Byla 2-241/2014
Dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 21 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. B2-2668-343/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „TKT LT“ administracijos vadovo S. P. pareiškimą (bendraieškis Lietuvos ir Airijos uždaroji akcinė bendrovė „Abromika“) atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „TKT LT“ iškelta bankroto byla

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Višinskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bendraieškio Lietuvos ir Airijos uždarosios akcinės bendrovės „Abromika“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 21 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. B2-2668-343/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „TKT LT“ administracijos vadovo S. P. pareiškimą (bendraieškis Lietuvos ir Airijos uždaroji akcinė bendrovė „Abromika“) atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „TKT LT“ iškelta bankroto byla,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Byloje kilo ginčas dėl paskirto bankroto administratoriaus kandidatūros tinkamumo, kadangi paskirto administratoriaus kandidatūrą pasiūlė įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, vadovas.

4Ieškovas uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „TKT LT“ administracijos vadovas S. P. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iškelti bankroto bylą UAB „TKT LT“ ir paskirti UAB „TKT LT“ bankroto administratoriumi UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“. Bendraieškis Lietuvos ir Airijos UAB „Abromika“ prašė iškelti bankroto bylą UAB „TKT LT“ ir paskirti UAB „TKT LT“ bankroto administratoriumi UAB „Inovestus“. Taip pat byloje UAB „Nemokumo sprendimai“ pateikė sutikimą administruoti UAB „TKT LT“ bankrotą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2013 m. lapkričio 21 d. nutartimi iškėlė UAB „TKT LT“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė ieškovo pasiūlytą UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ bei nutarė atlikti kitus veiksmus, susijusius su bankroto bylos iškėlimu.

7Teismas UAB „TKT LT“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“, argumentuodamas tuo, jog ši administratoriaus kandidatūra buvo pasiūlyta pirma, atitinka įstatymo reikalavimus, suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos, nėra pagrindo abejonėms dėl šio kandidato deklaracijoje dėl atitikties teisės aktų reikalavimams nurodytų duomenų.

8II. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Bendraieškis Lietuvos ir Airijos UAB „Abromika“ atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 21 d. nutarties dalį dėl UAB „TKT LT“ bankroto administratoriaus paskyrimo ir UAB „TKT LT“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Inovestus“.

10Bendraieškis nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

111. Aplinkybė, kad bankroto administratoriaus kandidatūrą pasiūlė įmonės, kuriai siūloma kelti bankroto bylą, vadovas, vertintina neigiamai, kadangi šio administratoriaus paskyrimas gali sukelti prielaidas interesų konfliktui, kai paskirtas administratorius turės patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir Įmonių bankroto įstatymas) 11 straipsnio 3 dalies 8 punktas). Paskirtas bankroto administratorius UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ negalės skaidriai ir objektyviai patikrinti UAB „TKT LT“ sandorių, kadangi jo kandidatūrą pasiūlė UAB „TKT LT“ vadovas.

122. Teismas UAB „TLK LT“ bankroto administratorių parinko atsižvelgęs į tai, kad ši kandidatūra buvo pasiūlyta pirma, o tai reiškia, jog teismas nesivadovavo Lietuvos apeliacinio teismo formuojama praktika, kad teismas, parinkdamas bankroto administratorių, turi įsitikinti, jog būtent šis kandidatas yra tinkamiausias. Teismas turi vertinti kandidatų patirtį, vykdytų bankroto procedūrų terminus, administravimo išlaidas, skundus dėl administratoriaus veiksmų ir kitas reikšmingas aplinkybes.

133. Tinkamiausias kandidatas administruoti UAB „TKT LT“ bankroto procesą yra UAB „Inovestus“, nes šis kandidatas turi pakankamai patirties, 4 darbuotojus – fizinius bankroto administratorius, kurių kiekvienas vykdo vidutiniškai 5,75 bankroto procedūras (UAB „Inovestus“ vykdo 23 bankroto procedūras). UAB „Inovestus“ darbuotojams administravimo atestavimo komisija nuobaudų nėra skyrusi.

144. UAB „Inovestus“ dirbančių bankroto administratorių krūvis yra mažesnis nei UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ dirbančių bankroto administratorių, kuriam kiekvienam tenka vidutiniškai po 12,5 bankroto procedūrų. Dėl mažesnio darbo krūvio UAB „Inovestus“ galėtų efektyviau vykdyti UAB „TKT LT“ bankroto procedūras.

155. UAB „Inovestus“ būtų nešališkas, teisinio suinteresuotumo neturintis UAB „TKT LT“ bankroto administratorius.

16Ieškovas UAB „TKT LT“ administracijos vadovas S. P. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą.

17Ieškovas nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

181. Teismas, parinkdamas konkrečią įmonės bankroto administratoriaus kandidatūrą, turi siekti užtikrinti kuo sklandesnį bankroto procedūrų vykdymą, todėl yra vertinamos visos pasiūlytos kandidatūros, proceso dalyvių nuomonė.

192. Teismo nutartis, kuria paskirtas konkretus bankroto administratorius, gali būti naikinama tik, jeigu paskirtasis administratorius neatitinka Įmonių bankroto įstatyme nustatytų reikalavimų.

203. Apelianto abejonės dėl paskirto administratoriaus nešališkumo neįrodytos. Tai tik apelianto nepagrįstos prielaidos. Be to, įstatymas nustato pareigą asmeniui, kuris kreipiasi dėl bankroto bylos iškėlimo, pasiūlyti bankroto administratoriaus kandidatūrą. Taigi įstatymų leidėjas numatė galimybę paskirti įmonės, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, vadovo pasiūlytą bankroto administratorių.

214. Teismų praktikoje vien aplinkybė, kad administratorių pasiūlė įmonės, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, vadovas, nelaikoma pakankamu pagrindu šią kandidatūrą atmesti.

225. Apie konkretaus administratoriaus tinkamumą sprendžia valstybės įgaliota institucija. Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos pritarė paskirto bankroto administratoriaus kandidatūrai administruoti UAB „TKT LT“ bankrotą.

236. Paskirtas bankroto administratorius veiklą vykdo Kaune, o apelianto pasiūlytas – Panevėžyje.

24IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Atskirasis skundas netenkintinas.

26Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas ieškovų UAB „TKT LT“ administracijos vadovo S. P. ir Lietuvos ir Airijos UAB „Abromika“ byloje nurodytas faktines ir teisines aplinkybes, susijusias su UAB „TKT LT“ bankroto administratoriaus paskyrimu, pažymi, kad Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas nustato, jog teismas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo paskirti įmonės administratorių. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje įmonės administratorius apibūdinamas kaip teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytos bankroto administratoriaus funkcijos. Viena iš įstatyme nustatytų administratoriaus funkcijų yra ginti visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoti ir atlikti būtinus bankroto proceso darbus (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 14 punktas). Taigi bankroto administratorius visų pirma yra teismo paskirtas skolininko (bankrutuojančios įmonės) atstovas. Atlikdamas bankroto proceso darbus, administratorius privalo vykdyti teismo ir (ar) kreditorių susirinkimo bei komiteto sprendimus (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 20 punktas). Bankrutuojančios įmonės interesų gynimas yra ir kreditorių visumos interesų gynimas, nes įstatymo nuostatas atitinkantis bankroto administravimas sudaro sąlygas įmonei didesne apimtimi atsiskaityti su kreditoriais. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad iš esmės visos bankroto įstatymo nuostatos nukreiptos į tikslą kaip galima operatyviau užbaigti bankroto procedūras, patenkinti kreditorių reikalavimus ir kiek įmanoma išsaugoti skolininko turtą. Visi administratoriaus veiksmai turi būti nukreipti šiems tikslams pasiekti ir tam trukdančioms kliūtims šalinti. Taigi administratorius yra ypatingą teisinę padėtį bankroto procese turintis šio proceso dalyvis, nuo kurio veiksmų sąžiningumo ir aktyvumo priklauso kreditorių ir skolininko interesų apgynimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-554/2008 ir kt.).

27Galiojantys teisės aktai nepateikia baigtinio kriterijų, kuriais turi vadovautis teismas, pasirinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą, sąrašo. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 4 dalyje yra nurodyti tik kriterijai, dėl kurių asmuo konkrečioje byloje negali būti paskirtas įmonės, kuriai keliama bankroto byla, administratoriumi. Šie kriterijai yra nustatyti tam, kad būtų užtikrintas administratoriaus nešališkumas. Nagrinėjamoje byloje nebuvo nustatytos aplinkybės, jog yra Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 4 dalyje nurodytos aplinkybės, dėl kurių UAB „TKT LT“ administratoriumi negalėjo būti paskirtas UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“.

28Teismų praktikoje dažniausiai vertinami tokie bankroto administratoriaus parinkimo kriterijai: kandidato patirtis, užimtumas, kreditorių, ypač reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, taip pat juridinio asmens dalyvių nuomonė dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros. Nei vienas šių kriterijų nėra absoliutus, t. y. kiekvienoje byloje teismas, parinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą, turi įvertinti visas bylos aplinkybes ir parinkti tą kandidatą, kurio paskyrimas sudarytų didžiausias prielaidas pasiekti tikslą kuo sklandžiau ir operatyviau vykdyti bankroto procedūras (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gruodžio 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-2758/2013).

29Sutiktina su apelianto argumentais, kad vien ta aplinkybė, jog administratoriaus kandidatūra buvo pasiūlyta pirma, neturėtų būti reikšminga parenkant konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą, kadangi šis kriterijus neapibūdina administratoriaus kvalifikacijos, patirties ar kitų svarbių bei vertintinų aplinkybių siekiant parinkti tinkamiausią administratoriaus kandidatūrą. Tačiau, kaip teisingai nurodyta atsiliepime į atskirąjį skundą, Lietuvos apeliacinio teismo gausioje ir nuosekliai formuojamoje praktikoje pripažįstama, jog pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka Įmonių bankroto įstatymo reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-115/2014; 2013 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1300/2013; 2012 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1742/2012; 2011 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-963/2011; 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1373/2010 ir kt.) arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų.

30Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 4 dalyje yra įtvirtinta, jog administratorius negali turėti teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi. Apeliantas, abejodamas pirmosios instancijos teismo paskirto administratoriaus UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ nešališkumu, nesuinteresuotumu, nurodo iš esmės vienintelę aplinkybę – administratoriaus kandidatūrą pasiūlė įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, vadovas. Apeliacinės instancijos teismas, nesutikdamas su šia apelianto pozicija, konstatuoja, kad aplinkybė, jog paskirto administratoriaus kandidatūrą pasiūlė įmonės, kuriai yra iškelta bankroto byla, administracijos vadovas, nesudaro nei faktinio, nei teisinio pagrindo šiuo metu nustatyti, jog paskirtas administratorius UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ gali būti šališkas, suinteresuotas bylos baigtimi asmuo bei įmonės bankroto procedūras gali vykdyti neskaidriai, jog gali būti sukurtos prielaidos kilti interesų konfliktui, kai įmonės vadovo pasiūlytas administratorius privalės tikrinti jį siūliusio asmens sudarytų sandorių teisėtumą. Pažymėtina, kad apeliantas nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui nenurodė jokių kitų aplinkybių ir nepateikė įrodymų, susijusių su įmonės vadovo S. P. ir jo pasiūlyto administratoriaus tarpusavio santykiais, kurie keltų abejonių dėl administratoriaus nepriklausomumo ar nešališkumo bei gebėjimo tinkamai atlikti bankroto procedūras, iš jų ir patikrinti atsakovo, kuriam atstovavo įmonės vadovas, sandorius, sudarytus per 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo.

31Apeliantui neįrodžius paskirto administratoriaus nešališkumo bei suinteresuotumo bylos baigtimi (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 12, 178 straipsniai), nėra pagrindo abejoti šiuo administratoriumi vien todėl, kad administratoriaus kandidatūrą pasiūlė įmonės, kurios bankrotą reikės administruoti, vadovas, pagal Įmonių bankroto įstatymą (5 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 11 straipsnio 2 dalis) turintis ne tik teisę, bet ir pareigą pasiūlyti teismui bankroto administratoriaus kandidatūrą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad vien ta aplinkybė, jog administratoriaus kandidatūrą pasiūlė su įmone, kuriai keliama bankroto byla, susijęs asmuo (nagrinėjamu atveju – administracijos vadovas) Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nepripažįstama pakankama suabejoti administratoriaus nešališkumu ir skirti kitą administratorių (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-396/2009; 2011 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1119/2011 ir kt.).

32Nagrinėjamu atveju pažymėtina, kad bet kuris iš bankroto administratorių, nepriklausomai nuo to, kas siūlė jo kandidatūrą, turi tas pačias Įmonių bankroto įstatyme ir kituose teisės aktuose įtvirtintas pareigas ir teises, savo kaip administratoriaus veikloje yra nepriklausomas nuo jo kandidatūrą Įmonių bankroto įstatyme nustatyta tvarka pasiūliusio asmens. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 4-887 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekse (toliau – ir Kodeksas) įtvirtintų principų (Kodekso 11 punktas) laikymasis taip pat užtikrina, kad, nepriklausomai nuo to, kas pasiūlė bankroto administratoriaus kandidatūrą, administratorius sieks, jog jo veikla atitiktų bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesus bei sudarytų sąlygas teismui tinkamai nagrinėti bylą (Kodekso 8 punktas). Kodekso 10 punkte nustatyta, kad administratorius, atlikdamas procedūras, turi būti visiškai nepriklausomas nuo bet kokios asmenų įtakos. Apelianto pasiūlytas bankroto administratorius taip pat negalėtų veikti jį pasiūliusio asmens interesais ir būtų saistomas bankroto procesą reglamentuojančių teisės normų. Kaip jau buvo minėta, administratorius gina bankrutuojančios įmonės ir kreditorių visumos interesus.

33Atskirojo skundo argumentai, kad pirmosios instancijos paskirtasis administratorius nėra geriausias kandidatas pagal užimtumo kriterijų, taip pat nesudaro pagrindo abejoti paskirto administratoriaus gebėjimu tinkamai administruoti UAB „TKT LT“ bankroto procesą. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje tokie kriterijai kaip kandidatų į administratorius užimtumas ar patirtis nelaikomi lemiamais parenkant konkretų kandidatą (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1318/2012; 2012 m. gruodžio 20 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-2173/2012). Pažymėtina, kad UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ pateikė sutikimą (b. l. 12) administruoti UAB „TKT LT“ bankrotą, kas be kita ko reiškia paties administratoriaus subjektyvų įvertinimą, jog kitos jo administruojamos bankroto procedūros nereikalauja tiek laiko sąnaudų, kad administratorius nebeturėtų realių galimybių pakankamai laiko skirti (tinkamai atlikti administratoriaus funkcijas) dar viename, t. y. atsakovo UAB „TKT LT“, bankroto procese. Pats bankroto administratorius geriausiai žino ir gali įvertinti savo užimtumą, t. y. kiek laiko sąnaudų reikalauja jo jau vykdomos bankroto administravimo procedūros ir ar dėl jų administratorius bus pajėgus administruoti dar vienos įmonės bankrotą. Šiuo metu nėra pagrindo pagrįstoms abejonėms, kad paskirtas administratorius dėl užimtumo negalės tinkamai vykdyti UAB „TKT LT“ bankroto proceso.

