Byla 2-2006/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Višinskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Transpex“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 2 d. nutarties, kuria uždarajai akcinei bendrovei „Hilaris“ iškelta bankroto byla bei įmonės bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Leximus“, civilinėje byloje Nr. B2-5367-823/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Hilaris“ direktoriaus A. Č. ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Hilaris“ (tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Vildingas“, uždaroji akcinė bendrovė „Transpex“, uždaroji akcinė bendrovė „Krausas“, uždaroji akcinė bendrovė „Remil“, uždaroji akcinė bendrovė „Kubiliaus transportas“), ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ginčas byloje kilo dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo pagrįstumo.

4Uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Hilaris“ direktorius A. Č. kreipėsi į teismą, prašydamas atsakovui UAB „Hilaris“ iškelti bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Leximus“. Tretieji asmenys UAB „Vildingas“ ir UAB „Krausas“ administratoriumi siūlė paskirti „Principo reikalas“, UAB, o UAB „Transpex“ ir UAB „Kubiliaus transportas“ – Eurobankrotas, UAB, teisme taip pat gautas bankroto administratoriaus UAB „Geraldis“ sutikimas teikti UAB „Hilaris“ bankroto administravimo paslaugas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 2 d. nutartimi, konstatavęs UAB „Hilaris“ nemokumą, bendrovei iškėlė bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Leximus“.

7Teismas nustatė, kad į bylą pateikti visų siūlomų administratorių sutikimai teikti atsakovui administravimo paslaugas, administratoriaus deklaracijos, administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimai. Teismas taip pat nurodė, kad neturi duomenų, jog siūlomų administratorių kandidatūros prieštarautų imperatyvioms Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 4 dalies normoms, o Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos (toliau – ir Bankroto valdymo departamentas) patvirtino, kad minėti administratoriai atitinka teisės aktų reikalavimus.

8Teismas pažymėjo, kad UAB „Leximus“ ir „Principo reikalas“, UAB darbo krūvis yra mažesnis už kitų siūlomų bankroto administratorių, tačiau „Principo reikalas“, UAB buveinė, priešingai nei UAB „Hilaris“ ir UAB „Leximus“, yra ne Vilniuje, o Gargžduose. Teismas konstatavo, kad skiriant bankroto administratorių ypač atsižvelgtina į tai, kad bankroto procedūros turi vykti sklandžiai ir efektyviai.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

10Trečiasis asmuo UAB „Transpex“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 2 d. nutarties dalį, kuria atsakovo UAB „Hilaris“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Leximus“, ir bankroto administratoriumi paskirti „Principo reikalas“, UAB. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Paskirtas administratorius yra šališkas. Apeliantas abejones dėl UAB „Leximus“ nešališkumo nurodė dar 2014 m. rugpjūčio 22 d. prašyme, tačiau teismas į jas neatsižvelgė ir dėl jų nutartyje nepasisakė. Teismas, nenurodęs objektyvių aplinkybių, neturėtų skirti administratoriumi kandidatūros, kurią pasiūlė atsakovo vadovas. Pagal teismų praktiką, teismas turi parinkti tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių. Be to, kai teismui bendrovės bankroto administratoriaus kandidatūras pasiūlė keli dalyvaujantys byloje asmenys ir vienas iš jų yra atsakovo vadovas, teismas, nesant ĮBĮ nustatytų draudimų, dėl kurių administratoriai negalėtų administruoti įmonės, atsakovo bankroto administratoriumi turi pagrindą paskirti asmens, kuris turi mažiausią suinteresuotumą bylos baigtimi, pasiūlytą administratorių, t. y. ne atsakovo vadovo siūlomą asmenį. Atsižvelgiant į tai, kad bankroto administratorius tikrina sandorius, kuriuos sudarinėjo įmonės vadovas, kyla pagrįstų abejonių dėl ieškovo, kuris yra atsakovo vadovas, pasiūlyto administratoriaus nešališkumo. Šioje bankroto bylos stadijoje tikslinga paskirti bankroto administratorių, dėl kurio nešališkumo nekyla jokių abejonių, priešingu atveju, tai nulems papildomas kreditorių išlaidas, bankroto bylos vilkinimą siekiant atstatydinti šališką bankroto administratorių.
  2. Teismas nepaskirdamas bankroto administratoriumi „Principo reikalas“, UAB dėl to, kad jo buveinė yra kitame mieste, neatsižvelgė į tai, jog „Principo reikalas“, UAB turi filialą Vilniuje.

