Byla 2-396/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „KVWC“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. vasario 12 d. nutarties dalies, kuria paskirtas atsakovo bankroto administratorius, civilinėje byloje Nr. B2-789-555/2009 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „KVWC“, uždarosios akcinės bendrovės „Financeline“ ieškinius atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Baltpaper“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Į Kauno apygardos teismą su ieškiniais atsakovui UAB „Baltpaper“ kreipėsi ieškovai UAB „KVWC“ ir UAB „Financeline“ ir prašė atsakovui iškelti bankroto bylą.

4UAB „KVWC“ ieškinyje nurodė, jog atsakovui nuo 2008 m. birželio 9 d. iki 2008 m. rugsėjo 25 d. pateikė prekių už 110 279,87 Lt, kurias atsakovas priėmė ir dėl prekių kiekio bei kokybės pretenzijų nepareiškė, tačiau visiškai už prekes neatsiskaitė, liko skolingas 21 441,08 Lt. Atsakovas į raginimus atsiskaityti nereaguoja, įvykdyti prievolę vengia. Įmonė yra nemoki. Įmonės administratoriumi siūlė paskirti UAB „Verslo administravimo centras“.

5UAB „Financeline“ ieškinyje nurodė, jog atsakovas UAB „Baltpaper“ pagal 2005 m. spalio 20 d. paskolos sutartį Nr. BP-2005/10/20-01 bei 2008 m. rugpjūčio 4 d. paskolos sutarties pakeitimą Nr. 2 ieškovui yra skolingas 1 615 000 Lt paskolos ir 42 923,26 Lt palūkanų, iš viso įsiskolinimas sudaro 1 657 923,26 Lt. UAB „Baltpaper“ yra nemoki įmonė. Administratoriumi prašė paskirti UAB „Verslo konsultantai“.

6Kauno apygardos teismas 2009 m. vasario 12 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Baltpaper“ ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Verslo konsultantai“.

7Teismas byloje esančių faktinių duomenų (įmonės balanso, kreditorių sąrašų) pagrindu padarė išvadą, kad UAB „Baltpaper“ yra nemoki įmonė (Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d.).

8Teismas taip pat nurodė, kad duomenų, jog siūlomos administratoriaus kandidatūros prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, byloje nėra. Teismas nurodė, kad atsakovas yra didelė įmonė, kurios pradelsti įsiskolinimai siekia apie 8 140 000 Lt, todėl skirtinas įmonės administratoriumi asmuo turi turėti pakankamą įmonių bankroto administravimo patirtį, galimybę organizuoti savo darbą savarankiškai, sudaryti darbuotojų grupę, sudaryti sutartis su kitais asmenimis konkretiems veiksmams ar konkrečioms pareigoms bankroto procedūros metu atlikti. Teismas nurodė, kad, skiriant atsakovo administratoriumi UAB „Verslo konsultantai“, bus tinkamiau užtikrinta visų kreditorių ir pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, operatyviau organizuojami ir atliekami bankroto proceso darbai bei kitos ĮBĮ 11 straipsnyje numatytos bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijos, taip pat pažymėjo, kad administratoriaus kandidatūrai pritarė ir vienas iš didžiausių atsakovo kreditorių UAB „Financeline“.

9Ieškovas UAB „KVWC“ atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos teismo 2009 m. vasario 12 d. nutarties dalį, kuria teismas paskyrė atsakovo bankroto administratorių, pakeisti ir paskirti naują įmonės bankroto administratorių UAB „Verslo administravimo centras“.

10Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

111. Ieškovo UAB „Financeline“ pateikta administratoriaus kandidatūra vertintina neigiamai, kadangi atsakovo UAB „Baltpaper“ ir šio ieškovo valdymo organai yra susiję. UAB „Financeline“ vadovas ir vienintelis akcininkas V. S. tuo pačiu metu yra ir atsakovo UAB „Baltpaper“ valdybos pirmininkas bei nuo 2005 m. spalio 14 d. iki 2008 m. liepos 28 d. buvo ir atsakovo direktorius. Buvęs UAB „Financeline“ vienintelis akcininkas T. S. yra ir atsakovo valdybos narys, kas patvirtina atsakovo ir ieškovo sąsajumą ir interesų bendrumą. Darytina išvada, kad abi šios įmonės yra susijusios, valdomos to paties asmens, nes valdybos pirmininko atliekamos funkcijos pagal akcinių bendrovių įstatymo nuostatas yra labai artimos bendrovės vadovo funkcijoms atsakomybės ir interesų požiūriu. Yra pagrįstų abejonių, ar paskirtasis administratorius sugebės tinkamai vykdyti pareigas, kadangi jį pasiūlė ir kandidatūrai pritarė neabejotinai susiję asmenys, galintys turėti suinteresuotumą bylos baigtimi ir besistengiantys išvengti neigiamų turtinių pasekmių. Nei atsakovas, nei ieškovas teismo neinformavo ir šių sąsajų neatskleidė. Įgyvendindamas pareigą užtikrinti maksimaliai sklandų bankroto procesą, teismas privalo parinkti tinkamiausią kandidatūrą, nekeliančią abejonių jau pačioje bankroto proceso pradžioje.

122. Teismo nutartis atmesti UAB „Verslo administravimo centras“ kandidatūrą yra nepagrįsta. UAB „Verslo administravimo centras“ turi daugiau darbuotojų nei teismo paskirtas administratorius, baigtų bylų skaičius taip pat yra didesnis, tarp 85 baigtų bylų buvo administruotos ir didelės įmonės, o 80 proc. bylų trunka ne ilgiau kaip 2 metus. UAB „Verslo administravimo centras“ turi daug didesnius pajėgumus, dirba greitai, kvalifikuočiau ir efektyviau nei paskirtas administratorius ir galės skirti daugiau dėmesio šiai įmonei administruoti. Šio kandidato kvalifikacija negali kelti teismui jokių abejonių. Teismo išvada dėl paskirto administratoriaus nešališkumo nepagrįstai grindžiama tik bendro pobūdžio teiginiais. Teismas net nevertino kandidatų darbo patirties, kokybės, pateiktų dokumentų informatyvumo, nesivadovavo Lietuvos apeliacinio teismo suformuota praktika, sprendžiant administratoriaus skyrimo klausimą. Atsiliepimu į ieškovo UAB „KVWC“ atskirąjį skundą ieškovas UAB „Financeline“ prašo Kauno apygardos teismo 2009 m. vasario 12 d. nutartį palikti nepakeistą, o skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad paskirtas administratorius atitinka įstatymo keliamus reikalavimus. Apeliantas nepateikė įrodymų, kad dėl ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje nurodytų priežasčių UAB „Verslo konsultantai“ negalėtų būti atsakovo administratoriumi. Tai, jog ieškovo akcininkas ir vadovas buvo ir atsakovo valdybos pirmininkas, neleidžia savaime preziumuoti, kad atsakovas ir ieškovas yra nesąžiningi. Nėra objektyvių įrodymų, kad galėtų kilti interesų konfliktas tarp paskirto administratoriaus ir įmonės kreditorių ar kad administratorius netinkamai gintų įmonės kreditorių ir įmonės teises. Teismo paskirtam administratoriui netinkamai vykdant pareigas, jis galės būti pakeistas arba iš jo galės būti išieškoma žala. Skundo padavimo dieną 2 iš 7 ieškovo UAB „KVWC“ siūlomo administratoriaus darbuotojai nevykdė nei vienos bankroto administravimo procedūros. Teismo paskirtas administratorius turi pakankamą administravimo patirtį. Nepagrįstas apelianto teiginys, kad siūlomas administratorius turi didesnius pajėgumus. Teismas priėmė pagrįstą nutartį. Atsiliepimu į ieškovo UAB „KVWC“ atskirąjį skundą atsakovas UAB „Baltpaper“ prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad ieškovo argumentai nėra pagrindas pakeisti paskirtą administratorių. Siekiant apginti kreditorių interesus, būtina kuo greičiau pradėti bankroto procedūras.

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Bankrutuojančios įmonės administratorius - tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka (ĮBĮ 11 str. 1 d.). Jis valdo, naudoja bankrutuojančios įmonės turtą ir juo, taip pat bankuose esančiomis šios įmonės lėšomis disponuoja, užtikrina bankrutuojančios įmonės turto apsaugą, vadovauja bankrutuojančios įmonės ūkinei komercinei veiklai, taip pat privalo ginti visų kreditorių ir bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoti ir atlikti būtinus bankroto proceso darbus (ĮBĮ 11 str. 3 d.). Taigi, bankroto procese administratorius turi įstatyme apibrėžtus plačius įgaliojimus. Būtent nuo administratoriaus veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo efektyvumas. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, atitinkantį administratoriaus kandidatūrai įstatymo keliamus reikalavimus, reikia siekti, kad administratoriaus paskyrimu būtų maksimaliai užtikrinamas kuo sklandesnis ir operatyvesnis bankroto procedūrų atlikimas, būtų išvengta ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių dėl jų bei įmonės interesų atstovavimo tinkamumo, arba tokių ginčų kiltų kuo mažiau, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys partnerystės santykiai būtų grindžiami garbės, moralės, sąžinės ir nešališkumo principais.

15Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalies nuostatą bankrutuojančios įmonės administratorių skiria teismas iš bankroto bylos dalyvių ar Vyriausybės įgaliotos institucijos pasiūlytų asmenų tarpo. Teismas gali motyvuotai atmesti teikiamo administratoriaus (administratorių) kandidatūrą ir pareikalauti pateikti kitą administratoriaus kandidatūrą, jei teismui pasiūlyta administratoriaus kandidatūra neatitinka įstatymo reikalavimų. Taigi, teismas turi diskrecijos teisę spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Ši teisė reiškia, kad teismui įstatymas suteikia bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyvą, todėl teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros. Tokia teisė užtikrina galimybę priimti racionalų, pagrįstą, protingą bei pateisinantį tuos tikslus, dėl kurių ši diskrecijos teisė suteikta, sprendimą, parenkant nešališką ir pajėgų tinkamai administruoti įmonę administratorių. Administratoriaus paskyrimo klausimu priimtas teismo sprendimas turi būti pagrįstas ir paremtas įstatymu, todėl teismo diskrecijos teisė negali būti laikoma absoliučia, ypač tais atvejais, kai yra pasiūlomos kelios administratoriaus kandidatūros. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę. Taigi, teismo diskrecijos teisės apimtis ribojama teisės aktų nuostatomis, įtvirtinančiomis reikalavimus administratoriaus kandidatūrai, taip pat teisingumo, sąžiningumo bei protingumo kriterijais.

16Teismas, spręsdamas administratoriaus kandidatūros parinkimo klausimą, privalo įvertinti daugelį aplinkybių, turinčių įtakos tinkamam šio klausimo išsprendimui. Saistomas būtinumo užtikrinti kuo sklandesnį bankroto procedūrų atlikimą, teismas, svarstydamas administratoriaus paskyrimo klausimą, turi įvertinti tiek asmens (asmenų), pateikusio (-ių) pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, tiek kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymus ir argumentus, taip pat įmonės, kuriai keliama bankroto byla, nuomonę bei kitas administratoriaus skyrimo išsprendimui svarbias aplinkybes, ir šio vertinimo pagrindu padaryti išvadas dėl tinkamiausios kandidatūros. Aukščiau minėta teismo diskrecijos teisė paskirti administratorių negali būti vertinama ir kaip savaime privaloma. Nors teismas nėra suvaržytas teikiamais pasiūlymais skirti administratoriumi vieną ar kitą asmenį, tačiau, pasirinkdamas iš kelių siūlomų kandidatų, privalo išdėstyti argumentus, dėl kurių atmeta kitas pasiūlytas administratoriaus kandidatūras.

17Kadangi nuo administratoriaus veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo efektyvumas, tai skiriant administratoriumi konkretų asmenį, būtina siekti, kad jis ne tik gebėtų maksimaliai užtikrinti kuo sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą, bet ir išvengtų konfliktų su kreditoriais bei bankrutuojančios įmonės savininkais dėl kreditorių ir įmonės interesų tinkamo atstovavimo, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys teisiniai santykiai būtų grindžiami veiklos skaidrumo, sąžiningumo, objektyvumo, moralumo ir nešališkumo standartais. Vadinasi, konkrečios įmonės bankroto administratoriumi negalima skirti tokio asmens, kai yra aplinkybės, verčiančios abejoti, ar toks asmuo tikrai neturi ir negali turėti teisinio suinteresuotumo tos įmonės bankroto procese. Ieškovas UAB „KVWC“ atskirajame skunde nurodo aplinkybes, dėl kurių, jo nuomone, teismas, iškėlęs atsakovui UAB „Baltpaper“ bankroto bylą, administratoriumi nepagrįstai skyrė UAB „Verslo konsultantai“: apelianto teigimu, UAB „Financeline“ vadovas ir vienintelis akcininkas V. S. tuo pačiu metu yra ir atsakovo UAB „Baltpaper“ valdybos pirmininkas bei nuo 2005 m. spalio 14 d. iki 2008 m. liepos 28 d. buvo ir atsakovo direktorius, o buvęs UAB „Financeline“ vienintelis akcininkas T. S. yra ir atsakovo valdybos narys. Apeliantas abejoja, ar paskirtasis administratorius sugebės tinkamai vykdyti pareigas, kadangi jį pasiūlė ir kandidatūrai pritarė neabejotinai susiję asmenys, galintys turėti suinteresuotumą bylos baigtimi. Taigi, teismo paskirtojo administratoriaus netinkamumą apeliantas savo atskirajame skunde iš esmės grindžia aplinkybe, kad bankrutuojančios įmonės administratorių skirti siūlo su atsakovu susijęs asmuo, galintis turėti suinteresuotumą bylos baigtimi. Tačiau aplinkybė, kad bankrutuojančios įmonės administratorių skirti siūlo ieškovo UAB „KVWC“ vadovas, kuris yra ir atsakovo UAB „Baltpaper“ valdybos pirmininkas, o nuo 2005 m. spalio 14 d. iki 2008 m. liepos 28 d. buvo ir atsakovo direktorius, negali turėti esminės ir lemiamos reikšmės, sprendžiant klausimą dėl administratoriaus skyrimo. Įstatymas apibrėžia asmenų, kurie turi teisę, o pateikdami pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei - ir privalo pasiūlyti teismui administratoriaus kandidatūrą. Tarp šių asmenų yra ir įmonės administracijos vadovas (ĮBĮ 5 str., 11 str. 2 d.). Pažymėtina, kad teisės aktai numato, jog būtent įmonės bankroto administratoriumi skiriamas asmuo negali turėti teisinio suinteresuotumo tos įmonės bankroto procese. Tad administratorių siūlančiam asmeniui nenustatytas reikalavimas būti nesuinteresuotam bankroto bylos baigtimi. Be to, byloje nėra jokių duomenų, leidžiančių daryti išvadą ar prielaidą, kad UAB „KVWC“ direktorius, būdamas suinteresuotas bylos baigtimi, gali įtakoti bankroto procedūrą, darydamas poveikį teismo paskirtam administratoriui. Savo atskirajame skunde ieškovas iš esmės nenurodo jokių aplinkybių, leidžiančių abejoti paties teismo paskirtojo administratoriaus UAB ,,Verslo konsultantai“ nešališkumu, teisiniu suinteresuotumu ir tinkamumu administruoti UAB ,,Baltpaper“.

18Kaip matyti iš teismui pateiktos UAB „Verslo konsultantai“ 2008 m. gruodžio 22 d. deklaracijos (byla pagal UAB „Financeline“ ieškinį, b.l. 69), bankroto administratorius patvirtino, kad jis nėra asmuo, turintis teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad aplinkybė, jog teismo paskirtas administratorius UAB „Verslo konsultantai“ turėtų teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, bylos duomenimis nenustatyta.

19Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad teismas nevertino siūlomų atsakovo bankroto administratorių kandidatų darbo patirties, kokybės, pateiktų dokumentų informatyvumo, nesivadovavo Lietuvos apeliacinio teismo suformuota praktika, sprendžiant administratoriaus skyrimo klausimą. Ieškovas UAB „KVWC“ atskirajame skunde taip pat nurodo, kad UAB „Verslo administravimo centras“ turi daug didesnius pajėgumus, dirba greitai, kvalifikuočiau ir efektyviau nei paskirtas administratorius ir galės skirti daugiau dėmesio šios įmonės administravimui.

20Teisėjų kolegija pažymi, kad nors pirmosios instancijos teismo motyvai, kurių pagrindu parinktas įmonės bankroto administratorius, nėra išsamūs, tačiau vien tai nėra pagrindas pakeisti skundžiamą teismo nutartį.

21Remiantis bylos duomenimis, abu pasiūlyti bankroto administratoriai atitinka įstatymo nustatytus reikalavimus, tad šiuo atveju svarbią reikšmę turi teikiamų administratoriaus kandidatūrų patirties bei kvalifikacijos kriterijai, taip pat vertintinas jų darbo krūvis.

22Nėra pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad atsakovas yra didelė įmonė, kurios pradelsti įsiskolinimai siekia apie 8 mln. Lt, todėl skirtinas įmonės administratoriumi asmuo turi turėti pakankamą įmonių bankroto administravimo patirtį.

23Iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos interneto tinklalapyje skelbiamų duomenų (b.l 117-118) matyti, kad UAB „Verslo konsultantai“ dirba 4 darbuotojai, turintys teisę teikti bankroto administravimo paslaugas, šis bankroto administratorius vykdo 31 bankroto procedūrą, tarp jų sąraše nurodyta ir UAB „Liesco“, iš viso jis yra baigęs 50 įmonių bankroto procedūrų.

24Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad UAB „Verslo administravimo centras“ dirba 7 darbuotojai, turintys teisę teikti bankroto administravimo paslaugas, šis bankroto administratorius vykdo 12 bankroto procedūrų, iš viso yra baigęs 85 įmonių bankroto procedūras.

25Nors bendras UAB „Verslo administravimo centras“ baigtų bylų skaičius yra didesnis nei teismo paskirto administratoriaus, tačiau kaip šio administratoriaus įgaliotas asmuo tik

26E. K. yra baigęs 32 procedūras, o B. S. - 22 procedūras (b.l. 137). Kiti administratoriaus darbuotojai (K. Š. , I. S. ) kaip šio administratoriaus įgalioti asmenys, yra nebaigę nei vienos bankroto procedūros, o A. G. baigęs 2 procedūras, J. G. – 7 procedūras. Taigi, nors bendras UAB „Verslo administravimo centras“ baigtų bankroto procedūrų skaičius yra didelis, tačiau tai nepatvirtinta, kad jo visų darbuotojų patirtis, administruojant įmones, yra didesnė nei teismo paskirto administratoriaus. Nors, pasak apelianto, tarp baigtų bylų yra didelių ir labai didelių įmonių, tačiau, atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes dėl apelianto darbuotojų patirties, negalima vienareikšmiškai teigti, kad UAB „Verslo administravimo centras“ turima patirtis didesnė ir todėl jis geriau galėtų administruoti atsakovą.

27Nors apeliantas nurodo, kad jo siūlomas administratorius galės skirti daugiau dėmesio ir laiko atsakovo įmonei administruoti, nėra pagrindo manyti, kad teismo paskirtas administratorius negalėtų vykdyti jam pavestų funkcijų. Ieškovas UAB „Financeline“ atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad iš 31 UAB „Verslo konsultantai“ administruojamos įmonės 22 turi likviduojamos dėl bankroto įmonės teisinį statusą, t.y. darbo krūvis atitinka bankroto administratorių užimtumo normas. Be to, kaip atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo UAB „Financeline“ ir kaip patvirtina Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos interneto tinklalapyje skelbiami duomenys (b.l. 146, 147), UAB „Verslo administravimo centras“ darbuotoja B. S. vykdo dar ir AB „Kauno ketaus liejykla“ restruktūrizavimo administratorės pareigas, tad jos užimtumas yra didesnis nei nurodo pats apeliantas. Remiantis nurodytomis aplinkybėmis, negalima teigti, kad teismo paskirto administratoriaus darbuotojų, turinčių didžiausią administravimo patirtį, užimtumas yra didesnis nei UAB „Verslo administravimo centras“.

28Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad teismo paskirtas administratorius atitinka kriterijus, keliamus administratoriui, jo patirčiai ir užimtumui. Pažymėtina, kad nustačius, jog administratorius savo pareigas atlieka netinkamai, jis įstatymo nustatyta tvarka gali būti atstatydintas (ĮBĮ 11 str. 8 d.). Tai, kad teismas paskyrė ne apelianto siūlytą administratorių, neatima iš bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo teisės kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus veiklos tinkamumo ( ĮBĮ 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.). Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro išvadą, kad ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „KVWC“ atskirojo skundo argumentai nėra pagrįsti, o pirmosios instancijos teismas klausimą dėl įmonės bankroto administratoriaus skyrimo iš esmės išsprendė teisingai. Pagrindų, nurodytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis turėtų būti naikinama atskirajame skunde nurodytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio antrojoje dalyje nurodytų absoliučių šios nutarties dalies negaliojimo pagrindų nėra. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

29Kauno apygardos teismo 2009 m. vasario 12 d. nutarties dalį, kuria uždarosios akcinės bendrovės „Baltpaper“ administratoriumi paskirta UAB „Verslo konsultantai“, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Į Kauno apygardos teismą su ieškiniais atsakovui UAB „Baltpaper“... 4. UAB „KVWC“ ieškinyje nurodė, jog atsakovui nuo 2008 m. birželio 9 d. iki... 5. UAB „Financeline“ ieškinyje nurodė, jog atsakovas UAB „Baltpaper“... 6. Kauno apygardos teismas 2009 m. vasario 12 d. nutartimi iškėlė bankroto... 7. Teismas byloje esančių faktinių duomenų (įmonės balanso, kreditorių... 8. Teismas taip pat nurodė, kad duomenų, jog siūlomos administratoriaus... 9. Ieškovas UAB „KVWC“ atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos teismo 2009... 10. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 11. 1. Ieškovo UAB „Financeline“ pateikta administratoriaus kandidatūra... 12. 2. Teismo nutartis atmesti UAB „Verslo administravimo centras“... 13. Atskirasis skundas atmestinas.... 14. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1... 15. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalies nuostatą... 16. Teismas, spręsdamas administratoriaus kandidatūros parinkimo klausimą,... 17. Kadangi nuo administratoriaus veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama... 18. Kaip matyti iš teismui pateiktos UAB „Verslo konsultantai“ 2008 m.... 19. Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad teismas nevertino siūlomų atsakovo... 20. Teisėjų kolegija pažymi, kad nors pirmosios instancijos teismo motyvai,... 21. Remiantis bylos duomenimis, abu pasiūlyti bankroto administratoriai atitinka... 22. Nėra pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad... 23. Iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos interneto... 24. Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad UAB „Verslo administravimo... 25. Nors bendras UAB „Verslo administravimo centras“ baigtų bylų skaičius... 26. E. K. yra baigęs 32 procedūras, o B. S. - 22 procedūras (b.l. 137). Kiti... 27. Nors apeliantas nurodo, kad jo siūlomas administratorius galės skirti daugiau... 28. Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 29. Kauno apygardos teismo 2009 m. vasario 12 d. nutarties dalį, kuria uždarosios...