Byla 2A-555-513/2015
Dėl Žemaičių partijos Klaipėdos m. skyriaus tarybos 2013-01-11 sprendimo panaikinimo, trečiasis asmuo Žemaičių partijos Klaipėdos apygardos skyrius

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos teisėjos Irmos Čuchraj, kolegijos teisėjų Erikos Misiūnienės ir Virginijos Nijolės Griškevičienės, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovo A. N. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-10-29 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo A. N. ieškinį atsakovams Žemaičių partijai ir A. A. dėl Žemaičių partijos Klaipėdos m. skyriaus tarybos 2013-01-11 sprendimo panaikinimo, trečiasis asmuo Žemaičių partijos Klaipėdos apygardos skyrius,

Nustatė

2ieškovas pirmosios instancijos teismo prašė panaikinti Žemaičių partijos Klaipėdos skyriaus tarybos 2013-01-11 sprendimą dėl A. N. pašalinimo iš partijos narių, įpareigoti Žemaičių partijos Klaipėdos skyriaus tarybos pirmininką A. A. viešai paneigti informaciją apie Žemaičių partijos nario A. N. pašalinimą iš partijos narių tinklalapyje www.zemaiciupartija.lt ir Gargždų miesto laikraštyje „Banga“, priteisti iš Žemaičių partijos Klaipėdos skyriaus tarybos pirmininko A. A. ieškovo patirtus moralinius nuostolius 10 000 Lt bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2012-09-24 su raštu kreipėsi į Žemaičių partijos Palangos skyriaus pirmininką R. S. nurodydamas, jog gyvena Palangoje ir siekia iš Klaipėdos miesto skyriaus pereiti į Palangos miesto skyrių. R. S. elektroniniu paštu apie tai informavo Klaipėdos miesto skyriaus pirmininką A. A. ir Žemaičių partijos valdybos narius. Ieškovas nebuvo informuotas apie jo prašymo svarstymą. Žemaičių partijos tinklalapyje buvo įdėtas ginčijamas sprendimas. Su ginčijamu sprendimu ieškovas nebuvo supažindintas, todėl jam buvo užkirsta teisė ginčyti sprendimo teisėtumą. Dėl partijos tinklalapyje įdėtos tikrovės neatitinkančios informacijos patyrė stresą, pablogėjo ieškovo sveikata, padaryta didelė žala ieškovo autoritetui. Ieškovo atstovas A. J. nurodė, kad pašalinant ieškovą iš partijos buvo padaryta procedūrinių pažeidimų. Ieškovas sužinojo apie pašalinimą iš partijos tik gavęs iš Vilniaus apygardos administracinio teismo pranešimą pateikti atsiliepimą į skundą.

3Atsakovė Žemaičių partija (toliau – atsakovė) atsiliepimu su ieškiniu nesutiko. Argumentavo, jog ieškovas skundžiamu 2013-01-11 sprendimu buvo pašalintas iš partijos narių už Žemaičių partijos Klaipėdos miesto skyriaus statuto 8.2 punkto reikalavimų pažeidimus. Ieškovas buvo informuotas apie jo elgesio svarstymą partijos tarybos susirinkime. Apie skundžiamą sprendimą ieškovas buvo informuotas raštu, išsiunčiant laišką jo žinomos gyvenamosios vietos adresu. Informacija apie ieškovo pašalinimą iš partijos narių buvo paskelbta ir partijos interneto tinklalapyje. Ieškovo deklaruota gyvenamoji vieta yra ( - ), o partijos įstatai nenumato procedūrų dėl partijos narių perkėlimo iš vieno skyriaus į kitą, kai keičiasi partijos narių gyvenamoji ar darbo vietos. Prašė taikyti ieškinio senatį. Ieškovas apie ginčijamą sprendimą žinojo 2013-04-04, o ieškinį teismui padavė 2013-12-06, t. y. praleidęs CK 1.125 str. 4 d. nustatytą sutrumpintą trijų mėnesių ieškinio senaties terminą reikalavimams pripažinti juridinio asmens organų sprendimus negaliojančiais. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas advokatas R. S. nurodė, kad ieškovas buvo tinkamai informuotas apie klausimo dėl jo pašalinimo iš partijos nagrinėjimą, kadangi ieškinyje ieškovas pats nurodė, jog šią informaciją gavo elektroniniu paštu.

4Atsakovas A. A. atsiliepimu su ieškiniu nesutiko, prašo jį atmesti ir taikyti ieškinio senaties institutą. Atsiliepime iš esmės išdėstyti tokie patys nesutikimo su ieškiniu argumentai kaip ir atsakovės Žemaičių partijos atsiliepime.

5Trečiasis asmuo Žemaičių partijos Klaipėdos apygardos skyrius atsiliepimu su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškovas teisėtai ir pagrįstai pašalintas iš Žemaičių partijos, kadangi jis be Žemaičių partijos Klaipėdos skyriaus visuotinio susirinkimo sprendimo neteisėtai dalyvavo ir atstovavo Klaipėdos skyriaus interesams 2012-11-18 vykusioje Žemaičių partijos neeilinėje Didžiojoje sueigoje. Prašė byloje taikyti sutrumpintą trijų mėnesių ieškinio senatį. Trečiojo asmens atstovas R. M. teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškovas iš partijos buvo pašalintas ne kaip valdybos narys, o kaip paprastas narys. Ši informacija buvo pavėluotai įregistruota registre dėl įvairių tuo metu buvusių kliūčių.

6Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-10-29 sprendimu ieškinį atmetė. Priteisė iš ieškovo atsakovei 2 000 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas nustatė, kad A. N. 2013-01-11 Žemaičių partijos Klaipėdos miesto skyriaus tarybos sprendimu pašalintas iš partijos narių sąrašo už tai, kad be Klaipėdos skyriaus visuotinio susirinkimo sprendimo kaip delegatas dalyvavo 2012-11-18 neteisėtai vykusioje Žemaičių partijos sueigoje (t. 1, b. l. 29–30, 154–156). Ieškovui 2013-01-07 pateiktas pranešimas, kuriuo jis informuotas apie 2013-01-11 vyksiantį partijos tarybos posėdį (t. 1, b. l. 16). Remdamasis tuo, jog šį pranešimą ieškovas pateikė kartu su ieškiniu, sprendė, jog jis buvo informuotas apie 2013-01-11 vyksiantį tarybos posėdį. Sutiko su atsakovės argumentais, jog ieškovas apie 2013-01-11 vykusio partijos tarybos posėdžio metu priimtą sprendimą – pašalinti jį iš partijos narių – galėjo sužinoti jau 2013-04-04, kadangi į bylą ieškovas pateikė iš partijos interneto portalo www.zemaiciupartija.lt išspausdintą dokumento kopiją, iš kurios matyti, jog informacija iš minėto tinklalapio paimta 2013-04-04. Šiame dokumente nurodyta, jog 2013-01-11 partijos tarybos sprendimu už statuto reikalavimų pažeidimus iš partijos narių sąrašo ieškovas pašalintas (t. 1, b. l. 20). Pažymėjo, kad 2014-05-30 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. A-756-956/2014 patvirtina, jog ieškovas administracinėje byloje pateikė atsiliepimą, iš kurio turinio akivaizdu, jog jis žinojo apie skundžiamo 2013-01-11 partijos tarybos sprendimo priėmimą (t. 1, b. l. 168–174). Be to, ieškovas 2013-05-05 atsiliepime į skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui civilinėje byloje Nr. I-3598-643/2013 minėjo ginčijamą šioje byloje sprendimą (t. 1, b. l. 24). Nurodė, jog civilinėje byloje spręstina dėl ieškinio senaties taikymo, kadangi atsakovė prašo ją taikyti. Motyvuodamas CK 1.124 str., kasacinio teismo išaiškinimais dėl ieškinio senaties instituto taikymo (civilinės bylos Nr. 3K-3-384/2001, Nr. 3K-3-35/2010), taip pat CK 1.125 str. 4 d., CK 1.127 str. 1 d.), įvertinęs aplinkybę, jog atsakovė yra juridinis asmuo, sprendė, jog ieškovas apie skundžiamą sprendimą žinojo dar 2013-04-04, todėl paduodamas ieškinį teismui tik 2013-12-09 daugiau kaip aštuonis mėnesius praleido CK 1.125 str. 4 d. reglamentuotą sutrumpintą trijų mėnesių ieškinio senaties terminą, taikomą reikalavimams pripažinti juridinio asmens organų sprendimus negaliojančiais. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas atmetė ieškovo reikalavimą dėl sprendimo panaikinimo. Kitus ieškovo reikalavimus teismas atmetė kaip nepagrįstus, argumentuodamas tuo, jog ieškinį atmetus taikant ieškinio senatį, kiti ieškinio tenkinimo pagrindai nenagrinėtini ir išsamiau dėl jų nepasisakytina.

7Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo

82014-10-29 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį tenkinti. Nesutinka su teismo argumentais ir išvadomis, jog ieškovas praleido CK 1.125 str. 4 d. reglamentuotą sutrumpintą trijų mėnesių ieškinio senaties terminą, taikomą reikalavimams pripažinti juridinio asmens organų sprendimus negaliojančiais. Argumentuoja, jog partijos tarybos pirmininkas A. A. neatsiuntė ieškovui skundžiamo sprendimo, tokiu būdu pažeidė partijos įstatų 3.7 p., reglamentuojantį partijos nario teisę apskųsti partijos valdybai skyriaus tarybos sprendimą dėl nario pašalinimo iš partijos. Todėl ieškovui buvo atimta galimybė ginčyti skundžiamą sprendimą, kurio kopiją ieškovas gavo tik iš Vilniaus apygardos administracinio teismo kartu su pranešimu dėl atsiliepimo į atsakovės (pareiškėjos Vilniaus apygardos administracinio teismo išnagrinėtoje administracinėje byloje Nr. I-3598-643/2013) skundą. Argumentuoja, jog partijos įstatai nesuteikia galimybės kito partijos skyriaus tarybai pašalinti iš partijos narių ne to skyriaus narį. Įstatų 3.2 p. leidžia partijos nariui pasirinkti, kokio partijos skyriaus veikloje jis nori dalyvauti. Apie ieškovo perėjimą iš Klaipėdos į Palangos skyrių jis tinkamai 2012-10-01 el. paštu informavo Klaipėdos skyriaus pirmininką, kuris turėjo apie tai informaciją persiųsti Palangos skyriaus pirmininkui. Nesutinka su atsakovės nurodytais jo pašalinimo iš partijos narių argumentais ir pagrindais. Neteisėtą pašalinimą iš partijos narių patvirtina Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013-11-06 sprendimas administracinėje byloje Nr. I-3598-643/2013, kuris paliktas nepakeistas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014-05-30 nutartimi administracinėje byloje Nr. A756-956/2014. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, jog partijos valdybos nario pašalinimo iš partijos narių klausimas partijos skyriaus tarybos lygmeniu negali būti sprendžiamas. Be to, ieškovas 2014-02-27 dieną dar buvo partijos valdybos narys ir tai patvirtina VĮ Registrų centro 2014-02-27 išrašas. Taigi skundžiamo sprendimo pagrindu jokie pakeitimai registre nebuvo padaryti ir tokie pakeitimai įstatymų nustatyta tvarka (2014-04-10 Juridinių asmenų registro išraše ieškovas nebenurodomas partijos valdybos nariu) buvo padaryti ir įsigaliojo tik 2014 m. balandžio mėnesį. Atsižvelgdamas į tai, apeliantas mano, jog ginčo senaties terminas skaičiuotinas būtent nuo 2014 m. balandžio mėnesio, be to, tuo metu byla jau buvo nagrinėjama teisme. Teigia, jog susidarytų paradoksali situacija, nes pagal registro duomenis ieškovas iki 2014 m. balandžio mėn. buvo partijos valdybos narys (dalyvavo partijos veikloje, posėdžiuose), o pagal skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą ieškovas partijos nariu nebuvo nuo 2013-01-11. Pažymi, kad valdybos nariu gali būti tik partijos narys. Mano, jog teismas neteisingai aiškino ir taikė materialinės teisės normų reikalavimus, neteisingai skaičiavo ieškinio senaties termino pradžią, todėl yra pagrindas pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį tenkinti.

9Atsakovai – Žemaičių partija ir A. A. bei trečiasis asmuo Žemaičių partijos Klaipėdos apygardos skyrius pateikė atsiliepimus, juose išdėsto iš esmės vienodą poziciją dėl apelianto skundo faktinių ir teisinių pagrindų – apeliacinis skundas nepagrįstas, todėl atmestinas, o skundžiamas teismo sprendimas pagrįstas ir teisėtas. Teismas teisingai taikė ieškinio senatį reglamentuojančias teisės normas, tinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes ir konstatavo, jog ginčo atveju ieškovas praleido CK 1.125 str. 4 d. reglamentuotą sutrumpintą trijų mėnesių ieškinio senaties terminą, taikomą reikalavimams pripažinti juridinio asmens organų sprendimus negaliojančiais.

10Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

11Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.).

12Teisėjų kolegija, išanalizavusi ir įvertinusi bylos medžiagą, pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo motyvus ir išvadas, apeliacinio skundo ir atsiliepimuose į jį išdėstytus argumentus, daro išvadą, jog teismas neatskleidė bylos esmės, t. y. nesiaiškino ir netyrė skundžiamo partijos tarybos sprendimo priėmimo faktinių ir teisinių aspektų:

13- neišsiaiškino, kada faktiškai ieškovui tapo žinomas skundžiamo sprendimo turinys ir (ar) kada ir kokiu būdu skundžiamas sprendimas buvo išsiųstas / įteiktas ieškovui;

14- netyrė sprendimo priėmimo procedūros atitikties partijos įstatų nuostatoms (ar partijos taryba (susirinkimas) buvo kompetentinga priimti sprendimą dėl būtent partijos valdybos nario pašalinimo);

15- neįvertino aplinkybės, jog 2013-01-11 esant priimtam skundžiamam sprendimui ieškovas nuo 2009-02-13 Juridinių asmenų registre registruotas partijos valdybos nariu, šiame registre tokiu statusu buvo nurodomas ir iki 2014-04-10 (t. 1, b. l. 107–108, 142–144, 154–156).

16Jeigu teismas pripažįsta, kad ieškinio senaties terminas praleistas dėl svarbios priežasties, pažeistoji teisė turi būti ginama, o praleistas ieškinio senaties terminas atnaujinamas (CK 1.131 str. 2 d.). Pirmosios instancijos teismo išvada, jog ginčo atveju yra pagrindas taikyti ieškinio senatį, vertintina kritiškai, nes teismas nenustatė, kada ginčijamas sprendimas ieškovui buvo išsiųstas / įteiktas, kada ieškovas jį faktiškai gavo. Duomenų, patvirtinančių skundžiamo sprendimo išsiuntimą / įteikimą ieškovui, byloje nėra. Vien žinojimas apie tai, jog yra priimtas sprendimas dėl pašalinimo iš partijos, ir (ar) tokios informacijos dalies pateikimas partijos interneto svetainėje nesudaro pagrindo spręsti, jog ieškovui sprendimas buvo įteiktas / išsiųstas ir (ar) sprendimo turinys ieškovui tapo realiai žinomas anksčiau, nei šį sprendimą jis gavo iš minėto Vilniaus apygardos administracinio teismo kartu su pranešimu dėl atsiliepimo į (atsakovės / pareiškėjos) skundą pateikimo, ir (ar) spręsti, jog atsakovė neturėjo teisės ir pareigos apie priimtą sprendimą tinkamai informuoti (įteikti sprendimą) ieškovą, kuris 2013-01-11 partijos tarybos susirinkime nedalyvavo. Be to, apeliacinės instancijos teismas mano, kad 2013-12-09 paduodamas ieškinį pirmosios instancijos teismui ieškovas elgėsi sąžiningai ir apdairiai, ginčo situacijos nevilkino, nes, kaip minėta, 2013-01-11 tarybos sprendimą jis faktiškai gavo tik 2013 m. gegužės mėnesį (t. 1, b. l. 21–23, 24), t. y. jau praėjus daugiau kaip keturiems mėnesiams po sprendimo priėmimo bei praėjus tik mėnesiui po minėto Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013-11-06 sprendimo administracinėje byloje Nr. I-3598-643/2013 priėmimo (baigus bylinėjimąsi šiame teisme).

17Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas formaliai taikė ieškinio senaties institutą, t. y. neįvertino ginčo pobūdžio, jo esmės ir kitų anksčiau šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių, todėl ieškinio senaties terminas atnaujintinas. Teismas atmetė ieškinį tik dėl senaties, todėl sprendimas naikintinas. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, jeigu dėl tirtinų aplinkybių apimties ir pobūdžio yra pagrindas išvadai, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reiškia, jog yra pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009, 2010 m. gruodžio 14 d. nutartis civilinėje byloje V. D. v. V. U., V. U., I., Ž., V., Ž., A. D., bylos Nr. 3K-3-527/2010).

18CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išimtis. Vertindamas įrodymus, teismas turi įvertinti kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę ir iš įrodymų viseto duomenų padaryti išvadas. Vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų pakankamumo klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į ginčo pobūdį ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Vertindamas įrodymus pagal įstatymo reikalavimus teismas turi spręsti apie visų byloje surinktų faktinių duomenų (įrodymų) tikrumą, sąsajumą, leistinumą, tarpusavio ryšį, pakankamumą įrodinėjimo dalyko faktams konstatuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-171/2008). Įvertindamas įrodymus teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008; 2008 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-447/2008, 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009; kt.).

19Atsižvelgdama į naujai nagrinėtinus esminius ieškovui klausimus, ieškinio reikalavimų pobūdį, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pagal byloje pateiktus įrodymus šios bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme, be to, šalys prarastų galimybę į apeliaciją, todėl yra pagrindas skundžiamą sprendimą panaikinus perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo (CPK 326 str. 1 d. 4 p., 327 str. 1 d. 2 p.).

20Nagrinėjant bylą reikėtų nustatyti ar Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo

212014-05-30 nutartyje administracinėje byloje Nr. A756-956/2014 (ginčas tarp tų pačių šalių) pateiktos išvados dėl Žemaičių partijos įstatų 5.17, 5.22 ir 5.23 punktuose numatytų nuostatų vertinimo (specialiosios) įstatų 3.6 p. nuostatų atžvilgiu turi prejudicinę reikšmę šiam ginčui. Kolegijos vertinimu, šios ir kitos plačiau nutartyje išdėstytos teismo išvados neabejotinai svarbios sprendžiant klausimus tiek dėl skundžiamo partijos tarybos sprendimo priėmimo procedūros teisėtumo, tiek apskritai dėl partijos tarybos kompetencijos priimti sprendimą dėl valdybos nario (ieškovas faktiškai tokiu ir buvo) (ne) pašalinimo.

22Remdamasi šiomis aplinkybėmis teisėjų kolegija sprendžia, jog toks pirmosios instancijos teismo sprendimas negali būti pripažintas atitinkančiu CPK 263 straipsnyje įtvirtintus teisėtumo ir pagrįstumo kriterijus.

23Dėl bylinėjimosi išlaidų

24Kadangi byla grąžinama nagrinėti iš naujo, nesprendžiamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas, paliekant jį spręsti bylą iš naujo nagrinėjančiam teismui (CPK 93 str.).

25Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi CPK 325, 330 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

26Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 29 d. sprendimą panaikinti, atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovas pirmosios instancijos teismo prašė panaikinti Žemaičių partijos... 3. Atsakovė Žemaičių partija (toliau – atsakovė) atsiliepimu su ieškiniu... 4. Atsakovas A. A. atsiliepimu su ieškiniu nesutiko, prašo jį atmesti ir... 5. Trečiasis asmuo Žemaičių partijos Klaipėdos apygardos skyrius atsiliepimu... 6. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-10-29 sprendimu ieškinį atmetė.... 7. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės... 8. 2014-10-29 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį... 9. Atsakovai – Žemaičių partija ir A. A. bei trečiasis asmuo Žemaičių... 10. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 11. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 12. Teisėjų kolegija, išanalizavusi ir įvertinusi bylos medžiagą, pirmosios... 13. - neišsiaiškino, kada faktiškai ieškovui tapo žinomas skundžiamo... 14. - netyrė sprendimo priėmimo procedūros atitikties partijos įstatų... 15. - neįvertino aplinkybės, jog 2013-01-11 esant priimtam skundžiamam... 16. Jeigu teismas pripažįsta, kad ieškinio senaties terminas praleistas dėl... 17. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos... 18. CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas įvertina įrodymus pagal vidinį... 19. Atsižvelgdama į naujai nagrinėtinus esminius ieškovui klausimus, ieškinio... 20. Nagrinėjant bylą reikėtų nustatyti ar Lietuvos vyriausiojo administracinio... 21. 2014-05-30 nutartyje administracinėje byloje Nr. A756-956/2014 (ginčas tarp... 22. Remdamasi šiomis aplinkybėmis teisėjų kolegija sprendžia, jog toks... 23. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 24. Kadangi byla grąžinama nagrinėti iš naujo, nesprendžiamas bylinėjimosi... 25. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi CPK 325, 330 straipsniais,... 26. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 29 d. sprendimą panaikinti,...