Byla 2-8702-794/2013
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Vaclovas Paulikas, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės I. Š. ieškinį atsakovei D. L. dėl skolos ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

22013-06-12 teisme gautas ieškovės I. Š. ieškinys atsakovei D. L. dėl skolos ir delspinigių priteisimo. Ieškinyje nurodė, jog atsakovė pasiskolinusi iš ieškovės 15.000,00 Lt pagal paskolos sutartį, nustatytu terminu visos skolos negražino, liko skolinga 5.000,00 Lt. Prašo bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka ir priteisti skolą, delspinigius, bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinys tenkintinas (LR CK 6.1-6.4 str., 6.37 str. 2 d., 6.38 str. 1 d., 6.59 str., 6.63 str., 6.210 str. 1 d., 6.237 str. 1 d.).

4Pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad tarp ieškovės I. Š. ir atsakovės D. L. 2013-03-25 pasirašyta paskolos sutartis, pagal kurią ieškovė suteikė 15.000,00 Lt dydžio paskolą atsakovei, o atsakovė įsipareigojo grąžinti suteiktą paskolą iki 2013-03-29, taip pat įsipareigojo sumokėto 10 proc. dydžio delspinigius už laiku negrąžintą paskolą už kiekvieną praleistą dieną. Ieškovė nurodo, jog atsakovė dalį, t.y. 10.000,00 Lt skolos grąžino, liko skolinga 5.000,00 Lt. Byloje duomenų apie tai, kad atsakovė ieškovei grąžino visą skolą, nėra. Ištyrus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad tarp šalių sudarytos sutarties pagrindu atsirado prievoliniai teisiniai santykiai (CK 6.1 – 6.4 straipsniai, 6.76 straipsnio 1 dalis, 6.886 straipsnio 2 dalis). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Ieškovė savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė tinkamai, suteikė atsakovei paskolą, tačiau atsakovė sutartyje nustatytais terminais paskolos ir kitų pagal sutartį mokėtinų sumų negrąžino, todėl laikytina, kad atsakovė pažeidė prievolę. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovės reikalavimas, kaip pagrįstas, tenkintinas, iš atsakovės priteistina 5.000,00 Lt negrąžinta paskola (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.59, 6.63 straipsniai, 6.71 straipsnio 1 dalis, 6.81 straipsnio 1 dalis).

5Įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (LR CK 6.258 str. 1 d.). Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Teismas konstatuoja, jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju atsakovas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė ex officio mažinti netesybas (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Taip teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs praktiką, kad teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 str. ir 6.258 str. nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas klausimą, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Škotijos firma „F. L.“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Schmitz C. B.“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007;2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008).

6Nagrinėjamu atveju pagal tarp šalių sudarytos paskolos nuostatas numatyta, kad pažeidus sutartyje nustatytus mokėjimo terminus įsipareigoja mokėti 10 procentų neapmokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Tačiau ieškovė reikalauja tik dalį reikalaujamos delspinigių sumos (50 proc. priskaičiuotų delspinigių sumos), todėl atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, skolininkės ir ieškovės elgesį, prievolės sumą, uždelstą atsiskaityti terminą, vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, teismas neturi pagrindo konstatuoti, jog ieškovės reikalaujamos netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, todėl iš atsakovės ieškovei priteistini 1.700,00 Lt delspinigiai (CK 6.71 str.).

7CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Skolininko prievolė mokėti palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo momento iki teismo sprendimo įvykdymo atsiranda iš įstatymo. Šios procesinės palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti skaičiuojamos visais atvejais, kai pareikštas reikalavimas jas priteisti (Lietuvos aukščiausiojo teismo 2007 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-342/2007). Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 str. 1 d.). Todėl ieškovei iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2013-06-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str.).

8Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos – 101,00 Lt žyminio mokesčio ir 500,00 Lt išlaidų, sijusių su procesinių dokumentų paruošimu, viso 601,00 Lt priteistinos iš antrosios šalies (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str., 93 str. 1 d., 2 d.). Valstybei bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos, nes neviršija 10,00 Lt (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str., 2011 m. lapkričio 7 d. LR finansų ir teisingumo ministro įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „ Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos“).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 151 straipsniais, 262 straipsnio 1 dalimi, 259, 428 straipsniais, teismas

Nutarė

10ieškinį patenkinti.

11Priteisti iš atsakovės D. L. 5.000,00 Lt (penki tūkstančiai litų 00 ct) negrąžintą skolą, 1.700,00 Lt (vienas tūkstantis septyni šimtai litų 00 ct) delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2013-06-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 601,00 Lt (šeši šimtai vienas litas 00 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovei I. Š..

12Atsakovė per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo įteikimo dienos privalo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

13Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei galės būti išduotas vykdomasis raštas.

14Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Ryšiai