip pat šalis, kuriai valdyti perduotas turtas pagal 2009-12-31 UAB „Ukmergės šiluma“ išnuomoto turto sąrašą, 2009-12-31 UAB „Dainavos energetika“ išnuomoto turto sąrašą, 2009-12-31 UAB „Miesto energija“ naujai sukurto turto sąrašą, yra Ukmergės rajono savivaldybė. Tai, kaip ne kartą savo nutartyse yra nurodęs Lietuvos apeliacinis teismas, yra specifinis juridinis asmuo, kuris užtikrina viešųjų funkcijų, susijusių su tam tikro regiono gyventojų poreikių tenkinimu, vykdymą, todėl iš esmės negali būti nemokus, bankrutuoti ar neįvykdyti teismo sprendimo. Savivaldybės steigiamos aukščiausios valstybės valdžios institucijų iniciatyva, jos turi savo biudžetą, susidedantį iš valstybės skiriamų lėšų ir savivaldybės surenkamų lėšų, taip pat gali gauti paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kt. Savivaldybė, kaip viešasis juridinis asmuo, turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja tik laikydamasi įstatymų nustatytos tvarkos. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismų praktikoje pripažįstama, kad savivaldybė yra pajėgi vykdyti teismų sprendimus, kuriais yra patenkinti kitų asmenų turtiniai interesai (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1075, 2009 m. gruodžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1678/2009, 2010 m. sausio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-47/2010, 2010 m. sausio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-80/2010). Vadinasi, atsižvelgiant į ieškovo Ukmergės rajono savivaldybės specifiką, laikytina, kad rizika, jog netenkinus ieškinio, teismo sprendimas nebus įvykdytas, neegzistuoja, todėl nėra pagrindo taikyti atsakovo UAB „Miesto energija“ nuostolių atlyginimo užtikrinimą. Pirmos instancijos teismas, nagrinėdamas atsakovo UAB „Miesto energija“ prašymą taikyti nuostolių atlyginimo užtikrinimą, teisingai įvertino bylos aplinkybes, tinkamai aiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias civilinio proceso teisės normas, atsižvelgė į šiuo klausimu formuojamą teismų praktiką, todėl naikinti Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 22 d. nutartį nėra pagrindo.

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 p., 338 str., 339 str., teisėjų kolegija

Nutarė

18Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai