Byla 2-2579/2013
Dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 23 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. B2-2383-436/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Jujūra“ direktoriaus A. A. pareiškimą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Jujūra“ (tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Adampolis“, uždaroji akcinė bendrovė „Europart“) iškelta bankroto byla bei

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė Bukavinienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Jujūra“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 23 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. B2-2383-436/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Jujūra“ direktoriaus A. A. pareiškimą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Jujūra“ (tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Adampolis“, uždaroji akcinė bendrovė „Europart“) iškelta bankroto byla bei

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Byloje kilo ginčas dėl paskirto bankroto administratoriaus kandidatūros tinkamumo, kadangi paskirtas administratorius pasiūlytas atsakovo kreditorių, be to, abejotina, ar realiai vykdo veiklą administruotinos įmonės buveinės mieste – Kaune.

4Buvo pasiūlytos dvi administratoriaus kandidatūros: ieškovo UAB „Jujūra“ direktorius A. A. bankroto administratoriumi pasiūlė skirti UAB „Valnetas“, o tretieji asmenys UAB „Adampolis ir UAB „Europart“ - UAB „Ius Positivum“.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 23 d. nutartimi iškėlė UAB „Jujūra“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė trečiųjų asmenų pasiūlytą UAB „Ius Positivum“ bei nutarė atlikti kitus, su bankroto bylos iškėlimu susijusius veiksmus.

7Teismas, įvertinęs pasiūlytas administratorių UAB „Valnetas“ ir UAB „Ius Positivum“ kandidatūras, sprendė, kad abi atitinka Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau LR ĮBĮ) nustatytus reikalavimus, yra lygiaverčiai pagal patirties ir užimtumo kriterijus. UAB „Valnetas“ bankroto administravimo paslaugas teikia nuo 2001 m. liepos 23 d., bendrovėje dirba 5 fiziniai bankroto administratoriai, šiuo metu vykdantys 55 bankroto procedūras, yra užbaigęs 107 procedūras. Įmonės buveinė yra Kaune. UAB „Ius Positivum“ bankroto administravimo paslaugas teikia nuo 2009 m. balandžio 27 d., buveinė yra Vilniuje, tačiau turi filialus Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Bendrovėje dirba taip pat 5 fiziniai bankroto administratoriai, šiuo metu vykdantys 45 bankroto procedūras, yra užbaigtos 18 procedūrų.

8Atsižvelgęs į tai, kad UAB „Valnetas“ kandidatūrą pasiūlė nemokaus UAB „Jujūra“ vadovas, teismas sprendė, kad kito, kreditorių pasiūlyto kandidato UAB „Ius Positivum“, nešališkumas kelia mažiau abejonių, todėl nemokaus UAB „Jujūra“ bankroto administratoriumi skirtinas UAB „Ius Positivum“. Taip bus operatyviau ir sklandžiau vykdomos atsakovo bankroto procedūros, bus ginami visų potencialių kreditorių bei bankrutuojančios įmonės interesai.

9II. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

10Ieškovas UAB „Jujūra“, atstovaujamas direktorius A. A., atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 23 d. nutarties dalį dėl UAB „Jujūra“ bankroto administratoriaus paskyrimo ir UAB „Jujūra“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Valnetas“. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

111. Pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskiriamas bankrutuojančios įmonės administratorius, turi būti tinkamai motyvuota, t.y. teismas turėtų aptarti konkretaus administratoriaus parinkimui svarbias aplinkybes. Pirmosios instancijos teismo motyvacija, kuria atmesta UAB „Valnetas“ kandidatūra, yra pagrįsta tik prielaidomis. Nei pirmosios instancijos teismas, nei tretieji asmenys nenurodė aplinkybių, keliančių abejonių UAB „Valnetas“ nešališkumu ar nesuinteresuotumu.

122. Pagal teismų praktiką vien tai, kad administratorių pasiūlė (ar jam pritarė) įmonės administracijos vadovas, nėra pagrindas atmesti šią kandidatūrą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-396/2009).

133. UAB „Ius Positivum“ gali būti suinteresuotas atsakovo bankroto procese. Šio administratoriaus kandidatūrą paskutinę minutę iš esmės identiškais prašymais pasiūlė du smulkūs nesusiję atsakovo kreditoriai. Todėl tikėtina, kad šiuos pasiūlymus inicijavo pats UAB „Ius Positivum”, taip pažeisdamas Lietuvos Respublikos bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 7 straipsnį, numatantį, kad administratorius negali imtis veiksmų, kuriais siektų, kad siūlomas administruoti įmonę administratorius būtų nepaskirtas, kas kelia pagrįstų abejonių UAB „Ius Positivum“ nesuinteresuotumu atsakovo bankroto byla.

144. Atsakovas yra registruotas bei veiklą vykdo Kaune, todėl sklandžiau, operatyviau bei kreditoriams patogiau jo bankroto procedūras gali vykdyti Kaune veikiantis bankroto administratorius. Informacija apie UAB „Ius Positivum“ filialą Kaune yra klaidinga. Pagal www.bankrotodep.lt duomenimis, UAB „Ius Positivum“ turi filialą Kaune, adresu ( - ). Pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis šiuo adresu esančios patalpos yra netinkamos bankroto administratoriaus filialo veiklai, tai gyvenamosios paskirties butas. Patalpų naudotojai privalo naudoti patalpas pagal paskirtį (Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 40 straipsnio 1 dalis, 51 straipsnis).

155. UAB „Ius Positivum”, siekdamas administruoti kuo daugiau bankroto bylų, įregistravo filialus didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje) taip dirbtinai sukurdamas įvaizdį, jog galės užtikrinti sklandų ir ekonomišką bankroto procedūrų vykdymą ir kituose miestuose. Tai kelia abejonių ir dėl to, ar kiti UAB „Ius Positivum” deklaruojami kvalifikaciniai duomenis nėra formalūs.

16Gauti du atsiliepimai į atskirąjį skundą.

17UAB „Adampolis“ prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

181. Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino kandidatų administruoti atsakovo bankroto procesą parinkimui svarbius kriterijus: kandidatų patirtį, užimtumą, prielaidas nešališkumui.

192. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka LR IBĮ nustatytų reikalavimų.

203. Atskirojo skundo argumentai dėl galimo UAB „Ius Positivum“ šališkumo, sąsajų su jį pasiūliusiais kreditoriais yra deklaratyvus ir nepagrįsti įrodymais.

214. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje aplinkybė, jog administratoriaus kandidatūrą pasiūlė bankrutuojančios įmonės administracijos vadovas, yra svarbus ir besąlygiškas argumentas, kuriuo remiantis toks administratorius negali būti skiriamas, nes bankroto procese tai dažniausiai sukelia abejones dėl galimai šališkos nemokios įmonės vadovo veiklos, bereikalingai komplikuoja bankroto procedūras (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-705/2012).

22UAB „Europart“ atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

231. Pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria parinktas atsakovo UAB „Jujūra“ bankroto administratorius, tinkamai ir pakankamai motyvuota.

242. Apelianto nurodyta Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-396/2009 yra priimta kitokių faktinių aplinkybių byloje, kur administratorių pasiūlė nemokaus atsakovo vadovas, esantis ir atsakovo valdybos nariu, todėl šia nutartimi kaip precedentu nesivadovautina.

253. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad esant galimybei pasirinkti, skirti įmonės vadovo ar kito dalyvaujančio byloje asmens, neturinčio su įmonės valdymu ryšio, siūlomą administratoriaus kandidatūrą, teismas administratoriumi paprastai turėtų paskirti ne vadovo (savininko) siūlomą asmenį (Lietuvos apeliacinio teisino 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2196/2013. Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-328/2006). Būtent įmonės vadovas turi teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, o paskirtasis bankroto administratorius privalo patikrinti įmonės sandorius, sudarytus per ne trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, ir, prireikus, pareikšti ieškinius dėl šių sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais.

26Iš skundžiamos nutarties matyti, kad 2012 m. gruodžio 31 d. atsakovo balansinio turto vertė buvo beveik 284 tūkstančiai litų, o 2013 m. birželio 30 d. jau tik 44 tūkstančiai litų. Taigi apeliantas laiku nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos UAB „Jujūra“ iškėlimo. Tokie atsakovo finansiniai rodikliai kartu su aplinkybe, kad atsakovas siekia, jog būtų paskirtas būtent jo siūlomas bankroto administratorius, sudaro prielaidas manyti, jog atsakovas, pasinaudodamas galimai nesąžiningais susitarimais su jo siūlomu administratoriumi, gali siekti išvengti atsakomybės dėl savo veiksmų, kuriais įmonei ir jos kreditoriams padarė žalos. Tai kelia abejonių UAB „Valnetas” nešališkumu UAB „Jujūra” bankroto byloje.

274. Atsakovo kreditoriai iš tiesų bendradarbiauja ir siekia, kad būtų paskirtas nešališkas atsakovo bankroto administratorius, tačiau tai nerodo UAB „Ius Positivum” nešališkumo.

285. UAB „Ius Positivum“ realiai ir faktiškai veikia Kauno apygardos teismo teritorijoje, ten administruoja eilę bankrutuojančių įmonių. Patalpos, kuriose Kaune yra UAB „Ius Positivum” filialas ( - ), priklauso UAB „Ius Positivum” įgaliotam asmeniui N. M..

296. UAB „Ius Positivum” yra pakankamai kvalifikuotas ir patyręs administratorius. Neegzistuoja aplinkybių, sudarančių prielaidas abejonėms, kad šis administratorius negalėtų tinkamai administruoti atsakovo bankroto.

307. UAB „Ius Positivum” dėl mažesnio užimtumo yra tinkamesnis kandidatas. UAB „Valnetas” įgaliotas asmuo vidutiniškai administruoja po 17,4 įmonių (viena iš jų – BAB „Ūkio bankas”), o UAB „Ius Positivum” kiekvienas įgaliotas asmuo vidutiniškai administruoja po 10,2 įmonių (skaičiuojama visos įgaliotų asmenų administruojamos įmonės ne tik kaip UAB „Valnetas“ ar UAB „Ius Positivum“ įgaliotų asmenų).

31IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

32Atskirasis skundas netenkintinas.

33Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – LR CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą atskirajame skunde išdėstytų argumentų ribose, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria UAB „Jujūra“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Ius Positivum“, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

34Apeliantas skundžiamą nutartį dalyje dėl administratoriaus UAB „Ius Positivum“ paskyrimo ginčija trimis argumentais. Viena, kad skundžiama nutartis nepakankamai motyvuota, joje išsamiai neaptarti administratoriaus parinkimui svarbūs kriterijai. Antra, kad paskirtasis administratorius gali būti šališkas, susijęs su jį pasiūliusiais atsakovo kreditoriais, kadangi jie savo esme identiškais pareiškimais paskutinę minutę pasiūlė tą patį kandidatą, kas leidžia daryti prielaidas galiami esant susitarimus tarp UAB „Ius Positivum“ ir šį bankroto administratorių pasiūliusių atsakovo kreditorių UAB „Adampolis“ ir UAB „Europart“. Trečia, kad paskirtasis administratorius Kaune, kur turi yra atsakovo buveinė, galimai realiai nevykdo veiklos (paskirto administratoriaus filialo adresas yra gyvenamoji patalpa).

35Išnagrinėjus atskirąjį skundą pažymėtina, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, nors ir lakoniškai, tačiau tinkamai ir pakankamai išsamiai motyvuota. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad abi pasiūlytos atsakovo administratoriaus kandidatūros atitinka joms LR ĮBĮ keliamus reikalavimus, įvertino abiejų kandidatų patirtį bei užimtumą ir, nenustatęs žymių, galinčių lemti konkretaus kandidato parinkimą, patirties ar užimtumo skirtumų, nusprendė atsakovo administratoriumi paskirti UAB „Ius Positivum“. Tokį teismo sprendimą lėmė aplinkybė, jog šis kandidatas yra pasiūlytas kreditorių, ne atsakovo bankroto procese suinteresuoto vadovo, todėl taip bus sudarytos didesnės prielaidos sklandžiam, nešališkam atsakovo bankroto proceso administravimui. Su šiais pirmosios instancijos teismo motyvais ir sprendimu atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Ius Positivum“ nėra pagrindo nesutikti.

36Galiojantys teisės aktai nepateikia baigtinio kriterijų sąrašo, kuriais turi vadovautis teismas, pasirinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą. Kaip dažniausiai teismų praktikoje vertinami bankroto administratoriaus parinkimo kriterijai paminėtini šie: potencialaus bankroto administratoriaus patirtis, užimtumas, kreditorių, ypač reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, taip pat juridinio asmens dalyvių nuomonė dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros. Nei vienas iš šių kriterijų nėra absoliutus. Kiekvienoje byloje teismas įvertina visas bylos aplinkybes, rodančias, kurio konkretaus bankroto administratoriaus paskyrimas sudarytų maksimalias prielaidas pasiekti tikslą kuo sklandžiau ir operatyviau vykdyti bankroto procedūras.

37Nagrinėjamu atveju kandidatų patirtis ir užimtumas nebuvo lemiami kriterijai teismui parenkant atsakovo administratorių. Dėl šių kriterijų vertinimo nekilo ginčas, todėl plačiau dėl šių kriterijų vertinimo apeliacine tvarka netikslinga pasisakyti ir teismas pasisakys tik dėl kandidatų galimo nešališkumo bei buveinės vietos, kadangi būtent su šiais administratoriaus parinkimo kriterijais susijusiais argumentais yra grindžiamas atskirasis skundas.

38Kaip jau minėta, teismų praktikoje subjektas, pasiūlęs administratoriaus kandidatūrą, nėra lemiamas kriterijus parenkant konkretų administratorių. Šis kriterijus vertinamas kartu su kitais ir atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines aplinkybes. Nagrinėjamu atveju, apeliantas siekia, kad būtų paskirtas UAB „Jujūra“ vadovo ir vienintelio akcininko A. A. pasiūlytas administratorius UAB „Valnetas“. Pagal byloje esančius duomenis apie atsakovą įmonės turtas 2013 m. birželio 30 d. sudarė tik 43 520 Lt, o finansiniai įsipareigojimai net 792 603 Lt, nuostolis - 324 834 Lt, kai tuo tarpu vos prieš pusmetį, 2012 m. gruodžio 31 d. turtas – 283 873 Lt, nuostolis – 84 839 Lt). Atsakovo pagrindinė veiklos sritis – tarptautiniai pervežimai. Pagal teismui pateiktus duomenis apie ilgalaikį įmonės turtą įmonės transporto priemonių – vilkikų likutinė vertė vos po 1 Lt, iš atsakovo skolas išieško eilė antstolių. Atsakovo vadovas tokį žymų įmonės turto sumažėjimą pareiškime iškelti įmonei bankroto bylą aiškino tik pablogėjusia ekonomine situacija ir rinkoje susiklosčiusiais veiksniais, detaliau nepaaiškindamas ir nepagrįsdamas, kodėl anksčiau, t.y. įmonės pradelstiems įsipareigojimams tik pradėjus viršyti pusę į balansą įrašyto turto vertės, neįvykdė pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo. Šios faktinės aplinkybės atsakovo kreditoriams potencialiai gali kelti abejonių, ar įmonei buvo tinkamai vadovaujama, ar laiku kreiptasi dėl bankroto bylos iškėlimo ir kelti abejones vadovo veiksmų teisėtumu. Dėl šios priežasties sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovo UAB „Jujūra“ bankroto byloje tikslinga skirti kreditorių UAB „Adampolis“ ir UAB „Europart“ pasiūlytą bankroto administratorių, taip maksimaliai sudarant prielaidas sklandžiam bankroto administravimui. Pažymėtina, kad UAB „Adampolis“ ir UAB „Europart“ yra smulkieji atsakovo kreditoriai, kurių balsai neturės lemiamos reikšmės priimant sprendimus atsakovo kreditorių susirinkimuose, todėl nereikšmingi atskirojo skundo argumentai dėl galimo šių kreditorių išankstinio bendravimo su siūlomu administratoriumi kaip prielaidos paskirto administratoriaus nešališkumui. Išdėstytų motyvų pagrindu sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad tinkamesnis kandidatas administruoti UAB „Jujūra“ bankroto procesą yra paskirtasis UAB „Ius Positivum“ ir lemiamas kriterijus parenkant šį administratorių yra tai, kad jis pasiūlytas ne UAB „Jujūra“ vadovo ir vienintelio akcininko.

39Atskirajame skunde dėstomos abejonės, kad UAB „Ius Positivum“ tik formaliai vykdo veiklą Kaune, neįrodytos (LR CPK 12, 178 straipsnis). Šio administratoriaus filialas Kaune registruotas administratoriaus įgaliotam asmeniui N. M. priklausančiose patalpose, nėra duomenų, kad šiose patalpose nebūtų vykdoma UAB „Ius Positivum“ veikla.

40Pažymėtina ir tai, kad pagal nuosekliai formuojamą teismų praktiką, kai konkretus bankroto administratorius jau paskirtas ir apeliacine tvarka vertinamas jo parinkimo teisėtumas, gausioje ir nuoseklioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka LR ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo2013 m. vasario 28 d. nutartis byloje Nr. 2-1011/2013, 2013 m. vasario 14 d. nutartis byloje Nr. Nr. 2-762/2013, 2012 m. spalio 4 d. nutartis byloje Nr. 2-1742/2012, 2012 m. balandžio 12 d. nutartis byloje Nr. 2-885/2012, 2012 m. balandžio 19 nutartis byloje Nr. 2-939/2012, 2012 m. balandžio 12 d. nutartis byloje Nr. 2-896/2012, 2011 m. balandžio 7 d. nutartis byloje Nr. 2-963/2011; 2011 m. vasario 3 d. nutartis byloje Nr. 2-585/2011; 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis byloje Nr. 2-2087/2010, 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis byloje Nr. 2-1373/2010, 2013 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1300/2013 ir kt.) arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų. Tokių aplinkybių šioje byloje nenustatyta. Atskirasis skundas nebuvo grindžiamas aplinkybėmis, kad paskirtasis administratorius UAB „Ius Positivum“ neatitiktų įstatymo keliamų reikalavimų, o argumentai, kuriais apeliantas grindė abejones UAB „Ius Positivum“ šališkumu, neįrodyti (LR CPK 12, 178 straipsniai).