11Ieškovas UAB „Hilaris“ direktorius A. Č. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 2 d. nutartį palikti nepakeistą, o apelianto atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Trečiasis asmuo nepateikė jokių paskirto bankroto administratoriaus šališkumo įrodymų. UAB „Leximus“ yra laikomas šališku vien dėl to, kad jį pasiūlė ieškovas, kaip atsakovo vadovas, nors administratorių vadovas siūlė vykdydamas įstatymo nustatytą pareigą. Ta aplinkybė, kad administratorius turės tikrinti įmonės vadovo sudarytus sandorius savaime nesudaro pagrindo teigti, jog UAB „Leximus“ bus šališka ir tinkamai neįvykdys jai priskirtų pareigų.
  2. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką nutartis, kuria paskirtas bankroto administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų. Tokių duomenų apeliantas nepateikė.
  3. Apeliantas pirmosios instancijos teismui siūlė administratoriumi paskirti ne „Principo reikalas“, UAB, bet Eurobankrotas, UAB, todėl apskritai kyla klausimas, ar apeliantas gali keisti savo pradinius reikalavimus. „Principo reikalas“, UAB pasiūlę tretieji asmenys nutarties neskundžia. Be to, „Principo reikalas“, UAB turi filialą ne tik Vilniuje, bet dar Šiauliuose ir Kaune, nors įmonėje dirba tik du bankroto administratoriai, todėl akivaizdu, kad „Principo reikalas“, UAB, vykdantis veiklą visoje teritorijoje, neturi pakankamai kvalifikuotų žmogiškųjų išteklių užtikrinti sklandų darbą visuose filialuose ir iš esmės savo veiklą sukoncentravusi Gargžduose. Dėl to bankroto procedūra truks ilgiau, o turimos įmonės lėšos bus naudojamos neefektyviai. Pažymėtina, kad „Principo reikalas“, UAB administratoriai dar dirba ir UAB „Brankotera“, ir šioje įmonėje vienas iš jų (A. B.) turi net 15 įmonių.

12Trečiasis asmuo UAB „Remil“ atsiliepime į atskirąjį skundą palaiko apelianto prašymą UAB „Hilaris“ bankroto administratoriumi paskirti „Principo reikalas“, UAB. Be atskirajame skunde nurodytų argumentų atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas ir šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Teismas, parinkdamas bankroto administratoriaus kandidatūrą, vadovavosi faktinės situacijos neatitinkančiomis aplinkybėmis dėl darbo krūvio ir buveinės vietos. Skirtingai nei nurodė teismas, UAB „Leximus“ vykdo dvi, o ne tris bankroto procedūras. Be to, net UAB „Leximus“ vykdant dvi bankroto procedūras, jo darbo krūvis vis dėlto yra didesnis už „Principo reikalas“, UAB.
  2. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, skiriant administratorių, reikia siekti, kad būtų maksimaliai užtikrinamas kuo sklandesnis ir operatyvesnis bankroto procedūrų atlikimas, būtų išvengta ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių arba tokių ginčų kiltų kuo mažiau, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys partnerystės santykiai būtų grindžiami garbės, moralės, sąžinės ir nešališkumo principais. Savo ruožtu visiems nagrinėjamoje byloje dalyvaujantiems atsakovo kreditoriams kyla abejonių dėl UAB „Leximus“ nešališkumo, todėl jo paskyrimas užprogramuoja ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių dėl jų bei įmonės interesų atstovavimo tinkamumo kilimą.

13IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

16Kaip nurodyta pirmiau, atsakovui UAB „Hilaris“ skundžiama nutartimi yra iškelta bankroto byla, o apeliantas skundžia tik tą nutarties dalį, kuria atsakovo bankroto administratoriumi yra paskirtas UAB „Leximus“. Taigi šioje byloje sprendžiamas klausimas, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios instancijos teismas atsakovo UAB „Hilaris“ bankroto administratoriumi paskyrė ieškovo UAB „Hilaris“ vadovo A. Č. pasiūlytą kandidatūrą – UAB „Leximus“.

17Apelianto UAB „Transpex“ įsitikinimu, kadangi dėl bankrutuojančios įmonės vadovo pasiūlyto ir teismo paskirto bankroto administratoriaus UAB „Leximus“ nešališkumo kreditoriams kyla abejonių, todėl, siekiant išvengti ateityje ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių, o taip pat bylos vilkinimo, tikslinga paskirti kitą visus reikalavimus atitinkantį ir bankrutuojančios įmonės buveinėje (Vilniuje) filialą turintį administratorių – „Principo reikalas“, UAB.

18Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktą priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Bankroto administratorius yra itin plačius įgaliojimus įmonės bankroto procese turintis asmuo, nuo kurio veiksmų didele dalimi priklauso visų kreditorių ir pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas ir skaidrumas (ĮBĮ 11 straipsnio 1, 3 dalys). Bankroto administravimo paslaugas teikiančiam asmeniui įstatymas nustato aukštus reikalavimus, turinčius užtikrinti jo profesionalumą, nepriklausomumą, nešališkumą ir teisinį nesuinteresuotumą konkrečios bankroto bylos baigtimi (ĮBĮ 11 straipsnio 1, 4 dalys). Tuo atveju, kai administruoti įmonę pretenduoja keli asmenys, atitinkantys įstatymo reikalavimus (ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalis), ir nėra priežasčių, dėl kurių jie negalėtų teikti konkrečios įmonės administravimo paslaugų (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis), teismui tenka pareiga iš konkuruojančių administratorių parinkti vieną, kuris administruos įmonę.

19Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1255/2010; 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1822/2011; 2013 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1727/2013; kt.). Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina ir tai, kad nešališkumas turi būti įvertintas tiek subjektyviuoju, tiek objektyviuoju aspektais. Subjektyvusis nešališkumas reiškia tai, kad nė vienas subjektas neturi turėti išankstinio nusistatymo ir / ar būti tendencingas, o vertinant nešališkumą objektyviuoju kriterijumi, turi būti nustatyta realių faktų, sukeliančių abejonių nešališkumu. Sprendžiant, ar priežastis abejoti tam tikro subjekto nešališkumu yra pagrįsta, byloje dalyvaujančių asmenų išreikšta abejonė yra svarbi, bet ne lemiama. Lemiamą reikšmę turi tai, ar nuogąstavimas gali būti laikomas objektyviai pagrįstu. Be kita ko, akcentuotina ir tai, kad sprendžiant klausimą dėl tam tikrų bankroto administratorių kandidatūrų paskyrimo, teismas turi išsiaiškinti, ar bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos pritarė šių bankroto administratorių skyrimui. Kiti kriterijai, kaip bankroto administratoriaus patirtis, užimtumas, buveinės vieta, kreditorių, ypač reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, nuomonė dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros ir pan., yra fakultatyvieji (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-235/2014; 2013 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2- 1300/2013; 2013 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1664/2013; 2013 m. liepos 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1893/2013; 2013 m. rugpjūčio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2- 1974/2013; 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2013; kt.). Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-571/2012; 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-847/2012; 2013 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1727/2013).

20Lietuvos apeliacinio teismo nuosekliai formuojamoje praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, jog konkrečiam bankroto administratoriui jau esant paskirtam ir apeliacine tvarka vertinant jo parinkimo teisėtumą, pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1163/2014; 2013 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1011/2013; 2013 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. Nr. 2-762/2013; 2012 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1742/2012; 2012 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-885/2012; 2012 m. balandžio 19 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-939/2012; 2012 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-896/2012; kt.).

21Pažymėtina, kad šioje byloje apeliantas kito bankroto administratoriaus paskyrimo būtinumą iš esmės grindžia tik tuo, jog pirmosios instancijos teismo paskirtas administratorius buvo pasiūlytas bankrutuojančios įmonės vadovo. Tačiau apeliantas (taip pat ir jo poziciją palaikantis kitas kreditorius (trečiasis asmuo UAB „Remil“) nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui nenurodė jokių konkrečių aplinkybių ir jas pagrindžiančių įrodymų, susijusių su įmonės vadovo ir jo pasiūlyto administratoriaus tarpusavio santykiais ar kitais faktais, keliančiais realių abejonių dėl administratoriaus tendencingumo, nepriklausomumo ar nešališkumo bei gebėjimo tinkamai atlikti bankroto procedūras, iš jų ir patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo.

22Nagrinėjamoje byloje, pirmosios instancijos teismui nustačius ir byloje dalyvaujantiems asmenims neginčijant, kad visi pasiūlyti administratoriai, tarp jų ir UAB „Leximus“ (I t., b. l. 9–11, 33, 187, 189) atitinka įstatymo reikalavimus (pateikė įstatymo reikalaujamus dokumentus), jų kandidatūros suderintos su Bankroto valdymo departamentu, o apeliantui neįrodžius paskirto administratoriaus nešališkumo bei suinteresuotumo bylos baigtimi (CPK 12, 178 straipsniai), nėra teisinio ir faktinio pagrindo remtis teorinio pobūdžio kreditorių samprotavimais ir abejoti šiuo administratoriumi vien todėl, kad administratoriaus kandidatūrą pasiūlė įmonės vadovas, kuris pagal ĮBĮ nuostatas turi ne tik teisę, bet ir pareigą pasiūlyti teismui bankroto administratoriaus kandidatūrą (ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 11 straipsnio 2 dalis). Priešingu atveju, minėtas ĮBĮ įpareigojimas įmonės vadovui apskritai netektų prasmės, todėl pati savaime aplinkybė, kad administratoriaus kandidatūrą pasiūlė su įmone susijęs asmuo (bendrovės vadovas) Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nepripažįstama automatiškai pakankama abejoti administratoriaus nešališkumu ir skirti kitą administratorių (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-396/2009; 2011 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1119/2011; 2014 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-241/2014; kt.).

23Papildomai akcentuotina, kad kiekvienas bankroto administratorius, nepriklausomai nuo to, kas siūlė jo kandidatūrą, turi tas pačias ĮBĮ ir kituose teisės aktuose įtvirtintas pareigas ir teises, savo kaip administratoriaus veikloje yra nepriklausomas nuo jį pasiūliusio asmens. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 4-887 patvirtintame Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekse (toliau – ir Kodeksas) įtvirtintų principų (Kodekso 11 punktas) laikymasis taip pat užtikrina, kad, administratorius, nepriklausomai nuo to, kas pasiūlė jo kandidatūrą, siektų, jog bankroto administravimo veikla atitiktų bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesus bei sudarytų sąlygas teismui tinkamai nagrinėti bylą (Kodekso 8 punktas). Kodekso 10 punkte nustatyta, kad administratorius, atlikdamas procedūras, turi būti visiškai nepriklausomas nuo bet kokios asmenų įtakos.

24Tuo atveju, jei vis dėlto administratorius vėlesnėje bankroto proceso stadijoje pažeistų jį saistančias ĮBĮ bei kitų teisės aktų normas arba netinkamai atliktų savo pareigas, bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turės teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo (ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalis, 23 straipsnio 13 punktas).

25Bankroto administratoriaus pakeitimo būtinumą nepagrindžia ir apelianto bei trečiojo asmens UAB „Remil“ nurodomos aplinkybės dėl UAB „Leximus“ ir „Principo reikalas“, UAB darbo krūvio bei buveinės. Kaip jau minėta, kiti kriterijai, tokie kaip bankroto administratoriaus patirtis, užimtumas, buveinės vieta ir pan. yra fakultatyvieji. Be to, Lietuvos apeliacinio teismo formuojamoje praktikoje išaiškinta, kad savo užimtumą gali įvertinti tik pats administratorius, kuris geriausiai žino kiek laiko sąnaudų, priklausomai nuo bendrovės veiklos ypatumų, jos didumo, bankroto proceso eigos ir pan., reikalauja vykdomos bankroto administravimo procedūros ir todėl būtent tik pats administratorius gali ir turi įvertinti, ar yra pajėgus administruoti dar vieną bankrutuojantį subjektą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-699/2013; 2013 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1664/2013; 2013 m. liepos 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1871/2013; kt.). Administratorius, pateikęs sutikimą vykdyti bankroto procedūrą, laikytinas įvertinusiu savo užimtumą ir gebėjimą tinkamai bei operatyviai vykdyti jam teisės aktų nustatytus įpareigojimus.

26Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ta aplinkybė, kad „Principo reikalas“, UAB turi filialą Vilniuje, o taip pat, kad UAB „Leximus“ vykdo tris bankroto procedūras, o „Principo reikalas“, UAB pirmosios instancijos teismo nutarties priėmimo metu nevykdė nė vienos procedūros, savaime nėra prioritetinė ir teisiškai aktualiausia bei negali būti laikoma pakankamu pagrindu pirmosios instancijos teismo nutarčiai naikinti ir taip paneigti įstatymo teismui suteiktą administratoriaus skyrimo diskrecijos teisę. Pastebėtina, kad pagal viešai skelbiamus Bankroto valdymo departamento duomenis, „Principo reikalas“, UAB po skundžiamos nutarties priėmimo, pradėjo vykdyti dvi bankroto procedūras, taigi iš esmės abiejų administratorių (tiek UAB „Leximus“, tiek „Principo reikalas“, UAB) darbo krūvis apylygis. Be to, kaip teisingai pastebėjo ieškovas atsiliepime į atskirąjį skundą (nors ir netiksliai nurodydamas įmonės UAB „Bankroteka“ pavadinimą), „Principo reikalas“, UAB dirbantis A. B. taip pat vykdo 17 bankroto procedūrų, kaip UAB „Bankroteka“ darbuotojas.

27Remdamasis pirmiau nurodytomis teisinėmis ir faktinėmis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria UAB „Hilaris“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Leximus“, yra teisėta ir pagrįsta, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

28Trečiasis asmuo UAB „Vildingas“ 2014 m. spalio 29 d. ir trečiasis asmuo UAB „Krausas“ 2014 m. spalio 30 d. pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui rašytinius paaiškinimus, kuriuose išdėstė argumentus, palaikančius trečiojo asmens UAB „Remil“ atsiliepimą į atskirąjį skundą bei prieštaraujančius ieškovo nurodytiems motyvams, o taip pat suformulavo prašymą patenkinti UAB „Transpex“ atskirąjį skundą. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad byloje dalyvaujantiems asmenims CPK nenustatyta procesinės teisės teikti teismui kitokius negu CPK išvardyti procesinius dokumentus, tokiu būdu išvengiant imperatyvių reikalavimų atsiliepimus į atskirąjį skundą pateikti per įstatymo ir teismo nustatytą terminą, taikymo. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 18 d. pranešimu informavo visus byloje dalyvaujančius asmenis, tarp jų ir UAB „Vildingas“ bei UAB „Krausas“, apie priimtą atskirąjį skundą ir nusiuntė jiems atskirojo skundo kopijas, nustatydamas keturiolikos dienų terminą atsiliepimams pateikti. Trečiųjų asmenų paaiškinimų, kurie savo esme ir turiniu iš tikrųjų atitinka atsiliepimą į atskirąjį skundą, priėmimas ir nagrinėjimas, tretiesiems asmenims net nesuformulavus prašymo atnaujinti praleistą terminą atsiliepimui pateikti, iš esmės pažeistų lygiateisiškumo ir sąžiningumo principus. Dėl to, apeliacinės instancijos teismas nevertina ir nepasisako dėl šių paaiškinimų administratoriaus paskyrimo klausimu. Be to, juose tretieji asmenys taip pat nėra nurodę jokių konkrečių UAB „Leximus“ nešališkumo motyvų ir juos patvirtinančių įrodymų.

29Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ginčas byloje kilo dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo... 4. Uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Hilaris“ direktorius... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 2 d. nutartimi, konstatavęs UAB... 7. Teismas nustatė, kad į bylą pateikti visų siūlomų administratorių... 8. Teismas pažymėjo, kad UAB „Leximus“ ir „Principo reikalas“, UAB darbo... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 10. Trečiasis asmuo UAB „Transpex“ atskirajame skunde prašo panaikinti... 11. Ieškovas UAB „Hilaris“ direktorius A. Č. atsiliepime į atskirąjį... 12. Trečiasis asmuo UAB „Remil“ atsiliepime į atskirąjį skundą palaiko... 13. IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados... 14. Atskirasis skundas netenkintinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Kaip nurodyta pirmiau, atsakovui UAB „Hilaris“ skundžiama nutartimi yra... 17. Apelianto UAB „Transpex“ įsitikinimu, kadangi dėl bankrutuojančios... 18. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktą priėmęs nutartį iškelti... 19. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant... 20. Lietuvos apeliacinio teismo nuosekliai formuojamoje praktikoje taip pat... 21. Pažymėtina, kad šioje byloje apeliantas kito bankroto administratoriaus... 22. Nagrinėjamoje byloje, pirmosios instancijos teismui nustačius ir byloje... 23. Papildomai akcentuotina, kad kiekvienas bankroto administratorius,... 24. Tuo atveju, jei vis dėlto administratorius vėlesnėje bankroto proceso... 25. Bankroto administratoriaus pakeitimo būtinumą nepagrindžia ir apelianto bei... 26. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ta aplinkybė, kad „Principo... 27. Remdamasis pirmiau nurodytomis teisinėmis ir faktinėmis aplinkybėmis,... 28. Trečiasis asmuo UAB „Vildingas“ 2014 m. spalio 29 d. ir trečiasis asmuo... 29. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 30. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 2 d. nutartį palikti nepakeistą....