34Kaip paskirto administratoriaus privalumas paminėtina tai, kad jo buveinė yra Kaune, kur veiklą vykdė ir UAB „TKT LT“. Apelianto siūlomo administratoriaus UAB „Inovestus“ buveinė yra Panevėžyje, t. y. buveinė yra nutolusi nuo bankrutuojančios įmonės buveinės, o ši aplinkybė administruojant atsakovo bankroto procesą gali sudaryti prielaidas tiek didesnėms laiko sąnaudoms, tiek didesniems finansiniams kaštams, susidarantiems dėl administratoriaus važinėjimo į kitą miestą.

35Apibendrinant pirmiau nurodytus argumentus, konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju nėra faktinio ir teisinio pagrindo pripažinti, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ir neteisėtai paskyrė UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ UAB „TKT LT“ bankroto administratoriumi, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama galioti nepakeista. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad vėlesnėje UAB „TKT LT“ bankroto proceso stadijoje, jeigu paaiškėtų, jog paskirtas administratorius netinkamai atlieka savo pareigas, bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turės teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 8 dalis, 23 straipsnio 13 punktas).

36Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

37Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. I. Ginčo esmė... 3. Byloje kilo ginčas dėl paskirto bankroto administratoriaus kandidatūros... 4. Ieškovas uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „TKT LT“... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2013 m. lapkričio 21 d. nutartimi iškėlė UAB „TKT... 7. Teismas UAB „TKT LT“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Kauno... 8. II. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Bendraieškis Lietuvos ir Airijos UAB „Abromika“ atskirajame skunde prašo... 10. Bendraieškis nurodo šiuos pagrindinius argumentus:... 11. 1. Aplinkybė, kad bankroto administratoriaus kandidatūrą pasiūlė įmonės,... 12. 2. Teismas UAB „TLK LT“ bankroto administratorių parinko atsižvelgęs į... 13. 3. Tinkamiausias kandidatas administruoti UAB „TKT LT“ bankroto procesą... 14. 4. UAB „Inovestus“ dirbančių bankroto administratorių krūvis yra... 15. 5. UAB „Inovestus“ būtų nešališkas, teisinio suinteresuotumo neturintis... 16. Ieškovas UAB „TKT LT“ administracijos vadovas S. P. atsiliepime į... 17. Ieškovas nurodo šiuos pagrindinius argumentus:... 18. 1. Teismas, parinkdamas konkrečią įmonės bankroto administratoriaus... 19. 2. Teismo nutartis, kuria paskirtas konkretus bankroto administratorius, gali... 20. 3. Apelianto abejonės dėl paskirto administratoriaus nešališkumo... 21. 4. Teismų praktikoje vien aplinkybė, kad administratorių pasiūlė įmonės,... 22. 5. Apie konkretaus administratoriaus tinkamumą sprendžia valstybės įgaliota... 23. 6. Paskirtas bankroto administratorius veiklą vykdo Kaune, o apelianto... 24. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 25. Atskirasis skundas netenkintinas.... 26. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas ieškovų UAB „TKT LT“... 27. Galiojantys teisės aktai nepateikia baigtinio kriterijų, kuriais turi... 28. Teismų praktikoje dažniausiai vertinami tokie bankroto administratoriaus... 29. Sutiktina su apelianto argumentais, kad vien ta aplinkybė, jog... 30. Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad Įmonių bankroto įstatymo 11... 31. Apeliantui neįrodžius paskirto administratoriaus nešališkumo bei... 32. Nagrinėjamu atveju pažymėtina, kad bet kuris iš bankroto administratorių,... 33. Atskirojo skundo argumentai, kad pirmosios instancijos paskirtasis... 34. Kaip paskirto administratoriaus privalumas paminėtina tai, kad jo buveinė yra... 35. Apibendrinant pirmiau nurodytus argumentus, konstatuotina, kad nagrinėjamu... 36. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 37. Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 21 d. nutartį palikti nepakeistą....