41Šioje bylos nagrinėjimo stadijoje nenustatęs pagrindo keisti paskirtą UAB „Jujūra“ bankroto administratorių, teismas pažymi, kad vėlesnėje bankroto proceso stadijoje bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turės teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškils pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo ar galimo nešališkumo, netinkamo pareigų atlikimo (LR IBĮ 11 straipsnio 8 dalis, 23 straipsnio 13 punktas).

42Nurodytų motyvų visuma yra pakankama, kad skundžiamos nutarties dalį dėl atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūros paskyrimo palikti nepakeistą, todėl dėl kitų atskirojo skundo argumentų teismas nebepasisako kaip dėl teisiškai nebereikšmingų atskirojo skundo išnagrinėjimui.

43Teisėja, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

44Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Byloje kilo ginčas dėl paskirto bankroto administratoriaus kandidatūros... 4. Buvo pasiūlytos dvi administratoriaus kandidatūros: ieškovo UAB... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 23 d. nutartimi iškėlė UAB... 7. Teismas, įvertinęs pasiūlytas administratorių UAB „Valnetas“ ir UAB... 8. Atsižvelgęs į tai, kad UAB „Valnetas“ kandidatūrą pasiūlė nemokaus... 9. II. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 10. Ieškovas UAB „Jujūra“, atstovaujamas direktorius A. A., atskiruoju skundu... 11. 1. Pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskiriamas bankrutuojančios... 12. 2. Pagal teismų praktiką vien tai, kad administratorių pasiūlė (ar jam... 13. 3. UAB „Ius Positivum“ gali būti suinteresuotas atsakovo bankroto procese.... 14. 4. Atsakovas yra registruotas bei veiklą vykdo Kaune, todėl sklandžiau,... 15. 5. UAB „Ius Positivum”, siekdamas administruoti kuo daugiau bankroto bylų,... 16. Gauti du atsiliepimai į atskirąjį skundą.... 17. UAB „Adampolis“ prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo šiuos... 18. 1. Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino kandidatų administruoti... 19. 2. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką teismo nutartis, kuria paskirtas... 20. 3. Atskirojo skundo argumentai dėl galimo UAB „Ius Positivum“ šališkumo,... 21. 4. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje aplinkybė, jog administratoriaus... 22. UAB „Europart“ atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti... 23. 1. Pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria parinktas atsakovo UAB... 24. 2. Apelianto nurodyta Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 2 d.... 25. 3. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad esant galimybei... 26. Iš skundžiamos nutarties matyti, kad 2012 m. gruodžio 31 d. atsakovo... 27. 4. Atsakovo kreditoriai iš tiesų bendradarbiauja ir siekia, kad būtų... 28. 5. UAB „Ius Positivum“ realiai ir faktiškai veikia Kauno apygardos teismo... 29. 6. UAB „Ius Positivum” yra pakankamai kvalifikuotas ir patyręs... 30. 7. UAB „Ius Positivum” dėl mažesnio užimtumo yra tinkamesnis kandidatas.... 31. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 32. Atskirasis skundas netenkintinas.... 33. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 34. Apeliantas skundžiamą nutartį dalyje dėl administratoriaus UAB „Ius... 35. Išnagrinėjus atskirąjį skundą pažymėtina, kad skundžiama pirmosios... 36. Galiojantys teisės aktai nepateikia baigtinio kriterijų sąrašo, kuriais... 37. Nagrinėjamu atveju kandidatų patirtis ir užimtumas nebuvo lemiami kriterijai... 38. Kaip jau minėta, teismų praktikoje subjektas, pasiūlęs administratoriaus... 39. Atskirajame skunde dėstomos abejonės, kad UAB „Ius Positivum“ tik... 40. Pažymėtina ir tai, kad pagal nuosekliai formuojamą teismų praktiką, kai... 41. Šioje bylos nagrinėjimo stadijoje nenustatęs pagrindo keisti paskirtą UAB... 42. Nurodytų motyvų visuma yra pakankama, kad skundžiamos nutarties dalį dėl... 43. Teisėja, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337... 44. Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 23 d. nutartį palikti nepakeistą....